Contul tău recent creat, nu este activat. Pentru activarea acestuia – aceesează linkul de activare a contului, primit în căsuţa ta de email.
În cazul cînd nu ai primit nici un e-mail de confirmare de pe siteul nostru, apasă aici pentru retransmiterea repetată a linkului de activare.
În cazul cînd contul tău nu va fi activat în termen de 30 de zile, acesta va fi şters automat.

p.s. Dacă totuşi nu ai primit nici un mesaj de confirmare din partea siteului nostru, încearcă să verifici mapa SPAM din căsuţa ta de email.

Citeşte: Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova

Acum pe site
mămici
C. Tatiana s-a înregistrat la noi pe site
09:00 | 22.10.2017
G Rada a dat un răspuns la întrebarea Diferenta între copii
05:13 | 22.10.2017
G Rada a dat un răspuns la întrebarea Catre domnul medic
05:12 | 22.10.2017
cimpul mariana a dat un răspuns la întrebarea Recomandati-mi un medic ORL pediatric
21:03 | 21.10.2017
Decret
12:50 | 21.10.2017
Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova
01:03 | 21.10.2017
C. Tatiana s-a înregistrat la noi pe site
09:00 | 22.10.2017
G Rada a dat un răspuns la întrebarea Diferenta între copii
05:13 | 22.10.2017
G Rada a dat un răspuns la întrebarea Catre domnul medic
05:12 | 22.10.2017
cimpul mariana a dat un răspuns la întrebarea Recomandati-mi un medic ORL pediatric
21:03 | 21.10.2017
Decret
14:44 | 20.10.2017
Lili B s-a înregistrat la noi pe site
09:00 | 20.10.2017
close

Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova

 

Actualizat la 07.02.2017

 

     Familiile cu copii beneficiază de următoarele tipuri de îndemnizații (conf. art. 4 al Reg., HG1478 din 15.11.2002):


a) îndemnizaţia unică la naşterea copilului;

 
b) îndemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului:


    -  pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani - în cazul persoanelor asigurate

   - a vîrstei de 2 ani - în cazul persoanelor neasigurate (în caz dacă nu a avut contribuții la fondul social).


c) îndemnizaţia lunară pentru creşterea până la vârsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină. Indemnizaţia va constitui 270 de lei lunar pentru fiecare copil.

 

 

Îndemnizaţia unică la naşterea copilului

 

    

   Îndemnizaţia unică la naşterea copilului se stabilește mamei (sau reprezentantului legal), după ce copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile. Termenul limită de solicitare a îndemnizației este de cel tîrziu 12 luni de la naştere.

 

 

Cuantumul îndemnizaţiei unice la naşterea copilului


Pentru copiii născuţi în anul      La naşterea primul copil     La naşterea fiecărui copil următor  
2010 - 19 aprilie 2011 1700 lei 2000 lei
de la 20 aprilie 2011  2000 lei 2300 lei
2012 2300 lei 2600 lei
2013 2600 lei 2900 lei
2014 - 2016
3100 lei 3400 lei
2017 5300 lei 5300 lei

 

 


Îndemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului

 


Cine poate beneficia?

 

     Îndemnizația pentru îngrijire se acordă copilului începînd cu data acordării concediului pînă la vîrsta de 3 ani în cazul persoanelor asigurate şi a vîrstei de 1,5 ani - în cazul persoanelor neasigurate (în caz dacă nu a avut contribuții la fondul social).


     Îndemnizația poate fi acordată şi unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii sau unei alte rude, dacă îndeplinesc condiţiile stagiului de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 luni anterioare nașterii copilului (începînd cu 1.04.2014).


     Pentru a beneficia de îndemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, aceasta trebuie să fie solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului.  

 

     Asiguratele ce trebuie să primească îndemnizaţia pentru creşterea copilului timp de 3 ani, pot depune documentele şi după 12 luni de la data naşterii copilului, doar cu condiţia că solicitarea a avut loc pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de 3 ani. În acest caz îndemnizaţia se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare de la data solicitării.

 

 

Cuantumul lunar al îndemnizaţiei pentru creşterea/ îngrijirea copilului

 

     Cuantumul lunar pentru persoanele neasigurate este de 540 lei lunar timp de 1,5 ani.

 

     Cuantumul lunar al îndemnizaţiei de creştere/îngrijire a copilului pentru persoanele asigurate este de 30% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni anterioare zilei de naștere a copilului, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil. Se acordă de îndată ce se finisează concediul de maternitate postnatal.


    Plata indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se efectuează de  ÎS "Poşta Moldovei" sau orice instituția financiară (bancă) la alegerea solicitantului.


 

Baza de calcul a îndemnizaţiei de creştere/îngrijire a copilului pentru persoanele asigurate

 

     Din data de 1.04.2014 îndemnizația pentru creșterea copilului are ca bază de calcul venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni. Iar lunile calendaristice ale concediului prenatal (30 săptămîni de sarcină - naştere) se substituie cu acelaşi număr de luni imediat  premergătoare perioadei incluse în calcul. Deci 12 luni premergătoare primei zile de concediu de maternitate.

 

     Cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va constitui bază de calcul:

 

- Pentru lunile cu lipsă integrală a venitului la toate unităţile (concediu medical, concediu de maternitate, concediu de îngrijire a copilului pînă la 3 ani sau şomaj cu drept la ajutor de şomaj);

- Pentru lunile lipsă la toate unităţile de pînă la angajare, dacă s-a lucrat mai puţin de 12 luni; 

- În cazul lipsei venitului la toate unităţile în ultimele 12 luni din cauza concediului medical, de maternitate, de îngrijire a copilului pînă la 3 ani sau şomaj cu drept la ajutor de şomaj.


Anul

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

2013     1400 lei (pînă pe 1.04.2014)
2014          1650 lei (din 1.04.2014)                           
2015  1900 lei (din 1.05.2015)
2016  2100 lei (din 1.05.2016)

 

      În cazul în care în ultimele 12 luni calendaristice nu s-a realizat venit asigurat la nici o unitate din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului sau şomajul cu drept de ajutor de şomaj, îndemnizaţia de asigurări sociale nu se acordă.

 

 

Suspendarea îndemnizaţiei pentru îngrijirea copilului


     Îndemnizația lunară pentru îngrijirea copilului stabilită unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii sau unei alte rude se suspendă în cazul în care persoana dată se angajează la o altă unitate sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului. Această prevedere nu se extinde asupra persoanelor care lucrează în condiţiile timpului de muncă parţial (maxim 7 ore).

 

 

Actele necesare pentru obţinerea îndemnizaţiilor

 


Cerere indemnizatii pentru copii

     Pentru a obține îndemnizația unică la naşterea copilului şi îndemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (unde a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, iar în cazul în care aceasta nu a fost acordată – la CTAS la locul de domiciliu)  se depun următoarele acte (conform art. 9, al HG 1478 din 15.11.2002):


1. Cererea pentru stabilirea îndemnizației unice la naşterea copilului şi îndemnizației lunare pentru îngrijirea copilului. Începînd cu 18.11.2016 Cererea poate fi depusă online, prin intermediul serviciul electronic ,,e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”.


2. Actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului) - copia în 2 exemplare;

 

3. Certificatul de căsătorie (copia);

 

4. Certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (copia);


Indemnizatii pentru copii in Moldova


5. Adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul îndemnizației unice la naşterea copilului);


6. Extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar în cazul pers
 oanelor încadrate în cîmpul muncii;


7. Certificatul despre venitul asigurat pentru 12 luni premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat de fiecare dintre unitățile economice în care solicitantul îşi desfășoară activitatea;


8. După caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu
este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă (copia cu ştampila umedă), certificatul de la instituția de învățămînt, certificatul de la agenția teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);


     În cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declarație scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii.

 

     În cazul în care pe parcursul ultimelor 12 luni persoana care solicită îndemnizaţia pentru creșterea copilului s-a aflat în concediu de odihnă anual, ea prezintă un certificat care confirmă perioada cît s-a odihnit, mărimea indemnizaţiei de concediu pentru fiecare lună și a ajutorului material la concediu oferit de către angajator.


    În cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că ați beneficiat/nu ați beneficiat de îndemnizații adresate familiilor cu copii din statul respectiv.


    Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului.


 

Linia fierbinte CNAS:

022 286 115, 022 257758

 

5 / 42 note
Adaugă în favorite(urmăreşte)
163296
Adaugă un comentariu:
Numele Dvs:
Comentarii (1545) :
liudmila
21.10.2017, 1:03

buna ziua.spuneti-mi va rog am nascut copilul in cehia,aici am iesit si in concediu de maternitate ,la moldova cind ma reintorc pot benificia de ajutorul financiar in suma de 5300,si lunar  de acei 540?

Mariana
20.10.2017, 16:11

Spunetimi va rog daca stau pe foaie de boala si muncesc legal nu au nici un drept sa ma dea afara 

Nastea
11.10.2017, 15:52

Salut.Pe data de 12.10.2016 am intrat la lucru si pe 09.10.2017 am esit in concediu de maternitate.Mi se achita conncediul?

Felicia
10.10.2017, 22:27

Buna ziua,anul trecut am nascut si am iesit in concediu de ingrijire a copilului,insa la 31 dec.2016 mi sa terminat contractul de munca si am fost concediata.Indemnizatie lunara primesc pina la 3 ani. Acum sint insarcinata cu al doilea copil,care va fi indemnizatia si ce voi primi?pot primi concediul de maternitate ca la primul copil sau nu? Reamintesc ca am fost concediata insa CNAS a decit sami plateasca indemnizatia lunara de ingrijire a copilului pina la 3 ani-2000 de lei?va rog rs

Aurelia
7.10.2017, 8:03

Bună dimineață.Vă rog să-mi răspunde-ți,pînă la cîți ani pot să stau in concediul de maternitate pentru îngrijirea copilului?Mulțumesc.

Mihaela
26.08.2017, 12:54

Buna ziua eu trebu sami continui studiile copilu are un anisor poate tata copilului sa primeasca indemnizatie pe copil?tatal nui angajat in cimpul muncii

Cristina
21.08.2017, 23:40

Buna....am si eu o intrebare...daca sunt angajata in 2 tari simultan in RM si UK....pot benificia de indemnizatia unica de ingrijire a copilului si concediul de maternitate din ambele parti? Multumesc!

Liliana
12.08.2017, 15:06

Buna.Spuneti va rog, daca eu a iesit in concediu de boala cind copilul avea 6 luni,sotul primeste indemnizatia lunara,luncreaza cu program partial ar putea sa se angajeze si la alt lucru?eu in noiembrie termin concediu de boala.care e procedura?

ina
2.08.2017, 0:42

Buna ziua,am si eu o intrebare,am un copil de 2 ani si 9 luni nu am fost deloc angajata in cîmpul muncii,pînă la cît timp mi se convine indemnizația pentru copil,fiind însărcinată cu al doilea copil.Mersi mult.

 

Cristina
27.07.2017, 15:13

Bună! Spuneți-mi va rog indemnizația pentru concediul de maternitate se acorda din salariul net sau brut?

Victoria
25.07.2017, 18:59

Buna ziua! 
Spuneti-mi va rog, daca pe parcursul celor 12 luni care stau la baza calculului indemnizatiei in una din luni am o zi din cont propriu poate influenta negativ? adica imi pot scrie salariu minim pe economie pt luna data sau ramine salariul care l-am prima in luna respectiva? Multumesc anticipat!

Sergiu
6.07.2017, 23:35

Eu am II si platesc fondul social ca intreprinzator 

sotia e angajata in II meu cu salariu mic

Eu am cetatenia RM si Romania cu buletin

Sotia are doar cetatenia Rusiei si permis de sedere in RM

Copilul va adea deodata 3 certificate de nastere in 3 tari.

In ce tara e mai bine de cerut indemnizatii si pe a cui nume?

Am inteles ca doar in una e permis. Ms.

Olea
9.06.2017, 13:08

Buna ziua!Spunetim va rog eu lucrez pe contract in luna august expira, in concediu de maternitate ar trebuie sa ies in luna octombrie. Ar putea sa beneficieze de indemnizatii sotul?Multumesc anticipat

Rodica
2.06.2017, 10:22

Buna ziua !! spuneti-mi va rog suma indemnizatiei dupa nastere la al treilea copil cit constituie ?  ca si la primul copil? multumesc !!

Ioana
16.05.2017, 14:20

Cristina jos in comentarii sunt contactele la CNAS din toate sectoarele Chisinaului, daca esti in din alta localitate, incearca sa suni la 1189 si sa intrebi care este telefonul la CNAS din raionul tau. La ei ai putea sa intrebi in primul rind ce ai putea face in cazul tau.

Indemnizatia unica la nastere din cite tin minte eu, am primit-o la 3 luni dupa nastere in cazul tau poate varia termenul. Raspunsul il poti afla tot la acelasi CNAS (Casa Nationala de Asigurari Sociale) din raionul sau sectorul tau.

Succese

Cristina
15.05.2017, 0:20

Buna ziua, imi puteti spune care este  procedura de recuperare a banilor din indemnizatia pentru copil pana la 3 ani. Doar un an am luat-o, de cand s-a inchis Banca de Economii nu am luat-o, in 2018 sunt 3 ani. 

Cristina
10.05.2017, 11:58

Buna ziua spuneti-mi va rog cind se primeste indemnizatia unica a copilului sau la cit timp dupa nastere?Ms.

autor
5.05.2017, 14:12

Aliona. Nu beneficiezi de indemnizatie in RM daca beneficiezi de indemnizatia altui stat.

Mariana. Daca ai fost pe foiaie de boala, totul legal, atunci ar trebui sa ea in calcul salariul mediu. Dar, daca nu gresesc nu poti fi pe foaie de boala un an, este limita .

Aliona
28.04.2017, 16:06

Bună ziua! Aș avea si eu o intrebare poate cineva sa intalnit cu asemenea problema.Sunt însărcinată și căsătorită în România  dar sunt și cetățean al Republicii Moldova evident că voi naște in Romania dar pot sa beneficiez si de indemnizație din Moldova?Multumesc

Mariana
26.02.2017, 16:04

Buna ziua! Am si eu o intrebare ce ma framinta:in ultimele 12 luni lucrate am avut luni in care venitul era 0 lei(am stat acasa in concediu de boala), cum se iau in calcul aceste luni cu 0 lei sau se inlocuiesc cu salariu minim? Multumesc anticipat!

18.01.2017, 11:52

Carolina. La CNAS vor fi prezentate documentele specificate in articolul de mai sus, inclusiv si venitul realizat in ultimele 12 luni la ambele institutii. Foaia de boala se prezinta la locul de munca de baza (unde se pastreaza carnetul de munca)

Silvia. La moment, in Republica Moldova indemnizatia nu a fost marita.

Diana. Concediul de maternitate trebuia sa fie acordat. Apelati la linia fierbinte CNAS (vezi telefoanele mai sus). Indemnizatia de ingrijire a copilului va fi acordat dupa depunerea documentelor si respectiv solicitarea ei.

Cristina. De regula data de 12, dar poate varia.

Ana. Daca ati nascut al doilea copil in perioada ce va aflati in concediul de ingrijire a primului copil, atunci asa este.

ana
16.01.2017, 11:21

buna ziua eu ma inascut al doilea copil dar prima indemnizatie am primito ca la primul opil spunetimi vrog ati orect

cristina
12.01.2017, 17:26

buna , imi spuneti si mie va rog pe ce data vine indemnizatia ?

Diana
12.01.2017, 13:17

Am si eu o intrebare,am nascut in augus,inainte de a naste am depus actele necesare la cnas,nu am nici-o indemnizatie,de nenumarate ori m-am uitat pe card , dar poate fi din cauza ca nu am depus inca actele dupa nastere , certificatul copilului,ordinul de la lucru , cine stie va rog frumos.

silvia .
11.01.2017, 16:28

Buna ziua asa o intrebare. Numai in Romania au mar indemnizatia sau si la moldova si de cind vor fi date indemnizatia marita

Carolina
10.01.2017, 14:21

Buna fetelor. Ma adresez cu o rugaminte mare la voi, daca ma poate ajuta cineva care sa ciocnit cu o asa situatie. eram in concediu de crestere a copilului pina la 3 ani la o institutie de stat, acuma cu 2 luni in urma am depus o cerere de crestere inca pe 3 ani, dar dar am ramas insarcinata si mam angajat la o companie privata prin cumul si oficial. Deci intrebarea e : ce documente imi vor cere la CNAS si unde sa depun foaia de decret la care lucru, si de la cine va trebui sa arat documentul ce salariu am primit ca sami calculeze indemnizatia pe luna. o doamna mia spus Sa duc decretul la lucru unde am lucrat la institutia de stat si de acolo si salariu, dar pentru orice eventualitate sa duc si documentul cu salariu si de la acesta prin cumul. Va rog mult lamuri-ti-ma fetelor, ceva nu inteleg.

22.12.2016, 15:20
22.12.2016, 14:59
Ana
20.12.2016, 20:56

salut am un copil de 6 ani si unul 2 luni sotul este plecat peste hotare venitul ne este de 540 lei in luna pot beneficia de ajutor social

victoria
20.12.2016, 15:21

buna ziua fetelor am si eu o intrebare ,trebuie sa ies degraba in concediul de maternitate lucrem oficial ambii ,dar salariul sotului e mai mare decat al meu poate sotul sasi ia el concediul pentru ingijire a copilului,va multumesc

oxana
16.12.2016, 16:41

buna eu as vrea sa aflu la aldoilea copil  ce indemnizatie trebue sa ni saplateasca eu am nascut pe 2 noiembrie 2016

Mihaela
16.12.2016, 2:42

M-am angagat ca tinar specialist la 09.08.2016cu salariul respectiv -august 3300, septembrie -4950 si octombrie 1300. La 01.11.2016 am esit in concediu de maternitare. De ce indemnizatie voi putea despune ca concediu de maternitate si de ingrijirea copilului pina la 3 ani

Mariana Papis
15.12.2016, 16:20

Buna ziua,daca am iesit in concediu de maternitate si sunt si tutore al unui copil minor mi se opreste ajutorul social fiindca sunt  in concediu?

Maria Florentina Raluca
12.12.2016, 19:27

Buna seara as dori sa stiu si eu cum se face plata indemnizației creștere copil dacă am născut pe 18.07.2016 

Elena Ţurcanu
12.12.2016, 17:44

Buna seara,am si eu o intrebare pot sa primesc indemnizatia lunara pentru copil de la orice oficiu postal sau numai dupa locul de nastere(sint din orhei dar   akum stau la chisinau )merci anticipat

Paulina
8.12.2016, 22:21

La al treilea copil care este mărimea indemnizatiei unice la al trimea copil daca mama nu a lucrat

Irina
8.12.2016, 21:21

Daca eu intro luna din cele 12 am avut concediu medical ,cum se va calcula indemnizatia?

Sterletchi Lidia
7.12.2016, 18:18

Sau mai bine zis unde pot sa depun actele pentru a primi indemnizatia pentru copil?

Sterletchi Lidia
7.12.2016, 17:52

Buna seara! Unde pot primi indemnizatia pentru nasterea copilului si indemnizatia lunara neavind viza de resedinta in Chisinau? Multumesc anticipat

Alina
6.12.2016, 11:22

Buna ziua, spunetimi va rog daca primesc indemnizația pentru copil de 1 an de zile, si acum doresc să mă angajez la serviciu oficial? Ce se întîmpla în continuare referitor la indemnizație?

Aliona
5.12.2016, 21:09

Bună seara, în curînd ies în concediu de maternitate, sunt angajată de 7 ani la fel și soțul, salariul soțului este mult mai mare decît al meu. E posibil să se utilizeze venitul soțului, nu venitul meu, la calcularea îndemnizației de maternitate și îndemnizația lunară pentru îngrijirea copilului.

Viorica M
5.12.2016, 17:50

Buna ziua, am si eu o nedumerire, am nascut pe 28.08.16, am lucrat de acasa oficial toata perioada de pina acum, numai ca din Octombrie pina in prezent lucrez pe program redus de 6 ore pe zi, pot sa iau indemnizatia lunara pina la 3 ani? Merci. 

5.12.2016, 13:59

Rodica: Ordinul eliberat de companie nu are termen si nu poate fi expirat - el se elibereaza conform datei cererii depuse (cerere de iesire in concediul de ingrijire a copilului) si nu la solicitare a oricarei date.  E dreptul Dvs sa solicitati îndemnizația la cel tîrziu 12 luni de la naştere a copilului, dar ordinul este din data cind vi s-a acceptat sa iesiti in concediu.  Cereti explicatii de la CNAS din ce motiv vi s-a spus sa oferiti alt ordin: 022 286 115, 022 257758.

5.12.2016, 13:20

 Ecaterina: Daca revine la serviciu cu program de munca redus,nu pierde nimic.

Ecaterina
4.12.2016, 12:53

Buna ziua. Am o intrebare.. Sotul meu se afla in concediu de ingrijire a copilului, daca revine la serviciu cu program de munca redus isi va pierde indemnizatia lunara pentru cresterea copilului?

Rodica
25.11.2016, 19:50

Buna seara! Am si eu o intrebare..Ma aflu la intretinerea sotului si am fost sa depun actele pentru indemnizația lunara,am prezentat ordinul privind acordarea concediului pt ingrijirea copilului pina la 3 ani,ordinul a fost facut la data de 18.10.2016,dar l-am prezentat azi,25.11 si mi-au zis ca este expirat si nu mi l-au primit..Imi spuneti VA rog,de ce?Si daca imi elibereaza altul,cu ce data ar trebui sa fie? Mentionez ca am născut pe data de 28.08.2016.Multumesc anticipat!

24.11.2016, 21:07

Nina: Indemnizatia de ingrijire a copilului poate fi acordată şi unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii sau unei alte rude, dacă îndeplinesc condiţiile stagiului de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 luni anterioare nașterii copilului - nu e nevoie sa te concidiezi, doar ca sotul (persoana care va primi indemnizatia) va trebui sa nu lucreze timp de 3 ani sau sa lucreze cu un regim de munca redus.

Nina
24.11.2016, 19:10

Bună seara. Eu am așa o întrebare... Sunt angajată, și sunt în concediu de îngrijire a copilului, copilul are 4 ani, deci un an de cind suntem la întreținerea soțului. Planificăm al doilea copil. Pentru a primi îndemnizația soțului trebuie să mă concediez? sau e posibil s-o primim fără a pierde locul de muncă? Mulțumesc.

24.11.2016, 1:21

Elena: Bunica are dreptul, deoarece se iau in considerare perioada lucrata anterioara si nu viitoare.

Veronica: Da, vei beneficia de doua indemnizatii - cite una pentru fiecare copil, cu situatia financiara la momentul calcularii indemnizatiei.

Lisa: Vezi articolul Ai născut peste hotarele țării? Iată ce spune o nouă lege!

elena
11.11.2016, 20:19

daca bunica pensionara lucreaza pe contract cu termen pina la 31 decembrie 2016 are dreptul de asi lua concediu de ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani

veronica
11.11.2016, 16:10

buna, daca o mama va naste a doua oara inainte de a se incheia concediul de maternitate de la primul copil, se ia in calcul faptul ca pe timpul concediului de maternitate cu primul copil i sa marit salariul oficial, va pute mama sa primeasca mai mult la al doilea copil?

Lisa
6.11.2016, 16:36

Buna, am si eu o întrebare. Sunt angajata oficial de 4 ani, în cazul în care decid să nasc peste hotare, voi primi indemnizațiile sus menționate și concediu de maternitate? Care este procedura?

4.11.2016, 11:00

Andrei,atita timp cit lucrezi ore reduse sau cu lucru  la domeciliu,lucru specificat in contract si prezintat la CNAS,o sa continui sa primesti indemnizatia....pina cind primu copil va implini 3 ani,acelasi lucru se refera la al doilea copil...

Andrei
3.11.2016, 18:17

Buna. Am si eu o intrebare.acum un an sunt in concediu de maternitate pe ,3 ani . Si lucrez la orele reduse. In aprilie sotia trebuie sa nasca al ,2 lea ce se intimplat cu 1indemnizatie .si voi mai putea lukra la orele reduse. 

liuda
31.10.2016, 12:59

eu imi cer scuze dar acuma am mai citit mesajele de pe sait,si miam dat seama ca intradevar luna precedenta am primit si eu 540 lei .adica de o luna incoace sa marit indemnizatia lunara pentru mamici neasigurate.

liuda
31.10.2016, 12:27

nu stiu cine primeste 540 lei ca eu de 1.5 ani primesc doar 440,de la inceput chiar 400 am primit.minciuni

ludmila
31.10.2016, 12:25

doamna ana,buna ziua,sigur ca puteti primi si indemnizatia lunara,si cea unica.doar trebuie sa aveti certificatul de nastere a copilului moldovenesc,si un certificat din  rusia fapt ca nu ati primit bani pe copil de acolo.acest certificat se ia tot de acolo de unde ati facut certificatul de nastere a copilului.apoi mergeti la CNAS aici la locul de bastina si va spun ei in rest ce acte trebuie.dar fara acel certificat de care vam  spus mai sus nici nu incercati sa pierdeti timpul.succes

Ana
28.10.2016, 12:49

buna ziua am o intrebare daca am nascut la rusia dar sunt cetateanca al RM pot primi indemnizatii in moldova/ si ce fel de documente trebuie se prezint

14.10.2016, 15:10

Diana asta e indemnizatia pentru concediul de maternitate. In articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii gasesti formula.

Diana
14.10.2016, 0:34

Salut tuturor, spuneti - mi va rog kum se sokoate indemnizatia care se primeste cind iesi in concediul la 7 luni, si unde acuma se depun documentele? Mersi de raspuns.

silvia
12.10.2016, 19:22

Buna ziua. Asa o intrebare eu ca o mamika singura tot trebue sa primesc 540 le

Alina
10.10.2016, 17:58

Buna ziua,

Ma poate ajuta cineva cu o intrebare, eu acum in octombrie ies in concediu de maternitate si trebuie sa nasc in decembrie, recent am aflat ca compania la care lucez se va inchide in decembrie :( deci la momentul nasterii si depunerii cererii pentru indemnizatia lunara compania nu va exista si respectiv eu voi fi concediata. 

Cum se va calcula atunci suma pentru indemnizatie si daca o pot cere pe sot? 

Multumesc mult anticipat

4.10.2016, 22:08

draga Lica,mamele neasigurate au si ele motivele lor,de ce nu au lucrat,eu de exemplu m-am concediat din prima luna pentru ca lucrul meu era toxic pentru bebe,si tot am avut toxicoza grava,dar nu sunt vinovate mamicile cu nimic in fata dvoastra,eu vad ca pe dumneavoastra nu va doare ca primiti asa putin,ci ca mamele neasigurate primesc mai mult sau la fel ca dvoastra.Mereu moldovenii nostri au fost invidiosi.

Lika
4.10.2016, 21:53

Chiar nu înțeleg legea din RM! Eu, care am lucrat chiar și cu toxicoza gravă primesc 552 lei, dar mamele care s-au scărpinat intr-un loc 540. Unde e dreptatea? De ce copilul meu nu primeste și el mai mult, sau nu are necesități ca alții?  Suntem la alimentare artificiala, medicamente,scutece,haine, analize....de ce doar unora li se mărește indemnizația?  Și cel mai grav ca mă iau în ris mamele neasigurate  (ce folos ca ai lucrat?eu primesc la fel ca tjne).

29.09.2016, 13:50

Buna ziua! Am auzit ca sa prelungit indemnizatia pt mamele neasigurate pana la 3 ani si adica ii 500 lei. Ii adevarat?

29.09.2016, 8:29

Vika daca nu ai lucrat inca niciodata si sotul e angajat oficial, atunci te afli la intretinerea lui si poti cere indemnizatia calculata din salariul pe care sotul l-a primit timp de 12 luni pina cind ai iesit in concediul de maternitate. Principalul sotul sa lucreze oficial. Te adresezi la cnas de pe sectorul unde se deserveste compania sotului. In caz contrar trebuie sa mergi acolo unde ai viza de resedinta si vei primi indemnizatii ca o persoana neasigurata. 

vik
29.09.2016, 2:42

buna ajutatima va rog, eu dupa ce am terminat universitatea am nascut, nu am lucrat deloc, sotul lucreaza...stam la gazda shi nu am propisca in chisinau, stau la buiucani...e primul copil si nu stiu nimic ce si cum, si deunde sa primim banii...intrebarea e ca pot cu toate documentele sa plec la casa teritoriala de pe str. gheorghe tudor 3.....sau neavind propisca in chisinau, trebue sa plec la localitatea de unde sunt???...

22.09.2016, 13:11

vasilisa eu luna asta am primit 540

Diana
22.09.2016, 10:54

Buna ziua, spuneți va rog frumos pentru al patrulea copil pentru persoane neasigurate ce suma e nani primim pentru v pelinci

Vasilisa
20.09.2016, 15:28

Dragi mamici, s-a majorat indemnizatia lunara de ingrijire a copilului la 500 lei pentru neasigurati? Nu gasesc info pe net... De cind s-a majorat? Sau totusi e 440 ultima?

19.09.2016, 14:17

 da o sa primiti pina la 3 ani,si la 2-lea vi se va calcula fix ca la primul.

zina
19.09.2016, 14:03

Buna ziua!
AM un copil de virst 2 ani, la moment primesc indemnizatie ca pers. asigurata, am iesit la serviciu pe 0,75 de 1 an de zile si acum sunt insarcinata cu al doi-lea copil.
Cind voi naste al 2-lea copil , primul nu va atinge virsta de 3 ani, voi mai primi indemnizatia pe primul copil pina la 3 ani?
Sotul de asemenea este angajat si el, are mai mult de trei an la acest post de munca, e posibil ca decretul sa-l primeasca pe baza salariului lui?
Multumesc frumos ! 

Elena
6.09.2016, 11:18

Buna ziua,poate cineva sa scrie un exemplu de " cerere pentru indemnizatie lunara" va rog,mersi.

alina
31.08.2016, 12:18

buna ziua puteti sa ma ajutati va rog am fost insarcinata cu duplex concediiu lam primit  13000 mii si am lucrat un an si 4 luni la cind o cunoscuta a lucrat doar o luna si maisi toata sarcina a stat pe foaie de boala si a primit10000de lei avind salariul mai mic de ce si concediu de maternitate se plateste pentru unu sau pentru doi indemnizatiea o primesc pentru doi copii ajutatima va rog cun sfat 

I B
30.08.2016, 15:04

DN sotul poate beneficia atat de concediu de 126 zile cat si de indemnizatia lunara de 30 %. Doar ca sotul va lucra 7 ore in zi si i se va retine din salariu fiindca nu lucreaza norma deplina. Aici deja calculati si vedeti daca nu iesiti in minus. Noi am facut la fel. Si mai am cunostinte care au facut exact asa!

11.08.2016, 10:51

fetelor,tata poate sa eie concediu de maternitate,dar trebuie sa iasa intradevar in concediu si sa stea acasa,la fel cum stau mamele,analogic si buneii.Daca vrea sa lucreze,poate doar pe jumatate de norma,altfel nu e posibil,sa lucreze cum a lucrat si sa primeasca si indemnizatie

11.08.2016, 10:26

 Noua stiu ca nea spus ca tata va primi, daca 3 ani va sta cu copil acasa ,sau doar va  lucra 4-7 ore in zi.nu se va taia plata lunar.in alt caz,nu este posibil.Am o impreseie ca degraba(in tara noastra)nu va primi nimeni pentru  copii bani .

11.08.2016, 10:21

Offf, legea asta. Daca nu o cunosti te invirtesc cum vor. Problema e ca legile la noi se fac pentru juristi iar oamenii de rind nu inteleg nimic si trebuie sa dea bani in vint si cu ochii inchisi sa astepte sfaturi. Si la CNAS cind suni tot cu mare greu te clarifica. In asa caz trebuie de cerut o explicatie in scris si dupa de adresat la jurist. In lege foarte clar scrie ca poate primi si sotul dar deja dupa cum am spus sint careva puncte care impiedica aceasta actiune.

11.08.2016, 10:09

DAR CHIAR SI  EU CIND AM NASCUT,SOTUL TOT VOIA SA  IA EL..CA SALARIU CU MULT MAI MARE,DAR IURISTUL NEA RECOMANDAT SA NU FACEM ASTA ,DEOARECE ACUM VOM LUA BANI MAI MULTI DAR  ,NU NI SE VA ACHITA DEACUM PINA LA 3 ANI.

11.08.2016, 10:06

nu eu deacum ,am scapat de asta ,dar ,vecina asa  primeste ..si  deacum cu 2-lea copil..

11.08.2016, 10:01

Asta spune legea, nu-s adaugari personale. Daca totusi e o tema care te afecteaza, iti recomand sa suni la linia fierbinte CNAS 022286115 si sa concretizezi. Eu nu am fost in situatia data pentru ca la primul copil sotul nu platea impozite, iar la al doilea deja lucram. Dar in practica de lucru am intilnit asa situatii.

11.08.2016, 9:54

Nu cerd ,deoarece eu stiu ca tata poate sa primeasca suma care se caluleaza  atunci la 30 saptamini,dar mai departe ceea ce priveste pe luna timp de 3 ani,imposibil ,sa primeasaca 30% din salariu si + si la serviciu,odata ce esi la servici ,se  scoate indemnizatia,asa ca mama va primi ca somer  pina la 1,jum.Cel putin  cunostinta mea  deacum cu 2 si asa primit  .Sotul a putut sa primeasca doar acea suma...si atit.

11.08.2016, 8:53

DN, sigur ca poate primi si tatal angajat daca are un stagiu de cotizare de pina la 3 ani sau 9 luni (nu-mi amintesc sigur) si daca mama nu a lucrat 9 luni pina la concediul de maternitate. Indemnizatia o poate primi si adoptatorul/tutorele, bunelul, bunica sau alta ruda care se ocupă nemijlocit de ingrijirea copilului. Mai concret vezi in lege http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295835

10.08.2016, 18:00

Irina poti sa-mi dai te rog o adresa de unde scrie ca tata poate sa primeasca bani pe copil pina la 3 ani?Eu stiu ca  tata poate sa primeasaca  suma  care  se da toata ,pe 126 de zile,restul nu,mamam primeste ca somer, pina la 1,jum.

10.08.2016, 17:47

Tatiana sotul va putea primi indemnizatiile pe numele lui doar daca nu ai lucrat 9 luni pina la concediul de maternitate.

IN concedialele constituie niste venituri impozabile, asa ca ele se includ in calculul salariului mediu. Deja daca afecteaza sau nu, depinde de suma care o primiti in comparatie cu salariul.

I N
10.08.2016, 17:40

Buna ziua, concediu anual influenţează cumva la calculul salariu mediu lunar pentru indemniazatie de îngrijirea şi creşterea copilului

9.08.2016, 12:34

 

 Nu, dupa cite stiu.

tatiana
9.08.2016, 11:45

eu nu lucrez de 7 luni,am lucrat in luna aprilie 1 luna si gata,sotul lucreaza oficial ,poate sa primeasca indemnizatia pe 3 ani el

7.08.2016, 18:23

noua tot ne-a dat si certificat,dar si adeverinta,ca se cere cind dai documentele pentru indemnizatie

7.08.2016, 13:58

drept ca eu nam nascut copiii in tara iar aici neau eliberat certificatul in maternitate {#emotions_dlg.smile_07}.si altceva nu avem....
imi cer iertare atunci

6.08.2016, 22:17

sunt doua lucruri diferite, asa ne-au dat si noua

5.08.2016, 22:22

da intr-adevar adeverinta si certificatul de nastere sunt 2 lucruri diferite.Adeverinta este o foita simpla,se da in maternitate.

DN
5.08.2016, 19:50

Adeverinta  da cind nasti,ca mai apoi sa iti faci certificat.Si nu cred ca e aceeasi.

5.08.2016, 16:39

Alina,in acest an sa schimbat legea in tara noastra pacatoasa.Daca copilul a beneficiat de careva indemnizatie in tare in care sa nascut,din md nu mai are drept la nimic! Daca na primit,trebuie sa dovedesti acest fapt

5.08.2016, 16:36

Ana,cum ati ajuns la asa virsta si nu stiti ca certificatul si adeverinta de nastere e una si aceiasi???
Masha,ca sa beneficiezi de indemnizatie,trebuie intii sa depui actele.O faci la posta veche,unde locuiesti.Nu te duci pur si simplu si iei banii de undeva.Dupa ce depui actele,astepti vrio luna si apoi iti intra pe cont bancar (daca alegi aceasta optiune) 

Masha
5.08.2016, 16:23

Buna ziua, unde ași putea să primesc indemnizația pentru copil,?eu locueasc în sectorul poștă veche.

Ana
24.07.2016, 17:15

   Buna ziua...am o intrebare de unde sa iau adeverinta denastere a copilului...?eu am numai certificatul de nastere,,,

15.07.2016, 22:57

Rodica, este posibilitate sa va angajez oficial cu un salariu mai mare decit cel oficial pentru a primi o indemnizatie mai mare. Daca va intereseaza, adresati-va.

Rodica.
13.07.2016, 10:53

buna ziua. am si  eu o intrebare. amlucrat 7 luni cu salariu oficial de1900 lei ce indemnizatie lunara o sa primesc?

alina
7.07.2016, 16:04

buna ziua am si eu o intrebare daca nu am nascut în Moldova am dreptul sa primesc bani pe copil sau nu???

Cristina
22.06.2016, 21:02

Buna ziua!!! Am așa întrebare, dacă mă poate ajuta cineva. Planificăm un bebe, eu nu sunt angajată deja de vreun an, poate mai mult, soțul lucrează. Eu sunt fondator la un SRL... dar fără careva venit... pur si simplu pe hîrtie... Întrebarea este: va putea soțul să beneficieze de indemnizația pt îngrijirea copilului ? Nu influențează cumva faptul că sunt fondatoare la un Srl, dar fără careva venit.... 

22.06.2016, 16:47

Buna ziua,Eu am asha o intrebare.....sun mamika a patru kopii sunt divortata care sunt privelegiile shi avem dreptul de ceva ajutor social unde sa ma adresez?in sat kind mam adresat mea venit raspuns ka traesk bine shi nu am dreptul la nimik.....daca am mashina automat de 10 ani kare kade biler de apa shi televizor gata nu mai avem dreptul la ajutor?

9.06.2016, 9:22

Buna Maria. Suna la linia fierbinte CNAS 022286115 si intreaba.

Maria
8.06.2016, 13:21

Buna ziua spunetimi va rog am dat documentele pentru indemnizatie lunara pe 27 aprilie si inca nu am primit nici un leu unde ma mot adresa

Elena
27.05.2016, 11:46

Buna ziua, spuneti-mi va rog, care va fi indemnizatia pentru ingrijirea celui de-al 2-lea copil daca la moment ma aflu in concediu de ingrijire a primului copil? se ia in consideratie indemnizatia lunara care o primesc pentru primul sau salariul primit pina a naste primul copil? multumesc anticipat.

svetlana
27.05.2016, 10:34

bun aziua spunetimi va rog sint angajata in cimpul munci di 1martie in concediu de maternitate trebuie sa ies la sfirsitul lunii iulie in a 30 saptamina de sarcina ce indemnizatii se cuvine la nastere si lunar daca am am salariul de 2700 lei si pe ce durata voi primi?

cristina
13.05.2016, 12:52

puteti sa-mi spuneti va rog daca voi benificia de indemnizatia lunara de ingrijire a copilului ca persoana asigurata daca contractul de munca se inchee dupa ce es in concediu de maternitate?! multumesc anticipat

OLESEA
26.04.2016, 21:09

Sunt profesoara si in concediu de maternitate ies in august. Spuneti-mi va rog, eu in concediul anual cind trebuie sa ies acuma in iunie sau in august, ca sa nu influienteze calcularea indemnizatiei lunare?! Multumesc.

Stela
22.04.2016, 11:18

Spuneti-mi va rog indemnizația lunara pe copil se achita de la naștere sau de pe data cînd ești în concediu de maternitate

Inga
9.03.2016, 22:26

Spunetimi va rog indemnizatia lunara pe copil  primesti de la data cind ai depus actele sau de la nastere?

Lera
6.03.2016, 1:02

Bună,solicit ajutorul vostru ,de obicei la  ce dată vine indemnizația ,primesc pu prima data?

Olga
16.02.2016, 12:13

buna. nu am primi alocaia 6 luni...cum o primesc acum?

14.02.2016, 19:00

Buna ziua,

imi puteti spune va rog de ce acte am nevoie pentru a primi indemnizatia lunara din Republica Moldova, in conditiile in care copilul este nascut in strainatate in 2015? Acum 2 ani o prietena a inecercat sa obtina aceasta indemnizatie si autoritatile moldovene nu i-au acordat-o pe motiv ca nu le-a adus nu stiu ce adeverinta/certificat care sa ateste ca nu primeste indemnizatie din tara in care s-a nascut copilul.

 

Multumesc frumos!

13.02.2016, 10:05

Daca ai depus documentel, atunci peste o luna undeva, la posta poti sai primesti

elena
13.02.2016, 8:58

dar unde pot primi banii?

10.02.2016, 16:55

Salut eu am inteles ca sa marit cu 10 procente, doar la persoanele neasigurate.

Lilia
10.02.2016, 16:04

Bună Ziua. S-a anunţat la ştiri că s-a mărit îndemnuzaţia lunară cu 10% la sută. Dar totuşi mi-a calculat azi numai 30% din salariu. Ce se fac cu % promise? cînd vom beneficia de acestă majorare?

Tatiana
4.02.2016, 15:05

Sotul este Beneficiarul indemn pina la virsta de 3 lucrind partial. Intre timp eu intentionez sa ma angajez la primul serviciu cu timp partial. Se va pastra indemnizatia daca sotul revine la Timpul total de lucru? merci

Oxana
4.02.2016, 14:15

Buna ziua, copiii nascuti in alta tara ex .Romania pot primi ndemnizatia si aici in Rep.?

Mdana
2.02.2016, 23:58

spuneti va rog daca mama a nascut copilul mort din pacate i se ofera indemizatie unica la nastere sau vreo compensatie de inmormintare???

elena
2.02.2016, 14:48

Buna ziua! Am lucrat 3 ani consecutiv si 8 luni pe timp de sarcina (ies in concediu de maternitate la 8 luni de sarcina). 

Va rog frumos, spuneti-mi daca voi putea primi indemnizatia de maternitate (nu cea lunara sau cea unica pentru nasterea copilului) pentru cele 126 zile sau daca aceasta se va calcula mai putin (adica nu 4 salarii brute, insa doar 3). 

Multumesc mult. 

Lilia
30.01.2016, 9:04

Buna ziua noi suntem o familie cu 4copii cel mic are2ani si 8luni eu am iesit la serviciu  pe0.75 sotul abia  1.5 a revenit de peste  hotare si nu mai  poate pleca avem dreptul la careva inlesniri sau ajutor.va rog sa imi raspundeti va multumesc

 

 

 

 

Larisa
29.01.2016, 20:39

Bună ziua, eu sunt în concediu de îngrijire a  copiului, el are 2 ani și eu vreau să mă reîncadrez în cîmpul muncii, spuneți/mi vă rog indemnizația va fi anulată, sau dacă va fi angajare pe 0.95 se va achita pnă la vărsta de 3 ani?

Irina
29.01.2016, 15:33

Buna ziua. Imi spuneti va rog, in cazut nasterii gemenilor cum se calculeaza (ce procent pentru fiecare copil) indemnizatia pentru cresterea/ ingrijirea copiilor? de asemenea ambii suntem persoane angajate in cimpul muncii, poate lua doar tatal concediul pentru cresterea/ ingrijirea ambilor copii? care sunt conditiile in cazul dat.

 

Multumesc anticipat.

Elena
29.01.2016, 12:59

daca indemnizatia de 900 de lei ni se va mari cu zece la suta sau nu multumesc

28.01.2016, 14:42

Ina indemnizatia s-a majorat pentru persoanele neasigurate si cuantumul minim pentru persoanele asigurate. Adica daca esti asigurata si in urma calculelor ti se va stabili o indemnizatie mai mica de 440 lei, atunci lunar vei primi 440. La fel si persoanele neasigurate daca inainte primeau cite 400 lei acum li se da 440. Sper ca am fost clara.

INA
28.01.2016, 11:50

Buna ziua! Indemnizatia la persoane asigurate sa majorat cu 10 %,sa inteleg ca acum voi primi 40% din salariu mediu a 12 luni.mersi.

Munteanu R
28.01.2016, 9:48

Buna ziua! Am nevoie de o consultatie. Intro luna (sf. lunii februarie) intru in concediu maternal. Activez oficial in Rusia(in proiect) incepind cu 2013. Aici nu mi se voi plati indemnizatii (dupa lege nu am statut de rezident al FR,sau nu am cetatenie, permis de sedere temporara, etc, cu toate ca platesc absolut!! toate impozitele!!) De facto, sunt doar rezident fiscal. Va rog sa-mi spuneti,daca este vreo posibilitate de confirmare a achitarii taxelor si autentificarea acestora in RM, astfel incat sa pot primi indemnizatii din partea statului meu.

Multumesc

elena
24.01.2016, 23:30

salut  puteti sani spuneti eu am nascut peste hotare pot sa fac sa eau locatie pe copii in tara

Inga
28.12.2015, 19:00

Spuneți va rog.dacă vreau sa fac concediu de maternitate pe mama care lucrează oficial ce schimbări survin în programul de lucru și salariu ei? Și eu lucrez oficial dar am un salariu mizer, cu atât mai mica indemnizația voi avea.dacă ma refuz de indemnizatie de la lucru și o fac pe mama,stagiu de lucru îmi va merge timp destul 3 ani?

28.12.2015, 12:13

Pentru toate mamicile

Nu se raspunde la intrebari din simplu motiv ca aproape toate raspunsurile sunt in comentarii. E absurd sa se raspundă de mii de ori la aceleasi intrebari.

NU VA LENEVITI SA LE CITITI!

28.12.2015, 12:13

Numai la neasigurati.

Natalia
23.12.2015, 15:57

spuneti-mi va rog,indemnizatia pentru copii la persoanele asigurate sa majorat?sa numai la cei neasigurati?

tatiana
4.12.2015, 18:00

Buna, am asa o intrebare: nu am gasit in privinta asta nici o informatie, sunt mama singura, primesc indemnizatie numai de la CNAS, in marime de 400 de lei, sunt asigurata, mai pot primi ceva?si unde ma pot adresa si cu ce documente daca inca nu e tirziu, copilu are 2.6 ani

Natalia
18.11.2015, 15:41

Buna, vreau sa intreb daca eu ma aflu in concediu de maternitate si vreau sa infiintez un SRL fiind administrator atunci se anuleaza indemnizatia pentru cresterea copilului sau nu? Mersi!

dorina casian
3.11.2015, 0:53

Salut am o intrebare la care nu pot sa gasesc raspun va rog sa ma ajutati...Am nascut in RUSIA cetatanie nu avem nici unul din parinte...m-am adresat la MD pentru a primi alocatia pentru  copil cei de la MD mi-au refuzat cererea au zis ca au nevoie de o cerere incare sa confirme ca eu nu am primit nimic de la RUSIA. M-am adresat la rusi ei au zis ca nu dau asa cerere,spunetimi va rog mai sint si alte variante, copilul are pasaport si certificat moldovecesc....

Rodica
15.10.2015, 16:25

Buna ziua am asa o intrebare sunt in concediul cu primul copil .Cind copilul a inplinit virsta de 3 anisori am vrut sa es la serviciu insa nu mi convenea graficul de lucrul am rugat sa lucrez de la 9 -la 17 insa nu mau primit .atuni am hoatrit sa mai prelungesc concediu pina la virsta de 6 anii .acum sunt insarcinata cu al 2 copil spuneti varog dupa care procedura se va calcula deceretul cu primul am primi 1500 mi avint un an lucrat ...posibil sa primesc o suma mai mica va rog sa ma ajutati ???

Ana
7.10.2015, 10:30

Buna ziua! Eu activez la 

Banca de Economii pe 0.7. Acum la lichidarea bancii ramin somer!
Sotul meu activeaza de 8iuni legal la servicii -gaz poate sa beneficieze el de indemnizatia pentru copil? 

Ecaterina
12.09.2015, 12:50

Buna ziua! Am asa o intrebare: Cum  vor calcula indemnizatia mea daca in februarie sa finisat concediu de intretinere a primului copil si in august l-am nascut pe al doilea. Sunt angajata, insa dupa  finisarea concediului nu am putut sa ies la lucru, caci  primul copil in iulie a plecat la gradinita,asa a venit rindul nostru??? Deci nu sa achitat nimic in fondul social.

Alina
6.09.2015, 22:49

Indemnizatia de crestere a copilului sau indemnizatia lunara este acordata  sau calculata din ziua cind s-a incheiat  concediu medical (cele 126 de zile).

Ana
15.08.2015, 12:41

Am si eu o intrebare cine cunoaste ,indemnizatia de crestere a copilului se acorda din data nasterii sau dupa ce se termina concediu de maternitate?

Victoria
14.08.2015, 9:18

Buna ziua,va rog sa imi raspunde-ti,am fost si sunt somera am un copil de un an si jumate,sotul la fel somer,pot sa cer sa prelungeasca termenul de primire a alocatiei pentru copil in cazul acesta?

anonim
10.08.2015, 19:24

se vede ca   in anul 2015 nu au trebuinta ,de nici un ajutor macar cu 100 lei sa fi marit indemnizatia la copii care se nasc si cresc,la  parlamentari  maresc  salarile premile si indemnizatile dar o mama trebue sa ofere totul copilului ei ,ear parlamentari ce fac?nimic ca doamna ex ministru promis 5500 lei si nimic  nu au bani bine ca au parlamentari bravo lor ,in fata guvernului trebue de esit mamicilor ,sa  ne facem auzite ,ca altfel nustiu unde o sa ajungem cu asa  conducere....

Mariana T.C.
25.07.2015, 12:21

Buna ziua

Va deranjez cu rugamintea de a ma ajuta cu un sfat 

Din 2007pana la  31.01.2015 am lucrat in Moldova la 2 unitati diferite, din februarie nu am mai lucrat pana la 01.07.2015 cand am reusit sa mi gasesc de lucru.

Credeti ca voi putea beneficia de indemnizatia de crestere copil pt 3 ani tinand cont ca nu am avut continuitate in munca .

Va multumesc anticipat ..

 

 

tatiana
12.07.2015, 22:55

buna ziua .....pot sa primesc un sfat de la dstra?eu am doua cetatenii ruseasca si md baietelul de un an cu ruseasca iar sotul md. eu daca ii fac cetatenie lui fecior tara plateste indemnizatii?

