Contul tău recent creat, nu este activat. Pentru activarea acestuia – aceesează linkul de activare a contului, primit în căsuţa ta de email.
În cazul cînd nu ai primit nici un e-mail de confirmare de pe siteul nostru, apasă aici pentru retransmiterea repetată a linkului de activare.
În cazul cînd contul tău nu va fi activat în termen de 30 de zile, acesta va fi şters automat.

p.s. Dacă totuşi nu ai primit nici un mesaj de confirmare din partea siteului nostru, încearcă să verifici mapa SPAM din căsuţa ta de email.

Citeşte: Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii

Acum pe site
mămici
Catre dl. Petru
17:01 | 16.10.2017
M Diana a dat un răspuns la întrebarea Catre dl. Petru
16:04 | 16.10.2017
M Diana a pus întrebarea Catre dl. Petru
15:54 | 16.10.2017
00:33 | 16.10.2017
Nica a dat un răspuns la întrebarea Diferenta între copii
14:18 | 12.10.2017
Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova
15:52 | 11.10.2017
M Diana a dat un răspuns la întrebarea Catre dl. Petru
16:04 | 16.10.2017
M Diana a pus întrebarea Catre dl. Petru
15:54 | 16.10.2017
00:33 | 16.10.2017
Nica a dat un răspuns la întrebarea Diferenta între copii
14:18 | 12.10.2017
S M a pus întrebarea Diferenta între copii
08:06 | 11.10.2017
kilograme in plus
08:03 | 11.10.2017
close

Concediul de maternitate şi drepturile tale în timpul sarcinii

 

Actualizat la 26.10.2016

     Orice femeie însărcinată are dreptul la concediul medical de maternitate. El se acordă începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice (ceva mai multe de 4 luni) sau 70 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal; iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii - de 140 zile calendaristice (conform art. 16 (2) LG. 289 din  22.07.2004).

 

     Începînd cu 1.04.2014 în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal (112 zile) şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal (70 zile).


    Pentru a beneficia de acest concediu femeia trebuie la locul de muncă de bază să prezinte certificatul medical, ce atestă faptul că femeia e însărcinată. Certificatul se eliberează de policlinică la care femeia stă la evidență.


    Trebuie de informat angajatorul despre sarcină? Da. Deși, legislația în vigoare nu prevede anumite termene pentru informare a angajatorului în privința sarcinii femeii, în folosul femeii este să spună cît mai devreme angajatorului despre sarcina sa dacă munca este dăunătoare, grea, conține efortul fizic al femeii sau stres.

 


 

Concediul paternal in Moldova

Concediul și îndemnizația
de paternitate

Ce privilegii are o femeie însărcinată la serviciu?

 


     La cerința femeii însărcinate, angajatorul este obligat să-i ofere un loc de muncă mai ușor cu păstrarea salariului precedent.


     Femeia însărcinată are dreptul să ceară un program de lucru incomplet sau chiar o săptămînă de lucru incompletă la locul de muncă, precum și eliberarea de deplasări, de munca peste program sau de noapte, a lucrului în weekend și de sărbători.

 

 

Calcularea şi achitarea îndemnizaţiei de maternitate (sarcină şi lăuzie)


     Concediul de maternitate este acel concediu de care pot beneficia angajatele înainte și după naștere, în condițiile în care au contribuit la fondul național de asigurări sociale, cu plata unei indemnizații aferente. Îndemnizația de maternitate este o plată unică pe întreaga perioadă a concediului de maternitate.


     Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 100% din media veniturilor lunare asigurate din ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical.

 

    Venitul lunar asigurat se consideră venitul din care din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale: salariu, prima, concediu anual ș.a. Din categoria venitului neasigurat este: ajutor material, concediul medical, cheltuielile de deplasare, indemnizaţia de eliberare din serviciu, indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, sumele obţinute de către deţinătorii patentei de întreprinzător ș.a

 Sarcina

     Dacă femeia însărcinată lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, îndemnizația de maternitate se va calcula din salariile acumulate la toate locurile de muncă (de bază şi prin cumul).


     Dacă femeia însărcinată nu lucrează, ea are dreptul la îndemnizația de maternitate calculată din venitul oficial al soţului angajat.


     Femeia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat şi poate solicita îndemnizaţia în baza venitului soţului doar dacă:


- Soţia nu lucrează de minim 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate sau şi-a pierdut postul în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, (1), lit. b), c), d), f), x), y) din Codul muncii);


- Soţul are un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare primei zile de concediu.


     În acest caz femeia se consideră aflată la întreţinerea soţului şi va trebui să prezinte la CTAS documente confirmative precum certificatul de studii (în caz dacă e studentă), certificatul de la bursa muncii (în caz de e șomeră), carnet de muncă sau o declaraţie pe proprie răspundere precum că nu lucrează.

 

      În cazul înregistrării căsătoriei după ieşirea în concediul de maternitate (după 30 de săptămîni de sarcină), dreptul la indemnizaţie pentru soţia aflată la întreţinere se stabileşte pentru perioada de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.

Indemnizatii pentru copii in Moldova

     Anterior calcularea şi achitarea îndemnizaţiei de maternitate se efectua la locul de muncă de bază, începînd cu 01 ianuarie 2014 îndemnizaţiei de maternitate (ca și îndemnizaţia unică la naşterea copilului și îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului) se stabileşte şi calculează de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).


     Pentru stabilirea îndemnizației de maternitate, femeia însărcinată prezintă certificatul de concediu medical la locul de muncă de bază (sau la locul de muncă de bază al soțului). După efectuarea mențiunilor necesare certificatul medical se restituie de către angajator în aceeași zi, pentru a fi depus la CNAS împreuna cu celelalte acte.

 

 

    Pentru a beneficia de îndemnizație la CTAS se prezintă următoarele acte (în original şi în copie):

 

- Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate (se complează și semnează pe loc);
- Certificatul de concediu medical, original şi în copie (eliberat de medicul la care femeia stă la evidență);
- Buletinul de identitate al femeii asigurate (original și copie);
- Copia carnetului de muncă cu ștampilă umedă; 
- Declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul (certificatul pe venit care se solicită de la contabilitate);

 

    În caz dacă îndemnizația se acordă în baza venitului soțului, pe lîngă documentele de mai sus (înafară de declaraţie), se prezintă următoarele documente:


Buletinul de identitate al soţului, original şi în copie;
- Certificatul de căsătorie, original şi în copie;
- Carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat, original şi în copie;
- Declaraţia Rev-5 eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului,  pentru trimestrul de gestiune, original şi în copie.

 

     Setul de acte se înnaintează de către femeia însărcinată sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu, reşedinţă sau la structura teritorială în deservirea căreia se află entitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, prin declaraţie proprie, unde, ulterior, va solicita indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului. Actele depuse sînt examinate de către CTAS în termen de pînă la 10 zile de la data prezentării cererii.


     Dacă nu s-au depus toate actele necesare sau cele prezentate sunt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii, în caz contrar i se refuză stabilirea îndemnizaţiei. În caz de refuz actele se restituie timp de 7 zile cu comunicarea motivului.

 

    Odată stabilită îndemnizaţia de maternitate se achită în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea îndemnizaţiei date, prin intermediul prestatorului de plată.


     Indemnizaţia de maternitate nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare, în cazul corectării Declaraţiei Rev-5 în baza hotărîrii judecătoreşti sau în baza actului de control al organelor abilitate.

 

 

     Linia fierbinte CNAS pentru întrebări cu referire la concediul de maternitate:

 

022 257 575


Exemplu de calcul a îndemnizaţiei de maternitate


Concediul de maternitate constituie 126 zile: de la 14 martie pînă la 17 iulie.

 

Mod de calcul începînd cu data de 1.04.2014


     Venitul în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical constituie: martie 1000 lei, aprilie 1000 lei, mai 1200 lei, iunie 1200 lei, iulie 1300 lei, august 1400 lei, septembrie 1200 lei, octombrie 1250 lei, noiembrie 1300 lei + premiu 500 lei, decembrie 1500 lei + premiu 400 lei, ianuarie 1400 lei + premiu 350 lei, februarie 1500 lei.


Venitul pe ultimele 12 luni a constituit 16500 lei =  1000+1000+1200+1200+1300+1400+ 1200+1250+1300+1800+1850+2000

  Venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

 


Media lunară 1375 lei = 16500lei /12 luni


Îndemnizaţia pentru fiecare lună din concediul de maternitate: 

  

Martie 1375/31*18=798,39
Aprilie 1375/30*30=1375
Mai 1375/31*31=1375
Iunie 1375/30*30=1375
Iulie 1375/31*17=754,03

Îndemnizația concediului de maternitate 5677,42 lei

5 / 20 note
Adaugă în favorite(urmăreşte)
200930
Adaugă un comentariu:
Numele Dvs:
Comentarii (1166) :
mariana
6.09.2017, 11:09

buna ziua,am si eu o intrebare,eu lucrez pe baza de patent si platesc in fiecare luna fondu social 626 lei si plus patenta 80 lei,se primeste 706 lei,si sunt asigurata cu polita medicala...si mie nu mi se acorda concediu de maternitate,doar dupa nastere primesc ca si celelalte femei  care nu lukreaza,ajutorul de 5000 lei si reiese ca si lunar primesc 500 lei timp de 2 ani si jumatate.de ce oare se primeste asa,dar nu mi se acorda ca si la celelalte femei care lukreaza pe baza de contract,eu doar tot achit lunar toate contributiile?

Olga
4.08.2017, 17:39

Buna ziua, am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. Acum trei luni am nascut al doilea copil si incerc sa depun cererea pentru acordarea concediului pentru ingrijirea copilului pina la 3 ani la CNAS si mi se refuza din motiv ca la contabilitate de la serviciu s-au facut careva greseli (dupa cum imi comunica cei de la CNAS) de la serviciu mi se spune ca tot e corect. Deja de o luna incerc sa depun si nu-mi primesc cererea. De la serviciu mi se spune ca CNASul nu are dreptul sa-mi refuza cererea iar cei de la cnas nu-mi primesc cererea pina nu fac contabilitatea corectarile si nustiu ce sa fac caci cu copil mic nu pot in fiecare zi sa umblu pe drumuri deoarece nu este vina mea. Este indrept sa-mi refuze Cnas cererea chiar si daca sunt careva nereguli, din cite stiu eu ei singuri ar trebui sa faca legatura cu companie in care activez si sa se clarifice.

elena
19.07.2017, 9:37

BUNA....daca ma poate lamuri si pe mine cineva ,.in luna februarie am ramas insarcinata,in septembrie 12 luni de cand sunt angajata.am dreptul la concediu medical de crestere a copilului?

autor
5.05.2017, 14:08

Victoria nu au voie sa te concedieze.

Victoria
23.01.2017, 11:09

Salut...Ma puteti ajuta va rog...lucrez de 3 ani ,la serviciu contractul de munca se incheie pe 6 luni ,la fiecare 6 luni un alt contract..sunt insarcinata in mai trebuie sa ies in cocediu,contractul meu de munca expira pe 1 iulie,au dreptul sa ma concedieze?

22.01.2017, 17:30

Victoria - DIN VENITUL MEDIU PE ULTIMELE 12 LUNI.

30% din media lunară = venitul total pe 12 luni /12 luni.


vitoria p
19.01.2017, 21:23

buna fetelor ,cine poate va rog sami spuna cum se calculeaza indemnizatia pentru copil ,ceea ce se ofera in fiecare luna nu acele 126 de zile ,se socot 30procente dar din ce suma ?venitul din ultima luna inaite de concediul de maternitate sau din suma venitului total de pe 12 luni?

18.01.2017, 11:42

Natalia. Concediul de maternitate il acorda CNAS in baza informatiei prezentate a veniturilor acumulate la locul de munca de baza si prin cumul (in cazul Dvs doar cumul). Mentiuni in buletin va face universitatea.

Tatiana. Suma indemnizatie va fi calculata din tot venitul din care au fost retinute asigurarile pe perioada ultimelor 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical, inclusiv si venitul obtinut din concediul de odihna.

Trifan Cristina. Concediu de maternitate va fi calculat in baza venitului realizat in ultimele 12 luni (din care 8 nu sunt lucrate). Pentru a beneficia de concediul de maternitate în baza venitului soţului, sotia trebuie sa fie aflată la întreţinerea soţului asigurat, doar in cazul daca soţia nu lucrează de minim 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate sau şi-a pierdut postul în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, (1), lit. b), c), d), f), x), y) din Codul muncii).

Maria. Femeii pe cardul solicitat, specificat in cerere.

Valentina. Daca ati nascut in dec 2016 indemnizatiile vor oferi calculate in baza venitului realizat in ultimele 12 luni. Daca nu le aveti realizare puteti solicita sa vi se calculeze în baza venitului soţului, conform legislatiei Republicii Moldova.

Tatiana. Indemnizatiile se calculeaza de la toate surse de venit obtinute din care au fost retinute asigurarile, indiferent de numarul de locuri activate - asta este stipulat in lege.


 

natalia
11.01.2017, 16:13

buna ziua, am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. daca activez prin cumul iar carticica de munca e la universitate unde fac studiile-cum e posibil sa primesc concediu de maternitate si cine sami semneze buletinul daca loc de baza nu am? multumesc

Tatiana
5.01.2017, 16:26

Dacă urmează să nasc la începutul lunii octombrie. Pînă atunci însă, voi avea  2 luni concediu de odihnă (iunie, iulie). Cum se va calcula suma indemnizației de îngrijire a copilului?

Trifan Cristina
29.12.2016, 13:15

Buna ziua!!!!!!! Am si eu o intrebare...daca de exemplu, m-am eliberat din martie 10.03.2016 si am depus actelein decembrie 05.12.2016 sa primeasca sotul concediu pentru mine...si eu nu am 9 luni de la eliberare dar 8 pot sa primesc concediu de maternitate?

Maria
27.12.2016, 10:53

 Buna ziua, in cazul in care sotia este la intretinerea sotului, indemnizatia unica la nastere, si celelalte indemnizatii se achita pe cardul sotului sau cum anume?

Valentina
17.12.2016, 10:18

Buna ziua.Am și eu o nelamurire,dacă mă puteți ajuta.In anul 2013 pe data de 19 decembrie am născut gemeni.Am beneficiat de indemnizație in perioada 01.04.2014-20.12.2015.Din data de 17.12.2015 trebuia sa ma intorc la serviciu dar nu m.am dus,deoarece pe data de 19.12.2015 intrau toti angajatii in concediu de sarbatori.Trebuia sa ma duc in ianuarie pe 4.2016 sa.mi fac lichidarea ,dar nu am reusit sa ajung si automat la data de 24.02.2016 m.au dat afara.Serviciul l.am avut in Brasov,iar eu m.am mutat la Pitesti.Pe data de25.12.2016 dau nastere la al treilea copil,pot beneficia de CCC?          MULTUMESC

Tatiana
16.12.2016, 15:38

Buna ziua ies in concediu de maternitate in februarie anul 2017. Recent am aflat  de la o colega de lucru in urma unui seminar efectuat de catre CNAS ca indemnizatia pt concediu de maternitate de 126 de zile ca baaza de calcul se ia doar salariu doar de la locul de munca de baza, dar nu se ia si de la locurile de munca prin cumul. Din ciote am revizuit pina acum in legislatie se specifica ca veniturile de la toate lokurile de munca unde se achita contributiile. E drept ca vor sa faca sa o modificare sau ceva a fpst eronat inteles la seminar dat?Mersi de raspuns.

Nicolina
15.12.2016, 12:15

Buna ziua. Sunt angajata oficial, dar in sectorul privat. Pe 31.12.2016 imi expira contractul individual de munca si "seful" m-a preintimpinat ca nu-l prelungeste pe urmatorul an. Iar acum, pe 21.12.2016 trebuie sa ies in concediul de maternitate. Ziceti-mi va rog, are el dreptul s-o faca si care sunt urmatorii mei pasi (din cite am inteles, fara contract, nu mi se achita polita de asigurare dupa anul nou, deci nu voi putea beneficia de prestatiile medicale gratuite). Merci anticipat.

irina iri
13.12.2016, 15:13


Buna ziua ,sunt in 35 saptamîni si pina acuma am platit eu la CNAS ,desi eu nu lucrez,se pot recupera banii inapoi si daca aduc de la medicul de familie o adeverinta ca sunt însarcinata si sa nu mai platesc??

Mariana
11.12.2016, 12:05

Bun ziua !Spuneti va rog care este procedura de acordare a indemnizatie daca nu lucrez oficial nici eu nici sotul? Oficial am lucrat 4 ani mam eliberat acum un an. multumesc anticipat!

Petru
7.12.2016, 21:38

Buna. Ca viitor tatic am si eu o intrebare. sotia nu lucreaza . eu acum miam scimbat serviciul abia prima luna . Sotia este la  a 22 saptamina de sarcina. Eu voi putea benificia de indemnizatie de la serviciu?

Irina
6.12.2016, 15:56

Salutare,

Am o intrebare.Eu voi iesi in  concediu de maternitate aproximativ din 1 mai 2017. Pentru calcularea indemnizatiei se iau in calcul ultimele 12 luni? Eu in mai 2016 am 2 zile de concediu medical. Cum se va calcula luna mai? plata salariala fara banii pentru 2 zile de buletin?

Viorica M
5.12.2016, 17:49

Buna ziua, am si eu o nedumerire, am nascut pe 28.08.16, am lucrat de acasa oficial toata perioada de pina acum, numai ca din Octombrie pina in prezent lucrez pe program redus de 6 ore pe zi, pot sa iau indemnizatia lunara pina la 3 ani? Merci. 

29.11.2016, 11:25

jurac olga  -  Dacă femeia însărcinată nu lucrează, ea are dreptul la îndemnizația de maternitate calculată din venitul oficial al soţului angajat.  Femeia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat şi poate solicita îndemnizaţia în baza venitului soţului doar dacă:

- Soţia nu lucrează de minim 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate sau şi-a pierdut postul în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, (1), lit. b), c), d), f), x), y) din Codul muncii);

- Soţul are un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare primei zile de concediu.

Nu vei putea beneficia de concediu de maternitate acordat sotului,daca te-ai concediat din propria dorinta.

jurac olga,
28.11.2016, 17:33

Buna seara,cind aveam 4 saptamini de sarcina eu lucram ,dar din cauza toxicozei eram nevoita sa ma concediez,acum am 10 saptamini de sarcina spuneti-mi va ro daca o sa pot beneficia de concediul de maternitate de la serviciul sotului,el lucreaza oficial de 1.4 ani..

23.11.2016, 15:33

Olga. Da

Iuliana. Da, daca ati lucrat doar 9 luni, pentru ca in calcul se iau ultimele 12.

Masha. Persoana in cauza va beneficia de indemnizatie. Doar ca nu intreprinderea va elibera indemnizatia ci CNAS.

VL. Este posibil. Fiind insarcinata cu al doilea copil beneficiati de concediul de maternitate pentru al doilea si concediul de ingrijire pentru primul, apoi 2 concedii de ingrijire pentru ambii copii.

Viorica. Indemnizatia de maternitate, apoi concediul de ingrijire a copilului se va calcula din cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar.


 

Olga
18.11.2016, 17:28

Buna! Spuneti- va rog pot primi indemnizatia de concediu de maternitate dupa nastere??

iuliana
18.11.2016, 17:15

Buna ziua! Spuneti-mi va rog eu am lucrat pina in ultima zi a saptei luni fara sa lipsesc si salariul oficial e 2500 lei ...e corect sa primesc doar noua mii lei?

masha sokolova
14.11.2016, 9:19

buna ziua! spuneti -mi va rog daca femeia s-o aranjat la lucru si in timp de o luna a ramas insarcinata, ea binefeciaza de concediu de maternitate? sau dupa 7 luni lucrate interprindere nu o sa plateasca doamnei cutare?

VL
8.11.2016, 10:00

buna dimineata! as vrea sa stiu daca e posibil doua decrete consecutive...adica  in timpul primului decret sa se nasca un al doilea copil si sa se ia un alt concediu de maternitate precum si cel de crestere a copilului?
multumesc anticipat

Viorica
5.11.2016, 21:53

Buna! As dori si eu o informație daca se poate! Se poate intra din somaj in prenatal, daca da, atunci cum se calculeaza indemnizația de maternitate? Multumesc!

4.11.2016, 11:07

Ana,dupa 30 de saptamini se solicita concediu de maternitate...Concediu de ingrejirea copilului se solicita dupa nastere...

Ana
2.11.2016, 18:10

Buna,spune/ti va rog frumos cind trebuie de depus actele la CTAS?dupa 30 saptamini sau dupa nasterea copilului

2.11.2016, 15:12

Carolina pentru sanatatea bebelusului merita sa stai acasa, doar ca aceasta foaie de boala poate afecta calculul indemnizatiei (banii care ii primesti pentru concediul medical nu se iau in calcul pentru indemnizatie). Daca totusi stai in concediul medical in ultima luna si luna data nu e lucrata complet, atunci luna data nu se ia in calcul (se ia o luna completa lucrata inainte de termenul luat in calcul) si nu afecteaza nicidecum indemnizatia. 

Eu la fel am patit, am avut citeva zile de concediul medical  inainte de concediul de maternitate, dar nu au fost probleme pentru ca luna data nu am lucrato integral si a fost inlocuita cu o luna completa dinaintea perioadei luate in calcul. Concediul se maternitate se ofera doar la 30 saptamini, nicidecum mai devreme.

Carolina
1.11.2016, 23:39

Salut...Am si eu o intrebare...Ma aflu in saptamina a 29 de sarcina...suntpe foaie de boala...medicul mi-a zis ca am niste complicatii si ma sfatuit sa nu mai merg la servici...pot sa intru in concediu de matenitate cu o saptamina mai devreme si care vor fi consecintele pt indemnizatia concediului de maternitate...mersi anticipat

Acinorev
1.11.2016, 11:44

Pentru Stella. Eu am avut aceiasi situatie si am clarificat situatia. Angajatorul trebuie in tabelul de salizare de atunci sa modifice codul iban ca premiu dar nu ca salariu. Premiul nu se impoziteaza. Si totul o sa fie corect.

Stella
28.10.2016, 22:45

Buna ziua, m-am concediat la 01.09.2015, certificatul privind concediul medical pentru cele 126 de zile este din 19.10.2016, acum vreau sa perfectez indemnizatia de maternitate in caliatate de sotie la intretinerea sotului, insa in L/06/2016 contabilitatea de la vechiul loc de munca mi-a transferat o suma de 3000 de lei ce reprezinta un premiu pentru pentru perioada de munca in anul 2015, acum ctas-ul refuza sa-mi primeasca cererea invocand faptul ca am avut venit. Vechiul meu loc de munca a fost intr-o institutie de stat si de la 01.09.2015 nu am mai fost angajata nicaieri. Ajutati-ma va rog cu un raspuns pentru ca eu nu vad de ce aceasta suma ar influenta odata ce se refera la anul 2015. Multumesc.

OLGA
25.10.2016, 20:34

buna ziua eu am asa o intrebare daca am fost angajata din luna ianuarie shi buletinul de concediu este din septembrie pina in ianuarie ,nu voi primi indemnizatia concediului de maternitate?

olesea
18.10.2016, 10:30

salut asa o intrebare  pina pe ce data se poate de prezentat la casa teritoriala de asigurari sociale documentele pentru a primi decretul, am iesit pe 2  august in concediu si inca nu am dus documentele

, este o data limita de prezentare a documentelor

Natalia
3.10.2016, 16:38

Buna ziua spuneti-mi va rog mult daca nici mamica copilului nu lucreaza si nici sotul, e posibil de primit concediu de maternitate pe bunici?

Lia
27.09.2016, 16:36

Buna.s unt in situatia urmatoare: in risc materna de la 8 sapt. 120. Cu chiu cu vai doctoruta de familie o inteles. Ok. Insa, mi se termina in data de 6 oct. Dar cum nu ő sa am 30 de sapt. Imi spune ca nu Imi poate Da con prenatal. desi la medicina muncii din fabr. mi sa spus clar ca se poate. acum cine are dreptate? Pot intra in prenatal Sau nu? 

Olesea
24.09.2016, 23:20

Sunt insarcinata cu al doilea copil, dar primul are abia 10 luni. Eu pot benedicia de concediul de maternitate?

daca da, in ce conditii?

Raia
20.09.2016, 18:22

 Buna ziua , sotul activeaza in Sistemul Penitenciar(18 luni , anterior activind 4,6 ani in alta structura de drept) ,eu sunt la intretinerea lui (deja 15 luni), am fost angajata anterior pina la sarcina 2ani si 10 luni. Care este procedura pentru a primi indemnizatia la nasterea coplului ? cine-i responsabil s-o achite?( la servici stiu situatia , dar dau din umeri : nu stim , la noi asa ceva nu se face:) 

victoria
20.09.2016, 11:20

Buna,am si eu o asa intrebare cine ma poate ajuta ,sunt angajata de mai mult timp la un SRL individual,cine imi calcula si cine trebuie sa-mi achite indemnizatia pentru copil ,Intreprinderea sau CNAS,la noi au fost un caz ca patronul ea refuzat sa achite indemnizatia ,spuneti-mi va rog care imi este dreptul si unde sa mergem corec sa o obtinem ,va multumesc.

14.09.2016, 20:02

Buna Alina. Conform legii trebuie sa nu fii angajata 9 luni pina la concediul de maternitate ca sa poti lua indemnizatia pe sot: " În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată."

   Adica, daca în perioada data ai fost concediata din cauza ca s-a desfiintat compania sau postul ocupat, etc (vezi in codul muncii) poti primi pe sot, in caz contrar, nu. Sper ca e clar. Oricum mai suna si la CNAS. 

Alina
14.09.2016, 11:27

Buna ziua, am o intrebare si cei de la CNAS nu raspund la telefon :( poate stie cineva...Daca ma concediez inaintea de a iesi in concediu de maternitate (6 luni de sarcina) poate sotul meu beneficia de indemnizaţia de maternitate? 

Cristina
23.08.2016, 9:54

Buna ziua .Ce concediu de maternitate voi primi cu salariul fara impozite 4300 ?

olga
21.08.2016, 12:56

Buna ziua!  Activez ca Politista de frontiera si ma intereseaza cit este la noi indemnizatia lunara de crestere a copilului?

Svetlana
15.08.2016, 0:22

Urmeaza la sfirsitul lunii decembrie sa ies in concediu de maternitate. Din motive personale as prefera pentru lunile septembrie-decembrie sa-mi iau concediu neplatit (pe cel anual l-am epuizat deja). Care este baza de calcul pentru concediu de maternitate si indemnizatia de ingrijire a copilului in asa caz?

Naty
14.08.2016, 17:36

buna ziua..as putea afla cumva cite salarii trebuie sa mi se ofere de la serviciu atunci cind ies in decret? 3 sau 4 salarii ..?

Melania
12.08.2016, 18:15

Buna ziua! Sunt angajata de 3 luni in decembrie trebuie sa nasc. primesc banii sau trebuie sa am 12 luni lucrata?va rog ajutati

11.08.2016, 9:23

Ana daca e primul copil atunci indemnizatia unica e de 3100 lei, iar daca e al doilea sau al treilea copil 3400 lei. Indemnizatia lunara e de 30% din venitul mediu impozitat care a fost primit in ultimele 12 luni pina la concediul de maternitate.

Vera
8.08.2016, 14:57

Buna ziua! Implinesc 30 de saptamini pe 11 septembrie. Cind trebuie sa prezint actele necesare la CNAS pentru indemnizatie ?

Ana
3.08.2016, 15:30

Buna, ce indemnizatie unica la nastere pot primi si cum se calculeaza indemnizatia lunara dintr-un salariu lunar stabil de 3400 lei?

Oxana
3.08.2016, 15:24

Buna ziua! Spuneti-mi va rog sunt careva modificari in metoda de calcul a indemnizatiei de maternitate din 01.04.2014? 

Marina
2.08.2016, 17:27

Buna ziua spunetimi va rog eu pe 09 august ies in concediu de maternitate pina pe ce data trebuie sa prezint toate documentele la CTAS pentru ca sa imi calculeze indemnizatia?

2.08.2016, 13:37

Natalia, uite ce spune legea:

    (1) "Asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani.
    
(2) Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului."

Natalia
2.08.2016, 13:29

Salut!ma ajutati si pe mine va rog !Eu sunt studenta nu am lukrat niciodata,sotul lukreaza oficial de mult timp!pot sa primesc indemnizatii pe numele sotuluiu ??

21.07.2016, 18:36

salut,Marcela,se calculeaza din salariul brut,adica din suma cu tot cu impozit

Marcela
21.07.2016, 14:21

Buna ziua, imi spuneti va rog si mie daca concediul de maternitate se calculeaza din salariul net sau brut?

Veronica
21.07.2016, 13:21

Buna ziua,ajutati/ma si pe mine sa ma clarific in situatia mea.Sunt in concediu de crestere a copilului pina pe 08 august pe 09 trebuie sa es la lucru.Sunt insarcinata si pe 09 septembrie mi se implines 30 de saptamiini si trebuie sa es in concediu de maternitate.Cum mi se va calcula intemnizatiile pentru al doilea copil?multumesc

18.07.2016, 15:39

Buna, Olga. Sigur ca vei avea dreptul la concediul de maternitate, pentru asta va trebui sa lucrezi pina la 30 saptamini de sarcina, adica 7 luni. Nu conteaza cite luni lucrezi, principalul la 30 de saptamini sa fii angajata. 

olga
18.07.2016, 14:41

Salut eu lucrez de 2luni la o intreprindere.. Sotul meu vrea sa concepem un copil voi avea dreptu sa mi se ofere conceddiul dematernitate sau nu...la cite luni de lucru treb sa se ofere concediur

Victoria
13.07.2016, 14:04

Bună ziua .ajutați-mă și pe mine sa ma clarific cu situația mea.Am fost în concediu de maternitate pună la vârsta de 3 ani intre timp am rămas însărcinată și din concediul de îngrijire a copilului pana la 3 ani se finisează cu fix una luna înainte sa  intru în alt concediu prenatal .Întrebarea mea este care varianta se abordează în cazul dat și dacă am șanse sa primesc indemnizația pe care am primit-o cu precedentul..?.daca scriu cerere din motive personale pentruluna în cauza...va rog mult sa ma ajutați cu un răspuns...ms anticipat

Bina
27.06.2016, 18:26

Buna ziua, peste o luna implinesc 3 ani de concediu de maternitate de ingrijire a copiilor, vreau sa ies la serviciu de la ora 9 nu la ora 8, sa reusesc sa duc copii gemeni la gradinita, as vrea sa stiu daca imi permite legea, bineinteles ca la o cerere depusa. 

Multumesc.

Ecaterina
24.06.2016, 15:36

Buna, am si eucareva intrebari imprivinta concediului de maternitate. Sunt in saptamina 31 nu am lucrat 7 luni dar medicul fara sa se intereseze a deschis deja concediu de maternitate pe sot, in acest certificata stipulat ca sunt la intretinerea sotului. Acum amaflat ca trebuie sa am 9 luni nelucrate. Nu vrem sa pierdem aceasta sansa salariul soului e bun si indemnizatiile vor fi bune, ce putem face in cazul dat?? 

Cristina
20.06.2016, 10:50

Totusi sint de parere ca trebuie sa asculti CTASul, ei doar achita concediul, nu medicul. Mai bine suna la linia fierbinte CNAS 022286115.

17.06.2016, 11:12

Da sigur medicul din maternitate mia indicat sami prelungesc foaia de boală dupa o intervenție dupa naștere dar nu cunosc cind sa o prelungesc acuma sau cind expira acele 126  CTAS zice una medicul de familie alta?

Cristina
14.06.2016, 13:23

Natalia, doar medicul decide daca a fost o nastere complicata sau nu. Daca considera ca trebuie de adaugat cele 14 zile atunci trebuie sa elibereze un certificat pe care il prezinti impreuna cu celelalte documente cind mergi la CNAS. 

14.06.2016, 9:31

Buna poate sami explice cum e procedura daca am nevoie de prelungit foaie de boală pe inca 14 zile ,am avut o naștere puțin mai complicată?

Katea
14.06.2016, 8:52

roman..nu puteri dumneavoastra..pentru ca trebuie sa aveti lucrate 9 luni consecutive oficial in Moldova

roman
13.06.2016, 20:27

cine poate sa-mi  explice? daca eu sotul pot sa iau concediul de maternitate sa primesc indemnizatia. ? sotia e studenta, si este in a 7 luna,  eu lucrez de 5 luni oficial, inaite de asta am fost dupa hotare 6 luni. pot sa primesc indemnizatia? , mersi mult !

Loredana
10.06.2016, 17:01

Buna ziua!am si eu o intrebare daca am ramas insarcinata am contractul de munca pe perioda de 4luni imi pot lua concediu maternal ? 

9.06.2016, 9:13

Mihaela, nu te grabi cu decizia! Conform legislatiei poti primi indemnizatie pe numele tatalui numai daca nu ai lucrat 9 luni antecedente concediului de maternitate. Daca te concediezi acum cei de la CNAS no sa vrea sa calculeze indemnizatia dupa sot si vor confirma prin articolul 16: 

 În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.

Ti-as recomanda sa mai rabzi putin sau sa te adresezi la Inspectia Muncii, cum a spus si Mariana.

Mihaela
8.06.2016, 11:46

Mariana, Multumesc pentru sfat!

Mariana
7.06.2016, 14:27

Pentru Mihaela: As putea sa-ti dau urmatoarele recomandari:

1. Daca salariul tau eeste mai mare decat al sotului mai bine nu te concedia, mai ai inca 6saptamini pina la concediu de maternitate, dar cu angajatorul poti sa incerci sa te adresezi la Inspectoratul Muncii si sa te jelui (la ei vei fi confidential), daca v-or veni cu controlul cei de la inspectia muncii, atunci va uita rapid angajatorul de tine.

2. insa daca salariul sotului este mult mai mare ca la tau atunci nici nu iezita, scrie cerece de eliberare

Mihaela
7.06.2016, 11:39

Sper să mă ajute cineva.
Sunt in a 6-a luna de sarcina. Sunt angajată oficial. Angajatorul imi face probleme. Daca ma concediez acum, pot sa beneficiez pa baza sotului de toate indemnizatiile? Sotul este angajat oficial.

Nu-mi trebuie nimic de la anagajatorul meu. Nu mai vreau sa-i vad in ochi.

Ce pot să fac?

Cristina
17.05.2016, 20:33

Sunt insarcinata in 30 de saptamini si vreau sa stiu daca eu fiind titular de patenta voi putea beneficia de indemnizatia pu intretienerea copilului de la serviciul sotului?

Tatiana C
11.05.2016, 22:39

Buna,poate cineva sa ma ajute?m am angajat doar la terminul de 3luni,cu un contract determinat tot de 3,salariu uficial 800lei (plus la plic) ,ce drept pot sa am de concediu de maternitate si indemnizare?

P.S (ultimul contract uficial a fost din 11/14 pina 4/15) conteaza ceva si acesta?

Constantin
22.04.2016, 12:35

Mihai, daca o femeie insarcinata nu a lucrat niciodata, pai, i se plateste indemnizatia minima in marime de 400 timp de 1.5 ani. Dar daca ai nevoie, pot sa o ajut, sa o angajezi si indemnizatia va fi mai mare.

oxana
21.04.2016, 14:16

buna am si eu o intrebare sint insarcinata am 13 saptamini la moment sint pe foaie de boala spunetimi va rog cum mi se va achita salariu pe aceasta luna. salariu meu oficial este de 2000 de lei.ms anticipat

Inna
31.03.2016, 15:38

Buna ziua, cunosc ca cele 126 de zile se achita conform ultimelor 12 luni lucrate, mentionez ca in primele 6 luni dintre aceste 12 am fost aproape lunar cu copilul pe foaie de boala, sunt militar si respectiv la noi pentru perioada in care neam aflat pe foaie de boala cu copilul am primit banii separat de salariu, ca ex. din salariul de 4500, pe card de la institutia unde activez am primit 3000 lei iar peste 2 zile am primit banii pentru zilele de foaie de boala (10 zile aproximativ 1500 lei) de la Ministerul Finantelor, asa ni sa explicat din sectia finante ca banii pentru perioada aflata in concediu de boala cu copilul vin separat de salariu. Acuma am iesit in decret cu al 2 lea copil,  intrebarea mea este: CUM SE VA CALCULA PLATA PENTRU ACESTE 4 LUNI SI UN PIC??? SE VOR LUA IN CALCUL SI BANII CARE II PRIMEAM SEPARAT PENTRU FOAIA DE BOALA SAU NU???pentru ca la serviciu ni sa explicat ca nu deoarece se ia in calcul doar salaraiul primit prin card de la institutia unde activez (adica doar 3000 nu 4500), E CORECT?? ms anticipat si scuze de roman

tatiana
31.03.2016, 11:55

cind institutia in care activezi este obligata sa iti achite suma calculata pentru 126 de zile, se achita integral sau in transe

mihai
30.03.2016, 8:20

daca  o femeie ansarcinatacare nu a lucrat niciodata  ce drepturi are

Iana
4.03.2016, 11:34

Poate fi considerată – că soţia se aflată la întreţinerea soţului asigurat, daca pe  parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate a activat 2 luni, dupa care s-a eliberat de la serviciu, si are un stagiu de cotizare mai mic de 3 ani, pentru a primi indemnizaţie de maternitate? Totodată, nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale .

lena
28.02.2016, 19:45

Spunetim va rog daca es pe foaie de boala in timpul sarcinii se tae din concediu de maternitate sau nu

Tanea
24.02.2016, 18:54

Spuneti va rog!Daca te intorci la munca partiala inainte de a se finisa concediul pentru ingrijire a copilului de pina la 3 ani,.Cum este corect de a indeplini ordinul la serviciu?Incheierea concediului sau reintoarcea la munca cu program redus in timpul concediului?

Mariana
15.02.2016, 10:17

Stiu ca inaite se luau in calcul lunile complet lucrate la calcularea concediului de maternitate acum care este procedura

Ionel
12.02.2016, 20:53

Deci din cauza ca sotia nu a lucrat in ultimul an eu ca sot am depus actele pentru indemnizația concediului de maternitate.Actualmente actele au fost aprobate deja concediul incepind pe 19 ianuarie iar baza de calcul este salariul meu ca sot pentru anul 2015.Ni sa comunicat ca banii ii vom primi la mijlocul lunii martie...Intrebarea mea este : Pot eu ca sot sa ma concediez de la serviciu si voi primi banii pentru Îndemnizația concediului de maternitate sau NU daca ma concediez?

Anastasia
12.02.2016, 16:43

Buna ziua, am o intrebare cum mi se va achita concediu de maternitate pentru al doilea copil care se va naste in octombrie daca concediul de maternintate de 3 ani pentru primul copil se termina in august ? , si daca mi se va achita concediu de maternintate nascind peste hotare?  specific ca in primul concediu de maternitate  mi s-a calculat conform legii si datelor de la locul de munca.

Elena
11.02.2016, 18:29

Buna ziua. u Am o intrebare referitor la concediul maternitar.  Eu am 2 luni de cind am nascut,  dar am lucrat ilegal si nu mam adresat nicaieri de concediu de maternitate. Se poate de facut ceva de primit concediu sau nu?  Si unde spoate de edresat?

Liliana
8.02.2016, 17:19

Buna ziua!Am o intrebare referitor la concediu de maternitate,la moment sunt insarcinata in 4,5 luni.Sunt angajata oficial din 23.09.15 cu un salariu oficial de 2800 lei,in acest caz o sa primesc concediu de maternitate si care ar fi indemnizatia lunara?

sergiu
28.01.2016, 14:38

Buna ziua, am citit intrebarile si raspunsurile anterioare dar nu am gasit ceva asemanator cu situatia in care ma aflu, eu sunt angajat legal de 3 ani si 8 luni, sotia este studenta iar in perioada anului scolar lucreaza ca laboranta in universitate primind un salariu lunar brut de 730 lei iar in perioada de vara a inlocuit o educatoare la o gradinita timp de 3 luni primind un salariul lunar brut de 2000 de lei iar in ultimile 4 luni nu mai lucreaza nicaieri, problema a aparut cind am vrut sa iau concediul de maternitate pe numele meu, ni sa spus ca nu putem sa-l luam pe numele meu fiindca sotia a lucrat si nici pe numele ei ca a lucrat prea putin, dar am gasit un asa articol "Se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat, dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, premărgătoare lunii obţinerii concediului de maternitate şi naştere, aceasta nu a activat nicăieri sau veniturile ei anuale nu erau mai mari de patru salarii medii pe economie; sau dacă în această perioadă, ea a pierdut statutul de persoană asigurată din motive care nu depind de ea" salariul mediu pe economie este de 4500 lei iar daca adun tot ce a primit sotia in anul 2015 este in jur de 10500 deci mai putin decit 4 salarii medii pe economie, intrebarea este daca este corecta aceasta informatie si pot sa ma adresez repetat la CNAS?Multumesc anticipat!!!!!

Lilia
20.01.2016, 16:51

Buna ziua...sunt insarcinata in 4 luni. Pina acum, pentru a merge pentru analize la policlinica, returnam orele lipsa de la munca...De curand am auzit de regulament nou referitor la asta...In ce consta el sau unde pot face cunostinta cu acest nou regulament?...Multumesc anticipat...