Sorina
2.07.2015, 22:06

Am si eu o intrebare.acum in luna iunie miau expirat cei 3 ani de concediu de maternitate cu primul copil,si am mers la institutia unde activez si am depus o cerere sa mi se prelungeasca concediu neplatit pina la 6 ani.acum intrebarea mea e urmatoarea daca eu acum in acesti ani de concediu neplatit ramin insarcinata cu al doilea copil,voi rpimi ceva indemnizatie ,inafara de indemnizatia unica de la nastere.mersi mult

16.06.2015, 13:03

Fetelor, cine ere nevoie de consultatie, scrieti-mi intrebarea pe mail. gheorghina_11@yahoo.com

Alina
4.06.2015, 17:52

Salut. Am nascut peste hotare(Italia) cind am venit la md sa fac indemnizatiile mi sa zis ca nu pot sa-mi ofere pina nu aduc  un certificat care confirma ca nu primesc aici indemnizatie? Eu aici nu lucrez, copilul are doar cetatenie moldoveneasca....cum e posibil asa ceva si cum se numeste certificatul care trebuie sa-l aduc? Merci anticipat!

Catia
31.05.2015, 16:47

 Buna ziua! va rog ajuta ti ma ;incepind cu 1 iunie 2015 sunt concediata de la servici. INdemnizatille unica / de nastere  si lunare   e posbil  sa fie intocmit pe numele sotului dac  el va  avea doar 5 luni lucrate ,  cind eu  o sa   fiu in 32 saptamini de sarcina?

Mia
27.05.2015, 19:47

Buna ziua! As avea si eu citeva intrebari. M-am angajat la data de 01 aprilie 2015, o saptamina mai tirziu am avut surpriza sa aflu ca sunt insarcinata, am lucrat o luna si din cauza toxicozei foarte grave nu am mai putut continua. Cel mai probabil o sa scriu cerere de eliberare. Mentionez ca am pachetul social complet. Zilele acestea daca ma duc sa scriu cererea, din luna lucrata mi se va calcula ceva pentru concediul de maternitate? si daca da, ce acte ar trebui sa solicit de la angajator. Multumesc.

Ana Lachei
26.05.2015, 12:43

actele se pot depune in timp de 12 luni de la nasterea copilului

marinaseremet
5.05.2015, 1:54

salutari mamicilor! am si eu o fetitza de 8 luni, è nascuta peste hotare,Italia,si deabea acum am aflat ca este possibil sa primesc indemnizatia acasa! Eu nu lucrez si deci nu primesc nimic aici! peste o luna ma intorc in tara,cit timp o sa am nevoie sa depun cererea,si peurma banii ii primesc pe toti odata pina la 8 luni,cum funzioneasa daca intirzii cu cererea?

nastea
2.05.2015, 22:13

spunetimi varo cind se depun actele pentruvdecret unic din partea SOTULUI CA EU NU SUNT ASIGURATA

Dorina
28.04.2015, 15:19

buna ziua am o asa intrebare daca mi sa calculat salariul pe an si am 1200 lei lunar, atunci cat trebue sa i-mi plateasca lunar indemnizatia pe copil si mai am inca doi copii la intretinere multumim mult.

Cristy
27.04.2015, 12:42

Sorry, am gresit un pic datele...in martie 2013 am iesit in concediu de maternitate cu primul bebe, iar in ianuarie 2014 am primit un premiu banesc de la intreprinderea unde sunt angajata (cadou de anul nou), iar acum in august 2015 intru in decret cu al doilea bebe. Acest premiu mi se va socoti ca ,,venit asigurat pe perioada de concediu de îngrijire a copilului" ???

Dupa noua lege reiese ca in ultimele 12 luni nu am avut venit asigurat, dar daca se ia toata perioada de concediu de maternitate... acel premiu va figura

Cristy
27.04.2015, 12:37

Salut, fetelor. Eu am asa o intrebare... in martie 2014 am iesit in concediu de maternitate cu primul bebe, iar in ianuarie 2015 am primit un premiu banesc de la intreprinderea unde sunt angajata (cadou de anul nou), iar acum in august 2015 intru in decret cu al doilea bebe. Acest premiu mi se va socoti ca ,,venit asigurat pe perioada de concediu de îngrijire a copilului" ???

cristina
25.04.2015, 14:32

pentru Irina C....indemnizatia unica o vei primi tot aceea care ai primit-o la primul copil....eu am nascut acum o luna si tot eram in concediu de maternitate cu primul copil si am primit exact aceeasi suma ca la primul

Irina C.
21.04.2015, 19:18

Salut. Poate sa-mi raspunda cineva daca inteleg corect: de la serviciu sunt in concediu pentru ingrijirea copilului pina la 3 ani si trebuie sa nasc acum al doilea copil. Ca baza de venit mi se va calcula suma de 1650 lei(Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real), iar suma indemnizatiei lunare pentru al doilea copil ramine egala cu suma indemnizatiei lunare primite pentru primul copil, da? Vreau doar sa ma asigur ca am inteles corect modificarile facute in 2014. Multumesc.

ana
21.04.2015, 17:56

spuneti-mi va rog inainte de a esi in concediu de maternitate cind lucrezi se poate sa-ti ei concediu la serviciu?                    si daca iti ei concediu afecteaza indemnizatia copilului?

Viorica
21.04.2015, 14:48

Pentru Victoria D, chiar de ai facut mai intii certificatul de nastere roman, apoi cel moldovenesc, ai dreptul sa depui actele la fondul social ca sa-ti primesti indemnizatia unica la nastere+indemnizatia lunara pentru copil.

Viorica
21.04.2015, 14:46

Pentru Marina, indemnizatia lunara pentru copil o vei primi de la stat de cind s-a nascut fetita.

Viorica
21.04.2015, 14:41

Pentru irinus, in acest caz ar fi cel mai bine ca sa te duci la cei de la fondul social (acolo unde ai depus actele) si sa ceri sa-ti ridici dosarul personal, mentinind faptul ca ai primit DOAR indemnizatia unica la nasterea copilului, dar nu si indemnizatia lunara.

Viorica
21.04.2015, 14:37

Pentru Liuda, in dependenta pe ce data a-ti nascut. Daca dupa 01.04.2014 atunci baza de calcul ar fi cam asa: suma salariului celor 4 luni, impartim la 12 luni, din aceasta suma indemnizatia va fi de 30%. Daca aceasta suma va fi mai mica de 400 lei, atunci statul iti va plati nu mai putin de 400 lei.

Viorica
21.04.2015, 14:31

Pentru MEREUTA, baza de calculul a indemnizatiei pentru copil va fi din ultimele 6 luni inceperii riscului asigurat (luna februarie 2014 merge dupa legea veche). Legea a fost modificata la 01.04.2014 unde se ia in consideratie 12 luni inceperii riscului asigurat.

GHEORGHE
10.04.2015, 12:45

Buna ziua spune-ti v-a rog cum e posibil de rezolvat asa o situatie?Sotia a fost angajata la un gimnaziu de unde a mers in concediu de maternitate,intre timp gimnaziul s-a lichidat raminind doar scoala primara.inainte de a merege la servici s-a adresat la directia invatamint din raion unde i s-a spus ca dumneaie nu este transferata in alta institutie raminind sa activeze acolo,EA FIIND PROF DE FIZICA SI INFORMATICA,NU I SA PROPUS NIMIC,ADICA ALTA FUNCTIE.Atunci pentru a nu intrerupe stagiul am luat concediu pentru ingrijirea copilului pina la 6ani,urmind ca peste 2 luni sa mearga in concediu de maternitat cu al doilea copil.acum din cauza acestor 2luni nu i se achita concediul de maternitate si indemnizatiile lunare pina la 3ani.noi consideram ca i-au fost incalcate drepturile .cum s-ar putea de optinut dreptate in situatia data?va rog sa ne ajutati!!!

MEREUTA
30.03.2015, 16:45

BUNA

ZIUA! SPUNETI-MI VA ROG DACA EU AM NASCUT PE DATA DE 09.02.2014,CALCULUL INDEMNIZATIEI PE COPIL

SE VA CALCULA REIESIND DIN 6 LUNI SAU 12 LUNI

Liuda
23.03.2015, 22:41

buna,ce indemnizatie lunara voi primi daca am lucrat doar 4 luni oficial(sotul nu lucreaza oficial)?

irinus
19.03.2015, 12:39

Salut...fetita mea are 8luni..am depus actele pentru a primi indemnizatia abia in ianuarie...in luna februarie am primit pentru nastere....acum im martie am fost si nu este nimic in cont..de ce?unde sa ma adresez?reiese ca am primit pentru nastere dar pentru fata nu...cineva ma poate ajuta?mersi.

marina
18.03.2015, 12:26

buna ziua am o intrebare.....indemnezatia pe copil o primesc de ziua cind ea sa nascut? sunt asigurata pe 3 ani. sau dim momentul cind mi sa ofetit concediul.......

17.03.2015, 11:32

buna ziua poate sa,mi spuna cineva in cazul in care am facut mai intii certificat de nastere romanesc si apoi moldovenesc,pot beneficia de indemnizatia unica de la nastere sau nu?ms

ecaterina
17.03.2015, 0:14

 ma numesc ecaterina sunt mama singura am o fetita de 2 ani nu lucrezi nicaeri spunetimi daca eu ca mama singura pot primi ceva ajutor de finante

Zinaida
25.02.2015, 12:07

Ma intereseaza aceiasi intrebare ca si Tatiana B. Din pacate nu am gasit un raspuns in comentariile de mai jos. Care sunt conditiile in cazul cind esti insarcinata, iar, eventual, esti in concediu de ingrijire cu primul copil (mentiune: in termenul dintr-e ambii copii nu am fost angajata in cimpul muncii, sunt persoana asigurata, am lucrat initial). Multumeasc anticipat!

19.02.2015, 20:25

Salut!!! spunetimi va rog persoanele asigurate ce fel de indemnizatii primesc pina la nastere , shi dupa nastere ????

Tatiana B.
10.02.2015, 16:42

Vreau doar sa concretizez raspunsul d-stra cum ca: cind se naste al doilea copil in timpul concediului de maternitate indemnizatia lunara se calculeaza exact  ca la primul copil. La 30 de saptamini deci... voi primi aceesi suma de bani ca in cazul primei sarcini, da?

Tatiana B.
10.02.2015, 16:30

Buna ziua. Am asa o intrebare: eu sunt in concediul de ingrijire a copilului cu primul copil (fetitza are 2,5 ani) si sunt insarcinata in 6 luni cu al doilea copil. Salariul meu contractual e de 4700 lei la moment. Ca baza de calcul la plata indemnizatiei lunare se ia aceasta suma? Si concediul cel de 126 de zile pe care il plateste de la serviciu in ce masura se va calcula? Ca venit se va lua tot salariul contactual de 4700 lei?

Multumesc anticipat!!!

Irina I.
28.01.2015, 14:25

buna ziua, am o intreabare va rog...am lucrat o luna iulie- august 2014,,,sunt insarcinata si in mai vreau sa iau concediu pe salariile sotului,,in mai implinesc 30 saptamini,,dar la casa teritoriala imi spun ca nu se primeste fiindca nu am 9 luni la intretinerea sotului....e posibil sau nu ..?

28.01.2015, 8:37

Vicol Elena. Îndemnizațiile se păstrează aceleși ca pentru anul 2014 (de după 1.04.2014).

VIOLETA
27.01.2015, 23:56

Buna ziua! Spune-ti va rog copiii nascuti in 2014 ,li se prelungeste si lor sa primeasca indemnizatii pina la 3 ani,chiar daca n-au achitat fondul social?

vicol elena
26.01.2015, 13:50

Salut suntem in 2015 dar tot ,nu vedem cu cit sa marit indemnizatia a ramas aceias nati facut nicio schimbare in tabel.

15.01.2015, 16:20
 

Atenție!

 

Dragi vizitatori și utilizatori ai comunității MyBebe,


    Vă anunțăm că administrația MB și-a anulat obligativitatea de a răspunde la întrebările legate de îndemnizații, deoarece au fost discutate și repetate deja toate cazurile posibile.


   Pentru a găsi răspuns la întrebarea care vă frămîntă vă rugăm mai întîi să citiți atent articolul și în continuare dacă va mai fi necesar citiți întrebările și răspunsurile de mai jos. Cazul dvs la sigur a fost discutat!


Sfat: Pentru a găsi mult mai ușor răspunsul dorit selectați de pe tastă combinația Ctrl F, iar în caseta ce va apărea indicați careva cuvinte cheie din tematica întrebării. Butonul Enter vă va ajuta să navigați la fiecare cuvînt/combinație asemănătoare în toată lista de întrebări și articol. 


Adițional puteți contacta CNAS la linia fierbinte: 022286115. Ei sunt obligați să vă ajute!

 

Mult succes!


Cu stimă,

Administrația MyBebe {#emotions_dlg.blue_reject}

OlgaOlga
15.01.2015, 15:28

Buna ziua.

Sunt persoana neasigurata, am nascut in 04.09.2014 si benificiez pina in prezent de indemnizatie pentru ingrijirea copilului pina la 1.5 ani ,adica de 400 lei.Poate sotul meu care este angajat la serviciu din 01.07.2014 cu stagiu de cotizare suficient sa depuna acuma o cerere noua de indemnizatie pentru ingrijirea copilului pentru a beneficia de o suma mai mare (30 %din venitul mediu asigurat a sotului ) ?

ELENA
14.01.2015, 16:21

BUNA ZIUA CINE STIR PENTRU AL TREILEA COPIL SE DA COMPENSATIE UNICA DE 20.000 LEI?

Iuliana
27.12.2014, 13:22

Buna ziua,

Ce este adeverinta de nastere?

Eu am pentru copil doar certificatul de nastere.

De unde pot sa iau  adeverinta de nastere?

larisa
23.12.2014, 21:37

Buna,

pentru mamele neasigurate si necasatorite, dar cu un tata trecut in certificatul copiilor (care nu are grija de copiii), exista careva exceptii de la legea care prevede acordarea de indemnizatie lunare pina la 1,5 ani?

Va multimesc.

Dina
22.12.2014, 13:38

buna ziua!!!am asa o intrebare,de ce indemnizatia unica a venit in cont dar lunara nu?

Ninela
15.12.2014, 15:42

buna ziua!!!as avea o intrebare,cum se achita indemnizatia pentru cresterea copilului,la finisarea  concediului de maternitate sau din prima zi de nastere,deoarece eu dupa ce am depus actele,au trecut trei luni si credeam ca voi primi indemnizatia pentru trei luni,dar mare mia fost mirarea ca nu e suma la care ma asteptam, si cum se calculeaza acum,30% din media veniturilor in total sau 30% din salariul lunar? multumesc anticipat

5.12.2014, 12:27

cine ma poate ajuta in calculul concediului de maternitate? eu nu dunt angajata dar om lua indemnizatia pe sot. el lucreaza oficial de 4 ani ia salariul oficial estd de 5000 lei. si inca ceva...este a doua nastere cezariana cele 14 zile sedau dupa nastere?nu la concediu la 30 saptamini?

Cristina
14.11.2014, 13:19

Potea sotul meu sa ia indemnizații pentru copil deși eu lucrez, din motivul că are un salariu mai mare.

6.11.2014, 16:37

Fetelor, cine ere nevoie de consultatie, scrieti-mi intrebarea pe mail. gheorghina_11@yahoo.com

Cristy Ghir
31.10.2014, 20:45

Mamelor, noile schimbari la lege cu privire la indemnizatii sunt intradevar foarte dezavantajoase. Tot ce am putut noi face am protest pina a intra in vigoare. Dar e liniste acum!!! Sintem in perioada electorala, cum credeti pentru cine sa votam ca sa faca modificari avantajoase in folosul mamelor si copiilor? 

31.10.2014, 16:30

pt Cazacu Ana : Eu tot ma aflu n concediu de ingrijire a copil pina la virsta de 3 ani si muncesc prin cumul tot 2 ore in zi si primesc indemnizatia, asa ca mergi la ei si informeaza-i.

31.10.2014, 15:13

Buna ziua, am si eu intrebare. Timp de 3 ani m-am aflat in concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani. Pe parcrsul acestei perioade m-am angajat la o companie prin cumul, cu regim redus de munca, de 2 ore /zi.  Trebuia eu sa anunt CNAS -ul? Eu nu l-am anuntat, risc sa fiu chemata pentru a restitui indemizatiile primite. Multumesc anticipat.

31.10.2014, 13:37

Spuneti-mi va rog, cine stie care este acum procedura, am depus actele pentru indemnizatia de maternitate..... da nu stiu in cit timp se analizeaza, cum se achita, cind, ma informeaza cineva care-i suma?

31.10.2014, 13:19

PENTRU tatiana d. indemnizatia de ingrijire se achita nu de la data nasterii, dar de la data cind se termina indemnizatia de maternitate, adica pt cele 2 luni nu vei primi.

tantiana d.
30.10.2014, 10:42

Spuneti va rog eu am nascut pe 9 iulie.sunt asigurata.in luna octombrie am primit prima indemnizatie de ingrijire a copiluluii,mi s-a dat doar pentru o luna,cind voi primi pentru primele 2 luni?multumesc!

Ana
24.10.2014, 19:59

Buna ziua am o asa intrebare sunt in concediu ingrijire a copilului pe 3 ani sunt angajata in cimpul muncii doar eu sotu este somer putem beneficia de ajutor social pentru caldura si de ce acte am nevoie

Galina
19.10.2014, 23:51

Buna ziua,am asa o intrebare,traesc dupa hotar si in luna iunie am nascut  al doilea copil,copilul are adeverinta de nastere moldoveneasca,vreau sa primesc indemnizatiile cuvenite dar pina la vara nu vin acasa,poate sa depuna actele mama (bunika copilului) din numele meu?

gonta
18.10.2014, 1:47

Spunetimi va rog cite ore trebuie sa lucrezi la scoala pentru a beneficia de indemniAtie

bina
14.10.2014, 0:20

BUNA ZIUA.  EU AM IESIT IN CONCEDIU DE MATERNITATE IN IUNIE 2013 CU DOI COPII GEMENI, IN 2014 AU AVUT LOC MODIFICARI IN LEGE, SPUNETI-MI VAROG, CAREVA SCHIMBARI PENTRU GEMENI SUNT?


lilia
12.10.2014, 15:28

buna ziua spunetimi va rog ce drepturi are o familie cu 3 copii.multumim

LUSI
12.10.2014, 13:44

Spuneti va rog care sunt compensatiile si indemnizatiile pentru tripleti ? Pentru bona se compenseaza ceva. As dori sa stii totul ce poate acordat familiei cu tripleti. Mersi foarte mult.

ALIONA
8.10.2014, 8:25

Buna ziua,vreau sa stiu pentru copiii nascuti prematur sunt careva ajutoare?

7.10.2014, 15:04

buna spuneti va rog daca sunt mama singura cu doi copii ce indemnizatie pot sa primesc?

Alina
7.10.2014, 14:46

Buna, cum se calculeaza concediul de maternitate? marimea indemniza'iei pentru fiecare luna?

30.09.2014, 16:32

Buna ziua va rog sa ma lamuriti si pe mine
Eu am lucrat la Intreprinderea de Stat Posta Moldovei
o singura luna deplina ianuarie 2014 (am primit salariu de 4000 lei)
restul m*-am aflat in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani si in concediu medical
lunile
nelucrate mi-au fost substituite cu venitul de 900 lei si nu cu 1400 cu
toate ca in statele de personal pentru categoria I de salarizare e
inclus salariu minim de 1400 lei ... va rog sa ma ajutati, trebuie sa
contest, sau asa e corect!
Multumesc

corina
18.09.2014, 15:55

Buna ziua,poate sa-mi spuna cineva,mai sint valabile acum la noi ceva indemnizatzii pt mame singure?daca da va rog frumos sa-mi oferitzi careva informatii!ms anticipat!

15.09.2014, 15:42

Fetelor, eu imi cer scuze, dar nu intotdeauna dispun de timp pentru a vetifica forumul,  cine vrea o consultatie de a mea, v-as ruga sa-mi expediati intrebarile sau un nr. de telefon la care pot sa va contactez, la  adresa de email:gheorghina_11@yahoo.com.

cristina
13.09.2014, 13:45

am si eu o intrebare...in noiembrie 2013 am nascut primul copil si acum sunt insarcinata in 3 luni iarasi ....cum voi primi indemnizatia pe al 2 copil,el se va naste in martie 2015...am iesit in concediul de maternitate de la serviciu

ALINA T
13.09.2014, 13:44

SALUT!Suntem o familie tinara si avem trei copilasi,6 ani ,1.7luni si 2 lunisoare,nu am fost angajata in cimpul muncii ,primim indemnizatia pentru nastere si lunara a celui mai mic!! ne puteti spune daca pentru 2 copiii mai mici de 3ani  se mai cuvine ceva indemnizatii adaugatoare!!am inteles ca pot primi ambii parinti sau cineva din rude   ???  Iar daca sunt mama singura a trei copii ce se mai cuvine???     multumesc anticipat!

Naty Rusu
13.09.2014, 11:58

Buna am si ieu o intrebare  ,am dubla cetatenie si locuiesc in constanta  .sunt plecata de 4 ani si am ramas insarcinata  sunt curioasa daca pot sa primesc si ieu indemnizatia  .daca se poate ce acte imi trebuie sa depun .mersi mult

diana L
11.09.2014, 22:18

 

 
salut! Sint fara sot,spuneti-mi va rog daca copilul este nascut in afara teritoriului republicii Moldova, iar eu sint cetatan al  RM pot primi indemnizatie pentru nasterea primului copil,si lunar pentru ingrijirea lui.???va multumesc anticipat.
angela
11.09.2014, 14:29

sunt insarcinata, sunt persoana neasigurata, urmeaza sa ne casatorim, o sa nasc la inceput de martie , eu pot beneficia de indemnizatii de la locul de munca al sotului, daca atunci cind ne v-om inscrie voi avea 5 luni, multzumesc anticipat

11.09.2014, 9:10

buna eu sunt mama singura cu doi copii al doilea i-am dat nastere pe 27.07.2014 primul copilde 6 ani   sotul este decedat oficial este orfan de tata spunetii va rog cita indeminizatie unica la nastere voi primi?Sunt anganjata oficial.ca la starea civila mi sa acordat 2 foi de indemnezatie asta cum ca voi primi 6800 lei sau cum? ajutatema va rog si pe luna cit voi prim?salariu mediu a fost 2300 pina sa es in concediu de maternitate.mersi mult de ajutor din timp

Ana G.
11.09.2014, 8:32

Buna ziua!!! am si eu citeva intrebari:

1. Am iesit in concediul de maternitate pentru nastere pe 3 martie, si indemnizatia mi s-a calculat pe salariul primit pentru ultimele 6 luni lucrate caci era inainte de noua lege. Intrebarea este- indemnizatia pentru ingrijirea copilului mi se va socoti tot in baza celor sase luni, sau deacum in baza a 12 luni, caci ma repet am iesit pe 3 martie in concediul de maternitate.

2. Indemnizatia de maternitate am primit-o in baza salriilor primite de la doua locuri de munca, unul de baza si altul prin cumul, dupa ce am nascul termenul contractului la locul de munca prin cumul s-a finisat. acum vreau sa dau documentele pentru indemnizatia de ingrijire a copilului, mi se va calcula la fel in baza ambelor salarii?

10.09.2014, 8:58

Familia Noastra, Intragevar aveti dreptul la indemnizatie unica si lunara. 

1) indemnizaţia unică la naşterea copilului de 3400 lei se stabileşte:
    d) cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;
  

 9. La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele acte:
    a) actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului);
    b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;
    c) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului);

d) documentul prin care se confirmă, că solicitanta (ul) nu este încadrat/ă în cîmpul muncii

   (carnetul de muncă (în original şi în copie), certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul

   de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă – după caz);

e) în cazul în care solicitanta (ul) nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii,

    aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul

    muncii.

 

 

9.09.2014, 23:45

se ofera indemnizatie pentru primul copil? si lunar ceva ?daca nu suntem angajati oficial?am inteles de la cineva ca pentru primul copil se  acorda 3400 lei plus lunar inca 300-400 lei ?indiferent daca muncesti sau nu oficial please imi spune cineva am inteles corect sau nu si daca da de unde,cum?care sunt actele si in cit timp trebuie prezentate?multumesc

9.09.2014, 10:24

Olga, dati-mi mai multe detalii, daca nu doriti sa le divulgati aici puteti sa-mi scrieti in privat

9.09.2014, 9:30

Olga, pt aceasta trebuie sa aveti un document care atesta faptul ca locuiti in Chisinau, care il anexati la cerere de transfer, pe care o depuneti in sat. 

alisa
9.09.2014, 1:24

Bună seara puteți să-mi spuneți dacă eu sunt din sat dar  acum trăiesc în Chișinău  poate sa primesc compensația de aici sau trebuie să plec acolo în sat sa o primesc? Mulțumesc 

olga
6.09.2014, 15:49

buna ziua am nevoe de ajutor  eu am nascut peste hotarele RM acum am venit acasa ce trebue sa fac ca sa primesc indemnizatiile pentru copil si este posibil sa le primesc daca copilul are deja 13 luni va multumesc mult!

5.09.2014, 14:04

Mihaela, indemnizatia unica e o suma stabila de 3400 lei se acorda tuturor mamicilor . 

5.09.2014, 14:02

Olga, este o modalitate cum sa primiti indemnizatie si dupa expirarea termenului. Scrieti-mi nr. dvs de telefon pe mail  gheorghina_11@yahoo.com, ar fi mai comod sa va explic. 

5.09.2014, 13:58

Olea, daca la data nasterii copilului aveti doar 7 luni, atuci veti primi indemnizatia de 400 lei timp de 1,5 ani, iar la munca reveniti la imlplinirea de catre copil a  varstei de 3 ani. 

Mihaela
5.09.2014, 10:55

Daca eu am fost studenta pina in a sasea luna de sarcina iar sotul nu este angajat,cum se calculeaza indemnizatia unica si in ce suma v-a fi??

olea
4.09.2014, 9:55

Daca pina sa nasc am lucrat doar 7 luni, si voi primi 1.5 ani indemnizatia de 400 lei, locul de munca citi ani mi se pastreaa? 3 ani sau trebuie sa ies la lucru peste 1.5 ani?

3.09.2014, 9:31

Ina, indemnizatie unica e 3400 lei, puteti depune cerere pentru a o primi din momentul in care aveti deja certificatul si adeverinta de nastere a copilului. Cererea se examineaza 30 zile. 

3.09.2014, 9:19

tania, calculele sunt facute cu aproximatie, vei primi cam 9900 lei indemnizatia de maternitate. 

2.09.2014, 17:44

Buna! Nu sunt bine informata in privinta indemnizatiei unice la nastere (3100) cine le primeste atit persoana angajata cit si cea somera? cind se achita? pina la nastere sau dupa.

Carolina
2.09.2014, 16:29

Va rog mult mult sa ma ajutati!!!! Deci la locul de baza sunt in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani.Acum trebuie sa fiu angajata oficial la o ALTA   intreprindere  cu program redus.Care e procedura legala de angajare la serviciu nou,pentru a pastra indemnizatia pentru ingrijirea copilului? Pot sa ma eliberez de la primul serviciu si sa ma angajez la serviciul nou cu program redus si cu o cerere de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului pina la implinirea a 3 ani?Astfel pastrind indemnizatia?

tania
2.09.2014, 13:11

Buna ziua! Sunt insarcinata si trebuie acum sa ies in concediu.Am 10 luni lucrate cu un salariu de 2500 lei. Ce indemnizatie voi primi?

29.08.2014, 8:57

Buna Elena, desigur ca vei beneficia de toate indemnizatiile, ce unica, de maternitate si cea lunara. 

Elena
28.08.2014, 19:14

Buna.Sunt in concediul de maternitate de 2 ani.tot odata sunt insarcinata in a 14 saptamina.voi primi intemnizatii.?sunt angajata.

28.08.2014, 9:09

Anita, scrieti-mi la adresa gheorghina_11@yahoo.com 

E necesar de vb mai detailat, pt ca puteti pierde indemnizatia de la locul de munca prin cumul

Anita
27.08.2014, 10:31

Ajutatima va rog,am asa o neclaritate,va scriu mai detailat ca sa ma intelegeti;am doua locuri de munca adica de baza si prin comul.....pe 22 aprilie am iesit in concediul de boala(cele 4 luni)  si de la un lucru si de la celalalt.............pe 22 iunie am nascut.Acuma pe 26 august am mers sa scriu cerere pentru concediul de odihna 2013-2014 la lucrul de bazaiar la cel prin comil mi s-a spus ca trebuie sa scriu cerere de eliberare pentru ca nu poate sa-mi achite si mie concediul de odihna si celeilalte salarium...asa ca eu am scris si de la 26 august sunt eliberata din functie.........intrebarea mea e ;;;;daca voi primi indemnizatia lunara si de la lucrul prin comul daca nu mai activez..........dar indemnixatiile le voi primi de la 27 octombrie ca asa se tremina concediul de odihna...multumesc

27.08.2014, 0:24

Gheorghina G. multumesc mult pentru raspuns!

amasa
26.08.2014, 22:33

Ce 12 luni ce vorbiti???????????? " stagiu de cotizare pentru primirea indemnizatiei conform CTAS trebuie sa fie 1) cel putin 3 ani sau 2) cel putin 9 luni in ultimile 24 de luni." conform Legea nr.289 din 22.07.2004 cu modificarile 2014, consultati legea.

Polina Panamarciuc
26.08.2014, 20:09

Gheorghina G. Mda stapina ma pus oficial la lucru dar cam tirziu,,,ea credea ca se ia in consideratie venitul pe ultimele 6 luni dar legea sa schimbat ..sa fost oficial de la inceput aveam sa am 2 ani de staj dar asa deja nu imi mai ajuta lunile acestea cu nimic

26.08.2014, 16:53

Polina, din pacate DA. 

Polina Panamarciuc
26.08.2014, 11:26

Gheorghina G. eu lucrez de la 1 iunie 2014, pina o sa nasc stagiu meu va fi de 7 luni  nu mai mult.. asta inseamna ca voi primi cite 400 lei timp de 1. 5 ani?

26.08.2014, 9:49

Dorinutza, in situatia dvs, puteti beneficia doat de indemnizatia unica la nasterea copilului si indemnitalia lunara sociala sociala de 400 lei pina copilul va avea 1,5 ani. Insa daca la la implinirea a 30 saptamini de sarcina, sotul va fi angaja atunci veti beneficia si de indemnizatie de maternitate. 

26.08.2014, 9:40

Polina, daca aveti stagiul de 3 ani sau minim de 9 luni in ultimii 2 ani veti primi indemnizatia timp de 3 ani, daca nu aveti acest stagiu veti primi demnizatia sociala de 400 lei pina copilul va avea 1,5 ani. Amintesc ca sotul tot este in  drept sa solicite indemnizatia lunara daca depune cerere de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului. 

26.08.2014, 9:38

Salutare! Ash avea shi eu o I trebare, sunt casatorita din octombtie 2013 shi in martie 2014 am ramas insarcinata...la acel moment shi eu shi sotul eram studenti, acum vara asta sotul a terminat universitatea shi abia din noiembrie o sa incepa rezidentura shi daca o sa se permita sa fie shi angajat tot din noiembrie, eu insa inca sunt studenta! Beneficiem de ceva? Shi plus ca incepind dupa ce o sa nasc vreau sami iau un an academ ca sami cresc bebele! 

26.08.2014, 9:37

Maria, indemnizatia lunara poate fi primita in 2 modalitati:

1. Daca sunteti peroana angajata si aveti stagiul minim de 9 luni in ultimii 2 ani, atunci dupa  depunerea cererii pentru concediu de ingrijire a copilului, CTAS va calculeaza indemnizatia lunara in marime de 30% din venitul mediu al dvs (concediul poate fi solicitat atit de tata citsi de mama copilului) in acest caz veti primi indemnizatia pina copilul va avea 3 ani.

2. Daca nu sunteti angajata sau nu aveti stagiul necesar, atunci veti prrimi indemnizatia sociala de 400 lei pina copilul va avea 1,5 ani.

Polina Panamarciuc
26.08.2014, 9:23

Buna ziua, ma aflu in saptamina 21 de sarcina dar la lucru sunt angajata de la 1 iunie 2014, spunetimi va rog ce fel de indemnizatie o sa primesc pina la 1,5 ani sau pin la 3 ani?

maria
25.08.2014, 12:52

buna ziua,parca am citit si sunt informata  cu toate, dar simt ca imi scapa ceva,concediul meu de maternitate este in baza sotului,respectiv primesc acei 3400 lei(indemnizatie unica) pina la nastere+ceea ce se calculeaza in baza salariului sotului,si lunar dupa ce se termina concediul de maternitate am de primit indemnizatia de crestere in suma de 400 lei, la care se adauga si calcularea celor 30% din media veniturilor lunare?

19.08.2014, 13:46

Anna, daca doriti o consultatie mai detaliata scrieti-mi pe mail gheorghina_11@yahoo.com


Anna
19.08.2014, 11:23

Si inca o situatie, degraba sotul se va transfera la alt post de munca, care il va ocupa cite 24 ore in 2 zile, cum va reveni la munca maxim 7 ore? Daca seful nu este deacord ca el asa sa lucreze?

Anna
19.08.2014, 11:14

Buna ziua. Am din nou careva neclaritati, va rog sa ma ajutati!!! P.S Multumesc. Mai jos, sunt inca 2 comentarii cu istoria mea :)
1. Eu din octombrie 2014 ar trebui sa ies deja in concediu de maternitate, intrebarea este pina la nastere primesc ceva? Sunt persoana neasigurata, pot deacum cere ceva de pe sot?
2. Ce documente sunt necesare sotului la munca sa prezinte si cind trebuie sa le prezinte pina la concediul meu sau dupa nastere?

3. Si daca nu lucrez prezint cerere scrisa de mine sau trebuie sa scot de undeva vriun doc precum ca nu lucrez?

Va multumesc.

12.08.2014, 16:23

Sotul poate lua concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, poate reveni la minca in orice moment insa in conditii de regim partial ( maxim 7 ore pe zi), in caz contrar indemnizatia se sisteaza.

DVS (sotia) la indemnizatie pentru ingrijirea copilului in baza salariului sotului nu aveti dreptul, sunteti in drept de a beneficia de indemnizatie doar ca persoana neasigurata pentru o perioada de1,5 a cite 400 lei lunar. 

Anna
12.08.2014, 15:28

Daca noi primim indemnizatii pe baza sotului, caci el is va lua concediu pentru ingrijirea copilului, atunci cit timp sta acasa? Dupa cit timp isi poate relua munca?

Iar eu indemnizatiile pe baza sotului la fel le pot primi pina copilul implineste 1.5 ani?

Va multumesc!!

Gheorghina
12.08.2014, 13:39

Anna, În cazul în care căsătoria a fost înregistrată în termen mai mic de 9 luni pînă la data acordării concediului de maternitate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu condiţia că în perioada de la data înregistrării căsătoriei şi pînă la data acordării concediului de maternitate soţia nu a realizat venit asigurat. 

Astfel, Puteti beneficia de indemnizatie de maternitate pe baza salariului sotului daca el are stagiul de cotizare necesar.

Indemnizatia lunara se va calcula din salariul sotului (30 % din salariul mediu lunar pt ultimele 12 luni) doar daca el depune la locul de munca cerere de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului, daca el nu o depunde atunci dvs veti primi indemnizatia ca peroana neasigurata 400 de lei luna pina copilul implineste 1,5 ani. 

Indemnizatia unica 3400 lei 

Gheorghina
12.08.2014, 13:01

Ina, Cererea pentru indemnizatia lunara de ingrijire acopilului se depune din ziua acordarii concediului de ingrijirea a cipilului pina la virsta de 3 ani, care se acorda dupa ce se finiseaza concediul de maternitate. 

 

pentru detalii scrieti la adresa gheorghina_11@yahoo.com

Anna
12.08.2014, 12:48

Buna ziua, sunt intr-o situatie foarte delicata....adica o multime de pareri si nustiu sigur cum va fi, va rog sa ma ajutati cu un sfat si o parere. Va Multumesc!!!
Sunt insarcinata din martie 2014, ne-am casatorit in iulie 2014, am lucrat dar fara pacahet social, ceea ce este echivalent cu 0, adic somaj :). Am inteles ca as putea cere indemnizatii pe baza sotului, dar asa si nu am inteles daca are vreo importanta ca sintem casatoriti dupa ce am prins sarcina. La fel am mai auzit ca sotul  daca este atestat si cu epoleti (погоны) nu poate primi indemnizatia. Care va fi indemnizatia unica, si cea lunara?

Stiu ca cea lunara se calculeaza dupa salariu :) e la fel 30% din salariu?
Va multumesc!

12.08.2014, 12:24

Buna! La 1 august recent am devenit mamica as dori sa depun actele p/u indemnizatie la CNAS, (Sunt angajata) dar nu stiu cind sa o fac, pot sa depun acum sau trebuie sa astept pina se termina concediu de maternitate apoi sa le depun? Multumesc.

Gheorghina
12.08.2014, 9:34

Buna, ✌ G, Sotul poate beneficia de indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, doar in cazul in care are un stagiu de cotizare de 3 ani sau minim 9 luni in ultimii 2 ani si la locul de munca depune cerere de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului. El poate reveni la munca in regim partial (maxim 7 ore pe zi)  si indemnizatia se va pastra. 

Gheorghina
12.08.2014, 9:26

Buna, Irina, poti beneficia de indemnizatie de maternitate in urmatoarele cazuri:

1. Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate (la a 30-a saptamana de sarcina) în cazul în care soţul confirmă un stagiu de cotizare de 3 ani sau minim 9 luni in ultimii 2 ani cu conditia ca te afli la intretinerea lui minim 9 luni. 

2. În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate - dupa deschiderea certificatului medical ), dreptul la indemnizaţie se stabileşte pentru perioada de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate. 

pentru detalii scrieti la adresa gheorghina_11@yahoo.com

Irina
11.08.2014, 20:41

Suntem pereche tinara necasatorita, si sunt insatcinata. Vreau sa facem nunta pe 23 august si sa nask  ap 10 15 octombrie. indemnizatia vreau so iau pe viitorul sot. Am so pot primi?  Am auzit ca trebue sa avem minim 6 sau 5 luni casatoriti

M.S

10.08.2014, 21:05

Buna seara, am asa o intrebare, contractul de munca a expirat pe 28 februarie, am ramas insarcinata la mijlocul lunei aprilie, respectiv o sa nasc undeva pe 6 ianuare....astfel, in cazul dat, indemnizatia lunara dupa legea noua o va putea solicita sotul meu sau nu?  S-au cum se va proceda in cazul meu? Astept raspuns cu nerabdare!!! Multumesc anticipat!!! Dina.

8.08.2014, 12:30

Elena - nu concediul de maternitate ci indemnizatia de maternitate se calculeaza pentru ultimele 10 luni lucrate. Citi mai atent articolul.
Marcel - principalul este sa nu reveniti la lucru pentru 100% din orarul de munca oficial.
Olga - Incercati sa contactati oficiul CNAS teritorial si sa concretizati in cazul Dvs. cit considera acel partial. Ar fi mai bine sa va adresati cu o scrisoare oficiala la CNAS. Cu toate ca conteaza si revenirea oficiala si documentala la serviciu pe nu mai mult de 100%.
Svetlana - concediul Dvs. trebuie sa se calculeze din august pina in ianuarie.

8.08.2014, 12:24

Olga P nimeni nu a zis ca trebuie sa iesiti la lucru daca totusi TATICUL iese in asa numitul concediu de paternitate.

Daca aveti resurse pe ce trai atunci fara nici o problema puteti sta ambii impreuna cu piciul.

Sergiu, puteti sa va adresati la CNAS sa concretizati de ce anume concediul medical vi l-au calculat dupa salariul Dvs.

iar indemnizatia dupa a sotiei. Posibil ar fi tirziu de rezolvat ceva insa incercati sa vedeti poate asta este o greseala din partea lor in cazul cind aveti oficial scrisa o cerere de acordare a indemnizatiei conform salariului Dvs.!

 

Irina, Diana cind se naste al doilea copil in timpul concediului de maternitate indemnizatia lunara se calculeaza exact  ca la primul copil.

Dorina - Asigurata - Doar ca ideea consta in faptul ca se va calcula concediul de maternitate numai din luna lucrata.

Alisa - deacuma nu. Sa fi facut invers era posibil insa acuma deja cred ca ar fi tirziu.

Carolina - Poate si au primit insa nu au fost angate pe 100%.

Rodica - daca oficial nu a-ti lucrat nicaieri - riscati sa primiti indemnizatie de baza ca persoane neasigurate.

Nadia cazacioc - indemnizatia se plateste din ziua de nastere a copilului.

8.08.2014, 11:50

Diana adresati-va la asistentul social din localitatea, raionul sau sectorul Dvs. cu intrebarea ce tine de ajutoarele sociale ce le puteti primi.

Sergiu
4.08.2014, 8:13

Buna ziua. Am o situatie mai delicata. Sotia este la intretinerea mea, sa concediat de la serviciu in Ianuarie 2014. A nascut in mai 2014, concediul medical a fost achitat dupa salariu meu. Neam adresat la CNAS si indemnizatia lunara a calcutat-o dupa veniturile sotiei, evident salariul meu este mai mare si as vrea sa primim indeminizatia dupa el. Cum ar trebui sa procedez. Multumesc anticipat!

Diana
3.08.2014, 11:37

Avem un copil de 11 luni. Sotul este invalid de gr. I cu pensia de 170 lei, eu (mama copilului) nu am lucrat. Vreu sa intreb daca pe linga cei 400 de lei indemnizatie, copilul poate sa mai primeasca ceva ajutor? Si unde trebuie de dus cu aceasta intrebare de rezolvat? Va rog raspundeti-mi, multumesc frumos.

31.07.2014, 10:10

Buna ziua,

am fost la CTAS pentru a depune documentele pentru indemnizatiile de concediu de maternitate. Eu nu am lucrate 12 luni, doar 7, mi s-a spus ca lunile lipsa mi se calculeaza cu 1650 lei, dar indemnizatia lunara nu o voi putea primi ca o asigurata, ci numai ca o neasigurata (400 lei lunar), pentru ca nu am 12 luni lucrate, e drept asta?

Si inca o intrebare va rog, mi s-a spus ca pot lua pe sot indemnizatia lunara, daca isi ia concediul de ingrijire a copilului si isi reduce orele de munca la 7 ore. Intrebarea este urmatoarea, EU TREBUIE SA IES LA SERVICIU DACA SOTUL ISI VA LUA CONCEDIU DE PATERNITATE?

Irina
27.07.2014, 22:50

Salut! Ma intereseaza in caz cind se naste al doilea copil in timpul concediului de maternitate cum se calculeaza indemnizatia lunara?

Parascovia .R.
27.07.2014, 17:28

buna am si eu o intebare eu ca mama solitaara nu ar trebui sa primim  cu copilu o indemnizatie oarecare .....plus la asta mai ingrijesc de o persoana invirta trecut de peste 80 de ani ...

Ana G.
27.07.2014, 13:12

Buna ziua. Acum ma aflu in concediu de ingrijire a copilului si primesc 700 lei. daca ma angajez la serviciu dar in alta parte, nu unde lucram pot sa scriu cerere de rechemare in timpul muncii pe un salariu mai mic de 100% pentru a putea pastra si indemnizatia pentru copil?  Ma angajez la scoala invatatoare si atunci cit timp trebuie sa lucrez, cite procente sau ore de munca zilnic?

Diana
25.07.2014, 14:49

Imi cer iertare inca o data adica eu voi putea primi acele 3500 lei sau cit se acorda pentru al doilea copil,dar eu am vrut sa stiu daca voi putea beneficia de acea indemnizatie care am primito la prima nastere de la serviciu?merci mult

Dorina
22.07.2014, 15:58

Buna ziua am si eu asa o situatie...pe 11.11.2013 m-am angajat in campul muncii...in luna aprilie 2014 am ramas insarcinata si tot in acea luna m-am concediat...spuneti-mi v-a rog  cum mi sed va calcula indemnizatia lunara?ca pentru o persoana asigurata sau neasigurata?

alissa
21.07.2014, 21:52

salut.am asa o intrebare.fetitsa mea are 10 luni,de 2 luni am iesit la serviciu cu grafic integral, refuzindu-ma de indemnizatie din acel moment.Pot sa perfectez indemnizatia pe tatal meu(bunicul copilului) care este pensionar pu aputea beneficia macar de careva indemnizatie??si daca da, de ce acte am nevoie?multumesc anticipat!!

carolina
21.07.2014, 12:58

da de ce fiindca eu stiu persoane care au primit de cand sa nascut copilul cu toate ca au lucrat si au primit concediu de maternitate

Rodica
20.07.2014, 12:00

buna ziua....am o astfel de intrebare:am nascut in februarie 2014 dar din anumite probleme documentare kopilul v-a avea adeverinta de nastere peste 2,3 luni...cind voi depune actele voi primi indemnizatia si pentru lunile precedente pierdute ?apropo am lukrat pina la 8 luni de sarcina dar din pacate nu oficial angajata....spuneti-mi va rog ce am de facut....ma multumesc mult

19.07.2014, 22:44

salut nadia eu am primit indemnizatia de cind sa terminat concediu de maternitate si undeva trebuie sa primest 600 lei indemnizatia ca se calculeaza 30% din salariu

Nadia cazacioc
19.07.2014, 18:03

si inca ceva indemnizatia lunara s eplateste din prima zi de nastere sau de atunci cind se termina concediul de maternitate!!!! va rog mult ajutatzima!!!!! ca sunt din ce in ce mai confuza!!!

Nadia cazacioc!
19.07.2014, 17:45

buna ziua draga redactzie eu am asha o intrebare la dvs din febrarie 2014 am fost in concediu de maternitate pina pe 8 iunie la 1 aprilie am nascut un baietzel akum in luna iulie primesc banii pentru ingrijirea copilului shi spre marea mea mirare sunt foarte putitni concediu de maternitate a fost aproximativ 9700 lei akum indemnizatzia o primesc nushtiu de 489 lei ??? tzin s amentzionez ca am lucrat pina  aieshi in concediu de maternitate shi salariu minim era in jur de 2000 lei !!!! 
ma putetzi ajuta ??? sau mai bine zis putetzi sami spunetzi ori eu ceva gresesc ori calculele nu sunt facute corect!

 

Elena
17.07.2014, 19:20

Buna ziua, spuneti-mi va rog cum se calculeaza concediu de maternitate? pe ultimele 6 luni lucrate sau pe ultimele 4 luni lucrate...? multumesc anticipat...

marcel
17.07.2014, 12:20

V-as fi foarte recunascator daca ati putea raspunde la astfel de intrebare: Daca un profesor din RM se considera ca are un salariul atunci cind are 18-20 de ore in saptamina, atunci cind revine mai devreme din concediul de ingrijire a copilului si ca sa nu pierdem nici indemnizatia, cite procente sau cite ore va trebui sa lucreze intr-o saptamina?

Olga
16.07.2014, 19:37

Buna ziua, imi puteti va rog fumos sa-mi explicati, ultimile modificari de lege, sunt in concediu de ingrijirea a copilului (la moment are 1,6 ani) si doresc sa revin din concediu dar nu pe un salariu intreg, sunt profesor si la noi e salariul tarifar (ex. 780 ore pe an =1 salariu), cu cite ore asi putea iesi la munca pentru a pastra si indemnizatia copilului. Am vazut ca este exclus termenul de 0.5 salariu din lege dar ramine notiunea de timp de munca partial cit se subintelege prin acest termen?? Multumesc frumos.

Svetlana
15.07.2014, 23:25

Salut.Inca o intrebare,eu am fost in concediu anual in august 2013,si am esit in concediul de maternitate pe 6 ianuarie-12 mai 2014,acum conediul pe anul 2014 cum o sa mi se calculeze din ziua de cind am esit din concediu pina in mai sau pina in ianuarie......?va multumesc

15.07.2014, 16:25

 

Olga P. Lunile lipsă (5 luni nelucrate din 12) vor fi luate în calcul pentru stabilirea îndemnizației. Aceste luni vor fi substituite cu salariul minim pe economie în valoare de 1650 lei.


Diana. Da


S Diana. Dacă aveți în vedere îndemnizația unică la naștere, atunci e prea tîrziu deoarece ea se solicită maxim pînă cînd copilul împlinește 12 luni.


Mariana. Ca persoană neasigurată dvs aveți dreptul la îndemnizația lunară pînă la vîrsta de 1,5 ani ai copilului. Adică pentru anul 2013 ați primit lunar cîte 300 lei, iar pentru lunile rămase din 2014 -  400 lei (63 lei pot constitui careva restanțe din partea CNAS). 


Veronica. Dacă în perioada din luna ianuarie în care ați primit veniturile nu ați fost în concediu de maternitate, atunci veniturile se vor lua în calcul. Dacă documental erați deja în concediu, aceste venituri nu valorează nimic.


Lidia. Da. Documentele sint prezentate în articol.


Anisoara.  Conform art 7 (6) din  LG. 289 din  22.07.2004 "În cazul în care asiguratul a activat în  perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului." Adică, lunile lipsă vor fi substituite cu salariul minim pe economie 1650 lei. 


Svetlana. Din ultimele 12 luni lucrate pînă la concediul de maternitate.


Carolina. De cînd se finisează concediul de maternitate.

carolina
12.07.2014, 11:17

salut copilul sa nascut in februarie eu voi primi indemnizatia lunara de cand sa nascut copilul sau de cand sa terminat concediul de maternitate ?

Svetlana
8.07.2014, 14:12

Buna ziua.Am si eu o intrebare:am esit in concediu de maternitate in ianuarie 2014,acum concediuln anual cum o sa mi se calculeze,doar pe lunele lucrate complect sau pina in luna mai........lucrez in calitate de educator la scoala primara....,

Anisoara
7.07.2014, 23:50

Buna ziua,va rog sa ma ajutati si pe mine!

Dupa 3 ani,adica dupa ce sa finisat concediul de maternitate,am revenit la serviciu fiind insarcinata cu al doilea copil,am activat 3 luni si din nou am esit in concediu prenatal.Va rog sa-mi spuneti cum mi se va calcula concediul p-u ingrijirea copilului daca am avut doar 3 luni lucrate, iar celelalte luni fiind in concediu de ingrijire cu primul copil.Va multumesc anticipat

LIDIA
4.07.2014, 11:36

Buna ziua. Spuneti Va rog, daca mama copilului nou nascut nu are vaza de resedinta, ar putea tatal sa primeasca indemnizatia unica, precum si cea lunara pentru ingrijirea copilului? Ce acte trebuie sa prezinte? Va multumesc anticipat.

Veronica
2.07.2014, 15:52

Buna ziua, am o intrebare: am iesit in concediu pernatal in luna ianuarie 2014, copilul s-a nascut in februarie 2014, in luna ianuarie am avut venituri asigurate - la calculul indemnizatiei pentru ingrigirea copiului pina la 3 ani se vor lua in consideratie veniturile  lunei ianauaire 2014. Multumesc.