28.12.2015, 12:12

Pentru Doina si pentru toate mamicile

"Salut.Fetelor ati primit vre-un raspuns la intrebarile voastre? Vad aici o sumedenie de intrebari, dar nu vad nici un raspuns.....as vrea si eu o informatie...dar nustiu cui sa o adresez.".

Nu se raspunde la intrebari din simplu motiv ca toate raspunsurile sunt in comentarii. E absurd sa se raspundă de mii de ori la aceleasi intrebari.

NU VA LENEVITI SA LE CITITI!

Doina
23.12.2015, 21:28

Salut.Fetelor ati primit vre-un raspuns la intrebarile voastre? Vad aici o sumedenie de intrebari, dar nu vad nici un raspuns.....as vrea si eu o informatie...dar nustiu cui sa o adresez.

ludmila
23.11.2015, 18:33

buna ziua spunetimi va rog in cit timp dupa depunerea actelor se achita indemnizatiea de maternitate

ana
12.11.2015, 9:52

buna ziua spunetimi va rog se ia in calcul salariul brut sau net?

ion
9.11.2015, 12:48

buna ziua as dori sa stiu daca la lucru prin cumulativ se plateste acelea 4 luni la nastere,,,sau numai la lukru fix?

Elena
6.11.2015, 12:16

Salut. Spuneti-mi va rog in ce suma trebuie sa primesc concediul de maternitate daca salariul meu lunar constituie 1600 lei?

Nikol
7.10.2015, 19:54

Buna ziua! Am dreptul la concediu maternal  in cazul in care eu am doar 8 luni de cand sunt angajata cu carte de munca? Poate sa imi raspunda cineva la aceasta intrebare?

Lili
29.09.2015, 10:41

Referitor la indemnizatia de maternitate. Spuneti-mi va rog, daca in cele 12 luni care se iau in calcul pentru indemn.(in 3 din ele am buletin ,,a cite 5-7 zile,, ) cum se face calculul daca salariul nu este tarifar?

alina
20.09.2015, 21:36

buna seara am asa o intrebare cum se acita concediul de maternitate,eu in ultemele 6 luni am avut 3000 salariu la care mi sa achitat la 7000 de lei unde se include si cele 2 luni adica inainte de concediu de ingrijire a copilului,daca nu suntem de acord cum a fost calculat unde ne putem adresa pentru o recalculare

Stela
7.09.2015, 7:35

Buna ziua!

Imi puteti spune va rog, cu ce articol din codul muncii trebuie indicat in carnetul de munca iesirea in concediu de maternitate a unei gravide?

Andriana
16.08.2015, 9:12

Buna ziua am o intrebare am 5luni lucrate salariu e de 3000 lei ce calcol voi avea la concediu de maternitate?Va rog frumos.

Rodica
31.07.2015, 16:32

Buna ziua.Aflindu-ma in concediu pentru ingrijirea copilului am inlocuit temporar cate o luna timp de 3 ani  pe alta persoana  care solicita concediu. Ulterior, am fost impusa de catre CNAS sa reintorc banii. Spuneti-mi ce am incalcat  cu referire la legislatie si daca aeam dreptul sa inlocuiesc?? Multumesc anticipat.

OLGA
30.07.2015, 12:11

buna,am si eu o intrebare sotul lucreaza politist de frontiera  eu am dreptul sa iau concediu de matermitate pe numele lui?eu sunt insarcinata si nu lukrez de 10 luni.e posibil asa ceva sau nu?

ramona
24.07.2015, 14:30

buna! as avea si eu o nelamurire. urmeaza sa nesc pe 13 septembrie si as dori sa intru in prenatal pe 20  august. as dori sa stiu daca in calculul concediului prenatal va intra luna februarie integral sau fara cele 20 zile aferente lunii august. adica  Cele 6 luni se aplica astfel ( 20 zile august, iulie, iunie, mai, aprilie , martie si diferenta de zile ramase pe februarie adica 10) sau se ia in considerare venitul pe luna intreaga lucrata adica februarie martie aprilie mai iunie si iulie?

Cristina
16.07.2015, 19:36

Bună ziua sunt însărcinată în 7  luni, certificatul de concediu de126 zile este pe numele soțului,  dar se pare ca nici el nu va putea primi, deoarece în ultimele  9 luni am lucrate cam 2 luni cu un salariu de 900 lei, ceea ce nu constituie patru salarii medii pe tara, poate cineva sa ma lămurească poate soțul primi concediul sau nu.

Lucia
14.07.2015, 13:50

salut fetelor cine ma ajuta,concediul de maternitate se calculeaza din suma venitelor anuale sa a salariului anual adica  (premii,ajutoare materiale) ele doar tot se inpoziteza ele merg la calculare ori nu

pasa
10.07.2015, 13:21

buna ziua am si eu o intrebare,eu am esit in concediu de maternitate in 2011intre timp cind trebuea sa es la munca in ianuarie 2015 fabrica sa inchis in somaj tehnic ulterior eu am ramas insarcinata si nu am lucrat 3luni pina la concediul de maternitate prezent mie de la fabrica foaia de boala mio indeplinito.eu am dreptul la concediu de maternitate?ajutatima cum se scrie o cere catre director sami dea certificat ca fabrica se afla in somaj tehnic mersi mult

cami
17.06.2015, 12:56

buna, referitor la  articolul de mai sus eu stiam ca se plateste 85 % din salariul brut, s-a modificat ceva?

Gheorghina
16.06.2015, 13:00

Fetelor, cine ere nevoie de consultatie, scrieti-mi intrebarea pe mail. gheorghina_11@yahoo.com

Elena
29.05.2015, 10:57

Buna pentru toata lumea. Am o intrebare, daca sarcina e multipla cum se calculeaza indemnizatia lunara? multumesc anticipat

Suzana
19.05.2015, 8:46

Bonurile nu se aduna la venituri?

Diana
14.05.2015, 20:15

Buna ziua, am asa o intrebare, sunt in koncediu de maternitate ku 1 kopil deja de 1an si 9 luni, si ku parere de rau se inkide firma unde lukrez, au dreptul sa ma elibereze si cine trebu sami plateaska koncediu pina la 3 ani? ajutatima va rog ku un sfat.  Multumim.

natalia
13.05.2015, 23:36

sunt in concediu de maternitate cu primul copil si peste trei luni voi esi cu al doilea.voi primi indemnizatia ca la primul copil la primul am luat 18000?

Elena
8.05.2015, 15:14

buna ziua am si eu o intrebare am esit in concediul de matermitate cu al 3 copil fiind inca in conceciul cu primul copil pentru 1si 2 copil mi sa platit cite 16000pentru fiecare iar pentru a 3 doar 6000 mi sa calculat corect

adryana
7.04.2015, 19:47

Buna ziua

  In decurs de trei luni am activat de baza la S.R.L ,incepind cu lina aprilie am demisionat dar continui sa activez prin cumul inca la 2 companii, spunetemi va rog in acest caz cum se va calcula concediu medical de maternitate si indemnizatia pentru copil. Si in genere daca se va calcula acest concediu .In acest caz  ce documente va fi necesar sa prezint.

Stavarache Zînica
2.04.2015, 12:40

  Venitul meu in ultimele 12 luni a fost de la I.I.Stavarache Zînica,firmă pe care am infiintat-o acum 2 ani.Eu beneficiez de concediul prenatal si indemnizatie de nastere?

Leca Sabina
27.03.2015, 9:17

Buna ziua! am inteles ca sunt in total 126 de zile concediu (70 prenatal si 56 postnatal ) . Eu am luat 19 zile de concediu prenatal, apoi am nascut si am intrat in cele 56 concediu postnatal. Intrebarea mea este daca pot beneficia in continuare de cele 51 de zile de concediu prenatal ramase?????

Anastasia
25.03.2015, 16:33

Buna ziua! Sunt angajata temporar de pe 2.03.2015 pina la data de 31.05.2015 in locul unei doamne care e a iesit in concediul de maternitate. Dar sunt insarcinata si eu.o sa primesc indemnizatie de la acest loc de munca?Multumesc!

mariana
11.03.2015, 11:01

Bună!  puteți vă rog să-mi spuneți dacă ultima jumate de  am avut salariu de 3800 cu impozite la stat și la miina 3000 lei....cum se calculează mai exact și cit voi primi concediul? Mulțumesc a

lily
5.03.2015, 9:22

Bună ziua! situația este următoare: eu sunt angajată temporar (La Primărie)pînă cind doamna va ieși din concediu de maternitate, pînă în 2017, dacă eu în perioada aceasta voi fi însărcinată am eu dreptul la concediu de maternitate, indemnizații...

deci care sunt drepturile mele?

multumesc anticipat!

andrei
3.03.2015, 21:30

Buna ziua. A-si vrae sa stiu daca cineva sa intilnit cu astfel de problema referitor la indemnizatie. Sotia trebuie sa o primeasca de la mine dar nu dar nu se incadreaza in acele noua luni pina in momentul cind i se va elibera certificatul de maternitate, ar putea cineva sa ma ajute cum sa procedez in acest caz. 

eu
3.03.2015, 20:56

Buna seara, intrebarea mea este daca eu lucrez din data de 26.01.2015 dar contractul am din 03.02.2015 daca o sa nasc undeva in martie anul viitor 2016 o sa am dereptul la indemnizatie, si calculul se face la salarul net adica cea ce primesti in mana sa inteleg?

23.02.2015, 21:13

Buna am si eu o asa intrebare spuneti-mi va rog sunt o persoana asigurata si cind mi s-a calculat concediul de maternitate contabila mi-a gresit cind mi-a dat REV-5 si nu mi-a scris toata suma.Spunet-mi cum se calculeaza concediul de maternitate daca lunar luam la miina 3300dar pe hirtie era 4000.Cum se calculeaza concediul ajutati-ma va rog frumos ca mi se pare ca nu mi s-a calculat corect.

Nadea Calarasan
6.02.2015, 19:55

buna ziua,am si eu o intrebare, sint insarcinata cu al treilea copil, am lucrat intr-o intreprindere de cusatorie timp de 12 ani esind cu ambii copii de acolo in concediu de maternitate,dar ultimii 3ani am fost eliberata din proprie initiativa ,acum am revenit, angajatorul ma primit stind ca sint insarcinata in11 saptamini , spuneti-mi va rog cum mi se va calcula mie concediul de maternitate daca voi lucra doar 4luni pina la concediu,va multumesc anticipat.

Marina Niculcea
3.02.2015, 14:26

buna ziua, rog si eu sfatul dvs, sint insarcinata, dar din cauza conditiilor insuportabile de munca m-am concediat inka la 12 saptamini, pot beneficia in acest caz de careva subsidii???? 
sotul meu este oficial angajat in Europa, putem cere statului european achitarea concediului de paternitate??? am incercat sa consult informatii la tema data, dar cu parere de rau nu am gasit nici un raspuns... 

15.01.2015, 16:38
 

Atenție!

 

Dragi vizitatori și utilizatori ai comunității MyBebe,


    Vă anunțăm că administrația MB și-a anulat obligativitatea de a răspunde la întrebările legate de îndemnizații și concediul de maternitate, deoarece au fost discutate și repetate deja toate cazurile posibile.


   Pentru a găsi răspuns la întrebarea care vă frămîntă vă rugăm mai întîi să citiți atent articolul și în continuare dacă va mai fi necesar citiți întrebările și răspunsurile de mai jos. Cazul dvs la sigur a fost discutat!


Sfat: Pentru a găsi mult mai ușor răspunsul dorit selectați de pe tastă combinația Ctrl F, iar în caseta ce va apărea indicați careva cuvinte cheie din tematica întrebării. Butonul Enter vă va ajuta să navigați la fiecare cuvînt/combinație asemănătoare în toată lista de întrebări și articol. 


Adițional puteți contacta CNAS la linia fierbinte: 022257575. Ei sunt obligați să vă ajute!

 

Mult succes!


Cu stimă,

Administrația MyBebe {#emotions_dlg.blue_reject}

Ruslan
15.01.2015, 13:07

in caz ca si sotia si sotul sunt angajati in cimpul muncii, poate sotul beneficia de concediu de ingrijire a copilului, dar tot odata si sa lucreze in continuare?

Cristina
12.01.2015, 14:50

buna ziua, am o intrebare scurta, ca si gravida beneficiezi intai de risc maternal de 120 zile iar dupa aceea beneficiezi de cele 126 zile de concediu maternitate( 63 ianinte de nastere si 63 dupa nastere)?

crina
9.01.2015, 15:49

buna ziua,am si eu o intrebare,daca de curind mi-am schimbat serviciul si oficial lucrez de 2 luni  planific un copil cum se va lua in calcul concediul de maternitate?

Multumesc anticipat.

Diana
28.12.2014, 14:33

buna ziua. am si eu o intrebare... poate imi raspunde cineva.... sunt insarcinata in a 9-a luna. nu stiam de aceasta lege.... eu nu sunt angajata, dar sotul este politist. ei depind de MAI. am inteles ca ei nu fac parte din cei ce benificiaza de asemenea indemnizatii. cit e de adevarat? si inca ceva: nu e prea tarziu la 38-39 saptamani de adresat o astfel de intrebare??? astept raspuns...

Maria
19.12.2014, 19:22

Buna ziua,
spuneti va rog, in caz ca persoana nu pleaca in concediu dupa 30 de saptamini, dar continua sa lucreze chiar si dupa nastere, indemnizatia de maternitate se achita?

Diana
16.12.2014, 22:39

Cine achita concediu de maternitate angajatorul sau CNAS?

Silvia
15.12.2014, 11:21

Am lucrat din 23/03/11 pina in 01/04/14 la o companie ..dp care am ramas fara servici  si jumate de an  am lucrat neoficial ...Iar de la 01/10/14 sunt angajata oficial la o alta companie...in aceasta perioada  de cind sunt angajata din nou ,am ramas insarcinata ,si voi avea pina la concediul de maternitate 6luni lucrate ..Spuneti-mi va rog, cum mi se va calcula concediul de maternitate ,daca am aceasta pauza de 6luni somera ???

cristina..
28.11.2014, 20:36

salut .. si daca eu am esit de la studii si am doar jumatate de an lucrat nu sunt casatorita si sunt orfana pe linga toate kum mi se dau aceste indemnizatii ce acte trebuie sa prezint??

Mihaela89
26.11.2014, 21:02

Pt îndemnizația de maternitate, la CTAS mie mi s-a cerut pe langa fisa de concediu medical si copia buletinului, copia carnetului personal de munca cu stampila umeda si semnatura pe fiecare foaie a intreprinderii la care sint angajata + REV 5 pt ultima luna lucrata.

mitrut alina
26.11.2014, 20:42

sint insarcinata in 27 de saptamini si luna viitoare trebuie da ies in concediu de maternitate.am o nedumerire...........in luna decembrie a anului trecut ( 2013) am fost pe buletin medical.cum mi se v-a calcula indemnizatia concediului de maternitate?

Iana Basoc
26.11.2014, 10:10

buna,am copil de 8 luni,acum sunt insarcinata 2 luni ,indemnizatia pe primul copil e pe mine,cum se va calcula la al doilea,conform la documentele pe primu copil?sau va fi nevoie de a face din nou toate actele?multumesc anticipat.Iana

Marina
24.11.2014, 20:52

Vă rog mult să-mi răspundeţi la următoarea întrebare:nu sunt angajată şi iau concediu de maternitate la întreţinerea soţului, dar cu părere de rău angajatorul refuză să semneze şi să completeze certifcatul medical eliberat de medicul de familie(motivează că instituţia nu este plătitor de fondul social), cum procedez? Mulţumesc!

Ana
19.11.2014, 13:30

Buna ziua! Spuneti-mi va rog, ultima luna care o lucrezi inainte de a iesi in concediu de maternitate, se ia in calcul daca nu e completa?plus ca mai am concediu de odihna nefolosit, de 3 saptamini cum as putea sa il iau sau sa ma folosesc de el fara a influenta negativ la calcularea indemnizatiei de maternitate?ca am inteles nustiu cit de corect ar fi ca nu e bine sa fii in aceeasi luna si in concediu de odihna si sa iesi in concediu de maternitate?multumesc mult!

Ana
19.11.2014, 13:29

Buna ziua! Spuneti-mi va rog, ultima luna care o lucrezi inainte de a iesi in concediu de maternitate, se ia in calcul daca nu e completa?plus ca mai am concediu de odihna nefolosit, de 3 saptamini cum as putea sa il iau sau sa ma folosesc de el fara a influenta negativ la calcularea indemnizatiei de maternitate?ca am inteles nustiu cit de corect ar fi ca nu e bine sa fii in aceeasi luna si in concediu de odihna si sa iesi in concediu de maternitate?

Cebanciuc Cristina
7.11.2014, 21:50

Buna ziua ,spuneti va rog ,dupa ce expira concediul medical de maternitate ,cum ar trebui sa procedez in privinta locului de munca ?E necesar sa scriu o cerere  ( la locul de munca) pentru concediu de intretinere a copilului? Si daca da ,e necesar inainte sau dupa data expiararii concediului? Informati -ma va rog !

4.11.2014, 10:39

Fetelor, cine ere nevoie de consultatie, scrieti-mi intrebarea pe mail. gheorghina_11@yahoo.com

Nata
1.11.2014, 15:02

Buna ziua! 

as aprecia mult un aspuns!!! Am ramas insarcinata pentru a doua oara (in octmbrie 2014 am 30 saptamini)  in  timp ce sint in concediu de ingrijire a primului copil(incepind din martie 2014). Pentru a obtine indemnizatia de maternitate de la CNAS, am nevoie sa prezint si declaratia  REV-5 (avind in vedere ca aceasta informatie deja exista la CNAS de la prima sarcina iar eu nu am mai iesit la serviciu de atunci) sau este suficient buletinul si certificatul medical ? multumesc mult :D

31.10.2014, 15:14

Buna ziua, am si eu intrebare. Timp de 3 ani m-am aflat in concediu pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani. Pe parcrsul acestei perioade m-am angajat la o companie prin cumul, cu regim redus de munca, de 2 ore /zi.  Trebuia eu sa anunt CNAS -ul? Eu nu l-am anuntat, risc sa fiu chemata pentru a restitui indemizatiile primite. Multumesc anticipat.

Bianca
30.10.2014, 13:40

salut , sunt la intretinerea sotului   (eu nu lucrez )   ,am primit indemnizatia de maternitate de la lucrul sotului ,dar am asa o intrebare ,pot primi tot de la sot de la lucru si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pin la virsta de 3 ani ,si care ar fi conditiile pentru al primi ,daca se poate,multumesc anticipat

Florin
27.10.2014, 16:45

Buna, ma numesc Florin, am inteles ca perioada de concediu pre si post natal este de maxim 126 de zile cu conditia sa fie alocat un concediu  de lauzie de minim 42 de zile, ce se intampla in cazul in care dupa efectuarea concediului post natal de 42 de zile nu se ajunge la un total de 126, trebuie continuat concediu de lauzie pana la atingerea celor 126 de zile? sau se pot depune actele pentru indemnizatia de maternitate.
 Multumesc anticipat,
Florin

ana
27.10.2014, 10:47

buna ziua ! am o sarcina cu risc ,am 5 luni si anul acesta am avut  intrerupta cartea de munca pe o periada de o luna jumate as dori sa  stiu daca am o posibilitate sa primesc cei 2 ani de concediu de maternitate ,chiar daca sant in concediu medical si asa trebuie sa stau pana ce nasc ?

Alina
23.10.2014, 7:58

Buna ziua, am nevoie de un sfat, sunt insarcinata cu al doilea copil, dar ma aflu in concediul de ingrijire cu primul copil, care are 2 ani si 6 luni, trebuie sa ies la serviciu pentru a benificia si pentru al doilea de concediu de maternitate?

22.10.2014, 14:32

salut , am nevoie de ajutorul unui specialist in situatia care ma aflu, sint insarcinata cu al 2 copil dar ma aflu in concediul  de ingrijire cu primul, concediul de maternitate pn 1 copil lam primit de la serviciul sotului pn ca nu sint angajata, acuma miau propus o angajare prin cumul pn o luna pn a preda citeva ore intro institutie de invatamint , concediul de maternitate pn al 2 copil pot sal primesc de la sot sau deja in baza salariului de aici si kum se va calcula daca este numai o luna lucrata?

Elena M
17.10.2014, 9:28

BUNA! Cine poate sami spuie sunt mama singura insarcinata cu a 3-lea copil, nu am nici un post de lucru la moment, cineva mia spus sa merg la primarie si sa cer concediu de maternitate poate sa fie asa ceva?      mai am si sora mai mica care e sub tutela mea, de ce ajutoare pot beneficia eu? cine cunoaste asa ceva rog mult sami raspundeti.

Vladimir
16.10.2014, 23:25

Buna, Vă rog să- mi răspundeţi la o întrebare soţia mea a lucrat la o întreprindere 10 ani , şi cu primul copil se afla în concediul de creştere a copilului de la 3 la 6 ani  după ce a rămas însărcinată a întrerupt concediul şi a eşit la serviciu şi a lucrat 2 luni depline şi 2 luni parţiale, cînd i sa calculat indemnizaşia lunară ia eşit 400 lei lunar, la întrebarea adresată persoanei ce fac calculele ea nea spus că baza de calcul sunt doar lunile lucrate în decurs de 12 luni şi celelalte 8 luni sunt cu venituri nule dar citind legea eu am înţeles inversul explicaţimi vă rog.

Irina
15.10.2014, 12:18

Salut! Spuneti-mi, va rog, in venitul lunar (asigurat) intra concediul anual si concediul de boala?

Ludmila
8.10.2014, 21:00

salut! spuneti-mi va rog daca ma aflu in concediu de ingrijire pina la 3 ani,sint insarcinata...cum se va calcula concediul de maternitate si de ingrijire pentru al 2-lea copil

Natalia
6.10.2014, 21:44

daca in aceasta perioada de 12 luni am fost in concedi cum se calculeaza

Anastasia
27.09.2014, 22:33

Eu sunt persoana asigurata in 2012 am nascut prin cezariana si in iunie 2014 am a 2-a nastere,eu deja primesc indemnizatia lunara,am citit in comentariile de mai jos de cele 14 zile,mai pot eu beneficia de plata sau nu,Va multumesc

Anstasia
27.09.2014, 21:56

Buna seara as vrea sa va intreb am auzit ca daca naserea a decurs prin operatie cezariana se achita ceva suplimentar,e adevara sau nu?

19.09.2014, 9:56

Bună ziua! Eu sunt în concediu pentru îngrijirea copilului şi primesc îndemnizaţia cuvenită. Copilul are 2 ani. Întrebarea este următoarea: În caz că în perioada cît mă aflu în acest concediu întreprinderea se declară în stare de insolvabilitate, am să primesc în continuare îndemnizaţia sau trebuie să declar la CTAS? Cum trebuie să procedez corect în această situaţie. 

Vera
18.09.2014, 12:46

Buna ziua, sint in concediu de crestere a copilului pina la 6 ani fiind suspendat contractul din 17 martie 2013, la moment sint insarcinata. Vreau sa va intreb daca sotul poate dispune de concediu... Multumesc!!!

Arina
18.09.2014, 11:04

Buna ziua , am si eu asa o intrebare, la unitatea unde lucrez, sunt angajata din 2012, in 2013 m-am transferat la ore lucratoare deci salariul meu era de 700 lei pina la data 28 februarie 2014, de la 1 martie mam transferat la zi deplina cu schimbare de functie, deci se primeste ca eu 5 luni am avut salariu de 700 lei, iar urmatoarele 7 luni a fost in mediu de 3000 de lei, cum mi se va calcula indemnizatia? cineva mia spus ca posibil acele 5 luni sa mi le socoata ca salariu mediu pe economie, este posibil asa ceva?

18.09.2014, 9:14

Maria M, in perioada acestui tip de concediu aveti statut de persoana neasigurata, si deci nu puteti beneficia de indemnizatie de maternitate. Incercati sa reveniti la munca macar pe o luna, si deja veti putea beneficia de indemnizatie. 

Maria M
17.09.2014, 18:05

spunetimi va rog...la moment sint in concediu de ingrijire a copilului pina la 6ani si sint insarcinata.pot primi indemnizatia de matenitate?

17.09.2014, 8:45

Buna ziua spuneti-mi va rog daca am dreptul la concediu de maternitate? Si cum se va calcula? Sunt in a 27 saptamina de sarcina, lucrez doar prin cumul (0.25%) -am un salariu de 500 lei si stau cu primul copil in concediu de ingrijire a copilului.

16.09.2014, 14:28

Angela, daca mai aveti nevoie de raspuns la intrebare si daca nu e o problema, lasati-mi nr. dvs pe e-mail, va fi mai usor de explicat 

16.09.2014, 14:26

Cristina, daca nu iesi in concediu de maternitate atunci nu vei primi indemnizatia de maternitate. Concediul se da pe 126 zile (70 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal) daca ai lucrat, deși trebuia sa fii in concediu de maternitate, acste zile vor fi excluse din concediu si respectiv vei primi indemnizatie pentru mai putine zile. 

16.09.2014, 14:16

Ana Ana, Indemnizatia unica este o plata independenta, o poti solicita in decurs de 12 luni de la nasterea copilului, trebuie sa ai doar toate actele necesare. Documentele de gasesti in unul din raspunsurile de mai jis. 

16.09.2014, 12:12

sunt 2 acte ditincte, ambele ebliberate de OSC 

Extras din Instructiune, pct.57. În baza actului de naştere este eliberat certificatul de naştere. De asemenea, se eliberează o adeverinţă de naştere pentru anexarea ei la declaraţia privind alocaţiile pentru copii, adresată organelor de resort.

16.09.2014, 10:08

Fetelor, eu imi cer scuze, dar nu intotdeauna dispun de timp pentru a vetifica forumul,  cine vrea o consultatie de a mea, v-as ruga sa-mi expediati intrebarile sau un nr. de telefon la care pot sa va contactez, la  adresa de email:gheorghina_11@yahoo.com.

16.09.2014, 10:07

anastasia.jizdan@gmail.com, daca intradevar nu vi s-a achitat, trebuie sa depuneti cerere la angajator prin care sa solicitati achitarea indemnizatie. Daca aveti nevoie de ajutor la intocmirea cererii imi scrieti in privat  gheorghina_11@yahoo.com

anastasia.jizdan@gmail.com
15.09.2014, 23:40

buna...spuneti-mi  va  rog,  eu  am nascut  01-11-2012,in concediu de maternitate am  fost  pina  la  7ianuarie 2013 (din cauza unei operatii) am  lucrat la 2 servicii... și...concediul de maternitate mi  s-a achitat doar  de la  lucrul  de  baza...prin  cumul  nu mi s-a  achitat...mi-au  motivat  ca in urma  mea   nu  a fost   angajat  nimeni  etc.  DAR  INDEMNIZATIA  PE  COPIL  MI S-A   LUAT  IN  CALCUL  DE  LA  AMBELE  SERVICII...SE  POATE  CEVA  DE  FACUT....BA  COPILUL  MIC...BA   TIMPUL...ETC...AȘ  DORI  SA FAC  DREPTATE  DAR  CUM  ????mai  am  1 anisor pina  la  expirarea  concediului de  ingrijire  a  copilului.....AM  NEVOIE  DE AJUTORUL  DVS !!! MULTUMESC  MULT  !!!

Lina
15.09.2014, 13:44

Buna ziua, 

Sunt insarcinata in 5 luni, numai lucrez de 7 luni( am insa asigurare medicala pana cand voi naste), sotul meu lucreaza de  aproape 7 ani. Spuneti-mi va rog daca as putea sa iau indemnizatie de crestere a copilului prin sot?.. avand in vedere ca el va lucra in continuare si ce alte drepturi mai am.

Va multumesc anticipat.

Alina
15.09.2014, 10:07

as vrea sa va intreb daca eu nu am stagiul necesar pentru a primi indemnizatii si in concediu pentru ingrijirea copilului(am doar sase luni de cind lucrez in momentul cind ies in concediu de maternitate),sotul meu poate lua concediu pentru ingrijirea copilului cu platile in vigoare?

Irina
12.09.2014, 21:03

buna..as vrea sa intreb daca 3 ani dupa nastere se plateste ceva ?

12.09.2014, 10:34

Buna ziua,

mi-ati scris ca pentru depunerea actelor pentru indemnizatia unica la nastere am nevoie de acele serii de documente, printre care certificatul de nastere al copilului si adeverinta de nastere a copilului, care este diferenta intre ele?

angela
11.09.2014, 19:35

seara buna ..spunetimi va rog .eu am esit in concediu de maternitate pe 1 septembr ..am dus buletinu la loku de munka dar nu am stiut ca mai am nevoie de inka alte dokumente pentru a primi concediu de maternitete ..si iata ca au trecut deja 2 saptam ..este vreo problema daca voi duce dokum mai tirziu la cnas?  si inka ceva spuneti va rog ...daca sunt domicialiata in raionu criuleni trebue numai decit aici la cnas sa depun dokum sau pot sin chisinau? salariu oficial este de 2900 ..am 2 ani de munca oficial .puteti sami spuneti va rog cam aproximativ ce indemnizatie voi primi sau ce concediu de mAternitate?multumesc frumos

10.09.2014, 18:57

Buna ziua! spune-ti va rog daca pe 11.09.14 implinesc 30 de saptamini e neaparat sa ies in concediu de maternitate? eu m-am angajat prima oara la serviciu pe data de 10.07.14 cu salariul de 8500 lei,iar pe 15.07.14 m-am angajat adaugator la inca un serviciu cu salariul de 7000 lei.atunci ce indemnizatii voi primi daca am lucrat numai 2 luni? Multumesc!

Ana Ana
10.09.2014, 16:09

Spune te rog frumos ajutoru asata pentru al doilea copil(daca nu gresesc 3400)cind se da?-----odata cu concediul de maternitate,adica cin iti achita cele 4 luni sau cind iti achita indemnizatia lunARA? MULTUMESC

10.09.2014, 15:06

Diana, 5) În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. 

Nu exista in cod notiunea de concediu profesional, dar daca ati avut in vedere concediul anual, atunci acesta intra in calcul. 

Daiana
10.09.2014, 13:59

Buna!am shi eu o intrebare.....cind se calculeaza idemnizatia se ia in consideratie concediul profisional si concediu de boala?

9.09.2014, 16:42

Olga, suma am calculat-o cu aproximatie, va iesi cca 20 500, poate un pic mai putin sau mai mult. Depinde de numarul de zile in luni si alte aspecte. 

9.09.2014, 16:38

olga p,  
    1) indemnizaţia unică la naşterea copilului de 3400 lei se stabileşte:
    d) cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;
 

Documentele  necesare  pentru  acordarea  indemnizaţiei  unice la naşterea copilului:

 

 

La Casa Teritorială de Asigurări Sociale se depun următoarele documente:

a) actul de identitate al persoanei căreia i se stabileşte indemnizaţia (în original şi în copie);

b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în

    original şi în copie);

c) adeverinţa de naştere a copilului, doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului (în

    original).

 

Persoana neîncadrată în cîmpul muncii mai depune: 

d) documentul prin care se confirmă, că solicitanta (ul) nu este încadrat/ă în cîmpul muncii

   (carnetul de muncă (în original şi în copie), certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul

   de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă – după caz);

e) în cazul în care solicitanta (ul) nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii,

    aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul

    muncii.

Persoana încadrată în cîmpul muncii mai depune:

  f)  carnetul de muncă (în original şi în copie) sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul   

     muncii.

 


Olga
9.09.2014, 14:29

Buna ziua ajutati-ma va rog la calcularea indemnizatiei  concediului de maternitate daca media lunara s-a primit pe 12 luni 4900,calculata pe perioada de noiembrie 2013-octombrie 2014

9.09.2014, 12:33

Buna ziua,

spuneti-mi va rog care este termenul limita de a depune documentele la ctas pentru indemnizatia unica la nastere, care este suma, si care sunt documentele?
Va mltumesc anticipat! 

8.09.2014, 9:56

Mariana,  Legea 289  Art16. Indemnizaţia de maternitate

      (1) Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

     (5) În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale (Nr. 489) sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere.

Legea 489 art. Articolul 4. Persoanele asigurate obligatoriu

    În sistemul public, sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
    1) persoana care desfăşoară  activitate pe bază de contract individual de muncă;
    2) persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sînt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanei prevăzute la pct.1);
    [Art.4 pct.3)-4) excluse prin LP433 din 31.10.03, MO239/05.12.03 art.958; pct.5)-7) dein 3)-5)]
    3) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din  situaţiile următoare:
    a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială cu care nu a încheiat contract individual de muncă;
    b) este manager cu contract de management;
    c) este membru al unei asociaţii familiale;
    d) este autorizată să desfăşoare activitate independentă;
    e) este angajată  în o instituţie  internaţională dacă  nu este asiguratul acesteia;
    f) este membru de cooperativă meşteşugărească;
    g) desfăşoară  activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă;
    h) a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie conform prezentei legi;
    4) persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii  medii lunare pe economie şi se regăseşte în una din situaţiile următoare:
     [Art.4 pct.4), lit.a) exclusă prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    b) desfăşoară  activitate agricolă în cadrul gospodăriei  ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;
    c) este membru al unei  societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
    5) persoana care realizează prin cumul un venit anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe situaţii din prezentul articol.
Tinind cont ca ajutorul de somaj nu este prevazut in acest art.4 , trebuiau sa va acorde indemnizatie de maternitate. Daca nu au trecut 30 de zile din momentul in care v-au anuntat ca nu o sa mai primiti indemnizatia, trebuie sa depuneti cerere catre CNAS si sa solicitati anularea deciziei si repunerea in drepturi.
Daca aveti nevoie de consultatie referitor la intocmirea cererii, imi scrieti pe mail.   gheorghina_11@yahoo.com
Bafta. 

8.09.2014, 9:37

Catalina, Legea 289 Art. 6.  alin.(7) stabileste ca, Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu de cotizare specificat la alin. (1), (2) sau (3

   Art. 16. Indemnizaţia de maternitate

      (1) Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

     (5) În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere 

Deci daca la pina in luna in care o sa-ti deschida certificatul medical, o sa ai 9 luni de cind nu lucrezi, vei putea primi indemnizatia de maternitate din venitul sotului. 

8.09.2014, 9:04

Viorica, reiesind din normele codului muncii, prin timp partial de munca se subintselege un program cu un numar mai mic de ore decit in cel normal. Regimul normal e de 40 ore. Si ca CNAS sa nu aiba nici un motiv de intrepretare  excesiva, si va suspente indemnizatia, si reiesind din practica, cel mai bine e sa lucrati in fiecare zi cu o ora mai putin, adica sa iasa in final, cel mult 35 ore pe saptamana. 

8.09.2014, 8:51

Nana, am o sugestie pt dvs, daca nu e o problema lasati-mi nr. de telefon pe email gheorghina_11@yahoo.com

viorica
6.09.2014, 15:16

 dar in legea 289 alin4 (4) În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia nu se suspendă.

 dar in care lege scrie cite ore pe zi sau saptamina este regimul partial? 

marina
5.09.2014, 22:32

salut, am nevoie de ajutor - n-am lucrat de vre-un an, shi am primit de la bursa ajutor de somaj sunt insarcinata shi vreau sa iau indemnizatia concediului de maternitate de la sot am pregatit toate documente am fost la cnas mi s-a calculat indemnizatia ....totul in regula, acum m-o sunat de la bursa shi mi-au spus ca a iesit o circulara precum nu mai pot sa primesc indemnizatia de la sot, daca cunoasteti mai bine va rog ajutatima cu vreo lege merci frumos

nana
5.09.2014, 22:21

Multumesc Gheorghina.In cazul acesta pot alege sa lucrez pana la 8 luni sau mai mult? In acest timp va trebui sa primesc salariul sau indemnizatia de maternitate? Cum as putea refuza inceputul concediului de maternitate asa de devreme? Eu prefer sa mai lucrez si sa primesc salariul. Pentru mine nu e convenabil deoarace indemnizatia e mult mai mica decat salariul actual. In plus, mi se pare ca concediul prenatal e prea lung iar cel postnatal e prea scurt, e pacat ca nu ni se da nici un drept de a alege cum este in alte tari.

catalina
5.09.2014, 20:37

A jutatima  va rog si pe mine ,,sunt insarcinata in luna a 3 si nu lucrez deacum de 5 luni,,,am o asa intrebare ,Putem sa primim indemnizatia copilului de la sot ,pentru-ca el este angajat oficial de 2 ani??

5.09.2014, 12:42

Nana, asa o madalitate nu este permisa. Codul muncii prevede ca Articolul 124.   Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la art.123 alin.(2).

Iar Hotarirea de Guvern 108 stabileste expres ca . Indemnizaţia de maternitate se acordă întegral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice. 

Amanarea termenilor nu este prevazuta. 


nana
5.09.2014, 10:06

Buna ziua, ma intereseaza daca am dreptul de a amana concediul de maternitate pentru a iesi dupa 8-9 luni  de sarcina pentru ca sa am mai mult timp dupa nasterea copilului, adica in total tot 4 luni dar sa lucrez pana mai tarziu. Are sens asa ceva? Care ar fi implicatiile privind salariul si concediul de maternitate?

Va multumesc.

5.09.2014, 10:03

Viorica, fiind in concediu de maternitate nu aveti dreptul sa munciti.

Dar daca aveti in vedere concediul de ingrijire a copilului , atunci conform legii 289 art.18 pentru a va pastra indemnzatia puteti lucra doar in regim partial, adica cel mult 35 ore pe saptamana, daca lucrati 5 zile pe saptamana -atunci maxim 7 ore pe zi. Cuntumul salariul nu conteaza, conteaza orele pe care le vor indica in tabelul de pontaj .

5.09.2014, 9:58

Anisoara, se vor lua in calcul aceste 3 luni, iar pentru celelalte 9 sunt 2 variante

1. se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, (adica cu 1650 sector real.)

2. la cerere asiguratului se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei."  - pentru aceste luni pentru aceste luni se va lua in calcul venitul din lunile pina la concediul de maternitate pentru I copil, 

 - Vedeti care varianta va convine mai mult.

 Bafta! 

Viorica
4.09.2014, 19:21

Buna Gheorghina! Daca sint in concediu de maternitate si vreau sa ies la lucru dar sami pastrez indemnizatia,cite ore pe zi am dreptul totusi dupa legea noua (4ore sau 7 ore)? Pina la 75% din salariu sau 50% din salariu?Merci anticipat!

Anisoara
4.09.2014, 15:17

Buna ziua!Va rog sa ma ajutati si pe mine...sint in concediu de maternitate si acum am aflat ca sunt insarcinata cu a doilea copil,insa de 3 luni am iesit la lucru pe jumatate de salariu.Cum mi se va calcula concediu de maternitate si indemnizatia lunara dupa salariu pe jumatate care il primesc sau concediu maternitate din concediu de ingrijire?cum ar fi mai bine sa procedez acum?

4.09.2014, 14:44

Ana T, ceea ce ati intseles este o varianta. A doua varianta este pentru aceste 10 luni se va lua venitul din lunile pina la concediul de maternitate pentru I copil, (  extras din art. 7 "in cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de  concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani,la cererea asiguratului se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.)

Vedeti care varianta va convine mai mult.

 Bafta! 

Ana T
4.09.2014, 12:57
26.08.2014, 15:48

Buna ziua,va rog sa ma ajutati si pe mine...Sint in concediu de ingrijirea copilului care se termina pe 28 octombrie,insa sunt insarcinata si voi iesi in concediu de maternitate in decembrie..se primeste ca voi iesi la lucru 2 luni pina voi iesi in maternitate..Spuneti-mi va rog in cazul dat cum mi se va calcula concediu de maternitate si indemnizatia lunara?

26.08.2014, 16:52

Ana T, se vor lua in calcul aceste 2 luni, iar celelalte conform regulei "in cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de  concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani,aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

Va multumesc de raspuns dar vreau sa stiu daca am inteles corect,deci concediu de maternitate se va calcula in baza celor 2luni lucrate dupa concediu de ingrijire cu primul copil iar 10 luni cu 1650 lei?

 

Anisoara
4.09.2014, 12:45

Buna ziua!Va rog sa ma ajutati si pe mine...sint in concediu de maternitate si acum am aflat ca sunt insarcinata cu a doilea copil,insa de 3 luni am iesit la lucru pe jumatate de salariu.Cum mi se va calcula concediu de maternitate si indemnizatia lunara dupa salariu pe jumatate care il primesc sau concediu maternitate din concediu de ingrijire?cum ar fi mai bine sa procedez acum?

Natalia
3.09.2014, 14:27

Buna ziua, am si eu o intrebare am lucrat pina in august si am iesit un an in concediul din cot propriu acum am aflat ca sunt insarcinata o sa pot benificia de concediu de maternitate si de indemnizatie lunara si daca da cum

corina
3.09.2014, 9:26

multumesc de explicatie 

3.09.2014, 8:59

Corina, pentru aceste 14 zile suplimentare tot se achita indemnizatia de maternitate, trebie sa depuneti cerere suplimentara. Iar la finele lor  depuneti deja cerere pentru indemnizatia lunara. 