Mariana
30.06.2014, 17:09

Buna am o neclaritate, sunt in concediu de maternitate inainte de a naste nu am lucrat in moldova pina a implini fetita un an si sase luni am primit indemnizatie de 300 si ceva lei dar luna aceasta nu am primit numai 63 lei in continuare cit voi primi si daca este posibil de schimbat ceva.

30.06.2014, 11:41

Buna!

 Sotul poate sa primeasca indemnizatia pentru nastere, daca copilul are deja 2,5 ani ?

Sotul lucreaza oficial , dar eu nu lucrez. Mersi)

Diana
27.06.2014, 15:16

Buna ziua,spuneti-mi va rog daca eu acum ma aflu in concediu de maternitate cu primul copil si sunt insarcinata cu al doilea pot beneficia de indemnizatia unica la nastere pentru al doilea copil?mersi mult

Olga P
26.06.2014, 12:32

Buna ziua,
am si eu o neclaritate, va rog sa ma ajuati.
lucrez oficial din 9 decembrie 2013, am prins sarcina, ies in concediu de maternitate din 1 iulie, deci nu am lucrate 12 luni, ci numai 7. Cum mi se va calcula indemnizatiile?

24.06.2014, 9:12

Nicoleta. Începînd cu 1.04.2014 soția poate fi considerată la întreținerea soțului doar dacă:

- soția e șomeră de minim 9 luni pînă la ieșirea în concediul de maternitate;

- soțul îndeplinește minim 9 luni de stagiu de cotizare din ultimele 24 luni.

   Daca sotul nu poate beneficia ca persoana asigurată, atunci solicitați dvs ca șomer. În acest caz veți primi 400 lei lunar timp de 1,5 ani.

 

Elena. Dacă documentele pentru îndemnizație se vor depune după 1.04.2014, atunci calculele se vor face după standardele noi.

 

Victoria. Model de calcul vedeți în articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii.

 

Olga. Nu. Vă păstrați îndemnizația pe 3 ani doar dacă reveniți la servici pe normă parțială (maxim 7 ore).

 

Alesia. Doar ajutor social, dar se oferă doar în caz că situația mamei singure e foarte precară.

 

Silvia. Da.

Silvia
23.06.2014, 12:57

buna ziua, spune-ti-mi va rog, sunt insarcinata si as vrea sa stiu se i-a in calcul concediile ordinare la calculul indemnizatiei?

Alesia
22.06.2014, 14:45

Buna ziua,as vrea sa stiu daca ca mama singura mai exista si alte indemnizatii care i-as putea primi  in afara de 400 lei care ii primesc ca nu am fost angajata in cimpul muncii. multumesc

 

olga
20.06.2014, 13:39

Spuneti-mi va rog, eu vreau sa ma restabilesc la serviciu, poate sotul sa primeasca indemnizatia mamei pina 3 ani ai copilului daca tatal nu lucreaza oficial?

victoria
18.06.2014, 14:42

Spunetimi va rog (cine stie) cum se calculeaza indemnizatia de maternitate pentru 126 zile???? salariul mediu pentru 12 luni este 5000 lei. Cum se efectueaza calculul pentru 126 zile?

18.06.2014, 11:33

Buna ziua!!! imi puteti spune, luna in care iesi in concediu prenatal, se ia in calcul pentru stabilirea indemnizatiei?

13.06.2014, 16:42

da este valabila eu tot am nascut in martie si am primit dupa legea noua

Elena
13.06.2014, 7:47

Buna ziua, imi puteti spune legea din 1.04.2014 este valabila si pentru mamicile care au nascut in martie?

nicoleta
11.06.2014, 15:52

 Spuneti-ne va rog daca-i corecta informatia. Am nascut pe14/04/2014 Eu nu lucrez, ma aflu la intretinerea sotului, indemnizatia de maternitate deja am primit-o. Acum am fost cu sotul la CNAS sa depunem actele pentru indemnizatia de ingrijire a copilului, acolo n-i s-a spus ca nu putem beneficia de ea deoarece sotul a lucrat doar 4 luni(octombrie, noiembrie, decembrie si ianuarie). Ca sa poata iesi in concediu de ingrijire a copilului trebuie neaparat sa mai lucreze 3 luni de zile. Spuneti-ne va rog ce sa facem, chiar nu putem beneficia de indemnizatie?

11.06.2014, 11:55

Răspuns pentru întrebare din 8.05.2014, 14:06: Nu. Îndemnizația se oferă doar dacă este solicitată timp de 12 luni de la nașterea copilului în cazul femeilor neasigurate și timp de 3 ani în cazul femeilor angajate.

 

Răspuns pentru întrebare din 8.05.2014, 15:24: Conform art. 7 al LG Nr. 289 din  22.07.2004: "Baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat  premergătoare perioadei incluse în calcul. " Adică cei de la CNAS au dreptate, dar luînd în considerație că aproximativ 2 luni pînă la naștere femeia se află în concediul de maternitate și nu are venit asigurat, aceste luni se substituie cu altele imediat premergătoare perioadei luate în calcul. În rezultat se primesc aceleași luni care se iau în calcul pentru concediul de maternitate.

 

11.05.2014, 21:31: Da. Cu condiția că veți veți înregistra copilul la Oficiul stării civile și veți depune documentele în termen de pînă la 12 luni de la naștere.

 

11.05.2014, 22:15: Îndemnizația unică la naștere 6200 lei și îndemnizația de întreținere timp de 1,5 ani a cîte 800 lei lunar.

 

Garcia Andriana. Da. Cu condiția că rămîneți angajată pînă și după ieșirea în concediul de maternitate.

 

12.05.2014, 13:10 și Ice Natalia: Această prevedere deja se include în lege (LG Nr. 289 din  22.07.2004) art 7, pnct (7,2):  "În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent." Dacă aflîndu-vă în concediu de îngrijire a copilului ieșiți în concediul de maternitate cu a 2 sarcină, îndemnizațiile se vor calcula conform venitului obținut pînă la prima sarcină.

 

12.05.2014, 17:19: Da, dar trebuie să vă incadrați în termenul de depunere a documentelor de 12 luni de la naștere, adică septembrie 2014. Mai întîi va trebui să înregistrați copilul la oficiul stării civile din sectorul vizei de reședință. Mai multe detalii în articol sau la CNAS 022286115.

 

13.05.2014, 11:21: Nu. Doar premiile, bonusurile sau alte adaosuri la salariu obținute în mod oficial.

 

14.05.2014, 15:25: În acest caz îndemnizația lunară va constintui 400 lei și o veți primi timp de 3 ani de la nașterea copilului.

 

14.05.2014, 15:58: Da. Cu condiția că va sta acasă și va îngriji de copil sau se va întoarce la servici pe normă parțială și va anunța CNAS.

 

Anna Despa. La moment nu vă recomandăm concedierea deoarece automat veți pierde dreptul la îndemnizația de îngrijire a copilului. Ca soluție ar fi să vă angajați prin cumul pe normă parțială și să anunțați organele CNAS.

 

AB. Dacă la momentul nașterii nu ați fost angajată atunci nu aveți dreptul de a primi îndemnizația ca persoană asigurată. Deci, chear dacă ați lucrat mai înainte, veți primi lunar ca șomer cîte 400 lei timp de 1,5 ani.

 

Inga. Îndemnizația lunară constituie 30% din media venitului luat în calcul (6 luni înainte de 1.04.2014). Dacă ați primit oficial minim 2000 lei atunci lunar ar trebui să aveți minim 600 lei. Devieri pot apărea doar dacă pentru careva luni s-a înregistrat salariu mai mic sau au fost lipse nemotivate. Cel mai bine ar fi să vă adresați în contabilitatea companiei și să verificați ce salarii s-au înregistrat pentru perioada dată.

 

Alina. Dacă veți transfera pe soț care este șomer, atunci îndemnizația se va oferi în valoare de 400 lei timp de 1,5 ani. Cel mai convenabil ar fi să reveniți la servici pe normă parțială deoarece în acest fel veți putea lucra și vă veți păstra îndemnizația.

 

Olga. Concediul de maternitate se oferă strict în a 30-a săptămînă de sarcină. Dacă rămîneți la servici peste termenul dat, se consideră lucru neoficial.

 

Sveta. Pentru mai multe detalii despre sumele datorate vă adresați la sediul CTAS din zona unde locuiți și unde ați depus documentele. În primele comentarii la acest articol găsiți și datele de contact pentru fiecare CTAS din Chișinău. Pentru alte zone găsiți pe site-ul www.cnas.md

 

Olga Nic. La moment veți depune documentele pentru îndemnizația de maternitate (pentru concediul de 126 de zile). Pentru îndemnizația lunară veți merge din nou la CNAS doar după finisarea concediului de maternitate (aproximativ 2 luni de la naștere) cu ordinul de acordare a concediului de îngrijire a copilului.

În certificatul REV5 nu s-au specificat toate lunile deoarece pentru trimestrele trecute CNAS-ul a primit dări de seamă privind salariul obținut și respectiv datele le au salvate în bază.

 

Rodica. Ai primit îndemnizația unică în valoare de 3100 lei și îndemnizațiile lunare:

 ianiarie (12 zile) 159 lei

 februarie 400 lei

 martie 400 lei

Luna ianuarie e incompletă și de asta s-a calculat după numărul de zile de la naștere și pînă la sfîrșitul lunii. Pentru mai multe detalii poți contacta organele CTAS din zona unde ați depus documentele. Datele de contact le găsiți aici.

 

H Cristina. Doar cu condiția că reveniți pe normă parțială și numaidecît anunțați organele CNAS.

 

Nadia Bortă. Celelalte 4 luni de concediu vor fi luate în calcul cu salariul mediu pe economie 1650 lei.

 

Leanca Veronica. Odată stabilită îndemnizaţia de maternitate se achită în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea îndemnizaţiei date. Dacă pînă la moment nu vi s-a oferit suma atunci e cazul să contactați organele CTAS din zona în care locuiți (vedeți aici) sau chear să mergeți personal.

 

Dorogan Diana. Pentru trimestrele precedente CNAS au informații în baza de date (deoarece contabilii prezintă trimestrial dări de seamă cu referire la achitarea impozitelor). Iar ce ține de salariul mic, asta deja se discută cu angajatorul. Multe companii au strategia dată: în mîină oferă un salariu mai mare iar documental se prezintă un salariu minim.

 

Casian Nadejda. După modificările din 1.04.2014 soția poate fi considerată la întreținerea soțului doar dacă timp de 9 luni pînă la ieșirea în concediul de maternitate a fost șomeră sau și-a pierdut serviciul din motive care nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii).

 

Claudia. E corect. Dvs ați ieșit în concediul de îngrijire și ați depus documnetele după data de 1.04.2014. Conform noilor prevederi lunile incomplete se iau în calcul. 

Cristyna
11.06.2014, 11:51

Buna ziua! spunetimi va rog.daca eu nu am lukrat,ce indemnizatie pot primi,shi voi primi ceva daca am nascut copilul peste hotare? shi daca voi primi.voi primi shi pentru nastere sau nu?va multumesk anticipat!

Claudia
9.06.2014, 16:11

Salut, eu in martie am nascut, si indemnizatia de maternitate mi s-a calculat conform ultimelor 6 luni lucrate, dintre care 2 nu erau lucrate complet si nu s-au luat in calcul. Acum cind am depus actele pentru indemnizatia de crestere a copilului, dupa ce am iesit in concediu de ingrijire a copilului(19 mai 2014), mi s-a calculat dupa ultimele 12 luni in care am lucrat, fara a se exclude lunile in care nu s-a lucrat complet. As vrea va rog sa-mi spuneti daca e corect asa, pentru ca in cazul acesta mi s-a micsorat lunar indemnizatia cu 100 lei. Multumesc.

5.06.2014, 8:07

Buna ziua! as avea si eu o antrebare,sunt ansarcinata am lucrat pana la sfrsitu lui ianuarie dupa care mam concediat din proprie initiativa ,la anceputul luni iulie voi avea 30 de saptamani antrebarea mea este i se poate acorda concediul de maternitate sotului ,lucreaza legal mai bine de 2 ani va multumesc

4.06.2014, 20:13

Buna ziua! 

Am si eu o intrebare la care nicidecum nu pot gasi raspuns. Sunt insarcinata 31 sapt. aflata la intretinerea sotului, actele pentru indemnizatie toate sunt colectate de la serviciul sotului, el este angajat oficial din 01.08.2013 acum in declaratia REV-5 este indicat doar luna aprilie si mai 2014 cu niste sume foarte mici pe cind salariul oficial este de 3500 lei. Va rog cine poate sa ne dea si noua o raza de soare in situatia data...

Va multumesc!!!

Leanca veronica
1.06.2014, 11:18

In luna februarie am depus toate documentele la locul de munca a sotului(comisariatul de politie,TL)Bebelu Meu are acus 4 luni si eu inca banii pe concediul nu lam primit,,va rog spunetimi unde sa ma adresez cu asa problema,si daca stiti in cit timp de obicei se achita statul concediul de maternitate.Poate vreun numar de tl..de la CNAS,,rog mult

Nadia Borta
31.05.2014, 9:19

Daca ies la munca dupa concediul de ingrijire a primului copilului si lucrez spre exemplu doar 8 luni si iarasi am concediu de maternitate cu bebe, mi se va calcula din 8 luni doar sau se va calcula venitul lunar din 8 luni si se va imparti la 12 luni

31.05.2014, 0:50

Buna ziua My bebe!

spuneti-mi va rog daca ies la serviciul de baza inainte de termen, si in acelasi timp la altul prin cumul,  pot sa primesc in continuare indemnizatia? cum sa procedeaza corect? trebuie anuntat la CNAS iesirea la serviciu?

Multumesc anticipat!

29.05.2014, 23:09

eu nustiu cum vi se plateste voua la persoanele neasigurate dar eu sunt asigurata si mi sa platit nu de cind am nascut ,dar de cind so terminat buletinu si am esit cu o luna mai putin am primit poate asa si la tine sa primit. dar adreseazate la CNAS ei o sati lamureasca pe ce luni ti so platit

Rodica
29.05.2014, 14:25

Buna ziua MyBebe!!! Am nascut pe 20.01.2014. La CNAS mi sa spus ca am sa primesc pe card de pe 20.04.2014 pentru nastere( sint persoana neasigurata) indemnizatia de 3.100 lei si 1.200 lei pentru 3 luni (adica 400 lei pentru fiecare luna pina in aprilie) in total fac 4.300 lei. Banii pe card iam primit, dar in loc de 4.300 lei am primit 4.059 lei. Spuneti-mi va rog unde as putea sa ma adresez si sa aflu de ce nu am primit suma totala de 4.300 lei? Multumesc anticipat .

26.05.2014, 13:30

buna.sunt mamica unei fetite de 2.8 ani ma alu in concediu de ingrijire a copilului pina in septembrie..pe 1 octombrie trebuia sa es la lucru.daca intre timp nu ramineam insarcinata cu al doilea copil..se primeste ce din concediu intru in alt concediu  pentru 3 ani de ingrijire a copiluilui..va rog cine stie care a trecut prin asa situatie cum se va calcula dupa legea noua care e procedura...la ce sa ma astept..mersy mult..

OLGA NIC
22.05.2014, 19:02

Buna ziua,

Astazi (22.05.2014), de la locul de munca am obtinut documente necesare (certificat de concediu medical, copia carnetului de munca confirmata cu stampila organizatiei, formularul REV 5, adeverinta eliberata pentru CNAS primind utilizarea concediului anual, copia si origin Bulet de ident si copia Certificat de casatorie) pentru prezentare la CNAS, dupa care mi-au zis sa plec catre ei (CNAS) pentru a beneficia si perfecta indemnizatia unica si lunara.

Inrebarea este:

1. cum o pot perfecta fara a avea cetificat de nastere al copilului? (voi naste in iulie) - oare e posibil sa o perfectez pina la nasterea acestuia? (nu inteleg de ce compania a solicitat sa me prezint cit mai repede posibil - se va schimba ceva?)

2. dupa ce voi naste - e necesar din nou sa me prezint la CNAS pentru necesitatea perfectarii indemnizatiei lunare? E posibil, pentru a nu alerga de mai multe ori la CNAS, sa beneficiaz si de indemn unica si de indemniz lunara dupa ce voi naste?

3. pachetul de documente  nu va fi expirat in cazul in care le voi prezenta dupa nasterea copilului? Sa inteleg ca docum numite mai sus toate ramin in originat la CNAS - eu cu ce documente plec de la ei ?

4. in formularul REV 5 - Declaratia pers asigurate pentru anul 2014 perioada de gestiune trim 2 - este indicat numai salariu pentru luna aprilie 2014 (din 01.04.2014-30.04.2014) - este corect, nu ar trebui sa fie indicat salariu pentru ultimele 12 luni ? daca da atunci cind pot solicita de la companie pentru ultimele 12 luni?

Va multumesc mult pentru suportul acordat !!!

valentina
21.05.2014, 15:13

DACA VORBIM DE ACEASTA LEGEA - EA E FACUTA IMPOTRIVA  MAMELOR SI A COPILULUI . IMPOTRIVA LA TOTO CE E NORMAL PPENTRU O TARA UNDE UN POPOR ESTE BUNUL STATULUI . ATUNCI CIND ESE O LEGE APAR MII DE PUNCTE ..E SCRIS DE CAREVA CERINTE  IN LEGE DAR CIND MERGE VORBA DE PRIMIT CETI APARTINE TREBUE SA MERGI ZECI DE ORI SA DOVEDESTI CU TOATE CA SA TRANSFERAT IMPOZITELE IN BUGET . O MAMA ESTE IMPUSA SA ALERGE PE DRUM ZECI DE ORI NUMAI CA SA FIE CEVA NU ASA SI GATA NU AI DREPTUL SA PRIMESTI .. DACA SE CERE MARIREA SALARIILOR L ATRANSFERURI .ATUNCI LA RETRAGEREA DIN BUGET SE PUNE INTREBARE DE CE ASA MARE SUNT SALARIILE .CIND ATI PRIMIT TRANSFERURILE DE CE NU VA PUNETI ASA INTREBARI. DUPA PRACTICA MEA DE ZECI DE ANI IMI DAU SAMA CA NU FACE ROST SA TRANSFER BANI IN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE . NU ESTI PROTEJAT CE DIN POTRIVA .. REESIND DIN CEIA CA O LEGE  E FACUTA CONTRA ALTEI LEGI VOM FI NOVOITI SA MICSORAM SALARIILE LA MINIMU  CU CITEVA ORE DE LUCRU SI ATUNCI NU VOM AVEA NEVOE SA NE INJOSIM SI SA PERDEM NERVII CU ANGAJATII DIN SECTORUL DE STAT .. PENTRU   UN CALCUL; LA SALARIU DE  14 MII LEI AU VENIT TREI INSPECTORI  . PARCA ERRA SPALARE DE BANI LA ARMAMAENT  CU REPLICI CA EI CEI DIN BUGET AU UN SALARIU DE 2000 DE CE NOI  CONTABILII AVEM 4-5 MII ..LE-AM PROPUS LUCUL DE CE NU LASA NIMENI SISTEMA SA MEARGA IN COMPANII PRIVATE PEBNTRU A MUNCI LA UN SALARIU MAI MARE .. NU DE CE LA STAT MUNCETI 4-6 ZILE IN LUNA LA PARTICULARI  ZI SI NOAPTE .... DE AICI FACETI CONCLUZIE FACE SA LUCRAM PENTRU STATUL CARE NU SI IUBESTE POPORUL .. NU LA SIGUR DACA STATUL NU ARE NEVOE NE POPOR NOI NU AVEM NEVOE DE UN ACEST STAT CU ASA PARLAMENTARI SI MINISTRI ...

sveta
17.05.2014, 18:02

spunetimi va rog cu primul copil am iesit mai degraba la lucru nimeni ni mo anuntat ca trebu sa lucrez 7oream lucrat 4 ani nu putea sa ma anunte atunci sa intorc banii cind lucram,acuma de la aldoilea copil mi se opreste 300lei lunar.cum pot afla cit mai am de intors?mersi

Olga
17.05.2014, 15:24

Buna am o întrebare :daca în luna a 8 es în concediu de maternitate cum se calculeza indemnizaţiile lunara pentru cresterea copilului şi concediu de maternitate

Alina
17.05.2014, 11:52

Buna!  Daca ies la serviciu mai repede de termen,as putea sa transfer indemnizatia pe sot,daca el nu activeaza ?

Inga
17.05.2014, 9:23

0Buna ! Am tot citit si nu gasesc raspuns la intrebarea mea  eu am dat doculmentele inainte de data de 1 04 2014 cum pot eu sa socut cit trebue sa-mi plateasca lunat pe copil salariu lunar il aveam 2000 de lei oficial dar primiam si cite 2500  tot e oficial decretul 12000 mii cum pot eu sa socot cit trebuie sa-mi dea lunar ? am o prietene si-mi pune ca ea decretul am primit tot in jur de 12000 si primeste 800 lei lunar pentru copil da mie imi da doar 500 de lei lunar  ;-(

16.05.2014, 21:04
Calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului

Buna!Va rog sa ma ajutati cu un raspuns.Situatia mea este urmatoarea eu am nascut in ianuarie 2014, inseamna ca in calcul pentru indemnizatie se ia 12 luni din anul 2013...Eu am lucrat primele 6 luni din anul 2013 oficial ,apoi m-am concediat in iunie la sfirsit din anumite motive, aveam 2 luni de sarcina,in iulie n-am activat,iar lunile august,septembrie ,octombrie si noiembrie am lucrat in baza unui contract unde mi s-au retinut impozit pe venit,apoi in decembrie n-am lucrat,am nascut spre sf. lui ianuarie 2014.Vreau sa stiu daca mie indemnizatia pentru cresterea copilului mi se va calcula ca unei persoane asigurate sau neasigurate.Precizez ca in carnetul de munca ultimul loc de munca este indicat sf. lui iunie 2013,cind aveam 2 luni de sarcina.Multumesc.

14.05.2014, 19:06

дорый вечер. я на данный момент нахожусь в декретном отпуске.но хочу уволиться с прежней работы и устроиться на другую. скажите пожалуйста, я теряю  при этом декретные . если да, то что можно предпринять что бы продолжать получать декретные . заранее спасибо. 

11.05.2014, 23:01

Buna seara, va rog sa ma luminati daca cunoasteti, am o luna jumate de cand lucrez oficial si am ramas insarcinata, voi putea beneficia de concediul de maternitate?

7.05.2014, 15:47

Taisia. Indemnizația lunară de întreținere a copilului s-a majorat doar pentru mămicile neasigurate. Adică care nu au lucrat pînă la naștere.

 

Pleșca Cristina. Odată ce primiți certificatul medical pentru concediul de maternitate mergeți cu el la locul de muncă de bază (sau la locul de muncă de bază al soțului). După efectuarea mențiunilor necesare certificatul medical se restituie de către angajator în aceeași zi, pentru a fi depus la CNAS împreuna cu celelalte acte. 

 

DR. Nu. În caz că cele două concedii coincid atunci aveți tot dreptul printr-o cerere scrisă să solicitați concediul anual înainte de concediul de maternitate sau imediat după concediul de maternitate sau cel de îngrijire a copilului. Conform art. 125 al Codului Muncii "Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art.124 alin.(1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului."


Elena. Vă rugăm să prezentați datele mai explicit. Nu e posibil de la concediul de maternitate cu primul copil sa treceți la concediul neplătit de întreținere. Posibil că concediul de întreținere a copilului de 3 ani l-ați prelungit cu concediul de îngrijire a copilului neplătit. Vă rugăm să concretizați.

 

Irina. Conform art. 7, (7) al Lg 289 " În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de  concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent." Adică,  îndemnizațiile se vor calcula din salariul tarifar obținut pînă la ieșirea în concediul de maternitate cu primul copil.

 

Elena C. Conform noilor modificări mămicilor nu li se suspendă îndemnizația de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani dacă revin la servici pe normă parțială. Norma dată poate constitui și 7 ore pe zi.

 

Nica Nica. Conform modificărilor de la 1.04.2014 ca bază de calcul pentru îndemnizațiile  pentru maternitate și copil vor constitui ultimele 12 luni antecedente concediului de maternitate. În calcul se iau atît lunile lucrate complet cît și cele incomplete.

 

Iuliana. Puteți beneficia de îndemnizația unică la naștere (3100 lei dacă e primul copil sau 3400 lei pentru fiecare al doilea) și îndemnizația lunară de îngrijire a copilului timp de 1,5 ani (400 lei). Pentru a primi aceste îndemnizații trebuie să înregistrați copilul la oficiul stării civile din sectorul în care aveți viza de reședință. În baza certificatului moldovenesc și a celorlalte documente prezentate în articol (pentru persoane neasigurate) puteți solicita la CNAS sau primărie îndemnizațiile. Important e să depuneți actele în perioada celor 12 luni de la naștere.

 

Aculina. În caz de coincidere a concediilor date, concediul anual poate fi solicitat înainte de concediul de maternitate sau după concediul de maternitate sau cel de îngrijire a copilului. Vă recomandăm să solicitați concediul de odihnă după cel de maternitate sau cel de îngrijire a copilului.

 

Lili. Vi se va calcula din ultimele 12 luni antecedente concediului de maternitate deoarece veți depune documentele și vi se va elibera acest concediu după data de 1.04.2014.

 

Oxana. De către CNAS.

 

Ana T. Îndemnizațiile se vor calcula din salariul tarifar primit pînă la ieșirea în concediul de maternitate cu primul copil.

 

Natalia. Dacă doriți să reveniți la servici în concediul de îngrijire a copilului și în același timp să păstrați îndemnizația, atunci se recomandă norma parțială de muncă (pînă la 7 ore).

 

Elena Domosan. De îndată ce se finisează concediul de maternitate și primiți ordinul de eliberare a concediului de îngrijire a copilului de la servici (aproximativ 2 luni de la naștere) puteți deja să depuneți documentele. Nu e problemă dacă vă rețineți, principalul e să vă încadrați în termenul de 12 luni de la nașterea copilului.

 

Angela. Din venitul obținut în ultimele 12 luni pînă la ieșirea în concediul de maternitate cu al doilea copil, iar pentru lunile de concediu de îngrijire a primului copil (din cele 12) se vor lua în calcul cu cuantumul salariului tarifar pe economie de 1650 lei.

 

Doina. Nu.  

 

Aliona. Citiți răspunsul oferit pentru Ana T. Asemenea conditii se respecta doar daca fiind in concediul de îngrijire a copilului veți ieși în concediul de maternitate cu a doua sarcină.

 

Ana. Nu. Nu puteți fi în același timp în 2 concedii. Dacă după concediul de maternitate 2 luni vați aflat în concediul de odihnă, atunci concediul de îngrijire a copilului se eliberează doar după finisarea concediului dat, iar îndemnizația se oferă de cînd se eliberează ordinul de acordare a concediului.

 

Dana. Nu, primiți îndemnizația în continuare.

 

Ana. 1,5 ani.

 

Adriana. Nu. Trebuie să fiți angajată pînă la naștere.

 

Elena. Documentele pentru îndemnizația lunară le veți depune după finisarea concediului de maternitate (aproximativ 2 luni de la naștere), deci după 1.04.2014. Calculele se vor face după noile prevederi.

 

Cristina. Citiți răspunsul oferit Irinei (mai sus). 

 

Doina Moraru. Dacă concediul de odihnă va corespunde cu concediul de maternitate, atunci aveți 2 variante: solicitați prin cerere la angajat concediul de odihnă înainte de concediul de maternitate (în calcul pentru această lună se va lua îndemnizația de concediu) sau după concediul de maternitate (în acest caz pentru luna data se va suspenda îndemnizația lunară) sau după concediul de îngrijire a copilului. Decizia vă aparține.

 

Camelia. Nu pierdeți. Aveți tot dreptul să reveniți la servici pe norma 0,75 și să vă păstrați îndemnizația.

 

Olesea. CNAS nu are nimic cu grădinița și din punct de vedere juridic nu poate suspenda îndemnizația pentru faptul că copilașul frecventează grădinița.

 

Corina Adam. Dacă termenul contractului pentru serviciul prin cumul a expirat și la serviciul de bază nu ai revenit după concediul de maternitate, atunci îndemnizațiile pentru al doilea copil se vor calcula din salariul tarifar obținut pînă la primul concediu de maternitate.

 

Rozalina. Îndemnizația se va stabili retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării. 

 

Mariana. E corect. 30% din 2400 lei rezultă 720 lei. Posibil că au fost și careva premii de aceea primiți 750 lei. 

 

Tatiana. Cea noua.

 

Anonim. Doar dacă situația familială e foarte precară. Pentru mai multe detalii vă adresați la asistența socială din regiunea în care locuiți.

 

Anonim. Se va calcula după noile prevederi, deoarece documentele se vor depune după 1.04.2014. Dar pentru mai multe detalii și date concrete puteți contacta CNAS la 022286115.

 

Cebotari Natalia. Doar cu condiția că reveniți pe normă parțială (nu mai mult de 7 ore pe zi).

 

Andriana Cazacu. Aveți dreptul la îndemnizația de maternitate dacă veți lucra pînă la ieșirea în concediul de maternitate. Îndemnizația de maternitate și cea de întreținere a copilului se vor calcula din venitul obținut la serviciul prin cumul. Dacă reveniți și la serviciul de bază pînă la concediu veți putea obține îndemnizații mai mari.

 

Diana. Nu e corect. Banii se cumulează pe card și CNAS nu are dreptul să-i ia.

Diana
7.05.2014, 14:10

Buna, spuneti-mi va rog daca plec din tara pe 5 luni  voi pierde banii de indemnizatie lunara a copilului, caci am inteles ca daca nu iti ridici banii timp de 3 luni, CNAS ii anuleaza, e corect?

5.05.2014, 18:41

Buna ziua mybebe.

Am o asa intrebare ma aflu acum in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, copil are 2 ani, in tot timpul asta am muncit prin cumul 0.25% si am un salariu de 500 lei. Acum sunt insarcinata in a 2-a luna. Spuneti-mi va rog am dreptul la concediu de maternitate? Si care va fi indemnizatia pentru ingrijirea copilului?

Va multumesc anticipat!!!!!

5.05.2014, 16:07

Buna ziua, spuneti-mi va rog daca ies la serviciu si copilul nu are 3 ani pot sa primesc si salariu si indemnizatia? cum sa procedez?Multumesc

Mariana
24.04.2014, 22:16

Și totuși, Anka, nu înțeleg de ce o mămică, care a avut salariul de 1500-2000 lei, primește indemnizația de 1400 lei{#emotions_dlg.f_14waiting_blue_1}

Mariana
24.04.2014, 21:51

Mulțumesc, Anka{#emotions_dlg.smile_07}

Anka
24.04.2014, 16:34

E corect ,Mariana,indemnizatia lunara primim 30 procente din salariu

Tatiana
24.04.2014, 9:05

Buna!am si eu o intrebare....am nascut pe30.12.2013 am dep us documentele in aprilie 2014  va rog sa mi spuneti dupa care metoda se va calcula cea veche say noua?Multumesc...

Mariana
23.04.2014, 9:15

Bună! am și eu o neînțelegere. Sînt în concediu de maternitate din 21.05.2013. Sunt cadru didactic. Salariul mediu lunar a fost de 2400 lei. Sunt angajată din 2008. În timpul sarcinii nu am lipsit nici o zi de la serviciu din nici un motiv. Acum primesc indemnizația de 750 lei. E corect? Nu e puțin?

Rozalina
22.04.2014, 16:42

Buna! va rog si eu sa ma ajutati sa inteleg legea cu privire la indemn.pru primul copil.deci noi sintem neasigurati,am depus documentele cind copilul avea 1 an si 4 luni.cum trebuie sa ne calculeze? si cit trebuie sa primim?multumesc.

corina adam
13.04.2014, 15:33

buna.as dori sa ma lamuriti.sunt in concediul de ingrijire cu primul copil,in februarie am nascut al doilea si in aprilie trebuie sa depun actele p-u indemnizatie lunara.Inainte de a iesi in concediull de maternitate am lucrat 5 luni prin cumul,cu cotract pe termen dat.Cum mi se va calcula indemniztia p-u al doilea copil

Olesea
12.04.2014, 19:56

Va rog sa-mi spuneti daca indemnizatia se pierde in cazul in care se da copilul la gradinita pana la 3 ani iar mama nu isi reia serviciul. Am inteles ca trebuie sa anunti la CNAS daca copilul merge la gradinita.

camelya
12.04.2014, 19:00

buna! am o intrebare... am fost in concediul pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani. am revenit la serviciu mai devreme cu un an.. adica din 01.04.2014 activez in continuare la aceeasi companie pe timp partial 7 ore..vreau sa stiu daca depun dovada la CNAS adica extrasul, voi pierde indemnizatia sau nu?

11.04.2014, 17:30

Buna ziua! Am si eu o intrebare, pe 1,07,14 o sa ies in concediu de maternitate (adica o sa am 30 de sapt), dar ce fac cu concediu anual care trebuie sa-l am prin luna iunie-iulie? Daca o sa mi-l iau in iunie o sa se primeasca ca am o luna lipsa fara de salariu si o sami calculeze cu cuantumul lunar, sau o sa-mi puna in calcul concedialele (caci o sa fie calculate pentru iunie), ca chiar nu mai inteleg nimic. Sau mai bine mi-l iau odata cu concediu de maternitate?

CRISTINA
11.04.2014, 16:25

Buna ziua !!!! ma aflu in concediu de maternitate , fetita are11 luni, dar am ramas insarcinata din nou, va rog sa-mi spune-ti in ce baza voi primi indemnizatie pentru urmatorul copil? cum va fi mai bine sa  ies la serviciu sau voi primi ca precedentul?

elena
11.04.2014, 13:06

salut as vrea si eu un raspuns am nascut pe 1 martie2014 cu mi se va calcula indemnizatea pe metoda vechi ori noua

adriana
10.04.2014, 19:19

buna ziua am si eu o intrebare:am naskut in aprilie anul trecut  nu am lucrat oficial inainte de nastere.insa akum am 2 saptamini de cind sunt angajata la servici .daca sunt angajata eu mai pot primi indemniztia pe copil?{#emotions_dlg.crazynew2}

8.04.2014, 19:47

Ana, persoanele neasigurate primesc pana la 1,5 luni

Ana
8.04.2014, 12:10

Buna ziua

spuneti-mi va rog , persoanele neasigurate pina la ce virsta a copilului pot primi indemnizatii.

dana
7.04.2014, 20:06

Buna ziua.Am un bebe de un 1 si 6 luni. Imi  puteti spune daca te reincadrezi in cimpul muncii pentru 0,75 salariu. Indemnizatia este inchisa? Multumesc anticipat.

Ana
7.04.2014, 15:30

spuneti va rog am nascut pe data de 02.12.2013 foia de boala a fost pina la data de 03.02.2014 dupa ce sa finisat foia de boala miam luat concediu anual de odihna pentru anul 2013 de la03.02.2014 pina la 08.04.2014 as vrea sa aflu daca perioada aceasta de 2 luni mi se achita indemnizatia lunara.

ALIONA
4.04.2014, 19:36

Spuneti-mi va rog sint in concediu de maternitate cu primul copil,are 1ansi8luni ,sint insarcinata cu al doilea copil in a 4 luna,ce indemnizatie voi primi...

Doina
4.04.2014, 18:17

Spuneti-mi va rog daca pot sa-mi schimb locul de munca pe parcursul celor 3 ani de ingrijire a copilului fara ca sa pierd indemnizatia. Explic : sunt in concediu de ingrijire a copilului (care are abia 4 luni). Am revenit la munca pe 50% (contractul de munca actual e pe perioada nedeterminata) si vreau sa stiu daca voi avea o oferta de munca mai buna, as putea oare sa-mi schimb lucru fara sa pierd indemnizatia ? Va multumesc anticipat.

Angela
4.04.2014, 12:54

Buna ziua, am o intrebare. Sunt in concediu de intretinere a copilului pina la virsta de 3 ani, care expira la sfirsitul lunei iunie, acum sunt iar insarcinata, adica cind va trebui sa ies din nou la serviciu voi avea 3 luni de sarcina, intrebarea mea este: cum se va calcula indemnizatia unica si cea de intretinere pentru al doilea copil?

3.04.2014, 17:54

In cit timp , dupa ce nasc  trebuie sa depun pachetul de documente la CTAS pentru a beneficia de indemnizatia unica la nastere si mai apoi indemnizatia de crestere a copilului (pina la 3 ani) ... 
((pot sa le depun dupa 3 luni de exemplu, nu pierd nimic? si in cit timp se va analiza cererea si voi primi banii)) 

multumesc! 

Natalia
3.04.2014, 16:58

Buna, acum sunt in concediu de ingrijirea copilului pe un termen de 3 ani, copilul are 2 ani si 3 luni...iar eu m-am angajat la serviciu...cum sa procecddez ca sa nu pierd indemnizatia dar si sa merg la serviciu?

Ana T
3.04.2014, 16:07

Acum sunt in concediu de maternitate cu 1 copil-3 ani, daca sunt insarcinata cu al 2-lea si am sa nasc in acest timp (3 ani) primesc aceeashi indemnizatie ca si la primul copil?

3.04.2014, 14:22

Se achita de CNAS

3.04.2014, 13:55

salut Mybebe!!!  am o intrebare la care nu am gasit raspuns . Concediul  de maternitate de cine se achita (de angajator sau de CNAS) ,daca il voi avea din 08.04.14? multumesc

LILI
3.04.2014, 10:16

Buna ziua MY BEBE!

Va rog mult sa ma lamuriti, ca deacum m-am incurcat cu totul in legile lor. Am nascut la data de 15 martie 2014, iar concediul de maternitate mi se termina la data de 8 iunie, cel pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, urmeaza sa-mi fie acordat incepind cu data de 9 iunie 2014, respectiv tot atunci voi depune si actele la CNAS pentru primirea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului. As vrea sa stiu, care venit mi se va lua in calcul din ultimele 6 luni sau 12 luni? Va rog mult sa-mi oferiti un raspuns, am sunat la CNAS, insa ei nu mi-au oferit nici o explicatie, motivind ca ei tot nu sunt la curent.

Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Aculina
3.04.2014, 0:05

Buna ziua.Sunt antrenoare la o scoala sportiva.Spuneti-mi va rog, cum sa procedezi mai bine ca sa nu ramin fara concediu anual la 16 mai am 30 de saptamini, iar la 1 iunie trebue sa es in concediu anual?Sa iau mai inainte concediul anual?Nu se va micsora din aceasta cauza indemnizatiile?Sau sa mai lucrezi inca 2 saptamini si sa primesc ambele concedii?Multumesc anticipat.

iuliana
2.04.2014, 17:24

buna ziua.am si eu o intrebare....daca am nascut primul copil peste hotare(cipru) in iulie 2013 si nu are certificat de nastere moldovenesc,de ce indemnizatie pot beneficia in Md?si care sunt pasii?mersi

NIKA_NIKA
2.04.2014, 15:46

Buna ziua. Se va calcula indemnizatia din ultimele 12 luni lucrate complect sau incomplet conform noilor modificari?

Elena C
1.04.2014, 18:58

Buna,mybebe! am tot citit articolul si citeva din comentarii, si oricum am ramas cu careva neintelegeri in legatura cu legea respectiva: la moment activez in doua locuri de munca, unul de baza altul prin cumul, in total se aduna 0.75% din salariul tarifar, in ce conditii voi putea [rimi in continuare indemnizatia de ingrijire a copilului, acesta la 13 martie a implinit  2 ani.

va multumesc anticipat

1.04.2014, 18:21

Buna ziua am si eu o intrebare si daca poate sa ma ajute cineva ? acum ma aflu in concediu de ingrijire a primului copil pina la virsta de 3 ani din 4aprilie ies in concediu de maternitate cu al doilea copil  da asa si nu am mai inteles  cu legile acestea schimbate de mii de ori cum mi se va plati  concediu de maternitate  ca pentru primul copil?sau din salariul tarifar? si ce documente trebuie sa prezint la CTAS? va rog mult sa ma ajutati

Elena
1.04.2014, 14:21

buna ziua. vreau sa stiu si eu cum o sa mi se calculeze concediul de maternitate si indemnizatia pentru cresterea copilului in urmatoarea situatie: luna probabila a iesirii in concediul de maternitate este 10.2014. lunile aferente care ar trebui sa se ia in calcul ar fi 10.2013-09.2014. in lunile 10.2013 si jumatate din luna 11.2013 am fost in concediul de maternitate cu primul copil, dupa asta am intrat in concediu fara plata pt ingrijirea copilului, abea din luna 05.2014 o sa incep din nou serv. si daca in lunile in care o sa lucrez o sa am si cumul o sa se ia in calcul? multumesc

Taisia
1.04.2014, 13:35

Multumesc  mult.{#emotions_dlg.j_sad}

31.03.2014, 19:26

Cadrele didactice au concediu platit de 62 zile.In cazul in care coincide concediul anual cu concediul de maternitate se poate de  primit   amindoua?

31.03.2014, 19:24

Salut.Poate sa ma ajute si pe mine cineva caci deacum cu legile astea mam incurcat cu totol.Pe data de 9 aprilie ies in concediu de maternitate,mi se da buletinul,cu el ce fac,trebuie sa merg sa depun actele la CNAS pentru decret sau cind se achita decretul?trebuie sa nask aproximativ prin iunie.Va rog cineva sa ma lamureasca.MULTUMESC ANTICIPAT{#emotions_dlg.a_plain111}

31.03.2014, 19:01

Taisia au marit indemnizatiile doar persoanelor neasigurate, si cum tu primesti 560 lei esti persoana asigurata , darla cei asigurati nu le-au marit 

irina munteanu
31.03.2014, 19:00

multumim frumos ca sunteti alaturi de noi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{#emotions_dlg.f_eyebrows}

Taisia
31.03.2014, 18:38

Multumesc pentru raspuns.Majorarea indemnizatiei cu 100 lei se refera la  toti adica eu primesc pe 560 lei, mi se mareste si la mine cu ceva  sau doar celor care au avut mai 300 lei.

31.03.2014, 17:22

Bianca. Vedeți aici care sunt modificarile. 

Dacă depuneți documentele la CNAS înainte de 1 aprilie, atunci calculele se vor face după legea veche.

 

Irina Munteanu. Pentru perioada de la naștere pînă la 1.01.2014 - se va achita 300 lei, iar de la 1.01.2014 și pînă la împlinirea a 1,5 ani ai copilului 400 lei. Dar aveți grijă să depuneți documentele pînă la împlinirea a 12 luni de la nașterea copilului.

 

Ana88. Documentele nu pot fi depuse înainte de finisarea concediului de maternitate deoarece nu aveți eliberat extrasul de acordare a concediului de îngrijire a copilului. Cum ieșiți din concediul de maternitate (in mai) trebuie să vă adresați în contabilitatea companiei la care activați pentru a vi se elibera concediul de îngrijire a copilului. Extrasul împreună cu celelalte documente deja le puteți prezenta la CTAS.

 

Taisia. Este planificat să intre în vigoare 3 modificări la Legea 332 (vedeți lincul în răspunsul pentru Bianca). Printre aceste modificări puteți vedea că se exclude norma de 0,5 și se păstrează standardele vechi.

 

Diana. Nu puteți depune actele fără extrasul de acordare a concediului de îngrijire a copilului, care se eliberează de către companie după finisarea concediului de maternitate. 

 

Alisa. Îndemnizațiile se vor calcula din venitul obținut la serviciul în cumul, iar lunile nelucrate vor fi substituie cu salariul minim din sectorul bugetar sau real (în dependență în ce domeniu lucrați).

 

Nadia. Adeverinta de nastere (certificatul medical constatator al naşterii) se elibereaza de unitatea sanitară (maternitatea) în care a avut loc naşterea. Certificatul constatator al nasterii se utilizeaza pentru inregistrarea la Biroul Starii Civile (sau la maternitate) a certificatului de nastere a copilului.

 

Dumitrița O. Pînă la 3 ani îndemnizația se achită doar mămicilor asigurate (care au lucrat înainte de naștere).

 

Ana. Mamele singure pot primi ajutor social doar dacă se află într-o situație precară. Pentru mai multe detalii vă adresați la asistența socială din regiunea în care locuiți.

 

Mari. 12 luni.

 

Cristina Rus. Conform punctului 7 din lege:  " În cazul în care indemnizaţia a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat (12 luni de la naștere), aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului." Adică dacă persoana a depus documentele mai tîrziu de 12 luni de la nașterea copilului, atunci organele CNAS vor calcula îndemnizația dar pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

 

Alina. 2600 lei - după data nașterii dar nu a depunerii documentelor.

 

Maria. Corect. Puteți să depuneți documentele doar după data de 1.04.2014, respectiv după finisarea concediului de maternitate și eliberarea extrasului de acordare a concediului de îngrijire a copilului. Cînd veți depune documentele deja va fi în vigoare legea nouă și calculele se vor face în baza ei, chear dacă ați născut înainte de 1 aprilie.

 

Olga Voitovici. Conform legii vechi îndemnizațiile se calculează în baza venitului obținut pînă la ieșirea în concediul de maternitate (30 săptămîni - 7 luni). Ce ați lucrat după acest termen se consideră neoficial și nu s-a înregistrat în contabilitate. Deci nu valorează la calculul îndemnizațiilor.

 

Cristina. Legea 332 nu a fost anulată ci doar a suferit careva modificări (care sunt modificările vedeți aici). Atît îndemnizația de maternitate cît și cea de întreținere a copilului se vor calcula în baza venitului asigurat obținut în ultimele 12 luni.

 

M... Dacă nu aveți 12 luni lucrate, deoarece vați angajat mai tîrziu de acest termen atunci lunile lipsă vor fi substituie cu salariul minim (bugetar sau real). Îndemnizațiile se oferă de către CNAS. Dacă contractul e pe perioadă determinată (1 an), atunci îndemnizația lunară o veți primi ca persoană asigurată doar pe perioada cît contractul e valabil și doar cu condiția că ieșiți în concediul de îngrijire a copilului de la servici. Îndemnizația de maternitate se oferă chear dacă nu veți fi deja în cîmpul muncii, principalul ca în ultimele 12 luni antecedente concediului de maternitate să aveți venit asigurat.

 

Vio. Mai explicit vă rugăm. Nu e clară întrebarea.

 

Lilia. Dacă nu se vor mai realiza modificări atunci pentru lunile de concediu se va lua în calcul îndemnizația de concediu.

 

Viorica. În acest caz îndemnizația se va calcula în baza venitului asigurat din ultimele 12 luni de la serviciul la care ați  lucrat pină la ieșirea în concediul de maternitate cu a doua sarciă.

 

Daniella. Îndemnizația pentru concediul de maternitate este acordată de către CNAS începînd cu 1.01.2014.

 

 

 

 

 


 

Daniella
28.03.2014, 23:57

cum a ramas cu acordarea concediului de maternitatea,il acorda firma sau se face transfer la CTAS.care e procedura?

ANA88
28.03.2014, 17:49

Diana nu stiu dupa ce principii lucreaza CTAS-urile dar o colega de-a mea a fost si azi,28.03.2014, i-au primit documentele!

Viorica
28.03.2014, 15:10

Cum se va calcula indemnizatia de maternitate pentru cel de-al doilea copil daca parintele asigurat al copilului se afla in concediu de ingrijire al primului copil si in paralel lucreaza cu zi incompleta de lucru 7 ore (plateste contributiile de asigurari sociale)? Ce baza de calcul se va utiliza?

lilia
27.03.2014, 20:14

am si eu o intrebare: sint cadru didactic si sint insarcinata in 2 luni de la 1 iulie  2014  ies in concediul anual de 62 zile asta ar insemna sa revin la serviciu pe data de 3 septembrie 2014. In concediul de maternitate dupa calculele medicului ar trebui sa ies pe 2-3 septembrie ( 30 saptamini). Cum se calculeaza dupa noile modificari concediul de maternitate, indemnizatia lunara a copilului?Multumesc

diana
26.03.2014, 10:48

Ana88, am fost sa depun doc-le pentru indmnizatia lunara,am nimerit la alta doamna.d-ei mi-a zis ca nu pot sa depun actele pentru indemnizatie pina nu se termnia foaia de boala.

Vio
25.03.2014, 16:55

ajutați-mă vă rog! :Daca persoana pleaca in concediu de maternitate la 1 aprilie si ultimul concediu anual a avut in iulie 2013, pentru a calcula concediu de odihna inainte de concediu de maternitate se ia in calcul 8 luni sau tot 11 luni.

M..
25.03.2014, 14:52

am si eu o intrebare.... sunt angaja de de 5 luni la job...dar am mai lucrat 5 luni la un alt job... de la care m-am concediat si imediat fara mari pauze am venit la job-ul curent... contractul de munca este pentru un an de zile... si cum un an de zile nu am lucrat...acum sunt insarcintata in luna 4-a....vreau sa stiu ce indemnizatie peentru copil am sa primesc...si cine achita aceasta indemnizatie????????si daca in cazul acesta poate sa primeasca sotul in locul sotiei indemnizatia pentru copil...multumesc!!

Cristina
24.03.2014, 19:49

Buna ziua, spune-ti va rog, pina la urma dupa care lege se calculeaza indemnizatia pentru crestere a copilului, din cite stiu, modificarile care trebuia sa intre in vigoare de la 1.04.2014 au fost anulate.

Daca in prezent muncesc la trei servicii, unul de baza si doua prin cumul, cum mi se va calcula indemnizatia la nastere (ma refer la concediu prenatal si postnatal).

Va multumes anticipat. {#emotions_dlg.blue_reject}

Olga Voitovici
24.03.2014, 16:19

Buna puteti sa spuneti va rog, sunt angajata , am nascut in 2012 . indemnizatiile se socot 6 luni pina la nasterea copilului. in concediu de maternitate am iesit in 7 luni. dar luna a 7,8,9 dupa ce suma se numara. Шуш imi spun ca nu se numara nicicum deaoarece se socoate ca am fost in concediu .Si ce reesa ca se numara doar 4 luni  lucrate. SI eu inca in luna 8,9 am primit premie de la serviciu si еще nu se socot? multumesc din timp.

Maria
22.03.2014, 19:41

Mentionez ca am telefonat la CNAS, iar doamna mi-a spus ca nu conteaza ca am nascut in februarie... se ia in calcul dupa legea noua daca cererea va fi depusa dupa 01.04.2014. {#emotions_dlg.j_sad} 

Si apropo, din documentele care trebuie prezentate a mentionat si copia de pe buletinul de sarcina si copia carnetului de munca cu stampila intreprinderii.

Maria
22.03.2014, 19:22

Buna seara. Ma intereseaza daca eu sunt in concediu de maternitate incepind cu data de 16.12.2013 pina la data de 14.04.2014 si am nascut la data de 04.02.2014. Pot sa depun actele la CTAS pentru primirea indemnizatiei de crestere a copilului daca primesc extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului abia pe la jumatatea lui aprilie? Ma intereseaza conform carei legi imi va fi calculata indemnizatia lunara de crestere a copilului?

PS: nu am gasit in lege specificarea data:

Pentru persoanele asigurate ce vor naşte începînd cu data de 1.04.2014 cuantumul lunar de creştere/îngrijire a copilului va constitui 30% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni premergătoare lunii naşterii copilului.

Dar vad urmatoarea specificatie:

În cazul în care dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani a apărut pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar cererea pentru stabilirea indemnizaţiei a fost depusă după această dată, indemnizaţia se stabileşte în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(http://lex.justice.md/md/351537/)

Alina
22.03.2014, 17:05

Buna ziua .{#emotions_dlg.nice_day_cut}
Am si eu o intrebare referitor la indemnizatii .
Am nascut in septembrie 2013(prima nastere) , pina in prezent inca n-am depus actele pentru a beneficia de îndemnizația unică si lunara  deci : care va fi suma primita  2600 lei  sau 3100 lei ? se ia in vigoare de cind depun actele ?

21.03.2014, 6:29

draga Mybebe vreau si eu un raspuns pentru sotia unui lukrator de la noi de la intreprindere: dupa nastere kand sa adresat la CTAS din Cocieri i sa spus ca in baza documentelor primite va primi indemnizatie NUMAI PENTRU UN AN dar nati putea sami spuneti konkret si in baza carei legi ei au decis asa? daka nu exista nici o lege in aceasta privinta atunci kum ar putea ea sa primeaska aceasta datorie pentru jumatate de an daka kopilul are deja 2,4 ani iar ea doreste akum in aprilie sa se angajeze (de la nasterea kopilului nu a lukrat nikaieri pana in prezent) sau banii ei s-au dus pe vant? 

Mary
20.03.2014, 11:47

Buna ziua,referitor la schimbare in lege, care a avut loc ieri/azi: indemnizatia pu ingrijirea copilului din kite luni se calculeaza 6 sau 12

Ana
19.03.2014, 23:41

 eu am asa intrebare, cind a fost schimbat regulamentul din 1992 privind indemnizatiile pentru mame singure. chiar nu primesc mamele solitare nici un ajutor?

aliona
19.03.2014, 22:55

http://protv.md/stiri/social/guvernul-cedeaza-modificarile-la-legea-cu-privire-la-indemnizatiile---473831.html

dimitrita o
19.03.2014, 18:57

copilu meu are 1 jumatate.cresc copilu singura vreau sa lungesc compensatiea pina la 3 ani.unde trebui sa ma adresez. si ce trebui sa fac.

nadia
18.03.2014, 22:29

 Adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul îndemnizației unice la naşterea copilului este = cu certificat medical constatator al nasterii eliberat in maternitate?

alisa
18.03.2014, 21:00

 buna seara,,,,,

ma aflu in concediul de ingrijire a copilului pe 3 ani.....momentan sunt insarcinata cu al 2-lea copil.....o sa nasc in septemprie cind fetita va implini 2 ani si 3 luni.......cum mi se va calcula concediul de maternitate si indemnizatia?

Nota: luind in consideratie cele 12 luni de calcul la al 2-lea copil 5 luni am lucrat pe 0,5 prin cumul....

merci!

ANA88
18.03.2014, 14:21

Diana asa stiam si eu,dar tu ai depus actele? Eu m-am adresat la CTAS botanica, poate la celelalte CTAS-uri alte reguli (asa cum e caracteristic pu RM :( ) Imi raspunzi te rog....in cazul in care ti le-au primit sa insist si eu.

diana
17.03.2014, 21:29

Ana 88, mie din contra fetele de la CTAS mi-au zis sa reusesc pina la sf lunii martie cu actele, ca sa mi se socotat pe legea veche. concediul de maternitate  mi se termina pe 22 aprilie.

 

Taisia
17.03.2014, 18:48

Buna ziua. Lucrez profesor la scoala, pe 0,75salarii(12 ore/saptaminal) salarii deoarece fetita mea inca nu a implinit virsta de 3 ani si am pastrat si indemnizatia. Asa se permitea , acuma insa nu mai inteleg,cite ore va trebui sa lucrez dupa legea noua, si ce schimbari vor avea loc?Multumesc anticipat

ANA88
17.03.2014, 15:14

Mybebe, din raspunsurile voastre reiese ca daca am nascut pina la 01.04.2014 indiferent cind se termina concediul de maternitate si indiferent cind depun documentele, calculul indemnizatiei lunare se face conform prevederilor legislatiei vechi? 

mai jos plasez situatia cu care m-am confruntat azi (17.03.2014):

Dragi mamici, am nascut pe data de 5 martie 2014, cu doc necesare m-am dus la CTAS pu calcularea indemnizatiei, si acolo SURPRIZA, nu mi-au primit documentele din cauza ca concediul de maternitate se termina in mai, si atunci sa le depun. Adica sa-mi calculeze dupa legea noua. Oare au ei dreptul asta, daca riscul asigurat s-a produs in martie ce conteaza cond se termina concediul???????? (cei de la CTAS au zis ca imi vor calcula dupa legea noua)

irina munteanu
17.03.2014, 15:12

Buna ziua ......am nascut in iulie 2013 in portugalia si inca nu am depus actele pentru indemnizatii........Care va fi indemnizatia lunara pentru ingrijirea copilului 300lei sau 400 lei multumesc mult...............

Bianca
17.03.2014, 14:39

daca ies in concediu de maternitate la sf.lunii martie, care luni se iau in calcul pentru indemnizatia de maternitate şi care venit se va lua in calcul pentru indemnizatia lunara

Bianca
17.03.2014, 14:36

Care puncte urmeaza a fi modificate in Legea noua, sau in genere e vorba sa o abroge...

 

17.03.2014, 14:11

Stela. Dacă nașteți înainte de 1.04.2014, atunci îndemnizația de întreținere a copilului vi se va oferi de la nașterea copilului. 

 

Alexa, Angela B, Annnysik, Elena Domosan. Nu vă putem oferi informații concrete. Legea e încă în modificare și nu sunt încă cunoscute prevederile definitive.  

 

Stela. Riscul asigurat (nașterea) va avea loc înainte de data de 1.04.2014 și deci calculele se vor face după formula veche (6 luni) indiferent de data depunerii setului de documente.

 

Cristina. Dacă nașteți în luna mai, adică după intrarea în vigoare a modificărilor pentru Legea nr. 289-XV 
din 22 iulie 2004, atunci calculele se vor face din ultimele 12 luni. Mai multe detalii nu vă putem oferi pentru că încă nu au fost publicate ultimele redactări, de după protest.

 

Ludmila. Începînd cu 1,01,2014 s-a majorat îndemnizația unică la naștere pentru toate mămicile cu 500 lei. S-a majorat și îndemnizația de creștere a copilului pentru persoanele neasigurate cu 100 lei (400 lei/lunar). Îndemnizația de maternitate este oferită doar persoanelor asigurate (femei care lucreaza sau soți a căror soții sunt șomere) și modul de calcul va fi prevăzut în modificările ce intră în vigoare după 1,04,2014.

 

Adriana. Îndemnizația s-a majorat pentru toate mămicile neasigurate aflate în concediul de îngrijire a copilului indiferent de data nașterii.

 

Sorina. Dacă ați lucrat pînă în 2012, să înțelegem că la moment sunteți șomer (vă rugăm să expuneți clar situația). Dacă nu lucrați și nu vi s-a eliberat concediu de îngrijire a copilului de la servici, atunci lunar veți primi 400 lei timp de 1,5 ani.

 

Thea. Da. Ca șomer beneficiați de îndemnizația unică la naștere 3100 lei și cea de creștere a copilului a cîte 400 lei timp de 1,5 ani.

 

Liliana. Extrasul din ordinul de acordare a concediului se eliberează de către companie în forma sa liberă. Adică nu trebuie să prezentați o formă standard anume pentru CNAS.

 

N Lilia. Nu. Dacă aveți probleme cu sănătatea medicul vă poate elibera concediu medical pînă la împlinirea termenului de 30 săptămîni.

 

Cristina U. Dacă vă întoarceți la servici cu program deplin indiferent de dată (înainte sau după 1,04,2014) vă pierdeți dreptul la îndemnizație. Ca să vă păstrați îndemnizația de creștere a copilului vă recomandăm să reveniți la servici cu program parțial.

 

Roman Gh. Continuați cu norma de 6 ore pe zi. Se planifică acest articol să nu fie modificat. Detalii despre modificările de după protest încă nu au fost promovate.

 

Corin Adam. Corect. După vechile prevederi.

 

Olesea. Nu e corect. Poate ați înțeles greșit. După naștere și finisarea concediului de maternitate trebuie să prezentați la servici cerere de solicitare a concediului de îngrijire a copilului (și nu de eliberare) la care vi se va elibera extrasul de acordare a concediului pentru 3 ani (nu au dreptul să vă concedieze). Cu extrasul și celelalte documente mergeți la CNAS pentru a solicita îndemnizația de îngrijire a copilului.

 

mariana. Se va calcula din venitul obținut în ultimele 6 luni antecedente nașterii, conform vechilor prevederi.

 

Mariana. Corect. Dacă ieșiți în concediul de maternitate cu a doua sarcină aflîndu-vă în concediul de îngrijire a primului copil, atunci pentru al doilea copil la fel veți primi îndemnizația pînă cînd micuțul va împlini 3 ani.

 

Natali. Citiți răspunsul pentru Eugenia de la data 17.01.2014, 11:59.

 

Cegolea Irina. Dacă bunica e la pensie, atunci ea nu poate beneficia de 2 îndemnizații. Respectiv i se va anula pensia. Vă recomandăm să reveniți la servici pe normă parțială. Astfel vă păstrați îndemnizația și puteți reveni la servici. Dar nu uitați să anunțați organele CNAS că ați revenit la servici.

 

Iulia Turchevici. Cu această întrebare vă rugăm să sunați la CNAS nr. 022286115.

 

Stella. Conform noilor modificări și completări în lege, soțul nu va putea beneficia de îndemnizație dacă nu are stagiul de cotizare de cel puțin 12 luni din ultimele 24.

Ana
17.03.2014, 11:12

Dragi mamici, am nascut pe data de 5 martie 2014, cu doc necesare m-am dus la CTAS pu calcularea indemnizatiei, si acolo SURPRIZA, nu mi-au primit documentele din cauza ca concediul de maternitate se termina in mai, si atunci sa le depun. Adica sa-mi calculeze dupa legea noua. Oare au ei dreptul asta, daca riscul asigurat s-a produs in martie ce conteaza cond se termina concediul????????

Stella
14.03.2014, 14:22

As dori sa dau o intrebare,poate cineva ma poate ajuta.Daca sotul meu nu are 12 luni lucrate oficial ci mai putin poate primi indemnizatia pentru copil?Eu nu sunt angajata.

13.03.2014, 23:05

www.facebook.com/events/1441538892750400/1444671422437147/?notif_t=plan_mall_activity

aici informatii despre marsul PASNIC al mamicilor

Tanyuhis
13.03.2014, 19:35

Dragi mamici si viitoare mamici, atunci ce ne facem? legea care va intra in vigoare pe 01.04.2014 nu va fi anulata din cauza ca Buliga a declarat ca nu exista bani suficienti bani in buget.Trebuie de organizat actiuni  pentru anularea acestei legi, cu televiziune si alte surse-sa cunoasca toti ce bataie de joc....peste 2-3 saptamini trebuie sa nasc...pentru ce am lucrat 10 ani la stat si am platit impozite???

12.03.2014, 13:07

Salut! Spuneti-mi va rog, se va pastra indemnizatia pentru ingrijirea copilului daca doresc sa deschid patenta de intreprinzator?

Cegolea Irina
12.03.2014, 8:25

salut si cu sarbatoarea care a trecut.Multumesc de raspuns.Iarasi eu va deranjez,sunt in concediu de aproape un an de zile si deacuma vreau sa plec la lucru,dar sa trec indemnizatia dupa bunica care a iesit la pensie, am dreptul? Si ce documente imi trebuie? Multumesc anticipat!!!

Natali
11.03.2014, 23:28

Buna,eu am 4 copiii cel mare are 13,al doilea 5ani,al 3 are 1 an si 9 luni si 4 copil are 7 luni,eu primesc indemnizatii numai pe al 4-lea copil(cite 300lei),mie mi se revine ceva ajutor material?Mi s-a spus ca doar mi se da polita pe viata,si atit,unde sa ma adresez,ajutati-ma va rog.

Mariana
11.03.2014, 21:56

Spuneti-mi va rog, la moment primesc indemnizatia pentru intretinerea copilului pina la virsta de 3 ani, la mijlocul lunii iulie voi naste al doilea copil. Voi primi in continuare indemizatie p/u primul copil pina la virsta de 3 ani? Paralel voi primi indemnizatia si pentru al doilea copil, pina ce primul va implini 3 ani? 

mariana
11.03.2014, 19:47

buna ziua am si eu o nelamurire si daca puteti sa ma ajutati,am nascut in 04.09.2013 iar documentele pu ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani le-am depus recent pe 04.03.2014 cum imi vor calcula indemnizatia lunara.ms mult

Olesea
11.03.2014, 16:25

Buna ziua. Am si eu citeva intrebari. Sunt angajata pe 0,5 salariu din ianuarie 2013, in ianuarie 2014 am iesit in concediu de maternitate(inca nu mi s-a platit la CNAS), am fost la serviciu la sectia de cadre sa-mi acorde un certificat de confirmare ca sunt angajata , pentru a-l prezenta la CNAS, pentru indemnizatie de ingrijire a copilului. Doamna de la cadre mi-a zis ca nu poate sa-mi dea nimic, pentru ca inca nu am nascut si sa vin dupa certificat cind se termina concediul de maternitate atunci cind va trebui sa scriu cerere de eliberare(pentru ca sunt angajata 0,5). 

Este corect asa? Trebuie sa scriu cerere de eliberare? Atunci cum voi primi indemnizatia pentru copil, ca persoana neasigurata , pina la 1,5 ani? Va rog mult sa ma ajutati sa clarific situatia.

PS. Deja am nascut, pe 8 martie, pe 8 mai ies din concediu de maternitate.

 

11.03.2014, 15:35

Draga MyBebe, vreau sa ma lamuresti si pe mine, eu trebuie sa nasc dupa 01.04.2014, respectiv mi se va face media pe 12 luni, dintre care am lucrat in 

decembrie 3 zile si am primit 540 lei
ianuarie (deplin 20 zile) =4000 lei
februarie (13 zile din 20 4 zile concediu anual) = 2600 800 = 3400
(pina la 27 dec.2013 m-am aflat in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani - cu primul copil)
(incepind cu 24 feb. - 29 iunie 2014 - cele 126 zile concediu de maternitate)

cum mi se va calcula concediu de maternitate? - cererea la CTAS am depus pe 26 feb.2014 (legea veche presupun)
care va fi indemnizatia pentru ingrijirea copilului? (deja actele le voi depune dupa ce nasc, si respectiv legea noua)

Sper ca in final sa se ajunga la un compromis in ceea ce priveste noua lege nr.332 si cerintele viitoarelor mamici!

corin adam
11.03.2014, 15:09

buna ziua..imi spuneti  va rog am nascut pe 3 februarie,,concediul de maternitatae se termina la  7 aprilie.cum se va calcula indemnizatie dupa legea veche sau cea noua...daca corect am inteles dupa cea veche p-u ca actele sunt date in aprilie dar nasterea e in februarie

Annnysik
10.03.2014, 23:06

buna ziua, im spuneti va rog....

1. trebuie sa nasc in august 2014. ies in concediu de maternitate la mijlocul lui iulie. cum se calculeaza cele 12 luni? terminand cu inceputul concediului de maternitate sau cu data nasterii?

2. am avut salariu fix (cel tarifar) - 1600 pe luna plus ore inlocuite. am fost la sesie platita de stat fiind si studenta la frecventa redusa la unviersitate. si pe buletin, si in concediu.... se calculeaza si aceste plati adaugate la salariu? si daca da, care din ele?

3. din care salariu se iau cele 30 procente? din cel total mai mare, sau deja din cel din care sunt scoase impozitile, cotezatiile sindicale, fondul pensionar si polita....

va rog sa-mi spuneti, ca directoarea noastra nu prea vrea sa sfatuie fetele in folosul lor....

pot sa-mi iau linistita concediul anual inainte de concediul de maternitate? si mai am o perioada de o luna in care voi da examenele de stat, sa imi iau concediu pentru sesie, platit de stat sau cum? va rog

Roman Gh
10.03.2014, 21:31

Buna ziua,

Mybebe am foarte mare nevoie de un raspuns la aceasta intrebare, daca copilul este la intretinerea tatalui, si la moment tatal primeste acele 30% din salariu + lucreaza 6 ore pe zi, mama nu lucreaza.

De la 1.04.2014  va trebui sa lucrez maxim 4 ore? sau pot sa continui sa lucrez 6 ore si pot primi in continuare acele 30 % din salariu? trebuie sa ma duc la CNAS sa prezint ceva acte?

Cristina
10.03.2014, 16:12

De acord Rodica. De asta si protestam, ca sa ni se respecte drepturile. Lasa sa faca modificari, caci legile trebuie adaptate permanent dupa cerinte, dar nu in defavoarea cetatenilor. Si daca se spune ca bugetul creste, atunci corect ar fi sa creasca si indemnizatiile sau macar sa se mentina. 

 

Cristina, daca revii la servici pina pe 1 aprilie pe o norma de pina la 7 ore, atunci iti pastrezi indemnizatia. Daca revii cu program deplin, atunci iti pierzi dreptul la acesti bani si trebuie numaidecit sa anunti CNASul.

10.03.2014, 15:39

Nu Cristina U daca esti la serviciu pe un program deplin nu mai primesti indemnizatia, doar daca esti pe 50 % din salariu cu un program de 4 ore poti pastra si indemnizatia , dupa noua legea care iese din aprilie 

10.03.2014, 15:08

Draga Mybebe, va rog sa ma clarificati, daca eu revin la lucru pina la 1 aprilie pe un program deplin de lucru, voi beneficia in continuare de indemnizatia pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani si de salariul complet??? Exista careva restrictii de a te intoarce la serviciu pe un program deplin, ma refer dupa 1 aprilie, sau e vorba doar de pierderea dreptului la indemnizatie??? Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca poate se repeta intrebarea!

10.03.2014, 14:40

N Lilia, nu e posibil sa esi mai devreme de 30 saptamini, dac daca lucrul tau e greu, sau nu te simti bine, ii spui asta medicului tau si iti deskide certificat de boala pina ajungi la termenul care se cuvine sa esi in concediu.

10.03.2014, 14:37

Cristina eu tot am lucrat pina la nastere 4 ani la stat, acum stau oficial acasa in concediu de maternitate, o gramade de retineri din salariu si kiar eram furioasa ca cit am fost insarcinata si la nastere nu am avut nici gind sa dau cuiva la vriun medic vriun leu, ei tot sunt angajati si au salariu ca si mine, ba kiar mai bun, si dac sau angajat sa lucreze apu sasi indeplineasca onesc obligatiile de serviciu da dac sa traga nedejde ca sa mai primeasca ceva de la oameni halal de ei. Si inca mai zici de drepturi - da le avem, dar inca mai tre sa lupti ca sati fie respectate.

Cristina
10.03.2014, 14:13

Corect Rodica, cu sau fara indemnizatii - copiii se vor naste - deoarece sunt rodul iubirii si viitorul nostru. Dar totusi, traim intr-un stat democrat cu economie in crestere (lent, dar creste) in care fiecare cetatean are drepturi si contribuie activ la mentinerea acestor drepturi prin diverse obligatiuni. Eu personal inca nu am nascut, dar lucrez si achit lunar contributiile la stat. Imi place sa fiu corecta si sincera in fata statului si cer aceeasi atirnare fata de mine ca cetatean. Vreau in curind sa fiu mamica si nu se stie care va fi starea de sanatate si in genere daca voi putea lucra intimpul sarcinii. Si uite ca in asa situatie va trebui sa aleg intre viata si sanatatea viitorului copil sau indemnizatii mai mari si conditii mai bune pentru micut. Sigur ca pe primul plan va fi bebelusul si nimeni nu ma va putea face sa-mi schimb parerea! Dar oare e corect sa achit ani intregi la stat cite aproape 1000 lei pentru ca ei ca rezultat sa-mi ofere 4-500 lei si inca sa spuna ca e mult. Eu consider ca nu e corect! Si sint multe alte puncte in lege in defavoarea fiecarui copil!

 

Lilia, concediul se ofera strict la 30 saptamini.

10.03.2014, 14:08

Buna, am si eu o intrebare e posibil sa esi in concediu de maternitate mai innainte de 30 de saptamini si daca cineva a esit?

10.03.2014, 10:42

Fetelor,cum  sau nascut copilasi pina acum, asa si se vor naste, doar noi mamicile nu am nascut copilasii nostri de dragu celor 300 lei pe luna ca indemnizatie ci de dragul nostru, pt ca vrem foarte mult copilasi, vrem sa fim mamice, parinti. Fie indemnizatia asta a lor kiar si 100 lei da daca vrem cu adevarat si din tot sufletul un copilas ap indemnizatia asta este kiar ultima la care ne mai gindim. Asta nu inseamna cai apar pe nesimtitii care au adoptat regulile estea aiurite, deja au perdut bunul simt.

elena
10.03.2014, 10:30

buna! sunt de acord cu aliona. copilul e o minune care vine cind vrea Domnul.... dar , conducerea tarii ar trebui sa se gindeasca sa faca ceva sa ne ajute nu sa ne ingroape... ca , pacat, daca nu vor lucra copii nostri, cine ii va intretine la pensia lor?ca , da ma rog, parintii nostri traiesc cu pensia de 700 lei ,da sarmanii pretentiosi nu cred ca vor face fata preturilor europene cu pensii moldovenesti... fetelor sa fim sanatoase si sa nastem cu bine... ca cu suta lor sau fara de ea... e tot acolo... Pacat, vrem in UE dar nu sunt in stare sa faca o lege corecta!

Liliana
10.03.2014, 10:20

Buna ziua!

 

Spuneti-mi va rog extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru ingrijirea pina la virsta de 3 ani, este de forma libera, adica intreprinderea il redacteaza asa cum face de obicei un ordin sau exista o forma fixa inaintata de CNAS. VA rog mult daca exista o forma fixa, spuneti-mi unde o pot gasi.

Va multumesc mult!

aliona
10.03.2014, 10:11

buna fetelor! vreau sa va spun si eu ceva...fetita am dat-o la gradinita la 2 ani ca sa pot sa ies la lucru, deoarece pina atunci eram somera, si "milionul" lor nu imi ajungea nici de lapte.de atunci lucrez neintrerupt 6 ani. am platit regulat toate impozitele... acum asteptam al doilea copil si se pare ca o sa primim , cu ajutorul... parlamentarilor, iar un milion, care nici de lapte nu o sa ajunga, Dar, sunt fericita ca voi fi din nou mamica, si incerc sa-mi insuflu ideea ca nimeni niciodata nu o sa ne dea nimic, ca totul ce avem si vom avea e doar din munca noastra...asa ca ... ma rog sa fim sanatosi  si sa putem munci ca sarmanii nostri parlamentari, cu autoparcuri retro, sa poata primi cite 30000 lei sa plece la odihna.ca daca nu s-or odihni, cum naiba or scoate legi?!

Ana
8.03.2014, 11:19

Fetelor, sunt de parere ca guvernantii nostri isi doresc sa ne "stirpeasca" ca natiune sau executa si ei vre-o comanda  politica din exterior. ne aduc in starea ca sa nu mai vrea nimeni sa nasca si sa creasca copii in tara deoarece nu va avea cu ce face acest lucru. Din cele citite, si dupa cum am inteles eu, daca sunt bugetara si nasc al doilea copil fara a iesi din concediu de ingrijire a primilui indemnizatia mi se va calcula  30 % din 900 lei =270 lei, cu citiva lei mai mult decit indemnizatia unei mamici neasigurate. Spineti-mi face sa concepi un copil daca din start esti pusa intr-o situatie defavorizata. Imi vine sa .................... nu alta!!!

Mariana
8.03.2014, 0:02

Discriminare totala a femeilor/mamelor care isi doresc sa-si creasca copii decent, in tara noastra de minune!!! Cu modificarile care vor intra in vigoare de la 01.04.2014 nici o femeie nu va dori sa nasca, mai ales ca noi toti muncim in tara noastra ca "la negru".
Ma supara faptul acesta, deoarece la virsta de 30 ani, am staj de munca de peste 10 ani neintrerupt, cu toate achitarile impozitelor la stat, si cind in sfirsit am reusit si eu sa-mi intemeiez o familie, am un copil pe care il cresc de 1 an si 9 luni si la moment am decis sa mai nasc unul, care cu ajutorul Domnului se va nashte la mijlocul lunii iulie, ca dupa 1-2 ani sa-mi continui munca fara neintreruperi (alte nasteri) ... Indemnizatia pe care o voi primi nu-mi va ajunge nici pentru minimum necesar {#emotions_dlg.j_sad}."Cel mai bun cadou inainte de 8 Martie pentru scumpele si dragele noastre mame {#emotions_dlg.bravo_2} " !!!!!
Multumita autoritatilor noastre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thea
7.03.2014, 20:46

{#emotions_dlg.a_bigexcla}Nu am lucrat nicaieri si sunt eleva in clasa a 12-a...beneficiez si eu de indemnizatie sau nu..?{#emotions_dlg.a_plain111}

sorina
7.03.2014, 16:11

Buna! Am si eu o intrbare.....daca din 2009 pina in 2012 , am 35 de luni lucrate ....si acum in februarie 2014 am nascut.....cum mi se va calcula indemnizatia lunara?

7.03.2014, 15:54

buna ziua spuneti-mi va rog ca nu mai inteleg nimik unii zik ca asa altii altfel.......de ex.eu am nascut in septembrie 2013 si primesc indemnizatia 300 lei........acum in 2014 ni se va majora si noua sau doar celor care au nascut in 2014,mersi mult.........

ludmila
7.03.2014, 13:49

buna ziua!Spuneti-mi va rog, pentru persoanele asigurate cu exceptia celor care se incadreaza noii legi, nu sunt preconizate nici un fel de majorari la concediul de crestere si ingrijire a copilului,deoarece persoanele neasigurate si cele asigurate ce se includ in noua lege beneficiaza de majorari,dar cu restul cum ramine???????!!!!!

Cristina
7.03.2014, 11:29

Buna ziua!! Spuneti va rog cum se va calcula indemnizatia pt ingrijirea copilului, si cea de maternitate, ies in concediu de maternitate pe 17 martie 2014, la lucrul de baza lucrez de 3 ani, iar prin cumul am lucrate 5 luni cum se va calcula ? se va calcula cu 6 luni de salariu sau 12 (nasterea se preconizeaza pe 30 mai) la lucrul prin cumul ce salariu se va calcula pt lunile lipsa?

angela b.
7.03.2014, 11:00

buna ziua, spuneti-mi va rog, daca timp de 12 luni am lucrate complet doar 4 luni, in celelalte avind concediu anual, concediu de boala, sau 1-2 zile libere luate din cont propriu cum se va calcula indemnizatia pt ingrij. a copilului. si trebuie oare sa iau de la contabilitatea noastra careva acte ce ar demonstra-argumenta lipsele. va multumesc anticipat

7.03.2014, 10:55

Stela
 nu depinde de cind depui actele ci de cind se incepe concediu de ingrijire a copilului, respectiv, chiar daka nasti inainte de 01.04.2014, dar concediu de maternitate se termina mai tirziu de data indicata, iar cel de ingrijire a copilului se incepe dupa data sus mentionata, atunci cu siguranta va fi calculat, dupa legea noua!

stela
7.03.2014, 10:25

buna....asi vrea sa va intreb are avea o importanta cind depun actele pentru indemnizatii ,la calcularea lor, daca nasc pina in aprilie dar actele le voi depune dupa data de1.04.2014.cum ce va calcula?legea veche sau noua?

 

 

Alexa
7.03.2014, 8:44

buna...am si eu o intrebare am inceput serviciul pe 05.05.2013  dupa citeva luni am aflat ca sunt insarcinata....am esit in concediu de la serviciu pe 23.12.2013 care se vo sfirsi pe 28.04.2014...voi naste si eu pina in 1.04.2014...calculul indemnizatiei care va fi?6 luni sau 12luni.....si ce se face cu aceste luni in care ma aflu in concediu se vor lua si ele in calcul sau  doar lunile pina pe 23.12.2013? si din ce zi voi pute primi indemnizatii, imediat dupa nastere sau din ziua cind voi esi din conediu?...si mi se voi achita indemnizatia in fiecare luna imediat dupa nastere sau nu ....adic earesi dupa 56 de zile?si toate aceste 56 de zile daca nu se iau in consieratie...atunci de ce nu se ea si acele56 de zile pina la nastere in consideratie si in calcul?

stela
7.03.2014, 8:24

Buna dimineata.am inteles ca daca nastem pina la 1.04.2014indemnizatia se calculeaza dupa 6 luni.......dar mai am o intrebare,de cind mi se va acorda indemnizatia unic la nastere si cea lunare de ingrijire a copilului imediat dupa nastere sau dupa 56 de zile?,adica din ziua cind se va sfirsi concediu....si daca eu es din concediu pe 27.04.2014 atunci cind trebuie sa ma adresez la asito, si care va fi calcull atunci......

6.03.2014, 22:55

Valentina. Citiți răspunsul oferit pentru Maria la data 26.02.2014, 12:28.

 

Irina. 6 luni, deoarece ați ieșit în concediu înainte de date de 1.04.2014.

 

Prasca A. Dacă nașteți în martie, atunci se va calcula din 6 luni.

 

Monica. Veți putea lua îndemnizația de îngrijire a copilului ca persoană asigurată doar cu condiția că pînă la concediul de maternitate veți fi în concediu medical și deci vi se va elibera de la servici concediu de 126 zile și cel de îngrijire a copilului. În asemenea caz după noile prevederi îndemnizația se va calcula din salariul minim de aproximativ 900-1700 lei.

 

Argint Evelina. Corect. 0,5 constituie program parțial de muncă de 4 ore (conform legii "cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă, la fiecare dintre unităţi."). Cînd decideți să mergeți la servici din contabilitate cereți să vi se elibereze extrasul din ordinul de reangajare pe normă parțială și faceți și o copie a noului contract. Cu aceste documente mergeți la CNAS de unde ați primit îndemnizațiile.

 

Nadia.  Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pentru anul 2014 e de 1380 lei.

 

Mariana. Îndemnizațiile se vor calcula din  cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar (900 lei) sau, după caz,   în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (1380 lei) în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. 

 

Diana Globa. În acest caz trebuie să reveniți la servici și să solicitați ordinul de reangajare care trebuie prezentat la CNAS. Soțul de la serviciul său trebuie să solicite ordinul de eliberare a concediului de îngrijire a copilului și certificatul cu venitul pe ultimele 6 luni antecedente nașterii copilului. În baza acestor documente împreună cu cele prezentate și în articol solicitați la CTAS (unde ați depus prima data documentele) îndemnizația pe numele tatălui.

 

olga
6.03.2014, 13:37

buna ziua,

m-am angajat incepind cu ian. 2014 cu program partial (0.75), vreau sa stiu daca prevedrea art. 18 al.4 4) În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariu de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare de salarizare, la fiecare dintre unităţi, indemnizaţia nu se suspendă.

intra in vigoare incepind cu 01.04.2014 sau 01.01.2014,

daca din aprilie - are efect retroactiv, adica imi va fi suspendata indemnizatia ptu ingrijire copil???

multumesc

 

 


Roman
6.03.2014, 9:00

Buna ziua,

Am o intrebare, daca copilul este la intretinerea tatalui, si tatal primeste acele 30% din salariu + lucreaza 6 ore pe zi.

De la 1.04.2014  va trebui sa lucrez maxim 4 ore? trebuie sa ma duc la CNAS? sau ramine pot lucra mai departe 6 ore pe zi si sa primesc 30%?

Multumesc anticipat!

6.03.2014, 8:49

Buna dimineata, as dori si eu un raspuns la situatia mea.

Acum sunt in concediu de ingrijire a copilului , fii persoana asigurata primesc indemnizatia pentru copil, si vreau sa ies la munca , dar la un program total. Intrebarea mea este , poate sotul sa isi ea de la serviciu si sa iasa el in concediul de ingrijire a copilului, acum copilul are 1.6 , si ce documente sunt necesare sa prezinte si unde,  la CNAS se adreseaza acolo unde are viza de resedinta?

Iar eu ca vreau sa ies la serviciu, ce documente sunt necesare sa prezint? 

Sper ca o sa ma ajutati cu un raspuns .

Mariana
6.03.2014, 0:39

Buna ziua, Mybebe{#emotions_dlg.a_bigexcla}
La moment sunt in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, si sunt iarasi insarcinata, voi nashte la mijlocul lunii iulie, cind primul copil va avea 2 ani (in aceasta perioada nu am activat). Conform noilor modificari care vor intra in vigoare de la 01.04.14 ce indemnizatii voi primi, care va fi baza de calcul a acestora ? Care vor fi calculele la prezentarea concediului de maternitate ?

Multumesc anticipat.

Nadia
5.03.2014, 20:50

cat e cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real -?

5.03.2014, 14:36

Salut. Am o intrebare si nu stiu  daca tine de domeniul dumneavoastra.Daca sunt in concediu p-ru ingrijirea copilului dar de la serviciu trebuie sa-mi achite concediu p-ru anul 2013 fiindca nu am fost in concediu.Va fi vreo problema daca o sa mil achite acum?

5.03.2014, 12:39

Buna mybebe, am nevoie de un raspuns la intrebarea mea!

Dupa cum am citit si inteles eu, daca esti la munca cu un program partial , (0.5 din salariul de functie)  nu se stopeaza indemnizatia, as vrea sa stiu si asta ar insemna un prpgram de lucru de 4 ore .

Si daca ies la serviciu cu asa program , ma adresez la CNAS unde am viza de resedinta ? si ce documente sutne necesare, si cu cit timp inainte de a iesi la munca trebuie lor sa le prezint ?

monica
4.03.2014, 19:06

Buna,sunt insarcinata in 12 saptamani,deja am avut  42 de zile de concediu deoarece am o sarcina cu probleme. intrebarea mea este:daca nu voi mai putea intoarce la servici exista vreo sansa sa pot lua indemnizatie de crestere?

4.03.2014, 16:19

Buna ziua.Am o intrebare ce tine de ingrijirea copilului pina 3 ani.La 01.06.2014 mi se incheie buletinul, pe data de 02.06.2014 trebiue sa ies in concediu p-ru ingrijirea copilului. Aceste 30 prc. din salariu se vor calcula din salariu pe ultemele 6 luni sau  12 luni?In lege  scrie ca  Pentru persoanele asigurate ce vor naşte începînd cu data de 1.04.2014 cuantumul lunar de creştere/îngrijire a copilului va constitui 30% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni premergătoare lunii naşterii copilului. Dar eu trebuie  nasc in luna Martie.

IRINA
3.03.2014, 16:16

BUNA ZIUA EU AM IESIT IN CONCEDIU DE MATERNITATE PE 24 02 2014 SI TREBUIE SA DEPUN DOCUMENTELE PENTRU INDEMNIZATIE DE MATERNITATE, NASTEREA SE PRECONIZEAZA PE 07 05 2014 INDEMNIZAREA SE VA CALCULA 6 LUNI SAU 12 PREMARGATOARE? SAU DEPINDE CIND DEPUN DOCUMENTELE LA CTAS?

Valentina
3.03.2014, 13:54

Unde se depun actele pentru indemnizațe? menționez că am viza de reședință la Glodeni. Aș putea depunde a chișinău?

3.03.2014, 12:23

Boboc Eugenia. Soţul fiind fondator achită asigurarea socială ca aşa numită companie şi nu ca persoană salariată. Totuşi el poate solicita îndemnizaţiile în baza venitului obţinut de la compania de bază, unde e angajat ca salariat. Ce ţine de concediul de odihnă vă recomandăm să-l ia după concediul de îngrijire a copilului. Dacă se va stabili după concediul de maternitate, adică în concediul de îngrijire a copilului, atunci pentru această lună se suspendă îndemnizaţia de îngrijire. Decideţi deja personal cum vă este mai comod.


Nadejda. În calitate de angajat al Serviciului Grăniceri nu aţi achitat contribuţii la stat. Ca rezultat statul nu are din ce să vă calculeze îndemnizaţia ca pentru o persoană asigurată. Deci aţi primit corect: 300 lei timp de 1,5 ani.


Stela. 6 luni.


Nunutza. Conform art. 6 (8) al HG1478 din 15.11.2002 (modificat): "Persoanele care au beneficiat sau beneficiază de prestaţii de asigurări sociale pe teritoriul altui stat nu pot beneficia, în condiţiile prezentei legi, de indemnizaţie pentru acelaşi risc asigurat şi pentru aceeaşi perioadă." Dacă în statul în care locuiţi nu aţi primit nici o îndemnizaţie atunci înregistraţi mai întîi copilul la oficiul stării civile şi după puteţi depune documentele pentru a solicita îndemnizaţiile (dacă încă nu au expirat 12 luni de la naştere).


Laura. Dacă aţi ieşit în concediul de îngrijire a primului copil ca persoană asigurată (pînă la 3 ani), atunci îndemnizaţia lunară pentru al doilea copil se calculează din salariul tarifar/de funcţie (înregistrat în contract) şi se va oferi la fel pînă la 3 ani ai copilului. Multe alte detalii găsiţi şi în răspunsurile de mai jos.


Cristina Rus. În această situaţie vă recomandăm să sunaţi personal organele CNAS de la sediul unde aţi depus documentele sau chear să vă deplasaţi la ei. Nu se ştie cît timp se vor reţine cu aceste recalcule şi e mult prea posibil să rămîneţi în pierdere.


Cegolea Irina. Aşa prevedere nici nu a fost prevăzută. Conform modificărilor din HG1478 din 15.11.2002 ce vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2014 pentru a-şi păstra îndemnizaţia persoana poate reveni la servici sau se poate angaja doar "cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă, la fiecare dintre unităţi."


Dory. Dacă ieşiţi în concediu în luna mai atunci pentru dvs îndemnizaţiile se vor calcula din media ultimelor 12 luni. Ca bază de calcul va constitui venitul obţinut la fiecare din unităţile în care activaţi.


Mary. Da.


Cristina Bulat. Lunile lipsă de pînă la angajare vor fi luate în calcul cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.


Irina F. Pentru persoanele asigurate s-a majorat doar norma îndemnizaţiei minime. Adică dacă din salariu s-a calculat o îndemnizaţie de aprox. 300 lei, atunci vi se va oferi 400 lei.


Inessa. Deja au fost publicate şi modificările. Vedeţi aici.


Liliana. Dacă naşteţi pînă la 1.04.2014, atunci calculele se vor face în baza prevederilor vechi valabile pînă la 1,04,2014  (6 luni pînă la naştere). Îndemnizaţia se oferă în decurs de o lună de la depunere. Data concretă o puteţi afla telefonînd la CTAS unde aţi depus setul de documente.


Ana. 30% din salariul tarifar/de funcţie (înregistrat în contract) - pînă la 1.04.2014.

ana
28.02.2014, 15:17

salut scrieti mi va rog formula de calcul in cazu ca nu am nici o luna lucrata complet, la ctas mi sa spus ca in caz ca nu am lucrat complet nici o luna este o formula speciala dupa care se calculeaza nu se ea dupa salariu brut

Tatiana
28.02.2014, 14:28

Salut.Va rog mult ajutati-ma ,sunt in concediu de ingrijire a copilului de 1an si 3luni si doresc sa revin la serviciu de pe data de 25.03.2014. Regimul partial de munca se va considera cel pina la 01.04.2014 sau deja de 0.5 din salariu tarifar. Multumesc

Liliana
28.02.2014, 10:49

Apropo, am uitat sa mai intreb. Am depus documentele pentru primirea indemnizatiei pentru concediul de maternitate la data de 09 februarie 2014, as vrea sa stiu in cit timp pot primi banii, daca documentele sunt in ordine. Am citit undeva ca in luna urmatoare celei in care au fost depuse actele, dar aproximativ cam la ce data, pentru ca femeia insarcinata are ceva cheltuieli maricele de facut, dar e nevoita sa astepte banii nu stiu cit timp si sa se descurce nu stiu cum. 

 

Multumesc!

Liliana
28.02.2014, 10:43

Buna ziua MY Bebe!

 

Multumesc pentru raspunsurile ce le oferiti la intrebarile adresate. Am si eu o intrebare, daca eu am iesit in concediu de maternitate la data de 1 februarie 2014, a, inteles deja ca indemnizatia concediului de maternitate se va calcula in baza ultimelor 6 luni lucrate, dar daca nasterea copilului este prognozata pina la data de 20 martie 2014, atunci indemnizatia lunara de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, cum se va calcula, in baza tot la 6 luni sau 12 luni? Sau depinde cum vor fi depuse actele. 

 

Va multumesc anticipat pentru raspuns! Va rog mult sa-mi oferiti unul.

inessa
28.02.2014, 10:27

da deja a fost aprobata aceasta hotarire.....ca am intzeles ca inca nu este aprobata de parlament?

irina f
28.02.2014, 2:52

am si eu o intrebare.eu ma aflu in concediu de maternitate.trebuie sa primesc indemnizatia pina la 3 ani.as vrea sa stiu indemnizatia se va mari si pentru noi sau doar pentru persoanele neasigurate??

Cristina Bulat
27.02.2014, 19:40

Sa inteleg ca conform noii legislatii se calculaeaza ultimile 12 luni lucrate dar cum se procedeaza in cazul ca ai lucrat mai putin de 12 luni atunci ce se intimpla? Nu se calculeaza?

Mary
27.02.2014, 16:23

Buna ziua, o precizare va rog:deci daca iesim in cincediu de maternitate pina la 01.04.14 atunci se calculeaza indemnizatia pe daza la 6 luni,dar daca dupa 01.04.14 pe baza la 12 lucrate.mercy

DORY
27.02.2014, 14:24

AM SI EU O INTREBARE LA CARE VA ROG SA IMI RASPUNDETI........EU LUCREZ DE PATRU ANI LA UN SERVICIU TEMPORAR, DE O LUNA MAI LUCREZ PRIN CUMUL INCA LA UN SERVICIU, IN LUNA MAI IES IN CONCEDIU DE MATERNITATE SE VA PRIMI CA VOI AVEA LUCRATE NUMAI TREI LUNI LA ACEST LOC DE MUNCA......CUM MI SE VA CALCULA CONCEDIUL DE MATERNITATE SIINDEMNIZATIA LUNARA, NUMAI DE LA SERVICIUL DE BAZA SAU SE VA LUA IN CALCUL SI DE LA ACESTE TREI LUNI LUCRATE PRIN CUMUL?

Cegolea Irina
27.02.2014, 12:02

As vrea sa stiu daca a intrat in vigoare legea precum ca daca cel ce primeste indemnizatii pe copil si lucreaza un salariu intreg pe parcursul acesta, nu i se retrage indemnizatia.Spuneti-mi va rog ce puteti sa-mi spuneti despre aceasta?

27.02.2014, 8:28

Draga Mybebe, multumesk pentru raspuns dar iata a aparut o noua dilema - noi pe data de 28 martie vom implini 1,5 ani, astazi este abia 27 februarie iar mane respectiv vom avea deja 1,4 luni, daka nu reusesk sa kalkuleze ei acesti 400 lei pentru 3 luni (daka am inteles korekt voi primi nu 400 ci cate 100 pentru fiekare luna din luna ianuarie 2014 fiindka eu deja kate 300 lei am luat) si kopilul deja nu mai este inkadrat in aceasta lista de primire a indemnizatiei, imi vor da ei suma aceasta, ar trebui eu personal sa duk evidenta sau voi primi vreun apel si voi fi informata????? Akum am un kard pentru mame pe kare primeam banii dar el expira in akus martie si trebuie sal inkid deci nam de unde sa stiu ka au transmis sau nu acesti banuti, deci lunar ar trebui sa trek pe la CTAS pentru a afla???? Si daka am inteles korekt in aprilie voi primi pentru martie, asa este??? kaci in ziua kand primesk ultima indemnizatie vreau ka a doua zi sa ma angajez in kampul muncii - ce sa fak???

Laura
26.02.2014, 22:16

intrebarea mea a fost ignorata..va rog mult...am un copilas de 3 ani 9 luni (care merge la gradi) si unul de 1 an (cu care stau acasa), respectiv am ramas insarcinata cu al doilea cit eram cu primul in concediu de ingrijire si nu am lucrat. eu voi primi in continuare indemnizatia pe care o primeam fara careva schimbari??????? va multumim! 

26.02.2014, 19:58

Buna ziua,

as vrea sa stiu daca copilul nascut peste hotare are dreptul la indemnizatiile din RM? Multumesc

stela
26.02.2014, 19:20

Multumesc pt informatie,dar mai am o intrebare daca voi naste pina pe 1.04.2014 cite luni se vor lua in consideratie la acordarea indemnizatiei 6 sau 12 luni?

nadejda
26.02.2014, 13:46

Salut pot sa dau o intrebare de genul: Am activat in structurile de forta ale RM Serviciul Graniceri am esit in concediu pentru ingrijirea copilului în 2012 de la CNAS am primit ajutorul social timp de un an şi jumătate pot să beneficiez in continuare pină la trei ani ai copilului de acest ajutor social? Aştept un răspuns corect, merci anticipat.

26.02.2014, 12:45

De fiecare data apelez la Mybebe.md  stiu ca gasesc raspuns la orice intrebare. Si de aceasta data vreau sa primesc: nu stiu cind e cel mai potrivit moment ca dupa concediul de maternitate luat de sot, sa poata lua concediul de odihna si cel de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, dar tot odata si sa lucreze pe timp de munca partial la servicu de baza? In caz ca sotul mai are o intreprindere individuala mica si tot odata si un serviciu, cum se aranjeaza lucrurile in legatura cu concediile mentionate? Va multumesc anticipat.

26.02.2014, 12:28

Bugday Victoria. Se ia în calcul venitul asigurat din lunile lucrate la ambele posturi din perioada de calcul:

- 6 luni dacă ieşiţi în concediu pina la 1.04.2014

- 12 luni dacă concediul începe după 1.04.2014.

Mai multe detalii vedeţi în răspunsurile de mai jos.

 

Alla Valentin.  Indemnizaţia de întreţinere a copilului se oferă tatălui dacă, conform pct 7, 2), d), "cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului şi confirmă stagiul necesar de cotizaţie". Stagiul de cotizare trebuie să fie de:

- 3 luni realizat în ultimele 12 luni - pînă la 1.04.2014

- 9 luni relizat în ultimele 24 luni - după 1.04.2014

 

MT. Corect, îndemnizaţia se va suspenda pe perioada concediului ordinar de odihnă. O persoană asigurată nu poate fi în aceeaşi perioadă în 2 concedii. Mai multe detalii puteti obtine la numarul 022286115.

 

Maria. Dacă de la naşterea copilului încă nu au trecut 12 luni, atunci mama dvs va trebui sa iasă în concediu de îngrijire a copilului şi să depună setul de documente, enumerate în articol, la CTAS. Îndemnizaţia se va calcula din 6 luni antecedente naşterii.

 

Lena. Vă adresaţi la CTAS unde aţi depus documentele. Datele de contact le găsiţi în primele comentarii pentru acest articol.

 

Tatiana. Încă se fac recalcule. Mai tîrziu veţi primi îndemnizaţia în valoarea sa nouă şi diferenţa pentru lunile de la 1 ianuarie în care s-a achitat 300 lei.

 

Tatiana. În decurs de 1 lună, maxim 2 luni. Se transferă pe card.

 

Svetlana I. Beneficiarilor, cărora indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani sau indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a fost stabilită pentru luna ianuarie 2014 în mărimea în vigoare pînă la operarea modificărilor, le va fi efectuată recalcularea mărimii indemnizaţiei pentru luna ianuarie 2014 în mod automat.

 

Maria. Puteţi. Setul de acte se înnaintează de către femeia însărcinată sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu, reşedinţă sau la structura teritorială în deservirea căreia se află entitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, prin declaraţie proprie. 

 

Rodica. Dacă din salariul soţului se reţin contribuţii, atunci aveţi dreptul la îndemnizaţii. Mai multe detalii găsiţi şi în alte răspunsuri de mai jos.

 

Diana. Informaţia a fost înnoită. De la data naşterii copilului.

 

Adela. Încă se fac recalcule. Nu vă faceţi griji o să primiţi diferenţa pentru lunile în care vi s-au transferat doar 300 lei de la 1 ianuarie 2014.

 

Ina. Corect.

 

Stela. Veţi primi îndemnizaţia ca persoană asigurată. Lunile lipsă de pînă la angajare vor fi incluse în calcul cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Mai multe detalii în articol.

 

Elena Domosan. Concediul de maternitate se acordă începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice. Concediul anual de odihnă poate fi prelungit după concediul de maternitate sau concediul de îngrijire a copilului.

 

Caty. 1.Conform HG1478 din 15.11.2002 "Venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul respectiv şi aprobate de Guvern" Deci 5 salarii minime constituie plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale.Pentru anul 2014 salariul mediu constituie 4225 lei.

2. În baza venitului asigurat în perioada celor 12 luni premergătoare lunii naşterii copilului la ambele unităţi (ambele posturi).

3. În caz de lipsă a venitului asigurat la ambele companii pentru aceeaşi lună din cauza concediului medical, atunci pentru luna data baza de calcul va constitui  cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (în dependenţă în ce domeniu activaţi). În cazul concediului de odihnă dacă aveţi venit asigurat la cealaltă entitate, atunci el şi va constitui baza de calcul pentru această lună.

4. "Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat  premergătoare perioadei incluse în calcul." Adică, se vor lua în calcul 12 luni pînă la luna ieşirii în concediul de maternitate. Cele aprox. 2 luni ale concediului prenatal vor fi înlocuite cu 2 luni anterioare perioadei luate în calcul pînă la naşterea copilului.

5. Naştere complicată se consideră naşterea prin cezariană sau în urma căreia a avut de suferit mama sau fătul. Medicul care primeşte naşterea poate stabili dacă a fost o naştere complicată sau nu.

6. "Lunile din perioada de 12 luni calendaristice premergătoare producerii riscului asigurat în care venitul asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la alin. (5) (concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj) nu se exclud din calcul" Deci, luna în care aţi fost în concediul din cont propriu se va include în calcul chear dacă nu aveţi venit asigurat.

 

Tinuta Tinuta. 6 luni premergătoare lunii în care ieşiţi în concediul de maternitate - dacă concediul se eliberează pînă la data de 1.04.2014, iar dacă după această dată atunci 12 luni premergătoare.

 

Cristina Rus. Începînd cu data de 1.01.2014 legea spune că s-a mărit îndemnizaţia lunară pentru toate persoanele neasigurate - 400 lei - indiferent dacă naşterea a avut loc înainte sau după 2014. Totuşi încă se fac recalcule, de asta încă primiţi 300 lei. Dar nu vă faceţi griji, după recalcul o să vi se transfere diferenţa pentru lunile date iar în continuare vi se va achita deja cîte 400 lei lunar pînă la 1,5 ani ai copilului.