Inca ceva concediul de maternitate cuprinde 126 zile (pluz zile suplimentare in caz de nasteri complicate) adica in cazul tau indemnizatia a fost achitata pt lunile iunie, iulie, august si septembrie si o bucatica de octombrie (aceste 2 saptamamni suplimentare) 

corina
2.09.2014, 22:10

sunt persoana asigurata pe 2 iunie am iesit in concediu de maternitate de la servici am lucrat 2 ani la intreprindere de stat.si in iulie am primit indemnizatia de maternitate

2.09.2014, 21:43

Elena, Concediul si indemnizatia de maternitate le  primiti indiferent  de durata stagiului de cotizare. Pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pina la virsta de 3 ani este necesar sa aveti minim 9 luni de stagiu la momentul nasterii copilului. `Asa ca o sa benefiiati de ambele. 

Elena
2.09.2014, 17:44

Buna ziua, va rog sa ma ajuta-ti. Lucrez de 6 luni si sunt insarcinata in luna 4-a. daca es in concediu de maternitate in luna a 7, care sunt sansele de a primi indemnizatia pentru copil si plata lunara pina la 3 ani??? Multumesc mult!

2.09.2014, 16:47

Daniela, Nu puteti lua indemnizatia de maternitate dupa sot. Ar fi posibil doar daca ati fi la intretinerea sotului minim de 9 luni. Unica optiune e sa va majoreze salariul. 

Daniela
2.09.2014, 15:56

Am si eu o intrebare, sunt insarcinata si lucrez oficial, cu salariu minim de 545 lei, iar sotul cu 2800 oficial, cum pot lua concediul de maternitate de la sot???

2.09.2014, 15:04

Corina, din cele scrise sa intseleg ca sunteti persoana neasigurata. In acest caz indemnizatia se achita din data nasterii copilului. In cazul in care nu ati beneficiat de indemnizatie de maternitate. 

Daca am inteles ceva gresit, va rog sa-mi dati mai multe detalii. 

corina
2.09.2014, 12:30

buna gheorghina am asa o intrebare.la inceput de august am nascut prin cezariana si o sa mai am 14 zile de concediu medica,ceea ce rezulta ca pe la sfirsit de octombrie tre sa depun actele pentru ind lunara.O sa mi se achite pentru lunile aug,sep oct? deoarece am inteles ca ind lunara se calculeaza de la data depunerii actelor dar nu si lunile restante. Mersi anticipat pentru raspuns

corina
2.09.2014, 12:30

buna gheorghina am asa o intrebare.la inceput de august am nascut prin cezariana si o sa mai am 14 zile de concediu medica,ceea ce rezulta ca pe la sfirsit de octombrie tre sa depun actele pentru ind lunara.O sa mi se achite pentru lunile aug,sep oct? deoarece am inteles ca ind lunara se calculeaza de la data depunerii actelor dar nu si lunile restante. Mersi anticipat pentru raspuns

corina
2.09.2014, 12:30

buna gheorghina am asa o intrebare.la inceput de august am nascut prin cezariana si o sa mai am 14 zile de concediu medica,ceea ce rezulta ca pe la sfirsit de octombrie tre sa depun actele pentru ind lunara.O sa mi se achite pentru lunile aug,sep oct? deoarece am inteles ca ind lunara se calculeaza de la data depunerii actelor dar nu si lunile restante. Mersi anticipat pentru raspuns

2.09.2014, 10:21

Diana, documentele se depun la CTAS de la locul de munca sau de trai, indemnizatia o primesti prin banca de Economii.

Din documente trebuie sa aveti certificatul medical completat de angajator, buletinul de identitate, Rev-5 pe lunile pentru care nu s-a dat declaratia.  

diana
2.09.2014, 9:05

Mersi mult ,da mai am o intrebare cine achita aceasta indemnizatie firma in care lucrezi ori CNAS.Si de care documente este necesar .

1.09.2014, 19:48

Diana, Concediul si indemnizatia de maternitate le  primiti indiferent  de durata stagiului de cotizare. Pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pina la virsta de 3 ani este necesar sa aveti minim 9 luni de stagiu la momentul nasterii copilului. 

1.09.2014, 19:45

Vera, imdemnizatia de maternitate o primiti indiferent  de durata stagiului de cotizare. MArimea indemnizatiei se calculeaza reiesind din venitul pentru ultimele 12 luni. Daca nu aveti toate 12 luni lucrate, lunile lipsa se substituie cu salariul  1650 lei .

diana
1.09.2014, 11:51

buna ziua ,spuneti-mi va rog lucrezi de 4 luni si am ramas insarcinata voi putea beneficiea de concediu de maternitata 

vera
1.09.2014, 9:51

buna ziu! spuneti-mi va rog ca sa inteleg, acum s-a schimbat legea in legatura cu concediul de maternitate?Deja se calculeaza dupa ultimele 12 luni lucrate si nu ultimele 6, da?!...Adica trebuie sa ai minim 12 luni lucrate oficial pentru a beneficia de concediu de maternitate?

28.08.2014, 9:00

Certificatul se completeaza de angajator, dupa care se depune la Casa teritoriala se asigurari sociale de la locul de trai sau de la locul de munca.

Inga T.
26.08.2014, 22:04

Buna seara imi spune-ti va rog unde depunem buletinul  medical de maternitate pentru a primi ulterior banii pentru concediu medical.

26.08.2014, 16:52

Ana T, se vor lua in calcul aceste 2 luni, iar celelalte conform regulei "in cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de  concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani,aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

26.08.2014, 16:48

Bianca, de obicei certificatul medical prevede minim 126, daca vi s-a indicat alt termen oricum beneficiati de indemnizatie. 

Ana T.
26.08.2014, 15:48

Buna ziua,va rog sa ma ajutati si pe mine...Sint in concediu de ingrijirea copilului care se termina pe 28 octombrie,insa sunt insarcinata si voi iesi in concediu de maternitate in decembrie..se primeste ca voi iesi la lucru 2 luni pina voi iesi in maternitate..Spuneti-mi va rog in cazul dat cum mi se va calcula concediu de maternitate si indemnizatia lunara?

muresan bianca
26.08.2014, 14:45

pentru a putea face actele pt maternitate este obligatoriu sa am 126 de zile prenatal si postnatal

26.08.2014, 9:21

Elena, Eu nu am prea intseles situatia dar, calitatea de fondator  nu presupune ca sunteti angajat, deci sa intseleg ca pe linga asta aveti doar in contract de munca de baza, deci sunteti asigurata, ceea ce inseamna ca aveti dreptul la indemnitatia de maternitate. 

Elena
25.08.2014, 17:16

Buna ziua!

Spuneti-mi  va rog, daca sunt fondator de SRL si primesc salariu prin cumul, in cadrul aceleiasi intreprinderi, mi se va calcula indemnizatia pentru concediul de maternitate sau nu?

25.08.2014, 11:58

Olga, Conform codului fiscal 

Articolul 20. Sursele de venit neimpozabile

a) anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, 

Deci indemnizatia de maternitate nu se impoziteaza. Posibil este o eroare, pentru a confirma solicitati de la CTAS decizia de calculare si acordare a indemnizatiei. 

25.08.2014, 11:17

Buna ziua, am primit recent indemnizatia pentru concediu de maternitate. Cind am depus documentele la CTAS mi s-a calculat o suma, iar la banca am primit cu o mie lei mai putin. Vreau sa aflu daca indemnizatiile se impoziteaza sau nu? sau este o oarecare greseala? multumesc anticipat!

25.08.2014, 10:02

Ana, În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de concediu medical,aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. 

25.08.2014, 10:00

Elenaa89, tinand cont ca baza de calcul este de 12 luini, iar dvs veti avea lucrate doar 7-8, lunile lipsa se vor substitui cu suma de  1650 lei pe luna. Fiecare din voi are dreptul la indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului (daca si sotul are stagiul de cotizare de minim 9 luni in ultimii 2 ani) , insa va beneficia de ea cel care isi va lua Concediul de ingrijire a copilului. 

Ana
23.08.2014, 12:31

salutare, am aflat si eu recent ca sint insarcinata cu al 2 copil, lucrez la stat de 6 luni,cum se calculeaza lunile in care am lipsit din cauza bolii cu primul copil...remarc ca in fiecare luna am stat pe buletin....se ia in calcul lunile respective?

elena89
22.08.2014, 17:03

salut am si eu o intrebare, sunt insarcinata si sunt angajata de 7 luni, acum trebuie sa ies in condediu de maternitate... puteti sa-mi spuneti cum mi se va calcula condediu de maternitate si daca voi putea beneficia de indemnizatie pentru ingrijirea copilului sau poate este posibil, fiind sotul asigurat sa beneficieze el?

22.08.2014, 16:43

Olguta, reiesind di prevederile regulamentului, ar trebui sa vi se ia in calcul suma de 2000 lei, intrucit ea va duce la majorarea indemnizatiei. 

Olguta
22.08.2014, 16:16

Buna ziua, va rog sa ma ajutati. Din luna oct 2013 am fost inregistrata ca somer la agentie si mi s-a calculat ajut de somaj 2000 lei pe care-l primesc fiecare luna .Din iulie/ 2014 am ramas insarcinata si in august m-am angajat. Vor fi sau nu luate in calcul cele 2000 lei ajutor  la calcularea indemizatiei sau in locul celor 2000 se va indica salariul minim Multumesc anticipat! 

22.08.2014, 10:05

all, mai intii de toate nimeni nu te poate obliga sa demisionezi,  in cazul asta sunt institutii la care poti apema. Daca demisionezi nu mai ai dreptul la indemnizatie.  

all
21.08.2014, 17:20

buna ziua!!sunt insarcinata in 4  luni iar din cauza efortului am avut ceva probleme si mi a fost dat concediu medical jumatate de șuna iar la locul de munca a trebuit sa ma inlocuiasca daca dupa ce termin concediu medical sefa imi cere sa imi dau demisia mai pot beneficia de prenatal sau post natal?

catea
21.08.2014, 10:48

mersi frumos.

20.08.2014, 23:29

multumesc mult

20.08.2014, 17:13

Catea, sa intseleg ca initial vi s-a acordat concediu de maternitate pentru 126 zile, care urmeaza sa fie prelungit inca cu 14 zile. Asadar indemnizatia ati primit-o pentru 126, la data prelungirii certificatului medical, sunteti in drep sa solicitati de la CTAS sa fi se achite indemnizatie de maternitate inca pentru 14 zile. 

Indemnizatia de crestere  copilului se solicita la data depunerii cererii de acordare a concediului de ingrijire a copilului, care se acorda dupa finisarea concediului de maternitate. 

20.08.2014, 17:00

Dupa un calcul aproximativ, Indemnizatia de maternitate va fi cam de 11 343 lei 

catea
20.08.2014, 16:48

buna am asa o intebare pe 5 august am facut cezariana ,de pe 5 oct mi se va continua foaia de boala de 14 zile. cind trebu sa depun actele pentru indemnizatia lunara, deoarece am inteles ca se face calcul de la data depunerii actelor .,Mersi anticipat

20.08.2014, 16:41

am intrebat acum si au spus ca e brut {#emotions_dlg.smile_07}

20.08.2014, 16:37

 

eu am luat certificat de la serviciu cu salariile pe lunile date 

nu stiu care mi ll-au scris

20.08.2014, 16:30

Imi cer scuze{#emotions_dlg.embarrassed_cut}  se calculeaza din salariul brut. Suma pina la impozitare

NATALIA LISNIC
20.08.2014, 15:56

ACESTA ESTE  SALARIUL NET

Irina Iva
20.08.2014, 15:52

Multumesc

20.08.2014, 15:14

Acesta este salariul net sau brut. Se ia in calcul salariul net

20.08.2014, 14:39

ajutati-ma va rog mult  sa calculez indemnizatia pt concediu de maternitate

iata salariul pe ultimele 12 luni

anul 2013

aug   -  2498,48 le

sept    -2081,30

oct  -2245,67

noiem- 2323,65

dec  2962,80

anul    2014)

ian  ---3032,40

febr 2660,29

mart 4356,50

apr 2492,40

mai2648,43

iun 2725,67

iulie 2382,18

20.08.2014, 14:07

Irina Iva, veti putea doar in cazul in care la momentul iesirii in concediu de materniate veti fi de minim 9 luni la intretinerea lui, adica va aflati in concediu de la 3- la 6 ani deja de 9 luni. 

Irina Iva
20.08.2014, 13:17

Fiind in concediu de ingrijire a copilului de la 3 la 6 ani, pot beneficia de indemnizatia concediului de maternitate pentru al doilea copil de la locul de munca al sotului?

20.08.2014, 12:26

Ana, tinand cont ca angajatul prin cumul are aceleasi drepturi ca si angajatii de baza, ei i se va calcula indemnizatia reiesind din venitul de la locul de munca prin cumul.

Ana
20.08.2014, 12:02

Spuneti-mi, va rog...daca am asa o situatie, cum procedez? Femeia se afla in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 6 ani, concediu care expira in luna februarie 2015. Ulterior, femeia a ramas insarcinata, dar, in acelasi timp, este angajata pentru citeva ore, prin cumul, la o alta intreprindere. Cum se procedeaza in acest caz la calculul indemnizatiei pentru concediul de maternitate? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

20.08.2014, 11:26

Nalatia, concretizati va rog intrebarea.

natalia
20.08.2014, 11:16

dar daca am doar 7 luni lucrate?

20.08.2014, 10:48

Elena, in calcul se i-au toate veniturile din cele 12 luni premergatoare riscului, din care s-au platit contributii. 

20.08.2014, 10:46

Lorena, sa inteleg ca  sunteti din Romania, iar ecesta este un forum al Moldovei.

Din cite cunosc, trebuie sa reveniti la munca pentru a vi se calcula indemnizatia ca pentru persoana asigurata, in caz contrar pierdeti acest statut. Pentru detalii cautati un forum Romanesc.

20.08.2014, 10:37

Irina Iva, pentru inceput, angajatorul este obligat sa ve ofere locul de munca care l-ati avut,neacordarea locului de munca este incalcare grava a legislatiei muncii, dreptul poate fi restabilit prin adresare la Inspectoratul Muncii sau Instanta de judecata. 

Din pacate in cazul aflarii in concediu de la 3 la 6 ani, nu beneficiati de indemnizatie de maternitate si nici de indemnizatie pentru crestere pina 3 ani intrucit aveti statut de persoana neasigurata.

 

Elena
20.08.2014, 10:11

Buna ziua. Spuneti, va rog, se va lua in calcul, daca pe linga serviciul de baza, din aprilie 2014 sunt angajata si prin cumul; concediul de maternitate va fi din octombrie 2014?

Lorena
19.08.2014, 19:11

Buna seara,  sunt in concediu de maternitate pana la data de 17 ianuarie cand fetita face 2 ani , acum am aflat ca sunt insarcinata si data prevazuta a nasterii ar fi pe 27 aprilie iar 30 de saptamani ar fi pe 16 februarie . Credeti ca ar trebui sa ma intorc la serviciu pentru o luna si cum se va calcula salariul pentru ceilalti 2 ani viitori ? 

Va multumesc anticipat !

Irina Iva
19.08.2014, 18:43

Buna ziua!Spuneti-mi va rog, sunt angajata la o intreprindere privata si acum in august s-a terminat concediul de intretinere a copilului(3 ani), la locul meu de munca este alta persoana,alt post nu pot sa-mi ofere(am scris cerere de intretinere pina la 6 ani), daca ramin insarcinata cu al doilea copil voi primi indemnizatia concediului de maternitate si indemnizatia pentru copil?

19.08.2014, 11:35

Vi s-a eliberat carnetul, vi s-a adus la cunostinta ordinul de eliberare?

Irina
19.08.2014, 11:33

dar daca eri  a fost data scrisa in cerere ...adika de eri nu mai lucrez...deja nu are sens sa ma duk sa-mi i-au cererea?

19.08.2014, 11:24

Irina, sunteti in drept sa retrageti cererea daca nu s-a depasit data eliberarii indicata in cerere. In caz contrar ei nu sunt obligati sa va primeasca.

19.08.2014, 11:21

Efimia, indemnizatia de maternitate o veti primi reiesind din venitul dvs din ultimle 12 luni, lunile lipsa se vor substitui cu 1650 lei. 

indemnizatia de ingrijire a copililui pina la virsta de 3 ani se acorda daca veti stagiul total de cotizare 3 ani sau 9 luni in ultimii 2 ani, in caz contrar veti beneficia de indemnizatie sociala de 400 lei pina la implinirea copilului a 1,5 ani.

Pentru o consultatie mai detaliata scrieti-mi pe mail gheorghina_11@yahoo.com

Irina Rudei
19.08.2014, 11:17

Buna,spuneti va rog daca m-am eliberat de la serviciu ,am lucrat 2 saptamini,si apoi am aflat ca sunt insarcinata am dreptul sa ma intorc  si sunt obligati sa ma primeasca din nou la lucru sau e pre atirziu deja?

efimia
18.08.2014, 17:32

Buna ziua,am si eu o intrebare............sunt angajata din luna februarie 2014,in martie am ramas insarcinata,acum lucrez in continuare,in decret ies in luna octombrie.............o sa primesc indemnizatie si cum se va calcula?mersi anticipat.

18.08.2014, 9:14

Andriana,  se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.

tinand cont din aceasta prevedere  nu puteti beneficia de indemnizatie pe numele sotului, insa cunosc cazuri cand Casa Nationala totusi a acordat indemnizatia chiar daca sotia nu era de 9 luni la intretinere, asa ati putea incerca sa depuneti cerere, sanse sunt putsine, dar totusi sunt. 

18.08.2014, 8:58

Anna, În cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată, precum şi în cazul lichidării unităţii în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după încetarea contractului, cu condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate.

Tinind cont ca contractul dvs expira inainte de a vi se acorda concediu pentru îngrijirea copilului, nu veti beneficia de indemnizatie ca persoana asigurata, veti primi doar indemnizatia sociala de 400 lei pina la implinirea copilului a virstei de 1,5 ani. 

Andriana
15.08.2014, 18:10

Buna ziua,va rog mult raspuns la asa o intrebare:sunt insarcinata si in octombrie fac 30 saptamini,mi se cuvine concediu de maternitate daca am lucrat doar 3 luni(aprilie-iunie 2014) pe durata studiilor ca medic-rezident cu salariu minim de 1650lei si odata cu finisarea studiilor in luna iunie au desfacut contractul de munca in baza art.82 p. f. sau daca as putea dispune de concediu de maternitate pe numele sotului care lucreaza de14 ani.Multumesc mult!

Anna
15.08.2014, 15:52

Buna ziua. Sunt insarcinata si ies in concediu de maternitate in noiembrie. Contractul meu de munca expira pe 31.12.14. Spuneti-mi va rog daca voi beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului pina la 3 ani?Indemnizatia de maternitate (126 zile) am inteles ca o voi primi. Mersi anticipat!

Gheorghina
7.08.2014, 9:00

Buna, Victoria, Indemnizatia de maternitate poate fi acordata daca in momentul survenirii riscului (deschirea certificatului medical) te afli la intretinerea sotului de 9 luni. Femeia angajata are dreptul la indemnizatie indiferent de stagiul de cotizare, daca continui sa lucrezi, indemnizatia ti se va acorda de pe numele tau. 

Victoria
6.08.2014, 21:38

Buna,as dori raspuns la asa o situatie,va rog: as putea lua concediul de maternitate pe numele sotului,daca urmeaza sa fac 30 de saptamani in luna septembrie,iar eu am lucrat doar din luna martie pana in mai  si luna august ( 4luni in acest an)? sotul este angajat de 10 ani si are salariu mai mare decat al meu.care este legislatia in acest caz?

Gheorghina
6.08.2014, 9:19

Buna, Nina, conform Hotaririi Guvernului 108, femeile asigurate au dreptul la indemnizaţia de maternitate, indiferent de durata stagiului de cotizare. Baza de calcul a indemnizatie va fi salariul mediu pentru ultimele 12 luni. Tinand cont ca nu ai 12 luni lucrate, lunile in care  nu ai avut venit  se substituie cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la moment e 1650 lei). 

Daca cineva are intrebari sau neclaritati cu referire la indemnizatia de maternitate sau  pentru ingrijirea copilului, pnu ezitati sa-mi scrieti direct la adresa  de e-mail :   gheorghina_11@yahoo.com.

Anastasia
5.08.2014, 11:32

buna ziua,  ajutorul material neimpozabil  intra la baza de calcul?

Gheorghina
5.08.2014, 9:47

Tatiana, Baza de calcul al indemnizatiei este salariul brut. din care s-au achitat contributiile. 

4.08.2014, 19:29

Buna ziua, venitul mediu lunar se calculeaza luand in calcul salariul brut, sau salariul net?

Multumesc!

Nina
30.07.2014, 14:23

Buna ziua, am si eu o intrebare: Daca la moment sunt in concediul pentru ingrijirea copilului si trebie sa ies cu al doilea bebelus in concediu de maternitate, iar la locul de munca curent am lucrat doar 9 luni, nu 12, actioneaza termenul asta la eliberarea concediului de maternitate?

Aisoara.
30.07.2014, 13:47

Am si eu o intrebare, daca sunt in concediul de ingrijire a copilului pina la 6 ani, mi se plateste indemnizatia concediului de maternitate,daca da cum?

Mariana ZZZ
29.07.2014, 0:15

Spuneți-mi vă rog cîte ore are dreptul o profesoară să lucreze la școală ca să i se păstreze și indemnizația pentru copil

Alexandra
28.07.2014, 10:32

Buna ziua.Daca lucrez la 6 ore si cu contract pe perioada determinata ( 9 luni) pot beneficia de concediu pentru cresterea copilului?

amelia
25.07.2014, 14:03

buna ziua! ajutati-ma va rog sa calculez suma indemnizatiei de maternitate la salariul de 4400 lei. multumesc

Marina B
25.07.2014, 0:49

Buna seara,am si eu o intrebare, activez ca invatatoare,si concediul anual de la servici l-am stat doar jumate,fiind la jumatea concediului,am intrat in concediu de maternitate. Mi se va achita restul concediului anual sau deja am ramas fara el?multumesc anticipat

23.07.2014, 1:30

spuneti va rog..in cit timp de obicei,dupa depunerea actelor pentru concediul de maternitate ,vin banii in cont?

Olesea
21.07.2014, 9:35

Buna ziua,

 

Spuneti-mi Va rog daca puteti sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari:

1. M-am reintors din concediu de ingrijire a copilului, si muca mea presupune ture de noapte. Am un oarecare drept sa cer sa ma schimbe in alt departament, unde este program de zi.

2. Angajatorul trebuie sa plateasca salariul care l-am avut inainte de a pleca in concediu de maternitate, chiar daca era salariu de baza + prima, sau are dreptul sa-mi micsoreze prima si sa plateasca mai putin.

3. In cazul cind sunt transferata in alt departament, au dreptul sa-mi dea o functie mai mica?

 

Va multumesc anticipat

Viorica
20.07.2014, 19:35

Buna ziua! Am o intrebare la care din pacate nu stiu unde sa caut raspuns...Ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani, acum am 29 de saptamini si curind voi iesi in concediu de maternitate.In luna decembrie 2013 am lucrat ca ajutor de contabil nefiind angajata oficial,fara Contract Individual de Munca la intreprinderea unde sotul este director(avem afacere de familie),in concediu ma aflu de la alta unitate.. Atunci cind am intrebat la CTAS ni sa spus ca se poate de lucrat asa daca se efectueaza lucrul la domiciliu.Ulterior mi sa cerut un ordin prin care directorul(sotul) sa confirme ca am lucrat  fara CIM si cit timp.In acea perioada (01.12-31.12.2013)nu eram insarcinata.Intrebarea mea este cum mi se va calcula de data aceasta concediul de maternitate si daca se va lua in considerare acea luna(decembrie).Multumesc anticipat!


ina
20.07.2014, 19:10

buna ziua, as putea afla si eu suma concediului de  maternitate, lunar in acesti ani am primit salariul de 3500 lei, cum as putea calcula corect suma totala?

Maria
18.07.2014, 8:02

Buna ziua.Am fost angajata oficial intr-un oficiu de pe data de 10 ianuarie pina pe 13 iunie,contractul avind termen difinit de 6 luni insa mam eliberat mai inainte din propria initiativa,deoarece aveam probleme de sanatate,intre tip am aflat ca sunt insarcinata,acum am 30 de saptamini si as dori sa ies in concediul de maternitate pe baza sotului,care este angajat de 5 ani oficial,am trecut la intretinerea sotului de vreo 2 luni si de la data de cind am inregistrat casatoria a trecut mai putin de 9 luni.Ce as putea face,ca sa pot primi concediul de maternitate de la sot?

17.07.2014, 16:57

Buna Ziua am si eu o intrebare,,,am iesit in concediu de maternitate pe 9 iunie...pe 16 am  depus toate actele necesare,,,,actele au fost aprobate pe date de 25 iunie,,...inseamna ca eu voi primi banii pe 25 iulie da?Dar ce suma trebuie sa primesc nu mi-au spus....eu am avut un salariu oficial de 1400 lei...Ma clarificati si pe mine va rog foarte mult...Mersi

ala g
17.07.2014, 13:31

buna ziua am asa o intrebare pe 1 august sunt programata la cezariana.si mi se va continua cele 14 zile de concediu postnatal

.cin trebu sa depun actele pentru indemnizatia lunara dupa nastere sau dupa ce expira si cele 14 zile adica pe la sfirsitul lui septemb.

deoarece am inteles ca se calculeaza din momentul depunerii actelor si nu de la nasterea copilului.ms anticipat

15.07.2014, 16:55

Diana. Conform art 7 (7) LG. 289 din  22.07.2004 "În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al indemnizaţiei o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.". Adică standard se calculează din salariul minim pe economie (1650 lei), dar dacă veți solicita prin cerere la CNAS vi se va calcula din baza luată în calcul la primul copil.

 

Cristina. Lunile lipsă din cele 12 se vor substitui cu salariul minim pe economie - 1650 lei.

 

Diana. O să primiți îndemnizația de maternitate. Se va calcula din ultimele 12 luni antecedente concediului de maternitate. Lunile lipsă se substituie cu salariul minim pe economie - 1650 lei.

 

Alexandra. Din păcate acestea sunt noile condiții ale legii. Femeia însărcinată se află la întreținerea soțului și poate primi îndemnizația din venitul lui doar dacă pînă la concediu 9 luni a fost șomer sau a fost concediată din motive care nu i se pot imputa.  Vedeți motivele aici LG. 289 din  22.07.2004 art 16 (5).

 

Andreevna. După modelul nou.

 

Veronica. Îndemnizațiile se oferă de către statul unde ați achitat contribuțiile la stat. Dvs după cum ați specificat nu ați achitat contribuții nici în Moldova și nici în statul străin și respectiv din salariu nu vi s-au reținut aceste sume. În acest caz nu sunteți persoană asigurată și îndemnizațiile vi se achită ca în cazul unui șomer. Mai multe detalii obțineți la linia fierbinte CNAS 022257759.

 

Andreea. Căutați un loc de muncă sigur la care o să plătiți la timp contribuțiile către stat. În caz contrar riscați să primiți îndemnizații ca șomer. Puteți suna sub anonimat și la Inspecția Muncii pentru ca ei să facă ordine în companie.

 

Aurica. Da, vi se va achita, doar cu condiția să fiți angajată oficial și să achitați contribuțiile la stat pînă la ieșirea în concediul de maternitate.

 

Lucia. În decurs de 1 lună. Dar există uneori și careva abateri pînă la 2 luni.

 

Mariana. Veți primi îndemnizația de maternitate. Ce ține de îndemnizația de îngrijire a copilului, conform art 2 al  LG. 289 din  22.07.2004  "În cazul lichidării unităţii în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după încetarea contractului, cu condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate." Dar dacă firma se va lichida pînă la ieșirea în concediul de îngrijire a copilului, atunci veți primi doar 400 lei timp de 1,5 ani.

 

Marina. Dacă pînă la concediul de maternitate 9 luni nu ați lucrat, atunci aveți tot dreptul să vă considerați la întreținerea soțului.

 

 

 

 

cristina
15.07.2014, 10:59

buna ziua,iata ce situatie am eu am lukrat oficial doar o luna dupa care nam putut lukra mai mult din cauza starii de sanatate,voi avea poaibilitate de a primi indemnizarie pentru copil?

Eleonora
14.07.2014, 13:17

Buna,am nascut pe 25.03.2014.Concediul de maternitate mi s-a terminat pe 10.07.14.Spneti-mi va rog indemnezatia lunara care mi se cuvine timp de trei ani,,pentru ingrijirea copilului de la ce data se va lua in calcukl?De la data cind am nascut  sau  de la data cind mi s-a terminat concediul adica de la (10.07.14).Multumesc anticipat.

Natalia
11.07.2014, 0:54

Salut! Am asa o problemă creată si rog mult să mă sfătuiți ce să fac!  În anul 2011 fiind oficial căsătorită am născut un copil în luna martie, fiind studentă a ultimului an, examinele leam susținut și absolvit cu succes! De la asistența socială si instituția de învățămînt am primit toate indemnizațiele ce se revineau (pentru naștere, pentru întreținere lunară pînă la 1,5 an și etc.) Acum în anul 2013 luna mai am mai născut un copil, unde fiind cu 2 copii la întreținerea soțului care activează în poliția RM am depus o cerere ca sămi fie achitată indemnizația pentru naștere si cea lunară pentru creșterea copilului pînă la un an si jumate, unde am primit raspun oficial prin cancilarie ca nu mi se va achita indemnizația pentru naștere dar mă voi bucura de indemnizația lunară  pînă la 1,5ani a copilului, suma calcului se va face pe ultimele 6 luni din salariul soțului si va constitui 30%. Faptul dat ma bucurat foarte mult căci adausul la salariu îmi permitea să iau copilului toate cele necesare pentru o dezvoltare normală a lui, mai ales că am perdut laptele la prima lună de alaptare. Bucuria sa prelungit 6 luni, după ce soțul mia adus acasă o factură a salariului unde era indecat că banii care au fost eliberați nouă sunt reținuți din salariu fix asa cum au fost eliberați lunar, ceea ce nea adus într-o situație de criză totală. De la serviciu soțului eau comunicat că sau greșit și precum că legea cu privire la poliție nu prevede astfel de achitări soțiilor angajaților MAIRM ce numai indemnizația de maternitate la 30 săptamini si gata, de care fapt noi nu am cunoscut si nu neam folosit. La cererele mele față de soț să se lămurească cu situația dată aud de faptul că nu dorește să confrunte cu conducerea subdeviziunii și MAI. Despre faptul că se vor reține banii achitați eu oficial nu am fost informată! Pe soț îl înțeleg si văd cum el muncește din greu răbdînd situția creată, însă eu sunt gată să mă judec și atac nedreptatea dată chiar și în judecată însă nu știu pe ce lege să mă bazez, căci nu se prevede nicăieri așa situație pe unde nu am căutat. Sper mult să fiu ajutată cu un sfat, fiind încrezută că mai multe mame au nimerit în asa situție după reforma MAI, căci dacă sau încurcat cei de la MAI ce să zic de mine sau mai corect noi! Vă mulțumesc din timp pentru îndrumare!!!

Marina
10.07.2014, 18:09

 Nu sunt angajată şi vreau să ştiu, dacă pot lua concediu de maternitate  calculat din venitul soţului.Soţul are un stajiu de muncă de 5 ani neîntrerupt.Vă mulţumesc frumos pentru răspuns.

Mariana
8.07.2014, 14:58

Buna ziua, am o intrebare. La moment ma aflu in concdiu de maternitate cu primul copil (are 2 ani), inainte de concediu am lucrat, adica sunt persoana asigurata. Peste citeva zile voi iesi in al doilea concediu de maternitate, la serviciu mi s-a spus ca firma se afla in stadie de lichidare, se primeste ca oricum reusesc sa ies in concediu de maternitate si sa prezint foaia de boala (126zile), ma intereseaza cum se va stabili indemnizatia p/u al doilea copil, daca firma se va lichida in urmatoarele citeva luni? Mersi

Lucia
8.07.2014, 1:41

Buna seara! Spuneti-mi va rog in cit timp (conform legii) trebuie sa primesc banii pentru concediu de maternitate? Documentele au fost depuse pe 6 iunie. Va multumesc anticipat.

aurica
3.07.2014, 22:30

buna...sunt insarcinata in 23 saptamini...sunt angajata ca vinzatoare la o statie de alimentare..oficial incepind cu data de 27 februarie 2014...o luna si ceva am lucrat neoficial...vreau sa stiu daca mie mi se va calcula indemnizatia...mentionez ca lucrez si noaptea...

Andreea
3.07.2014, 18:12

Buna.Eu sunt intr o situatie dificila.Doresc sa raman insarcinata dar din cauza conditiilor la locul meu de munmunca nu pot. Din aprilie lucrez la un magazin fara intrerupere in carnetul de munca.(de 4 ani ca si vanzatoare,numai de la locul meu vechi am venit la una noua.)Din pacate nu se plateste conduceres numai salariile. Degeaba au promis ca se plateste asigurarea de sanatate,nimic.De trei ori era vorba ca si inchide magazinul. La locul meu vechi nuberau probleme era totul platit. Dar aici nu ma simt in siguranta,cum sa raman insarcinata daca nu primesc nici un leu dupa ce nasc? Am ceva sanse sa rezolv problema sau trwbuie sa aman projectul de bebe pana cand nu gasesc un loc sigur?

Veronica
2.07.2014, 16:04

Bună ziua! Eu sînt angajată la o institutie din Moldova, dar trimisă prin detașare la o instituție de peste hotare. În Moldova nu am salariu, dar peste hotare nu achit impozite. În august ies în concediu de maternitate. Spuneți-mi, vă rog, cum mi se va calcula acest concediu. 
Spuneți-mi, vă rog, angajatorul putea să mă angajeze cu salariul 0 sau trebuia să am un minim de salariu? Oare e corect să primesc aceeași indemnizație ca și persoanele care nu au lucrat deloc. Eu am fost, totuși, trimisă peste hotare.

andreevna
29.06.2014, 15:52

Spuneti-mi va rog, am nascut in ianuarie, dar cererea pt indemnizatie am scriso in mai, cum se va calcula dupa model nou sau vechi?

alexandra
27.06.2014, 7:55

buna ziua ...vin si eu la dvs cu asa o intrebare.....am fost impreuna cu sotul sa depunem actele pt a primi indemnizatiile pt concediul de maternitate...buletinul a fost deschis pe numele sotului,deoarece eu nu activez nicaiei....insa cei de la CNAS mi-au zis ca nu putem primi indemnizatiile deoarece eu nu ma aflu la intretinerea sotului de 9 luni...dar cum este posibil asa ceva,eu activasem intr-un karaoke,grafikul de lukru era pina tirziu....si indata kum aflasem ka sint insarcinata m-am eliberat...adica o familie daca doreste sa conceapa un kopil,sotia nu trebuie sa lukreza ku vreo 2 luni inainte da afla ka e insarcinata...???/spuneti-mi va rog akum este posibil defacut ceva sau raminem asa-fara indemnizatiile concediului de maternitatae???!!!!

26.06.2014, 14:39

in privinta intrebarii  Nataliei din 13.06.2014, 15:34, am telefonat la CNAS din Causeni, si mi s-a raspuns ca pentru luna in care am fost in concediu se va substitui cu salariu minimal
dar conform legii, art 7. (1) Baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale constituie orice venit din care au fost calculate contributii individuale de asigurari sociale
din acest motiv nici nu doresc sa-mi i-au concediu

 

Diana
26.06.2014, 10:19

Cite luni trebuie sa am lucrate ca sa primesc indemnizatia? M-am angajat in luna a 4-a de sarcina? o sa primesc sau nu indemnizatia?

Cristina
25.06.2014, 17:35

Buna Ziua!
Spune-ti-mi va rog..eu am iesit in concediu de maternitate pe data de 19 iunie 2014,dar lucrez din decembrie 2013 cum se va calcula concediu daca nu am lucrat 12 luni? 

Lucia
25.06.2014, 17:11

Daca am pierdut o sarcina la termenul de 8 luni (cind ma aflam deja in concediu de maternitate) si m-am intors la servici in luna decembrie 2013 iar acum sint insarcinata in 3 luni, adica trebuie sa ies in concediu de maternitate in luna noiembrie, cum se calculeaza? Si parca auzisem ca se iau in calcul doar lunile lucrate complet, adica daca am fost pe buletin in una din aceste 12 luni nu se calculeaza la indemnizatie? Multumesc

Diana
25.06.2014, 12:08

Am nevoie de un sfat. sunt insarcinata cu al doilea copil. primul copil are 2 ani.  sunt in concediu de ingrijire a copilului acum. deci, pentru al doilea copil cum mi se va calcula suma indemnizatiiei lunare? din ce venit? din  venitul care l-am avut inainte de prima nastere de la servici, sau din suma  de baza de 1650 de lei sau cit acolo  se pune ... si ce acte vor trebui in cazul meu sa prezint la CTAS?

23.06.2014, 13:33

Taisia. Timp de 1 luna, dar citeodata apar si careva retineri. Corect, lunile lipsa vor fi luate in calcul cu salariul minim pe economie 1650 lei.

 

Cristina L. Corect. Dacă în timp ce vă aflați în concediul de îngrijire a copilului ieșiți în concediul de maternitate cu a doua sarcina îndemnizațiile se stabilesc "reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent" - doar că 12 luni, nu 6. Totuși, dacă spuneți că ați lucrat doar 6 luni pînă la concediu, atunci restul lunilor (încă 6) se vor substitui cu salariul minim pe economie (1650 lei). 

 

Natalia. Pentru aceste luni în calcul se ia îndemnizația pentru concediul de odihnă anual.

 

Inga. În calcul se vor lua cele 9 luni lucrate prin cumul, iar 3 luni lipsă se vor substitui cu salariul minim pe economie 1650 lei.

 

Olga R. Vedeți răspunsurile pentru Cristina L. și Inga. Îndemnizația de maternitate cît și cea de îngrijire a copilului se achită de către CNAS.

 

Liliana. Instituția la care sunteți angajata este obligata sa va pastreze functia pina la iesirea din concediul de îngrijire a copilului. Deja mai multe detalii trebuie sa discutați cu administrația colegiului.

 

Constanta. Conform art 116 al Codului Muncii "Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţiilor." 

 

Olga Nic. Îndemnizația de maternitate este o plată unică pe întreaga perioadă a concediului de maternitate, adică  se achită o singură dată pentru 126 zile (sau 140 zile în caz de naștere complicată sau a mai mulți copii). 

 

Adelina. Dacă solicitați concediul de odihnă imediat după concediul de îngrijire a copilului, atunci veți pierde pentru perioada dată îndemnizația de îngrijire a copilului. În cazul dat cel mai corect ar fi să ieșiți în concediul de odihnă abia după finisarea concediului de îngrijire a copilului.

23.06.2014, 12:45

buna ziua ma numesc aliona b,, va rog frumos sa ma ajutati daca am primit condediul de maternitate in baza legii noi in suma de 10300lei , si la nastere am primit 3100 ,puteti sami spuneti cum mi se va calcula lunar timp de 3 ani  indemnizatia pe copil va multumesc frumos

Adelina
22.06.2014, 11:21

Buna ziua!  Va rog mult sa ma lamuriti. Sunt in concediu de maternitate din data de 2 iunie a.c. Detin functia de profesor la liceu. Nu am solicitat concediu de odihna anual (62 de zile calendaristice p/u sistemul educational). Apare intrebarea...cind ar fi cazul sa beneficiez de acest concediu fara a mi se cauza anumite prejudicii financiare?

Variante ar fi:

1. Imi iau concediu anual imediat dupa concediul de maternitate? ... nu voi pierde 2 luni din indemnizatia p/u ingrijirea copilului?

2. Las concediul de odihna dupa 3 ani ai copilului ... dar iarasi ... nu ma incadrez cu concediul de 62 de zile pina la 1 septembrie, data cind incep studiile. 

3. Altele.

Va multumesc anticipat! 

Olga Nic
19.06.2014, 9:07

Buna ziua,

La moment sunt in concediu de maternitate, la depunerea docum pentru calculul si achitarea concediului la CNAS mi s-a spus ca se va achita dupa data de 20 al urmatoarei luni, spuneti-mi, va rog, pentru cite zile va fi incasat concediu (pentru 126 sau 70 zile(conform Legii)) si daca pentru 70 zile, atunci cum pot obtine restul concediului (acei 56 zile ramase)?

Va multumesc.

Constanta
17.06.2014, 13:00

Buna ziua, spuneti-mi va rog conform legii (si care este ea ca nu o gasesc) cite zile libere are dreptul sa-si ia tatal la nasterea copilului? Multumesc anticipat

dana
17.06.2014, 12:51

Buna ziua ,eu am depus dosarul pt indemnizatie insa am fost sunata ca l am in asteptare deoarece am 2 luni lipsa din stagiul e cotizare la casa de pensii nu apar  contabila firmei ma tot duce cu vrb ca ea ar depune rectificativa mereu la anaf dar la casa de pensi tot n apar  nu stiu unde s amai merg cum s afac s arezolv.A mai trecut cineva printr un astfel de caz? are fata 5 luni si eu inca nu am rezolvat cu dosarul 

Liliana
13.06.2014, 16:02

Buna ziua! va rog mult ajutatima. sunt profesor la colegiu, inainte de concediu de maternitate detineam functia de sef de catedra. Dupa concediul de maternitate si concediul de ingrijire a copilului revin la serviciu,voi reveni si in  functia de sef de catedra?