Irina
25.02.2014, 15:16

as vreaa ca buliga sa creasca si sa profite de aceste indemnizatii si atunci om vedea cum or striga sa ridicam natalitatea in moldova ori nu trebuieste o rascoala ca in ucraina si atunci ese totul la iveala

25.02.2014, 13:36

punct in spatiu ai dreptate - se kalkuleaza pentru 12 luni (parka era pentru 6) sarmanele femei kare nu au aceste 12 luni - trebuie sa apeleze la soti

pakat ka nu au o linie fierbinte - atunci ar fi aflat despre problemele fiekarei familii dar statul nu are bani pentru a rezolva problemele fiekaruia deci trebuie sa stam ku mana intinsa poate-poate nea kadea ceva din buzunarul nostru tot in buzunarul nostru (atatea impozite am platit timp de 2 ani lukrati dupa kartea de munka da ei nusendura de kopii nostri)

Punct in spatiu
25.02.2014, 12:21

tinuta noua lege intra in vigoare incepand cu 01.04.2014: baza de calcul pentru concediul de maternitate este 12 luni.

CRISTINA este in interesul lor de a nu raspunde populatiei, cu cat mai multi oameni neinformati cu atat e mai "bine"...

Laura
25.02.2014, 11:08

buna! am un copilas de 3 ani 9 luni (care merge la gradi) si unul de 1 an (cu care stau acasa), respectiv am ramas insarcinata cu al doilea cit eram cu primul in concediu de ingrijire si nu am lucrat. eu voi primi in continuare indemnizatia pe care o primeam fara careva schimbari??????? va multumim! 

25.02.2014, 9:17

tinuta ii 6 luni

tak si, nu inteleg, primim 400 sau 300? majoritatea se lauda ku 400 da eu ku 300? la mine kopilul in aprilie are 1,6 ani, ei pana o sa se gandeska deamu banii istea sai bag in ....., ka orikum mare folos nui din transii da ka sa ma lamureaska cineva nui. O zi intreaga am sunat la CNAS si na ridikat nimeni, daka a ridikat o doamna si mia spus sa sun peste 10 minute, am sunat din jumate de ora in jumate de ora si kand aproape de ora 4 seara am reusit in sfarsit da ea "caw" imi spune: sunati mane ka la noi ziua de munka sa terminat, mammea personal in oficiu sa adresat inka nu era ora 4 seara da ele deamu nus pe lok - si asta numai pentru o intrebare - nci nai pe cine intreba, multumesk vou, fetelor, kare mai diskutati peaici makar atata lamurire

24.02.2014, 17:15

Am si eu o intrebare ca sunt confuza baza de calcul pt concediu de maternitate care este 6 sau 12 luni???????????

Caty
24.02.2014, 16:42

Este foarte binevenit acest articol, mai ales in contextul in care legile la noi se fac "cu talc".

Nu stiu daca mie mi se pare sau nu este un articol verificat in totalitate, intrucat ati mentionat despre modificarile / completarile facute la: Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, a fost publicata in Monitorul Oficial Nr. 35-41 din 14.02.2014art Nr : 75  Data intrarii in vigoare : 01.04.2014. http://lex.justice.md/md/351537/ 

Citez din articolul publicat pe site: "Pentru persoanele asigurate ce vor naşte începînd cu data de 1.04.2014 cuantumul lunar de creştere/îngrijire a copilului va constitui 30% din media veniturilor lunare din ultimele 12 luni premergătoare lunii naşterii copilului." 

insa figureaza in articol si vechea lege de calculare/stabilire/ baza de calcul a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului si anume citez din articol : "Cuantumul lunar al îndemnizaţiei de creştere/îngrijire a copilului pentru persoanele asigurate este de 30% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare zilei de naștere a copilului, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil."

mai citez din articol: "În cazul în care pe parcursul ultimelor șase luni persoana care solicită îndemnizaţia pentru creșterea copilului s-a aflat în concediu de odihnă anual, ea prezintă un certificat care confirmă perioada cît s-a odihnit, mărimea indemnizaţiei de concediu pentru fiecare lună și a ajutorului material la concediu oferit de către angajator. "

Sunt foarte dezamagita de legile care le face Buliga si nu am vazut nimeni in comentarii sa aiba vreo reactie negativa in acest sens...am vazut doar oameni nedumeriti, incurcati in legi si in modul lor de a fi formulate etc etc Probabil acesta fiind si scopul final pentru cetateanul de rand... In tara asta se fac doar legi contra cetateanului si nu pentru cetatean. De ce ar trebui femeia gravida, in ultimul trimestru de sarcina, sa faca drumuri de dute-vino la CNAS, la unitatea unde a activat, la Banca de Economii etc etc Si sunt sigura ca nu intr-o zi si nu intr-un singur drum se rezolva toate...

Draga Mybebe, eu sunt o mamica a unei fetite de 4 anisori si care planific acum al 2-lea copil. Va rog mult sa ma luminati in urmatoarele intrebari: 

1. Ce inseamna acest plafón? Si cat constituie acesta pentru anul 2014?

(Articolul 7. Baza de calcul al indemnizaţiilor 
                        de asigurări sociale ((3) Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.) )

2. Cum se va calcula indemnizatia p-u ingrijirea copilului in cazul in care eu sunt angajata la 2 intreprinderi diferite?

 (Articolul 18. Indemnizaţia pentru creşterea copilului
    (1) Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi pînă la vîrsta de 3 ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului. ) 

3. Cum se va calcula indemnizatia pentru ingrijirea copilului in cazul in care in cele ultime 12 luni am avut si concediu anual de odihna si concediu de boala?

4. Ce se intampla/cum se calculeaza (daca se calculeaza..) lunile incepand cu a 30-a saptamana de sarcina pana la nasterea copilului? Sunt aceste luni incluse in cele 12 luni-baza de calcul?

5. Ce inseamna “nastere complicata”? Aici se include si operatia CEZARIANA? Cine ar trebui sa imi prelungeasca/stabileasca acest termen de 140 zile calendaristice? Medicul de familie???? (iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 de zile calendaristice. )

6. Cum se procedeaza in cazul in care eu de exemplu am concediu din cont propriu? Cum se calculeaza aceasta luna? Din plafón?

Va multumesc anticipat.

 

 


 23.02.2014, 15:47

Sunt insarcinata in 32 saptamini, mi s-a spus ca incepind cu 01.01.2014 concediul de maternitate se achita de CTAS,  la moment am intrat in concediul anual 21.02.2014-02.03.2014, medicul ginecolog m-a certat ca nu am venit la 30 de saptamini sa imi deschid buletinul pentru concediul de maternitate, (eu m-am simtit bine si am lucrat) respectiv m-a trimis la medicul de familie sa mi-l deschid cu data de 21.01.2014... medicul vineri nu era voi merge luni pe 24.01.2014, intrebarea mea este: este obligatoriu la 30 de saptamini sa iei concediul prenatal+postnatal 126 zile, si concediul anual se va prelungi dupa incheierea acestuia? sau concediu de maternitate se va acorda si se va plati dupa ce se incheie concediul anual? am mai citit ca din moment ce medicul de familie iti deschide buletinul, trebuie in decurs de 10 zile sa merg la intreprinderea unde am lucrat ca pe verso sa fie scris de la cadre si contabilitate informatia necesara, +REV-5 cu care sa ma adresez la CTAS, in caz contrar cererea va fi respinsa, ... va rog sa ma lamuriti, multumesc!

stela
21.02.2014, 16:10

Buna ziua.Am si eu o intrebare:ma aflu in concediu care se acorda pina la nastere....pina la acordarea acestui concediu am fost angajata timp de 9 luni,(adica am lucrat doar 9 luni nu 12luni)dupa ce voi naste mi se va acorde indemnizatie de ingrijire a copilului ca persoana angajata sau nu.....adica ca persoana neangajata deoarece nu am 12 luni lucratoare?va rog sa ma informati!!!!!!!!!!!la ce sa ma astept,daca nu am lucrate 12 luni dar numai 9.

ina
20.02.2014, 11:01

indemnizatia de la tata tot va fi achitata 30% timp de 3 ani? 
e corect ca din 1.04.2014 se va calcula pt 12 luni?
Merci mult 

adela
18.02.2014, 14:47

spuneti va rog de la 1 eanuarie1014 sau marit indemnizatiile pentru copii?ca eu am primit la fel 300lei

Diana
18.02.2014, 12:34

din cite se stie a fostbadoptata o lege noua, care prevede ca indemnizatia lunara de crestere a copilului se socoate deja din salariul pentr 6 luni, dar pentru 12 luni lucrate complet. innoiti va rog informatia, ca mamele sa fie la curent cu ceea ce se petrece la noi in tara . 

de cind va fi calculata  indemnzatia lunara pentru cresterea copilului, din ziua din care a fost depusa cererea , sau din ziua cind s-a nascut?

Rodica...
18.02.2014, 11:54

buna ziua,am si eu o intrebare,sotul meu lucreaza de 2 ani la salvatori si pompieri,eu sunt somera,mai avem o fetita de 3 ani,deci noi putem beneficia de indemnizatie ca fiind persoane asigurate?  eu am inteles ca pompieriinu primesc indemnizatii? asa ca va rog foarte frumos sa-mi spune-ti cine stie ceva despre aceasta.

17.02.2014, 17:15

Buna ziua!!! Spuneti, va rog cine stie, daca eu n-am viza de resedinta in Chisinau, sotul are domiciliu la Botanica, dar entitatea in care activez de 2 ani se atribuie la CTAS Riscani, pot eu beneficia de indemnizatie la acest CNAS de la Riscanovca sau unde trebuie sa ma adresez cu tot pachetul de documente??? Multumesk anticipat!!!

Svetlana.I
17.02.2014, 15:40

Tatiana 
Hotărîrea Guvernului Nr. 84 din 5 februarie 2014 intra in vigoare din 01 ianuarie 2014, deci este valabila si se calculeaza doar pentru copiii nascuti in 2014

Tatiana
17.02.2014, 13:57

Spuneti va rog in cit timp pot primi indemnizatia de maternitate daca actele au fost prezentate pe 04.02.2014?Si unde primesc, se transfera pe card?

Tatiana
17.02.2014, 13:57

 

Buna!
Am asa o intrebare....De ce indemnizatia lunara a copiilor nascuti in anul 2013 nu a fost majorat?Pe saitul oficial a CNAS scrie clar ca indemnizatiile unice pentru copii nascuti in anul 2014 s-au majorat, iar in alt abzat scrie clar:( S-a majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani (pentru persoane neasigurate), care începînd cu 1 ianuarie 2014, constituie 400 de lei.).Aici nu este indicat pentru careva persoane(copiii nascuti in anul 2014) reiese ca este pentru toti kopiii care inka nu au implinit 1,5 ani.

Svetlana I
17.02.2014, 10:14

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351537&lang=1

Dragi viitoare mamici, ... jumate din ceea ce a fost discutat pana acum se anuleaza datorita "multstimatilor" nostri parlamentari. 

Ivan
16.02.2014, 17:00

MULTSUMIM frumos de informatsie.

lena
15.02.2014, 13:36

Dar noua ni sa dat doar 300 acum in februarie,si. Cecul nu lam pastrat cum sa facem,unde sa ne adresam?

Maria
15.02.2014, 13:25

Buna,am si eu o intrebare,am nascut pe cind eram studenta si am intreles ca daca mama mea a lucrat la stat mi se va acorda o indemnizatie mai mare pentru copil,este adevarat?

Sveta
15.02.2014, 11:32

Din 01.04.2014 baza de calcul pentru indemnizatia pentru ingrijirea copilului va fi de 12 luni, in loc de 6 luni. Si buletinul de maternitate din 01.01.2014 se calculeaza de catre CTAS!!

MT
13.02.2014, 22:58

Ah, da inca ceva:

in raspunsul catre Marika ati specificat :

>>Din această cauză s-a anulat îndemnizaţia pentru o lună şi anume luna în care aţi fost în concediu.

Pun la indoiala aceast lucru, asa cum corect ar fi sa se suspende indemnizatia lunara doar pentru zilele efectif in care angajatul a fost in concediu de odihna, si nu pentru intreaga luna.

De ex. angajatul si-a luat 2 saptamini concediu in careva luna, atuni logic ar fi ca CTAS sa retina din suma indemnizatiei valoare echivalenta pentru cele 2 saptamini de concediu, iar pentru celelate 2 sa achite.


MT
13.02.2014, 22:28

Buna seara MyBebe.

am citit raspunsul ce i l-ati dat  Joco Marika si acum stau si ma intreb daca am dreptul sa-mi iau concediu ordinar si Daca da atunci mi se va stopa si mie plata pentru indemnizatie pentru luna data? Cum vor duce evidenta cei de la CTAS ca sa stie ca am fost sau nu in concediu ordinar sau nu?

Indicati va rog actul juridic care specifica aceasta in cazul meu.

Precizez, ca sunt tatal si sunt iesit in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani si in acelasi timp angalat cu program partial de munca.

alla valentin
13.02.2014, 17:48

merci mybebe....dar spuneti-mi va rog in ce conditii se poate face acest lucru?

13.02.2014, 16:43

salut .daca sotul a lucrat la o firma un a n si akuma isi schimba complet locul de munca ,,,si cind se va naste copilul el va avea doar 2 luni lukrate..la ce ne putem astepta de la asa o situatsie.. ar putea insemn ca indemizatsiea sa fie mai mica,,,nu prsa inteleg kum merge procesul

13.02.2014, 14:15

Alla Valentin. Sigur că puteţi primi. Pentru asta va trebui ca sotul sa depună la CNAS documentele. Setul de documente îl găsiţi în articol.

 

Jojo Marika. O persoană nu poate să se afle în acelaşi timp în 2 concedii. De asta odată ce aţi fost în concediul ordinar de odihnă aţi pierdut dreptul de a fi şi în concediul de îngrijire a copilului. Din această cauză s-a anulat îndemnizaţia pentru o lună şi anume luna în care aţi fost în concediu.

 

Stella. Din păcate nu puteţi, deoarece la data apariţiei riscului asigurat (naşterea copilului) soţul era deja concediat. Deci ca concluzie pot beneficia de îndemnizaţia de întreţinere a copilului pînă la 3 ani şi calculat din salariu doar persoanele asigurate la data apariţiei riscului.

 

Iulia. Nu. Sunteţi şomer şi aveţi dreptul doar la îndemnizaţia lunară de întreţinere a copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani. După această perioada îndemnizaţia se anulează. Pînă la 3 ani au dreptul să primească doar mămicile asigurate.

 

Eugen. Din anul 2014 îndemnizaţia unică la naşterea copilului s-a mărit cu 500 lei, adică 3100 lei pentru primul copil şi 3400 lei pentru fiecare al doilea (ex: al 3-lea, 4-lea, etc) indiferent dacă mama este sau nu asigurată. Îndemnizaţia se oferă conform legii: "pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor" (HG 1478 din 15.11.2002).

 

Meli Ana. Dacă doriţi să primiţi îndemnizaţii ca persoană asigurată (îndemnizaţie de maternitate, îndemnizaţia unică 3400 lei, îndemnizaţie lunară 30% din salariu timp de 3 ani) atunci pînă la ieşirea în concediul de maternitate cu a doua sarcină va trebui să aveţi măcar o lună lucrată (în concediul de îngrijire a copilului 3-6 ani sunteţi persoană angajată, dar nu şi asigurată). În caz contrar veţi primi îndemnizaţia unică 3400 lei şi îndemnizaţia lunară 400 lei timp de 1,5 ani.

 

Anastasia. Conform art 125 al Codului muncii "Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului."

Adică, aveţi tot dreptul să solicitaţi concediul de odihnă înainte de concediul de maternitate sau după. Dacă vă hotărîţi la concediul de odihnă după concediul de maternitate, atunci trebuie să fiţi la curent că pentru această lună nu veţi primi îndemnizaţia de întreţinere a copilului (nu puteţi fi în acelaşi timp în 2 concedii - de odihnă şi de îngrijire).

 

Eugenia. În decurs de 12 luni de la naşterea copilului.

 

Tatiana. Setul de acte se înnaintează de la structura teritorială de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu, reşedinţă sau la structura teritorială în deservirea căreia se află entitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, prin declaraţie proprie. Aveţi dreptul să depuneţi documentele şi în regiunea unde soţul îşi are viza de reşedinţă, dacă locuiţi împreună cu el. Documentul ce atesta faptul cх locuiţi cu soţul poate fi acordat de Serviciul Exploatare a Locuintelor (SEL) (rus: ЖЭК) sau primarie.

 

Aliona. De la naştere şi pînă la 1.01.2014 îndemnizaţia lunară constituie 300lei de fiecare copil (900 lei total). De la  1.01.2014 pentru fiecare copil veţi primi deja cîte 400 lei, adică 1200 lei lunar. Îndemnizaţia unică în valoare de 2600 lei la fel se va achita pentru fiecare copil.

   Dacă nu aveţi surse de venit familie numeroasă, atunci puteţi solicita şi ajutorul social. Pentru aceasta,trebuie sa depuneti o cerere la serviciul de asistenţă socială.

   La moment s-a aprobat şi un proiect prin care se stabileşte a se acorda mămicilor cu tripleţi o îndemnizaţie de aproximativ 2200 lei timp de 1,5 ani pentru angajarea unei bone. Dar încă nu este pus în practică.

 

Diana. Dacă vă păstraţi postura de angajat ieşind de la servici în concediul de maternitate atunci aveţi dreptul la îndemnizaţia unică la naştere, îndemnizaţia de maternitate şi îndemnizaţia lunară (30% din venitul celor 3 luni lucrate).

 

Ana Stavila. La CTAS (casa teritoriala de asigurari sociale).

 

Ivan. Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat are dreptul de a solicita îndemnizaţia de maternitate de la serviciul lui doar dacă acesta are un stagiu de cotizare mai mare de 3 luni. Dacă aţi primit statut de persoană asigurată în noiembrie, iar soţia a născut în decembrie - respectiv nu aveţi îndeplinit un stagiu de 3 luni.

 

Daniela. Vedeţi răspunsurile:Dorina 29.05.2013, 19:56, Eugenia 17.01.2014, 11:59, Diana 6.12.2013, 12:43

 

Maria Roşca. Atît extrasul din ordinul de acordare a concediului, cît şi certificatul Rev-5 se eliberează de către contabilitatea companiei la care activaţi. Cu toate că trimestrial CNAS primeşte datele despre salarizare şi contribuţii, se întîmplă cazuri cînd încă nu au datele recente (din ultimul trimestru). În acest scop, ca să nu faceţi 10 drumuri vă recomandăm de la bun început să aveţi certificatul cu venitul pe ultimele 6 luni (Rev-5) la depunerea documentelor.

 

Ribalov Varea. Dacă sunteţi şomer, atunci de la data de 1.01.2014 şi pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani ai copilului veţi primi deja 400 lei lunar. Pentru femeile asigurate modificări nu s-au realizat.

11.02.2014, 12:54

salut.ce schimbari vor fi pentru cei kare mai au de primit indemnizatie,eu mai am sa primesk 5 luni??????

maria rosca
11.02.2014, 12:25

salut am asa o intrebare ceea ce tine de indemnizatia lunara pentru copil.acum dupa legea noua ca deja concediul de maternitate nu ne este achitat de catre intreprindere dar de CNAS  si toate datele ceea ce tine de salarizare ei le au in baza electronica"REV-5" .ceea ce tine de punctele 6.6. Extrasul din ordinul de acordare a concediului

si 7. Certificatul despre venitul asigurat.                                       de unde le luam .?

vas ruga daca sunteti la curent poate sau facut careva modificari in depunerea actelor pentru indemnizatia lunara ,si sa ni le comunicati.multumesc frumos


irina
11.02.2014, 11:59

ivan.cind am citit comentariul tau, mi-am amintit ca traiesc in Moldova (((( DICRET PE BARBAT ...........

si rapuns, daca sotia nu lucreaza, atunci, sotul are tot dreptul sa-si ia concediu de paternitate ( 4 salarii) nustiu daca m-am exprimat eu corect, dar totusi cred ca e mai bine   decit DICRET PE BARBAT

Daniela
8.02.2014, 9:01

salut eu am un copil de un an si 10ze luni si unul de treiluni pot benificia de ajutor social???

Ivan
7.02.2014, 19:20

Buna ziua. Am asa o intrebare: am auzit ca daca barbatul lucreaza, are dreptul  sa fie pe barbat dicretul???                            Eu de pe data de 1 noembrie lucrez oficial, dar in timpul acesta sotsiea de acum o implinit 30 saptamini, dar nimeni nu o spus ca este posibil pe barbat dicretul. Sotsiea o nascut pe 23 decembrie 2013. Cum pot proceda? Ajutatsi va rog...

7.02.2014, 15:21

buna ziua am si eu o intrebare unde depun actele pentru indemnizatia unica la nastere?

Diana
7.02.2014, 14:19

Buna ziua ..Spuneti-mi va rog daca am lucrat doar 3 luni voi beneficia de indemnizatie la nastere si lunara...sau nu?

aliona
6.02.2014, 0:19

 

buna ziua, va rog sa ne ajutati, in septembrie2013 am nascut tripleti, trei baietei,  plus feciorul de 12 ani,pe linga indemnizatia lunara de, speram 400lei,pentru fiecare putem bineficia si de alte indemnizatii  suplimentare?si daca familia cu multi copii are careva privilegii in ce aspecte?

multumesc anticipat !!!!!!!

tatiana
5.02.2014, 17:23

buna ziua ajutatima varog eu si sotu suntem fiecare pusi la evidienta in diferite localitati am mers cu pachetul necesar de documente  pentru a ridica indemnizatiile si neau refuzat au motivat ca sotia nu e la ei in raion la evidienta 

tatiana
5.02.2014, 17:23

buna ziua ajutatima varog eu si sotu suntem fiecare pusi la evidienta in diferite localitati am mers cu pachetul necesar de documente  pentru a ridica indemnizatiile si neau refuzat au motivat ca sotia nu e la ei in raion la evidienta 

Eugenia.
5.02.2014, 14:19

Buna ziua,spuneti-mi va rog in cit timp trebuie de depus actele pentru a primi indemnizatia?Multumesc.

Anastasia
4.02.2014, 14:06

Buna ziua, am si eu o nelamurire, ajutati-ma va rog. Activez in cadrul unui laborator de stat ca medic, de 1 an si 7 luni, in luna august 2013 am avut concediu anual de odihna deplin, acum sunt insarcinata in 20 saptamani, si vreau sa imi i-au concediu de odihna pentru anul 2014, inaintea concediului de maternitete (adica inainte de 30 saptamani), asta s-ar primi sa ies cam la jumatatea lui martie. De la serviciu m-au anuntat ca nu am dreptul la concediu de odihna deplin, ci doar la 17 zile, fiindca se calculeaza nustiu cum acolo, depinde de cind am fost angajata....La intrebarea mea : daca pot eu sa imi iau concediul dupa ce nasc, angajata respectiva mi-a reprosat, nu, nu, i-atil acum inainte...

Este adevarat asa ceva? Si daca puteti sa ma sfatuiti cum sa procedez mai bine? Sau sa las concediul dupa expirarea celor 126 de zile? Sau totusi eu am dpretul sa il i-au acum pina la termenul de 30 de saptamini?

Va rog mult, conteaza mult pentru mine, si mai ales ca nu dispun de foarte mult timp.

V-as suga sa imi oferiti un act ceva, hotarire, ordin, macar numarul lui.

Multumesc frumos pentru timpul acordat.

Cu stima, Anastasia.

Meli Ana
4.02.2014, 12:39

Buna ziua, am asa o intrebare: in septembrie 2013 s-a terminat concediul meu de maternitate pentru primul copil si eu l-am prelungit pana la 6 ani de ingrijire a copilului pentru ca deja eram insarcinata cu al doilea. In martie deja trebuie sa ies in al doilea concediu de maternitate. Ce ajutor/indemnizatie mi se cuvine, luand in consideratie ca din septembrie (cand am prelungit concediu pana la 6 ani) pana la momentul de fata eu nu am lucrat? Ajutor unic/Indemnizatia lunara/Patru salarii? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Eugen
3.02.2014, 19:23

Potrivit  proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, aprobat de Guvern, persoanele asigurate vor primi 3400 de lei, iar cele neasigurate 3100.

din cite stiu 3100 - I copil si 3400 al II copil. Cum e corect? Daca e corecta 1 Varianta e posibil de Cerut Indemnizatia Unica la fel pe Numele Tatalui (asigurat) desi nu e chiar Logic pentru a cistiga in plus 300 MDL...Mama Nu lucreaza....

iulia
3.02.2014, 18:21

buna...puteti sami ziciti daca  pina acum am primit pe copil 300 pina la virsta de 1.5...pina la 3 ne se mai achita ceva daca nu lucrez si nici nu am lucrat pina la nastere ...si de ce acte e nevoie pt a prelungi aceasta indemnizatie?ms anticipat

 

 

 

 

Stella
3.02.2014, 13:01

Mybebe...pai atunci sa inteleg ca cu dokumentul acela cu venit a ultimilor 6 luni al sotului pot sa schimb indemnizatiile? sau nu! ?mai detaliat: sa concediat pe 31 iulie ,iar eu am naskut pe 10 august! ASTEPT RASPUNS...MERSI

1.02.2014, 22:11

{#emotions_dlg.nice_day_cut}SALUTARE!!! VA  ROG  SA-MI  PRECIZATI,  IN  CAZUL  IN  CARE DUPA  CONCEDIUL DE MATERNITATE 126 ZILE,  AM  BENEFICIAT  DE  CONCEDIU DE ODIHNA  ANUAL , ATUNCI  PENTRU  PERIOADA  IN  CARE  AM  FOST IN  CONCEDIU  DE  ODIHNA  NU  MI  SE  V-A  ACORDA  INDEMNIZATIA  LUNARA??

alla valentin
1.02.2014, 22:00

Buna.Am nevoie de sustinerea dvs. si as vrea va rog daca puteti sa-mi raspunde-ti la careva intrebari.Sunt insarcinata in luna a 9 si indemnizatia pentru nasterea copilului am primit- o pe numele sotului, intrebarea este daca eu pot beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului tot pe numele sotului, el fiind in continuare angajat in cimpul muncii?multumesc anticipat.

31.01.2014, 14:37

Hussayni Maryam. Ca şi orice tînără mămică - cetăţean al RM - aveţi tot dreptul să solicitaţi îndemnizaţia unică la naştere şi cea de întreţinere a copilului. Dacă aţi născut peste hotare, va trebui mai întîi să înregistraţi copilul la oficiul stării civile din zona unde aveţi viza de reşedinţă. În continuare urmaţi paşii prezentaţi în articol pentru depunerea documentelor. În loc de certificatul de căsătorie ar fi cazul dacă se va cere să prezentaţi certificatul de divorţ.

 

Nika. Staţi fără griji. De asta se ocupă contabilitatea companiei în care activaţi şi se specifică în certificatul cu venitul obţinut pentru ultimele 6 luni. Certificatul îl solicitaţi de la servici în a 30-a săptămînă de sarcină cînd primiţi certificatul medical.

 

Veronica. Se păstrează îndemnizaţia doar dacă reveniţi la servici pe normă parţială (grafic de muncă redus). În acest caz veţi anunţa CNAS-ul prezentînd extrasul din ordinul de reangajare pe normă parţială şi/sau copia contractului de muncă cu program redus.

 

Irina. Conform art 251 al Codului Muncii "Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k):

b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;

g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare;
h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă;
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k);
j) săvîrşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative;
k) comiterea de către salariatul care mînuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv;"

Este necesar de avut în vedere că potrivit art.86 alin.(2) CM se interzice  concedierea salariatului în perioada aflării lui  în concediul medical, în concediul de odihnă anual, în concediul de studii, în concediul de maternitate, în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii. La persoanele indicate necesită de adăugat de asemenea femeile gravide, femeile care au copii cu vîrsta de pînă la şase ani şi persoanele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului, prevăzute în art. 127 CM, concedierea cărora este interzisă în conformitate cu art. 251 CM.

 

Ana. Primiţi îndemnizaţia din salariul dvs doar atîta timp cît sunteţi angajată. Dacă contractul expiră atunci veţi primi îndemnizaţia ca şomer.

 

 

ana
30.01.2014, 11:17

daca am lucrat in locul altei persoane care se afla in condediu de maternitate pentru ingrijirea copilului, eu voi primi indemnizatia pt copil din salariul meu sau cea sociala?

Irina
29.01.2014, 17:24

Buna ziua. Am si eu o nelamurire si va rog sa ma ajutati cu un sfat. La moment sunt angajata oficial in cimpul muncii, dar ma aflu in concediu pentru ingrijirea copilului care expira in februarie 2014, insa nu demult, mai exact de 4 luni in urma, am ramas insarcinata cu al doilea bebe. Compania la care sunt angajata este in proces de insolvabilitate si intentioneaza sa ma elibereze din functie. Spuneti-mi va rog daca compania are acest drept, avind in vedere faptul ca sunt insarcinata in 4 luni???

multumesc anticipat

Veronica
29.01.2014, 14:57

Am  asa intrebara,am doi copii,unul 2 ani celalalt  de numai 3 luni,si as dori sa revin la locul de munca,daca ma angajez la locul meu demunca voi primi indemnizatiea lunara pentu copii?
Dar  se poate ca copii sa fie sub ingrijirea bunici si sai plateasca indemniztia? 

nika
29.01.2014, 11:19

Buna ziua. Azi putea specifica ce fed de certificat trebuie de prezentat in caxul in care sint luni lucrate incomplet. De unde se obtine si ce trebuie sa fie specificat in cazul in care din cele 6 luni am doar o singura luna lucrata complet. Multumesc anticipat

...
28.01.2014, 22:23

Diana I. ... da ,vei primi pentru toate luniile anterioare si inka 2600 lei!

28.01.2014, 16:25

Buna ziua!!!!intrebarea mea ar suna asha!!!am nascut pe 8.01.2014 e al patrulea copil insa sunt Divortata .eu pot beneficiea de indemnizatie pe copil?daca Da atunci de ce acte am nevoe o data ce copilul poarta numele tatalui care nui cetatean al Moldovei shi eu nu sunt inscrisa inca cu el.Multumesc anticipat!!!

Diana I.
28.01.2014, 14:09

Buna ziua!!! Copilul meu are 3 luni jumatate dar inca nu am depus actele pentru a primi indemnizatia.Cind depunem actele pentru a primi indemnizatia lunara vom primi si pe lunile anterioare sau nu.Multumesc!

28.01.2014, 12:39

Lazar Dina. Dacă achitaţi contribuţii la stat, atunci legea (în cazul îndemnizaţiilor) e aceeaşi ca şi pentru orice persoană asigurată.

LEGE Nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, art 25: "(1)Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit.
    (2) Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate:
    a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege;
    b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii;
   
c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică se stabileşte de Guvern."

 

Diana P. Pentru a obţine informaţii cu privire la soldul contului de card (24/24) prin intermediul Serviciului Suport Clientelă al Băncii de Economii sunaţi la: (022) 21-02-02, (022) 21-03-03, (022) 22-23-04. Banii ar trebui să fie transferaţi în decurs de o lună de la depunerea documentelor.

 

Diana. Pentru îndemnizaţia unică la naştere şi cea de întreţinere a copilului actele se depun la CTAS (casa teritoriala de asigurari sociale) din zona unde aveţi viza de reşedinţă dvs, soţul sau lucraţi. Mai multe detalii în articol şi comentarii.

 

Lilia V. Corect. În baza ordinului de eliberare a concediului de îngrijire a copilului soţul va depune la CTAS setul de documente prezentate în articol. După eliberarea îndemnizaţiei soţul poate reveni la servici pe normă parţială. În acest scop soţul trebuie să anunţe CNAS-ul prin prezentarea ordinului de reangajare pe normă parţială şi/sau copia contractului de muncă pe normă parţială.

 

Stella. Nu. Îndemnizaţia se stabileşte de la data apariţiei riscului asigurat. În cazul dvs soţul la acel moment nu mai era asigurat. (răspunsul/intrebarea antecedentă au fost şterse pentru a nu duce în eroare alţi utilizatori; ne cerem scuze pentru neatenţie).

 

Liliana. Va trebui să vă implicaţi dvs sau tatăl. Pentru asta mai întîi trebuie să înregistraţi copilul la Oficiul stării civile din sectorul unde aveţi viza de reşedinţă. Următorii paşi rămîn neschimbaţi şi îi găsiţi în articol documentele care trebuie depuse.

 

Nadia. Îndemnizaţia de maternitate pentru al doilea bebe se va calcula din salariul tarifar/de funcţie, adică 5000 lei. Dacă compania falimentează la data de 1.04.2014, atunci după naştere depuneţi documentele pentru îndemnizaţia lunară pînă la data cutare (ca să fiţi persoană asigurată şi să primiţi măcar pînă la 1.04.2014 îndemnizaţia calculată din salariu). După eliberarea din funcţie (din cauza falimentului companiei) anunţaţi numaidecît organele CNAS (în caz contrar se va depista mai tîrziu şi va trebui să restutuiţi sumele primite nelegal). În continuare vi se va achita îndemnizaţia ca şomer 300 lei/lună (pentru 2014 se planifică modificări) timp de 1,5 ani.

 

Vera. Din 1.01.2014 îndemnizaţia de maternitate se calculează şi achită de către CNAS - vedeţi aici: Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii. Dacă concediul a fost în 2013, atunci compania trebuie să achite îndemnizaţia în prima lună de concediu, cînd se achită salariile.

 

Claudia. Dacă vă concediaţi ve-ţi primi îndemnizaţii ca şomer 300 lei timp de 1,5 ani.

Claudia
27.01.2014, 21:20

Buna ziua,am si eu o intrebare,eu am nascut in anul 2012,pina la 3 ani am sa primesc indemnizatii, daca nu lucrez,si cit am sa primesc?

vera
27.01.2014, 20:34

Buna ziua!

cand contabilitatea poate achita  suma pentru ante- si postnatal -cele 126 zile in baza certificatului medical

- atunci cand este eliberat de consiliul medicilor

-cand au expirat cere 126 zile 

-in timpul celor 126 zile

multumesc anticipat pentru traspuns 

Nadia
27.01.2014, 20:13

Buna ziua!

pana la 1 iunie 2014 sunt in concediu de maternitate cu primul copil - concediu prenatal pentru bebe 2 e din 24.12.2013 pana la 28.04.2014.

in lege :

    39. În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 37, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.

43. În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului.

ajutati-ma va rog sunt confuza -nu inteleg ce inseamna exact La determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.- inseamna lunile in care am lucrat inainte sa beneficiez de concediul prenatal pentru primul copil - respectiv martie 2011, febrbruarie 2011, ianuarie 2011, decembrie 2010, noiembrie 2011 - venitul din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat a fost 9000 lei  si baza de calcul pentru indemnizatia acordata pentru primul copil

 articolul 43-baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului- salariul de functie fiind 5000 lei, dar la bugetul asigurarilor sociale in perioada cand am lucrat am platit contributii sociale din salariu de 9000 lei 

intrebarea e pentru indemnizatie bebe2 se va face calcului conform articolului 39 sau articolului 43, multumesc anticipat pentru raspus

 

 

Nadia
27.01.2014, 17:35

Buna ziua!

pana la 1 iunie 2014 sunt in concediu de maternitate cu primul copil - concediu prenatal pentru bebe 2 e din 24.12.2013 pana la 28.04.2014.

Cum se calculeaza concediul prenatal pentru bebe 2- in baza ultimilor 6 luni lucrate inaite de a iesi in concediul de maternitate cu primul copil? 

Firma la care lucreaz se va inchide pana la 1 iunie 2014 -deci cand se termina  concediul de maternitate bebe1 firma nu va exista  - cum prelungesc concediul de maternitate bebe 2 in cazul in care firma s-a inchis ( a fost declarata falimentara) , cum va fi calcaluta indemnizatia lunara ?

multumesc anticipat pentru ajutor 

Liliana
25.01.2014, 15:21

Buna ziua..ma scuzati de dearanj ..dar am si eu o nelamurire..Am nascut in iulie 2013 in italia..vreau sa vin in Moldova sa  fac si eu actele pentru primirea intemnizatiei pe copil( este al doilea copil in familie)..cum trebuie sa procedez..care sunt pasii corecti pentru a rezolva aceasta problema,unde ma adresez si daca e posibil ca toate acestea sa  le faca o alta persona in locul meu......

Multumesc 

Liliana...

stella
25.01.2014, 11:39

buna ziua.am o intrebare...in august 2013 am nascut,iar sotul s-a concediat de la serviciu in acel moment,fiind oficial angajat de citiva ani , si indemnizatiile au fost date pe seama mea,adika eu fiind somera,mi se da 300 lei timp de un an si jumatate! Dar,in kaz ca acuma sotul sa angajat la un alt lukru oficial ,e posibil de skimbat indemnizatiile pe seama lui?!!???mersi

LiliaV
24.01.2014, 0:39

Buna ziua.

DIn cite am citit aici,nu am gasit raspun complet la intrebarea mea.As dori sa va intreb,in cazul in care mama este persoana neasigurata,are dreptul sotul,fiind persoana asigurata  sa primeasca indemnizatia lunara de ingrijire a copilului?Daca corect sunt informata,la serviciu trebuie sa i se ofere ordin precum ca iese in concediu de ingrijire a copilului,iar mai apoi are dreptul sa revina la munca partial fara ca sa piarda aceasta indemnizatie?

Va multumesc.

Cu respect,

LiliaV

Diana
23.01.2014, 15:41

Spuneti-mi va rog unde trebuie de depus actele?Multumesc

DianaP
23.01.2014, 12:47

Salut.Am nevoie si eu de un raspuns de la dv va rog mult. Fetita(al 2-lea copil) s-a nascut in iulie 2013 am depus actele necesare pentru primirea indemnizatiei in luna decembrie.Vreau sa stiu in cit timp pot lua banii am inteles ca indemnizatia unica la nasterea copilului se ia in numerar nu se pun pe cont.In cit timp pot sa iau acesti bani?Banii lunar pot sa ii iau din cont cind vreau?Adica nu lunar dar la sfirsit de 1,5 ani?Va  multumesc anticipat

22.01.2014, 16:59

La functionarii publici tot este valabila aceasta procedura de calcul a indemnizatia si a concediul de maternitate? Se piermite ca functionarii publici sa lucreze prin cumul in organizatii comerciale? De nenumarate ori mi s-a spus ca este ilegal, ca este articol in lege ce interzice acest lucru (eu nu am gasit acel articol), de asta si as vrea sa va consult.

20.01.2014, 15:02

Roman. Conform pct. 21 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei la locul de lucru de bază al soţului." Adică cele 126 de zile de concediu de maternitate (76 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal) se achita soţiei-şomer de la serviciul soţului.

Conform HG1478 din 15.11.2002 reiese că îndemnizaţia de întreţinere a copilului poate fi solicitată (prin depunerea cererii şi setului de documente la CNAS) atît de mamă, cît şi de tată. În cazul dvs cererea e depusă de soţ şi respectiv îndemnizaţia o primiţi dvs, dar cu condiţia că participaţi activ la îngrijirea gemenilor.

   Pentru mai multe detalii despre drepturile de părinte vezi aici:

COD Nr. 1316 din  26.10.2000 Codul Familiei

LG Nr. 338 din  15.12.1994 privind drepturile copilului

 

Slavka. Din păcate nu este legal. Îndemnizaţia de îngrijire a copilului are dreptul să o primească doar o singură persoană (mama, tata, bunel, bunică, altă rudă) dintr-un singur stat.

 

Lazăr Dina. Îndemnizaţia de maternitate se va calcula de către contabilitatea de la serviciul de baza prin prezentarea certificatului cu venitul pe ultimele 6 luni de la serviciul prin cumul. Modul de calcul îl vedeţi în articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii.

 

Natalia. Da, se va include. Ca bază de calcul a îndemnizaţiilor constituie orice plată salarială din care s-au reţinut contribuţii.

 

Anna. Îndemnizaţia de întreţinere a copilului se calculează în baza venitului de la serviciul de bază şi de la cel prin cumul. Prezentaţi la CNAS ambele certificate cu venitul. Dacă doriţi să reveniţi la serviciul prin cumul, reangajaţi-vă pe normă parţială şi anunţaţi organele CNAS (aşa o să vă păstraţi îndemnizaţia). Pentru mai multe detalii citiţi comentariile de mai jos.

 

Marina. E corect că nu au dreptul să vă concedieze atîta timp cît sunteţi în concediu, dar de îndată ce reveniţi, reducerea funcţiei trebuie să fie motivată (reducere - se are în vedere eliminarea totală a funcţiei date). Totuşi în cazul dvs funcţia ocupată pînă la concediu este activă. Vă recomandăm să sunaţi la Inspecţia Muncii sau Ministerul Muncii şi să comunicaţi fapta. Dacă primiţi undă verde, atunci e cazul să mergeţi la jurist şi în continuare dacă e nevoie - judecată.

 

Eugen. De la data naşterii copilului.

 

Eugen
20.01.2014, 13:06

Baza de calcul a indemnizaţiilor (ingrijirea copilului pina la 3 ani) o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice (complete) premergătoare lunii producerii riscului asigurat,

- Spuneti va rog Producerea Cazul Asigurat intervine din data Certificatului de Concediu eliberat de la instituie sau acesta survine la data nasterii (Certificat si adeverinta de nastere??

marina
19.01.2014, 21:12

salutare am nevoie urgent de un sfat cum sa procedez in continuare, problema este ca cu 2 ani in urma am iesit in concediu de ingrijirea copilului de la Comisariatul de politie, iar din 2013 s-a reorganizat  s-au redus si functiile la care nu mau chemat  din concediu sa ma transfere in Inspectoratul de politie, acuma cind as fi vrut sa ies la serviciu mi sa comunicat ca locul meu este ocupat si ca ma angajeaza pe 2 luni in functia din care am iesit in concediu dupa care mi se face preaviz ca functia data sa redus si ca daca nu ki gaseste un loc ma elibereaza, precizez ca sunt in calitate de contabil si ca este doar aceasta functie si nu imi pot oferi alt loc ce sa fac va rog ajutatima unde sa ma adresez

anna
17.01.2014, 21:51

buna ziua

eu am scris anterior pe 16.01.2014. Spuneti-mi va rog daca eu revin la serviciul prin cumul am sanse sa mi se achite indemnizatiile lunare si de la serviciul pe care l-am cumulat fiind insarcinata? Inca nu am depus actele la CNAS. Daca da, atunci de cind mi se vor calcula???

natalia
17.01.2014, 16:50

spuneti-mi va rog, daca din cele 6 luni am lucrat complet o luna in care am primit si premiu de sarbatoare, se va lua in calcul si premiul?  si care pct. din HG prevede asta? multumesc !

17.01.2014, 15:18

Buna ziua, ajutati-ma va rog, cum se calculeaza indemnizatia si concediul de maternitate pentru functionarii publici care sunt angajati prin cumul la o organizatie comerciala. Ca functionar public salariul brut este de 2200 lei si toate cele 6 luni sunt lucrate complet iar prin cumul salariul brut este de 4500 si sunt lucrate ultimile 4 luni. Multumesc. 

Slavka
17.01.2014, 13:19

Daca sotia primeste indemnizatie pentru cresterea copilului din RM dar eu am si cetatenie Ro cu resedinta in Ro, pot sa primesc si eu indemnizatie din Romania si sotia din RM  concomitent?

Roman
17.01.2014, 12:03

   Salut, as vrea sa merg direct la subiect, si deci: eu sunt angajat in cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat si sotia mi'a nascut gemeni, acuma eu am prezentat ca persoana asigurata pachetul de document integral spre CNAS pentru calcularea indemnizatiei corespunzatoare pentru cresterea si ingrijirea copilului pe numele meu si nu a sotiei. Conform HG 1478 din 15.11.2002 p.6 care prevede ca: Cuantomul indemnizatiei unice si al indemnizatiei  lunare pentru crsterea/ingrijirea copilului se stabileste in marimea in vigoare la data nasterii copilului, precum si Cap.III alin.(2) lit.a) indemnizatia lunara pentru cresterea/ingrijirea copilului se stabileste de la data nasterii copilului, si deci corespunzator pina la implinirea virstei de 3 ani. Conform CM cap.IV art.124 alin.(2) In baza unei cereri scrise, persoanelor indicate in alin(1), dupa expirarea concediului de maternitate, li se acorda un concediu partial platit pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani.

CNAS-ul la urma lor mi'au facut niste calcule cu care nu sunt deacord, care dupa parerea mea contrazic unor subpuncte din lege.   

   Deci, as vrea sa aflu pe numarul de zile (in cazul de fata 70 zile) de la momentul nasterii copiilor pina la expirarea concediului de maternitate, cui i se revin aceste indemnizatii?.....mie ca sat si ca solicitant prin cerere la CNAS, sau sotiei ca neasigurata si care nu a depus cerere pentru concediu de maternitate si crestere/ingrijire copil.

Apropo, daca se poate sa'mi indicati in baza carei Legi sau Hotariri Guvernamentale drepturile asupra copiilor li se revin ambilor parinti egal, studiind legile m'am intilnit dar acuma din pacat nu gasesc.

 

Cu mult respect, 

Inspector principal Roman.B.

al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

17.01.2014, 11:59

Anna. Compania de bază este obligată să calculeze îndemnizaţia şi în baza veniturilor de la compania la care activaţi prin cumul:

Conform pct 23 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe entităţi şi în fiecare este asigurată, conform legislaţiei, indemnizaţia se calculează în funcţie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate  eliberate de fiecare din entităţi în care îşi desfăşoară activitatea salariatul"

Conform pct. 6 al aceleaşi legi "Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se efectuează de către entitatea în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă."

Pentru îndemnizaţia de întreţinere a copilului depuneţi documentele doar de la serviciul de bază: odată ce nu mai sunteţi angajată la serviciul prin cumul nu aveţi dreptul de a mai solicita îndemnizaţie din venitul primit acolo.

 

Elena. Linia fierbinte CNAS 022286115 - răspund la întrebări referitoare la îndemnizaţia unică la naştere şi cea lunară de întreţinere a copilului. Ministerul Muncii 022269372, 022269339, 022269338 - răspund la întrebări referitoare la concediul şi îndemnizaţia de maternitate.

 

Lina. Trebuie să prezentaţi extrasul din ordinul de acordare a concediului de îngrijire a copilului de la toate serviciile la care rămîneţi angajată după finisarea concediului postnatal (+ certificatele de la fiecare servici cu venitul pe ultimele 6 luni anterioare naşterii), iar la care doriţi să continuaţi munca (cele 2 posturi prin cumul) prezentaţi şi extrasele din ordinele de reangajare pe normă parţială (norma parţială vă va permite să vă menţineţi şi îndemnizaţia).

În caz contrar, dacă CNAS depistează mai tîrziu că dvs activaţi pe normă întreagă şi primiţi şi îndemnizaţia - va trebui să restituiţi toată suma primită neoficial.

 

Eugenia. Conform legii cu privire la ajutorul social, o familie mare şi fără/puţine surse de venit poate beneficia de ajutor din partea statului. Pentru aceasta, trebuie să vă duceţi la serviciul de asistenţă socială din localitate şi conform legii să depuneţi o cerere pentru a primi ajutorul respectiv. Mărimea acestui ajutor este calculată după mai multe criterii şi poate ajunge, de la cîteva zeci de lei, la peste o mie, în funcţie de cît de critică este situaţia.

"Ajutorul social este un ajutor financiar, platit in fiecare luna familiilor care se afla intr-o situatie de mare dificultate: pierderea locului de munca, lipsa totala de venituri sau nu sunt suficiente pentru ingrijirea membrilor familiei."

Galina
17.01.2014, 11:07

Conform noilor modificari  (HG 1034 din 20.12.2013):

 p39 18 Indem Mater se plateste prin intermediul prestatorilor de servicii de plata, selectati prin concurs de Casa Nationala... si P39 19Prestatorii, in baza informatiei primite in mod electronic de la CN, efectueaza plata Indem de Matern

Ce mai inseamna si asta ... nu la locul de munca de baza se elibereaza indemnizatia? Puteti explica va rog?

eugenia
16.01.2014, 19:10

buna ziua spunetimi varog  eu is mama cu trei copii sotul nu are loc de munca noua ni se poate oferi un  ajutor ca familie cu multi copii,

Lina
16.01.2014, 17:13

Buna ziua,am aşa o întrebare,cînd am ieşit în concediu pentru îngrijirea copilului activam la 5 servicii,la cel cel de bază am scris cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pîna la 3 ani,de la 2 servicii unde eram prin cumul m-am eliberat deodata dupa ce am ieşit în concediu,la celelalte 2 cumulate am rămas să activey mai departe, tot pachetul de documente l-am prezentat cînd am depus cerere pentru indemnizaţie.Întrebarea mea constă în faptul trebuia eu să mai prezint o dată documentele că activez (aflîndumă în concediu pentru îngrijire)mai departe prin cumul sau aceasta s+a luat în consideraţie la depunerea actelor?Mulţumesc anticipat. 

elena
16.01.2014, 14:43

buna ziua

spune-ti va rog un numar de telefon de la linia ferbinte sau altul, unde ar putea cineva sa-mi explice in amanuntit unele lucruri. Multumesc mult.

anna
16.01.2014, 14:35

Buna ziua

Am asa o nelamurire. Eu fiind insarcinata am fost angajata la 2 servicii (de baza si prin cumul). Cind am iesit in concediul de maternitate serviciul de baza mi-a achitat concediul, dar nu au dorit sa cumuleze cu salariul de la serviciul prin cumul, adica, de la serviciul ce pe care-l cumulam si achitam toate taxele nu am primit nici un ban. Este corect asa? Care este legea care vorbeste despre acest lucru.

Spuneti-mi va rog daca eu am iesit in concediul de maternitate prin ordin de la ambele servicii si dupa 2 saptamini mi s-a sfirsit durata contractului la serviciul prin cumul voi putea eu sa beneficiez de indemnizatie lunara de ingrijire a copilului de la ambele servicii??? Au trecut deja 7 luni de la nasterea copilului, iar eu inca actele un le-am depus pentru indemnizatii. Ce sa fac ?

15.01.2014, 18:38

Stela. Veţi primi îndemnizaţia unică la naştere pentru fiecare copil în parte (la momentul de faţă îndemnizaţia unică va constitui 2600 lei pentru fiecare copil, dar dacă se va adopta legea de majorare pentru anul 2014 va fi 3100 lei pt fiecare copil). Iar lunar de la naşterea copiilor şi pînă la vîrsta de 1,5 ani veţi primi a cîte 300 lei de fiecare copil (după adoptarea legii de majorare 400 lei).

 

Iulia. Veţi putea beneficia de îndemnizaţie lunară calculată de la ambele servicii doar cu condiţia ca în timpul concediului de îngrijire a copilului să fiţi angajată la ambele posturi (de bază şi cumul). Odată ce de la servicul prin cumul se întrerupe (sau expiră) contractul atunci îndemnizaţia nu se va calcula şi din venitul obţinut şi de la acest servici.

 

Diana. Nu. Mamele asigurate primesc aceleaşi 30% din venitul obţinut în ultimele 6 luni anterioare naşterii.

 

Diana Globa. În acest caz Nica nu va fi concediată, adică nu se emite ordin de eliberare din funcţie printr-o anumită motivaţie. Ea a fost angajată pe perioadă determinată şi contractul a fost semnat pentru o anumită perioadă ("cînd copilul va împlini aproximativ 1,5 ani"). De îndată ce expiră această perioadă, persoana îşi pierde automat dreptul de angajat şi asigurat.

 

Nica Nica.Corect, odată ce expiră contractul de muncă dvs pierdeţi dreptul de a mai beneficia de îndemnizaţia lunară ca persoană asigurată (calculată din venit pînă la 3 ani ai copilului). Totuşi, dacă vreţi ca în continuare să primească tatăl, care la fel este asigurat, atunci el trebuie să depună setul de documente la CNAS. Dar pentru asta va trebui să solicite de la servici ordin de acordare a concediului de îngrijire a copilului pînă la 3 ani. Dacă decide să-şi continue şi munca, atunci trebuie să prezinte şi extrasul din ordinul de reîncadrare în muncă pe normă parţială. Îndemnizaţia se va calcula din venitul obţinut de soţ în ultimele 6 luni anterioare naşterii copilului.

 

Mari Dilnura. Doar mamele solitare şi în acelaşi cu stare financiara foarte gravă pot primi ajutor social.

   Conform legii cu privire la ajutorul social, o mamă solitară poate beneficia de ajutor din partea statului asemeni oricărei alte persoane care are un venit mic. Pentru aceasta vă puteţi apropia la serviciul de asistenţă socială şi conform legii să depuneţi o cerere pentru a primi ajutorul respectiv. Mărimea acestui ajutor este calculată după mai multe criterii şi poate ajunge, de la cîteva zeci de lei, la peste o mie, în funcţie de cît de critică este situaţia.

 

 

Aliona. Dacă aveţi în vedere că ieşiţi în concediul de maternitate cu a doua sarcină aflîndu-vă în concediul de îngrijire a primului copil, atunci aveţi dreptul la îndemnizaţia de maternitate de la ambele servicii (principalul e să aveţi ordin de acordare a concediului de îngrijire a copilului de la ambele servicii, adică să valoraţi ca angajată). Din cauza lipsei motivate a venitului în lunile anterioare concediului îndemnizaţia se va calcula în baza salariului tarifar (de funcţie, care e stipulat în contract). Conform punctului 6 al HG 108 din 03.02.2005 "Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se efectuează de către entitatea în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă. " 

 

Vasilisa. Încă nu. Proiectul a fost înaintat şi aprobat, dar încă nu este pus în vigoare deoarece încă nu a fost publicat bugetul pentru anul 2014. 

 

Irina Munteanu. Sigur că puteţi beneficia. Dar mai întîi trebuie să înregistraţi copilul la Oficiul Stării Civile, iar după depuneţi setul de documente la CTAS în raza sectorului unde aveţi viza de reşedinţă.

irina munteanu
15.01.2014, 12:59

buna ziua am si eu o intrebaresunt cu al doilea copil nascut in portugalia in iulie 2013 inca nu am depus actele pentru indemnizatia doresc sa depun acuma daca pot beneficia ,dar nu mii clar cu noua lege esita in vigoare .......multumesc mult

Vasilisa
15.01.2014, 12:36

Buna.Vreau sa stiu daca s-a marit taxa indemnizatiei lunare la 400 lei?Mersi

Natalia
14.01.2014, 13:09

buna, spuneti-mi va rog, daca din cele 6 luni am lucrat complet o luna in care am primit si premiu de sarbatoare, se va lua in calcul si premiul?  si care pct. din HG prevede asta? multumesc !

arina
14.01.2014, 9:40

Nica si Diana, si eu sunt in asa situatie, si am pus si eu intrebarea asta  catre Mybebe, si mi-au zis ca da, totul se pierde, adica indemnizatia lunara pt ingrijirea copilului o primesc pina cind revine la servici persoana inlocuita, apoi trec la 400 lei  indemnizatia de somer pina cind copilul face 1,5 ani, dupa ce copilul are 1,5 ani GATA, s-a terminat ... Si faptul ca eu am lucrat 3 ani pina la concediu de maternitate, si faza ca doamna pe care o inlocuiesc a lucrat o perioada mai mica decit mine in companie9dar ea este de baza!!!) nu se ia in consideratie!!! Eu nu inteleg de ce  nimeni nu ia in calcul acest fapt, noi lucram(chiar daca inlocuim pe cineva), achitam toate platile, impozitele, dar cind vrem sa aducem un copilas pe lume----- atunci suntem aruncate la gunoi, adica nu chiar la gunoi, na si tie 400 lei de somer, si numai 1,5 ani nu mai mult. Ma intreb, la ce sa mai lucrezi? stai acasa si ai acei 400 lei ca orice somer, si inca primesti indemnizatie de somer....

Aliona
11.01.2014, 21:53

Vă rog să mă informaţi, dacă ies în concediul de maternitate ,aflîndu-mă în concediul de îngrijire a copilului (ca persoana asigurata) timp de 10 luni, atunci de la serviciul de baza sunt obligaţi să-mi achite concediul de maternitate şi pentru serviciul prin cumul

10.01.2014, 22:10

Nica atita timp cit esti in concediu de ingrijire a copilului nimeni nu te poate concedia , doar in cazul cind o sa revii la serviciu

10.01.2014, 21:53

Buna ziua! Spuneti-mi va rog, daca eu sunt in concediu de ingrijire copil pina la 3 ani, si din cauza ca sunt angajata pe perioada determinata de timp, voi fi concediata cind copilul va inplini aproximativ 1,5 ani deoarece se intoarce la lucru doamna in locul careia am fost angajata. Intrebarea mea e ca din moment ce ramin somera(si respectiv mi se va stopa plata indemnizatiei lunare), ar putea sotul sa iasa in concediu de ingrijire copil in continuare, adica de la 1,5 ani  pina la 3 ani? Multumesc anticipat!

Mari Dilnura
8.01.2014, 20:35

salut,eu sunt mama singura fetita mea are 2 ani si 4luni....as putea primi vreun ajutor ceva?

5.01.2014, 23:31

Spune-ti-mi va rog s-a majorat ceva la indemnizatia de crestere a copilului pentru mamele asigurate

Iulia
4.01.2014, 17:19

Buna ziua 

Lucrez in domeniul invatamantului la doua servicii, dintre care unul prin cumul. Daca copilul se va naste in septembrie, atunci la aceasta data eu nu voi mai putea fi angajata la serviciul prin cumul. Spuneti-mi va rog, voi putea beneicia de indemnizatie  lunara in baza ambelor servicii daca voi avea ordin de plecare in concediu de maternitate de la la ambele, chiar daca la data nasterii la cel prin cumul nu voi mai activa?

stela
4.01.2014, 15:23

buna ziua,am o intrebare,eu nu lucrez nicaeri,in curind voi naste 2 gemeni,sot  nu am de ce indemnizatii voi benefecia?Mersi anticipat

3.01.2014, 16:04

multumim...asa voi face

2.01.2014, 19:16

Anna. În cazul în care nici o lună din cele 6 nu a fost lucrată integral, atunci baza de calcul pentru îndemnizaţii este salariul tarifar/ de funcţie sau mai bine zis cei 2900 lei. Deja modalitatea de calcul o puteţi analiza în articol.

 

Diana. Ceva nu e corect. Sau dvs nu aţi depistat corect media sau s-a făcut vreo eroare la CNAS. Din media 3600 lei nu e posibil să se calculeze doar 800 lei ca îndemnizaţie de întreţinere. Poate media e alta? Rugaţi să vă ajute la calcul contabilitatea din compania în care activaţi. Dacă s-a făcut vreo eroare adresaţivă numaidecît la CNAS pentru a vi se face recalcul.

 

Bianca. Sigur că aveţi dreptul de a primi îndemnizaţii (indiferent dacă lucraţi la privat sau stat). Principala condiţie e să fiţi angajată oficial şi să achitaţi contribuţii la stat din salariu.

 

Svetlana I. Numaidecît o să vă ţinem la curent cum apar modificările.

Svetlana I
2.01.2014, 16:13

Buna ziua
Am auzit ca vor fi modificari mari in ceea ce tine de indemnizatiile de maternitate.
Va rog mult sa ne informati daca vor fi aprobate.
Multumim! 

BIANCA
2.01.2014, 10:48

Buna ziua.Am un copil de 2 ani si sunt din nou insarcinata aflindu-ma in concediu de maternitate.Spuneti-mi,va rog,daca activez in domeniul PRIVAT,mi se va acorda la al doilea copil Alocatia de maternitate si graviditate?Multumesc anticipat.

30.12.2013, 19:08

Am o asa intrebare...media veniturilor  a ultimilor 6 luni premergatoare ...e de 3.600 lei...la fondul social a fost sotul si i-au spus ca voi primi 800 lei cum s-a calculat eu stiu ca 30 % din aceasta suma e mult mai mare lamuriti-ma va rog...

anna
28.12.2013, 13:01

salut eu ies in concediul de maternitate pe 20 02 2013 am si am asa o intrebare cum se va calcula indemnizatia lunara daca nu am nici o luna lucrata complet in august noiembrie si decembrie am fost cite 1 saptamina in concedi iar in septembrie octombrie am cite 3 zile pe foie de boala iar acum iar de pe 28 decembrie sunt iar pe foie de boala reiese ca nu an lucrat complet nici o luna. salariul brut este de 2900 as vrea sa stiu daca in calcule se includ si primele din noiembrie decembrie pe carea le am primit. angajatoru mi a spus ca voi primi la urma 11600 adica 2900*4 iar despre indemnizatia lunara nu mia spus nimik

26.12.2013, 14:15

Petru. Pentru a primi îndemnizaţia de întreţinere a copilului pe numele dvs trebuie mai întîi să ieşiţi de la serviciu în concediu de îngrijire (adica să se elibereze ordin de concediu). Cu extrasul ordinului de acordare a concediului şi celelalte documente prezentate în articol vă prezentaţi la CNAS. După eliberarea îndemnizaţiei puteţi să reveniţi la servici pe normă parţială (în lege nu este specificată o normă oarecare, adică poate fi de 4 ore, cît şi de 7). Totuşi, numaidecît anunţaţi şi organele CNAS că aţi revenit la servici prezentînd extrasul din ordinul de reangajare pe normă parţială şi/sau copia contractului pe normă parţială.

 

Ghimpu Sofia. Îndemnizaţia unică la naştere cît şi cea de întreţinere a copilului pot fi solicitate în decurs de 12 luni de la naşterea copilului. Adică mai aveţi la dispoziţie 2 luni. Pentru a depune documentele în oraş trebuie să prezentaţi certificat ce ar dovedi că: lucraţi în oraş (eliberat de la servici dacă sunteţi angajată) şi trăiţi împreună cu soţul (acordat de Serviciul Exploatare a Locuintelor (SEL, ru:ЖЭК) care are viza de reşedinţă în oraş.

 

Ecaterina. Fiind fondator al SRL achitaţi asigurarea socială ca aşa numita companie şi nu ca persoană salariată. În rezultat persoana care nu are venit (salarial), din care să se calculeze asigurarea socială beneficiază de îndemnizaţie doar în limita minimă stabilită (exact ca o persoană şomeră). Pentru mai multe detalii contactaţi organele CNAS la 022286115.

ecaterina
23.12.2013, 20:18

Buna ziua,sunt fondatorul unei intreprinderi SRL si am patru angajati inclusiv si eu.Puteti sa ma informati daca am sa primesc indemnizatii pentru cresterea copilului?merci!

23.12.2013, 12:39

buna ziua ,daca copilul are 10 luni ,mai pot beneficia de indemnizatia unica la nastere/ si inca o intrebare ,daca eu nu am viza de resedinta in chisinau ,dar sotul are ,eu pot depune actele in chisinau si cum se procedeaza?Mersi anticipat.

petru
20.12.2013, 8:12

am citit pe forum si am inteles ca sotul poate sasi continue serviciul la locul de baza doar lucrind 0,75 (6 ore) din ziua de munca (sau partial). Exista vreo norma legala ca limita este de  6 ore sau partial se considera si 7 ore (am citit pe alte forume si am inteles ca este de ajuns sa prezinti la CTAS ca sotul lucreaza partial adica 7 ore din ziua de munca)?Confirmati-mi va org acest lucru. mersi anticipat.

petru
19.12.2013, 21:55

Buna ziua! Am si eu urmatoarea intrebare: Sotia a nascut recent si ea nu este angajata in cimpul muncii (concediul de maternitate a fost achitat pe baza veniturilor mele), nu a lucrat nici o zi. Eu ca sot as dori sa iau concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani si sami fie achitata indemnizatia, dar in acelasi timp sami continui activitatea la servici. In ce conditii as putea sa fac acest lucru? Este adevarat ca pot face acest lucru in conditiile in care prezint la Casa teritoriala de asigurari sociale extras ca lucrez în condiţii ale timpului de muncă parţial? Va multumesc anticipat

17.12.2013, 14:38

Tatiana. Copilul dvs are 1 an şi 7 luni, deci e trecut deja de termenul de 1 an şi 6 luni. Ca persoană neasigurată tatăl poate primi îndemnizaţia doar pînă la vîrsta de 1,5 ani ai copilului (1 an jumătate sau 1 an şi 6 luni)  - termen peste care copilul dvs deja a trecut.

 

Onica Natalia.  Conform pnct 7 al  HG1478 din 15.11.2002  "Îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului " Deci trebuie să o solicitaţi timp de 12 luni de la naştere şi se va achita toate lunile începînd cu prima de la naştere. E posibil de solicitat şi mai tîrziu dar achitările se vor face după indicaţiile din punctul de mai sus.

 

Irina. Trebuie să ia în calcul suma primei primite conform documentelor (adică suma care a fost impozitată).

 

Tatiana Olaru. Dacă ieşiţi în concediul de maternitate cu a doua sarcină fiind în concediul de îngrijire a primului copil, atunci îndemnizaţiile se vor calcula din salariul tarifar (de funcţie).

 

Tory. Conform pnct. 40 al HG1478 din 15.11.2002 "În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 39, sînt lucrate incomplet, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţirea venitului asigurat din această perioadă la numărul de zile lucrate stabilite pentru perioada respectivă şi  înmulţirea cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile)." 

 

Angela. Din păcate, nu. Deja e tîrziu. Trebuia să solicitaţi îndemnizaţiile în decurs de 12 luni de la naşterea copilului. 


angela
16.12.2013, 23:03

salutari,eu as vrea sa intreb daca pentru primul meu copil pe care l-am nascut peste hotare nu am cerut indemnizatie si deja el are 3 ani...mai pot recupera cumva acesti bani? mersi

Tory
16.12.2013, 11:37

Buna ziua!

Am si eu o intrebarea referitor la modul de calcul al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului. Eu am lucrat toate 6 luni incomplet, avind cite 1 sau 2 zile de concediu in fiecare din cele 6 luni premergatoare lunii producerii riscului asigurat. In una din aceste 6 luni am primit premiu.

Va rog, sa-mi spuneti care va fi baza de calcul a indemnizatie.

Multumesc anticipat!

14.12.2013, 23:09

Buna ziua,

Am un copil de 1 an si cateva luni si la moment sunt in concediu de ingrijire a copilului. Sunt insarcinata cu al doilea copil. La serviciu nu am revenit.

Intrebarea mea este: cum se va calcula indemnizatia pentru al doilea copil?

irina
14.12.2013, 13:45

buna ziua. Spune ti va rog daca este prima trimestriala se ia in calcul deplin la indemnizatia de maternitate.  eu am primito in una din luni cind am lucrat complet, iar cei din contabilitate initial nu au calculato deloc apoi au spus ca o sa ea numai o treime din ea.( sa imi faca recalcul )cum e corect?

Onica Natalia
13.12.2013, 21:31

Spuneti-mi va rog , daca sunt somera si am nascut in septembrie , iar semnarea cererii sotului pentru plecarea in concediul de maternitate ca apoi sa revina la lucru cu durata de 7 ore pe zi mereu se amina de catre sef, noi pierdem banii pe lunile care trec din motiv ca cererile nu sunt semnate sau vom primi banii timp de 3 ani de la data semnarii cererii?


Tatiana
13.12.2013, 16:42

Salut... Am ieşit la serviciu din concediul de maternitate. Copilul are 1 an şi 7 luni. Este posibil ca concediul pentru îngrijirea copilului pînă la 1,5 ani să fie trecut pe soţul meu, care nu este încadrat în cîmpul muncii. Mulţumesc anticipat.

13.12.2013, 13:36

Lera L. Salariul brut (salariul calculat pînă la reţinerea impozitelor). Impozite nu se reţin. Se includ premiile, bonusurile şi alte adaosuri oficiale la salariu.

Lera L
12.12.2013, 21:31

spuneti-mi va rog, 

pentru baza de calcul a indemnizatie pentru ingrijirea copilului se ia salariul net sau brut din ultimele 6 luni? si  se retin careva impozite?  bonusurile banesti obinute in aceste luni, dupa cum am inteles tot se includ? multumesc anticipat

12.12.2013, 14:28

Bina. Se va face media venitului din aceste 2 luni complete ((3190+4660)/2=3925 lei). 30% din suma de 3925 lei se va oferi pentru fiecare copil în parte. Adica cîte 1177 lei de fiecare şi 2354 lei în total.

 

Veronica. Conform pct. 23 al HG 108 din 03.02.2005 "Baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice  premergătoare  lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale. Venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe ţară prognozate."

 

Natalia Onica. Găsiţi în articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii.

 

Leanca Ana. De la CNAS a fost solicitat să le prezentaţi extrasul ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului. Ca condiţie pentru a primi îndemnizaţia lunară trebuie să fiţi în concediul de maternitate. Concediul de îngrijire a copilului se formalizează la servici după finisarea concediului de maternitate (ante- si postnatal - 126 zile) prin întocmirea unui ordin. Extrasul acestui ordin cu celelalte documente prezentate în articol trebuie depuse la CNAS.

 

Nica Nica. Dacă aţi fost angajată cu contract pe perioadă determinată (în contract se specifică data), atunci odată cu expirarea contractului vă pierdeţi dreptul de persoană angajată şi asigurată. În acest caz nu uitaţi să anunţaţi organele CNAS pentru a vi se întrerupe achitarea îndemnizaţiei lunare ca pentru persoană asigurată.

 

Natalia. Principalul e să aveţi lucrate ultimele 6 luni anterioare concediului de maternitate (sau careva din aceste luni, celelalte lipsindu-le doar motivat).

Natalia
12.12.2013, 13:24

Buna ziua, am asa o intrebare. Eu ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 6 ani , la sfirsitul acestei luni trebuie sa revin la serviciu dar sunt din nou insarcinata. Cit timp trebue sa lucrez ca sa benificiez de indemnizatii pentru copii? Multumesc anticipat!

10.12.2013, 17:26

Buna ziua! Sunt angajata pe perioda determinata de timp si sunt insacinata. Persoana in locul careia sunt angajata se va intoarce la lucru cind eu voi fi in concediu de ingrijire copil 1-3 ani. Spuneti-mi va rog daca angajatorul are dreptul sa ma concedieze in momentul intoarcerii persoanei in locul careia sunt angajata la lucru, in timp ce sunt in concediu de ingrijire copil 1-3 ani. Multumesc anticipat!

Leanca Ana
10.12.2013, 12:25

Buna ziua!De la Asistenta Sociala mi s-a cerut extrasul din ordinul de acordare pentru ingrijirea copilului,la mine buletinul de boala se termina pe 25 februarie si cum vor putea de la mine de la serviciu acum sa-mi deie acest ordin?Sau in altceva consta acest document!Va multumesc aniticipat

Natalia Onica.
9.12.2013, 22:03

Buna ziua, spuneti-mi va rog cum se calculeaza alocatia de maternitate (graviditate si nastere), mersi anticipat

veronica
9.12.2013, 21:00

Bună ziua. Dar care este suma maxima care o pot primi ca indemnizație pentru incapacitatea de muncă a unei lăuze. Știu că chiar dacă salariul este mare și se primește mai mult de 16500 dacă nu greșesc atunci se achită foia de boală de 126 de zile suma de 16500? Care este baza legală?

bina
8.12.2013, 17:39

Bunaziua spuneti-mi varog frumos, avind certificatul de salariu a ultimelor 6 luni lucrate, din care 4 luni fiind necomplete si avind numai  2 luni lucrate complete cu sumele de 3190 si 4660 si avind 2 copii gemeni, cit voi primi indemnizatia lunara pentru cresterea lor?

6.12.2013, 12:43

Tatiana. Conform legii cu privire la ajutorul social, o familie poate beneficia de ajutor din partea statului doar dacă are un venit foarte mic sau deloc. Pentru aceasta, trebuie sa te duci la serviciul de asistenţă socială din localitate şi conform legii să depui cerere pentru a primi ajutorul respectiv. Mărimea acestui ajutor este calculată după mai multe criterii şi poate ajunge, de la cîteva zeci de lei, la peste o mie, în funcţie de cît de critică este situaţia.

Ajutorul social este un ajutor financiar, platit in fiecare luna familiilor care se afla intr-o situatie de mare dificultate: pierderea locului de munca, lipsa totala de venituri sau nu sunt suficiente pentru ingrijirea membrilor familiei.

 

Cazacenco Natalia. Legea e încă în proiect cînd se vor oferi mai multe detalii vă vom ţine la curent.

 

Diana Globa. Se iau în calcul premiile, bonusurile şi alte adaosuri oficiale la salariu. Îndemnizaţia pentru concediu (concedialele) nu se iau în calcul.

 

Tatiana B. Conform art 251 al Codului Muncii "Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k):

b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;

g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare;
h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă;
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k);
j) săvîrşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţei de judecată sau a organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative;
k) comiterea de către salariatul care mînuieşte nemijlocit valori băneşti sau materiale a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv;"

Este necesar de avut în vedere că potrivit art.86 alin.(2) CM se interzice  concedierea salariatului în perioada aflării lui  în concediul medical, în concediul de odihnă anual, în concediul de studii, în concediul de maternitate, în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii. La persoanele indicate necesită de adăugat de asemenea femeile gravide, femeile care au copii cu vîrsta de pînă la şase ani şi persoanele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului, prevăzute în art. 127 CM, concedierea cărora este interzisă în conformitate cu art. 251 CM.

 

Bejan Ana. Toate îndemnizaţiile se vor calcula ca pentru persoană asigurată din venitul obţinut la cele 3 posturi ocupate (cu condiţia că la data ieşirii în concediul de maternitate veţi rămîne angajată - adică se va elibera ordin de ieşire în concediu de la toate posturile). Pentru îndemnizaţia de maternitate va trebui să prezentaţi la serviciul de baza certificatele cu venitul din cele 3 luni de la posturile prin cumul (mai multe detalii în Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii). Pentru îndemnizaţia lunară veţi prezenta la CNAS certificatele cu venitul de la toate 3 companii la care activati şi celelalte documente prezentate în articol. Media se va face în baza celor 3 luni lucrate la toate serviciile.

5.12.2013, 22:19

Buna ziua,daca puteti sa ma ajutati  va rog sa-mi raspundeti!! Sunt angajata in cimpul muncii de 2 luni si mai activez pe linga lucrul de baza si la 2 servicii prin cumul tot de doua luni.Eu peste o luna  voi esi in concediu de maternitate si voi avea trei luni integrale la serviciu de baza si la cele prin cumul.Cineva mia spus ca E POSIBIL CA casa teritoriala de asigrari sociale (avind dubii) poate sa-mi refuze achitarea p-u activarea prin cumul,cum poate fi posibil una ca asta daca sunt platitor de impozite?Cine hotaraste asta? si cum va fi calculat concediu de maternitate daca am activat doar trei luni? Multumesc anticipat.

5.12.2013, 18:07

Salut!  Sunt angajata pe contract pe o periaoada determinata pina in iulie 2015, acum sunt in35 de saptamini de sarcina, pina in luna martie sunt in concediu de materniate. In anul 2014 se prevad reducerea statelor de personal in organizatia in care lucrez, si respectiv vor sa reduca unitatea persoanei in locul careia am fost shi eu angajata. Spuneti-mi va rog pot sa ma reduca eu fiind in concediu? shi am sa pot primi eu indemnizatia lunara?

5.12.2013, 16:03

Buna ziua, spuneti-mi va rog , ca tot ma uit in regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a indemnizatiilor adresate famiiliilor cu copii, despre daca se iau in calcul premiile ,concedialele din ultimele 6 luni lucrate , si nu gasesc {#emotions_dlg.crazynew2}

Mersi 

5.12.2013, 13:13

salutare inka o data :) am inteles ca indemnizatiile lunare pentru ingrijirea copilului  din 2014 vor fi 500 in lok de 300.asta se refera la toti adika si la copii nascuti in 2013 sau numai copii nascuti in 2014?multumesc

tatiana
5.12.2013, 10:49

buna ziua ami cer ertare dar va rog sa-ma ajutati ...eu sunt mamica a 3 copii ,2 sunt de 7-9 ani  merg la scoala,cea mica 1,7ani ..asa cum nu sunt o persoana asigurata am primit indemnizatiea pina la 1,jumate .. dar anca nu am posibilitate de merge undeva sa lucrez .sotul nu lucreaza an prezent ..poate exzista o lege care mamele nevoeashe pot primi o indemnizatie lunara? daca da unde ma pot adresa ?..va multumesc anticipat 

4.12.2013, 17:50

Cazacenco Natalia. Deja nu mai sunteţi angajată, deci nici nu mai puteţi solicita îndemnizaţia lunară de îngrijire a copilului ca persoană asigurată. Veţi primi cîte 300 lei (2013) sau 500 lei (2014) timp de 1,5 ani.

4.12.2013, 15:24

buna ziua am si eu asa o intrebare pentru indemnizatia lunara se ia in consideratie 6 luni pina la nastere daca eu am lucrate 2 luni dupa care mam concediat la calcul se vor lua si aceste luni sau voi primi cei 300 lei pentru neasigurate?multumesc.

3.12.2013, 13:27

Grigore. Dacă ieşiţi în concediul de îngrijire a copilului (staţi acasă cu copilul sau vă întoarceţi la muncă pe normă parţială) şi îndemnizaţia se va calcula în baza venitului dvs atunci dacă decideţi să vă concediaţi obligatoriu trebuie să anunţaţi organele CNAS după concediere. În acest caz îndemnizaţia se anulează. Totuşi puteţi de la lucrul de bază să vă luaţi concediul pe 3 ani şi adiţional să vă angajaţi prin cumul şi pe normă parţială la alt serviciu. Astfel vă păstraţi îndemnizaţiile şi puteţi lucra la serviciul dorit.

 

Svetlana I. E corect cum au spus reprezentanţii CNAS, odată ce ieşiţi în concediul suplimentar de îngrijire a copilului 3-6 ani dvs rămîneţi persoană angajată, dar nu şi asigurată. Ar fi bine să lucraţi măcar o lună completă pînă la concediul de maternitate şi venitul acestei luni va şi constitui baza de calcul a îndemnizaţiei. În caz contrar ve-ţi primi îndemnizaţia lunară ca şomer 300 lei (500 lei - 2014) timp de 1,5 ani.

    Pentru a primi îndemnizaţia de maternitate în numele soţului nu trebuie să fiţi angajată în cîmpul muncii la data ieşirii în concediu. Conform HG 108 din 03.02.2005: "Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată."

 

Ana. Nu. Trebuie să vă concediaţi. Vedeţi care sunt condiţiile conform legii în al doilea abzaţ al răspunsului pentru Svetlana I (sus). 

 

Irina Sfecla. Pentru îndemnizaţia lunară de îngrijire a copilului la CNAS trebuie să prezentaţi: "certificatul despre venitul asigurat pentru 6 luni premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat de fiecare dintre unităţile economice în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea" (pct. 8 al HG1478 din 15.11.2002). Deci rezultă că se ia în calcul doar venitul de la unităţile în care activaţi la data depunerii documentelor.

   În cazul îndemnizaţiei de maternitate e invers: chear dacă nu mai activaţi în careva unităţi, dar aveţi înregistrat careva venit în ultimele 6 luni, atunci acest venit se va include în baza de calcul a îndemnizaţiei.

 

2.12.2013, 15:24

Buna ziua! La moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului, care are 7 luni. In timpul sarcinii am activat la serviciul de baza si o luna am prestat srevicii la un srl de unde am avut venit asigurat. La  calcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu s-a inclus in baza de  calcul deoarece la momentul producerii riscului nu mai activam la acel SRL, Spuneti-mi va rog se ia in calcul venitul total pe ultimile 6 luni din care au fost achitate toate impozitele sau dor de la locurile de munca unde activai in momentul producerii riscului? 

Ana
1.12.2013, 23:02

Buna sera, spuneti-mi va rog: ma aflu in concediu de maternitate de ingrijire a copilului pina la trei ani. Primul copil avind 2 ani sunt insarcinata cu al doilea. E posibil sa primesc indemnizatia pe concediu de maternitate la serviciul sotului (salariu fiind mai mare ca al meu) fara sa ma concediez de la serviciu?

Svetlana I
1.12.2013, 21:03

Mai am o intrebare.
Sotul meu lucreaza in aceiasi companie insa are salariul mai mare decat al meu.
Am putea beneficia de concediul de maternitate calculat in baza salariului sotului? Nu trebuie sa ma concediez pentru asta?
Si apoi indemnizatia lunara pentru ingrijirea copilului s-o primesc eu in baza salariului meu? 
Va multumesc! 

Svetlana I
1.12.2013, 20:59

Buna ziua
Sunt angajata oficial la o companie, insa la moment sunt in concediu pentru ingrijirea copilului. 
Am un copil care in luna noiembrie anul curent a implinit varsta de 3 ani, respectiv nu mai beneficiez de indemnizatie lunara pentru intretinerea copilului.
La locul de munca am depus cerere pentru prelungirea concediului de maternitate neplatit de la 3 la 6 ani.
Motivul personal e ca sunt insarcinata cu al doilea copil de vre-o 3 luni.
Intrebarea mea este - intrand in concediul de maternitate cu al doilea copil voi putea beneficia de indemnizatia lunara calculata din salariul de pana la primul concediu de maternitate? Sunt considerata persoana asigurata chiar daca sunt fara vre-o sursa de venit pana la al dolea concediu de maternitate? 
Va rog mult sa-mi indicati si actul normativ unde este indicat acest lucru (caci la contabilitatea intreprinderii unde activez m-au asigurat ca voi beneficia, insa apeland la 2 sectoare ale Agentiei Teritoriale pentru Asigurari Sociale mi s-a spus ca e obligatoriu sa ies la serviciu perioada aceasta pentru a inregistra venituri)
Va Multumesc Mult!{#emotions_dlg.blue_reject} 

grigore
29.11.2013, 20:41

buna ziua daca eu lucrez oficial si pot sa primesc indemnizatiele pentru copil timp de trei ani sunt obligat sa lucrez oficial acesti 3 ani la acest serviciu daca eu ma concediez nu o sa se intrerupa achitare indemnizatie multumesc pentru raspuns

28.11.2013, 19:16

maria. Angajatul nu poate primi mai multe tipuri de îndemnizaţii pentru aceeaşi perioadă - în cazul dat îndemnizaţia dpentru concediul de odihnă şi îndemnizaţia de îngrijire a copilului. Respectiv trebuie să renunţaţi la una din ele. În domeniul învăţămîntului legislaţia puţin diferă şi mai ales la capitolul concediu. O ieşire din situaţie ar fi să solicitaţi de la contabilitatea instituţiei în perioada concediului anual să vi elibereze ordin de ieşire repetată în concediu de îngrijire a copilului - extrasul acestui ordin îl prezentaţi la CNAS ca să nu să întrerupă achitarea îndemnizaţiei; iar la toamnă să se elibereze ordin de reîncadrare în cîmpul muncii la fel pe normă parţială.

 

Maria. Da. Venitul mediu va constitui salariul din luna lucrată oficial şi va constitui baza de calcul a îndemnizaţiei ce se va oferi 3 ani (dacă nu reveniţi la servici pe normă întreagă).

 

Lilia. Dacă, cum spuneţi - toate lipsele au fost motivate - atunci îndemnizaţiile se vor calcula în baza salariului tarifar/de funcţie (art. 43).

 

Lilia
28.11.2013, 15:05

buna ziua! asa o intrebare- daca din cele 6 luni ce se iau in calcul pentru  indemnizatia de ingrijire a copilului au fost lucrate doar 5 zile intr-o luna (restul sunt lipse motivate) -cum se va calcula aceasta , conform art. 41 sau 43? si la fel se va calcula si pentru indemnizatia de maternitate? multumesc anticipat.

41. Dacă persoana asigurată pînă la data stabilirii concediului de maternitate a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral (după caz - 1 lună, 2, 3, 4, 5 luni) în perioada respectivă.

În cazul în care persoana asigurată a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).
   
43. În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului.

Maria
28.11.2013, 2:37

buna seara am si eu  o intrebare,in timpul sarcinii am lukrat numai o luna oficial dupa aceea miam luat concediu din cont propriu pe 3 luni,eu am lucrat mult mai mult de o luna insa oficial am fost angajata numai o luna ,am dreptul la indemnizatie pina la 3 ani?

maria
24.11.2013, 13:59

Spuneţi-mi vă rog mult de ce nu găsesc nicăieri despre alte cazuri de suspendare a îndemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la 3 ani decăt cel cănd mama îşi reia activitatea de lucru pe deplin,ce-i cu coincidenţa cu concediul anual,de ce se poate de lucrat cu program redus,dar de concediu dacă beneficiezi ţi se retrage îndemnizaţia?

 

 

 

 

+

maria
24.11.2013, 13:50

Am scris cerere pt concediu ordinar,mi s-a plătit,dar după 10 zile acesta a fost întrerupt de concediul de maternitate.Am dreptul să cer imediat după concediul de maternitate concediu de îngrijire a copilului pînă la trei ani,şi tot prin cerere să solicit acordarea părţii rămase de concediu ordinar, fără plată deacum,abia după expirarea concediului de îngrijire a copilului pînă la 3 ani?

De la  CTAS îmi spun că nu am dreptul,deoarece am primit deja banii,iar banii nu se pot plăti înainte pe tot concediul anual, cănd acesta este divizat şi insistă ca să prezint extrasul din ordin de acordare a restului concediului anual imediat după  cel de maternitate,ca să-mi reţină îndemnizaţia  pentru creşterea copilului pe perioada concediului anual.Spuneţi-mi vă rog mult ce aş putea face,deoarece ,fiind pedagog şi avănd un concediu de 62 zile,52,adică aproape 2 luni  pierd îndemnizaţia pentru copil?Aş mai vrea să-mi spuneţi:dacă ies la lucru pe salariu redus şi la sfărşit de an voi beneficia de concediu anual,iarăşi mi se va suspenda îndemnizaţia,tot aşa  la fiecare concediu pînă la  3 ani?Cum se poate ca să am dreptul la  un salariu redus  ,dar la plata concediului nu?Vă mulţumesc mult anticipat.

 

21.11.2013, 16:27

Multumim pentru informatii....

21.11.2013, 16:02

Diana. Din contabilitate o să luaţi extrasul de acordare a concediului de întreţinere a copilului şi certificatele cu salariul pe ultimele 6 luni (din contabilitatea ambelor servicii). La CNAS puteţi prezenta documentele şi solicita îndemnizaţiile în decurs de 12 luni de la naşterea copilului.

 

Roşca Maricica. Conform pct 39 al HG1478 din 15.11.2002 : "În cazul în care lunile luate în calcul sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu, concediu de odihnă, etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă." Adică concediul de odihnă este considerat o lipsă motivată de la servici, iar concedialele nu constituie un venit asigurat care se ia în calcul la stabilirea îndemnizaţiilor. Respectiv, din aceste considerente perioada respectivă va fi scoasă din calcul.

   Conform pct 41: "Dacă persoana asigurată pînă la data stabilirii concediului de maternitate a lucrat mai puţin de 6 luni (din cauza lipselor motivate sau de la angajare), baza de calcul este venitul asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral (după caz - 1 lună, 2, 3, 4, 5 luni) în perioada respectivă."

21.11.2013, 15:28

buna  ziua  mai jos miati raspuns la intrbarea mea numai ca un lucru numi ieste clad din ce cauza daca imi  iau concediu acuma de odihna ar trebui sa mi se ia in calcule 5 luni si nu 6 luni activate pe deplin ?

21.11.2013, 14:15

dar aceste documente daca nu ma insel trebuie sa le iau de la contabilitate de la lucrul de baza...care e termenul de prezentare la cnas imediat dupa nasterea copilului sau si mai tirziu...??? va multumesc mult...

21.11.2013, 13:50

Diana. Dacă aţi lucrat oficial la serviciul prin cumul, atunci venitul obţinut în ultimele 6 luni antecedente naşterii împreună cu venitul de la serviciul de bază va constitui baza de calcul a îndemnizaţiei de întreţinere a copilului. Adică, mai clar spus se calculează din ambele venituri, de la ambele servicii. Pentru asta trebuie să prezentaţi la CNAS certificatele cu venitul obţinut în ultimele 6 luni de la ambele servicii.

 

Cristina. Cel mai bine era dacă pregăteaţi setul de documente şi veneaţi personal să le depuneţi (e posibil să o faceţi timp de 12 luni de la naştere). Ce ţine de procură - fără ea o altă persoană în numele dvs nu poate face nici un pas, dar totuţi reprezentanţii CNAS (linia fierbinte 022286115) spun că nu se mai acceptă (trebuie să vină personal unul din părinţi), dar dacă tot ei au cerut de la mama dvs procura atunci ei singuri duc în eroare cetăţenii.Conform legii: "Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor specificate în capitolul II din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de asigurări sociale de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal."

   Ce ţine de costul serviciilor Oficiului Stării Civile vă recomandăm să le adresaţi o întrebare la direct la adresa lor web: www.stare-civila.gov.md sau la contactele 257-183; 257-184; 257-189; 267-266, mob.: 067336222; 067303266.

.

Cristina
20.11.2013, 23:34

buna ziua! as vrea si eu sa fiu un pic lamurita, v-am mai scris dupa ceea ce am inteles eu ca daca suntem in italia am nascut aici pot beneficia si eu de aceasta indemnizatie.... ceea ce pentru mine nu e clar, daca eu trimit tot setul de acte acasa mamei mele ca sa scoata acesti bani, e nevoie si de o procura sau nu? tare am fost nemultumita cind am trimis actele acasa si mama o fost nevoita sa achite 410 lei pentru inregistrarea certificatului de nastere a copilului si altii 410 pentru inregistrarea actului de casatorie pentru ca suntem casatoriti in italia.... acesti bani nu ia putut scoate de la falesti unde locuiete ci au trimiso la chisinau, chipurile sa se duca acolo sai controleze tot setul de acte, parca nu stiu ca este posta electronica si la ce foloseste ea.... ajunsa la chisinau iau spus ca ii trebuie procura de la noi din italia.... facind un rezumat la ceea ce am scris pina acum noi mai mult am cheltuit si nimic inca nu am luat din acesti bani, procura sa o faci aici ne costa 100 de euro plus vreo mie din ceea ce a cheltuit mama..... pot eu pina la urma sa obtin acesti bani, si daca nu as vrea mult o persoana care sa ma ajute sa scot acesti bani cheltuiti sau sa fac pe cineva sa raspunda pentru faptul ca stau pe locuri calde si nu stiu ce fac, mersi mult...

20.11.2013, 19:52

Ma scuzati de deranj dar mai am o nelamurire...indemnizatia pentru ingrijirea copilului cea lunara este 30 % din media tuturor veniturilor din cele 6 luni premergatoare...inclusiv si venitul obtinut de la serviciu prin cumul???....va intreb deoarece la prima nastere nu mi s-a calculat corect...si in caz ca nu mi se pare corect calculul acum am dreptul de a cere lamurire de la CNAS la modul in care s-a calculat...

20.11.2013, 17:01

Tibuleac Olga. Dacă soţul se află în concediu de îngrijire a copilului şi primiţi îndemnizaţie, atunci reiese că soţul dvs e angajat oficial, pe cînd la prima întrebare aţi afirmat că "la moment oficial nu lucreaza nici el nici eu". Faptul că e angajat oficial contează mult, iar lipsa venitului o puteţi motiva prin concediul de îngrijire a copilului. În asemenea caz soţul dvs poate solicita de la servici îndemnizaţia de paternitate şi de întreţinere pentru al doilea copil (calculate din salariul tarifar), doar cu condiţia că se va naşte cînd va fi în concediu. Ce ţine de îndemnizaţia unică la naştere oricum o primiţi - 2900lei - indiferent sunteţi sau nu angajată.

   Ca şi în cazul Nataliei Tasnic pentru mai multe detalii puteţi contacta organele CNAS la numărul special 022257759.

20.11.2013, 16:30

sorry ca va deranjez cu intrebarile,dar vreau sa ma clarificatsotul meu sta in concediu de paternitate,eu indemnizatia la anstere si intretinerea copilul le-am privit pe baza sotului,si imi sunt achitate lunar bani,fata are un an si 7 luni,daca eu ramin insarcinata cu al 2 copil pina primul va avea 3 ani ,va putea al 2 copil sa beneficieze de o indemnizatie pe baza sotului,adica sotul sa mai stea inca 3 ani in concediul de paternitate,si daca e posibil sa ne da-ti vreun numar de contact sau unde sa ma adresezi  cu intrebarea aceasta,deoarece la noi in tara tare des se schimba legile,mersi din suflet

20.11.2013, 14:22

Natalia Tasnic. Dacă soţul se află în concediul de întreţinere a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, atunci la naşterea celui de-al doilea copil (dacă încă este în concediu) are tot dreptul să solicite îndemnizaţiile din salariul tarifar (de funcţie, stipulat în contract). Pentru mai multă siguranţă puteţi contacta personal CNAS la numarul special 022257759. Odată ce sunaţi explicaţi clar situaţia şi persoana responsabilă vă va răspunde cu detalii.

 

Olgutza. În calcul se vor lua ambele venituri, adică de la serviciul de bază şi cel de la serviciul prin cumul indiferent dacă aţi lucrat sau nu 6 luni complete.

 

Elena. În concediu de maternitate (126 zile - peri- şi postnatal) - nu, însă poate ieşi în concediul de întreţinere a copilului (3 ani - ca persoană asigurată) cu primirea îndemnizaţiei lunare - credem că asta aţi avut în vedere. Conform pct 7, 4) al HG1478 din 15.11.2002 : "În cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere, opţional, tatălui, tutorelui, bunelului, bunicii, unei alte rude, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte acestuia din data acordării concediului pentru îngrijirea copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute în punctul 2 al prezentului Regulament."

Documentele sunt prezentate în articol, însă extrasul din ordinul de acordare a concediului şi certificatul despre venitul asigurat se prezintă de la serviciul bunicii + buletinul.

 

Popa Oxana. Din păcate odată ce aţi fost eliberată din funcţie, nu mai puteţi pretinde la calcularea îndemnizaţiei de întreţinere a copilului în baza venitului de la acest servici. Excepţie se face doar în cazul îndemnizaţiei de maternitate (decretul). În cazul dvs îndemnizaţia lunară se va calcula doar în baza venitului de la serviciul la care mai activaţi.

 

Diana. Această lună automat se scoate din calcul, iar media se face în baza a 5 luni. Adică venitul total pentru 5 luni lucrate complet împărţit la 5 luni. Asta nu afectează nicidecum îndemnizaţia. Dacă erau toate 6 luni lucrate complet la fel se împărţea venitul total pe 6 luni la 6 şi se primea aceeaşi medie dacă aveţi un salariu fix.

 

Tibuleac Olga. La întrebarea dvs se poate de răspuns o pagină întreagă. Mai bine ar fi să deschideţi linckul din prima frază a articolului şi să citiţi legea (pt ca să vă fie totul mai clar).

   Aţi spus: "la moment oficial nu lucreaza nici el nici eu" - în acest caz nu puteţi pretinde la îndemnizaţia de maternitate (100% din salariu pentru concediul de maternitate de 126 zile). Îndemnizaţiile nu mai pot fi calculate din salariul soţului dacă el nu lucrează oficial. La al doilea copil ve-ţi primi îndemnizaţia unică la naştere în valoare de 2900 lei şi îndemnizaţia lunară de întreţinere a copilului ca şomer (mama sau tata) - 300 lei timp de 1,5 ani. Totuşi îndemnizaţia de întreţinere a copilului poate fi oferită şi "tutorelui, bunelului, bunicii, unei alte rude, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului". Dacă careva din persoanele enumerate este asigurată şi dispusă să iasă în concediu de îngrijire a copilului dvs timp de 3 ani, atunci lunar va primi îndemnizaţia calculată din venitul său pînă la ieşirea în concediu.

 

Antonia. Acestea sunt doar nişte planuri care nu e garantat că vor fi puse în execuţie.

Pagina oficială a Ministerului Muncii este www.mmpsf.gov.md. Acolo găsiţi şi datele de contact.

 

Rosca Maricica. Poţi lua concediul de odihnă înainte de concediul de maternitate sau după concediul de maternitate/ concediul de îngrijire - conform art 125 al Codului Muncii "Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art.124 alin.(1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului.". Dacă vei sta în concediu în luna decembrie această luna se va scoate din calculul îndemnizaţiilor şi media se va face în baza a 5 luni (şi nu 6). Dacă decideţi să staţi în concediul de odihnă după concediul de maternitate sau concediul de îngrijire, atunci această odihnă se va amîna pe anul 2014 (dacă reveniţi la servici după concediul de maternitate) sau încă mai tîrziu (cînd reveniţi din concediul de îngrijire a copilului).

19.11.2013, 0:52

buna ziua ,as dori sa ma ajuta la o asa intrebare:la moment sint insarcinata si avem 23 de saptamini  dupa calculul medicului reese ca in concediu de maternitate voi iesi undeva pe 10 ianuarie 2014,dar din anul 2013 mai am nefolosit inca 2 saptamini de concediu anual , si ma gindeam ca sal iau in decembrie  la inceput de luna ........................dar as putea solicita si acel concediu anual din 2014 si daca el se achita complet ca si celelate concedii chiar daca nu sintem inca in anul 2014 si daca se schimba ceva in calculul indemnizatiei.

iar daca numi iau acest concediu nici din anul acesta care mia ramas si nici cel din 2014 inafara de achitarea concediului de maternityate  va trebui sa mi  se achite si plata pentru concediile nefolosite?

ce ma sfatuiti mai bine sa fac,ca sa nu pierd nici dintr-o parte ...............va rog mult sa ma ajutati

are rost sati iei concediu de odihna inainte de cel de maternitate sau nu ? multumesc frumos

Antonia
19.11.2013, 0:52

Spune-ti-mi va rog am citit undeva ca incepind cu 2014 e posibil sa se majoreze indemnizatia unica la nasterea copilului si ajutorul pentru cresterea copilului pentru mamele neasigurate...sunt indignata ca la mamele asigurate Buliga a spus ca va ramine acelasi cuantum de 30%.reese ca cele care au muncit la fel eu ani in sir vor  primi aproximativ aceeasi indemnizatie ca cele neasigurate...asta din cauza salariului modest...se incurajeaza lenevia si nu munca...cum putem pune aceasta intrebare si ministrului muncii????va rog frumos raspundeti....

diana
19.11.2013, 0:52

sau 30 %din salariul de baza

18.11.2013, 22:57

buna ziua"  Îndemnizația poate fi acordată şi unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii sau unei alte rude"in scumpa noastra Republica asta deja nu mai este valabil doar sotul poate sa ia indemnizatie!dar oricum va rugam o informatie mai concreta!mersi mult,sunteti foarte bravo ne asigurati cu informatie foarte utila!

 

18.11.2013, 22:49

buna ziua!am la dvoastra o intrebare,am o fetita de un an si 7 luni,indemnizatia la nastere si intretinerea copilul le-am primi t pe baza sotului,acuma sotul se afla in concediu de paternita,la moment oficial nu lucreaza nici el nici eu,vrem sa facem al 2 copil!puteti va rog sa ne dati informatia mai clar si mai precisa cum va fi situatia cu al 2 bebe,cum se va calcula indemnizatia la nastere si la intretinerea copilul?eu am auzit ca se calculeaza aproximativ ca la primul bebe din salariu sotului cum era calculat pe baza la ult 6 luni!am auzit si alta chestia ca acuma indemnizatia nu o calculeaza contabilul dar acei de la fondul social,si inca ca statul nostru o scos legea in care rudele de gradul intii pot lua indemnizatia pentru copil ex,bunel sau bunica!prietena mea cu speranta ca mama ei v-a lua indemnizatia a ramas socata ca deja legea cu tutorle nu mai este!va rog scriemi ultimile informatii legate de indemnizatie,mai ales in cazul meu cu concediul de paternitate!va multumesc,succes

Diana
17.11.2013, 15:44

buna ziua am si eu o intrebare...in ultimile 6 luni nu am fost pe foaie de boala nici o zi dar am fost o luna in concediu anual care mi se cuvenea...in lista actelor pentru primirea indemnizatiei vad ca se cere un certificat care sa confirme perioada cit m-am odihnit,ajutorul material s.a va influenta aceasta luna in vre-un fel la marimea indemnizatiei de ingrijire a copilului (cele 30 % din media veniturilor ) se va lua media celor 5 sau 6 luni...???

16.11.2013, 21:06

Buna. Am si eu o intrebare, in timpul cat am fost gravida am activat la 2 servicii, la serviciul prin cumul am incheiat contract de munca 3 septembrie-30 iunie 2013. la 22 aprilie am iesit in concediu de maternitate, fiindu-mi platit in baza ambelor servicii,am nascut la 12 iulie,   in concediu de ingrijire a copilului am iesit la 27 august, cand conform contractului de munca la al doilea serviciu eram deja eliberata. Spuneti-mi, va rog, am dreptul sa pretind la indemnizatia lunara pentru copil prezentand actele de la ambele servicii, odata ce in momentul cand am iesit in concediu de maternitate cumulam 2 functii, sau cel de-al doilea seviciu nu se ia in calcul?

Elena
15.11.2013, 17:55

poate in lokul meu sa i-asa in concediu de maternitate,mama,angajata in cimpul muncii?eu nu lucrez oficial si nici nu sunt inregistrata la birja muncii.ce documente sunt necesare?