Olga R.
13.06.2014, 15:57

Buna ziua! raspundeti si mie daka eu korekt am inteles, eu akum ma aflu in concediu pentru ingrijirea copilului (copilul are 1 an) si sunt insarcinata (trebue sa nask in ianuarie2015), indemnizatia pentru al doilea kopil am sa primesk tot atit kit primesk si pentru primul kopil? si buletinul prenatal si postnatal (cel de 4 luni) se akita de angajator sau nu? si daka da, kum se kalkuleaza?

Inga
13.06.2014, 15:53

Buna ziua
Ma aflu in concediu de maternitate de 2 ani, acum sunt iarăși însărcinată, dar sunt angajata prin cumul la un alt serviciu, se primeste ca in momentul iesirii in concediu de maternitate voi avea doar 9 luni lucrate aici. Cind se va calcula indemnizatia lunara se vor lua in calcul aceste 9 luni lucrate prin cumul + 3 de la serviciul de baza (dinaintea primului concediu de maternitate) sau se va calcula din 12 luni dinaintea primului concediu de maternitate?
multumesc 

Natalia
13.06.2014, 15:34

spuneti-mi lunile in care esti in concediul de odihna anual cum se calculeaza ? se substituie cu o luna integrala sau cum? ca inntrun an avem voie 35 zile sa stam acasa ...35 de zile platite...lamuritima va rog

Cristina L.
13.06.2014, 12:43

Buna ziua. Am si eu o intrebare si nu prea inteleg care este raspunsul, datorita modificari legii respective. Sunt in concediu de ingrijire a copilului de un an de zile, acuma sunt insarcinata in 35 de saptamini, cum mi se va calcula mie concediu de maternitate, daca la primul copil am lucrat exact 6 luni, dupa cum se calcula si concediu, dar acum se ea calculul dupa ultimele 12 luni lucrate,si inca ceva dupa noua lege ar trebui sa mi se acorde concediu de maternitate exact ca la primul copil, este adevarat.

(72) În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent.”

Taisia
13.06.2014, 9:48

Am si eu o intrebare....in cit timp dupa ce se aproba cereerea de indemnizatie la CNAS-se elibereaza banii?   Daca am lucrat numai 10 luni...celelate 2 se achita ca salariu minim de 1650? 

11.06.2014, 16:59

Tatiana. Din păcate, nu.

 

Anna, c Carolina, Marikai, Irina. Conform LG Nr. 289 din  22.07.2004 art 7, pnct (7,2):  "În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent." Dacă aflîndu-vă în concediu de îngrijire a copilului ieșiți în concediul de maternitate cu a 2 sarcină, îndemnizațiile se vor calcula conform venitului obținut pînă la prima sarcină la serviciul de bază și prin cumul dacă există.

 

Cravcenco Olga. Conform LG Nr. 289 din  22.07.2004  "Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului." Dacă soțul a mai lucrat oficial anterior și la alt servici (în ultimii 2 ani pîna la concediu) minim o lună, atunci aveți tot dreptul să solicitați îndemnizația calculată din venitul său. În caz contrar discutați cu contabilitatea de la serviciul soțului dacă e posibil de făcut ceva.

 

Larisa. Îndemnizația de maternitate se va calcula din ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu. Lunile lipsă pînă la angajare vor fi substituite cu salariul minim pe economie 1650 lei.

 

Natalia. Conform art 27 "Indemnizaţia de asigurări sociale poate fi solicitată, în  bază de acte justificative, în termen de 12 luni calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de stabilire a acestei indemnizaţii". Deci dacă aveți setul de documente necesare și nu ați depășit termenul de 12 luni de la eliberarea concediului de materniate, mai puteți să solicitați.

 

Cristina B. Din ultimele 12 luni.

 

Nadejda Cocieru. Dacă ieșiți la servici (normă maximă 7 ore), atunci îndemnizațiile se vor calcula din venitul care îl veți obține în perioada de lucru, iar lunile lipsă din cele 12 se vor lua în calcul cu valoarea 1650 lei (salariul minim). Mai convenabil ar fi să mergeți dintr-un concediu în altul. Astfel pentru al doilea copil îndemnizațiile se vor calcula în baza venitului obținut înainte de prima sarcină. Vedeți mai sus răspunsul pentru Anna, c Carolina.

 

Lili. Odată ce depuneți actele și solicitați îndemnizația după data de 1.04.2014 (intrarea în vigoare a modificărilor), atunci îndemnizația se va calcula din venitul obținut în ultimele 12 luni antecedente nașterii. Din motiv că ultimele 2 luni nu prezentați venit din cauza concediului de maternitate, aceste luni sunt substituite cu altele două antecedente perioadei luate în calcul. Adică, în rezultat se primesc 12 luni pînă la ieșirea în concediul de maternitate.

 

Candu Silvia, Nadejda. Doar cu condiția că soțul are un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni din ultimele 24, iar dvs sunteți șomer de minim 9 luni sau vați concediat din motive ce nu vi se pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii).

 

Eugenia. Doar dacă îndeplinește un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni din ultimele 24.

 

Olesea N. 3400 lei - îndemnizația unică la naștere

 

Elena. Îndemnizația unică la naștere va constitui 3100 lei, iar pentru întreținere cîte 400 lei timp de 1,5 ani. Sau, dacă soțul are un stagiu de  cotizare mai mare de 9 luni în ultimele 24, atunci puteți solicita în baza venitului său îndemnizația de maternitate și îndemnizația de întreținere (30% din venitul mediu) timp de 3 ani.

 

Madalin. De la 1.01.2014 îndemnizația de maternitate este calculată și achitată de către CNAS. Dacă concediul de maternitate coincide în timp cu concediul de odihnă, atunci cel din urmă poate fi solicitat prin cerere înainte de concediul de maternitate sau după concediul de îngrijire a copilului.

 

Pleșca Cristina. După noile prevederi în calcul se iau și lunile lucrate incomplet și se împarte la 12.

 

Natalita_05. La CNAS. Preventiv puteți suna la linia fierbinte pentru mai multe detalii 022286115.

 

Elena. Conform noilor prevederi luna aprilie se va lua în calcul, venitul constituind îndemnizația de concediu.

 

Roma. Aveți tot dreptul să vă reîntoarceți în concediul de îngrijire a copilului. Deja data reeliberării ordinului pentru concediul dat o stabiliți împreună cu angajatorul. 

 

Leu Olga. 100% din media venitului din ultimele 12 luni pînă la concediu.

 

Elena. Informația este destinată pentru femeile din Rep. Moldova.

 

27.04.2014, 12:25. Puteți să depuneți documentele doar cu condiția că îndepliniți un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni din ultimele 24. Setul poate fi depus la CTAS în Chișinău din zona în care lucrați. La stabilirea îndemnizației se vor lua în calcul premiile și alte adaosuri aficiale la salariu. Ce acte trebuie să prezentați găsiți în articol.

 

30.04.2014, 22:05: De la 1.01.2014 îndemnizația de maternitate este calculată și oferită de către CNAS.

 

D Eug, Marina. Conform pct d) din art 86 (1) al Codului Muncii "Concedierea pentru constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical." Dacă dețineți un certificat medical ar fi foarte bine. Totuși vă recomandăm să concretizați faptul la linia fierbinte CNAS 022286115.

Marina dacă documentele se depun după data de 1.04.2014 atunci doar noile prevederi au valoare.

 

7.05.2014, 10:45: Îndemnizația unică va constitui 3400 lei. Îndemnizația lunară se va calcula din venitul obținut în ultimele 12 luni. Dacă aceste luni se includ în concediul de îngrijire 3-6 ani, atunci îndemnizația lunară va constitui 400 lei.

 

7.05.2014, 17:22: Conform prevederilor LG Nr. 289 din  22.07.2004  art 16 (5) "În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată."  Deci, legea nu prevede nimic dacă căsătoria s-a înregistrat după aceste 9 luni. Ar fi cazul să vă adresați personal la vre-un jurist pentru a vă ajuta.

 

8.05.2014, 11:25: Conform art 18 (5) al LG Nr. 289 din  22.07.2004 "În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate menţionate la alin. (2). Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/ indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie"  În cazul suplimentelor, proiectul încă nu a fost adoptat.

 

8.05.2014, 14:44. Doar dacă îndeplineste un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni din ultimele 24, iar femeia este declarată șomeră timp de 9 luni pînă la concediul de maternitate (excepție: dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii)).

 

11.05.2014, 21:56. Da. În baza venitului care îl veți primi pînă la concediul de maternitate.

 

12.05.2014, 9:20. Odată ce ați ieșit în concediul de maternitate nu mai aveți dreptul și la concediu de odihnă în aceeași perioadă.


12.05.2014, 9:24. Din ultimele 12 luni, inclusiv și luna de concediu.


12.05.2014, 16:41, 12.05.2014, 19:51. Din 12 luni. Dacă aveți mai puțin timp lucrat lunile lipsă vor fi substituite cu salariul minim pe economie 1650 lei.

 

Victoria. Fiind însărcinată nici un angajator nu are dreptul să vă concedieze. Dacă vă concediați din proprie inițiativă nu veți putea solicita îndemnizația din venitul soțului deoarece o femeie se consideră la întreținerea soțului doar dacă 9 luni pînă la concediu este șomeră. Așa pierdeți și dvs dreptul de a primi îndemnizația de maternitate. Cel mai bine ar fi să nu vă concediați.

 

Olga. Minim 9 luni pînă la ieșirea în concediu sau dacă în această perioadă își pierde postul din motive care nu i se pot imputa  (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii)

 

F Natalia. Da.

 

Elena, B Giorgiana. Conform art. 2 al LG Nr. 289 din  22.07.2004 "În cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată, precum şi în cazul lichidării unităţii în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după încetarea contractului, cu condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate."  Vă pierdeți dreptul la îndemnizația lunară ca persoană asigurată doar dacă contractul expiră înainte de concediul de îngrijire a copilului. Îndemnizația unică și cea de maternitate nu sunt afectate. Chear dacă contractul va expira înainte de ieșirea în concediul de maternitate, aveți tot dreptul să solicitați îndemnizația de maternitate din lunile lucrate pînă la eliberare din ultimele 12 pînă la concediu.

 

Gigi. Aveți dreptul la îndemnizația de îngrijire a copilului ca șomer, în valoare de 400 lei timp de 1,5 ani și îndemnizația unică la naștere.

 

Marinela Rosca. Da. Lunile de șomaj se vor lua în calcul cu valoarea salariului minim pe economie 1650 lei.

 

Leanca. Odată stabilită îndemnizaţia de maternitate se achită în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea îndemnizaţiei date. Dacă pînă la moment nu vi s-a oferit suma atunci e cazul să contactați organele CTAS din zona în care locuiți (vedeți aici) sau chear să mergeți personal.

 

Tanea Ung. Femeia se consideră la întreținerea soțului și poate solicita îndemnizații din venitul lui doar dacă 9 luni pînă la concediul de maternitate nu a fost încadrată în cîmpul muncii sau s-a concediat din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii) și cu condiția că soțul are un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni din ultimele 24. Deci puteți solicita doar în caz că soțul îndeplinește stagiul de cotizare și dacă vă concediați din motivele ce nu vi se pot imputa prezentate în Codul Muncii.

 

Diana. E posibil să se acorde ajutor social. Doar că acest ajutor vi se oferă doar în caz de familie numeroasă și fără/parțial fără venit. În acest scop trebuie să depuneți o cerere la asistența socială din localitate.

 

M Ana. Ar fi cazul să sunați la linia fierbinte CNAS 022286115 și să clarificați situația. De la intrarea în vigoare a modificărilor din 1.04.2014 nu au mai fost publicate careva proiecte de modificare a legii și mai ales ce ține de căsătorie. Pot fi doar careva strategii de lucru a CTAS-ului respectiv. Totuși vă recomandăm să întrebați.

9.06.2014, 14:36

buna ziua, pe data de 11 aprilie am esit in concediu de maternitate si am depus actele pentru indemnizatia de maternitate undeva pe data de 20 si ceva aprilie. Cu actele era totul bine, cu toate ca multe drumuri am facut. Dupa idee la sfirsitul luni 'mai' trebuia sa primesc indemnizatia de maternitate, dar mi s-a spus ca exista o problema si aceea este ca sunt ceva modificari in lege, adica din cite mi s-a spus eu cu sotul meu nu am inca 9 luni de casnicie si trebuie sa astept ca voi primi dar mai tirziu. Imi puteti spune ce sa fac in aceasta situatie, merita sa astept sau sa intreprind altceva, pentru ca chiar nu mi se explica clar si comportamentul lor fata de situatia mea chiar ii urit de tot. Despre ce modificari e vorba nu mai inteleg. Multumesc anticipat

Diana
7.06.2014, 19:24

Buna, am o intrebare, am lucrat pina la concediul de maternitate mi sa achitat cele 140 zile, nastere complicata, nu sunt casatorita ca mama singura cu doi copii pot beneficia de o alta indemnizatie pentru copil pila la 3 ani.Multumesc 

Tanea Ung.
3.06.2014, 13:43

Salut. Referitor ultimelor modificari am o intrebare. Daca sunt inca in concediu pentru ingrijirea copilului de la serviciu de baza si acum sunt insarcinata cu al doilea copil in 5-6 saptamini, ma pot elibera ca sa pot trece la intretinerea sotului? In acest caz la 30 de saptamini voi putea beneficia de indemnizatie de la serviciul sotului?

Marina
2.06.2014, 13:12

Buna inca o data! din cite vad aici nimeni nu ne ofera nici un raspuns,bine ca au facut modificari prostesti doar in favoarea hotilor si nu in favoarea societatii care si tine acest stat....muncim cu salarii mici din care se opresc si impozite si in fine nu ni se acorda nimic...macar datine raspuns la intrebari....

Leanca
1.06.2014, 11:29

Spunetimi va rog in cit timp statul plateste concediul de maternitate eu am depus documentele cind eram gravida acum bebelu are 4 luni si inca nam primit banii,unde trebue sa ma adresez,,pentru ca de la contabilitate mi se spune ca ministerul nare banii,va rog mult ajutatima ,

Nadejda
30.05.2014, 15:50

Buna ziua!As avea si eu o intrebare,sunt ansarcinata am lucrat pana  la sfarsitul lui ianuoarie cand am aflat cas ansarcinata dupa care mam comcediat   la anceputul lu iulie voi avea 30 de saptamani antrebarea mia este i se poate acorda sotului concediul de maternitate dupa legea aceasta noua,, va multumesc.

WhiteHards
29.05.2014, 21:30

Salut tuturor.

Am fost azi la CTAS pentru a afla daca putem primi concediu de maternitate in baza sotului si am fost informati ca deoarece sotia a lucrat in ultimele 9 luni nimeni nu ne va achita acest concediu. Accentuiez faptul ca sotia a lucrat pina aprox. in luna 4 a sarcinii (dupa ce s-a concediat din propria dorinta pe motive proprii), deci din ultimele 12luni inainte de iesirea in concediu de maternitate doar 3 din ele au fost "nelucratoare". Cine stie avem dreptul de a cere calculul concediului de maternitate in baza celor 9luni lucratoare acumulate in ultimele 12luni pina la concediul de maternitate? Multumesc anticipat.

Marinela Rosca
29.05.2014, 8:42

Buna, 

Imi spuneti va rog frumos daca anterior concediului de maternitate am avut 7 luni de salariata si 5 luni de somaj, calculul pentru indemnizatia de maternitate se face tot in baza mediei ultimelor 12 luni?

Multumesc!

b. georgiana
27.05.2014, 15:53

Buna ziua. am aflat ca sunt insarcinata in a 6-a saptamana, iar contractul meu de munca expira inainte de nasterea copilului, mentionez ca am un venit net de 3400 lei . Va rog sa ma ajutati cu calculul indemnizatiei si daca ma incadrez sa primesc aceasta indemnizatie in cazul in care imi expira contractul de munca .Multumesc

gigi
26.05.2014, 19:15

buna ziua!nu mai lucrez de 0o luna si am aflat ca sunt insarcinata,sotul nu lucreaza.am 6 ani pe cartea de munca si vreau sa stiu daca mai primesc indemnizatia,dupa ce nasc.acum nu mai pot sa ma mai angajez nicaierii.

anonim
26.05.2014, 15:21

de la 1 aprilie se calculeaza pe perioada de ultimile 12 luni lucrate

legia nu a fost amulata, am trecut personal prin asta

elena
25.05.2014, 12:18

Buna ziua!sunt insarcinata in luna a 5-a si am contract pe perioada determinata,vechime de 10luni.ar fi o problema faptul ca am contractul pe perioada determinata?cauzeaza cu ceva?va rog un raspuns urgent

IRINA
25.05.2014, 0:47

BUNA ZIUA!!!AM SI EU O INTREBARE!DACA IN TIMPUL CONCEDIULUI DE INGRIJIRE A COPILULUI PINA LA 3 ANI IL NASC PE AL DOILEA,,,CE INDEMNIZATII V-OI PRIMI????

Marina
23.05.2014, 16:41

Buna ziua.La mine e exact aceeasi situatie si intrebare ca la  D Eug:

legia noua spune

Incepind cu 1.04.2014 femeia se considera aflata la intretinerea sotului asigurat si poate solicita indemnizatia in baza venitului sotului doar daca:
- Sotia nu lucreaza de minim 9 luni consecutive premergatoare lunii acordarii concediului de maternitate sau si-a pierdut postul in aceasta perioada din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, (1), lit. b), c), d), f), x), y) din Codul muncii);

Dar daca sotia este eliberata din propria initiativa art.85  in ianuaria 2014 din motive ca i s-a inaintat indicatii de a sta culcata mai mult.. acasa, deoarece este ghematoma si risc de perdere..  30 saptamini vor fi in iunie, nasterea in august, inscrierea de casatorie - mai 2014... reiese ca intra in categoria ca si-a pierdut postul in perioada de 9 luni mentionate din propria initiativa ce nu este in lista articolelor mentionate, dar fiind faptul ca demisia este facuta pina la introducerea noilor legi din 1.04.2014, Ea mai detine dreptul la primirea indemnizatiilor de maternitate in baza sotului ? V a rugam un raspuns...

19.05.2014, 21:15

Buna seara.Am si eu o intrebare.dac am lucrat timp de 7 ani la o intreprindere si acum vreau sa-mi schimb serviciul la alta intreprindere(fara pauza) si planific  un copil in urmatoarele 3-5 luni,cum se va calcula indemnizatia?din ambele intreprinderi?

olga
13.05.2014, 23:05

O mica concretizare,va rog:sotia aflata la intretinerea sotului trebuie sa fie somera minim cu 2 luni inainte de sarcina pentru a putea beneficia de indemnizatia calculata din salariu sotului?(daca concediul se acorda la 30 saptamini/7 luni)

Victoria
13.05.2014, 22:55

Buna ziua.Sunt insarcinata in luna a2-a.Daca as fi concediata in aceasta perioada as putea beneficia totusi de indemnizatia de maternitate calculata din salariu sotului?(cele 126 de zile).Daca nu atunci cum va fi calculata?

6.05.2014, 17:55

legia noua spune

Incepind cu 1.04.2014 femeia se considera aflata la intretinerea sotului asigurat si poate solicita indemnizatia in baza venitului sotului doar daca:
- Sotia nu lucreaza de minim 9 luni consecutive premergatoare lunii acordarii concediului de maternitate sau si-a pierdut postul in aceasta perioada din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, (1), lit. b), c), d), f), x), y) din Codul muncii);

Dar daca sotia este eliberata din propria initiativa art.85  in ianuaria 2014 din motive ca i s-a inaintat indicatii de a sta culcata mai mult.. acasa, deoarece este ghematoma si risc de perdere..  30 saptamini vor fi in iunie, nasterea in august, inscrierea de casatorie - mai 2014... reiese ca intra in categoria ca si-a pierdut postul in perioada de 9 luni mentionate din propria initiativa ce nu este in lista articolelor mentionate, dar fiind faptul ca demisia este facuta pina la introducerea noilor legi din 1.04.2014, Ea mai detine dreptul la primirea indemnizatiilor de maternitate in baza sotului ?

Elena
24.04.2014, 15:28

Buna ziua,

 

sunt angajata la o firma din 30.04.2013 cu salarul brut de 960 ron din 01.01.2014 salariul s-a marit la 1020 ron.  Se calculeaza media salariului brut sau net pentru concediul de maternitate? Care ar fi suma pe care o voi primi in concediul de maternitate dar in concediul de crestere copil?!

Urmeaza sa nasc la inceputul lunii august iar la 1 iulie voi intra in concediu de maternitate iar din 4 noiembrie in concediu de crestere copil, cei doi ani se calculeaza din 4 noiembrie?

Multumesc!

17.04.2014, 11:05

Salut!!! spunetimi va rog cine cunoaste , aceste 126 sai 140 de zile sunt platitte 100% sau nu????

Roma
16.04.2014, 18:14

Salut, sunt tată la doi gemeni și am decis să depun eu actele pentru concediu de îngrijire a copiilor... acuma deja 12 luni decînd sunt în concediu de îngrijire și în același timp lucrez la serviciu cu termen redus de 7 ore/zi.

      La moment am decis să ma reîntorc înapoi în concediu de îngrijire, deoarece soția nu reușește de una singură fiindcă pînă nu demult o ajuta sora mai mica, dar acum a plecat și nu are cine.

     Spuneți-mi vă rog, am eu oare dreptul, și dacă da conform cărei legi și care sunt condițiile...adică cit de repede se face asta, doar scriu cererea și imediat plec acasă, sau trebuie să lucrez 2 săptămini.

Mulțumesc anticipat!

Cu multrespect, Roma.

elena
16.04.2014, 11:08

buna ziua.sunt la prima sarcina si  pe8mai  fac 30 sapt  dar in aprilie am fost 10 zile pe foaie de boala dupa care in concediu anual.sunt angajata de 2 ani.luna aprilie mi se va calcula la indemnizatie sau se vor lua 6 luni di urma.mersi anticipat

natalitsa _05
11.04.2014, 0:11

Buna seara! Lucratorii Ministerului afacerilor interne unde prezinta buletinul?

10.04.2014, 12:44

buna ziua.spuneti-mi va rog daca nu am 12 luni lucrate coplete,se iau in calacul doar cele complete si dupa noua lege se imparte la 12?deexemplu;lucrate 5 luni complete se imprt la 5 sau la 12 luni?

madalin
10.04.2014, 11:51

va rog spuneti-mi si mie cine plateste aceasta indemnizatie de maternitate(acel concediu de maternitate de 126 de zile) si daca acest concediu de maternitate reduce perioada de concediu de odihna din timpul anului.

Va multumesc anticipat!

Elena
10.04.2014, 9:35

salut poate cineva sami raspunda la intrebarea mea?am esit in concediul de maternitate de curind cu prima sarcina sunt studenta ,sotul lucreaza oficial insa nu are un salariu prea mare ,cam ce suma mi se poate acorda la nastere?

Marikai
9.04.2014, 20:22

Salut!!! Am asa situatie, in prezent sunt in concediu p,u ingrijirea copilului pina la v. 3 ani, (in concediu am iesit in 2013), la moment sunt inSarcinata ku al 2 copil, pina a iesi in concediu p,u ingrijirea copilului am lucrat in 2 lokuri, de baza si kumul, astfel m,ar interesa la al 2 copil kum se va calkula indemnizatia??? Numai de la lokul de baza? Sau de la ambele? Multumesc!

Olesea N.
9.04.2014, 13:49

Buna ziua. Spuneti-mi Va rog, citi bani se plateste la nastere la al doilea copil?

9.04.2014, 12:29

SALUT LA  TOATE Mamele  ce se gatesc sa mearga inconcediu de maternitate . va spun poveste amea si calatoriea sca in tara acesta cu conditii create pentru un viitor prosperat la mame si bebelusi . dar pe rind .dupa depunerea dosarului la cnas am fost anuntata ca vine comisie sa verifice calcolele .cu toate ca toate calcolele sunt transparente .achiate dcrise la  cnas..a venit comisia din 3 oameni  si pozitia lor a fost refaceti salaroiul noi avem 2000 lei  de ce doamna are 5000lei. o sa scoatem tot si no sa primeasca nimic  ..  rog comisia cara a facut aceste declaratii s amearga sa munceasca in alt sector  economic sa paota sa lucreze  .( este inregistrare vidio se paote anexa )  16 ore pe zi sa  poata sa compare .apoi de doua ori a fost chemat seful la sectorul  sa modifice suma  ..  de calcol 1700 ca ea are 2000.lei eu de ce  5000.00.spunetimi va rog doman aministru  ce  seminare se citesc cine face aceste antranamente pentru a actiona la psihica unei femei gravide .. ce stat avem .. in ce lume traim lipsiti de cult omenie ..daca salariile sunt mici atunci ei nu priemesc venit in buget .daca sunt mari atunci lor din nou nui convinabil.. cum sa jucam .imi dau seama ca toti vor trece .la salarii   numite in plic .. si e vin a statului ei creaza asa conditi ..  vedem ce urmeaza dar cred ca voi ajunge si la curtea de apel

Eugenia
9.04.2014, 9:07

Sunt invalid de gr. 2 din copilarie. N-am lucrat. Are dreptul sotul sa primeasca indemnizatia concediului  de maternitate?

Candu Silvia
8.04.2014, 19:26

Buna ziua,la moment sint insarcinata in 28saptamini,de la inceputul sarcinii am lucrat ca vinzator de unde m-am eliberat in prima perioada de sarcina,de fapt m-am angajat la serviciu ca persoana angajata chiar din prima zi de lucru,apoi cind m-am pus la evidenta la medicul de familie de fapt nu eram o persoana asigurata,desigur a urmat ce a urmat,m-am eliberat de la lucru,dupa care nu m-am angajat nicaeri ca nici nu era posibil. La moment sotul meu lucreaza oficial cu un salariu de 1680lei din ianuarie 2014,intemnizatia pentru copil o poate primi sotul?

LILI
8.04.2014, 13:25

Buna ziua MY BEBE!

Va rog mult sa ma lamuriti, ca deacum m-am incurcat cu totul in legile lor. Am nascut la data de 15 martie 2014, iar concediul de maternitate mi se termina la data de 8 iunie, cel pentru ingrijirea copilului pina la virsta de 3 ani, urmeaza sa-mi fie acordat incepind cu data de 9 iunie 2014, respectiv tot atunci voi depune si actele la CNAS pentru primirea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului. As vrea sa stiu, care venit mi se va lua in calcul din ultimele 6 luni sau 12 luni? Va rog mult sa-mi oferiti un raspuns, am sunat la CNAS, insa ei nu mi-au oferit nici o explicatie, motivind ca ei tot nu sunt la curent.

Va multumesc anticipat pentru raspuns!

8.04.2014, 12:43

Buna ziua, la moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului dar vreau sa stiu daca ramin insarcinata si ca sa ies la lucru ce perioada trebuie sa lucrez ca sa poata sa mi se calculere indemnizatia si ziua de lucru va fi de 7 ore sau de 4 ore. Cum mai bine trebuie sa procedez?Mersi mult pentru intelegere.

Cristina B.
8.04.2014, 10:10

Buna ziua. Am fost in concediul de maternitate pina la data de 23.03.2014. De la data de 24.03.2014 sunt in concediu pentru ingrijirea copilului. Dosarul la CNAS l-am depus pe 02.04.2014. Cum mi se calculeaze indemnizatia dupa legea veche pe 6 luni sau dupa legea noua pe 12 luni? Sunt angajata.

Natalia
7.04.2014, 12:43

Nu m-am adresat dupa foaia de boala din 2013, am avut a 3 sarcina si nasterea a fost prin cezariana,'toate trei prin cezariana' 2009, 2011 si 2014. Acum poate sa mi se ofere acea foaie de boala?? sunt angajata.

Larisa
7.04.2014, 12:12

Buna ziua, va rog sa imi raspundeti de pe data de 01.04.2014 ma aflu in concediu de maternitate, azi am fost si am dus actele la CNAS si au spus ca nu stiu cum se va calcula concediu meu inca de oarece trebuie sa ea in calcul ultimele 12 luni lucrate, iar eu am fost angajata in cimpul munci pe 15.08.2013 dupa absolvirea universitati. As vrea sa stiu cum se va calcula concediul de maternitate. Va multumesc anticipat.

6.04.2014, 11:49

Sunt si eu insarcinata, dar nu lucrez, de regula ar trebui sa primesc concediu de maternitate pe baza sotului.Insa la momentul cind implinesc 30 de saptamini, adica pe la mijlocul lunii sotul nu va avea lucrate 9 luni complete, ci doar 8 luni.In acest caz as vrea sa ma interesez daca face sa pregatesc pachetul de documente pentru concediu de maternitate.Va multumesc anticipat si va rog un raspuns

5.04.2014, 21:53

Vreau sa stiu si eu, cum se va calcula concediu de maternitate p/u mamele care ies din concediu in concediu?Cine poate sa-mi raspunda precis?

Anna
4.04.2014, 17:25

Buna ziua! Asa si nu am inteles, cum se va calcula concediu de maternitate p/u mamele care ies din concediu in concediu?Cine poate sa-mi raspunda precis?

3.04.2014, 16:11

Buna, pe 9 aprilie voi avea 30 de saptamini de sarcina, eu sunt studenta,nu lucrez, iar sotul abia implineste o luna de cind este angajat oficial, conform noii legi iese ca nu vom primi indemnizatia pentru concediul de maternitate? (sotul anterior nu a fost angajat oficial)

Mersi mult

3.04.2014, 16:07

 

Atenție! Legea 332 din 23.12.2013 și cele 3 modificări pentru această lege încă nu au intrat în vigoare și din cauza protestelor încă e posibil să mai apară modificări.

 

Cristina. Da. Doar că va trebui să adăugați în setul  de documente certificatul de căsătorie și buletinul soțului. 

 

Ana A. Salariul tarifar - salariul de funcție fără premii, bonusuri sau alte adaosuri la salariu, care este stipulat în contract.

 

Ana S. Îndemnizația de maternitate se va calcula după legea veche, iar îndemnizația de îngrijire a copilului după cea nouă.

 

Vladimir. Sigur că va primi, atît îmdemnizație de maternitate cît și de întreținere a copilului timp de 3 ani. Îndemnizația de maternitate se va calcula în baza vechilor prevederi -  HG 108 din 03.02.2005, adică din cele 2 luni complet lucrate, iar îndemnizația de întreținere a copilului în baza noilor prevederi (se vor lua în calcul 12 luni).

 

Luminița. Legea care prevede că CNAS obține împuternicirea de a calcula și elibera îndemnizația de maternitate a intrat în vigoare încă de la 1.01.2014. Lunile în care ați fost în concediu se consideră luni incomplete și conform prevederilor vechi aceste luni nu se includ în calcul. CNAS a calculat corect.

 

Tania. După legea veche, deoarece ați ieșit în concediu înainte de 1.04.2014.

 

Diana. Nu. Doar dacă reveniți pînă la 30 săptămîni la servici și realizați un oarecare venit asigurat.

 

Nelea. Îndemnizația unică la naștere în valoare de 3400 lei și îndemnizația de întreținere a copilului a cîte 400 lei timp de 1,5 ani. La CNAS ca să dovediți că nu sunteți încadrată în cîmpul muncii trebuie să prezentați certificatul de la instituția de învățămînt.

 

Olga. Da. Acești bani sunt restituiți treptat companiei din fondul asigurărilor sociale.

 

Anișoara. Nu. Pe normă întreagă puteți reveni la servici doar după finisarea concediului de îngrijire a copilului (3 ani). În caz contrar vă pierdeți dreptul de a mai primi îndemnizația.

 

Anca. Baza de calcul pentru îndemnizații va constitui salariul tarifar în valoare de 2500 lei.

 

Dana. Dacă vă concediați de la serviciul de la care ați ieșit în concediu pierdeți dreptul la îndemnizație. În acest caz mai corect ar fi ca la serviciul de bază să rămîneți în concediu de îngrijire și în același timp să vă angajați prin cumul și pe normă parțială la alt servici.

 

Maria. Sigur că veți primi îndemnizație. Îndemnizația de maternitate va constitui aproximativ 3000 lei, iar cea de îngrijire a copilului se primește aproximativ 250 lei. Totuși legea spune că femeile asigurate primesc lunar timp de 3 ani 30% din venitul asigurat, dar nu mai puțin de 400 lei. Deci, ca concluzie, îndemnizația lunară va constitui 400 lei timp de 3 ani.

 

Maricica. Din salariul tarifar/de funcție (care e stipulat în contract).

 

Eugenia. Conform HG 108 din 03.02.2005 "Indemnizaţia de maternitate se acordă începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 zile calendaristice." Deci, aveți tot dreptul la concediu de 140 zile.

 

Ana. Sigur că nu e corect. Dar nici nu vă putem ajuta cu nimic, doar CNAS e responsabil pentru erorile ce le face. Ar fi cazul să discutați cu cineva din conducere sau să scrieți o plîngere.

 

Anastasia Danii. Conform noilor modificări pentru îndemnizația de maternitate se iau în calcul 12 luni anterioare concediului de maternitate. Dacă aveți luni cu concediu parțial, atunci conform modificărilor aceste luni se vor lua în calcul cu venitul asigurat realizat partea din îndemnizația de concediu pentru zilele de odihnă din luna dată. Doar în caz că luna nu este lucrată complet (nu se atestă nici un venit asigurat) din cauza concediului, atunci pentru perioada dată se ia în calcul salariul minim - 900 lei sau luna dată poate fi înlocuită cu o lună completă antecedentă perioadei luate în calcul (exemplu: a 13 lună).

 

Ruslana. Nu. Doar în caz că veți dori să depuneți documentele după viza de reședință a soțului sau veți pierde pînă atunci serviciul și veți dori să solicitați îndemnizația în baza venitului soțului.

 

Dana. Nașterea prin cezariană se consideră naștere complicată și respectiv, în acest caz trebuie să vi se acorde 140 de zile de concediu de maternitate (nu 126). În acest caz și îndemnizația e puțin mai mare.

 

Natalia. Îți recomandăm să soliciți concediul de odihnă după concediul de îngrijire a copilului (în paralel nu pot fi luate iar luat înainte de concediul de maternitate ar putea duce la micșorarea îndemnizațiilor). Dacă va fi luat înainte de concediul de maternitate atunci pentru această lună în calcul se va lua îndemnizația care o veți primi pentru concediu.

 

Marcelle. Veți putea beneficia de îndemnizația calculată în baza venitului soțului doar dacă soțul are un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni din ultimele 12 și dacă veți pierde postul de muncă din motive care nu vă pot fi imputate - vedeți art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii RM.

 

Viorica Mlad. Doar dacă veți lucra pe normă parțială și doar pînă la vîrsta de 3 ani ai copilului. Asta puteați să o faceți și în baza vechilor prevederi. 

 

Elena. Îndemnizația unică la naștere o veți primi în valoare de 3100 lei. Îndemnizația de maternitate va putea fi solicitată în baza venitului soțului dacă îndepliniți condițiile prezentate în răspunsul pentru Marcelle (mai sus) și va constitui în mediu 13000 lei (modul de calcul îl găsiți în articol). Îndemnizația de îngrijire a copilului poate fi primită de dvs - 400 lei timp de 1,5 ani sau poate fi solicitată de către soț - 30% din venitul mediu timp de 3 ani - cu condiția că va reveni la servici pe normă partială sau va sta acasă cu copilul.

 

Rodica. Ar fi cazul să solicitați concediul de odihnă după finisarea concediului de îngrijire a copilului. În caz că vi se va oferi după concediul de maternitate, pentru luna/lunile de concediu vi se va stopa îndemnizația de îngrijire a copilului (doar pentru perioada concediului, dar nu pentru toți 3 ani).

 

Lilia Moisei. Concediul de îngrijire a copilului se eliberează după finisarea concediului de maternitate. Calculele se vor face în baza a ultimelor 12 luni antecedente concediului de maternitate. Dacă aveți mai puține luni lucrate (de la angajare), atunci lunile lipsă vor fi înlocuite cu salariul minim pe economie - 1400 lei.

 

M Drida. Vă mulțumim pentru susținere.

 

Marina Olga. Vedeți mai sus răspunsurile pentru Eugenia și Dana.

 

Dana. Anunț a fost plasat. Vedeți răspunsul MyBebe de la data 10.03.2014, 12:42. 

 

Marina B, Nadea. Au fost cazuri cînd transferurile s-au reținut și 2 luni. Stați liniștite, banii la sigur vor fi transferați.

 

Voitovici Olga. Conform vechilor prevederi ale legii îndemnizația lunară de întreținere a copilului se calculează din ultimele 6 luni antecedente nașterii. Dacă ați născut în august aceste luni sunt: februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Fiindcă ultimele 2 luni sunt de concediu maternal și nu există venit, ele automat se scot din calcul și rămîn doar 4 luni. 

 

Diancik. Concediul de maternitate se oferă strict la 30 săptămîni. Dacă lucrați peste acest termen se va considera neoficial. Paralel concediul de maternitate și cel de odihnă nu pot fi luate. Dacă solicitați concediul ordinar după cel de maternitate, atunci pentru lunile de concediu se va anula îndemnizația lunară. Ați putea solicita acest concediu după finisarea celui de îngrijire a copilului. Dar cel mai bine ar fi să vă consultați cu contabilul.

 

Hanelore. Dacă nașteți după 1.04.2014, atunci îndemnizația se va calcula din salariul minim de 1400 lei în sectorul real sau 900 lei în sectorul bugetar.

 

Tania G. Nu s-a anulat legea 332, doar s-au acceptat careva modificări. Vedeți  aici.

 

Ana. Se va lua în calcul, iar venitul va fi valoarea îndemnizației pentru concediu. 

 

Olesea. Se va calcula în baza a 12 luni și toate îndemnizațiile se eliberează de către CNAS. Legea 332 nu a fost anulata.

 

Plesca Cristina. După ce primiți certificatul medical mergeți la servici și prezentați-l în contabilitate. După efectuarea mențiunilor necesare certificatul medical se restituie de către angajator în aceeași zi certificatul cu venitul  pe ultimele 12 luni, pentru a fi depus la CNAS împreuna cu celelalte acte. 

 

Claudia. Vedeți răspunsul pentru Rodica, Diancik.

 

Aliona. Din 6 luni.

3.04.2014, 13:02

Buna

Trebuie sa ies in concediu de maternitate si nu am 12 lucrate dar 11 cum se va calcula?

Multumesc

Maria C.
3.04.2014, 12:57

buna, am si eu o intrebare, am iesit pe buletin pe 31.03.14  cum se va calcula indemnizatia concediului de maternitate? cu legea noua sau veche? si in cat timp trebuie sa prezint toate actele la CNAS sau nu are termen?

aliona
1.04.2014, 21:22

buna, eu am iesit in concediu  de maternitate,adica am 30 saptamini pe 17 martie dar nu am depus inca pachetul la CNAS puteti sami spuneti cum mi se va calcula indemnizatia cu legea noua sau ultimile 6 luni,,va multumesc frumos

1.04.2014, 19:02

PENTRU ANASTASIA

{#emotions_dlg.a_ok}MULTUMESC FRUMOS

Claudia
1.04.2014, 14:55

Sunt cadru didactic. Implinesc 30 saptamini de sarcina la 15 iuniei.  Cum voi lua concedialele? As putea sa le iau intii pe cele de maternitate si dupa aceea, prin septembrie pe cele cuvenite de vara? Ori pot sa le iau simultan, oricum sunt platite de diferite institutii. Lamuriti-ma, va rog, cum sa procedez mai corect si sa nu fiu in pierdere.

Anastasia
31.03.2014, 23:24

Pentru Cristina

Daca tu pe 9 aprilie  iti ei buletinul deja a doua zi sau a treia te duci cu el si cu alte documente ca buletin de identitate original si plus copia , copia la carnetul de munca, copia la certificat de casatorie si le depui la CNAS, dupa ce le-ai depus in decurs de o luna dupa ce ti-a acceptat documentele cei de la CNAS  vei primi banii adica decretul iti faci card la Banca de Economii si in decurs de o luna astepti asta cam este procedura, mai de vreme nici nu este posibil asa este deacum legea din 01.01.2014. asa se procedeaza inainte se primeau banii de la contabilitatea unde lucrau salariatele dar de la 1 ianuarie sa schimbat un pic si trebuie sa mai umbli pe drumuri un pic.

31.03.2014, 18:39

Salut.Poate sa ma ajute si pe mine cineva caci deacum cu legile astea mam incurcat cu totol.Pe data de 9 aprilie ies in concediu de maternitate,mi se da buletinul,cu el ce fac,trebuie sa merg sa depun actele la CNAS pentru decret sau cind se achita decretul?trebuie sa nask aproximativ prin iunie.Va rog cineva sa ma lamureasca.MULTUMESC ANTICIPAT{#emotions_dlg.a_plain111}

Anastasia
31.03.2014, 18:18

Pentru Olesea

Indemnizatia ta se va calcula pe 6 luni ca deja s-a anulat legea care o adoptasse in decembrie si a ramas  valabil sa se calculeze cum se calcula si mai inainte , iar indemnizatia unica de 3100 lei o vei primi dupa nastere in decursul unei luni dupa ce depui actele necesare(certificat de casatorie, certificat de nastere a copilasului,buletinul de identitate) la CNAAS( casa nationala de asigurari sociale), dar daca iesi la 1 aprile in concediu de maternitate trebuie sa iti dea concediu medical  medicul tau de familie , si dupa aia trebuie sa il duci tot la CNAS impreuna cu alte documente ca copia buletinului de identitate,copia carnetului de munca , copia certificatului de casatorie, asta daca lucrezi ca sa primesti decretul si dupa ce depui toatea acestea acte la CNAS iarasi astepti o luna ca sa primesti banii.