15.11.2013, 15:43

buna.spunetimi va rog , cind voi iesi in concediu de maternitate la locul de munca de baza voi avea mai mult de 6 luni lucrate oficial, iar la serviciul la care lucrez prin cumul voi avea 5 luni si 2 saptamini... intrebarea e in calcul pentru indemnizatie se va lua doar salariul de baza sau si cel de la serviciu prin cumul cu toate ca nam 6 luni depline?

Natalia Tasnic
15.11.2013, 8:13

Buna cei de la serviciu de la sot au sunat la Cnas si ei au zis sa nui dee nimic ca ei nu au auzit de asa lege si nici nu au avut asa cazuri , ei vor ca noi sa mergem la ei cu legea si daca vom putea dovedi ceva atunci ne vor da indemnizatia de maternitate. Ce putem face noi acum?Multumesc!!!

14.11.2013, 12:41

Natalia Tasnic. Da. În cazul în care soţul a stat acasă cu primul copil şi s-a eliberat ordin de concediu de îngrijirea copilului. Îndemnizaţia de maternitate se va calcula în baza salariului tarifar/de funcţie primit de soţ pînă la ieşirea în concediul de materniatate sau de îngrijire cu primul copil.

 

Natalia. Dacă compania la care este angajat soţul este înregistrată în RM, atunci ea trebuie să îndeplinească funcţiile după standartele legislative din ţara dată. Pentru mai multe detalii puteti contacta linia fierbinte a Inspecţiei Muncii la 022499400.  

Natalia
14.11.2013, 9:50

Buna ziua! Asa o intrebare am, am vrut sa facem concediul de maternitate pe numele sotului, de la CNAS ni s-a cerut extras din ordin precum ca  tatal este in concediul de ingrijire a copilului, dar de  la serviciul tatalui refuza sa ne dea acest ordin sau extres, motivind ca  nu pot pentru ca sotul e angajat sofer international. Luminati-ne va rog, com procedam? multumesc

13.11.2013, 12:07

buna. am si eu o intrebare. daca dispune sotul de concediul de maternitate pentru al doilea copil in cazul in care se afla in concediul de ingrijire a copilului.....

11.11.2013, 13:59

Liliana Arjanov. Pentru calcularea îndemnizaţiilor în calcul se vor lua doar lunile lucrate complet din ultimele şase pînă la concediu (în cazul îndemnizaţiei de maternitate) şi ultimele 6 pînă la naştere (în cazul îndemnizaţiei lunare de creştere/întreţinere a copilului). Conform pct 39 al HG1478 din 15.11.2002 "În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 37, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu, concediu anual etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă."

   Nu e posibil ca îndemnizaţia de maternitate (concediale) să fie utilizată ca bază de calcul pentru îndemnizaţia lunară. Acesta nu este un venit impozabil.

 

Lazar Dina. De la naşterea copilului şi în decurs de 3 ani (pînă cînd copilul împlineşte vîrsta de 3 ani) puteţi primi îndemnizaţia lunară.

Pentru a solicita îndemnizaţia lunară pe o perioadă de 3 ani, atunci depuneţi cererea pe perioada completă a concediului (3 ani). Dacă vă hotărîţi să vă întoarceţi la servici pe normă parţială, atunci doar prezentaţi la CNAS ordinul de revenire pe normă mai mică şi copia contractului de muncă.

 

Victoria. Ve-ţi primi îndemnizaţia pentru lunile iulie, august, septembrie şi octombrie + îndemnizaţia unică la naştere (2600 lei dacă primul copil sau 2900 lei pentru fiecare al doilea).

Victoria
10.11.2013, 15:14

Salut! Spuneti-mi va rog, daca bebe e nascut la data de 9 iulie, acum in luna noiembrie cind voi primi prima data indemnizatia de ingrijire a  copilului voi primi pentru octombrie, septembrie, august si iulie. Pentru luna iulie se va calcula pentru numarul de zile incepind cu data de 9 (data nasterii copilului) sau va fi aceeasi suma ca si pentru lunile celelalte. Multumesc mult!

10.11.2013, 9:10

Salut. Spuneti-mi va rog, concediu de crestere a copilului se acorda pe un termen de 3 ani de la data nasterii copilului sau de la data expirarii celor 126 zile acordate pentru nastere. Pina la ce data anume se achita indemnizaţia de creştere/întreţinere a copilului (in cazul in care mama este asigurata si a fost angajata in cimpul muncii).

Daca mama depune cerere de concediu pentru cresterea copilului pentru o perioada de 2 ani (cu intentia de-a reveni la serviciu peste doi ani la norma de 75%) prin urmare, extrasul din ordin va reflecta deasemeni perioada de 2 ani. Cum se va calcula si achita in cazul dat indemnizaţia de creştere/întreţinere a copilului?? 

E necesar de-a indica in extrasul de ordin perioada fixa pe care se acorda concediul  de crestere a copilului??? si cum va fi corect de intocmit cererea de concediu pentru cresterea copilului, astfel, incit sa fie posibila revenirea la serviciu peste o perioada mai mica de 3 ani la norma de 50-75% fara a pierde indemnizaţia de creştere/întreţinere a copilului?

Multumesc. 

9.11.2013, 22:44

Buna, as dori mai intii de toate sa va multumesc pentru acest sait e foarte multa informatie utila. Eu am asa intrebare eu aceste zile am iesit in concediul de maternitate , in august am fost in concediu anual dar am fost rechemata automat deoarece nu avea cine sa ma inlocuiasca ........... se va lua in calcul pentru concediu si indemnizatie  luna? ( daca da  salariul si concedialele?). Alta intrebare indemnizatia lunara se calcula doar din salarii sar de ce nu se ia in calcul concedialele de maternitate?. Mersi anticipat....{#emotions_dlg.m_yes}

7.11.2013, 15:07

Cu cea mai mare plăcere! Multă sănătate! {#emotions_dlg.blue_reject}

Mariana
7.11.2013, 14:45

Va multumesc mult de tot si scuze de neatentie.

7.11.2013, 14:20

Mariana. Această întrebare s-a discutat de foarte multe ori. Pe viitor vă rugăm să citiţi şi din comentariile anterioare.

Dacă primul copil are 2 anişori, reiese că trebuie să mai staţi în concediu de creştere încă 1 an - timp în care veţi reuşi să ieşiţi în concediul de maternitate cu cea de-a 2 sarcină. În asemenea caz îndemnizaţia lunară pentru primul copil rămîne neschimbată şi o primiţi pînă la vîrsta de 3 ani a copilului, iar pentru al doilea copil ve-ţi primi:

1. Îndemnizaţia unică la naştere - 2900lei;

2. Îndemnizaţia de maternitate - calculată din salariul tarifar/de funcţie (prezentat în contract) primit pînă la ieşirea în concediul cu prima sarcină;

3. Îndemnizaţia de creştere/întreţinere a copilului - calculată din salariul tarifar şi achitată lunar timp de 3 ani.

MARIANA
7.11.2013, 13:11

Dati-mi un raspuns va rog...

Mariana
5.11.2013, 23:20

Buna ziua. Imi puteti explica si mie va rog ce indemnizatii voi primi in cazul in care am fost angajata oficial , am primit si primesc indemnizatiile corespunzator, insa  copilul meu are 2 anisori iar eu sunt iarasi insarcinata cu cel de-al doilea.

5.11.2013, 13:35

Radomir Sanda. Ar fi cazul să apelezi la Ministerul Muncii (022269372, 269339, 269338). Totuşi dacă pînă la expirarea contractului reuşeşti să lucrezi careva luni din cele 6 anterioare concediului de maternitate, atunci instituţia este obligată la prezentarea documentelor să calculeze şi să achite îndemnizaţia de maternitate.

4.11.2013, 17:23

Buna ziua . Ajutati-ma va rog ! Sunt angajata la ambasada de 3 ani. Contractul se perfecteaza pentru o perioada de 1 an. Deja de 2 ori am perfectat contractul de munca . Cind au aflat ca sunt insarcinata au spus ca nu vor sa mai prelungeasca contractul pe motiv ca nu mai au nevoie de lucratori. Contractul incheiat pentru o perioada de 1 an a fost facut exact pentru asa situatii pentru a nu plati concediul de maternitate. In contractul meu scrie ca se aplica prevederile Codului Muncii si Legile R.M. Am telefonat la Inspectia Muncii ei au spus ca nu pot verifica activitatea ambasadelor. Ce pot sa fac in asa caz ??? Va rog sa imi dati un sfat

4.11.2013, 15:45

Ana. Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă la Oficiul stare civilă  în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului. Deci, dacă aţi născut în Chişinău depuneţi documentele în raza maternităţii. Mai multe detalii aici.

 

Aliona. 1. Nu este specificat nicăieri perioada pentru care ai putea ieşi în concediu, adică e posibil şi 10 zile principalul să se elibereze ordinul. 2. Corect - 6 luni anterioare naşterii, din ele se primeşte că doar 4 sunt lucrate, 2 fiind de concediu pînă la naştere.

Aliona
4.11.2013, 9:26

buna ziua am si eu asa o intrebare sunt si eu angajata si am stat in concediul de maternitate 126 zile , acuma ma flu in concediu anual 28 de zile dupa asta vreau sa revin la munca dar as dori sa primesc indemnizatia pentru ingrijirea copilului de la nastere adica se primesc vreo 3 luni si ma intereseaza pentru ce perioada treb sa ies in concediu pentru ingrijirea copilului ca sa fie suficient pentru a primi acesti bani...deoarece e nevoie de extrasul din ordinul de acordare a concediului dat .....ar fi suficient sa stau vreo 10 zile acasa? ori n-are importanta perioada?si inca o intrebare certificatul pentru venitul asigurat se face pentru 6 luni premergatoare datei nasterii da? va multumesc anticipat pentru raspuns

Ana
1.11.2013, 9:37

Buna ziua am si eu o intrebare eu sunt angajata in Chisinau dar viza de resedinta este in raionu Orhei pot sa inregistrez dupa nastere copilul in Chisinau sau trebuie sa merg in raionu Orhei la starea civila multumesc.

30.10.2013, 15:23

Vica ... Toate răspunsurile la întrebările înaintate le găsiţi în articol. Îndemnizaţia va constitui 30% din media venitului din cele 4 luni (dacă toate îs lucrate integral). Detalii vedeţi în articol.

vica ....
29.10.2013, 19:02

salutare  .....am  si eu o intrebatre  la dumn.....eu  am  lucrat  doar  4  luni  si  salariul meu a   fost  de  1400  lei  ....puteti  sa mi  calculati  ce  idemnizati    pot  avea.....si  ce documente  imi  trebuie....{#emotions_dlg.a_plain111}

29.10.2013, 11:51

Vio-ela. Conform legii "În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului." Îndemnizaţiile vor fi calculate în baza salariului specificat în contractul de muncă.

 

Olya. Ar fi cazul să concretizaţi: pînă pe 20 octombrie aţi fost în concediul de maternitate (126 zile) sau în concediul de creştere a copilului (1-3 ani)? 

Pentru a obţine certificatul de naştere md vă adresaţi la Oficiul Stării Civile de pe sectorul în care aveţi viza de reşedinţă. Mai multe detalii despre procedura de înregistrare găsiţi aici:

"Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă:

  • la Oficiul stare civilă  în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului;
  • la primăria localităţii în raza căreia s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului;
  • la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd naşterea s-a produs peste hotarele ţării."

 

Tatiana Fabian. Persoană asigurată în cazul de faţă este persoana care activează în cîmpul muncii şi achită contribuţii către stat - adică a obţinut venit contribuabil. În cazul de faţă dvs sunteţi asigurată medical. Respectiv luna octombrie va fi ultima în cazul achitării îndemnizaţiilor lunare pentru copil. Dacă continuă să se mai achite ar fi cazul să contactaţi organele CNAS pentru a clarifica situaţia (să nu fie vreo eroare şi mai tîrziu să vă ceară să returnaţi banii).

tatiana fabian
27.10.2013, 21:36

salut MyBebe!am o nelamurire in privinta "persoane asigurate",eu sunt invalid din copilarie,de la CMEV m-a trcut ca invalid de gradul 3,pe viata.polita de asigurare medicala am primit-o  de la societatea de Asigurari Medicale,sunt eu persoana asigurata,sau nu?in 2012 am nascut,acum copilul are 1,5ani,la 4octombrie a atins virsta,dar eu am primit acei 300lei pe octombrie dupa 17,nustiu in ce categorie de persoane ma aflu acum,pentru ca eu nu am lucrat pe carte de munca din 2006.

Olya
26.10.2013, 23:47

Buna ziua,

Am si eu citeva intrebari cu privire la indemnizatie. In prezent ma aflu in Canada si am fost in concediu de maternitate pina pe 20 octombrie,acum sint in concediu din cont propriu,in acest caz trebuie sau nu sa prezint extrasul din ordinul de acordare a concediului? deasemenea bebe este nascut aici ,deci cetatenia este canadiana,as vrea sa stiu  daca mai trebuie ceva de facut in afara de certificat de nastere moldovenesc  si daca aveti informatia ce trebuie sa prezint pentru a obtine certificatul de nastere din moldova

. Va multumesc anticipat

vio-ela
25.10.2013, 22:46

In cazul in care am fost contribuabil timp de 6 ani, din 2006 pina in 2012, iar in 2013 am obtinut un concediu pe cont propriu (motivul - studii), fara a inregistra un venit impozabil, iar in decembrie 2013 voi naste, voi putea obtine indemnizatia de crestere a copilului in baza venitului din 2012? Adica, raminind incadrata in cimpul muncii, mi se poate calcula salariul tarifar pe 2013 in baza venitului din 2012  pentru a beneficia din decembrie 2013 de indemnizatie? Multumesc!

24.10.2013, 14:09

Cristina. Sigur ca actele trebuiesc traduse şi legalizate.

 

Taty. Se va achita pentru toate lunile de la naştere.

 

Oni. Nu. Dacă nu sunteţi asigurată, din păcate a expirat perioada de acordare sau solicitare a îndemnizaţiei de întreţinere/creştere a copilului (1,5 ani pentru mamele neasigurate). Îndemnizaţia unică la naştere la fel e tîrziu să o cereţi, deoarece conform legii se oferă doar "cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului".

Oni
24.10.2013, 9:07

Buna ziua! Solicit si eu un raspuns la situatia noastra. Deci, eu am nascut in Ucraina, in Moldova nu sunt asigurata, inregistrarea copilului in Moldova din diverse motive s-a intins pina la 1,5 ani. Mai pot pretinde la indemnizatia pentru copil daca o data cu certificatul de nastere am primit si foaia de adeverinta de nastere pe care as trebui sa o prezint a asistenta sociala?

Multumesc anticipat.

taty
23.10.2013, 17:22

Buna ziua,asa vrea sa intreb daca copillul are deja 5 luni si abia acum vreu sa depun documentele pentru indemnizatie la casa de asigurari se va achita pe lunile care au trecut sau nu?

Cristina
21.10.2013, 19:22

multumesc mult! vroiam sa va mai intreb ca la noi aproape toate actele sunt in limba italiana inclusiv cel de casatorie ca suntem casatoriti aici trebuiesc traduse si legalizate la notar? daca putekcristinacti sami explicati, va multumesc din inima...

21.10.2013, 17:12

Cristina. Puteţi solicita îndemnizaţia unică la naştere (2600 lei pentru primul copil) şi îndemnizaţia lunară în valoare de 300 lei timp de 1,5 ani de la naştere. Pentru asta trebuie ca copilul să fie înregistrat la Oficiul Stării Civile (dacă copilul e cetăţean înseamnă că deja l-aţi înregistrat) şi să depuneţi (poate depune doar mama sau tata) la CTAS de pe sectorul în care mama îşi are viza de reşedinţă în Moldova - documentele (sunt prezentate în articol).

Cristina
21.10.2013, 16:58

buna ziua! as vrea sa stiu daca pot beneficia si eu de indemnizatie de la nasterea copilului si de acea lunara pentru cresterea lui? eu am nascut in Italia si sunt acum in Italia dar aici nu am primit nimic pentru ca nu am acte, inainte de asta am lucrat in Moldova. daca pot beneficia de ceva puteti sami explicati care este procedura, trebuie sa fac procura pe mama ca sa imi scoata acesti bani. coplul e cetatean a Republicii Moldova. va multumesc mult...

18.10.2013, 14:55

Anisoara. Vă rugăm să citiţi înainte de apune întrebarea articolul şi comentariile...asemenea întrebări s-au discutat de foarte multe ori. Ve-ţi primi îndemnizaţie lunară ca şomer - 300 lei timp de 1,5 ani. Din salariu se calculează doar dacă sunteţi angajată la data ieşirii în concediul de maternitate şi postul de muncă se păstrează pînă la întoarcere.

 

Galina. Nu este stipulat nici un termen. Principalul ca la data prezentării documentului să fiţi deja eliberată de la servici (şomeră).

Galina
17.10.2013, 15:29

Buna ziua,

Referitor la: 8. După caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă (copia cu ştampila umedă) .

Poate mama fi somera de 2 luni? Exista stipulat undeva un termen min.?

Anisoara
17.10.2013, 9:41

Am lucrat in 2008 de atunci stau acasa acum recent am nascut ,voi primi indemnizatia pe copil lunara daca prezint carticica de munca din 2008 sau nu e necesara cu toate ca salariul de atunci mar aranja.

16.10.2013, 18:59

Multumesc din suflet Mybebe, multumesc ca existati, ne sfatuiti si ne ajutati!!!{#emotions_dlg.blue_reject}

16.10.2013, 12:08

Victoria. Lipsă motivată se consideră conform legii: "concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc." Adică o singură zi nu afectează venitul din această lună.

 

Maxim. Dacă soţia activează în sfera MAI, atunci e cea mai mare probabilitatea ca din salariul său sa nu sa se reţină contribuţiile către stat (e cazul să concretizaţi în contabilitate). Astfel, dacă nu se achită contribuţiile persoana nu este asigurată şi primeşte îndemnizaţia lunară ca şomer - în valoare de 300 lei lunar timp de 1,5 ani.

 

Diana. Salariul brut - 8000 lei.

 

Lavinia Munteanu. Îndemnizaţia lunară de întreţinere a copilului se oferă în cazul persoanelor asigurate doar pînă la vîrsta de 3 ani. După această vîrstă statul nu oferă nici un ajutor pentru copil.

 

Olga. La CTAS se cere de a se depune copia certificatului de naştere. Dar pentru a concretiza dacă trebuie prezentat şi originalul ar fi cazul să contactaţi organele CNAS de pe sector. Contactele sectoarelor Chişinău le găsiţi în primele comentarii pentru acest articol (jos). Pentru alte regiuni, ne anunţaţi şi vi le oferim.

 

Elena Domosan. În acest caz va trebui să ieşiţi la servici. Îndemnizaţiile se vor calcula din luna lucrată complet (media va fi salariul din această lună). Dacă mergeţi în concediul de creştere a copilului 3-6 ani, atunci vă pierdeţi dreptul de a mai primi îndemnizaţia de maternitate în general şi îndemnizaţia lunară ca persoană asigurată (în perioada 3-6 ani sunteţi persoană angajată, dar nu şi asigurată). O altă variantă ar fi să vă întoarceţi la servici şi să ieşiţi în concediu medical şi din cauza acestui concediu să nu aveţi nici o lună lucrată integral - concediul se consideră lipsă motivată şi în acest caz ca bază de calcul se va lua salariul tarifar (însemnat în contract). Pentru a alege varianta cea mai optimală ar fi cazul să discutaţi cu contabilitatea firmei în care activaţi.

 

Valeriu. În cazul îndemnizaţiei de maternitate (pentru concediul de maternitate) şi dacă aceste luni lucrate prin cumul se includ în perioada luată în calcul (6 luni anterioare primei zile de concediu) se prezintă la locul de bază certificat cu venitul asigurat din această perioadă. Contabilitatea va calcula îndemnizaţia de maternitate de la ambele servicii. În cazul îndemnizaţiei de creştere/întreţinere a copilului acest venit deja nu are valoare deoarece soţia e concediată. La CNAS ve-ţi prezenta doar certificatul cu venitul de la locul de bază.

 

Svetlana. Veţi primi concediu încă 3 ani de la naşterea celui de-al doilea copil. Îndemnizaţia lunară se va oferi pentru ambii copii (pînă cînd fiecare va împlini vîrsta de 3 ani). Îndemnizaţiile se vor calcula din salariul tarifar/de funcţie (înregistrat în contract).

svetlana
15.10.2013, 15:07

buna eu sunt in concediu de maternitate cu 1 copil pina in 2015 acuma sint insarcinata undeva prin iulie 2014am sa nasc cum mise prelungeste concediu si cum mise calculeaza indemnizatia pentru al 2 copil am sa primesc pe ambii

Valeriu
15.10.2013, 8:20

Buna ziua, as vrea si eu sa aflu daca sotia activeaza la locul de baza iar prin cumul a lucrat din ianuarie 2013-aprilie 2013 inclusiv si s-a eliberat(de la locul prin cumul) este necesar de prezentat doar certificatul despre venitul asigurat sau si alte acte?

14.10.2013, 15:24

Situatia mea e urmatoarea : ma aflu in concediu de ingrijire a copilului si sunt insarcinata cu al doile bebe, urmatorul concediu de maternitate il primesc pe 15 februarie 2014, dar primul se incheie pe 2 ianuarie 2014, respectiv, daca eu ies la lucru si lucrez o luna jumatate, cum mi se va calcula concediu de maternitate si respectiv indemnizatia de ingrijire a copilului daca voi lucra doar o luna jumatate? (sau e mai bine sa intru in concediu de ingrijire a copilului pina la 6 ani si sa primesc respectiv 90% din concediul de maternitate calculat la primul bebe, sfatuiti-ma cum e mai bine, care sunt beneficiile si pierderile in cazul primei si celei de a doua variante, daca in cei 3 ani salariul brut de functie a crescut cu 25 %. VA MULTUMESC )

olga
10.10.2013, 15:33

ajutor,spuneti-mi va rog daca eunu am certificatul de nastere eliberat de maternitate original,am doar copia ,voi putea depune documentele pentru indemnizati sau nu?sau fara original nici sa nu incerc?

lavinia munteanu
9.10.2013, 17:50

buna ziu. am o intrebare ,,,,, am fost angajata si copilul meu acuma pe data de 1 noiembrie implineste 3 ani pina acuma am primit 1200 lei pe luna de la nastere asa a fost calculat......acuma daca nu ma angajez la munca si sotul nu este si nici nu a fost angajat mai putem beneficia la ceva indemnizatii daca reinoim actele cind copilul face 3 ani.....multumesc mult.....

Diana
9.10.2013, 12:44

"Cuantumul lunar al îndemnizaţiei pentru creşterea/îngrijirea copilului este de 30% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare zilei de naștere a copilului."

Spuneti-mi va rog, se are in vedere venitul brut sa net? De exemplu salariul meu, in ultimele sase luni era de 6500 lunar, brut - circa 8 mii. 30 la suta din care suma se calculeaza?

Multumesc!

maxim
8.10.2013, 19:12

Buna,daca sotia mea activeaza in MAI ce indemnizatie lunara  o sa primeasca,pentru ca eu m-am adresat si mi sa comunicat ca o sa primeasca numai 300 de lei lunar.???

Victoria
7.10.2013, 19:22

Intrebarea suna in felul urmator: 25 decembrie 2012 a fost declarata de Guvern zi libera ce urmeaza a fi recuperata pe 26 ianuarie 2013 - simbata. Respectiv 26.01.2013 este declarata de guvern zi lucratoare. Daca intreprinderea a emis ordin ca toti angajatii sa lucreze la data de 25.12.12 iar la data de 26.01.13 sa fie zi libera. Respectiv pe 26 nu am lucrat. La CTAS se va considera luna lucrata incomplet si va fi exclusa din baza de calcul? Multumesc anticipat!

7.10.2013, 18:30

Natalia. Da.

 

Lia Luca. 1) Dacă doriţi să primiţi îndemnizaţia lunară calculată din salariul soţului, atunci la CNAS va trebui sa meargă tatăl cu documentele sale privind salarizarea şi documentele enumerate mai sus în articol. În aceste condiţii soţul va trebui sa-şi ia concediu de îngrijire a copilului de la servici pe o perioadă de 3 ani şi pentru a păstra îndemnizaţia poate reveni la muncă doar pe normă parţială.

2) Nu. Puteti solicita îndemnizaţii doar de la un stat. În cazul de faţă dacă ve-ţi solicita din România - veţi primi ca şomeri (dar la ei sumele îs mai mari), dacă din Moldova - ca siguraţi (se va calcula din salariu). Deja rămîne să decideţi cum e mai convenabil pentru voi.

 

Tania. Nu este publicată nici o lege în care se specifică că 0,75 este valoarea normei parţiale - "condiţiile timpului de muncă parţial". Parţial poate fi considerat şi lucrul de 7 din 8 ore atît timp cît nici într-un act nu apare nici o valoare exactă ci doar noţiunea de "normă parţială". 0,75 este valoarea optimală şi în masă utilizată pentru a crea o stricteţe.

 

Diana. 1) Part-time - post de muncă cu program redus. Poate fi de 2 tipuri: 1. 4 ore - 20h/săptămînă; 2. 6 ore - 30 h/săpt.

2) De la contabilitatea companiei în care activezi.

 

Olga Olga. Ordinul de acordare a concediului de îngrijire a copilului se întocmeşte în 2 exemplare (unul se acordă salariatei pentru a fi prezentat la CTAS).

 

Exemplu ordin:

SRL "..." (Denumirea firmei)

Adresa, Date de contact

 

ORDIN NR. ...

 

Se acorda d-nei ... ... (nume, prenume),

 

   Datele personale din buletinul de identitate  (seria, data eliberării buletinului,  codul personal, cetăţean RM), concediu de maternitate din data de ... pînă la ..., pe un termen de 3 ani.

 

Director                                                                                             Semnătura

Contabil sef                                                                                       Semnătura

 

Data întocmirii ordinului

 

   În cazul companiilor mai mari sau de stat şi în cazul emiterii unui ordin ce afectează mai mulţi angajaţi se liberează şi semnează de persoana care face extarsul, adică responsabilul de la cadre sau de la secretariat:

 

Exemplu de extras din ordin:

 

EXTRAS DIN ORDIN NR. ...

 

Se acorda d-nei ... ... (nume prenume),

 

   Datele personale din buletinul de identitate  (seria, data eliberarii buletinului,  codul personal, cetatean RM), concediu de maternitate din data de ... pina la ..., pe un termen de 3 ani.

 

__________________________________

Conform originalului              Semnătura                

 

Liliana. În calcul se va lua venitul din ultimele 6 luni: de la ambele funcţii.

 

Natalia. Dacă aţi luat concediul de la serviciul soţului reiese că sunteţi concediată. Atunci nu mai aveţi dreptul să primiţi îndemnizaţia lunară ca persoană asigurată (calculată din salariu). În cazul de faţă sunteţi şomeră şi veţi primi lunar 300 lei timp de 1,5 ani. Pentru a primi îndemnizaţia de îngrijire a copilului ca persoană asigurată trebuia să ieşiţi de la servici în concediu de îngrijire a copilului.

 

Nata. Odată cu depunerea cererii de eliberare v-aţi pierdut dreptul de a mai primi îndemnizaţie calculată din salariu. Vi se va oferi cîte 300 lei lunar timp de 1,5 ani.

 

Elena Domosan. 3 ani de la naştere sau cum aţi spus şi dvs "pînă cînd copilul face 3 ani".

 

7.10.2013, 15:47

Intrebarea mea suna in felul urmator : CIND TREBUIE SA REINCEP LUCRUL? am nascut pe 01 ianuarie 2011, respectiv copilul meu pe 1 ianuarie 2014 face 3 ani, eu trebuie sa ies la lucru ziua imediat urmatoare ce copilul meu face 3 ani, sau se ia in calcul faptul ca in concediu de maternitate (cele 126 zile) am iesit pe 01 decembrie 2010 - 06 martie 2011, respectiv concediul de ingrijire al copilului va fi trei ani incepind cu 6 martie 2011 pina pe 6 martie 2014, sau cei trei ani se are in vedere pina copilul face trei ani, chiar sunt nedumerita, va rog sa ma ajutati! multumesc!!!

nata
7.10.2013, 15:25

salut  referitor la indemnizatia lunara(am nascut in august) la ea se ia in considerare ultimile 6 luni pina la nasterea copilului ,eu am lucrate numai 2 luni dupa care mam eliberat de la serviciu si nu am  mai lucrat se vor lua lunile acestea 2 in calcul sau cum mi se va calcula indemnizatia ?voi primi ca persoana neasigurata adika300lei timp de 1,5 ani sau  cum? multumesc

Victoria
4.10.2013, 15:54

Salut! Spuneti-mi va rog, daca in luna ianuarie am copie la ordinul emis de intreprindere care prevede declararea unei zile lucratoare drept zi libera pentru  toti angajatii pentru luna respectiva, prezentindu-l la CNAS imi vor exclude luna respectiva din baza de calcul a indemnizatiei? sau nu e suficienta o singura zi? 

natalia
4.10.2013, 9:58

salut am si eu asa o intrebare pentru calcularea  indemnizatia lunara care luni se ia in consideratie??..in cazul in care eu am lucrat pina pe 1 mai dar eu la jumatatea lui iunie trebuia sa ies in concediu de maternitate ?se va lua asta in calcul?....concediu lam luat de la locul de munka a  sotului.multumesc frumos

Liliana
3.10.2013, 21:30

Buna. Eu am asa o intrebare; daca in ultimele trei luni pina la concediu de maternitate, miam schimbat functia si salariul respectiv este mai mare, se iau in calcul toate 6 luni, sau salariile de la ultima functie, adica trei luni?

3.10.2013, 14:36

buna ziua,cum se intocmeste extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului?

Eu sunt contabil incepator si as vrea sa stiu cum se scrie.Multumesc

Diana
2.10.2013, 10:41

Buna ziua. Spuneti-mi va rog:

1. Ce inseamna part-time, 4 ore de munca/7 ore?

2. De unde iau extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului? De la locul de munca?

1.10.2013, 12:48

buna tuturor, spuneti va rog in ce H.G este indicat ca daca mama doreshte sa revina la servici din concediul de maternitate copilash are 1,5 ani atunci trebuie sa ma angajez pe 0,75 cu mentinerea indemnizatiei lunare ashtept cu nerabdare (in H.G 1478 NU ESTE SPECIFICAT 0,75 NORMA)

30.09.2013, 17:16

Buna!

as avea 2 intrebari:

1) din lipsa de informatie, mi-am luat deja concediul de maternitate de 5 saptamani, apoi am aflat ca putea sinsotul sa-si ia (avand salariul de 3 ori mai mare decat al meu). Am primit deja pe card acea suma de 100% din salariu*4. Mai pot face ceva ca macar timp de 3 ani sa iau 30 % din salariul sotului (sa depun cerere de demisei, etc)

2) Ambii (parinti) suntem cetateni romani cu domiciliul in RM, este posibil ca sotul sa isi treaca domiciliul in Bucuresti ca sa primim indemnizatii si de la statul roman? Daca da, care ar fi acestea?E posibil sa primim de la ambele state in acelasi timp indemnizatii?

natalia
30.09.2013, 15:55

Daca eu lucrez la doua servicii se va lua in calcul ambele salarii oficiale?

30.09.2013, 15:16

Olga. Conform pnct 7 al HG1478 din 15.11.2002 "Îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei se suspendă în cazul în care mama se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului (in cazul dvs - continuati studiile) şi se stabileşte tatălui neîncadrat în cîmpul muncii, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 1,5 ani sau persoanelor indicate în subpunctul 4)"

"4) în cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere, opţional... bunelului... care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte acestuia din data acordării concediului pentru îngrijirea copilului." În acest caz bunelul trebuie să stea acasă cu copilul pe toată perioada concediului de îngrijire şi creştere.

 

Vivi. Dacă sunteţi căsătorită, trebuie. Acest document recent a fost introdus în lista celor necesare pentru îndemnizaţii. Dacă nu-l aveţi, la depunere explicaţi motivul organelor CNAS şi poate se trece fără.

Vivi
30.09.2013, 12:55

Salut!!! Certificatul de casatorie e neaparat pentru indemnizatii?

olga
27.09.2013, 18:15

Buna ziua.Am asa o intrebare daca eu sunt studenta si sotul nu lukreaza poate bunelul sa ia concediu pentru ingrijirea copilului el fiind angajat oficial????

27.09.2013, 15:29

Irina Munteanu. Dupa inregistrarea copilului si depunerea actelor ve-ti primi indemnizatia unica la nastere in valoare de 2900 lei (pt al doilea copil) si indemnizatia lunara in valoare de 300 lei oferita pentru fiecare luna trecuta de la nastere (ex: daca copilul are 3 luni - 900 lei sau daca 4 luni - 1200 lei). In continuare deja se va achita lunar cite 300 lei pina la 1,5 ani.

Documentele le puteti depune maxim pina la virsta de 12 luni ale copilului.

irina munteanu
27.09.2013, 13:30

buna................. multumesc mult pentru raspuns....................daca punteti sa-mi spuneti care este indemnizatia de nastere la al doilea copil ce are acuma 3 luni .............in cit timp trebue sa depun actele pentru indemnizatia unica de nastere si indemnizatia de crestere si ingrijire a copilului................multumesc mult...........

 

 

25.09.2013, 14:52

Alina. In cazul de fata merge vorba despre concediul de ingrijire a copilului care se ofera dupa concediul de maternitate (concediul de 126 zile: 76 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal). Dacă reveniţi la servici fără a vi se elibera ordin de acordare a concediului de îngrijire a copilului, atunci vă pierdeţi dreptul la îndemnizaţia lunară. Deci, solicitaţi mai întîi concediul (pentru a se elibera ordinul), prezentaţi documentele la CNAS, staţi o perioadă acasă cu copilul (nu este un termen stabilit) şi după reveniţi la servici. Odată cu revenirea anunţaţi şi organele CNAS cu copia contractului part-time şi extrasul ordinului de reîncadrare în muncă.

 

Dana. Soţia va primi îndemnizaţia de îngrijire a copilului ca şomer - în valoare de 300 lei timp de 1,5 ani. Poate fi solicitată pe numele tatălui sau a altei rude apropiate în caz femeia nu este capabilă să aibă grijă de copil sau se încadrează în cîmpul muncii.

 

Irina Munteanu. Din păcate pentru primul copil deja e tîrziu şi nu mai puteţi solicita nimic. Pentru al doilea, de 3 luni, puteţi primi îndemnizaţia unică la naştere şi cea de întreţinere în valoare de 300 lei timp de 1,5 ani de la naştere. Pentru asta trebuie să înregistraţi copilul la Oficiul Stării Civile şi după să prezentaţi documentele la CTAS de pe teritoriul unde mama îşi are viza de reşedinţă.

 

Svetlana. Nu. Odată ce primiţi îndemnizaţii în alt stat automat se anulează cele care trebuie să le primiţi în RM. La depunerea actelor organele CNAS verifică.

 

Natalia. Da. În calcul se iau doar lunile lucrate complet: "În cazul în care lunile luate în calcul sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu medical, concediu din cont propriu, etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă." (pnct. 39 al HG1478 din 15.11.2002) Adică din ultimele 6 luni anterioare naşterii (noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie) după cum aţi anunţat s-au lucrat complet doar ianuarie, februarie şi martie şi doar ele vor fi luate în calcul.

Natalia
24.09.2013, 10:57

Bună ziua, am nevoie de o consultație a unui specialist. La 26.06.2013 am născut al 2-lea copil, în luna decembrie am lucrat doar o zi, în rest m-am aflat îm concediu medical. Lunile ianuarie, februarie și martie le-am lucrat conplet, iar în aprilie m-am aflat în concediu ordinar 28 zile (de la 01 pînă la 28), după care de la 29 .04.2013 am ieșit în cocediu prenatal. Specialiștii de la CNAS mi-au comunicat că în calcul se vor lua doar lunile ianuarie, februarie și martie, dar concediul ordinar, ajutorul material și luna decembrie nu le vor lua în calcul. Specialiștii de la CNAS sunt corecți ?

Svetlana
22.09.2013, 21:04

buna ziua  sunt cetateana a Republicii Moldova casatorita cu cetatean roman si am nascut in Romania stiti daca as putea beneficia de indemnizatia de stat din Moldova daca am si indemnizatia din Romania

irina munteanu
22.09.2013, 17:16

Buna ziua! daca puteti sa-mi raspundeti la intrebare sa ma clarific. Am un copil de 5 ani si al doilea de 3 luni nascuti amindoi in portugalia acuma vrem sa ne intoarcem in moldova ,suntem la evidenta in moldova...........vrem sa stim daca avem dreptu la ceva indemnizatii pe copii..................Daca am dreptul sa depun actele pentru al doilea nascut sa primim baniii de nastere si pe luna cum ar veni si pe primul copil de 5 ani ce as putea primi nusuntem nici nu am fost angajati cu sotul in moldova...........multumesc...........

Dana
18.09.2013, 18:05

Buna! in cazul in care la momentul producerii riscului, sotia se afla la ingrijirea sotului, aceasta poate beneficia si de indemnizatia lunara pt ingrijirea copilului ,in marime de 30% din baza de calcul , (in conditiile in care sotul continua sa lucreze)?

Alina
17.09.2013, 12:25

Activitatea mea este part-time si conform discutiilor cu seful pot continua sa lucrez fara sa-mi iau concediu de maternitate. La depunerea actelor se cere Extras din ordinul de acordare a concediului... Cum procedez in aceasta situatie? E scris alb pe negru ca mamele pot desfasura activitate part-time sau de la domiciliu si tot li se acorda indemnizatia pentru cresterea copilului pina la 3 ani...

17.09.2013, 10:44

Marina. 1. Veti primi in continuare indemnizatia pentru primul copil (pina la 3 ani ai copilului) + indemnizatia pentru al doilea copil (pina la 3 ani ai celui de-al doilea copil). Nu trebuie sa restabiliti nimic - se achita in continuare.

2. Indemnizatia ramine neschimbata pentru primul copil, iar pentru al doilea se calculeaza din venitul mediu obtinut in ultimele 6 luni pina la nastere.

3. Conform pnct 23 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe entităţi şi în fiecare este asigurată, conform legislaţiei, indemnizaţia se calculează în funcţie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate eliberate de fiecare din entităţi în care îşi desfăşoară activitatea salariatul."

 

Maria. Se iau in calcul ultimele 6 luni anterioare nasterii (din care 2 deja sunteti in concediul de maternitate). Respectiv, dupa cum ati spus baza de calcul se formeaza din ultimele 4 salarii. Dar nu uitati ca in calcul se iau doar lunile lucrate complet.

maria
16.09.2013, 16:42

cum se calculeaza mai exact indemnizatia de crestere. Media ultimelor sase luni lucrate pana in momentu in care am iesit in concediul prenatal, sau 6 luni pana in ziua in care am nascut (ar iesi ultimele 4 salarii). eu tot nedumerita sunt:(

Marina
14.09.2013, 23:35

Pe parcurs la ultimele 6 luni în afara serviciului de bază am prestat în baza contractelor anumite servicii contra plata pentru ONG-uri și în afara de asta am mai lucrat prin cumul la o instituție de învățamînt. La calcularea îndemnizației lunare for fi luate în calcul toate aceste venituri?

Marina
14.09.2013, 23:29

Am asa o situatie - am ieșit din concediul de maternitate la serviciu de baza din luna februarie 2013, peste trei saptamiÎni trebuie sa ies in concediu de maternitate cu a doua sarcina. Prima mea intrebare este  - ,,Eu pot sa-mi restabilesc indemnizația și pentru primul copil (el are acum 2,5 ani)?" Dacă pot, care va fi cuatumul indemnizației, pentru ambii copii tot una sau pentru primul suma care am primit-o anterior si pentru al doilea suma reeșind din venitul obținut în ultimele 6 luni?

13.09.2013, 14:25

Railean Doina. In calcul se vor lua doar lunile lucrate complet la ambele servicii, adica venitul total (la serviciul de baza si prin cumul) obtinut in cele 3 luni lucrate complet la serviciul de baza.

 

Natalia. Da. Mai multe detalii la aceasta tema gasesti in raspunsurile de mai jos. S-a discutat de foarte multe ori.

 

Olesea. La serviciul de baza doar din venitul obtinut (prezinti certificatul pe venit) la serviciul prin cumul.

 

Irina. Daca sotul e functionar public, atunci din salariul sau nu se retin contributiile achitate la stat. In rezultat nu are din ce sa se calculeze indemnizatiile. La concret daca se achita contributiile sau nu puteti afla din contabilitatea institutiei in care functioneaza.

 

Saby. La adresa vizei de resedinta a mamei. Tatal poate lua indemnizatia doar daca va sta acasa si va ingriji de copil sau se va intoarce la servici pe norma partiala.

 

Tania. La moment CNAS-ul dispune de programe prin care se poate verifica venitul pentru fiecare angajat. Totusi nu intotdeauna au datele pentru ultimele luni. Pentru a fi mai increzuta si sa nu faceti mai multe drumuri va recomandam totusi sa aveti si certificatele la mina.

 

Valentina. Din cite se intelege dvs ati nascut al doilea copil fiind in concediu cu primul. Daca e asa nu are cum sa primiti o indemnizatie mai mare pentru al doilea copil (adica 888 lei). In asa caz indemnizatiile se calculeaza din salariul de baza (de functie - care e inscris in contract - fara premii, bonusuri sau alte adaosuri) inregistrat pina la iesirea in concediu cu primul copil. La primul copil baza de calcul trebuie sa fie mai mare deoarece pe linga salariu s-au inclus si adaosurile (premii, bonusuri, etc.). In rezultat pentru prima data trebuie sa primiti 710 lei pentru primul + indemnizatia unica de 2900 lei + indemnizatia lunara pentru al doilea copil (trebuie sa se achite si luna iunie). 

Ceva nu iese: s-au dvs ati pierdut ceva din vedere sau de la CTAS s-au facut erori. Ar fi cazul sa contactati si sa verificati. Telefoanele le gasiti printre primele comentarii.

 

valentina
13.09.2013, 12:01

 

Buna ziua spunati-mi va rog, pt primul copil primem cite 710lei lunar, acum la al doilea primesc 888lei, cind aam dat actele mi s-a spus ca si pentru cel mare care acum are 2.ani si 2luni voi primi pina la virsta de 3ani.si pnt al doilea taxa de stat plus 30procent din venit. adica la suma de 710care o primeam se adauga suma la aldoile.puteti sa imi spuneti de ce nici la 1000nu am ajuns.

si inka aldoilea sa nascut in iunie actele le-am dat in iulie, mi sa zis ca mi se va achita si luna in care am nascut, da nu s-a achitat. Va multumesc

tania
12.09.2013, 16:25

buna ziua spuneti va rog in cazul cind revurile se prezinta o data la trei luni tot trebuie de prezentat certificatele astea privind venitul din ultimele 6 luni?

Saby
10.09.2013, 17:55

Buna

Daca viza de resedinta a parintilor nu e in Chisinau, unde trebuie sa ma adresez? Si in cazul cind mama nu lucreaza,tatal care lucreaza oficial de 3 ani, poate lua indemnizatia?

Irina
9.09.2013, 5:34

Buna ziua,sotul meu lucreaza oficial la stat de aproximativ 10 ani,eu sunt casnica si nu i sa platit nici un fel de indemnizatie din partea lui,am primit numai eu ca persoana neasigurata,dupa un an si jumate mai pot primi bani?

olesea
7.09.2013, 14:11

buna ziua .ajutatima va rog.De unde mi se va calcula indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca,in caz cind de la locul de munca de baza sunt in concediul pentru ingrijirea primului copil (are 5ani) de un an lucrez prin cumul si sunt insarcinata cu al doilea 30 saptamini

Natalia
6.09.2013, 12:20

 Pot sa stiu daca nasc al doilea copil in timp ce ma aflu in concediul pentru ingrijirea primului copil, voi putea beneficia de concediu de maternitate platit si respectiv concediul pentru ingrijirea   celui de-al doilea copil

6.09.2013, 12:06

My bebe,  imi puteti va rog frumos spune: in cazul in care la  locul de munca de baza am lucrate il ultimele 6 luni doar 3 luni integrale, iar la locul de munca prin cumul am lucrate toate 6 luni integre. cum se face calculul pentru concediul de 126 de zile. se face media lunara pt cel de baza, apoi pt cel prim cumul.... se aduna si se face pt cele 126 zile? mersi mult.

4.09.2013, 17:52

Natali. Calcularea indemnizatiilor poate dura de la 1 la 3 luni (mai frecvent 2 luni) de la depunerea documentelor.  Daca totusi ati depus documentele imediat dupa nastrea copilului si deja au trecut 3 luni, atunci puteti suna reprezentantii CTAS (sectorul unde ati depus documentele). Datele de contact pentru sectoarele din Chisinau le gasiti in primele comentarii le articol, iar pentru orice alt raion aici.

natali
4.09.2013, 17:52

Buna ziua, pute-ti va rog sa-mi spuneti unde sa ma adresez daca nu am primit indemnizatia nici unica nici lunara ...toate actele au fost depuse, am cartela bancara, copilul are trei luni si pe card nu este nici un leu.

ana
4.09.2013, 17:52

multumesc  mult{#emotions_dlg.lips_heart_1}

3.09.2013, 16:09

Tatiana. Oficial de la data de 2.09.2013 atit la serviuciul de baza cit si la cel prin cumul sunteti in concediu de maternitate. Totusi, daca va permite sanatatea puteti sa lucrati mai departe, doar ca asta nu va afecta nicidecum calculele indemnizatiilor. Ce tine de indemnizatia lunara de crestere a copilului (daca reveniti la servici indata dupa nastere), atunci odata cu depunerea documentelor la CNAS va trebuie sa prezentati copia ordinului de revenire la servici pe norma partiala. Contractul se modifica cind reveniti la servici dupa concediul de maternitate.

 

Ana. Daca ati lucrat 4 luni pina la concediul de maternitate si in continuare sunteti angajata, atunci beneficiati de indemnizatia de maternitate, indemnizatia unica la nastere si indemnizatia de crestere a copilului pina la 3 ani. Mai multe detalii gasiti in articol.

 

Elena. Oficial orice procura trebuie intarita la notar. Adica pentru asta trebuie sa mergeti in raion. Pentru concretizarea faptului puteti suna la linia fierbinte CNAS la 022286115 sau organele CTAS din Orhei la adresa:

or. Orhei, MD-3505
str. Vasile Lupu, 113
tel.: 235-2-25-48
      235-3-31-39
      235-2-02-76
      235-2-37-57
fax: 254-2-23-60

 

Ana. Sotul va poate ramine cu copilul. Conform pnct. 7, 3) al HG1478 din 15.11.2002 "Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei/tatălui se suspendă în cazul în care mama/tata se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte tatălui/mamei neîncadrat/ă în cîmpul muncii, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 1,5 ani." In asa caz sotul va primi 300 lei pina la virsta de 1,5 ani ai copilului. Totusi poti pastra indemnizatia care o primesti la moment pina la 3 ani daca te angajezi pe norma partiala (grafic redus). 

 

Bunescu Nina. Cererea se scrie la CTAS odata cu prezentarea setului de documente. Exemplu vedeti pe loc.

 


3.09.2013, 15:43

Buna ziua. Sunt o tinara mamica si am nevoie de ajutorul D-stra. Punctul 1. din actele necesare p/u obtinerea indemnizatiilor ( Cererea pentru stabilirea îndemnizației unice la naşterea copilului şi îndemnizației lunare pentru creșterea/îngrijirea copilului), exista un model tip? Daca nu ma ajutati va rog , daca se poate un exemplu?!

Ana
3.09.2013, 13:52

spuneti-mi va rog daca eu am stat in concediul pentru ingrijirea copilului un an si am primit indemnizatiile, dar acum doresc sa ies la lucru poate sotul sa primeasca mai departe indemnizatiile pe copil ca el va ramiine acasa,  si  care va fi suma acea care am primit-o pina acum sau asta de 300 lei?

Elena
2.09.2013, 14:14

Buna am si eu o intrebare: poate mama mea sa ia indemnizatiile pentru copil daca iam facut procura la primaria din sat(traim la tara), mentionez ca... mai multe persoane au facut procura la primarie si primesc banii, dar lui mama ia refuzat-o, a zis ca trebuie din raion sa faca la notar. Poate stiti nr. de telefon la CNAS din Orhei ca sa ma mai adresez si cu alte probleme. Va multumesc anticipat !!! O zi buna in continuare!

ana
31.08.2013, 21:35

buna .ziua.....va rog frumos  sa-mi raspundeti la o intrebare.....eu  am lucrat doar 4  luni...pot sa benificia de ceva????la nastere  si ce ducumente am nevoie....

Tatiana
31.08.2013, 13:21

Bună ziua, am o intrebare, la moment lucrez  la 2 servicii: profesor și coordonator de proiect. De pe data de 02.09.2013 ies în concediu de maternitate. actele vor fi depuse pentru concediu la locul de muncă unde lucrez profesor. Am dreptul să lucrez cu 100% pînă la nașterea copilului la cealaltă funcție, coordonator de proiect și din momentul nașterii copilului să modific contractul de angajarecu 0,5 sau 0,75 sau contractul trebuie modificat din momentul cînd ies în concediu de maternitate?

Vă pun aceste întrebări pentru a ști cum este cel mai bine pentru mine să procedez pentru a nu se răsfrînge asupra calculării intemnizației pentru copil. 

28.08.2013, 16:52

Tanya. Conform art. 124, (3) al Codului Muncii RM "Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani."

 

Luminita. In calcul se include doar recalculul facut pentru luna complet lucrata + premiul pentru aceasta luna. Daca sumele totusi difera, ar fi cazul sa sunati la CTAS unde ati depus documentele (datele de contact le gasiti in primele comentarii pentru articol).

 

Dom Cristina. Daca planificati in viitorul apropiat bebelus, atunci ar fi cazul sa discutati cu angajatorul. In cazul concediului de maternitate nu vor fi probleme, principalul sa aveti lucrate cele 6 luni antecedente. In cazul concediului partial platit de crestere/ingrijire a copilului de 3 ani - e cazul sa discutati cu angajatorul deoarece de indata ce contractul expira - dispare dreptul de a primi indemnizatie ca persoana asigurata (ve-ti primi ca somer 300 lei pina la 1,5 ani). Ar fi cazul sa incheiati un contract pe termen nelimitat.

 

Ilescu Tatiana. Cind aveti posibilitatea, dar nu mai tirziu de 12 luni de la nastere.

 

Dorina D. Da

 

Avram Ilona. Nu exista un model prestabilit pentru asa tip de cerere. Totusi va putem propune careva exemple: Model cerere 1, Model cerere 2.