Olesea
30.03.2014, 19:35

salut! de pe 1 aprilie st in concediu de maternitate, puteti sa-mi spuneti cum se va calcula indemnizatia pe 6 luni sau 12 luni, si unde trebuie sa-mi primesc indemnizatia unica de 3100 lei la servici sau in alta parte, ca st la prima nastere si numai inteleg nimik deja, va multumesc anticipat!

ana
30.03.2014, 17:55

buna .as vrea sa stiu daca in martie am fost in concediu medical dupa care in concediu anual iar pe 7 aprilie implinesc30 sapt luna martie mi se va calcula la indemnizatie

tania g
27.03.2014, 14:23

tania g am inteles ca sa anulat legea cu privire la indemnizatia pe 12 luni...k unde caut nu gasesc aceasta anulare...este corect sau nu ..? mrs frumos 

{#emotions_dlg.a_plain111}

Hanelore
26.03.2014, 4:46

Buna as vrea sa stiu in cazul in care am beneficiat 8 luni de concediu medical pt TBC timp in care am ramas insarcinata si am trecut direct fara a revenii la lucru in comcediu de risc maternal cum se calculeaza indemnizatia de ingrijire copil??  multumesc

Diancik
25.03.2014, 22:13

Sunt cadru didactic. Implinesc 30 saptamini de sarcina la 2 mai. E posibil sa lucrez pina la 31 mai daca sanatatea imi va permite? Si inca ceva. Cum voi lua concedialele? As putea sa le iau intii pe cele de maternitate si dupa aceea, prin septembrie pe cele cuvenite de vara? Ori pot sa le iau simultan, oricum sunt platite de diferite institutii. Lamuriti-ma, va rog, cum sa procedez mai corect si sa nu fiu in pierdere.

25.03.2014, 20:47

Multumesc. Dar problema e in aceea ca la CNAS mi-au spus ca se ea in calcul lunele iulie, iunie, mai, martie,aprilie,februarie. Sie nu pot sa intaleg dar iesi in concediu la 7 luni . Cum ei iau in calcul luna 8,9 daca nu lucrezi atunci.

contabil
25.03.2014, 14:46

Daca ati iesit in concediu de maternitate pe 21 mai 2013, atunci venitul în ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical constituie: noiembrie 2012, dedcembrie2012, ianuarie 2013, februarie 2013, martie 2013, aprilie 2013.

24.03.2014, 17:35

spunetim va rog indemnizatiile lunare se numara 6 luni pina la nastere. De exemplu eu am nascut pe 8 august .Dar am iesit in concediu de maternitate pe 21 mai .ce luni se vor lua in calcul?

nadia
23.03.2014, 18:50

si mie mi s-a spus ca dupa 15 martie vor fi banii pentru indemnizatie si nimic...nu stiti daca poate sa dureze mai multe luni pentru a primi banii?   

marina b.
22.03.2014, 13:40

eu am depus actele pe 3 februarie si mi-au spus dupa 1 martie vor fi banii, dar nici azi nu sint...............

bataie de joc nu alta....................

dana
22.03.2014, 12:07

pentru M Drida...nu-i o problema daca ar anunta ca nu da raspuns la intrebari ca atitea persoane sa stea cu speranta la un raspuns...

22.03.2014, 1:23

fetelor ati primit cineva bani pe card pu concediul de maternitate???mi sa spus ca banii vor fi la mijlocul lunii martie dar nu este nimic ::(((({#emotions_dlg.j_sad}

21.03.2014, 20:33

marina-eu personal am cezariana si mi sa dat banii ca la toti nu are importanta acest lucru natural sau cezariana

21.03.2014, 20:04

buna ziua. ma scuzati daca eu repet intrebare dar totusi e greu sa-mi gasesc raspuns aici. dupa lege la nasterea cezareana se plateste ceva adaugator ori nu? mersi pentru raspuns

20.03.2014, 19:39

a-si vrea s-a aflu de cind se acorda concediul de ingrijire acopilului pe perioada de 3 ani  daca concediul de maternitate se termina pe 25 mai 2014 / si cum se va calcula indemnizatia lunara ce se achita lunar pentru ingrijirea copilului reesind di legea noua daca nu am 12 luni complete lucrate? Copilul nascut in martie 2014.actele depuse in martie2014/

Rodica
20.03.2014, 16:59

Si inca ceva, am inteles ca daca iau concediul anual dupa cele 126 zile- dupa cel de maternitate, undeva prin luna septembrie, nu voi beneficia de indemnizatia lunara timp de trei ani pentru copil, pentru ca se va considera venit mare dupa nastere. Explicati-mi va rog si mie ce sa fac....Va multumesc.

Rodica
20.03.2014, 16:53

buna ziua, as vrea sa stiu daca  pe 2,3 iunie ies in concediu de maternitate, pot beneficia si de concediul anual, lucrez ca profesoara, sau trebuie sa cer concediul anual de la 1 aprilie de 62 zile +4 zile pentru 2 copii pina la 18 ani, ca apoi sa il primesc pe cel de maternitate.

Elena
20.03.2014, 10:56

Buna ziua , am si eu o intrebare, daca eu sunt somera de 6 luni, iar de o luna am aflat ca sunt insarcinata, primesc indemnizatia unica la nastere din salariul sotului , si as vrea sa aflu daca mai primesc si indemnizatiile lunare tot pe baza sotului, sau doar acea de la nastere? deci primesc suma unica care se ia din salariul sotului pentru ultimele 12 luni lucrate si suma de 400 de lei lunar ca nelucratoare? caci nu inteleg, va multumesc anticipat, salariul sotului constituie 3350 oficial, as putea afla cum pot sa calculez

viorica mlad.
19.03.2014, 22:06

Buna seara,as vrea si eu sa adresez o intrebare daca se poate?Beu am iesit din concediul de ingrijire a copilului la un an jumatate deoarece am iesit la lucru,deci de la un an si jumatate a copilului eu nu am mai ridicat indemnizatia,(800 lei )acum cu legea noua eu pot sa-mi pastrez si serviciul si sa restabilesc indemnizatia pentru copil?

Marcelle
19.03.2014, 21:41

Buna ziua!!! revin iarasi la prima mea intrebare. In urma tuturor modificarilor si anularilor care au avut loc in ultima perioada, totusi in ce caz sotia se considera la intretinerea sotului? Meentionez ca la moment sunt angajata oficial, iar la 26 mai urmeaza sa ies in concediu de maternitate. In cazul cind din luna aprilie eu ma concediez benevol, pot sa primesc indemnizatia de maternitate de la locul de munca a sotului? Va multumesc anticipat!!!

natalia
19.03.2014, 17:01

liuba- si eu ma gindeam la asta, dar se primeste ca stric si luna mai, deoarece din ultimele 12 luni doar 4 le am lucrate complet... si-mi pare rau , la salariul tarifar de 3800, pt 2 zile in care am mers la medic sa fac controalele necesare ramin cu 1400 care se calculeaza dupa MINUNATA LEGE NOUA!

Liuba
19.03.2014, 15:28

Pentru Natalia: ”sa las concediul anual dupa concediul de maternitate? sau pot sa le iau paralel? sfatuiti-ma, va rog .” Sfatul meu e sa luati concediul anual de odihna pina la concediul de maternitate, sa nu apara situatia ca nu poti avea concediu de odihna si concediu medical in acelasi timp. Acum cu legea noua indemnizatia pt ingrijirea copilului se va calcula din data de terminare a concediului de maternitate (pina acum era din ziua nasterii), daca veti lua concediul de odihna dupa cel de maternitate s-ar putea sa va amine calculul indemnizatiei pt copil cu inca 28 de zile de concediu.

natalia
19.03.2014, 14:59

buna ziua! am si eu o intrebare: 30 de saptamini  incep pe data de 07.06.2014. tot din aceasta data incepe si concediul anual de 28 zile. ce sa fac? sa scriu o cerere din mai? sa las concediul anual dupa concediul de maternitate? sau pot sa le iau paralel? sfatuiti-ma, va rog .

dana
18.03.2014, 18:39

buna ziua!spuneti-mi va rog pentru nastere cezariana se achita ceva pina la nasterea cezariana?nu am stiut de asta,in care lege este prevazut?

Ruslana
18.03.2014, 16:57

Buna ziua, sunt insarcinata si voi iesi in concediu de maternitate in luna iulie, angajata in serviciul public din 2006.daca din anumite considerente casatoria nu este inregistrata oficial, doar religios, va suferi in vreun mod achitarea indemnizatiei pentru copil? Va multumesc anticipat pentru raspuns

18.03.2014, 15:46

Salut!am si eu o multime de intrebari dar imi dau seama ca poate ceva se va mai modifica in legislatia asta noua...dar totusi un lucru nu imi este clar, adica va rog sa imi spuneti daca am inteles corect-indemnizatia se va calcula in baza venitului mediu in ultimile 12 luni calendaristice premergatoare riscului asigurat, adica pina la nastere, dar venitul din lunile lucrate incomplet se va socoti 900 de lei(sunt bugetara) chiar daca din toata luna nu am lucrat citeva zile...am asa situatie deoarece am fost in concediu platit 2 saptamini care s-a inceput la sf lunii pe data de 30, deci din cauza la aceste 2 saptamini eu pierd  venitul din 2 luni! nu pot sa inteleg daca am fost in concediu platit dece sa nu se socoata venitul care l-am obtinut in luna aceea...sau chiar daca sa fi fost pe cont propriu...el nu se achita si respectiv mai putin primesc salariul.Si inca ceva, daca se calculeaza 12 luni pina nastere (acesta este riscul asigurat), se primeste ca aproximativ 2 luni inainte de nastere sunt in concediu prenatal respectiv iarasi se va socoti 900 de lei pe luna.Care e sensul sa mai achiti  la stat impozite daca el se intoare cu partea  moale la tine ....

ana
18.03.2014, 15:17

buna ziua !!!spuneti-mi va rog am ajuns in luna a 9 a sunt deja pe ultima suta de metri.mi se programeaza cezareana am telefonat la ctas si mi s-a spusca banii sunt transferati la banca de pe data de 11,insa cei de la banca au spus ca nu sunt banii.apoi mi-au spus pe 15,18 si banii tot nu sunt .mii foarte greu sa merg si sa vaerific daca nu au fost transferati banii.e normal sa se procedeze astfel si sa ne duca in eroare?

Eugenia
18.03.2014, 13:15

Sunt o mamica cu sarcina gemelara. Spuneti-mi va rog concediul de maternitate este de 126 de zile sau de 140, deoarece medicul a spus ca este de 126 de zile?

Maricica
18.03.2014, 12:03

Buna ziua spuneti-mi va rog cu se va proceda in ca  cazul cind mamica  a iesit de la  serviciu  cu primnul copil in concediu de maternitate in tot acest timp  insarcinata cu al doilea copil, si tot in acest concediu  e insarcinata cu al treilea copil. Cum i se va calcula concediul de maternitate si indemnizatia celui deal treilea copil daca mamica nu  a lucrat in tot acest timp a fost in concediu cu ceilalti doi copii.

Maria
14.03.2014, 18:17

Buna .spuneti-mi va rog.daca eu am salariu oficial 750 lei o sa pot avea o indemnizatie sau nu?adika din cite am inteles ca o sa fie foate putin.si cum sa calculez daca salariu e asa mic?

dana
13.03.2014, 15:16

buna,spuneti-mi va rog mi se pastreza indemnizatia de ingrijire a copilului pina la 3 ani daca sunt in concediu de ingrijire a copilului de aproape 2 ani si doresc sa ma concediez de la serviciu de unde am iesit in maternitate si sa ma angajez la alt serviciu?

anca
13.03.2014, 13:28

Salut!Spuneti-mi va rog sunt in concediu de ingrijire de doi ani acum sunt insarcinata cu a doilea copil,cum mi se va calcula concediu de maternitate?In contract scrie ca salariu de baza este 2500lei,dar de fapt primeam mai mult deoarece mi se adaugau premii si deci concediu maternitate cu primul copil a fost calculat impreuna cu premiile,cel de-al doilea concediu se va calcula cu media de 2500?

Anisoara
13.03.2014, 13:10

buna ziua! As dori sa stiu daca copilul meu are 2ani eu pot reveni la serviciu pe 100% dar sa-mi pastrez si indemnizatia?

olga
13.03.2014, 11:54

spuneti mi va rog banii care trebuie sa mi i achite patronul firmei unde am lucrat,pentru 4 luni acele 126 de zile,daca firma mi ia dat la mina,atunci fondul social ii intoarce pe contul firmei?

Nelea
12.03.2014, 19:38

salut,sint studenta in anul 3 la ff,am nascut pe data de 3.03 2014 al doilea copil,spuneti-mi va rog ce fel de indemnizatie pot sa primesc atit la nastere cit si in fiecare luna si pina cind?si daca trebuie de la institutia de invatamint ceva document precum ca sint studenta.mersi

Diana
12.03.2014, 14:32

acum ma aflu in concediul de maternitate pentru ingrijirea copilului de la trei ani pina la sase ani,luat din cont propriu, sunt insarcinata cu al doilea copil concediul de maternitate se achita?

tania
12.03.2014, 8:59

 buna ziua ma numesc Tatiana spuneti-mi va rog cind se ia in consideratie concediu de maternitate,daca eu ies in concediu pe data de 28 martie 2014 pot beneficia de legea veche adica cu calkularea pe ultimele 6 luni..? sau se ia in consideratie kind nasti ..? va multumesc frumos

Luminita
12.03.2014, 8:11

buna ziua.Spunetimi va rog concediu de maternitate se incepe de pe 13 februarie 2014.Dupa cite stiu se va lua in consideratie ultimile sase luni a veniturilor de unde sunt angajata. In luna august am avut concediu 7 zile restul lunii am lucrato, si concediu in luna ianuarie 10 zile .

De ce la CTAS mi-au zis ca lunile in care am avut concediu nu se iau veniturile  in consideratie le calcularea decretului ?

Adica luna august si ianurie nu se va calcula , doar eu in aceste luni am primit salariu mi s-a oprit fond .social.

Conform legii pina la 1 aprilie 2014 , decretul il calcula si platea organizatia . De ce mi-e mil calculeaza CTAS.

Vladimir
11.03.2014, 21:20

Bună seara, Aşa o întrbare soţia mea este însărcinată cu al doilea copil şi la moment începînd cu data de 17.02.2014 se află în concediul medical de sarcină, Activează la o întrptindere industrială cu un stagiu de peste 10 ani de serviciu, începînd cu data de 22.05.2012 se află în concediul neplătit de îngrijire a copilului de la 3 la 6 ani, la data de 14.11.2013 ia eşit ordinul cu privire la întreruperea concediului suplimentar neplătit  de îngrijire a copilului de la 3 la 6 ani la serviciu a eşit de pe data de 27.11.2013 a lucrat pînă pe data de 03.02.2014, apoi din motiv că se simţea rău cu sarcina a stat pe buletin de boală pînă 14.02.2014, deci lunile decembrie 2013 şi ianuarie 2014 au fost lucrate deplin chiar şi zilele de sîmbătă. Deci întrebarea mea este că, este posibilă  achitare  concediului medical desarcină şi a indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copilului. mulţumesc anticipat pentru răspuns şi vă rog numiţi baza juridică pentru a analiza situaţia.

ana s
11.03.2014, 20:11

buna as vrea sa stiu dupa care lege se va calcula indemnizatia de maternitate daca am iesit pe 24 februarie in concediul de maternitate dupa legea veche? dar cea lunara dupa cea noua dupa cite inteleg ca trebuie sa nasc in mai, asa e corect sau daca depun in mai amblele indemnizatii si cea de nastere si ce lunara se va calcula dupa legea noua?

Ana A.
11.03.2014, 17:42

buna!as vrea sa stiu ce se are in vedere prin salariu tarifar?este salariu care figureaza in contract la momentul angajarii?asta in cazul cind sunt insarcinata cu a doilea copil dar sunt in concediu de ingrijire...

Cristina
10.03.2014, 15:48

Buna!

Se poate va rog sa-mi raspundeti la o intrebare....eu si sotul avem vize de resedinte diferite,se poate sa ma duc eu sa depun  actele la viza de resedinta a lui?

Mersi anticipat!

Diana
10.03.2014, 15:14

Sunt profesoara. La moment sunt in a sasea luna de sarcina. Urmeaza sa implinesc 30 saptamini la 1-2 mai si, respectiv, sa ies in concediul de maternitate. Dupa cum stiu acesta dureaza 4 luni.Pentru mine vor fi lunile mai, iunie, iulie, si august. Dupa cum stiti profesorii ies in concediul de vara pentru aproximativ 2 luni. Am asa o intrebare. E posibil ca dupa aceste patru luni in care voi fi in concediul de maternitate sa scriu cerere la concediul de vara la 1 septembrie? Ar fi legal din punct de vedere juridic?  

Tatiana
10.03.2014, 14:41

Salut,

sunt mamă la doi copii gemeni in virstă de 7 luni, acuma o lună de cînd beneficiez de ajutor din partea policlinicii cu amestecuri lapte-praf FRISO. Acuma curent am mers să primesc următoarea cantitate de amestecuri pentru luna curentă, la care medicul răspunzător mi-a dat refuz, argumentind prin faptul că deja nu mai merit, deoarece merită doar familiile vulnerabile.

PS. din toți membrii familiei noastre este încadrat în cîmpul muncii doar soțul, eu și cu copii suntem la întreținerea soțului.

Spunețimi vă rog, am eu oare dreptul să beneficiez de aceste amestecuri... și dacă da, conform cărei legi, sau Hotărîri Guvernamentale.

Mulțumesc anticipat, și aștept cu mare nerăbdare răspunsul Dvs.

10.03.2014, 12:42

   Dragi mămici şi viitoare mămici. Prevederile ce trebuie să intre în vigoare la data de 1.04.2014 (vedeţi aici) posibil vor suferi modificări din cauza protestelor. În acest scop nu vă putem răspunde la întrebări, pentru a nu vă oferi date eronate. Vă vom ţine la curent cînd apar careva noutăţi!

 

   Va rugăm, înainte de a pune o întrebare citiţi articolul şi celelalte răspunsuri!

 

Ana. Sunt posibile reţineri din cauza modificarii bazei legislative la moment.

Schiopu Viorica. Veţi primi pentru ambii. Detalii vedeţi în răspunsuri mai jos. Întrebarea dată a fost discutată de multe ori.

Marcelle, Triantos, Anastasia, Nadia, Sofia, Nadejda Cocieru, Olga II, Mina. Se duc tratative în scopul modificării prevederilor care vor intra în vigoare la data de 1.04.2014. Deci la moment nu va putem oferi nici un raspuns pentru a nu vă duce în eraore.

Natalia. Conform legii cu privire la ajutorul social, o familie mare şi fără/puţine surse de venit poate beneficia de ajutor din partea statului. Pentru aceasta, trebuie să vă duceţi la serviciul de asistenţă socială din localitate şi conform legii să depuneţi o cerere pentru a primi ajutorul respectiv. Mărimea acestui ajutor este calculată după mai multe criterii şi poate ajunge, de la cîteva zeci de lei, la peste o mie, în funcţie de cît de critică este situaţia.

"Ajutorul social este un ajutor financiar, platit in fiecare luna familiilor care se afla intr-o situatie de mare dificultate: pierderea locului de munca, lipsa totala de venituri sau nu sunt suficiente pentru ingrijirea membrilor familiei."

Elena. Vedeţi aici

Natasha, Ilinca, Anna. După vechile prevederi, din ultimele 6 luni, conform datei naşterii copilului.

Prashca A., Sonia. Da.

Monica. Îndemnizaţiile se vor calcula din venitul obţinut în lunile lucrate complet din ultimele 6. Lunile de concediu se vor exclude din calcul.

Culin Daniela. Nu vă putem răspunde la întrebări deoarece legislaţia în vigoare va suferi iarăşi modificări şi în prealabil cu referire la calcul. Dar vă sugerăm înainte de a pune o întrebare să citiţi mai întîi articolul şi răspunsurile de mai jos. Multe detalii deja s-au discutat de nerepetate ori.

Sorina. S-a mai discutat. Ca şomer - 400 lei/lună timp de 1,5 ani. Pentru detalii citiţi în răspunsuri.

Elena. Concediu de maternitate - la 30 săptămîni, cînd se eliberează certificatul medical pe o perioadă de 126 zile. Ordinul de eliberare a concediului de îngrijire a copilului se semnează în ziua următoare a zilei de expirare a concediului de maternitate (mai multe detalii în articole). PS. Nu sunt clare toate întrebările.

G Tatiana. Citiţi articolul şi veţi găsi răspuns la întrebarea dată.

Tatiana. Conform art 7, (2): "În cazul în care lunile luate în calcul, conform alin.(1), sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă." Dacă nu aveţi luni lucrate complet, deci ca rezultat al acestui punct nu aveţi nici venit asigurat din cauza lipselor motivate: "În cazul  lipsei  motivate a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului." Pentru mai multe detalii sunaţi la linia fierbinte CNAS 022286115.

Tatiana. Conform art. 6, pct. (6) (vedeţi aici): "Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare."

Nadejda. Nu au dreptul să vă refuze. Atunci pentru cine sunt aceste prevederi: "În cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună." Stagiul de cotizare prevăzut în pct 14 este pentru soţii care solicită îndemnizaţia din venitul lor. În noile modificări (vedeţi aici) este chear specificat - vedeţi în răspunsul de mai sus (pentru Tatiana).

Irina. Setul de documente trebuie depus timp de 12 luni de la naşterea copilului. Adică pînă la 18 martie.

Andriana Cazacu. Îndemnizaţiile se vor calcula în baza venitului obţinut la serviciul prin cumul. Veţi primi îndemnizaţia unică la naştere 3400 lei, îndemnizaţia de maternitate şi îndemnizaţia de îngrijire timp de 3 ani.

   Dragi mămici şi viitoare mămici. Prevederile ce trebuie să intre în vigoare la data de 1.04.2014 (vedeţi aici) posibil vor suferi modificări din cauza protestelor. În acest scop nu vă putem răspunde la întrebări, pentru a nu vă oferi date eronate. Vă vom ţine la curent cînd apar careva noutăţi!

10.03.2014, 12:36

Salut. Am o intrebare si nu stiu  daca tine de domeniul dumneavoastra.Daca sunt in concediu p-ru ingrijirea copilului dar de la serviciu trebuie sa-mi achite concediu p-ru anul 2013 fiindca nu am fost in concediu.Va fi vreo problema daca o sa mil achite acum?

Mina
10.03.2014, 12:15

Buna ziua  scrieti-mi va rog si mie  raspunsul la intrbarea care ma framinta. Eu am un salariu tarifar in marime de 3425 lei lunar. sunt insarcinata  in 28 saptamini si nasterea este asteptata la data de 04.06.2014.  acum sunt la servicu(luna aceasta) deoarece  de la  29.01.2014-04.03.2014 am fost in concediul anual. Puteti sa-mi spuneti care va  fi indemnizatie  mea lunara si cum ar fi mai bine ca sa ies in concediul de boale(maternitate) de la data de 28.03.2014 cum iese sau de la 01.04.2014, cum e mai bine. Multumesc anticipat.

9.03.2014, 21:14

Am copil de 2 ani si sunt in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, dar lucrez prin cumul la o firma (nu la lucru de baza) cu un program de 2 ore in zi si sunt insarcinata in prima luna. Spuneti-mi va rog la ce indemnizatii am dreptul?

Irina
9.03.2014, 16:51

 

Eu am nascut peste hotare... copilul meu  va implini un anisor pe 18 martie.... eu am dreptul la aceste indemnizatii.... voi reusi?

Olga.ll
9.03.2014, 15:46

Salut!!! eu am o intrebare , sunt insarcinata acum cu al doilea copil , lucrez official va trebui sa ies in concediu de maternitate in luna august 2014 , spunetimi va rog in baza la cite luni mi se va calcula concediu de maternitate , in ultimele 6 luni sau in ultimele 12 luni????? si inca ceva prima nastere a fost cezareana dar pe atunci nu lucram  nicaeri si nu mi sa platit cezareana , dar acum cu a-l doilea mi se va plati cezareana????

Anna
8.03.2014, 12:44

Bună ziua! Am așa o întrebare. Eu am născut pe 20 iunie 2013 și pânp în prezent nu am depus actele la CNAS pentru acordarea indemnizatiei unice la nastere si nici pentru indemnizatia de crestere a copilului pina la 3 ani. Eu le voi depune pina pe data de 15.03.2014. Spuneti-mi vă rog la mine cum se va calcula indemnizatia de crestere a copilului, după legea veche sau cea nouă?  Nu înțeleg de cînd se i-a în calcul în calcul cererea: din ziua depunerii sau după ce a fost analizată, pentru că știu că mai durează ceva timp până primim indemnizația după ce a fost depusă cererea.

8.03.2014, 1:26

Am si eu o intrebare, acum sunt in concediu de ingrijire a copilului dar mai dorim un copil cum trebuie sa procedez?cit timp pot sa esm la lucru ca sa poata sa mi se calculeze indemnizatia lunara pe urmatorii 3 ani?

ilinca
7.03.2014, 22:50

Buna ziua.Am o intrebare.Daca eu am inceput lucru de pe data de 1 octombrie 2013,iar concediul de maternitate mi se va incheia la data de 31 martie 2014,cum se va calcula indemnizatia unica la nasterea si cea lunara?

7.03.2014, 20:39

MY BEBE Multumesc ca existati si ne ajutati!

7.03.2014, 18:55

buna! ma intereseaza concediul de maternitate se considera din momentul iesirii a angajatului pe buletinul de 126 zile sau cand se semneaza ordinul de iesire in concediul de maternitate pe 3 ani? eu am iesit pe 27.01 pe buletinul de 126 zile...urmeaza sa-mi inainteze ordinul de concediu aproximativ pe 15 iunie.....si inca un moment....intrarea in vigoare a noii legi nr 332 de pe 1.04.2014 pe buletin sau in concediu dupa 1.04.2014?

sorina
7.03.2014, 15:24

Buna! Am si eu o intrebare..... Daca din anul 2009 pina in 2012 am lucrate 35 de saptamini, iar eu am nascut in februarie 2014.....  cum mi se va calcula indemnizatia lunara?

natalia a
7.03.2014, 13:23

pentru Ana: total de acord! toti se pling ca suntem un stat in degradare, dar cine favorizeaza acest element? eu de exemplu, am lucrat 5 ani acum trebuie sa ies in concediu de matern. etc dar am toate sansele sa ramin somer, deoarece inlocuiesc pe alta dna in conc., si rezuta ca voi primi 400 lei pentru ingrijirea copilului si doar 1.5 ani!!!!!!!!!!! da niste betive, sau sa nu fiu rea, doamnele care nu au lucrat o zi in viata lor vor primi ca si mine 400 lei. La ce naiba am mai achitat toate impozitele  statului daca pina la urma acelasi stat imi plateste doar 400 lei. Sa-mi imi achite macar suma impozitata  lunar... si tot mai mult iese!!!!! FETELOR  NU NE AUDE NIMENI!!!! SI NIMENI NU O SA FACA NIMIC IN FAVOAREA NOASTRA!!! da in caz de Doamne fereste ceva-dati-ne feciorii ca nu are cine muri pe Nistru!!!!

6.03.2014, 13:27

Buna ziua, am si eu citeva  intrebari va rog sa imi raspundeti daca puteti.  Sunt in concediu de maternitate de 2ani si 7luni si sunt iarasi insarcinata dar cu gemeni in 17 saptamini, reiese ca  voi intra dintr-un concediu in altul , in concediul de ingrijire acopilului pentru trei ani am iesit ca persoana asigurata si voi iesi in concediu de maternitate fiind inca in concediu de ingrijire a copilului, spuneti-mi va rog:

1)cum mi se va calcula conediu de maternitate (ce se valua la baza?) si concediu de ingrigire a copiilor.

2)Si ca sume indemnizatiile se vor calcula pentru fiecare copil imparte sau doar pentru unul?

3) in ce caz poate sa isi ia tatal concediu de maternitate? 

4)Poate tatal sa isi ia cincediu de maternitate si apoi mama sa isi ia concediu de ingrigire a copiilor?

5) Se poate acorda pentru un copil concediu de maternitate tatalui si pentru al doilea mamei?

monica
6.03.2014, 13:15

Buna ziua!vreau sa-mi spuneti daca pot beneficia de concediu maternal de 2ani ? Am fost in concediu de crestere copil pana pe data 04 04 2013 si mam reintorz la servici in august am ramas insarcinata ,din 20 ian 2014 am intrat in concediu medical si acum de pe 8 martie2014 intru in concediu prenatal.data probabila a nasterii 12 05 2014. Risc sa am cv probleme?

sonia
6.03.2014, 11:14

buna ziua...am si eu o intrebare daca poate sa imi raspunda cineva....mam angajat de 3 luni la o firma si acum miau iesit 2 liniute se poate sa beneficiez si eu de maternitate?multumesc anticipat

Nadejda
5.03.2014, 23:38

Buna ziua.Va rog o lamurire si mie. Eu inainte de concediu de maternitate am lucrat doua luni din 5.11.2013 pina la 1.01.2014 .Mam adresat la CTAS pentru plata indemnizatiei concediului de maternitatae si mi-au refuzat din motivul ca am doar doua luni lucrate apelind la punct.14 lit.b) paragraful II.STABILIREA INDEMNIZATIILOR.Va rog inca odata sami spuneti cit e de corect si poate ca mai este redactata legea la punctul dat.Multumesc mult.

SOFIA
5.03.2014, 22:46

buna ziua ! am asa o intrebare,de exemplu eu am fost angajata doar prin cumul la o intreprindere din 2012 dar din noiembrie 2013 am inceput a lucra cu carnet de munca in aceeasi intreprindere,pe 02.04.2014 medicul de familie imi deschide buletinul,ma intereseaza indemnizatia se va calcula din momentul cind activez cu carnet sau se vor lua in calcul si lunile cind lucram prin cumul..multumim anticipat.

nadia
5.03.2014, 19:39

buna . pe 22 februarie 2014 mi sa incheiat concediu de maternitate pe primu copil de 3 ani.....de pe 24 februarie 2014 am intrat in alt  concediu de maternitate cu gemeni....spunetimi va rog cum mi se va calcula indemnizatia daca nu am reusit sa ies la serviciu nici macar o zi................reiese ca dintr-un concediu intru in altu mi se va mai achita decret, iar daca sunt gemeni va fi efectuata alta calculare?

Anastasia
5.03.2014, 15:05

Buna,sunt in concediu p/u ingrijirea copilului pina la 3 ani.Acum sint insarcinata cu al 2-lea copil in 25 saptamini,relativ o sa ies in concediu de maternitate pe 10 aprilie.Din 1 ianuarie mi-am preluat activitatea de munca partial,as vrea sa stiu cum mi se va calcula concediu de maternitate daca o sa am numai 3 luni din 12 lucrate.Va multumesc

Tatiana
4.03.2014, 21:32

 Va rog mult sa ma ajutati si pe mine..Am citit mai jos un raspuns ca nu exista o norma de cotizatie pentru concediu de maternitate principalul sa fie angajata la momentul esirii in concediu de maternitate. Nu stiu pe cit este de corect dar in lege se spune ca trebue sa ai numai putin de 3 luni lucrate.Poate sa-mi spuna cineva ca daca a lucrat mai putin de 3 luni totus ia fost platit concediu de maternitate.Multumesc.

Tatiana
4.03.2014, 21:15

Intrebarea mia a fost ca imi refuza plata indemnizatiei concediului de maternitate pe motiv ca nu am 6 luni lucrate la care am primit raspuns ca nu e corecta afirmatia  si ca nu am lunile complete lucrate trebue sa mi se calculeze din salariul tarifar de functie.Acum va rog sa-mi spuneti in ce punct al  legii se stipuleaza acest calcul ca eu nu gasesc nicaeri.Va multumesc. PS eu am lucrat din 05.11.2013 pina pe 21.01.2014.

g tatiana
4.03.2014, 17:11

buna ziua,ajutatima va rog!!! daca eu am iesit in concediu de maternitate de pe 05.02.2014 si voi naste dupa 01.04.2014,indemnizatia pentru ingrijirea copilului se va calcula in dependenta de cind am primit buletinul medical sau de cind se naste copilul??? dat fiind faptul ca de pe 01.04.2014 este o alta lege cu privire la indemnizatiile pu copii...

4.03.2014, 16:23

Buna ziua.Daca lucrezi numai 7 luni adica de cind esti insarcinta, atunci ai dreptul la conceniu de maternitate?

 

natasha
4.03.2014, 12:55

daca inplinesc 30 sapt pe 31 martie, o sa se calculeze dupa legea veche sau noua?

triantos
4.03.2014, 12:52

salut, sunt la intretinerea sotului si trebuie sa ies in concediu peste 5 saptamaini, cind o sa fie in vigoare  legea noua, sotul in ultimele 12 luni a lucrat la 2 servicii, 9 luni la actual si restul la celelalt, cum se procedeaza in cazul asta?

Elena
4.03.2014, 11:28

Buna ziua!

Am gasit modificarile efectuate in legea respectiva http://lex.justice.md/md/351122/, dar nu vad perioada modificata din 6 in 12 luni pentru calculul mediei indemnizatiei, si parca am dubii in aceasta privinta. Va rog mult sa-mi aratati link-ul cu modificarea respectiva.

Multumesc anticipat!

Natalia
4.03.2014, 0:01

Eu daca nu am fost angajata nicaieri,si sotul meu tot,eu acuma primesc indemnizatiea de 300 lei,timp de un an jumate,am 4 copiii,mi se cuvine ceva ajutor?mi s-a spus ca doar am dreptu la polita pe viata si atit,mii interesant de ce?la toti betivii li se cuvine,dar mie nu,ajutati-ma va rog.

Marcelle
3.03.2014, 14:53

Va rog mult sa ma clarificati ca nu mai inteleg nimic. Umeazq sa ies in concediu de maternitate la 26 mai.salariu meu este de 2500 lei.Ultimele 12 luni am lucrat astfel:

mai , iunie 2013-complete, iulie- 2 sapt.de concediu platit; august septembrie octombrie-complete; noiembrie - 2 zil din cont propriu; decembri-completa; ianuarie- 3 zile pe foaie de boala, februarie, martie -complete; iar de pe 21 aprilie vreau sami iauconcediu platit pina la 26 mai. Sunetimi va rog cum se va calcula indemnizatia de maternitate si cea de ingrijire a copilului? 2. In luna decembrie am primit ajutor material,acesta se va lua in calcul sau nu? 3. Care este salariu.tarifar pentru categ.I de salariati si cel minim garantat in sectorul real. Care grupe de persoane intra in aceste grupe(eu lucrez in domeniul medicinii de reabilitare de 1.5 luni).

3.03.2014, 14:30

Buna ziua!A m si eu o intrebare referitor la indemnizatie!Ma aflu in concediu de maternitate pina la 3 ani,copilul are acuma 1,5 ani, am aflat ca sint iarasi insarcinata.Voi primi indemnizatie si pentru primul si pentru al doilea copil sau doar pentru al doilea ?

ana
3.03.2014, 14:10

salut.am depus actele pentru ca sa primesc concediu de maternitatae la sfirsitul lunii ianuarie mi s-a spus ca la 1 martie pot sa il ridic de la orice filiala a  bancii de economii am fost azi si au zis ca nu este a mai patit cineva astfel?ca sa se intirzie u transferul?

3.03.2014, 11:28

Ana. Concediul medical se achita din contabilitatea companiei.

Brinzila Svetlana. Cuantumul ramine de 100%. După noua lege în practică în multe cazuri se primesc indemnizaţii mai mici.

Iulia. Se va calcula conform noilor modificări - 12 luni. Lunile lipsă de pînă la angajare vor fi luate în calcul cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Mariana. Dacă data ieşirii în concediul de maternitate e 28.03, atunci baza de calcul va constitui 6 luni premergătoare concediului. Lunile de concediu ordinar sunt considerate incomplete şi nu se iau în calcul.

Mariana, Alisa.    Doar începînd cu data de 1.04.2014 îndemnizaţiile se vor calcula după legea nouă!

Olesea. Din modificări se specifică: " Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal."

Marcelle. Se vor lua în calcul toate lunile lucrate. În caz că aveţi concedii medicale luna/lunile acestui concediu vor fi luate în calcul cu cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Dacă lunile sunt lipsite din alte motive decît concediu medical, concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului, atunci lunile respective nu se exclud din calcul.

 

Galina. În perioada de faţă la CNAS au loc reţineri în acordarea îndemnizaţiilor din cauza modificărilor atît în cadrul instituţiei, cît la nivel legislativ. Pentru a concretiza cînd se vor face achitările, vă recomandăm să contactaţi organele CNAS de pe sectorul unde aţi depus documentele.

2. Calculele se fac după legea veche.

3. Normele vechi prevăd recalculul îndemnizaţiei în cazul cărorva recalcule ale salariului, dar asta nu are nici o legătură cu noile modificări stabilite în lege. Se va calcula conform prevederilor legii valabile pînă la 1.04.2014.

4. Dacă naşterea va fi prin cezariană aveţi dreptul la concediu medical de 140 zile. Toate achitările se fac de către CNAS după prevederile legii valabile pînă la 1.04.2014.

 

Ana. Majorarea îndemnizaţiei unice la naştere (3100, 3400 lei) şi a celei de îngrijire a copilului pentru persoanele neasigurate (400 lei) si asigurate minim 400 lei (30% din media venitului) - a intrat în vigoare de la 1.01.2014. Noile modificări în modul de calcul a îndemnizaţiilor vor intra în vigoare de la 1.04.2014.

 

Aliona C. După prevederile de pînă la 1.04.2014 lunile lucrate incomplet din cauza lipselor motivate nu se iau în calcul.

 

Prasca A. Din ultimele 12 luni.
Nadia. Dacă aţi ieşit din concediul de îngrijire a copilului timp de 3 ani (ca persoană asigurată) şi aţi ieşit în concediul de maternitate cu a doua sarcină fiind încă în concediul de îngrijire a copilului, atunci îndemnizaţia de maternitate se va calcula din salariul tarifar/de funcţie.
Elena. Nu veţi primi îndemnizaţie de maternitate. Vi se va oferi îndemnizaţie unică la naştere şi ca şomer îndemnizaţie lunară timp de 1,5 ani.
Mila. Dacă ieşiţi în concediu pînă la data de 1.04.2014, atunci luna dată va fi exclusă din calcul. Mai multe detalii vedeţi şi în răspunsurile de mai jos.
Tanya Gîlca. Se împarte la numărul de zile din lună, indiferent de graficul de muncă.
Maria. Principalul e ca la ieşirea în concediul de maternitate femeia să fie angajată. Nu există o normă a stagiului de cotizare pentru femeia care trebuie să iasă în concediul de maternitate.
Ana. Total de acord!
Vica. Fiind fondator al unei ÎI achitaţi asigurarea socială ca aşa numita companie şi nu ca persoană salariată. În rezultat persoana care nu are venit (salarial), din care să se calculeze asigurarea socială beneficiază de îndemnizaţie doar în limita minimă stabilită (exact ca o persoană şomeră). Pentru mai multe detalii contactaţi organele CNAS la 022286115.
Tatiana. Nu e corectă afirmaţia că dacă nu aveţi 6 luni lucrate nu puteţi solicita îndemnizaţia. Îndemnizaţia trebuie să se calculeze din venitul obţinut în perioada 5.11.2013- 26.12.2013, dar reieşind că lunile sunt lucrate incomplet, atunci din salariul tarifar/de funcţie. Vă recomandăm să vă adresaţi la CTAS.
Tatiana Garbuzova. Sigur că aveţi dreptul la îndemnizaţie. Modul de calcul îl vedeţi în articol - Mod de calcul pînă la data de 1.04.2014.
Tatiana U. Aveţi tot dreptul să vă concediaţi, dar conform legii sunteţi obligată să lucraţi 2 săptămîni după depunerea cererii de concediere. Deja vă înţelegeţi în parte cu angajatorul dacă să lucrţi sau nu cele 2 săptămîni.
Anaida. Aceste modificări au valoare doar pentru cei ce ies în concediul de îngrijire a copilului de la 1.04.2014.
Gabi. Pentru lunile date se va lua în calcul doar venitul obţinut la serviciul de bază.
marina b.
2.03.2014, 10:06

pentru olguta, pe ce data ati depus actele la CNAS???  ati ridicat banii doar cu buletinul??? eu am card la banca de economii si  eri am verificat ,inca nu au venit banii. eu am depus actele la CNAS pe  3 februarie si mi-au spus ca peste 1 luna voi primi banii.

Olguta
1.03.2014, 19:41

Eu am iesit in concediu de pe 3 ianuarie. Am fost azi si mi-am ridicat concedialele de la banca de economii. Au calculat destul de binisor, asa cum m-am asteptat. Nu stiu deja ce va fi cu concediul de  intretinere a copilului, daca se vor lua in calcul ultimele 12 luni.

Gabi
1.03.2014, 13:18

salutare. Conform noii legi, concediul de maternitate se calculeaza din suma venitului acumulat din ultimele 12 luni. Intrebare- in luna decembrie si noiembrie 2013 de la serviciul prin cumul am fost in concediul din cont propriu 60zile, 01.11.13-31.12.13. La serviciul de baza am lucrat. Se va lua in calcul lunile 11 si 12. Merci

svetlana.b
28.02.2014, 14:50

pentru marina b.mersi mult pentru raspuns daca ai sa primesti sa ne spui si noua ca suntem vreo 2 fete la serviciu insarcinate si suntem nerabdatoare sa aflam. pina la anul nou fetele au primit de la intreprindere si primiau    binisor si la timp, dar acum nu stim.

marina b.
28.02.2014, 13:14

 pentru svetlana b.   mie mi-au scris pe foita dupa 1 martie de la CNAS sa vad daca sint banii, vom vedea ce voi primi, astept.  dar cine a primit sint curioasa?????

28.02.2014, 13:00

buna! Am si eu o intrebare,conform noii legi privind indemnizatia de crestere a copilului care intra in vigoare din 1 aprilie 2014.Eu sunt somera si indemnizatia de crestere a copilului o primeste sotul care activeaza 7.5 ore,intrebarea este:o sa mai primeasca indemnizatia in continuare activind tot 7.5ore sau pentru a o primi va trebui sa se reangajeze la 4 ore .legea se va rasfringe asupra persoanelor care deja sunt angajate partial.

aliona c
28.02.2014, 12:43

pentru Tatiana U. eu cred ca da, deoarece de la noi de la serviciu citeva fete au venit si au scris cerere de eliberare din acelasi motiv. Si li s-a semnat  fara nici o  problema. Ba mai mult, pe una chiar au "rugat-o" sa scrie cerere deoarece era inlocuita de o ruda a patronului...

svetlana b.
28.02.2014, 9:26

salut fetelor. a primit cineva concediul de maternitate de la cnas ati primit mai mult sau mai putin?

Tatiana U.
27.02.2014, 14:22

Buna ziua. Eu acum sunt in concediu pentru ingrijirea copilului pe 3 ani. Am asa o intrebare: in luna mai fetitza implineste 3 ani si eu trebuie sa ma intorc la serviciu. Pot sa ma eliberez imediat cind ies din concediu sau sunt obligata sa mai lucrez un timp dupa acest concediu de 3 ani? (acum ca am copil, nu-mi mai convine orarul pe care il aveam la serviciu, iar la alta functie nu e posibil sa ma transfere...)

Multumesc anticipat!

26.02.2014, 23:41

buna ziua!va rog mult sami raspundeti si mie la o intrebare...sunt insarcinata si am lucrate oficial trei luni noiembrie2013,decembrie2013 si respectiv ianuarie 2014,am iesit in concediu de maternitate de la 01.02.2014 pentru 126 zil, salariul de baza il aveam de 3000 lei,va rog sami spuneti daca pot primi indemnizatie si cum mi se va calcula concediul de maternitate???mersi anticipat

Tatiana
26.02.2014, 19:19

Buna ziua. Rog si eu sa ma ajutati in ami lamturi lucrurile cu calcularea concediului de maternitate.Fiind insarcinata mam angajat la servici prin concurs pe 0.5 salariu la primarie functionar public din data 5.11.2013. Am lucrat pina pe 21.01.2014 cind am  fost internata la spital cu riscul sa nasc.   Din data de 21.01.2014 pina pe 14.02.2014 mam aflat in spital.Pe 14.02.2014 am nascut prin cezariana la 37 saptamini. Concediul de maternitate mi-a fost deschis din data de 26.12.2013 pina pe 01.05.2014 dar am lucrat  din el  din motivul ca la contabilitate mi-au zis ca nu mi se plateste concediul de marernitate ca nu am lucrate  6 luni .Si incepind cu 01.01.2014  platile se fac la CTAS.Vreau sa stiu cum e corect si unde sa ma adresez in asa caz? Va multumesc.

Vica
26.02.2014, 14:03

Buna Ziua! Spunetimi va rog si mie, dac snt fondator a firmei individuale, eu pot sa primesc indemnizatii pentru cincediu de maternitate? cum se vor calcula acestea in cazum meu???????????

Ana
26.02.2014, 12:17

Daca nu as fi pe ultima suta de metri de nastere, as organiza un protest fata de aceasta lege cu toate viitoarele mamici! E bataie de joc, suntem deprinsi sa lasam capul jos si sa ne supunem. Am lucrat 5 ani, am primit salariu ofcial si am achitat mii de lei impozite la stat si acum fiind in concediu de ingrijirea copilului am ramas insarcinata cu al doilea si cf noii legi voi primi 400 lei timp de 3 ani(anterior se calcula sin salariu tarifar, acum din sal min pe economie), plus la toate nici nu-mi permite sa activez si sa primesc si indemnizatie (doar in cazul in care lucrez doar 0,5.....ce angajator te va primi cu un asa regim????)  In Romania stimuleaza ca femeia sa lucreze, sin cazul in care iese la serviciu pina la implinirea virstei de 2 ani primeste si salariu si indemnizatie fara conditiii.....Sunt complet dezamagita, in curind vor naste in tara asta doar alcoolicii si drogatii.

maria
26.02.2014, 9:00

cit timp trebuie sa ai lucrat oficial femeia ca sai plateasca concediu de maternitate?

25.02.2014, 18:49

Buna! Am si eu o intrebare: aici indemnizatia pentru concediul de maternitate se calculeaza dupa aceasta formula, dar daca eu lucrez pe schimburi si pe luna am 14 zile lucratoare da salariul de functie este de 2300 lei, atunci cind se calculeaza media pe salariu se imparte salariul la cite zile sint in luna sau la zilele lucrate de mine?

Mila
25.02.2014, 15:18

Buna ziua,am si eu o intrebare.Va rog daca puteti sa ma ajutati.Vreau sa stiu daca la calcularea concediului de maternitate,se ia in calcul salariul calculat pentru concediul ordinar.Pentru ca in ultimele 6 luni care se iau in calcul,intra si un concediu ordinar.Va multumesc anticipat.

Elena
25.02.2014, 13:01

Buna ziua.Trebuie sa es concediu de maternitate dar nu lukram oficial nici eu si nici sotul.Cam ce suma va constitui indemnizatia de maternitate.Multumim anticiapt.

nadia
25.02.2014, 10:58

buna ziua mamici si viitoare mamici.  am o mare nelamurire....acum la sfirsitul lui februarie mi se incheie concediu de maternitate la primul copil, insa de pe 24 februarie am iesit in al doilea concediu de maternitate cu gemeni...stie cineva cum mise va calcula daca nu am reusit sa lucrez deloc...a mai trecut cineva prin asa experienta?????????va multumesc si astept cu nerabdare raspuns. 

25.02.2014, 10:49

Buna ziua.Am o intrebare ce tine de ingrijirea copilului pina 3 ani.La 01.06.2014 mi se incheie buletinul, pe data de 02.06.2014 trebiue sa ies in concediu p-ru ingrijirea copilului. Aceste 30 prc. din salariu se vor calcula din salariu pe ultemele 6 luni sau  12 luni?

aliona c
24.02.2014, 17:04

buna ziua, am si eu o intrebare daca se poate: daca in una sau mai multe luni premergatoare concediului de maternitate am luat cite o zi libera(nu mai multe la rind) din cont proriu sau din contul concediului anual aceste luni se vor lua in calcul sau nu? va multumesc anticipat...

Ana
24.02.2014, 16:15

Buna ziua.

Modul de calcul al indemnizatiei lunare pentru ingrijirea copilului ( timp de 3 ani), aceste modificari intra in vigoare din 1 ianuarie 2014 sau 1 aprilie 2014 ?

ceea ce am gasit in noua legea :

(6) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil.
     [Art.18 în redacția LP332 din 23.12.13, MO35-41/14.02.14 art.75; în vigoare 01.04.14, al.(6) - în vigoare 01.01.14]


Galina
24.02.2014, 11:40

Buna ziua. Am citeva intrebari referitoare la indemnizatia de maternitate si va rog sa ma ajutati. Am intrat in concediu de maternitate la data de 9 ianuarie 2014 pina la 14 mai 2014. Am depus actele la CTAS pentru indemnizatie la 03.02.2014 si inca nu a fost emisa decizia cu privire la stabilirea indemnizatiei.

1. Care este termenul maxim de analiza a dosarului? 10 zile (in mod normal) + 30 zile in cazul necesitatii unor investigatii suplimentare?

2. Voi primi indemnizatia calculata dupa legea veche, cu toate ca o parte din concediul meu de maternitate este dupa 01.04.2014?

3. Are dreptul CTAS sa recalculeze ulterior indemnizatia de maternitate? in lege scrie ca se recalculeaza in cazul in care apar modificari la legislatia privind modul de salarizare. Poate fi considerata noua lege adoptata ca lege privind modul de salarizare?

4. Probabil voi naste prin cezariana ca urmare a unor complicatii aparute. Voi avea dreptul la concediu de maternitate suplimentar de 14 zile. Cine achita acest concediu? CTAS sau angajatorul de baza? Acest buletin va fi de pe 14.05 pina pe 28.05 (presupun). Va fi achitat deja dupa legea noua, indiferent daca depun cererea pina la 01 aprilie?

Marcelle
24.02.2014, 10:22

Mersi pentru raspuns!!! Daca am inteles bine, nu este nevoie sa ma concediez din propria initiativa deoarece voi avea de pierdut. Dar a mai aparut o intrebare!!! La calcularea concediului de maternitate se vor lua ultimele 12 luni.

1. Dar se vor lua in consideratie toate 12 luni lucrate sau numai cele lucrate complet?

2.metoda de calcul a ramas aceeasi cum este explicat in articolul de mai sus, incepind cu 1.04.2014 sau se va schimba?

22.02.2014, 22:00

spuneti va rog acuma se iau in consideratie 126 zile la ultimele 6 luni iar de la 01.04.2014 cite zile se vor lua in calcul la ultimele 12 luni. va multumesc anticipat

alisa
22.02.2014, 15:16

buna spunetimi va rog...voi iesi in concediu de maternitate la 03.03.2014 si actele le voi depune pe 04.03.2014...cum mi se va calcula concediul dupa legea noua sau legea veche..adica sse va lua in calcul salariu pe 12 luni sau 6 luni?

Mariana
22.02.2014, 12:57

 Daca dintr-o luna am fost pe foaie  de boala doar 2 zile sau saptamina acea luna nu se calculeaza deloc?

Mariana
22.02.2014, 12:54

Buna ziua ! Spuneti-mi va rog daca ies in concediu de maternitate la 28.03.2014 dar actele le voi depune deje dupa 01.04.2014 mi se va calcula din 6 luni sau 12?  Si inca o nelemurire: Daca inainte de a iesi in concediul de maternitate am luat concediu anual din care am platit impozite se vor calcula acele luni sau nu?

Iulia
21.02.2014, 23:33

Buna mybebe.md, o intrebare referitoare cu modificarea de lege ce prevede calculul pe ultimile 12 luni, eu sunt angajata din 02.01.2014 si o sa ies in concediu de maternitate in luna iulie 2014, o sa-mi fie calculat concediu la fel dupa formula din ultimile 6 luni sau nu?

21.02.2014, 16:00

incepind cu data de 01.04.2014 baza de calcul a indemnizatiilor va constitui ultimele 12 luni anterioare concediului de maternitate, dar va fi tot 100% sau mai putin. Inseamna ca vom primi concediale mai mari?

ana
21.02.2014, 15:15

buna ziua! spuneti-mi va rog eu pina a esi pe buletinul de maternitate la 30 sapt. am mai avut un buletin de pe 02.01.2014 pina la 09.01.2014 cine il achita??de la 10.01.2014 am esit pe buletinul de maternitate

21.02.2014, 15:00

Irina. Conform art. 126 al Codului Muncii:  

   "(3) Perioada concediului suplimentar neplătit se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, dacă contractul individual de muncă nu a fost suspendat conform art.78 alin.(1) lit.a.
   
(4) Perioada concediului suplimentar neplătit nu se include în vechimea în muncă ce dă dreptul la următorul concediu de odihnă anual plătit, precum şi în stagiul de cotizare potrivit legii."

Deci, concediul suplimentar neplătit de îngrijire a copilului 3-6 ani se include în vechimea în muncă, dar nu şi în stagiul de cotizare (perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii).

 

Olga. Corect. Începînd cu data de 1.04.2014 baza de calcul a îndemnizaţiilor va constitui ultimele 12 luni anterioare concediului de maternitate.

 

Anna. Se va calcula din salariul tarifar. Pentru mai multe detalii analizaţi întrebările de mai jos. Întrebarea dată a fost discutată de mai multe ori.

 

Lacra. Asta poate decide doar medicul la care staţi la evidenţă. Dar şi angajatorul este obligat să creeze condiţii adecvate, pentru mai multe detalii citiţi răspunsul adresat dnei Chelaru Natalitza de la data 28.06.2013, 13:43.

 

Svetlana b. Da.

 

Ina. Din lunile lucrate complet pînă la concediul de maternitate. Citiţi şi alte răspunsuri. Întrebarea s-a discutat de multe ori.

 

Daiana G. Soţul are dreptul să solicite îndemnizaţia lunară în baza venitului său. În acest scop va trebui să stea acasă cu copilul sau să revină la servici pe normă parţială. Mai multe detalii găsiţi în articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova sau la linia fierbinte CNAS 022286115.

 

Marcelle. Dacă ieşiţi în concediu în luna mai, atunci trebuie să ţineţi cont de normele noii legi ce va intra în vigoare la data de 1.04.2014 (vedeţi aici modificările). Legea dată prevede în cazul dvs: "În sensul prezentului articol, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare  lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată."

 

Marcelle
21.02.2014, 12:58

Buna ziua. VAa rog sa ma ajutati. In luna noiembrie2013 am aflat ca sunt insarcinata,si sunt angajata laserviciu. In luna mai 2014 trbuie sa ies in concediu de maternitate. Dar in cazul cind eu ma concediez in luna aprilie, sotul are dreptul sa primeasca el aceasta indemnizatie l fiind angajat, sau se va calcula de la locul meu de munca?mersi anticipat

20.02.2014, 13:39

Buna ziua,sunt la curet cu tot despre ce se vorbeste aici si despre noua lege, stiu ca sotul poate iesi in concediu de maternitate si primi indemnizatie in locul meu pentru 126zile,dar asa si nu am inteles,daca eu nu lucrez,el nu are dreptul sa primeasca indemnizatii lunare? si daca are acest drept,trebuie sa stea acasa? adica sa stea doi acasa si eu si el pentru a primi niste indemnizatii mai mari de 400lei????asa si nu am gasit asa un raspuns.Multumesc,astept cu nerabdare acest raspuns.

ina
19.02.2014, 14:06

buna ziua .raspundeti'mi va rog si mie la o intrebare:
din 2011 am fost angajata la o intreprindere care  in aprilie 2013 si'a stopat activitatea pina in luna ianuarie 201( 9luni).In tot acest timp eu eram angajata,insa nu am primit salariu(pe cont propriu) ...apoi in luna ianuarie  2014 m'am concediat si mi'am deschis polita de asigurare medicala pt gravide.Acum incepind din februrie m'am angajat la o intreprindere la care voi lucra pina la concediu de  maternitate ( mai 2014).Spuneti'mi va rog in cazul asta cum mi se va calcula indemnizatia?Daca iau in consideratie ca voi lucra din luna febr pina mai curent?...adica 4 -4.5 luni?
Multumesc mult 

svetlana b.
19.02.2014, 14:03

spunetim va rog sunt insarcinata si in luna februarie am fost pe buletin numai la data de 1 care a fost zi libera restul lunii am lucrat si am fondul de ore complet, imi va intra luna februarie in media lunara la calcularea concediului de maternitate

Lacra
18.02.2014, 14:11

  Buna ziua ,am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva.Sunt in 18 saptamani de sarcina si a aparut o problema bebe sa pozitionat cu capul in jos din cauza statului in piciore foarte mult timp si pentru ca ridic greutati la locul de munk si asta pentru ca nu am incotro.As dori sa imi spuna si mie cineva daca pot sta in concediu medical pana la 7 luni fara intrerupere si dupa aceea sa intru in prenatal.Ajutati-ma si pe mn va rog sunt disperata ca nu stiu cum sa fac.

anna
18.02.2014, 13:30

salut, in caz ca nici o luna nu este lucrata complet cum se calculeaza concediu de maternitate////? mentionez ca pe buletin am fost numai 2 saptamini in septembrie, in rest in 2 luni am fost in concediu, in una nu am lucrat cite o zi, ajutati-ma va rog frumos 

olga
18.02.2014, 12:59

buna ziua! zice lumea ca de la 01.04.2014 se vor calcula ultimele 12 luni ... ce se are in vedere... or, statul considera ca prea mult plateste pentru sustinerea natalitatii?!

ирина
18.02.2014, 11:00

Добрый день! подскажите пож-ста если период нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 3х до 6ти лет входит в общий трудовой стаж? спасибо

17.02.2014, 14:22

Maia. Conform pct 39 al HG 108 din 03.02.2005 "Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată." Deci dacă doriţi să solicitaţi indemnizaţia de la serviciul soţului va trebui să vă concediaţi de la servici şi la data ieşirii în concediu să fiţi şomer. 

 

Lina. Conform pct 5 al HG 108 din 03.02.2005 "Indemnizaţiile pot fi solicitate în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă, stabilirii gradului de invaliditate, expirării termenului  concediului de sarcină şi lăuzie."

 

Irina. În calcul se va lua venitul obţinul la serviciul de bază şi cumul doar pentru luna ianuarie.

 

Florentina. Sunaţi la linia fierbinte a Inspecţiei Muncii 0-22-49-94-00. Angajatorul nu a avut nici un drept să vă concedieze şi pentru asta pot fi puşi la punct foarte uşor de organele respective.

 

Laura. Odată ce sunteţi însărcinată poliţa e activă indiferent dacă sunteţi angajată sau nu. Ce ţine de calculul îndemnizaţiilor se planifică nişte modificări majore pînă veţi ieşi în concediu.

 

LAURA
17.02.2014, 9:52

Buna ziua, am si eu o intrebare catre dumneavoastra.
Sunt insarcinata in a 11 saptamina de sarcina, lucrez oficial din luna decembrie, concediul de maternitate mi l-a calculat din 7 iulie, si se primeste ca indemnizatiile se vor calcula din ianuarie da?

Eu vreau sa ma concediez de la lucru, ca imi este cam greu, e departe serviciul... si iat am citit la dumneavoastra pe sait ca si sotul poate primi indemnizatiile pe copil.
Daca mie mi se anuleaza polita, cum pot so prelungesc, si care este procedura de a lua in cazul nostru indemnizatiile pe sot? este o procedura mai grea? Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat cum sa procedam?

florentina
15.02.2014, 16:12

Buna ziua,am si eu o problema nustiu ce sa fac ,ma poate sfatui cineva si pe mine.Sunt insarcinata in 6luni am anuntat angajatorul verbal inca din a2 luna.I-am spus sa fac o cerere scrisa in care sa ateste k sunt insarcinata si mi-a spus k nu este nevoie atata timp  cat a luat la cunostinta verbal.Toate bune si frumoase pana la primul concediu medical. Cand m-am intors din concediu medical (aveam 5 luni si jumatate) au refuzat sa-mi plateasa acest concediu spunand-mi ca nu sunt obligati sa-mi plateasca acest CM. M-au santajat ,daca vreau sa nu fiu concediata, sa-mi schimbe contractul individual de munca de la 8 ore la 2 ore.cum nu am fost deacord cu aceasta m-a concediat si nu mi-au mai dat nici bani.In cazul acesta ce pot sa fac?va multumesc si astept raspuns urgent.

Irina
14.02.2014, 15:41

buna ziua. Spuneti-mi va rog, daca la intreprinderea de baza  am doar o luna plina lucrata (ianuarie), dar prin cumul 5 luni.(inclusiv si ianuarie) baza de calcul se valua in consideratie cu intrebprinderea de baza? adica doar ianuarie si pentru locul de baza si pentru cumul?

multumec

lina
13.02.2014, 18:44

Eu am o intrebare care este valabilitatea buletinelor de maternitate ?eu am esit pe 10 ianuarie pe buletin de maternitate si atunci nimeni nu mea zis de noua lege acum eu nu sunt in tara si nu pot sa vin ,numai dupa ce se naste copilul.care este procedura in asa caz.?E posibil ca revenind in tara peste jumatate de an sa achite buletinul de maternitate,e valabil?nu vor fi probleme?

maia
13.02.2014, 17:17

salut, am si eu o intrebare, sunt angajata oficial din 21 octombrie 2013 si la sfr. lunii aprilie ar trebui sa ies in concediul de maternitate, insa salariul sotului e mai mare de 3 ori si asi dori ca sa sotul sa ia concediul de maternitate, plus indemnizatia lunara, insa vreau sa-mi ziceti ...eu ce fac  ar trebui sa lucrez mai departe pina ce nasc, insa ce se intimpla dupa nastere tre sa ies imediat la servici sau asi putea sa-mi iau  buletin sau .... beneficiez de ceva zile...spunetimi va rog cum asi putea proceda

13.02.2014, 15:24

Ynchyk. Vedeţi răspunsurile pentru: Veronica 30.01.2014, 10:28,  Doina 26.12.2013, 13:56, Liudmila T. 12.2013, 13:56

 

Corina Tabacova. Da. Doar lunile lucrate complet plus premiile doar din aceste luni, dacă le aveţi.

 

Liuda. În articol e specificat. Citiţi mai întîi, vă rog articolul: "Setul de acte se înnaintează de către femeia însărcinată sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu, reşedinţă sau la structura teritorială în deservirea căreia se află entitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, prin declaraţie proprie, unde, ulterior, va solicita indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului."

 

Marina. De la 1,01,2014 s-a mărit cu 500 lei îndemnizaţia unică la naştere (pentru toate femeile) şi cu 100 lei (400 lei) îndemnizaţia de îngrijire a copilului pînă la 1,5 ani (pentru şomeri). În cazul femeilor asigurate cuantumul lunar rămîne neschimbat - 30%.

 

Nata. Da. Prezentaţi la CTAS certificatele cu venitul din ultimele 6 luni de la ambele companii.

 

Marina. Conform pct. 23 al HG 108 din 03.02.2005 : "Venitul mediu lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe ţară prognozate."

 

Olesea R. 1. Da. De îndată ce primiţi certificatul medical mergeţi la serviciul de bază pentru a elibera ordin de acordare a concediului de maternitate.

2. O să primiţi timp de 3 ani de la naşterea copilului. Se va calcula din venitul obţinut la serviciul prin cumul în ultimele 6 luni. Dacă nu veţi lucra în ultimele 6 luni şi nu veţi avea venit, îndemnizaţia se va calcula din salariul tarifar/de funcţie de la serviciul prin cumul.

3. Se va elibera după ce veţi ieşi din concediu cu al doilea copil.

 

Nadika. În acest caz nu mai aveţi dreptul la îndemnizaţia de maternitate şi îndemnizaţia lunară pînă la 3 ani. În acest concediu rămîneţi persoană angajată, dar nu şi asigurată.

 

Tantya A. 30%. Modificări nu-s.

 

Lina. Dacă aţi ieşit în concediu de la ambele servicii (nu vaţi concediat), atunci îndemnizaţiile se vor calcula din media venitului din luna completă în valoare de 13000 lei.

 

Diana. Anume care îndemnizaţie? Cea de maternitate poate fi solicitată doar dacă soţia se află la întreţinerea soţului asigurat (e şomeră). Îndemnizaţia lunară de îngrijire a copilului poate fi solicitată şi de soţ, doar cu condiţia că va sta acasă cu copilul sau va reveni la serviciu pe normă parţială.

 

Inga. Soţul tot are dreptul să solicite îndemnizaţia de întreţinere a copilului. Pentru asta după naştere el trebuie să solicite concediu de îngrijira a copilului de la servici şi să depună documentele prezentate în articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova la CTAS.

 

Marina B. Se va face media venitului din cele 5 luni lucrate complet.

 

Tatiana. În baza venitului obţinut în ultimele 6 luni de la serviciul prin cumul, cu condiţia că veţi ieşi în concediul de maternitate de la acest serviciu (adică nu vă concediaţi).

 

Natalia. Modalitatea de calcul e aceeaşi indiferent de sursa venitului.

 

Ana Ani. În calitate de şomer veţi solicita îndemnizaţia de maternitate în baza venitului soţului (modul de calcul vedeţi în articol). Îndemnizaţia lunară poate fi primită de soţ, cu condiţia că va ieşi în concediu de îngrijire a copilului (30% din venitul mediu primit în ultimele 6 luni antecedente naşterii timp de 3 ani) sau de către dvs - 400 lei lunar timp de 1,5 ani.

 

Cristina. Dacă soţul pînă la naştere îndeplineşte stagiul de cotizare de 3 luni, atunci puteţi solicita îndemnizaţia.

 

Viki. Dacă doriţi să primiţi îndemnizaţia de maternitate, atunci trebuie să ieşiţi în concediul de maternitate. Dacă vă permite sănătatea vă puteţi înţelege cu angajatorul de a continua munca, dar asta va fi deja neoficial.

 

Olga Andreevna. CNAS

 

Tany. În cazul lipsei motivate a venitului în ultimele 6 luni (concediu de îngrijire a copilului), îndemnizaţiile se calculează din salariul tarifar/de funcţie - stipulat în contract (4474 lei). Respectiv, veţi primi îndemnizaţia unică - 3400 lei, îndemnizaţia de maternitate (modul de calcul vedeţi în articol) şi îndemnizaţia lunară timp de 3 ani.

 

Oxana Vutcariova. Media se va calcula doar din lunile lucrate complet. Exemplu: (luna1+luna2+luna3+luna4):4 luni=media venitului.

 

Marina. În calcul se iau doar ultimele 6 luni anterioare primei zile a concediului de maternitate (30 săptămîni-7luni). Respectiv, dacă nu vă angajaţi sau prelungiţi contractul dat nu o să aveţi dreptul la îndemnizaţia de maternitate.

 

Cristina. Nu. Înprimul rînd îndemnizaţia de maternitate de la date de 1.01.2014 este achitată de CNAS, în al doilea rînd nu puteţi să fiţi în 2 concedii în acelaşi timp. Printr-o cerere puteţi solicita acordarea concediul anual înainte de concediul de maternitate sau după concediul de maternitate/concediul de îngrijire a copilului.

 

Cristina
13.02.2014, 12:18

Dupa cum am inteles serviciul iti achita 126 zile, dar daca spre exemplu eu trebuie sa es in concediul de maternitate pe 1 aprilie, iar eu pe 1 aprilie scriu concediul anual de care dispun de 35 zile.Intrebarea consta:" Serviciul o sa imi achite shi concediul anual, shi cele 126 zile?sau nu?

Marina
13.02.2014, 11:34

Buna ziua!!! La 31 noiembrie 2013mi s-a incheiat contractul de munca. In luna ianuarie 2014 am aflat ca sunt insarcinata... Pot sa beneficiez de concediul de maternitate, luind in consideratie salariul pe care l-am avut pina in luna noiembrie. Multumesc anticipat. 

12.02.2014, 20:58

Buna ziua, cum se calculeaza corect media lunara daca am fost in concediu de odihna anual iar pe parcurs am fost si in concediu de boala in aceste ultime 6 luni? va rog frumos sa ma ajutati, ms anticipat.

Tany
12.02.2014, 14:42

Salut. Salariul meu de baza este de 4474,19 le La moment sunt inca in concediue pentru ingrijirea copilului (fetitza are 2 ani), dar sunt insarcinata in 6 luni cu al doilea copil. Imi puteti spune daca ca baza se va lua acest salariu? In caz contrar cum mi se va calcula indemnizatia pentru al doilea copil?

Multumesc anticipat!

Olga Andreevna
12.02.2014, 14:23

Salut, spuneti-mi va rog, am iesit in decret pe 2 decembrie, am nascut in ianuarie 2014, cine trebuie sa-mi achite indemnizatia unica intreprinderea sau CNAS?

Viki
12.02.2014, 11:23

Buna ziua. Spuneti va rog. Concediu pre si post natal este obligatoriu de luat? Daca mama se simte bine si doreste sa activeze in continuare pana la nastere, poate doar modificand programul de munca pana la 4 ore, nu poate refuza acest concediu? Multumesc

Cristina
12.02.2014, 10:39

Buna ziua ,am si eu o intrebare daca se poate.Eu nu lucrez,iar sotul meu este angajat oficial doar de trei luni,putem sa primim concediu de maternitate sau nu?multumesc anticipat

11.02.2014, 20:53

Buna ziua, am si eu o intrebare. Eu sunt studenta la medicina si in iunie termin iar in septembrie trebuie sa nasc  , sotul lucreaza si are un salariu de 1400 lei .Spuneti-mi va rog cum se calculeaza indemnizatia de maternitate si care va fi indemnizatia lunara.Multumesc anticipat

natalia
11.02.2014, 14:57

salut. indemnizatia concediului de maternitate este calculata in mod egala indiferent daca este din salariul sotului sau a sotiei?

Tatiana
8.02.2014, 16:10

Buna ziua, am si eu o intrebare: Sint angajata in doua locuri de munca, la primul la momentul dat ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la 6 ani, la al doilea lucrez prin comun de 4 luni, sint insarcinata.Cum se va calcula concediul de maternitate si indemnizatia lunara p/u ingrijirea al doilea copil?

MARINA B.
8.02.2014, 16:00

Suneti-mi va rog cum mi se va calcula indemnizatia de maternitate daca ultimile 6 luni am lucrat :  1 luna-am avut toata luna, adica  31 de zile concediu anual (sindical) iar celelalte 5 luni am lucrat toate zilele, fara nici un concediu???

inga
7.02.2014, 17:01

salut draga mybebe...am si eu o intrebare pentru voi....in  octombirie 2013  am iesit in concediu de maternitate....indemnizatia  de maternitate mi s-a calculat  si achitatn baza salariului sotului...de ce indemnizatia lunara nu o pot primi tot pe baza salariului sotului..dar o primesc  in suma de 300 lei...mentionez ca sotul lucreaza in continuare

Diana
6.02.2014, 21:41

Daca sotul meu are un salariu mai mare decit al meu, s-ar putea sa mi se calculeze indemnizatia pe copil pe baza  salariului sotului, si nu al meu?Sau nu e posibil asa ceva?

lina
6.02.2014, 18:23

buna ziua! va rog sa-mi raspundeti si mie la intrebare.Eu  pe 10 ianuarie am iesit in concediu de maternitate,am contract nelimitat,activez de 8ani,pe perioada sarcinii am lucrat numai o singura luna deplina decembrie si am primit 10000lei, tot in perioada aceasta am mai activat prin cumul intro firma si am primit 3000lei pe decembrie,celelalte luni nu au fost depline.Spuneti-mi va rog cum va fi.MULTUMESC ANTICIPAT

Tantza A.
6.02.2014, 16:04

Buna ziua. Sunt la curent ca s-a marit indemnizatia la nastere si la persoanele neasigurate. Dar la persoanele asigurate indemnizatia lunara se calculeaza 30% sau 50% din venitul lunar. Cineva mi-a spus ca 50% dar in toate articolele scrie doar 30%.

Multumesc pentru timpul acordat.

6.02.2014, 9:31

Buna ziua. Spuneti-mi va rog, in cazul in care am lucrat, am iesit in concediu de maternitate. Am stat acasa cu copilul 3 ani, dupa care am mai scris o cerere in care solicit sa mai stau inca 3 ani, adica pina la 6 ani. In acest timp am ramas iarasi insarcinata, si as dori sa stiu daca mi se va acorda de data asta concediul de maternitate, si plus inca indemnizatia pentru 3 ani?

Olesea R
6.02.2014, 0:20

Buna ziua ,,,,,,sunt profesoara (salariul 2300 lei) de baza la liceu......momentan ma aflu in concendiul de ingrijire a copilului timp de 3 ani si lucrez concomitent pe jumate de norma pe suma de 1000 lei la alta institutie prin cumul la colegiu.

Fetita are 1,8 luni si sunt insarcinata in 3 luni

1. O sa primesc concendiul de maternitate pe al 2-lea copil?

2. O sa primesc indemnizatie lunara pe al 2-lea copil si cum se va calcula?

3. Inainte ca sa ies in concediul de ingrijire a primului copil trebuia sa primesc concediul de merit si mi sa spus ca mi se va acorda cind voi reveni din concediu---- Ce se va intimpla  cu aceasta suma daca eu imi continui concediul de ingrijire cu al 2-lea copil?

Marina
5.02.2014, 23:17

Spuneti-mi, va rog , care este limita de bani pe care o achita CNAS pentru concediul de maternitate ( adica, nu mai mult de .... )? Multumesc.

nata
5.02.2014, 20:34

Buna ziua. Va rog mult sa-mi raspundeti si mie. Eu am iesit in concediu de maternitate pe 10 ianuarie 2014. In ultimile 6 luni premergatoare concediului am avut un serviciu de la care m-am concediat in septembrie iar in octombrie m-am angajat la altul. Sunt in drept cei de la CNAS sa-mi ia in calcul venitul realizat de la firma de la care m-am concediat in septembrie. Multumesc mult.

marina
5.02.2014, 17:03

spunetimi va rog de la 01.01 2014  sa marit indemnizatia lunara pentru copil, (pentru persoane asigurate) sau e tot 30% din salariu ???? mersi mult

Liuda
5.02.2014, 16:44

buna ziua ,lucrez si locuiesc in chisinau deja de 7 ani ,da viza de resedinta este in Orhei ,la CNAS trebuie in Orhei sau se poate si aici ,

5.02.2014, 16:18

Buna! IN cazul in care in ultimele 6 luni care ar fi trebuit luate in calcul ( iulie-decembrie)am fost in concediu ordinar: august - 3 zile, septembrie- 2 sapt,noiembrie-2 sapt, decembrie- 2 sapt, o sa mi se ia in calcul doar iulie si ocotmbire? indiferent daca in lunile cu concediu a avut premiu? 

5.02.2014, 15:58

Bună ziua, sunt acum in concediul pentru ingrijirea copilului (2 ani) și sunt insărcinată, vreau să aflu dacă o să benificiez de concediul de maternitate (126 zile) și dacă o să primesc indemnizație pentru ingrijirea copilului care se va naște (cum o să fie calculată).Merci anticipat.

5.02.2014, 14:04

Tatiana. Vedeţi mai jos răspunsurile oferite pentru:

Marinela din data 27.03.2013, 9:04

Natalia din data 12.03.2013, 13:43

Vladimir din data 30.10.2013, 15:20

 

Cazacenco Natalia. Din data de 1.01.2014 îndemnizaţia unică la naştere s-a mărit cu 500 lei (3100 pentru primul copil, 3400 pentru fiecare al doilea), iar cea lunară pentru persoanele neasigurate cu 100 lei (400 lei). Dvs aţi născut în 2013, deci îndemnizaţia unică va fi 2600 lei, iar indemnizaţia lunară de la naştere pînă pe 1,01,2014 va fi 300 lei şi începînd cu 2014 - 400 lei timp de 1,5 ani.

 

SV. Numaidecît. Vă mulţumim pentru receptivitate.

 

Olicika. 1. De către CNAS. Odată stabilită îndemnizaţia de maternitate se achită în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea îndemnizaţiei date prin intermediul prestatorului de plată.

2. Da.

3,4. Declaraţia o veţi primi din contabilitate. Pentru celelalte îndemnizaţii va trebui să prezentaţi declaraţia pentru perioada ultimelor 6 luni antecedente naşterii copilului.

 

Angel 4ever. Certificatul trebuie prezentat la timp. În baza certificatului şi la data elibereării lui se va deschide concediul de maternitate de la servici.

 

Elena. Ar fi cazul să sunaţi la CTAS unde aţi depus documentele.  Contactele le gasiti aici, accesind regiunea unde va aflati.

 

Eugenia Boboc. Imediat cum primiţi certificatul medical (30 saptamini) mergeţi la serviciul soţului pentru a primi certificatul cu venitul pentru ultimele 6 luni (Rev-5). Împreună cu celelalte documente (prezentate în articol) mergeţi la CTAS şi solicitaţi îndemnizaţia. Soţul poate lucra în continuare. Dacă tot soţul va primi şi îndemnizaţia lunară, atunci va trebui să stea acasă cu copilul sau să revină la servici pe normă parţială de muncă.

sargu veronica
5.02.2014, 13:53

Buna ziua ! am si eu nevoie de un raspuns de la dum-stra.Sotul meu activeaza in Politia deFrontiera si ei nu sint asigurati la CNAS ,sint insarcinata in 24 de saptamini ,el are dreptul sa beneficieze de achitarea concediului meu maternitate ,va multumesc anticipat .

5.02.2014, 11:34

Buna ziua, sunt la curent cu noua hotarire privind stabilirea concediului de maternitate, dar am mai multe nelamuriri, daca puteti sa ma ajutati, am primit certificatul de concediu medical, cind trebuie depus la CTAS, pina la nastere a copilului sau dupa? daca tot la fel este calculat concediul de CTAS ca si cum era depus certificatul la serviciu, si daca se refera si la sot Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 100% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical.. Daca sotul a luat concediul de maternitate pentru ca sunt la intretinerea lui, atunci  in continuare poate sa lucreze pina expira concediul medical si chiar dupa aceaia , daca cere sa beneficieze de indemnizatia unica si lunara a copilului pina la virsta de 3 ani? Multumesc .

elena
4.02.2014, 20:02

Buna seara...Am si eu o intrebare pentru dvs..Am depus toate actele necesare pentru a primi indemnizatia lunara pentru ingrijirea copilului la CTAS inca din noiembrie 2013....nu am primit nimik, inafara de indemnizatia la nastere.Intrebarea mea este: ce trebuie sa fac in acest caz?...pe cind ei trebuiau sa examineze dosarul timp de 10 zile

4.02.2014, 19:56

Buna Ziua MyBebe.

Spuneti-mi va rog, este oare o problema daca voi prezenta certificatul medical (pentru maternitate) la serviciul sotului (sunt la intretinerea lui) nu de indata ce mi-l elibereaza policlinica unde sunt la evidenta, ci dupa o careva perioada de timp (sa zicem peste o luna, doua..)? CTAS poate sa anuleze plata indemnizatiei in asa caz? sau poate angajatorul sotului sa-i refuze sa completeze certificatul peste asa o perioada de timp?

4.02.2014, 15:27

buna ziua, am citeva neclaritati: daca deja actele se depun la Casa Națională de Asigurări Sociale de pe sector

1) cine achita indemnizatia de maternitate, CNAS sau intreprinderea unde activez?

2) pina la 30 saptamini am lucrat doar 1luna complet, in rest 5 luni sunt luni cu certificate de boala si cu concedii,indemnizatia se va calcula in functie de aceasta luna lucrata complet?

3)declaratia REV-5 elibearata mie de la intreprindere va include doar aceasta luna lucrata complet?

4)declaratia REV-5 elibearata mie de la intreprindere pentru  indemnizatia de maternitate va servi drept baza si pentru celelalte indemnizatii,sau acolo e alta?

1.02.2014, 8:29

Buna! Spuneti va rog de ce declaratia REV-5 elibearata mie include doar ultimele 3 luni din 2013,daca certificatul medical mi-a fost eliberat incepind cu  27 ianuarie 2014( 30 sapt. de sarcina) sau REV-5 include doar lunile complet lucrate si cele care am fost partial in concediu ordinar de loc nu se includ? Mc.anticipat!

SV
31.01.2014, 22:48

Am gasit sursa errorii, e cahiar la inceputul articolului. 

 El se acordă începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice (ceva mai multe de 4 luni), mai concret: 76 de zile – prenatal și 56 zile...

Corecta 170 zile .

31.01.2014, 19:32

salutare spunetimi va rog sa marit indemnizatia unica si lunara?de exemplu eu am nascut in augus 2013t( primul copil )si am depus actele in ianuarie 2014,spuneti va rog cit o sa primesc?(tin sa mentionez ca sunt persoana neasigurata).multumesc

tatiana
31.01.2014, 16:46

Spuneti-mi va rog,daca eu ma aflu in concediul de ingrijire a copilului dupa 3 ani (trei ani copilul a implinit in iunie) si acum am nascut concediul de maternitate se plateste sau nu?Buletinul mi-a fost eliberat de pe 7 decembrie dar de la locul de munca nu mi s-a acordat concediul....

31.01.2014, 15:11

T.C. Salariul tarifar înregistrat în contract pînă la ieşirea în concediul de maternitate cu prima sarcină.

 

SV. Da, dacă soţul a fost asigurat pînă (6 luni) şi lucrează în continuare acum după naşterea copilului.

 

Any. Fiecare femeie însărcinată are dreptul la concediul de maternitate în valoare de 126 zile. Dacă prietenei nu i s-a acordat pentru toată perioada, ea trebuie să specifice din contabilitatea instituţiei în care activează. De regulă perioada concediului trebuie să se stabilească în comun acord a angajatei cu administraţia.