27.08.2013, 10:16

buna , am shi eu o intrebare shi nevoie de ajutor, iata imi treb exemplu de cerere sa prezint la serviciu in legatura cu concediu pe perioada de 3 ani, vrau sa o scriu corect conform legislatie multumesccccccccccc

dorina d
26.08.2013, 19:54

buna  ziua  .am  si  eu o intrebare.daca am  lucrat    numai  6  luni  .pot  benificia de indemnizati la nastere...pe  3  ani??{#emotions_dlg.f_eyebrows}

25.08.2013, 18:20

Salutare!  Ma intereseaza sa stiu la cit timp dupa nastere pot sa merg cu actele ca sa scriu cerere pentru indemnizatia unica si indemnizatia lunara?

22.08.2013, 14:56

Salut. Spuneti-mi va rog . Sunt angajata de 2 ani, contractul angajatorul il inchieie pentru o peroada de 1 an, si la expirarea contractului, iar il prelungeste cu 1 an. Am asa o intrebare voi beneficia eu de concediu de maternitate si de concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, daca am un contract incheiat pe o perioada determinata, sau nu. Cum pot face sa beneficiez de amblele fara a avea probleme. Multumesc

Luminita
22.08.2013, 14:49

Buna! Eu am prezentat pachetul de documente pentru indemnizatia copilului. Cind am depus actele mi-au calculat o suma, acuma primesc mai putin. In certificatul de salariu au fost incluse 6 luni, dintre care numai 1 luna era deplin lucrata. Asa s-a primit ca in aceasta luna am primit si premiu si recalcul la salariu pe 3 luni, deoarece s-a majorat salariu. Aceasta suma (recalcul) se include la calcularea indemnizatiei?

Tanya
21.08.2013, 16:28

Am gasit deja raspuns la întrebarea acordata citind comentariile.

Cele bune.

Tanya
21.08.2013, 16:07

Buna, am şi eu o întrebare. începînd cu luna iunie 2010-pînă în iulie 2012 am stat în concediu pentru îngrijirea copilului. La virsta de 1 an şi 10 luni a mers la gradiniţă şi eu am iesit la serviciu.  În cazul dat nu am folosit tot concediul si am dreptul sa mil iau cind doresc. La moment lucrez şi în cazul cînd sunt însărcinată si de la serviciu aş iesi în concediul ramas de la primul copil se poate spune ca sunt la întretinerea soţului şi pot primi indemnizatia calculata din salariul lui.

Mulţumesc!

19.08.2013, 16:52

Olga Rata. Indemnizatia unica la nasterea copilului nu este calculata de catre companiile la care se activeaza, fie prin cumul sau de baza. Cuantumul este unic si se stabileste pentru fiecare an: 2013 - 2600 lei daca e primul copil si 2900 lei pentru fiecare al doilea (vezi tabelul din articol). Indemnizatia lunara de crestere/ingrijire a copilului se calculeaza de catre organele CNAS teritorial in baza certificatelor cu venitul impozitat pe luni (ultimele 6) de la fiecare companie. Conform pnct 44 al HG1478 din 15.11.2002 "În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se calculează în funcţie de venitul total asigurat."

Compania de baza e obligata sa calculeze si pentru compania prin cumul doar in cazul indemnizatiei de maternitate pentru concediu.

 

Marinela. Orice revenire la servici fie pe norma intreaga sau partila, fie la serviciul de baza sau prin cumul - trebuie declarata la organele CNAS.In acest caz ar fi bine sa suni la linia fierbinte 022286115 si sa intrebi daca mai ai dreptul sa soliciti restabilirea indemnizatiilor pina la 3 ani.

 

Dennys. Indemnizatia unica la nastere o primeste mama indiferent daca este asigurata sau nu (2600 lei daca e primul copil sau 2900 lei daca e al 2, 3,... copil). In cazul indemnizatiei lunare de crestere si intretinere - tatal

 

Roza. Da, insa doar in cazul in care nu ati primit nimic in Ucraina. Pentru asta va trebui mai intii sa inregistrati copilul la Oficiul Starii Civile din teritoriul unde aveti viza de resedinta.

 

Mery. Va rugam sa cititi mai intii articolul si comentariile. Aceasta intrebare a fost discutata de foarte multe ori. Daca la iesirea in concediul de maternitate cu a 2 sarcina ve-ti fi inca in concediul de crestere/ingrijire a primului copil, atunci indemnizatiile se vor calcula din salariul tarifar - de functie. Pentru mai multe detalii cautati in comentariile de mai jos.

 

Inna. Indemnizatia de maternitate se calculeaza in baza venitului optinut pina la iesirea in concediu. Daca salariile sunt mai mari - respectiv si indemnizatia va fi mai mare si invers in caz contrar. Mai multe detalii despre indemnizatia de maternitate si modul de calcul gasiti in articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii.

inna
18.08.2013, 20:58

buna!
spunetimi va rog cum se calculeaza suma de bani care o primim cind iesim in concediu de maternitate?
de ce la variaza atit de mult intre ele ?unii primesc 4miilei altii 20mii si unii am auzit ca primesc si 25mii lei???
multumesc anticipat. 

MERY
18.08.2013, 20:39

BUNA ZIUA!
spuneti-mi va rog daca aflindu-ma in concediu de ingrijire a copilului  am ramas insarcinata cum mi se va calcula indemnizati?cind copilul va implini 3ani voi avea 7-8luni de sarcina

Roza
18.08.2013, 13:56

Buna.Am nevoie si eu de informatie.La mine situatia asai,am nascut in Ukraina,copilului iam facut adeverinta de nastere ukraineasca,acum neam intors in Moldova,copilul are deja 9 luni,am dreptul sa ma adresez dupa indemnizatii??multumesc mult.

 

dennys
17.08.2013, 1:22

Buna!

In cazul in care mama copilului nu lucreaza, indemnizatia unica la nastere o poate luat tatal, adica eu, care lucrez oficial de 3 ani, pina aici totul e clar, insa nu mi-e clar un lucru...eu sunt nevoit sa stau acasa pe perioada de 3 ani ???

Marinela
16.08.2013, 23:47

 

Ma aflu in concediu pentru ingrijirea copilului care are aproape 2 ani. De la 1.10.2013 am fost angajata ca profesoara, prin cumul, pe 0.75 salariu pina la 31.05.2013. Reprezentantii CNAS au aflat ca lucrez si din iunie mi-a fost stopata indemnizatia. Au avut dreptate? 

Olga Rata
16.08.2013, 9:30

Buna ziua am o intrebare Este obligata  firma de baza  la care lucrez  sa ia in calcul salariul de la lucru prin comul pentru calculele indemnizatiilor : unice la naşterea copilului şi îndemnizaţia lunară pentru creştere/îngrijire. Daca este obligata sa ia in calcul  si  refuza la cine pot sa ma adresez? Daca sunt unele cazuri in care poate sa refuze va rog sa ma instiintati.

Va multumesc anticipat.

15.08.2013, 16:26

Viktoria. Legea cu privire la oferirea indemnizatiilor pentru copii este unanima pentru toate mamicile, indiferent daca se afla in casatorie sau creste singura copilul. Mamele solitare si cu stare financiara foarte grea pot primi ajutor material. Pentru mai multe detalii te poti adresa la organele de asistenta sociala.

 

Ion. Daca mama lucreaza sau e declarata inapta de a avea grija de copil, atunci concediul de crestere a copilului poate fi luat pe numele tatalui. La serviciu trebuie de prezentat o cerere de solicitare a concediului, certificatul de nastere a copilului si un document ce atesta ca mama lucreaza sau sanatatea nu-i permite sa aiba grija de copil.

 

Silvia. Indemnizatia unica la nastere se ofera odata cu prima plata a indemnizatiei lunare de crestere/intretinere a copilului. Achitarea se face timp de 1-2 luni de la depunerea actelor.

silviA
15.08.2013, 15:35

BUNA SPUNETIMI VA ROG IN CIT TIMP POT PRIMI INDEMNIZATIA LA NASTERE , CITE ZILE

Ion
9.08.2013, 12:06

Buna ziua. Cind poate tata sa beneficieze de acel concediu pe termen de 3 ani si de îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului? Si ce acte trebue de prezentat la serviciu pentru ai acolrada acel concediu de 3 ani.

VIKTORIA
9.08.2013, 9:51

buna ziua.am o intrebare.eu sunt mama solitara,eu o sa primesc ceva adaus la indemnizatie?

8.08.2013, 15:22

Anisoara. Daca detii un document prin care se atesta faptul ca locuiesti pe adresa data, atunci in baza lui si daca muncesti poti elibera si de servici un act precum ca lucrezi in zona data - poti depune si solicita indemnizatia din sectorul dat. Mai multe detalii la linia fierbinte CNAS 022286115.

Anisoara
8.08.2013, 13:42

Persoanele la care locuim acum sunt plecate peste hotare dar miau facut procura,pot eu cu ia sa ma pun la evidenta ,sami schimb viza de resedinta pentru a primi indemnizatia aici unde locuiesc la moment.

5.08.2013, 15:26

Tania. Concediul de maternitate dureaza 126 zile in cazul nasterilor normale si e compus din concediul prenatal (pina la nastere 76 zile) şi postnatal  (dupa nastere 56 zile). Adica pina la eliberarea ordinului de acordare a concediului de crestere/ingrijire a copilului trebuie sa asteptati 56 zile (nu 126!). Setul de documente va putea fi depus la CTAS doar dupa eliberarea ordinului pentru concediu si doar după 56 zile de la nastere. Pentru calculul indemnizatiei de crestere/ingrijire a copilului se va lua in calcul ultimele 6 luni anterioare nasterii copilului.

4.08.2013, 21:24

Buna tuturor am shi eu o intrebare, iata dupa ce am nacut treb sa ashtept sa treaca aceste 126 zile apoi sa ma duc la servici sa scriu cerere de concediu  shi numai dupa ce va fi ordin atunci cu xerox acestuia voi putea pleca la cnas? dar nu pot sa ma duc mai repede  ca sa nu ashtept luna septembrie pina se finiseaza aSTEA 126 zile?daca eu pe data de 2 mai am ieshit in concediu prenatal atunci care luni se vor lua in cALCUL la achitarea indemnizatii?ultimele 6 pina la data nashterii sau ultimele 6 pina la 2 mai?

1.08.2013, 8:43

Natalia. Legea nu s-a modificat: Legea Nr. 289 din  22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Se calculeaza dupa standardele vechi: din ultimele 6 luni antecedente nasterii. Acesta a fost doar un un proiect de modificare a legii, dar care pina la moment nu a fost aprobat. Nu ati inteles ceva corect...cei de la CNAS spun ca legea a ramas aceeasi si respectiv pina la moment nu a suferit nici o modificare.

natalia
30.07.2013, 12:48

va multumesc frumos pentru raspuns..recent am sunat la cnas si mi-au spus ca indemnizatia nu se mai calculeaza din ultimele 6 luni lucrate, ci din ultimele 24 luni ...poate nu am inteles eu ceva corect...cica s-a modificat legea 289 de la 1 iulie.

30.07.2013, 11:54

Natalia. Indemnizatia de crestere/intretinere a copilului se va calcula incepind cu nasterea copilului (septembrie-noiembrie) si in baza venitului obtinut la serviciile unde iti pastrezi postura de angajat. Din pacate in acea perioada contractul va fi deja expirat si respectiv acest venit nu va fi luat in calcul. Pentru mai multe detalii - linia fierbinte CNAS: 022286115.

natalia
30.07.2013, 10:47

buna ziua, as avea o intrebare referitor la indemnizatia pentru cresterea copilului.

Momentan activez la 2 servicii:

- unul de baza

- al doilea in baza contractului de prestare servicii(asa si se numeste), care este pe operioada limitata,pana in septembrie.

Mentionez ca la ambele am achitat fond  social plus celelalte. In concediul de maternitate ies in luna august.

As dori sa stiu daca  mi se va lua in calcul la indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului venitul obtinut de la serviciul la care sunt angajata in baza contractului de presttare servicii.

Va multumesc anticipat. 

26.07.2013, 14:25

Diana C. Deja nu se mai stie daca s-au facut asemenea siretlicuri sau nu. Pentru a verifica dosarele se necesita in primul rind timp si finante. E necesar de a face legatura cu fiecare fost beneficiar in parte. Si chiar daca s-au facut asemenea "invirtiri" atunci la sigur ca doar prin legaturi si implicari din mai multe directii. Iar la moment nimeni nu e cointeresat sa dezvaluie aceste evenimente...mai ales daca sunt implicate si organele de stat.

26.07.2013, 12:22

Foarte dubioasa situatie ceea ce tine de Legea cu privire la indemnizatia pentru copii pina la 16 ani.

foarte probabil ca acesti bani au fost alocati dar nu i-au primit parintii. La noi in tara e posibil orice.de unde eu pot sa stiu ca acesti bani nu i-a luat altcineva, cei de la CTAS. Ei dor aveau toate datele copiile certificatelor de nastere, copiile buletinelor parintilor. Ce i-a costat sa ia cite 50 lei lei pe luna de la fiecare copil, Ai spune ca nu e o suma atit de importanta, dar atunci cind inmultesti la citeva mii de copii, la 12 luni, si la 5-10 ani. Interesant se primeste.

Niciodata , nimanui nu i-a venit in cap sa controeze dosarele cu privire la aceasta plata?

24.07.2013, 15:45

Svetlana. Va recomandam sa sunati la linia fierbinte CNAS si sa intrebati care e procedura de pastrare a documentelor si de unde pot fi solicitate, iar pe viitor incercati permanent sa aveti copii la orice document.

svetlana
23.07.2013, 12:11

eu mai am o intrebare la dmv de la serviciu imi cere xerocopia la documentul de salarizare original dar de la raion unde leam dus mi se spune acuma ca documentele originale nus la ei mie nu mi sa intor nimic din documente ce sa fac unde sa ma adresez

svetlana
22.07.2013, 18:02

va multumesc muuuuuuuuuuult pentru informatie eu unde am dus actele la raion mi sa spus ca recalcularea nu mi face deja

22.07.2013, 17:57

Svetlana. Conform HG1478 din 15.11.2002 "În cazul în care indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a fost stabilită, iar beneficiarul prezintă ulterior certificat despre sumele recalculate ale salariului, în conformitate cu legislaţia privind salarizarea, pentru lunile luate în calcul la stabilirea indemnizaţiei, indemnizaţia se recalculează din data stabilirii."

Adica mai puteti solicita recalcularea indemnizatiei.

svetlana
22.07.2013, 17:53

mi se recalculeaza si pe anul care a trecut 

svetlana
22.07.2013, 17:48

buna am si eu o intrebare va rog cu indemnizatia la copil mi sa scris salariu gresit de la munca si mi se plateste o suma mai mica lunar a trecut un an de la nastere mai pot face ceva adica daca mi se corecteaza salariu ni se mai face recalculare

22.07.2013, 16:48

Svetlana. Doar cu buletinul mamei.

 

Ana B. Statul acorda indemnizatia unica la nasterea copilului - in cazul dvs 2900 lei pentru al doilea copil. Daca ve-ti iesi la munca, atunci indemnizatia de crestere a copilului se va calcula din venitul sotului care va trebui sa stea acasa cu copilul sau sa lucreze pe norma partiala.

Ana B.
18.07.2013, 12:03

Mi-am luat concediul de maternitate dupa sot,statul imi  ma-i acorda concediul unic de 2900 lei.Lunar voi primi indemnizatie calculata din salariul sotului sau 300 lei ce-i ofera statul.

Svetlana
18.07.2013, 11:56

spuneti-mi va rog ce acte trebuie cind pleci la banca sa primesti banii?

18.07.2013, 10:20

Victoria S. Februarie-mai si din aceste luni doar cele lucrate complet.

victoria s
17.07.2013, 20:36

buna seara!Am si eu o intrebare:In luna august urmeaza sa ies in concediu de maternitate,luna iunie si iulie am fost in concediu anual care luni mi se vor lua in calcul la acordarea concediului de maternitate?

16.07.2013, 16:36

Carolina. In Ro copiii primesc atit alocatii (fiecare a cite 200 lei/lună pină la virsta de 2 ani şi 42 de lei lună pină la virsta de 18 ani), cit si indemnizatii de crestere (daca persoanele au lucrat oficial anterior nasterii). In Md e alta sistema: mama somera primeste indemnizatia de crestere 300 lei/luna pina la virsta de 1,5 ani, daca e angajata atunci aceasta indemnizatie se calculeaza din salariu (dar nu mai putin de 300 lei) si se achita pina la 3 ani ai copilului. In Md persoanele cu dubla cetatenie dese ori practica asemenea siretlic primind alocatii din Ro fara a anunta CNAS md, dar e mai complicata situatia cind deja s-a refuzat de indemnizatie cu anuntarea motivului. In acest caz cel mai concret raspuns vi-l pot oferi organele CNAS la linia fierbite 022286115 sau 257761.

 

Natalia. Da, se acorda. Conform pnct 7 al HG 1478 din 15.11.2002 ndemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte pentru fiecare copil născut viu".

 

Olga. Se calculeaza doar din lunile lucrate integral (se poate calcula si dintr-o luna, 2, 3, 4 sau 5). Daca toate lunile sunt lucrate incomplet atunci pnct 40 al HG 1478 din 15.11.2002 spune: "În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 39, sînt lucrate incomplet, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţirea venitului asigurat din această perioadă la numărul de zile lucrate stabilite pentru perioada respectivă şi  înmulţirea cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile)."

 

Elena. De regula documentele se depun dupa viza de resedinta a mamei (adica Balti). Dacă iti este mai convinabil sa depui actele in Chisinau atunci trebuie sa prezentaţi un document precum ca locuesti împreuna cu soţul (daca sotul are viza de resedinta in oras), la o rudă (pentru a prezenta la locul de reşedinţa a rudei) sau a gazdei.

 

Diana C. Din pacate se va calcula doar din venitul primit la serviciul de baza. Chiar daca ai achitat asigurarile si in baza activitatii patentare, oricum acest venit nu este considerat ca baza de calcul al indemnizatiilor (conform legii se considera că ca persoana ce activeaza in baza de patentă nu ai primit salariu).

Legea cu privire la acordarea îndemnizatiei pentru intretinerea copilului 1,5/3 - 16 ani a fost anulata inca din 2009. La moment ea nu are nici o valoare si respectiv nu poate fi solicitata nici o indemnizatie. Atunci multi nu au primit aceste sume deoarece nu au fost informati si respectiv nu au solicitat achitarea.

 

Olga. Indemnizatia unica la nastere (2900 lei) si indemnizatia de crestere/intretinere in valoare de 300 lei timp de 1,5 ani.

olga
15.07.2013, 22:20

la nashterea al 2 copil ce ajutor voi primi daca nu lucrez oficeal nici eu nici sotul? 

13.07.2013, 9:50

Rascolind legile cu privire la indemnizatia pentru copii, am dat de o informatie tare interesanta. Lunar pentru copii pina la 16 ani se achita cite 50 lei (acest lucru am inteles ca s-a facut pina in 2009). Acum apare intrebarea de ce parintii n-au stiut de aceasta? Avind 2 copii 1- de 14 ani, al II-lea de 8 ani, pot sa impun statul sa achite ceia ce n-a achitat?

11.07.2013, 20:17

Buna seara. Am scotocit tot internetul dar nu gasesc raspuns la intrebarea mea. Daca viitoarea mamica are lucru de baza si mai activeaza suplimentar in baza patentei de intreprinzator. Cum se calculeaza in acest caz indemnizatia de intretinere lunara a copilului?

Elena
10.07.2013, 15:54

Spuneti-mi va rog, unde trebuie sa depun actele pentru indemnizatii in caz ca viza de resedinta a mea este la Balti, iar la moment locuiesc in Chisinau, am fost angajata la fel in Chisinau? Mersy anticipat

Olga
10.07.2013, 15:25

Daca sa primit asa ca in ultimile 6 luni nu prea a fost de lucru la fabrica si am numai cite 10 zile in luna lucrate,din ce suma imi va calcula concediul de maternitate ( cele 4 luni), si cele 30 %?Dar daca ai numa o luna lucrata integral?

natalia
9.07.2013, 21:08

buna....poate sa primeasca mamica indemnizatia unica la nasterea primului copil,daca copilul a trait numai o saptamina.

Carolina
9.07.2013, 15:03

buna ziua.... merci mult de raspuns..... si totusi ceva nu-mi este clar.... eu din RO primesc alocatii pentru copil, NU indemnizatii..... am primit indemnizatie in Md, dar am pierdut-o.... pot s-o recapat inapoi ? indemnizatia moldoveneasca? merci

8.07.2013, 9:35

Rodica. Conform pnct 44 al HG1478 din 15.11.2002 "În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se calculează în funcţie de venitul total asigurat. " Adica daca totusi se decide si se va calcula indemnizatia conform salariului tarifar, atunci va trebui sa se ia in calcul si salariul de functie de la serviciul prin cumul.

 

Carolina. Asta deja depinde de politica statului. La noi in Md se ofera indemnizatiile doar daca nu primesti in alt stat si asta se confirma printr-o scrisoare oficiala primita de la organele de asistenta sociala din statul in care locuieste/a nascut persoana ce depune cererea. In Romania poate fi alta situatia deoarece legislatia difera.

 

Irina S. Daca documentar salariul a fost stipulat pentru luna iunie, atunci aceasta luna va constitui baza de calcul.

 

Irina S
6.07.2013, 19:55

Buna ziua. La calculul indemnizatiei lunare pentru ingrijirea copilului se ia venitul mediu pe ultimele 6 luni lucrate complet. In cazul in care din cele 6 doar una este lucrata (iunie) complet iar salariu se achitata in luna urmatoare (iulie), se va considera baza de calcul salariul de iunie chiar daca e achitat in iulie? Multumesc.

Carolina
5.07.2013, 6:56

Buna ziua,,... caut si eu o iesire din situatie.... povestea mea este: am primit indemnizatie pentru copil in baza contractului de munca... acum avem acte romanesti si am hotarit sa dispun si de alocatii de la ei... m-am adresat la CTAS Botanica si mi-au zis ca daca vreau alocatii din Romania, trebuie sa ma refuz de indemnizatia din MD.. asa si am facut (pentru ca in RO trebuie sa prezinti  certificat cum ca nu dispune nici unul din parinti de alocatii din alt stat)...asa si am facut!!!!!!!.., dar cind am depus actele pentru alocatii in Ro, doamna de acolo mi-a zis ca nu era nevoie sa ma refuz de indemnizatie, ca alocatia si indemnizatia sunt lucruri diferite..... intrebarea mea este: mai am vreo sansa sa-mi restabilesc indemnizatia din MD...???? copilul are 10 luni.... multumesc mult....

Rodica
4.07.2013, 10:05

Mersi mult de tot pentru raspuns.

Dar atunci cum sa inteleg prevederea din HG nr,1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizatiile adresate familiilor cu copii VII p.43

În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului.

Si in perioada cind eram la serviciul de baza angajata pe 0,2, contributiile mele au fost si de la alta organizatie unde tot beneficiam de pachet social, mi se pare incorect sa se ia in calcul doar orele lucrate la universitate (daca totusi se decide ca se va calcula din salariul tarifar.

As dori opinia dumneavoastra

Mersi anticipat. 

4.07.2013, 10:05

Baroncea Lilia. Nu trebuie sa va apropiati la CNAS. Reprezentantii Bancii de Economii transmit personal datele dvs catre CNAS.

 

Rodica. Conform legii CNAS-ul are dreptate. Adica odata ce te afli in concediul de ingrijire a copilului 3-6 ani te consideri persoana angajata dar nu si asigurata. Deci daca in aceasta perioada intri in concediu de maternitate cu a doua sarcina, atunci primesti indemnizatiile ca somer.

Salariul tarifar se considera salariul de functie care este stipulat in contract si primit fara premii, bonusuri sau alte adaosuri - adica 0,2.

 

D Tatiana. Perioada de cercetare poate dura in unele cazuri si pina la 2-4 luni, dar perioada aceasta e valabila daca se analizeaza o persoana daca nu obtine indemnizatii in alt stat. Insa pentru a vedea daca a functionat sau nu intr-o companie oarecare e destul sa deschida baza in care se specifica ce contributii ai achitat la stat si in care companii. Fiecare persoana poate avea acces la aceste date daca se scrie o cerere la CNAS si obtine datele de acces (vezi aici). Aici mai degraba tine de sistema lor taraganata de a lucra. Iti recomandam sa suni la linia fierbinte a organelor nationale de asigurari (CNAS) (documentele le-ai depus la CTAS - teritorial) 022286115.

2.07.2013, 22:20

Buna, asa avea o intrebare si v-as fi foarte recunoscatoare de raspuns.
La CNAS am depus documentele pt a primi indemnizatia pt ingrijirea copilului pina la 3 ani, pe 7 martie.
Am doua servicii, de baza si prin cumul. Din luna mai au inceput sa-mi achite doar banii pt lucrul de baza, iar pt cel in cumul nu, motivind ca trebuie sa mai cerceteze daca intr-adevar am activat acolo.

Pina acum, nu am nici un raspuns, iar kind ii contaktez,refuza sa-mi dea un raspuns elocvent si clar, kiar spunindu-mi sa nu-i mai deranjez. As vrea sa stiu, care este perioda de analiza a cererii pt indemnizatie si unde m-as putea adresa pt a primi un raspuns concret....fiindca este insuportabila asa situatie!! Care este organul superior CNAS-ului?

Sau e nevoie de vreo scrisoare oficiala???

Mersi anticipat!!!

Rodica
2.07.2013, 20:00

Buna seara, am si eu o intreba cu privirela indemnizatia lunara. Situatia e cam coplicata si nu-i pot da de capat.

Am fost in concediu de ingrijire cu primul copil pina ce a implinit virsta de 3 ani, dupa care am revenit la servici pentru un an cu sarja didactica 0.2 (in calitate de lector), tot in acest timp am mai lucrat si la o banca, tot beneficiind de pachetul social. Apoi am decis sa revin in concediu deja neplatit de la 3 la 6 ani, dupa care am ramas insarcinata si acum se primeste ca dintr-un concediu de ingrijire neplatit trec in altul platit cu al doilea copil. Deci eu nu am avut venituri asigurate ultimele 6 luni. Acum, universitatea imi calculeaza indemnizatia pe baza ultimului contract de munca incheiat cu mine adica 0.2. In acest context intrebarile mele sunt:

1. Daca e corect sa-mi calculeze doar pe baza ultimului contract (si daca anume aceste 0.2 si reprezinta "salariul tarifar sau de functie" care se prevede in lege (p.43) sau tre sa se ia in calcul si celelete venituri oficiale din acre am platit impozit? Sau tre sa se calculeze din salariul pe o norma didactica? Cum sa inteleg salariu tarifar in situatia cadrelor didactice?

2. Am telefonat la linia ferbinte la CNAS si acolo in genere au zis ca tre sa imi plateasca suma de 300 de lei ca la somer??

2.07.2013, 17:53

Am deschis pt a incepe a primi, adica am unul pe care primeam salariul, dar pt indemnizatie mi-au deschis altul.

2.07.2013, 17:40

Bina. Se prezintă doar certificatul şi la necesitate copia buletinului. Informaţii mai detaliate despre concediul şi îndemnizaţia de maternitate găsiţi în articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii.

 

Baroncea Lilia. Nu e clară situaţia. L-ai deschis pentru a începe a primi îndemnizaţia sau deja primeşti şi l-ai schimbat. Totuşi cel mai clar o să-ţi răspundă reprezentanţii Băncii de Economii la nr. (022) 218 000. Mai multe detalii vezi aici.

2.07.2013, 17:21

Buna ziua, am o intrebare daca imi poate raspunde cineva. Mi-am deschis card nou pentru a primi indemnizatia pt cresterea/ingrijirea copilului.Intrebarea: Trebuie sa il prezint celor de la CNAS sau automat Banca de Economii face legatura?Multumesc

bina
2.07.2013, 15:02

in curind voi iesi in concediu de maternitate, spuneti-mi varog la serviciu prezint numai certificatul medical de 140 zile (asteptam gemeni), pentru a ne calcula concediul de maternitate, s-au mai este nevoie de scris vre-o cerere?

 

doua intrebare certificatul medical deodata nil deschide pe 140 zile, s-au intai pe 126 apoi dupa nastere il va prelungi inca pe doua saptamini?

28.06.2013, 15:35

Ala. Pentru colaboratorii MAI un exemplu foarte bun a plasat Maria Lupasco in comentariile articolului Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii. Un exemplu bun de urmat sau de prezentat la contabilitate.

 

Cristina. Asta e o intrebare elementara pentru care gasesti raspuns in articol si comentariile de mai jos. Merita de citit deoarece poti gasi solutia pentru orice situatie care va aparea.

 

Dorina. Indemnizatia se va oferi pentru toate lunile de la nasterea copilului. Adica si cele 2 luni.

dorina
27.06.2013, 13:01

buna ziua as dori sa stiu un lucru, copilul este nascut pe data de 14.06.2013 daca merg sa depun actele pentru indemnizati peste doua luni, o sami dea si banii si pe aceste 2 luni sau doar de atunci se va incepe achitarea?

cristina
26.06.2013, 15:40

Buna daca stoia lucrea za cum se achita indemnizatia pentru copil???

Ala
26.06.2013, 12:52

Buna ziua, o intrebare...Daca sunt colaborator al MAI, cum se achita indemnizatia pentru copil?

25.06.2013, 8:54

Vittorio. Se va achita 3 ani. Dar tatal va trebui sa stea acasa cu copilul sau sa revina la servici pe norma partiala. Mai multe detalii la toate intrebarile gasiti in comentariile de mai jos. Aceste cazuri s-au discutat de foarte multe ori.

Vittorio
25.06.2013, 8:36

Buna Ziua.

As dori sa stiu in cazul in care concediul de maternitate si indemnizatia pentru cresterea copilului este luat de tata si mama este somera insa precedent a lucrat. Cit timp se va achita indemnizatia pentru crestrea copilului 3 ani sau 1.5.

Multumesc Anticipat

25.06.2013, 8:17

Vittorio. Se aduna venitul obtinut in ultimele luni lucrate complet din cele 6, in cazul dvs 5 luni si se imparte la numarul de luni luate in calcul, adica 5:

                           Venitul mediu = (luna a + luna b + luna c + luna d + luna e):5

Vittorio
24.06.2013, 21:28

Media veniturilor se imparte la 6 sau la 5 . Adica suma  la cele 5 luni se imparte la 5 sau la 6.

Multumesc Anticipat.

24.06.2013, 19:18

Vittorio. Corect. Doar din 5 luni se va calcula. Media venitului se calculeaza in baza salariului + premii, bonusuri si alte adaosuri oficiale la salariu.

Vittorio
24.06.2013, 18:08

Putin m-am incurcat. Adica se socot doar 5 luni martie-iulie (daca august nu se ia in calcul) si acelasi lucru la indemnizatia pentru cresterea copilului (mai-octobrie fara august).

Si inca o intrebare. Media veniturilor se are in vedere doar salariu sau totul ce se impoziteaza (in cazul in care salariatul are premii,bonusuri la salariu) si totul se impoziteaza.

Va multumesc anticipat.

24.06.2013, 14:06

Vittorio. Indemnizatia de maternitate pentru concediul de 126 zile se va calcula din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu (martie - august). Se iau in calcul doar lunile lucrate complet in cazul lipselor motivate. Lipsa motivata e considerat si concediul - adica luna august nu se ia in calcul.

Indemnizatia de crestere/ingrijire a copilului se va calcula din venitul mediu obtinut in ultimele 6 luni anterioare nasterii (aproximativ mai-octombrie). Luna august la fel nu se va lua in calcul.

Vittorio
24.06.2013, 13:53

Va rog inca o intrebare. In cazul in care sotia trebuie sa iasa in concediu de maternitate in septembrie 2013 si indemnizatiile pentru concediul prenatal si indemnizatia pentru ingrijirea copilului va fi din partea sotului. Insa sotul v-a avea concediu de 2 saptamini in luna august. Puteti va rog sa-mi explicati din care luni vor fi calculate media veniturilor, se va lua in calcul venitul din luna august.?

Multumesc Anticipat

24.06.2013, 13:40

Elena S. Pentru copil la aceasta virsta se ofera doar acesta indemnizatie. Daca starea financiara a familiei e foarte critica, atunci ati putea solicita ajutorul social. Pentru aceasta,trebuie sa depuneti o cerere la serviciul de asistenţă socială pentru a primi ajutorul respectiv. Mărimea acestui ajutor este calculată după mai multe criterii şi poate ajunge, de la câteva zeci de lei, la peste o mie, în funcţie de cât de critică este situaţia.

 

Vittorio. Conform pnct 21 al HG 108 din 03.02.2005 "Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată." Nu conteaza cu cit timp inainte s-a concediat sotia, principalul ca la data intrarii in concediu deja sa fie somera.

Vittorio
24.06.2013, 12:46

Buna ziua.

Daca concediu prenatal si indemnizatia pentru ingrijirea copilului este mai avantojasa de a o primi din partea sotului (pentru ca salariu este mai mare) cu cint timp inainte trebuie sa se concedieze sotia pentru ca sotul sa poata solicita concediul prenatal si indemnizatia pentru ingrijirea copilului. Este suficient 2 saptamini inainte de solicitare..?

Multumesc Anticipat.

Elena S.
23.06.2013, 17:25

Buna ziua,am si eu o intrebare primesc indemnizatie pe copil care are aproape un an dar sotul nu munceste are probleme cu spatele si nici cu copilul nu poate sta.pot sa mai pretind la alta indemnizatie ca nu ne descurcam numai cu asta.mersi anticipat

20.06.2013, 16:54

Corina. Nu. Doar sotul poate primi indemnizatia de maternitate (prenatal si postnatal - 126 zile) in caz ca sotia e somera. Rudele asigurate pot beneficia doar de indemnizatie lunara de crestere/ingrijire a copilului timp de 3 ani cu conditia ca stau acasa cu copilul sau lucreaza pe norma partiala.

Corina
20.06.2013, 13:48

Buna. Am si eu o intrebare. Dinc ele citite nu-mi este clar un lucru.

Nu lucrez oficial. Din kite am inteles, prenatalul il poate lua sotul. Dar acesta are un salariu oficial de 3k lei.

Ar fi posibil, ka tatal meu (bunelul copilului respectiv) sa obtina prenatalul in locul tatal copilului?

20.06.2013, 8:19

Veronica. Daca organele CNAS nu-s anuntate de rezilierea contractului poti inca sa primesti indemnizatiile ca persoana asigurata, dar asta pina la primul control CNAS. Daca la realizarea controlului valabilitatii indemnizatiilor se depisteaza ca nu mai esti incadrata in cimpul muncii, atunci suma pe care ai primito de la concediere va trebui sa o restitui statului (de obicei se primeste o suma maricica).

Nu ve-i primi doar pe o luna, ci pe toate lunile de la nasterea copilului: octombrie, noiembrie, decembrie. In continuare la fel vei primi indemnizatie, doar ca somer - in valoare de 300 lei lunar timp de 1,5 ani. Pentru mai multe detalii poti apela organele CNAS la 022286115.

 

Bilic Ana. In calcul se salariul brut, adica 2500 lei.

 

Ana Turtureanu. Din salariu tarifar din ultimele 6 luni obtinut pina la primul copil. Mai multe detalii gasesti in comentarii. Aceasta intrebare s-a discutat foarte des.

19.06.2013, 10:33

Eu mă aflu în concediu de îngrijire a copilului... Anterior am activat... AȘtept al doilea copil... Cum mi se- va calcula îndemnizațiile pt al doilea copil...

Bilic Ana
18.06.2013, 10:51

se ia in calcul salariu deplin sau cel primit final.Ex.2500 calculat,2150 primit.Va multumesc.

VERONICA
17.06.2013, 3:07

Intrucit eu ar trebui sa nasc pe 30 septembrie, dupa 56 de zile de la nastere, deci respectiv prin luna decembrie ar trebui sa primesc indemnizatia lunara, o primesc o luna si din ianuarie gata,nu o mai primesc??de ce fel de datorii  la CNAS aveti in vedere?nu pot face nimik akuma ca sa ma asigur si sa primesc cel putin indemnizatia lunara???

17.06.2013, 3:07

Veronica. Daca contractul e pe termen limitat, adica pina la data intoarcerii persoanei din concediu, atunci la data expirarii contractului pierzi si dreptul de a primi indemnizatia lunara. Daca contractul nu va mai fi valabil trebuie numaidecit sa anunti organele CNAS pentru a nu crea eventuale datorii care va trebui mai tirziu sa le restitui statului. Conform pnct 3 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată determinată, dreptul la indemnizaţie încetează la data expirării termenului contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate."

 

Valeria. De regula indemnizatiile se solicita la locul de resedinta a mamei, dar in baza certificatelor ce ar dovedi ca lucrezi (eliberat de la servici) si traiesti (acordat de Serviciul Exploatare a Locuintelor (SEL, ru:ЖЭК) daca esti inregistrata legal) in Chisinau ai putea depune actele la CTAS in sectorul in care locuiesti sau activezi ca salariat.

 

Natalia Tabur. Indemnizatia unica la nastere - 5200 lei (2600 (1 copil) + 2600 (al 2 copil)) si indemnizatia lunara de crestere/intretinere a copiilor - cite 300 lei de fiecare timp de 1,5 ani.

 

Bilic Ana. Da.Conform pnct. 24 al HG 108 din 03.02.2005 "Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate, acordate soţiei aflate la întreţinerea soţului salariat, este venitul mediu lunar asigurat al soţului şi se determină în condiţiile specificate la pct. 23 al prezentului Regulament." Conform pnct. 23 "Dacă asiguratul a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul mediu lunar asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral."

bilic ana
16.06.2013, 10:40

pot primi concediu de maternitate pe sot daca,el activeaza numai de 2 luni

natalia tabur
15.06.2013, 18:30

spunetimi vA rog am nascut recent 2 gemeni si nu lucrez de ce alocatie pot primi

Valeria
14.06.2013, 13:25

Spuneţim vă rog, activezi în organele de forţă, noi nu achităm fondul social, suntem asiguraţi de stat, urmează să nasc  în timpul apropiat, am viza de reşedinţă în raion R. dar locuim în Chişinău  soţul la fel militar, 1.--de unde urmează să ridic îndemnizaţia pentru copil şi cît voi primi 1.6 sau 3 ani. Pot să primesc din Chişinău?

veronica
13.06.2013, 11:00

Buna.Dacac sunt angajata la serviciu pe temnenul concediului de ingrijire a copilului in locul altei persoane, eu nasc in octombrie,iar persoana respectiva planifica sa se intoarca la serviciu in ianuarie 2014,  exista probabilitatea ca eu din luna ianuarie sa fiu concediata si sa nu mai primesc indemnizatia lunara?

10.06.2013, 18:26

Sofia. Puteti sa depuneti documentele dupa viza de resedinta a sotului daca ve-ti prezenta la primarie sau CTAS certificatul de casatorie si buletinul sotului ce atesta viza sa de resedinta.

sofia
10.06.2013, 18:07

buna ziua , spuneti va rog daca eu nu am viza de resedinta,are doar sotul pott sa depun actele pentru indemnizatie?

Grigore
8.06.2013, 18:14

Multumim pentru raspuns.

7.06.2013, 14:38

Liuba. Pentru persoanele somere pina la 1,5 ani.

liuba
7.06.2013, 11:59

buna ziua,as vrea  sa stiu daca  indemnizatia continua pina la 3 ani,in caz ca mama nu e angajata in cimpul muncii,sau numai pina la 1,6 ani?

6.06.2013, 14:10

Grigore. E o situatie mai delicata. Daca spuneti ca sotia a activat inainte de prima nastere prin cumul la aceste institutii si contractul de munca nu e expirat sau nu a fost concediata, atunci ar fi cazul sa se ia in calcul si aceste venituri. Pentru a stabili indemnizatia lunara de crestere/ingrijire a copilului din toate sursele de venit (adica si din prestarea serviciilor), sotia trebuie sa aiba statut de angajat in toate aceste institutii. Daca nu e angajata in celelalte 2 institutii, atunci se va calcula doar din venitul de la serviciul de baza. 

In cazul indemnizatiei de maternitate pnct 3 al HG 108 din 03.02.2005 spune "În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată determinată, dreptul la indemnizaţie încetează la data expirării termenului contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate." Adica chiar daca sotia nu mai este angajata in aceste institutii ea are dreptul sa primeasca indemnizatia si in baza acestor venituri. Daca spuneti ca a lucrat in cumul acolo si inainte de prima nastere, atunci nu ar trebui sa constituie nici o problema.

Totusi, va recomandam sa incercati sa sunat la linia fierbinte a mai multe CTAS-uri (casa de asigurari din diverse sectoare). Datele de contact le gasiti in primele comentarii. In baza informatiei colectate puteti face o concluzie si respectiv cu aceste detalii puteti contacta la linia fierbinte CNAS 022286115.

Grigore
5.06.2013, 23:18

Mybebe, puteti sa ne dati si noua un rspuns la itrebarea de mai jos?

Multumesc!

4.06.2013, 17:04

Larisa Ionas. HG1478 din 15.11.2002

4.06.2013, 15:50

multumesc! ati putea sa-mi spuneti numarul legii ca sa citesc si eu

4.06.2013, 14:01

Angela D. In cazul in care fiind in concediul partial platit de intretinere a copilului iesi in concediul de maternitate cu a doua sarcina, atunci indemnizatiile se vor calcula din salariul tarifar sau de functie. Conform pnct 43 al HG1478 din 15.11.2002) "În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului." Certificatul din arhiva CNAS include venitul total, adica + premii si alte adausuri la salariu primite in acea perioada.

 

Larisa Ionas. Da, veti primi. Indemnizatiile se vor calcula din lunile lucrate complet pina la concediul de maternitate. Daca pina la nastere mai sunt 5 luni, atunci pina la primirea concediului de maternitate (a 30-a saptamina de sarcina) mai aveti 3 luni in care liber puteti activa ca persoana angajata. In acest fel, ca persoana asigurata - veti primi indemnizatia de maternitate si indemnizatia lunara de crestere/intretinere a copilului vi se va oferi timp de 3 ani.

4.06.2013, 12:50

Buna ziua! va rog sa-mi spuneti daca voi primi indemnizatii pt cresterea copilului daca ma angajez acum, insa pina la nastere mai sunt 5 luni?

3.06.2013, 19:02

Buna Ziua, va rog sa-mi spuneti, daca raman insarcinata cu al doilea copil in timpul concediului de intretinere si crestere a copilului - trebuie sa aduc din dou la CNAS certificatul de salariu care l-am prezentat deja pentru primul concediu, sau ramane valabil acel din arhiva CNAS?

3.06.2013, 18:45

Cristina. Sigur ca trebuie sa anunti organele CNAS. Daca nu vei anunta indemnizatia ti se va achita in continuare, dar odata fiind depistat acest fapt, va trebui sa restitui banii. Si in cazul angajarii pe norma 0,75  va trebui sa anunti CNAS-ul prin prezentarea copiei buletinului si a contractului de munca (este de dorit sa fie si o anexa la contract  care specifica ca vei lucra cu un program de munca incomplet ). In acest caz vei beneficia si de indemnizatie si de salariu.

 

Natalia. Raspunsul la intrebarile tale se gaseste in articolul Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii.     Indemnizatia de crestere/ingrijire a copilului poate fi solicita si de sot, dar in asa conditii el va trebui sa stea acasa cu copilul sau sa lucreze pe norma partiala. Mai multe detalii gasesti in articol si comentarii.

 

Diana C.  Conform HG1478 din 15.11.2002 art 7, pnct 3, aceasta norma se prezinta sub forma "condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu", si nicidecum nu apare o cifra stricta. Adica poti lucra pe 0,5, 0,75 - principalul sa nu fie norma de lucru intreaga. 

Mama poate sa lucreze pe norma partiala si sa primeasca in acelasi timp indemnizatii pe parcursul intregului concediu de crestere a copilului (3 ani - mamele asigurate, 1,5 ani - mamele neasigurate inainte de nastere).

Organele CNAS au perfecta dreptate, dar de obicei cea mai optima si utilizabila valoare a normei partiale este 0,75.

 

Elena Domosan. Conform pnct 49 al HG1478 din 15.11.2002: "Sumele indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, neprimite la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, “Banca de  Economii” S.A. le restituie lunar pe contul corespunzător al CNAS, în baza fişierului electronic prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale." Totusi, conform pnct 50: "Plata indemnizaţiilor neachitate pe o perioadă de 3 luni şi rambursate pe contul CNAS se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, dacă adresarea nu depăşeşte termenul prevăzut în punctul 21 (   Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din vina beneficiarului pot fi solicitate pentru perioada de 3 ani premergători datei adresării)." Deci ai dreptul de a solicita indemnizatiile chiar daca nu ai avut posibilitatea sa le primesti si mai mult de 3 luni, principalul sa te adresezi pina la implinirea celor 3 ani asigurati.

 

Vivi. Atit mama, cit si dvs in calitate de sora a mamei sunteti cetateni romani, adica in RM nu va puteti prezenta ca solicitante ale unei oarecare alocatii pentru copil (care la fel este cetatean roman). In acest caz legislatia RM difera de legislatia RO. Ar fi cazul sa va adresati la organele CNAS din Romania.

 

Grigore
2.06.2013, 20:27

Buna ziua.

Avem un copil de 1an si 3luni pentru care primim indemnizatii. Acum sotia a nascut al doilea copil. In timp ce era insarcinata cu al doilea copil a esit la serviciul de baza la munca pentru o perioada de o luna de zile pe un program incomplet de munca de 7 ore pe zi, pentru a nu pierde dreptul la indemnizatii pentru primul copil. Tot in aceeasi perioada a lunii a mai executat la domiciliu doua lucrari la doua institutii separate prin contract de prestare serviicii. Aceste institutii au achitat impozitele sociale respective. Dupa ce a esit in concediu de maternitate cu al doilea copil a depus actele cu privire la venitul acumulat la cele doua institutii la serviciul de baza. Serviciul de baza sa adresat la CNAS cu rugamintea de a verifica institutiile respective mentionate mai sus.

Acum avem o scrisoare oficiala de la CNAS in care se zice ca pentru calculu indemnizatiilor de maternintate nu se ia in calcul venitul de la cele 2 institutii din motiv ca sotia in perioada cind a esit in concediu de maternitate nu activa la ele.

Ce putem face in acest caz?

Au dreptate cei de la CNAS?

Noi avem contracte semnate cu toate serviciile si au fost achitate impozitele sociale. Din cite stim se cumuleaza de la toate serviiciile la care a fost asigurata persoana in cimpul muncii.

Contractele de prestare serviicii nu se iau in calcul chiar daca persoana a mai activat in institutia respectiva pina la esirea in concediul de maternitate cu primul copil (adica are un contract de munca prin cumul pe un termen nelimitat dar fiind in concediu de maternitate cu primul copil a executat o lucrare la domiciliu prin cotract de munca de prestare servicii)?

Unde scriem petitie sau cum putem ataca decizia respectiva a CNAS?

Multumesc!

Vivi
2.06.2013, 16:33

Buna ziua, tuturor!

O situatie mai complicata: sunt cetatean roman, cu domiciliul in Romania, angajata de 6 ani la o societate din Romania. Din 4 iunie nu voi mai figura ca angajata, deoarece am lichidat si voi pleca din Romania.

Sora mea are cetatenie romana, are pasaport, insa nu si buletin. Sta in RM, Chisinau. A nascut de curand (aprilie) si i-a facut copilului certificat de nastere romanesc, respectiv are un CNP, ca orice cetatean roman. Mentionez ca este mama singura, divortata.

Intrebarea este, daca pot eu, in calitate de sora (deci ruda de gr. I) si cetatean roman, fosta asigurata, sa primesc indemnizatia pentru acest copil. Daca da, care ar fi procedura si de ce acte as avea nevoie.

Va multumesc anticipat pentru timpul acordat si raspunsul in cunostinta de cauza.

Numai bine,

V.

31.05.2013, 17:11

Am auzit informatia ca daca nu ridici indemnizatia lunara de ingrijire a copilului timp de 3 luni consecutiv, aceasta este stopata, adica nu o mai primesti deloc, e corect, dar in cazul in care aceasta este primita pe card bancar si nu e ridicata 3 luni consecutiv???

30.05.2013, 11:45

Buna ziua, spuneti-mi va rog,:

1. unde apare modificarea legislativa care prevede norma de cel mult 0, 5 in cazul in care mama se reintoarce la serviciu si totodata doreste sa beneficieze de indimnizatia de crestere a copilului pina la 3 ani ?

2. in cazul in care, mama revine la serviciu pina la data de 01.07.2013 cu norma de 0, 75, ce se intimpla dupa aceasta data, poate mama sa lucreze cu norma 0, 75 si sa beneficieze in continuare de indemnizatie sau se aplica automat noua " regula "?

 

P. S. am luat legatura cu cei de la CNAS la numerele 257-758, 571- 807 si 286-115 si am primit urmatorul raspuns:

" norma partiala poate fi si 7h din 8 h atit timp cit nici intr-un act nu apare norma de cel mult 0, 75 ci doar notiunea de "norma partiala" " 

 

Multumesc anticipat!!!

natalia
30.05.2013, 11:05

salut am si eu o intrebare sunt insarcinata insa nu sunt incadrata in cimpul muncii sotul insa este, poata sa ia concediu de maternitate pe numele lui? daca da pe ce termen si daca indemnizatia lunara va fi intocmita in baza salariului sotului?

Cristina
30.05.2013, 7:14

My Bebe mulţumesc pentru răspuns, dar mai am o întrebare. Începînd cu 1 iunie voi fi angajată cu un salariu întreg pentru o perioada de 3 luni, după care voi fi remunerată cu 0,75.

Întrebare: Trebuie să mă adresez la CNAS pentru anulare îndemnizaţiei pentru îngrijirea copilului?

29.05.2013, 19:56

Cristina. Nu. Bunica nu este angajata. In caz ca indemnizatia primita de mama se solicita de a se primi de o alta ruda (bunica, bunel) asigurata, atunci se face un recalcul in baza venitului rudei respective.

 

Dorina. Ca si celelalte mame daca e asigurata va primi indemnizatia de maternitate, indemnizatia unica la nastere si indemnizatia de crestere/ingrijire a copilului pina la 3 ani. Fiind neasigurata, va primi: indemnizatia unica la nastere si indemnizatia de crestere/ingrijire a copilului pina la 1,5 ani.

   Conform legii cu privire la ajutorul social, o mamă solitară poate beneficia de ajutor din partea statului asemeni oricărei alte persoane care are un venit mic. Pentru aceasta, ea poate veni la serviciul de asistenţă socială şi conform legii să depună cerere pentru a primi ajutorul respectiv. Mărimea acestui ajutor este calculată după mai multe criterii şi poate ajunge, de la câteva zeci de lei, la peste o mie, în funcţie de cât de critică este situaţia.
dorina
29.05.2013, 16:45

Spuneti va rog ce alocatii are o mama singura

Cristina
27.05.2013, 22:39

Bună, am şi eu o întrebare, vă rog mult să mă ajutaţi. Acum mă aflu în concediu pentru îngrijirea copilului, de care ar