Any
31.01.2014, 14:01

Buna ziua.Am si eu  o intrebare daca se poate sa ma ajutati v-as fi foarte recunoscatoare.

De ex. vecina mea este incadrata in cimpul muncii ca functionar public, ea a lucrat aproape toata perioada de sarcina, a esit pe buletin de maternitate la opt luni jumate si i sa deschis buletinul numai pe 60 se zile. De ce nu i sa acordat acele 126 zile in intregime ?

SV
30.01.2014, 12:46

MyBebe.
spuneti-mi va rog: 

are oare dreptul sotul sa iasa in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani si sa primeasca indemnizatia pentru lunile ramase, daca eu fiind persoana asigurata am primit 2ani si 5luni ani indemnizatia, si acum recent m-am eliberat din functie si sunt somera?

T.C.
30.01.2014, 11:00

Buna ziua, urmeaza sa primesc concediul de maternitate fiind încă în cel de întreţinere a primului copil,si îndemnizaţiile se calculeaza din salariul tarifar/de funcţie, cind am iestit in concediul de ingrijire era un salariu tarifar, iar din 2013 este altul, doresc sa/mi spuneti mie care urmeaza sa/l ia in calcul din prezent sau cind am fost in servici?

30.01.2014, 10:28

Veronica. Dacă în ultimele 6 luni antecedente următoarei naşteri nu vei avea venit asigurat (adică nu vei mai activa prin cumul), îndemnizaţiile se vor calcula din salariul tarifar/de functie de la serviciul de bază (de la care aţi eliberat concediu de îngrijire a copilului). Dacă decideţi să reveniţi la servici pînă la concediul de maternitate, atunci îndemnizaţiile se vor calcula din venitul ce il veţi obţine în această perioadă.

Bunica poate solicita doar concediul de întreţinere a copilului şi îndemnizaţia lunară. Îndemnizaţia de maternitate se oferă doar femeii asigurate sau soţiei aflate la întreţinerea soţului (şomeră).

 

Angela. Pentru îndemnizaţia de întreţinere a copilului la pînă la moment nu s-au publicat careva modificări (cu toate că se planifică). La moment îndemnizaţia se calculează din tot venitul asigurat primit de femeia asigurată în ultimele 6 luni pînă la naşterea copilului. Dacă apar modificări o să vă ţinem la curent.

 

Victoria. Conform  HG 108 din 03.02.2005 "Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate."

 

Marrisca. Dacă achitataţi contribuţii la stat, atunci veţi primi atît îndemnizaţia de maternitate, cît şi cea lunară pentru întreţinerea copilului. Dacă decideţi să ieşiţi în concediu de odihnă înainte de concediul de maternitate, atunci luna dată (concediu de odihnă) nu se va lua în calcul şi media se va face din 5 luni (dacă îs complet lucrate). Îndemnizaţia de întreţinere a copilului se va calcula din venitul asigurat (din care s-au achitat contribuţii) şi se va oferi timp de 3 ani. Totuşi în curînd legislaţia poate suferi careva modificări.

 

Anatolie. Aveţi tot dreptul să solicitaţi îndemnizaţia de maternitate în baza venitului dvs. Dacă din ultimele 6 luni antecedente concediului de maternitate fac parte şi careva luni lucrate la serviciul anterior, atunci cînd veţi depune documentele la CNAS va trebui să prezentaţi certificatul cu venitul obţinut de la ambele companii. Pentru mai multe detalii puteţi contacta Direcţia de asigurare socială a salariaţilor (CNAS) la 022257575.

 

Cristina. Nu contează timpul de lucru, ci venitul obţinut în fiecare lună. În baza venitului asigurat din ultimele 6 luni se face media şi se stabileşte îndemnizaţia pentru cele 126 zile. Modul de calcul îl vedeţi în articol.

 

 

 

cristina
28.01.2014, 17:41

Buna ziua,daca sunt angajata cu 2 ore a-ti putea sa imi spune-ti care ar fi indemnizatia de care beneficiez?nu am intrerupti ultimii 3 ani,va multumesc! DAca se poate astept un raspuns!

Anatolie
28.01.2014, 15:39

Buna ziua spuneti mi va rog la noi asa o situatie sotie e studenta la colegiu se afla la intretinerea mea , eu pana la 1 octombrie am lucrat la o intreprindere legal oficial pe contract individual de munca am platit toate impozitela eu mam eliberat de acolo si de la 1 ianuarie activez la alta intreprindere si la fel pe contract spuneti mi va rog sotia mea are dreptul la concediu de maternitate pe baza mea practic eu nu am lucrat 2 luni noiembrie si decembrie de la spital mi au spus ca in asa cay nu avem dreptul deoarece eu mi am schimbat locul de munca

Marrisca
28.01.2014, 14:55

Salut, va rog daca e posibil de a fi dat  si mie  un raspuns, Multumesc anticipat.

28.01.2014, 13:30

Angela. Dacă ieşiaţi în concediul de maternitate fiind încă în cel de întreţinere a primului copil, atunci îndemnizaţiile se calculau din salariul tarifar/de funcţie. În cazul dvs dacă nu ieşiţi la servici după finisarea concediului de întreţinere a primului copil, atunci veţi primi doar îndemnizaţia lunară ca şomer timp de 1,5 ani. Sfat: din august pînă la naştere reveniţi la servici şi munciţi dacă sunteţi în putere sau eliberaţi concediu medical sau anual de odihnă. Dacă veţi lucra îndemnizaţiile se vor calcula din venitul obţinut, dacă vi se va oferi concediu atunci baza de calcul va fi salariul tarifar. În acest caz veţi primi îndemnizaţia de maternitate, unică la naştere şi cea lunară (timp de 3 ani).

 

SV. Conform pct. 23 al. 4 al HG 108 din 03.02.2005  "În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului."  Mai multe detalii în punctul 23 al HG prezentate mai mai sus.

 

Prasca A. Exemplu de calcul a îndemnizaţiei de maternitate vedeţi în ultimul punct al articolului de mai sus. 

 


Victoria
27.01.2014, 15:59

Buna ziua! Spuneţe-mi Vă rog, dacă ies în concediul de maternitate pe 6 martie şi depun actele necesare în termen de 10 zile, cînd voi primi indemnizaţia?

angela
27.01.2014, 11:48

salut....am inteles ca la calcularea indemnizatiei de maternitate dupa noua lege se ia in calcul doar salriul de baza....salariul unde se lucreaza prin cumul nu se ia in calcul....ajutati-ma va rog...mersi mult

Veronica
24.01.2014, 22:22

Salut

Dupa primirea mai multor raspunsuri diferite, apelez la dvstra. In conformitate cu modificarile din 01 01 2014

DEci la moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani si beneficiez de indemnizatie lunara, dat fiind faptul ka am fost angajata anterior m.am reangajat prin cumul la alta intreprindere.(Urmeaza sa ma eliberez de la intreprinderea unde sunt angajata prin kumul)

In august urmeaza nasterea al 2lea copil, primul va avea 2 ani 6 luni.

In baza carui salariu se va kalkula indemnizatia pentru maternitate kit si cea lunara? Sunt nevoita sa revin la serviciul de baza si sa lukrez pentru ka apoi sa beneficiez de indemnizatia de maternitate? 

2. Daca se poate sa imi raspundeti si.. daca bunica solicita in lokul mamei indemnizatia de maternitate si va ieshi in concediu pina la 3 ani, atunci indemnizatiile ambele se vor calcula in baza salariului ei in ultimile 6 luni?

MS ANTICIPAT

24.01.2014, 20:14

Cer scuze de exemplu daca venitul mediu lunar este de 5000 si ies in concediu de maternitate la 27.02.2013 ce suma mi se va calcula? ma puteti ajuta?

SV
24.01.2014, 15:27

Asa cum raspunul deja l-ati oferit Alei, va rog sa ne "luminati" si sa indicati exact (nr. codului/hotaririi/legii, aritocul, punctul etc.) pentru fiecare din cele 2 indemnizatii ce se refera la situatile date:

a) lipsele sunt motivate;

b) nemotivate

SV
24.01.2014, 15:15

MyBebe. 

Referitor la aceiasi intrebare: ati putea va rog sa-mi ziceti cum-s-ar fi calculat cuantumul idemnizatiei de maternitate cit si celei de crestere a copilului pina la 3 ani, in cazul in care nici una din cele 6 luni premargatoare riscului asigurat (iesire in concediu de maternitate/ nasterea) nu au fost lucrate complet, lipsele au fost motivate (ex. cerere de concediu ordinar/foaie de boala/etc)? 

SV
24.01.2014, 15:06

MyBebe: Merci pentru raspuns.

Ca o corectie pentru raspunsul ce i l-ati dat Cristinei.

>>Cristina. ... (76 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal). ...

Corect e 70 zile si nu 76, adica exact 10 saptamini din saptamina 30 pina in a 40-a.

Angela
24.01.2014, 11:21

cer iertare... am uitat sa scriu concret ca copilul face 3 ani in august iar eu trebue sa-l nasc pe al doilea in septembrie.

Angela
24.01.2014, 11:12

Buna ziua! Am si eu o intrebare la d-voastra, la moment ma aflu in concediul p-u ingrijirea copilului, cind copilul face 3 ani (in august) deja trebuie sa-l nasc pe al doilea. intrebarea este: ce indemnizatie voi primi p-u al doilea copil (inainte de prima sarcina am lucrat)? de la serviciu se va plati buletin sau nu? multumesc frumos!

24.01.2014, 9:09

Cristina. Nu e posibil de întrerupt sau amînat concediul de maternitate. El se oferă oficial pentru 126 zile (70 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal).

 

Olicika. Corect, Declaratia persoanei asigurate de tipul Rev-5 este certificatul eliberat din contabilitatea companiei în care activezi ce prezintă salariul obţinut în perioada de calcul. Pentru a avea parte de îndemnizaţia de întreţinere a copilului trebuie mai întîi să ieşi în concediul parţial plătit de îngrijire. După ce se întocmeşte la serviciu ordinul de oferire a concediului în baza extrasului acestui ordin depui la CNAS cerere pentru îndemnizaţia lunară. 

 

Ala. Dacă lunile au fost lucrate incomplet din cauza lipselor motivate, atunci baza de calcul a îndemnizaţiei va constitui salariul tarifar/de funcţie, fără premii.

ala
23.01.2014, 21:34

salut spuneti mi va rog eu daca nu am mici oluna lucrata complet dar in ultimele 6 luni am primit prime de 2 ori ele se iau in calcul in situatia mea sau se calculeaza numai salariu de baza ms anticipat

23.01.2014, 13:10

buna ziua, nu prea sunt tare in economie si nu inteleg ce e asta Declaratia persoanei asigurate de tipul Rev-5, e un extras cu venitul meu din ultimele 6 luni? Daca tot depunem aceste acte la CTAS pentru a primi indemnizatia de maternitate, dupa nastere nu vom mai depune iarasi cerere pentru a primi indemnizatia unica si cea de pina la 3 ani? sau nu au nici o legatura.... va multumesc anticipat.

cristina
23.01.2014, 12:55

Buna ziua,

Daca vreau sa iau concediul de maternitate dupa nasterea copilului, este obligatoriu ca prima zi a concediului sa fie data nasterii copilului? Pe mine ma intereseaza sa iau concediul intreg dupa nastere, sa vin la serviciu pana in ultima zi (inainte de nastere) si sa ma intorc imediat dupa concediul de maternitate  la serviciu. Care sunt conditiile de acordare ale acestui concediu de maternitate dupa nastere?

Multumesc.

O zi buna.

22.01.2014, 13:14

Alina Alina. Ve-ţi primi îndemnizaţia de maternitate ca persoană asigurată pe toată perioada concediului (126 zile). Îndemnizaţia de întreţinere a copilului la fel se va calcula ca pentru persoană asigurată (din ultimele 6 luni antecedente naşterii) doar că o ve-ţi primi pînă la expirarea contractului - 17.01.2017. Angajatorul nu are dreptul să vă concedieze pînă la expirarea contractului.

 

Nicoleta. Nu. Nu este adevărat. Perioada de oferire a îndemnizaţiei de maternitate rămîne stabilă: 3 ani pentru persoanele asigurate şi 1,5 ani pentru şomeri.

 

Angela. Îndemnizaţiile se vor calcula din venitul total obţinut în ultimele 6 luni înainte de concediu (îndemnizaţia de maternitate) şi înainte de naştere (îndemnizaţia lunară) de la toate 3 servicii. Pentru asta va trebui să depui la CTAS (casa teritoriala de asigurari după viza de reşedinţă) certificatele cuvenitul pe ultimele 6 luni de la toate serviciile. În calcul se vor lua lunile septembrie-ianuarie (dacă sunt complet lucrate, dacă nu doar cele lucrate complet). Pentru a primi îndemnizaţia lunară pînă la vîrsta de 3 ani ai copilului în baza celor 3 servicii, trebuie să rămîi angajată la toate 3 pînă la finisarea concediului de întreţinere a copilului.

 

Olesea N. În baza salariului tarifar/de funcţie primit pînă la ieşirea în concediu. Pentru mai multe detalii citiţi comentariile de mai jos. S-a discutat foarte des despre această situaţie.

 

SV. Punctul 23 al HG 108 se referă în practică la muncile sezoniere care sunt remunerate după ce au fost prestate. În cazul dvs premiul trebuie luat în calcul pentru luna în care s-a calculat şi achitat, adică august. Din păcate dacă în această lună aţi fost în concediu atunci el nu mai valorează în baza de calcul deoarece luna a fost lipsită motivat şi eliminată din calcul.

 

Cristina. Nu. Concediul de maternitate se oferă stabil pentru 126 zile (76 de zile – prenatal și 56 zile – postnatal). Nu se permite întreruperea concediului sau schimbarea perioadei.

 

Lili. Baza de calcul va fi media venitului pe ultimele 4 luni:  (luna1 luna2 luna3 luna4):4 luni

Marrisca
22.01.2014, 12:11

Buna ziua,  aş dori dacă e posibil, de a mă ajuta şi pe mine ca pe ceilalţi  participanţi la  discuţia dată  şi anume mă interesează următoarele  întrebări concediul de maternitate  şi indemnizatiile  şi anume   am un stagiu de munca de  apoape 5 ani - ca  functiobnar publica(in iulei 2014). La moment sunt  insarcinata in 18-19 săptamini . Nasterea este asteptata  la 20.07.2014, însă doresc  ca mai intîi de  a merge in concediul de maternitate sa plec in concediul anual de odihna de 35 zile calendaristice. Salariul meu  lunar  fara retineri este de 3425 lei lunar.  multumesc anticipat.

nadia kazacioc
22.01.2014, 11:38

salutare tuturor si o zi buna 
am shi eu o intrebare lucrez profesoara la scoala si in cumul lucrez la asisteta sociala ,,, banii pentru concediu primesc din ambele institutzii???
shi inka ceva la asitetza sociala  nu ma luat concediu shi ar trebui sal iau akum cind ies in decret se va plati concediu pentru lukru???

lili
21.01.2014, 21:52

Buna ziua spunetimi va rog daca eu am lucrat numai 4 luni pina la concediul de maternitate cum va fi calculat concediul?

cristina
21.01.2014, 18:03

Buna ziua,

Va rog sa-mi spuneti daca acele 126 zile calendaristice ale concediului de maternitate trebuie sa fie in continuare, una dupa alta. De exemplu, daca data probabila a nasterii este la sfarsitul lunii februarie si mama vrea sa ia tot concediul dupa nastere, cum se va elibera concediul? In fiecare luna se elibereaza cate un concediu medical in continuarea primului acordat in februarie? Sau se poate face pauza cateva zile - de exemplu, un certificat initial la sfarsitul lui februarie pentru luna februarie, apoi un alt certificat initial care sa inceapa pe 3 martie (sambata, duminica sunt zile nelucratoare la serviciul mamei)? Pot sa fie 2 concedii medicale de sarcina si lauzie pe luna, cu pauze intre ele?

Va multumesc.
Olesea N.
21.01.2014, 13:59

Salut, ajutati-ma v-a rog, eu acum sunt in concediu de intretinere a copilui, si acum sint iar insarcinata. Cu primul copil am primit banii pentru concediu de maternitate conform salariului, care-l primeam la Liceu, si indemnizatia la fel. Dar cu al doilea copil cum imi vor calcula concediul de maternitate si indemnizatia? Doar inca n-am reusit sa ies la serviciu.

angela
21.01.2014, 13:28

buna....degraba implinesc 30 de saptamini de sarcina....si as vrea sa stiu cum se calculeaza indemnizatia de maternitate..daca sunt angajata in trei locuri....la locul de baza cu 1500 lei si la celelalte cu 1500 si respectiv cu 700 lei...pe 23 februarie implinesc 30 de saptamini....la locul de baza sunt angajata de la 1 septembrie....prin cumul cu 700 lei tot de la 1 septembrie...iar cu 1500 prin cumul de la 1 octombrie....cum mi se va calcula si achita......idemnizatia de maternitate si indemnizatia lunara? mersi mmult


nicoleta
18.01.2014, 17:10

spuneti-mi va rog daca este adevarat ca acuma din 2014 a intrat o lege in vigoare despre faptul ca indemnizatia lunara a copilului se prelungeste pina la 4.5 ani?

SV
17.01.2014, 17:26

MyBebe:  Am inteles. Raspunsul oferit pe 17.01.2014, 15:13, se refera la intrebarea din 14.01.2014, 23:46.

Pentru intrebarea mea din 16.01.2014, 14:40, banuiesc ca raspunsul Dra va fi - NU se va include in calcul, asa cum el fost, achitat in luna in care a fost concediu.


Daca e asa, atunci nu inteleg la calculul caror "venituri asigurate" se refera  puntul 23. a hotaririi guvernului 108 din 03 februarie 2005 ?

In tabelul de calcul se indica luna cind se achita acest premiu(in cazul meu 08), insa perioada de activitare - pentru care sa achitat a fost  prima jumatate de an.

"23. ...

Venitul asigurat, achitat pentru o perioadă de activitate mai mare de o lună calendaristică, se va include în părţi egale pentru fiecare din lunile pentru care a fost calculată.
     [Pct.23 al.8) introdus prin HG555 din 22.07.11, MO122-127/29.07.11 art.627]

"

SV
17.01.2014, 17:05

>>SV. Premiul se va include în întregime în luna decembrie, deoarece oficial, adică pe documente el e stipulat în această lună şi nu se întoarce arhiva pentru a adăuga fiecărei luni din an.

Mybebe. dupa descifrarea pe care o am la mina de la contabilitate, se vede clar ca luna de calcul a premiului este = cu luna in care a fost platit, si anume August. Anume in aceasta luna am si fost in concediu ordinar.

alina alina
17.01.2014, 16:20

buna ziua, spuneti-mi ,va rog mult, si mie(am vazut ca mai sunt situatii putin asemanatoare cu a mea)daca eu inlocuiesc o dna  in conc. de igrij. a copilului, contractul meu este semnat pina la 07.01.2017(pe perioada concediului ei), in iunie trebuie sa ies in concediu de maternitate, cum voi primi eu indemnizatia pt ingrij . copilului daca dna iese din concediu pina la data de 17.01.2017? cineva zicea ca odata cu iesirea ei la lucru au automat devin somera... dar din cite eu stiu, nimeni nu are voie sa ma concedieze atit timp cit sunt in concediu de acest gen, sau cel putin pina expira termenul contractului meu de lucru... va rog mult, daca e posibil, faceti va rog lumina si peste cazul meu.... va multumesc anticipat...

17.01.2014, 15:13

Valeria F. Nu se vor lua în calcul. În luna octombrie şi noiembrie aveţi lipse motivate (concediul de odihnă şi concediu de boală) ceea ce permite eliminarea lor cînd se face calculul mediei venitului pe cele 6 luni anterioare concediului. Respectiv media se va face în baza a celor 4 luni complete:(luna septembrie luna decembrie luna ianuarie luna februarie) : 4 luni.

 

Diana. Dacă după calculele făcute 40 săptămîni veţi împlini pe 11 iulie, atunci veţi ieşi în concediul de maternitate pe aproximativ 2 mai (la 30 săptămîni de sarcină). Pentru a face calculele pentru îndemnizaţia de maternitate trebuie să cunoaşteţi concret salariul (brut) premii, bonusuri şi alte adaosuri la salariu primit pentru fiecare din cele 6 luni anterioare concediului (noiembrie, decembrie premiul 800 lei, ianuarie, februarie, martie, aprilie) (la calcul se utilizează salariul tarifar doar în caz că nu aveţi venit din cauza lipsei motivate a venitului). După ce obţineţi veniturile concrete din contabilitate (în calcul se iau doar lunile lucrate complet) calculaţi după schemele din articol.

Pentru îndemnizaţia de întreţinere a copilului media venitului se va face în baza ultimelor 6 luni anterioare naşterii. Dacă naşteţi în iulie în calcul se vor lua lunile ianuarie-iunie, din care mai şi iunie sunt luni de concediu de maternitate. Deci venit aveţi doar pentru lunile ianuarie-aprilie. Faceţi media venitului:

(luna ianuarie luna februarie luna luna martie luna aprilie):4 luni

30% din media obţinută va şi constitui valoarea îndemnizaţiei lunare de întreţinere a copilului timp de 3 ani.

    Dacă decideţi după naştere (în perioada concediului de îngrijire a copilului) să vă întoarceţi la servici pe normă parţială (pentru a păstra îndemnizaţia), atunci în perioada concediului de vară îndemnizaţia nu se va achita. Dacă veţi sta acasă pe toată perioada concediului de îngrijire, atunci îndemnizaţia se va achita neîntrerupt (indiferent dacă cadrul didactic e în concediu sau nu).

 

Eugen. Se va lua în calcul. Pentru mai multe detalii puteţi contacta Linia Fierbinte CNAS la 022286115.

 

SV. Premiul se va include în întregime în luna decembrie, deoarece oficial, adică pe documente el e stipulat în această lună şi nu se întoarce arhiva pentru a adăuga fiecărei luni din an.

 

diana. SV va oferit un răspuns adecvat.

 

Ala. După lege nu aveţi dreptul să vă aflaţi în 2 concedii în acelaşi timp. Cît vă aflaţi în concediul de odihnă se anulează cel de îngrijire a copilului. Şi invers cînd se sfîrşeşte concediul de odihnă - reveniţi la cel de întreţinere.

 

Irina. Proiecte sunt multe, dar ţinem să vedem la moment factul. În lege scrie negru pe alb că "Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se efectuează de către entitatea în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă." Nu vrem să anunţăm că posibil vor fi sau nu schimbări, dar ţinem să vă asigurăm că dacă intră în vigoare asemenea modificări - vă vom ţine la curent.

Alexandra
17.01.2014, 14:13

Buna ziua.Am asa o intrebare.Sint fondator al firmei individuale,achit cota de fondator.Cum mi sa calcula concediul de maternitate si toate indemnizatiile? Va multumim!!

SV
16.01.2014, 14:40

 

Buna ziua tuturor.
Mybebe, spuneti-mi va rog daca va intra in calcul la calcularearea indemnizatiei de maternitate si cea de ingrijire a copilului pina la 3 ani, premiul (bonusul - ce il primim odata la jumatate de an) , daca in luna cind am primit acest premiu am fost in concediu de odihna ? 

Tinind cont de puntul 23. a hotaririi guvernului, (Venitul asigurat, achitat pentru o perioadă de activitate mai mare de o lună calendaristică, se va include în părţi egale pentru fiecare din lunile pentru care a fost calculată.) - reiese ca acest premiu trebuie sa intre in calcul (1/6 din el).!?

Ala
16.01.2014, 10:09

Si inca... urmarind logica D-ra s-ar putea ajunge la ideia ca nici pe perioada aflarii in concediul de boala dupa nastere   n-ar trebui sa se achite indemnizatia.....

Ala
16.01.2014, 9:03

Ok. Dar in hg nr. 1478 din 15.11.2002 se zice ca "art. 7, p.2 lit. a -de la nasterea copilului....." si la lit. d " cu conditia ca se afla in concediu p/u ingrijirea copilului...." Bine... concediul anual a fost dupa foaia de boala dupa nastere si inainte de concediul p/u ingrijirea copilului.....

Irina
15.01.2014, 18:18

Buna ziua. Astazi la serviciu am citit o modificare la Hotararea Guvernului nr. 108 din 03 februarie 2005 unde se specifica ca Puctul 74 al Hotararii va cuprinde informatia despre plata indemnizatiilor pentru concediul de maternitate si anume incepind cu 01.01.2014 va fi efectuata de catre CNAS si nu de angajator. Aprobat pe 10 ianuarie 2014. Acolo se specifica si  documentele necesare pentru a prezenta la CNAS pentru calcul. Plata indemnizatiei pentru concediul de materninate va fi luna urmatoare dupa care a fost depuse actele. Deci totusi e adevarat ca deja angajatorul nu mai achita concediul de maternitate? Multumesc anticipat

15.01.2014, 17:45

Ala. Mai corect spus plata pentru concediu e o prestaţie precum şi îndemnizaţia de maternitate. După cum s-a mai spus o persoană nu are dreptul să primească mai multe prestaţii pentru una şi aceeaşi perioadă. Conform articolului 28 al Legii 289 din  22.07.2004: " Încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii indemnizaţiilor de asigurări sociale 

    (1) Plata îndemnizaţiei de asigurări sociale încetează începînd cu ziua următoare celei în care beneficiarul:
    ...
    b) nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiei.

(4) Reluarea plăţii indemnizaţiei de asigurări sociale, suspendate potrivit alin.(3), se face la solicitare, începînd cu ziua următoare celei în care a încetat cauza suspendării."
   Ca exemplu pentru neplata concomitentă puteţi lua şi constatările din punctul 22 al HG 108 din 03.02.2005 "Asiguratului aflat în concediu anual (de bază sau suplimentar), concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani sau concediu neplătit, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se stabileşte."
sv
15.01.2014, 17:35

diana: 70(posnatal)+56(prenatal)=126.vezi comentariu din 25.09.2012, 12:33.

Totul e logic: din saptamina 30 pina in saptamina 40 sun exact 10 saptamini. 10*7=70 si nu 76.

Eugen
15.01.2014, 16:43

Sorry, nu am fost atent. Mesajul de mai jos a fost deja pus de Galina din 26.12.2013. Totusi Contabiliatea Mea insista ca sunt mai multe Tipuri de Prime si ca Prima Anuala ( in cazul meu sa atribuit din Fondul de retribuire a Muncii sau prima formata din servicii speciale sau ca urmare a unei munci active ) NU se ia in calcul la deteminarea Venitului Mediu.

Eugen
15.01.2014, 16:28

Buna. Concediul Medical din Ianuarie. In decembrie 2013 am primit o Prima Anuala  in Valoare de un salariu. Prima are caracter unic adica e un fel de al 13 salariu din care sau calculat toate impozitele ca si in cazul saliilor anuale. Va fi sau Nu luata in calcul aceasta Prima de catre CNAS (de la 01.01.14 ) la calcularea Salariului Mediu pentru ultimele 6 luni la achitarea Indemnizatiei...Daca e posibil faceti referinta la articolul necesar...

diana
15.01.2014, 13:31

puteti sa ma ajutati? Din platata concediului de maternitate se fac retineri pentru polita medicala?

Si interesanta situatie e cu legea asta. 76 de zile prenatale si cu 56 zile post natale - fac 132 de zile. 

cum Dumnezeu le iese 126nu pricep. nu destul ca fac in tot felul ca mamele sa primeasca mai putin, da si cu matematica stau prost!!!!

sv
14.01.2014, 23:46

Buna sear tuturor.

Mybebe, ati putea va rog rezuma inca odata radpunsul care l-ati dat Galinei in data de2.01.2014, 18:44? După mne, nu ati rapuns complet la întrebarea ei. Si anume- premiul primit in decembrie va fi inclus in intregimein luna decembrie sau doar o 1/6-e la salariul mediu calculat?

Diana
14.01.2014, 20:09

Buna ziua. Sunt profesoara insarcinata cu al doilea copil. Dupa calculele efectuate urmeaza sa implinesc 40 saptamini la 11 iulie. Salariul meu tarifar este de 3823,70 lei. Am primit un premiu de 800 lei in luna decembrie si atit. Vreau sa va rog sa-mi calculati cind trebuie sa ies in concediul de maternitate si ce suma de bani urmeaza sa primesc pentru aceasta.Care urmeaza se fie indemnizatia lunara pentru intretinerea copilului. Si inca o intrebare. Pedagogii bineficiaza in vacanta de vara de un concediu de 60 zile. Care v-a fi acesta pentru mine daca cele doua concedii se suprapun. Multumesc anticipat.

14.01.2014, 15:57

Bună ziua ,aţi putea să mă lămuriţi Vă rog,pe 10 februarie plec în concediu de maternitate ,dar vreau să specific că de la 1 octombrie  şi pînă la 17octombrie  am fost în concediu anual plătit, în luna noiembrie am fost 5 zile pe buletin ,aceste două luni (octombrie ,noiembrie )  nu se vor lua în calcul pentru plata concediului de maternitate ,deoarece nu au fost lucrate complet ,Vă rog o lămurire .

Ala
14.01.2014, 14:31

Adica am vrut sa zic indemnizatie cu care CTAS are treaba?

Ala
14.01.2014, 10:28

 

Mersi de raspuns, dar de kind concediul de odihna platit se considera Indemnizatie?

13.01.2014, 18:50

Valentina. Dacă premiul şi restanţa au fost înregistrate în contabilitate pentru una din lunile lucrate complet din cele 2  anterioare concediului de maternitate atunci aceste sume se vor lua în calcul. În caz contrar nu se ia în calcul.

 

Arina. Corect. Odată ce sunteţi angajată cu contract pe termen determinat (pînă cînd dna pe care o înlocuiţi revine la servici), de îndată ce vă piedeţi dreptul de angajat nu mai puteţi primi nici îndemnizaţia lunară în calitate de persoană asigurată. Totuşi, dacă contractul expiră pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 1,5 ani puteţi solicita de la CNAS ca şomer achitarea îndemnizaţiei (400 lei/lună pînă la 1,5 ani ai copilului).

! Nu uitaţi să anunţaţi organele CNAS că nu mai sunteţi angajată cînd expiră contractul. În caz contrar va trebui să restituţi sumele beneficiate nelegal (după concediere).

 

Evelina r. Dacă aţi fi lucrat toate lunile complet atunci trebuie să se facă următoarele calcule:

Lunile luate în calcul: iulie - decembrie

Perioada concediului: 16 ianuarie - 21 mai

Salariu mediu: 3800 lei (22800 (venitul total)/6 luni)

Calcul:

Ianuarie   3800/31*16= 1961,29

Februarie 3800/28*28=3800

Martie     3800/31*31=3800

Aprilie    3800/30*30=3800

Mai       3800/31*21=2574,19

Total: 1961,29+3800+3800+3800+2574,19=15935,48 lei

   Totuşi, aceasta e formula pentru lunile lucrate complet, adică în cazul cînd nu aveţi lipse nemotivate. Mai multe detalii despre lipse, baza de calcul şi modul de calcul aflaţi de la contabilitatea companiei în care activaţi sau puteţi suna la Ministerul Muncii.

 

Maria. Ne scuzaţi, dar nu deloc clară întrebarea dvs. Cum să ieşiţi în concediul de întreţinere a copilului înainte de concediul de maternitate? Asta e imposibil. Salariul tarifar este salariul de funcţie a angajatului fără premii, bonusuri, alte adaosuri sau salariul care este stipulat în contract.

   Vă rugăm să citiţi încă o dată acest articol şi Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova şi la sigur că va fi mai clară situaţia pentru dvs.

 

Ala. Conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 reprezentanţii CNAS au dreptate - o persoană nu poate şi nu are dreptul de a primi mai multe tipuri de îndemnizaţii în acelaşi timp - cazul dvs îndemnizaţia pentru concediul de odihnă şi îndemnizaţia de îngrijire a copilului.

 

Natalia. Vă rugăm să specificaţi care îndemnizaţii aveţi în vedere. În cazul îndemnizaţiei de maternitate calculul se va face în baza venitului obţinut în lunile lucrate complet (fără luna de concediu) din cele 6 anterioare concediului.

 

Adela. La moment încă nu s-au elaborat aşa legi. Adică totul rămîne pe vechi: îndemnizaţie de maternitate o achită compania (această sumă mai tîrziu se restituie companiei din fondul de stat) iar îndemnizaţia unică la naştere şi cea de întreţinere a copilului de către CNAS.

Ce ţine de CNAS la moment pot fi careva reţineri deoarece în anul curent se măresc îndemnizaţiile unice şi cele lunare pentru şomeri. Cu detalii despre aceste modificări revenim puţin mai tîrziu.

 

Olesea. Dacă decideţi să lucraţi şi în timpul concediului de maternitate - aceasta se stabileşte la nivel de angajat-angajator. Oficial veţi fi în concediu şi nu puteţi primi careva plăţi adăugătoare salariale. Lucrul în concediul de maternitate se consideră neoficial şi nu veţi avea nici un document că aţi îndeplinit această muncă şi aţi primit careva achitări.

Trebuie să fiţi atentă pentru că sunt cazuri în care angajatorul nu doreşte să achite această muncă, iar dvs nu o puteţi dovedi.

 

 

 

Olesea
13.01.2014, 16:17

Buna ziua! Cu tot respectul, am si eu o intrebare: in curind implinesc 30 saptamini si trebuie sa fiu in concediu de maternitate, dar la servici e cam mult de lucru si colega ma roaga sa mai lucrez daca ma simt bine, eu primesc vre-un adaos sau salariu ca lucrez mai departe sau nu, ca sa stiu merita sa ma sacrific lucrului sau nu? multumesc anticipat!

adela
13.01.2014, 8:50

Buna ziua! Am auzit o noutate si as fi vrut sa o confirmati sau sa o dezmintiti... se aude precum ca de la locul de munca nu se va mai achita nimic, toti banii se dau de la CNAS... Si se mai aude ca deja lumea nu mai primeste nimic toti sunt in asteptare...

natalia
11.01.2014, 16:12

spuneti va rog daca concediul de maternitate se incepe in timpul concediului sindical indemnizatiile sunt recalculate?

Ala
11.01.2014, 11:47

Buna. Am si eu o situatie tare interesanta... imediat dupa concediul de maternitate am iesit in concediul ordinar anual. In aceieasi perioada(concediu anual platit) am primit si indemnizatia p/u crestera copilului. Acum cei de la CNAS mi-au suspendat plata indemnizatiei pe perioada in care am fost in concediu ordinar. Au dreptate ei si in baza carei legi au procedat astfel? Mersi anticipat. 

Maria
10.01.2014, 8:14

Buna ziua. Vreau sa va intreb dacă ies în concediul de maternitate înainte de a ieşi din cel de întreţinere a copilului (ca persoana asigurata), atunci de la serviciul de baza sunt obligaţi să-mi achite îndemnizaţia de maternitate şi pentru serviciul prin cumul. Am inteles ca calcularea se va face din salariul tarifar, care este acel salariu tarifar si ce inseamna asta? Oare nu se va lua in calcul salariile primite pentru intretinerea acestui copil tinind cont ca acuma ies în concediul de maternitate înainte de a ieşi din cel de întreţinere a copilului? Daca aveam salariul de 2500 la locul de baza si 3500 prin cumul si mi- s-a calculat o indemnizatie pentru intretinere a copilului de aprox, 1940 lei; si tinind cont ca acuma ies în concediul de maternitate înainte de a ieşi din cel de întreţinere a copilului, se vor lua in calcul aceleasi salarii mentionate mai sus si voi avea aceeasi indemnizatie de intretinere a copilului urmator sau cum se va calcula cu acest salariu tarifar si care in final imi va fi indemnizatia de intretinere a copilului? La CNAS voi prezenta aceleasi certificate pe salarii? Multumesc anticipat!!!!!

evelina r.
3.01.2014, 14:40

Buna ziua si La Multi Ani!  Mybebe, spuneti-mi va rog daca salariul meu este de 3800 lei/tarifar pe 16 ianuarie implinesc 30 saptamini, respectiv trebuie sa ies in concediu prenatal, nu am avut premii sau altfel de adausuri la salariu ,cind aveam nevoie sa merg la medic, imi luam ziua libera din contul concediului anual, ce suma trebuie sa primesc din contabilitate???  Intreb, deoarece eu am calculat conform formulei Dvstra si am o suma total diferita decit ceea ce imi calculeaza contabila. Va rog mult sa calculati si Dstra ca sa pot printa si sa prezint calculele la contabila, ca chiar nu am putere sa ma lupt cu ea. Va multumesc mult, din suflet...

Arina
3.01.2014, 12:47

Buna ziua!Am si eu o intrebare daca imi permiteti... Eu inlocuiesc o dna care este in concediul de ingrijire a copilului pina la 3 ani . Dar dna in cauza a scris cerere de concediu pina la 6 ani incepind cu 7 ianuarie.(Respectiv si contractul meu individual se prelungeste pentru perioada data) In iunie trebuie sa ies si eu in concediu de maternitate. Juristii nostri imi zic precum ca eu voi beneficia de indemnizatia pentru ingrijirea copiluilui atit timp cit dna in cauza sta acasa, cum dnei iese la serviciu, eu automat nu mai primesc nici un ban pentru copilul meu. Este adevarat? Adica nu voi beneficia de indemnizatie pt intreaga perioada de ingrij. a copilului? Va multumesc anticipat pentru timpul acordat... Sanatate si La Multi Ani!!!

Valentina
3.01.2014, 9:55

Curînd voi pleca în concediu prenatal din cele 6 luni am lucrate complet doar 2, iulie-august am fost în concediu ordinar, septembrie și decembrie - foaie de boală, în luna decembrie după ce a fost achitat salariul pentru noiembrie ni s-au mai achitat niște restanțe și premiu aș vrea să știu acești bani se socot pentru luna noiembrie sau decembrie pentru că la contabilitate am primit răspunsuri diferite dar nimic clar  

2.01.2014, 18:44

Galina. Corect au spus reprezentanţii CNAS. Premiul se va incude în calcul ca venit asigurat şi va permite stabilirea unei îndemnizaţii cu valoare mai mare atît în cazul concediului de maternitate, cît şi a concediului de îngrijire a copilului. În cazul frazei din lege, se are în vedere că venitul mediu calculat din perioada de 6 luni anterioare concediului de maternitate se va stabili egal pentru fiecare luna de concediu.

 

Mărioara. 1. De îndată ce copilul va împlini vîrsta de 3 ani deja nu ve-ţi mai primi îndemnizaţia lunară. Adică ca persoană asigurată aveţi dreptul să primiţi îndemnizaţia de întreţinere a copilului pînă la vîrsta de 3 ani ai copilului. 2. Va trebui să prezentaţi din nou la CNAS pachetul de documente. 3. Dacă perioada concediului de îngrijire a copilului expiră înainte de intrarea în concediul de maternitate cu a doua sarcină şi nici nu ve-ţi reuşi să reveniţi la servici, atunci companiile nu vor avea din ce calcula îndemnizaţia de maternitate. În acest caz vă recomandăm să reveniţi la servici şi să vă luaţi concediu medical pînă la cel de maternitate. În situaţia dată lipsa venitului va fi motivată şi se va calcula din salariul tarifar.

Dacă ieşiţi în concediul de maternitate înainte de a ieşi din cel de întreţinere a copilului, atunci de la serviciul de baza îs obligaţi să vă achite îndemnizaţia de maternitate (Calculată din salariul tarifar) şi pentru serviciul prin cumul. Dacă refuză prezentaţile legea şi chear puteţi suna la Ministerul Muncii 022269372, 269339, 269337, 269338.

 

Tatiana B. În cazul dvs venitul lipseşte din cauze motivate (concediul de îngrijire a copilului). Deci, îndemnizaţiile pentru a doua sarcină şi respectiv al doilea copil se vor calcula din salariul tarifar/ de funcţie (care este stipulat în contract).

 

Rusnac Anastasia. Buneii pot solicita doar îndemnizaţia de întreţinere a copilului (îndemnizaţia lunară) - cu condiţia că va sta acasă şi va îngriji. Mai multe detalii despre acest tip de îndemnizaţie puteţi vedea aici: Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

 

Tomita T. Doar medicul la care staţi la evidenţă cu sarcina poate elibera foaie de boală în dependenţă de starea dvs şi a micuţului din burtică. Dacă medicul motivează prin certificat de boală că trebuie să staţi acasă, atunci administraţia companiei la care activaţi trebuie să elibereze ordin de acordare a concediului de boală chiar şi înaintea concediului de maternitate.

 

Ana.Pentru a afla media lunară ce se utilizează la calculul îndemnizaţiei de întreţinere a copilului venitul unei lune complete se împarte la 1 (o lună). Mai multe detalii vedeţi aici Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

Ana
2.01.2014, 14:47

Buna ziua! Am fost in concediu din cont propriu timp de 5 luni, 1 luna o am lucrata complet, in asa caza la calcul cuantumului indemnizatiei lunare (30% din venitul obtinut) acest venit asigurat se va imparti la 6 luni sau la 1 luna? Va multumesc mult!

TomitaT
30.12.2013, 11:35

Buna ziua,sunt insarcinata in 15 saptamani,as vrea sa stiu daca pot lua concediu medical si apoi concediu de maternitate(adica prenatal) si de la cine,medicul de familie sau medicul ginecolog . Va multumesc si un AN NOU mai bun!

28.12.2013, 15:13

buna ziua spunetti-mi va rog cum se face indemnizarea pe parinti?(bunici).Eu sint studenta si sotul e somer.Ar fi bine daca as putea sa primesc indemnizarea de asa fel pentru al doilea copil.Primul copil are 2,5 ani iar al doilea 3 luni.

Tatiana B.
28.12.2013, 14:54

Buna ziua. As vrea sa-mi spuneti, daca se poate: sunt insarcinata in 5 luni cu al doilea copil, iar prima fetitza implineste 3 ani peste 7 luni (in acest caz nu mai reusesc sa ies la serviciu, intru in concediu pentru ingrijirea copilului cu al doilea bebe). In acest caz care va fi baza ca salariu dupa care se va calcula decretul si indemnizatia lunara? Eu primesc acum 1400 lei lunar (indemnizatia pentru primul copil conform salariului primit).

Multumesc anticipat!

Marioara
26.12.2013, 21:43

Buna seara! Sunt in concediul de maternitate ca persoana asigurata si in luna mai 2014 copilul implineste 3 ani, tot atunci se implinesc 30 saptamini de sarcina cu urmatorul copil, aici apar intrebarile: 1.Voi beneficia sau nu mai departe de toate indemnizatiile pe care le-am avut la copilul acesta care implineste 3 ani, tinind cont ca la moment indemnizatia lunara este de 1650 lei. 2. Voi fi nevoita sa prezint din nou la CNAS toate actele care au fost prezentate pentru copilul anterior sau se face automat facind trimitere la arhiva. 3. Intreprinderea de baza daca refuza sa achite foaia de boala si pentru serviciul prin cumul, asa cum a facut-o si data trecuta, cum o putem impune sa plateasca?

Galina
26.12.2013, 18:59

Buna ziua! am nevoie de ajutorul dv-stra in urmatoarea situatie: Sunt insarcinata si urmeaza sa ies in concediu de maternitate in ianuarie 2014. Din ultimele 6 luni am lucrat complet octombrie si decembrie(sper :)). In decembrie urmeaa sa primim premii anuale. Vreau sa stiu in ce mod se va include premiul anual in baza de calcul a indemnizatiei de maternitate si a celei de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani? Se include toata suma premiului sau se imparte la 12 luni. Stiu ca la calculul venitului mediu pentru determinarea indemnizatiei pentru concediul anual premiul se include proportional lunilor pentru care a fost acordat, dar in regulamentul pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca nu este stipulat asa ceva. In Hotarirea nr. 108 este scris: Venitul asigurat, achitat pentru o perioadă de activitate mai mare de o lună calendaristică, se va include în părţi egale pentru fiecare din lunile pentru care a fost calculată. Am telefonat la CNAS si 2 doamne mi-au confirmat ca se include in marime totala si ca fraza data se referea la altceva. Totusi, nu inteleg ce presupune atunci aceasta fraza.

Multumesc anticipat.

26.12.2013, 16:56

Am contactat deja angajatorul pentru recalcul... {#emotions_dlg.a_plain111} Va multumesc oricum pentru amabilitate si raspuns .... acum ne ramine sa asteptam plata respectiva si sa ne bucuram de acea stare minunata de asteptarea  a bebelusului {#emotions_dlg.f_eyebrows}

26.12.2013, 14:44

C. Rodica. Aveţi dreptate şi la fel şi reprezentanţii CNAS (ne scuzaţi de neatenţie). Media lunară se va calcula în baza art.23 al HG 108. În acest caz depuneţi la servici o cerere cu solicitarea recalculului pentru îndemnizaţia de maternitate. Şi sugeraţi angajatorului să contacteze organele CNAS sau Ministerul Muncii (022269372, 269339, 269337, 269338). Mult succes!

26.12.2013, 14:22

Va multumesc pentru raspunsul operativ, am contactat inca odata persoanele de la CNAS prin care au justificat ca modul de calculul descris in H.G 108 din 03.02.2005 este unul corect, iar " Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor
prestaţii de asigurări sociale"
 serveste baza la  calcularea tuturor tipurilor de  indemnizatii (fie de maternitate ori alt tip de incapacitate in munca). Varianta angajatorului poate fi aplicata numai daca exista venit realizat in ultimele 6 luni producerii riscului asigurat. Nu sunt expert in domeniu, dar probabil acest regulament presupune diverse posibilitati de tratare a art. 23

26.12.2013, 13:56

Doina. Veţi primi îndemnizaţia de maternitate (calculată din salariul tarifar/de funcţie; vedeţi modul de calcul în articol) şi îndemnizaţia de întreţinere a copilului timp de 3 ani (30% din salariul tarifar).

 

Liudmila T. Îndemnizaţia se va calcula din salariul tarifar/ de funcţie (care este stipulat în contract). Conform pnct 43 al HG1478 din 15.11.2002: "În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului."

 

Rodica. Acest tip de calcul (care l-aţi specificat din lege şi care vi l-au prezentat CNAS) se referă la depistarea mediei venitului ce va constitui baza de calcul a îndemnizaţiei de întreţinere a copilului timp de 3 ani. În cazul îndemnizaţiei de maternitate (pentru concediul de maternitate) modelul e altul (vedeţi mai sus în articol). În cazul dvs, dacă aţi lucrat doar cîteva zile dintr-o lună, atunci acest venit va şi constitui venitul mediu lunar. Angajatorul dvs a calculat mai simplu aflînd venitul mediu pe zi şi înmulţind la 126 zile a stabilit care trebuie să fie îndemnizaţia de maternitate.

Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 100% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical.

Deci 1050 lei/luna * aprox. 4 luni de concediu constituie suma de aprox. 4200 lei si nicidecum nu poate fi 8000.

 

Rodica
26.12.2013, 9:48

Buna ziua, am si eu mare nevoie de ajutorul Dra, pentru a ma clarifica in situatia creata: la moment ce am aflat despre a doua sarcina, eram in concediu neplatit de la 3 la 6 ani cu primul copil (respectiv nu aveam nici un venit si nu am platit nici o contibutie in ultimele 6 luni), inainte de a aduce buletinul medical am iesit in serviciu pentru 11 zile (ce-i drept intr-o alta functie propusa de angajator, deoarece a mea era deja redusa). Iata aici intervine situatia cu bucluk: angajatorul calculeaza buletinul medical prin impartirea venitului realizat de mine in aceste 11 zile (aprox. 1050 lei) la numarul zilelor calendaristice din acea luna (31 zile) si apoi inmulteste la 126 zile - iesind la suma de 4200 lei aprox., pe cind la liniile de consultatii a CNAS mi s-a spus ca ar trebui de calculat dupa prevederile H.G. 108 din 03.02.2005, art.23/ alin.5 (..... În cazul în care asiguratul a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile), adica 1050 lei se impart la 11 zile efectiv lucrate, rezultatul se inmulteste cu 21.1  si apoi se inmulteste la 4.2 (adica acele 126 zile ale buletinului - iesind la suma de 8400 lei aprox.)  - diferenta dintre sume este foarte mare :(.

Asi vrea sa cunosc parerea Dra, referitor la acesti subiect. Va multumesc anticipat

Liudmila T.
25.12.2013, 14:34

Buna ziua,as  vrea sa va rog sa-mi explicati daca din cele 6 luni inainte de concediu de maternitate nu este lucrata nici una complet,(din motiv concediu de studii sau de odihna sau concediu medical)atunci cum se va calcula concediul?multumesc anticipat

Natalia A.
25.12.2013, 13:28

Va multumesc foarte mult pentru raspuns. Faceti un lucru enorm si necesar.Succese in continuare si Sarbatori Fericite! La Multi Ani!

doina
23.12.2013, 17:39

salut, spuneti-mi va rog frumos sunt in concediu de maternitatate si sunt insarcinata in a 31 saptamina de sarcina, la serviciu am dus buletinul medical de la policlinica la termenul de 30 de saptamini, acum pentru al doilea bebe voi primi la fel cele 4 salarii/ multumesc anticipat1!

19.12.2013, 14:42

Nadejda. Din toate variantele propuse, totusi va recomandam ca concediul de îngrijire a copilului să fie înregistrat pe mamă. Adică, după finisarea concediului de maternitate mama va solicita de la servici concediul de îngrijire şi în baza ordinului va depune documentele la CNAS. După stabilirea îndemnizaţiei se va întoarce la servici, doar că va trebui să anunţe CNAS că lucrează pe normă parţială. Astefel va putea lucra şi primi îndemnizaţia pînă la 3 ani.

 

Mariana. Staţi liniştită acasă! Îndemnizaţia de maternitate şi cea lunară de îngrijire a copilului se vor calcula în baza salariului tarifar/de funcţie (care este stipulat în contract) primit pînă la primul copil. În aceste circustanţe îndemnizaţia lunară pentru al doilea copil o veţi primi la fel ca persoană asigurată timp de 3 ani

Mariana
19.12.2013, 14:07

Buna ziua. Sunt in concediu de ingrijire a copilului pina la 3 ani, la moment copilul are 1,5 ani si sunt insarcinata cu al 2-lea copil. Puteti sa-mi spuneti pentru a primi toate indemnizatiile ce tine de nasterea celui de al 2-lea copil (concediul de maternitate, indemnizatia la nastere si ingrijire lunara), trebuie, sau sunt obligata, pina la urmatoarea nastere, sa lucrez macar 2 luni. Cum sa fac daca nu am cu cine sa las copilul, deoarece cind nasc va avea 2 ani (la gradinita primes numai dupa 2 ani). Multumesc anticipat.

Nadejda
18.12.2013, 17:53

Buna ziua.Degraba voi fi bunica pe la 1 aprilie 2014 de la nora care este angajata exact de trei luni.Intrebarea mia este ca dorim ca nora sa se intoarca dupa concediu de maternitate la servici,lucreaza pe jumate de salariu 4 ore pina la masa dar indemnizatia pentru cresterea copilului  sa trecem pe bunica, sint pensionara am 58 ani.Cind trebue sa ne adresam si unde si cit timp imi va fi platita indemnizatia 1,5 sau 3 ani ?sau e mai bine pe sot care nici el nu este angajat.Si cei de la servici (primarie) au dreptul sai refuze intoarcerea asa repede la lucru? Va multumesc mult.

17.12.2013, 14:13

Anna. Dacă la data ieşirii în concediul de maternitate (30 săptămîni) instituţia în care lucraţi va fi desfiinţată, atunci automat vă pierdeţi dreptul la îndemnizaţia de maternitate. Dacă va fi vîndută şi postul dvs se va păstra atunci noua administraţie va fi oligată să vă achite îndemnizaţia.

 

Ababii Natalia. Perioada concediului nu este luată în calcul (concedialele nu se includ în calcul îndemnizaţiei de maternitate) şi nici nu afectează practic nicidecum îndemnizaţia, deoarece  această perioadă se exclude şi media (baza de calcul) se face doar din lunile lucrate complet.  Totuşi, fără concediu nu o să puteţi primi concedialele (oricum oficial pentru a primi această sumă trebuie să valoreze pe hîrtie că aţi stat în concediu). Dacă nu ve-ţi lua concediul de odihnă pînă la concediul de maternitate - el automat se va transfera după concediul postnatal sau cel de îngrijire a copilului.

 

Tatiana. Nu. Scutirea anuală se realizează pentru fiecare angajat în parte în funcţie de venitul obţinut.

 

Corina. Doar medicul e în drept să decidă complicitatea naşterii şi dacă se merită sau nu de prelungit concediul. Dacă totuşi vă păstraţi părerea că medicul e incopetent şi are careva motivaţii ascunse ar fi cazul să vă adresaţi la Şeful secţiei.

 

Ludmila. Se achită pentru fiecare copil în parte. Detalii despre calcul vedeţi în articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

 

Oxana. Nu este o cerere schiţă în acest scop. Totuşi vă putem propune careva exemple: Model cerere 1, Model cerere 2. Mai multe detalii în Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

Oxana.
16.12.2013, 14:35

Buna ziua,vreau sa completez o cerere pentru ingrijirea copilului in  concediului de maternitate(3 ani).Spuneti-mi va rog cum sa o scriu corect??{#emotions_dlg.f_eyebrows}

Ludmila
14.12.2013, 19:02

Buna!Spuneti-mi va rog cum se calculeaza indemnizatia lunara p-u beby,si daca sunt gemeni e dubla?Merci mult!

Corina
13.12.2013, 14:23

 Buna ziua.Avind o nastere complicata, medicul refuza sa-mi prelungeasca buletinul medical cu inca 2 saptamini. Desi stiu ca dupa lege am  acest drept. 

Tatiana
13.12.2013, 14:07

Buna ziua. Imi puteti spune, va rog frumos, daca pot sa cedez scutirea anuala sotului in cazul in care de la mine de la serviciu eu sunt in concediu pentru ingrijirea copilului. Eu primesc lunar indemnizatia pentru ingrijirea copilului de la stat conform salariului de la serviciu. Multumesc anticipat!

Ababii Natalia
13.12.2013, 12:20

Buna ziua. De citeva zile am aflat ca sunt insarcinata.(4 saptamini). Pe la sfirsitul lui iunie ar trebui sa ies in concediu de maternitate. Dar , in februarie, trebuie sa ies in concediu anual. Cum afecteaza asupra indemnizatiei de maternitatea cest concediu? Ori, e posibil sa-l refuz pt a primi salariul complet, iar in iunie sa primesc concedialele pt. 2013 + indemnizatia calculata din media de pe ultimele 6 luni. Mersi pt raspuns anticipat.

Anna
13.12.2013, 11:33

buna,pe data de 6 februarie 2014 trb sa ies si eu in concediu de maternitate insa la noi situatia la lucru e cam dificila, institutul la care lucrez a fost scos  la licitatie, pe luna decembrie ne-au spus sa ne luam care concediu ,care din cont propriu ,eu mi-am luat liber pt sesie care se achita cu 75 %.Mai departe nustiuk ce va fi, in caz ca se desfiinteaza eu benifeciez de acest concediu de maternitate si cum mi se va calcula intemnizatia lunara? Ms mult 

12.12.2013, 14:32

Constanta. Conform salariului care il veţi primi în ultimele 6 luni anterioare naşterii.

Constanta
10.12.2013, 6:45

Buna, am si eu o intrebare. Am copil de 2,5 ani si lucrez cu program partial de munca(0,6 unitati de titular si 0,3 unitati prin cumul), pastrând indemnizatia pentru copil. Sunt insarcinata cu al 2-lea copil si as vrea sa stiu cum mi se va calcula indemnizatia lunara, conform salariului pe care il primesc sau altfel?

5.12.2013, 9:20

Boboc Eugenia. Dacă doriţii să primiţi îndemnizaţia de maternitate de la serviciul soţului nu contează cînd vă concediaţi, principalul e ca la data ieşirii în concediul de maternitate să fiţi deja şomer. În cazul dat o să aveţi de cîştigat cu îndemnizaţia de maternitateş dar de pierdut ce ţine de îndemnizaţia lunară de întreţinere. De îndată ce vă eliberaţi din funcţie trebuie obligatoriu să anunţaţi organele CNAS şi vi se va întrerupe achitare îndemnizaţiei lunare pentru primul copil (pentru şomeri se oferă 300 lei lunar pînă la 1,5 ani). Pentru al doilea copil la fel veţi primi îndemnizaţia lunară de întreţinere ca şomer, doar că pentru anul 2014 se planifică să se ofere 500 lei lunar. Totuşi poate şi soţul solicita îndemnizaţia de întreţinere a copilului (se calculează din salariul său). În acest caz el va trebui să stea acasă cu copilul sau să revină la servici pe normă parţială.

4.12.2013, 20:36

Salut Mybebe, cum v-am mai povestit mai anterior0 ca la moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, acum fetita are 2 ani, sunt insarcinata cu al 2-lea si vreau sa ma eliberez din serviciu pentru ca sunt asigurata. Spuneti-mi va rog daca o sa intilnesc probleme ca o sa fiu eliberata aproape de concediu de maternitate, pe care-l vreau sa-l ia sotul, adica se i-a in consideratie de cind nu lucrez?  Dar o data ce-s eliberata , nu o sa pot beneficia in continuare pina la virsta de 3 ani de indemnizatie a primului copil, ce trebuie sa prezint ceva la ctas?, ce se intimpla daca nu stiam de acest lucru?Va multumesc.

4.12.2013, 13:47

Cristina. Mai întîi de toate aţi putea contacta organele Ministerului Muncii la nr. 022269372 sau Inspectia Muncii 022499400. Aţi putea prezenta în contabilitate chear şi decizia judecăţii postate la data de 24.06.2013 de către Maria Lupaşco. În final vă puteţi consulta cu un jurist.

cristina
3.12.2013, 17:45

unde as putea sa ma adresez daca cei din Directia Situatii Exceptionale refusa sa ne acorde indemnizatia ...spun ca sotul e ca si militar si la militari nu se acorda indemnizatia dar el lucreaza de 4 ani pompier .. multumesc

3.12.2013, 14:13

Cristina B. Vă rugăm să citiţi mai întîi articolul pentru a vă i mai clară situaţia.

   Concediul de maternitate se oferă strict la 30 săptămîni de sarcină cînd medicul o să vă dea certificatul medical (nu cînd doriţi dvs). Odată ce aţi trecut de 30 săptămîni sunteţi deja în concediul de maternitate şi nicidecum în această perioadă nu puteţi lua sau prelungi alt tip de concediu (în cazul dvs concediu anual). Dacă decideţi să lucraţi şi în timpul concediului de maternitate - e alegerea dvs, dar să ştiţi că o să lucraţi neoficial deoarece pe acte sunteţi în concediu.

   În caz că mai aveţi concediu nefolosit din anul curent şi nu reuşiţi să-l utilizaţi pînă la concediul de maternitate, atunci el automat poate fi transferat după concediul de maternitate (dacă nu ieşiţi în concediul de îngrijire) sau după concediul de îngrijire a copilului. Plata, respectiv se va face atunci (angajatorul are dreptate).

 

Alisa. Multe familii au fost duse în eroare precum că dacă soţul nu achită contribuţiile la stat (cazul dvs - soţ angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne), soţia şomeră nu poate solicita îndemnizaţia de maternitate. Totuşi vă propunem să vă faceţi personal concluziile după ce veţi citi Decizia Instanţei de Judecată plasată mai jos la data de 24.06.2013 de către Maria Lupaşco (căutaţi în comentarii).

 

Cristina. Citiţi răspunsul de mai sus pentru Alisa. Ambii soţi activează în MAI.

 

 

Alisa.

cristina
2.12.2013, 20:51

buna sunt insarcinata in 30 de saptamini si sunt somera iar sotul lucreaza la Directia Situatii Exceptionale este posibil sa primesc indemnizatia de maternitate de la serviciul sotului? mi sa zis ca nu mai fac asa ceva??

alisa
2.12.2013, 18:53

buna sunt insarcinata si nu lucrez nicaeri am vrut sa intreb daca pot lua indemnizatia de maternitate da la serviciul sotului care este politist de frontiera? 

Cristina B
2.12.2013, 17:05

Buna ziua,

Eu sunt in saptamana 33 de sarcina si am hotarat sa merg in continuare la munca, pentru inca 2-3 saptamani, timp in care imi voi mai lua 3-4 zile de concediu de odihna. Ar trebui sa nasc in jur de 20-24 ianuarie si as fi vrut sa imi iau peste 3 saptamani concediu de maternitate, dar angajatorul mi-a zis ca nu poate sa imi plateasca zilele de concediu de odihna ramase din 2013 si ca mi le va pastra pentru atunci cand ma voi intoarce la munca, peste 2 ani. Inseamna sa imi raporteze aproximativ 10 zile de cocediu de odihna. 

1. Imi puteti spune daca este normal sa faca asa ceva, sau daca as putea cumva sa fac presiuni sa mi le plateasca? Angajatorul spune ca nu are voie sa le plateasca fiindca nu se incheie contractul de munca. Este adevarat?

2. Daca imi iau tot concediul de odihna si nasc pana sa apuc sa solicit concediul de maternitate (de exemplu in penultima zi de concediu de odihna), ce pot face? Mai pot beneficia de toate cele 126 zile de concediu de maternitate?

Multumesc!

28.11.2013, 19:46

Rosca Maricica. Nu, concediul de maternitate nu se va prelungi. Conform legii concediul de maternitate se oferă de la 30 săptămîni de sarcină pe o perioadă stabilă de 126 zile (144 zile în caz de naştere complicată sau gemănări). Ce ţine de concediul anual - partea rămasă o puteţi solicita după concediul de maternitate sau concediul de îngrijire a copilului.

 

Aliona Dumi. Din păcate la acea perioadă nu era posibil să solicitaţi mai mult. Eraţi şomeră, iar soţul nu achita contribuţii. Totuşi la acea perioadă nu e sigur că era valabilă legea, dar vă recomandăm la următoarea sarcină dacă o să fiţi în continuare şomer să solocitaţi îndemnizaţia de maternitate de la serviciul soţului. Ca dovadă puteţi citi şi chiar prezenta decizia Instanţei de judecată prezentată în cazul Mariei Lupasco (vedeţi în comentariile de mai jos).

 

Diana. Nu. Doar de la serviciul soţului, dacă soţia e şomer.

 

Eugen. Conform art.9 al HG1478 din 15.11.2002 soţia trebuie să prezinte "după caz, documentul prin care se confirmă că mama nu este încadrată în cîmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă)." Totuşi, conform aceluiaş art.: "în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în cîmpul muncii."

Eugen
28.11.2013, 17:29

Sorry. de mesajul de mai jos semnat de mine - abia acum miam dat seama ce inseamna a fi Somer:)))

Eugen
28.11.2013, 16:56

Buna. Sotia e șomeră, NU lucreaza si Nu mai este deja Studenta. În caz dacă îndemnizația i se acordă soțului (cazul nostru) este Nevoie doar de Cererea în care se confirmă că sotia nu are un loc de muncă SAU totusi e nevoie de certificatul de la bursa muncii (vare din cite inteleg e destl de compicat de obtinut)???

Diana
27.11.2013, 23:06

Buna ziua. spuneti va rog , daca gravida poate beneficia de indemnizatia maternitate a parintilor, poate sa beneficieze de indemnizatia de la locul de munca a socrului?

27.11.2013, 21:57

Buna ziua!Deja fiica mea e mare de 1 an si 9 luni,dar vreau sa va povestesc istoria mea si sa-mi dati sfaturi! 
 Lucram fara odihna de la 18 ani,fara profesie si i-mi faceam studiile la universitate la fara fregventa!Ultimul serviciu  am fost angajata la o firma particulara si peste un timp ea s-a desfiintat si am ramas fara serviciu!Peste un timp am ramas insarcinata si nu ma puteam angaja in cimpul muncii deoarece aveam toata ziua greturi ingrozitoare timp de primele 4 luni!Am purtat sarcina aproape 10 luni,am dus greu sarcina si peurma am nascut prin cezariana deoarece era pruncul f.mare pu mine 4,1 kg!Am primit doar cei 2200 lei pu nastere si cite 300 lei pina la un an si jumatate!De la sot la serviciu nu ne-a dat nimic deoarece el este militar in M.J. si ei au spus ca militarii nu platesc in fondul social,sau ceva de felul asta si de aceea nu le platesc nimic in cazul dat!!Va rog sa ma informati sa stiu pe viitor!

25.11.2013, 17:39

buna ziua am asa o intrebare dupa calcule trebuie sa ies in concediu de maternitate pe 10 ianuarie iar daca concediul anual il iau pe data de 2 ianuarie de exemplu si pe 10 ianuarie deja mi se deschide concediu de maternitate  ce se intimpla mai departe mi se va prelungi zilele de concediu de maternitate  fara ca sa pierd din indemnizatii sau nu?

multumim {#emotions_dlg.a_plain111}

25.11.2013, 14:42

Silvia Silvia. Conform pct. 7, 3): "Îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei se suspendă în cazul în care mama se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte tatălui neîncadrat în cîmpul muncii, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 1,5 ani." Adică, dacă tatăl nu e asigurat (nu lucrează) el poate beneficia de îndemnizaţia lunară ca şomer doar pînă la vîrsta de 1,5 ani ai copilului. Deci în cazul de faţă această perioadă a expirat demult şi tatăl nu mai poate primi nimic în numele său. Totuşi, o ieşire din situaţie ar fi să vă întoarceţi la servici pe normă parţială (program redus). Conform legii "Această prevedere nu se extinde asupra mamelor/taţilor care s-au angajat sau şi-au reluat munca în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu." În acest caz prezentaţi la CNAS extrasul din ordinul de reîncadrare în cîmpul muncii pe normă parţială şi copia contractului de muncă (le luaţi din contabilitate). Astfel veţi putea să lucraţi şi concomitent să primiţi îndemnizaţia pînă la 3 ani ai copilului.

 

Boboc Eugenia. Conform art. 119 al Codului Muncii RM, Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite:
  " (1) În caz de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.
    (2) În baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite."

   Adică, dacă la concediere se depistează că nu aţi utilizat concediul anual de odihnă, atunci aveţi tot dreptul să solicitaţi compensarea lui şi să primiţi îndemnizaţia de concediu odată cu oferirea salariului pe perioada lucrată pînă la eliberare.

25.11.2013, 10:47

Buna ziua! Ajutati-ma vo rog intr-o asa situatie:la moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, acum fetita are 2 ani, sunt insarcinata cu al 2-lea si vreau sa ma eliberez din serviciu pentru ca sunt asigurata, pentru ca sotul sa primeasca concediul de maternitate si indemnizatia lunara , deoarece are un salariu mai decent decit mine. Da, scriu cerere de eliberare, dar vreau sa beneficiez si de concediul anual care nu-l lam luat din ultimul an lucrat si nu stiu cum sa procedez? Va mutumesc.

22.11.2013, 18:10

De ex: eu acum primesc indemnizatia pentru ingrijirea copilului, copilul are deja 2 ani si 3 luni, dar vreau sa es la serviciu si sa transfer indemnizatia pe tata-l copilului, care nu activeaza in cimpul muncii, ma duc la cnas cu carnetul lui de munca si-i fac transferul? asa sa inteleg?

21.11.2013, 13:21

Silvia. În primul rînd bunica sau tatăl trebuie să iasă în concediu de la servici (dacă sunt angajaţi). Primind de la servici extrasul din ordinul de acordare a concediului de îngrijire a copilului (după finisarea concediului dvs de maternitate), împreună cu pachetul de documente prezentate în articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova, va depune setul la CNAS teritorial. Dacă bunica sau tatăl nu lucrează oficial sau în general nu e încadrat în cîmpul muncii, atunci în loc de ordin de acordare a concediului va prezenta carnetul de munca.

 

Tatiana. Perioada concediilor de odihnă anuale se stabilesc în comun acord cu administraţia companiei. Este posibil în ianuarie doar dacă administraţia hotărăşte că concediul dvs în această perioadă nu afectează negativ activitatea companiei.

tatiana
20.11.2013, 19:31

Am si eu o intrebare.Sint insarcinata,si voi iesi in concediul de maternitate la 15.02.2014.Spuneti-mi va rog,,pot sa-mi iau concediul de rind in luna ianuarie ,,,daca ultimul concediu la-m avut de pe 15.07.13 pina la 01.09.13?????????Este posibil asa ceva????????

silvia
20.11.2013, 18:51

buna. am si eu o intrebare, cum pot sa perfectesi acctele, ca indemnisatia lunara, sa o primeasaca bunica ori tata-l copilului. de ce este nevoie ?

20.11.2013, 14:37

Lena. Conform legii administraţia companiei la care activaţi trebuie să vă ofere îndemnizaţia de maternitate "după depunerea certificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă" (HG 108 din 03.02.2005). Pentru început anunţaţi că ve-ţi contacta Inspecţia Muncii (asta de obicei are efect). Dacă aşa nu obţineţi rezultat atunci puteţi nu doar să avertizaţi, ci chear şi sunaţi la linia fierbinte 0-22-49-94-00.

 

Natalia Natalia. Ve-ţi primi îndemnizaţia unică la naştere - 2900 lei şi îndemnizaţia lunară de întreţinere a copilului ca şomer în valoare de 300 lei timp de 1,5 ani. 

 

Elena. Puteţi. Pentru asta va trebui să veniţi în ţară şi să înregistraţi copilul la Oficiul Stării Civile şi în continuare să depuneţi documentele prezentate în articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova la CNAS de pe sectorul unde aveţi viza de reşedinţă.

elena
19.11.2013, 20:50

buna ziua,am nascut in urma cu 2 luni in franta.

intrebarea mea este daca pot beneficia de indemnizatie unica la nastere plus cea lunara?si daca da unde tre sa dau actele.

mersi  mult

18.11.2013, 16:01

Buna ziua, am fetita de 2 asi am aflat ca sint din nou insarcinata, am o intrebare, in caz ca intreprindrea  de unde am iesit in concediu de ingrijire va fi lichidata cind voi iesi eu in urmatorul concediu de ingrijire a copilului. Voi primi indemnizatia unica? si cea lunara? Multumesc

lena
18.11.2013, 9:50

sunt in concediu de maternitate de 7 saptamini deja dar banii pentru concediu inca nu iam primit seful ma amina de azi pe mine sunt sigura ca nu vrea sami plateasca unde ma pot adresa si ce pedeapsa il asteapta

11.11.2013, 13:34

George Bacanu. Conform Codului Muncii:

Art 250: "Femeilor gravide li se acordă, prin transfer sau permutare, în conformitate cu certificatul medical, o muncă mai uşoară, care exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, menţinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent."

Art 251: "Se interzice concedierea femeilor gravide, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k)." (vedeti în Codul Muncii)

Art 97: "La rugămintea femeii gravide, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială."

Art. 105: "Nu se admite atragerea la muncă suplimentară a femeilor gravide a cărora munca suplimentară le este contraindicată conform certificatului medical."

Art 110: "Nu se admite atragerea la muncă în zilele de repaus a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal."

Art 111: "Nu se admite atragerea la muncă în zilele de sărbătoare nelucrătoare a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal."

   Toate aceste puncte le puteţi prezenta şefei, care nu poate nici într-un caz să elibereze soţia din funcţie fără motive strict întemeiate pînă le expirarea contractului.


George Bacanu
8.11.2013, 22:46

Buna seara,

Sotia mea (45 ani) este insarcinata (17 saptamani) si risca sa ramana fara servici. Este vorba despre faptul ca ea si-a anuntat sarcina la locul de munca cand era in 8 saptamani. Totul a fost ok pana saptamana trecuta cand a lucrat iar inclusiv Sambata (09:00-18:00) si Duminica (09:00-15:00). A inceput sa acuze dureri abdominale si luni dimineata s-a prezentat la Dr. de familie care i-a spus ca nu e bine si ii recomanda o vizita la Dr care ii monitorizeaza sarcina. Aici i s-a spus ca in principiu e totul OK dar (dupa ce s-a interesat despre locul de munca si programul de lucru) ii recomanda program de lucru de maxim 6 ore si i-a dat si o hartie cu care trebuie sa mearga la medicina muncii. Sotia a anuntat la locul de munca ce i s-a spus de catre Dr. , iar raspunsul sefei a fost : " stiu ca nu mai vrei sa lucrezi in weekend-uri, dar nu am ce sa fac. Si oricum in "firma" asta nu a mai fost un asemenea caz." Iar dupa 30 min. aceeasi sefa i-a spus sotiei : "Nu stiu ce vrei sa faci, dar te-ai gandit ca in Ianuarie iti expira contractul de munca? "

1. Cum ar trebui sa procedeze sotia mea ?

2. O pot da afara, inainte de data la care expira contractul de munca?

Multumesc anticipat.

8.11.2013, 13:15

Tatiana Bologan. Răspuns la întrebare găsiţi în ultimele comentarii (către Mariana) pentru articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

8.11.2013, 10:22

Salut, eu cu asa intrebare. Eu ma aflu inca in concediu de maternitate cu 1 copil , si acum sunt insarcinata cu al doilea in luna 4, spuneti va rog o sa primesc aceeasi compesatie ca si la primul copil? Pe al doilea o sa-l nasc pina a primi 1 copil virsta de 3 ani, deasemenea sunt angajata.

7.11.2013, 15:04

Ionel. Soţia, odată ieşită în concediul de maternitate va depune la locul de muncă documentele (vedeţi în articol) pentru a solicita îndemnizaţia de maternitate. Pentru a o primi va trebui să aşteptaţi data achitării salariului pe luna respectivă. După expirarea concediului de maternitate 56 zile după naştere, soţia va trebui să solicite de la servici concediul de îngrijire a copilului (aici încercaţi să vă înţelegeţi cu contabilitatea). În baza ordinului de acordare a concediului de creştere/îngrijire şi a celorlalte documente prezentate în Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova mama (nu se permite prin procură) va trebui să depună cerere de primire a îndemnizaţiei unice şi lunare la CNAS. Dacă ve-ţi fi plecaţi peste hotare, acest lucru se poate face în maxim 12 luni pentru îndemnizaţia unică (2600 lei) şi 12 luni pentru îndemnizaţia lunară (în cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani). Dacă soţia va naşte totuşi peste hotare, înainte de a depune documentele la CNAS va trebui să înregistraţi copilul la Oficiul Stării Civile.

 

Cristina C. Pentru a solicita îndemnizaţia de maternitate trebuie să primiţi în a 30-a săptămînă de sarcină certificatul medical de la medicul la care staţi la evidenţă şi să-l prezentaţi în contabilitatea companiei în care activaţi. Deci trebuie să fiţi în ţară. După expirarea concediului de maternitate (56 zile după naştere) trebuie să solicitaţi printr-o cerere de la servici concediul de îngrijire a copilului timp de 3 ani (în acest caz vorbiţi cu contabilitatea dacă e posibil de făcut ceva fără dvs). Doar în baza ordinului de acordare a concediului şi a celorlalte documente prezentate în Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova timp de maxim 12 luni de la naşterea copilului puteţi solicita (personal) la CNAS teritorial îndemnizaţia unică la naştere şi îndemnizaţia lunară pînă la 3 ani. Îndemnizaţia lunară poate fi solicitată şi mai tîrziu (vedeţi în comentariul de mai sus pentru Ionel). Dacă plecaţi după solicitarea îndemnizaţiilor, atunci pe cardul primit de la Banca de Economii se vor depune lunar banii şi se vor păstra la necesitate.

 

Maria. Concediul de maternitate se acordă doar la 30 săptămîni. Dacă angajata rămîne sau nu să lucreze în continuare - rămîne la discreţia ei. Munca după 30 săptămîni se consideră neoficială.

maria
7.11.2013, 12:43

daca doresc sa ies in concediu de materiitate la 36 de saptamini, medicu imi va deschive condediu medical pe cite zile, poate cineva sami rapunda

cristina C
6.11.2013, 22:05

Buna seara! Sunt in concediu medical (dat de medicul specialist) si sunt in saptamana 23 de sarcina . Pot pleca la sotul meu in danemarca pentru a naste acolo si sa beneficiez in continuare de concediul medical dar si cel de maternitate fara sa fiu in tara? Mentionez ca sunt profesoara angajata pe perioada nedeterminata si nu as vrea sa pierd locul de munca. Iar dupa ce nasc pot face dosar pentru concediul de crestere copil aici in tara si sa beneficiez de indemnizatie, desi vreau sa ma intorc cu sotul meu in danemarca? sau pot face doar cerere pentru acordarea CCC la unitatea unde lucrez?

Ionel
6.11.2013, 12:43

Buna ziua, am si eu o intrebare, in cazul in care sotia mea intra in prenatal si in luna 7 pleaca intr-o tara din UE, unde urmeaza sa nasca si va ramane acolo pentru concediul postnatal de 1 an.. este necesara prezenta ei in tara pentru ceva formalitati , cereri etc ? Se poate imputernici o persoana sa depuna actele, cererile si emiterea certificatului de nastere ? Certificatul de nastere din tara respectiva si alte documente fiind trimise prin curier. Mentionez ca se doreste concediu postnatal de la locul de munca actual, nu va demisiona, urmand sa revina dupa un an. Multumesc

Cristina
5.11.2013, 15:26

Va multumesc. 

5.11.2013, 13:25

Irina. Nu. Conform pct. 23 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul în care lunile luate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu medical, concediu din cont propriu etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă." Nu se include în calcul nici ajutorul material, doar venitul primit în lunile complet lucrate din ultimele 6 + premiile, adaosurile, bonusurile la salariu (din aceste luni complete).

 

Natalia. Administraţia companiei la care lucrează soţul nu poate şi nu are nici un drept să refuze achitarea îndemnizaţiei (banii aceştia sunt restituiţi mai tîrziu companiei de către stat). La depunerea documentelor plata este obligatorie. Conform legislaţiei (pct. 29 al HG 108 din 03.02.2005) "Plata îndemnizaţiilor se efectuează după depunerea certificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă - în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă." Dacă nici prin prezentarea legii şeful nu achită îndemnizaţia puteţi apela la linia fierbinte a Inspecţiei Muncii la nr. 0-22-49-94-00. 

 

Cristina. Conform pct 3 din lege "În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată determinată, dreptul la indemnizaţie încetează la data expirării termenului contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate." Deci, chiar dacă contractul dvs expiră şi nu va fi prelungit, aveţi dreptul să primiţi îndemnizaţia de maternitate calculată din lunile complet lucrate din cele 4. Faptul că aţi lucrat doar 4 luni nu afectează nicidecum perioada de calcul - adică se face o medie din salariile celor 4 luni lucrate şi în baza mediei se calculează concediul de 126 zile (sau 140 zile dacă naşterea va fi complicată). Mai multe detalii despre calcul vedeţi în articol.

Cristina
5.11.2013, 10:22

Salut tuturor!! Daca ati putea sa ma ajutati...contractul meu de munca era semnat pentru o perioada determinata (de 1 un an), expira la 1 decembrie 2013. Trebuie sa ies in concediu de maternitate in Februarie 2014. Sefii au aflat de sarcina, si refuza sa semneze cu mine un alt contract, reiesind ca, la data de 1 decembrie 2013 eu oficial nu mai lucrez. si, respectiv, plata pentru concediul de maternitate se reduce cu 2 luni. Intrebarea mea este, au dreptul dumnealor sa refuze semnarea si prelungirea contractului in timpul sarcinii angajatului? Ce solutii am pentru a nu pierde plata pentru concediul de maternitate, de retinut ca lucrez in intreprinderea data de 2 ani, in fiecare an semnind un nou contract pina in data de 1 decembrie. Multumesc. 

NATALIA
4.11.2013, 18:16

buna tuturor! poate cineva sa ne informeze referitor la situatia respectiva:  am fost insarcinata, sunt la intretinerea sotului, actele de la medicul de familie, copia carnetului meu de munca, buletin si altele au fost prezentate la serviciul sotului, totul a fost bine la inceput, sefului sotului si-a dat acordul, am nascut de aproximativ o luna si seful sotului taraganeaza banii nostrii, adica deocamdata nu am vazut nimic de la sot de la servici, nici un ban, sotul cind merge la el, dumnealui inventeaza o scuza de fiecare data, parca nu ar vrea sa ni-i dea. Intrebarea este: unde ne adresam? stiu ca ar fi trebuit deja sa ne dea banii si actele care sunt necesare a fi prezentate la casa de asigurari, ar fi putut dumnealui, seful . sa beneficieze cumva de banii nostrii, unde ne adresam, ce facem mai departe? repet ca nimeni nu a fost impotriva la inceput, multumesc mult

irina
4.11.2013, 16:37

buna ziua spuneti va rog lunile in care am fost pe foaie de boala si in concediu anual(ultimele sase se includ in calc la indemniztia de maternitate) dar ajutorul material ( 25 % din salariu) primit in una din luni lucrate complect se va lua in calc?

4.11.2013, 15:33

Doinita. Odata ce nu mai lucrati automat va pierdeti dreptul la indemnizaţia de ingrijire a copilului ca persoana asigurata si nu mai puteti primi indemnizatia pina la 3 ani. In cazul următorului copil:

Şomerele, care primesc ajutor de şomaj beneficiază de indemnizaţia de maternitate egală cu cuantumul ajutorului de şomaj, iar mamele care sînt şomere şi care nu primesc ajutorul de şomaj (se află la întreţinerea soţului), se află (nu se află) la evidenţa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, primesc indemnizaţia respectivă la locul de muncă a soţului salariat (activează cu contract individual de muncă nu mai puţin de 3 luni din ultimele 24 luni). Pnct 21 HG 108 din 03.02.2005: "Indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) se stabileşte asiguratelor, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerilor care au dreptul la concediu de maternitate"

Punctul 13: "Şomerii au dreptul la indemnizaţii în cazurile prevăzute la pct.12: - de boli generale şi accidente nelegate de muncă; - de maternitate (sarcină şi   lăuzie)."

Pnct 29: "Plata indemnizaţiilor se efectuează: la data depunerii certificatului de concediu medical sau în cel mult 10 zile de la această dată - în cazul celorlalte categorii de salariaţi şi şomerilor"

Pnct 14: "Condiţiile de acordare a indemnizaţiilor: şomerii beneficiază de indemnizaţii  cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj sau a bursei."

   Adică, pentru al doilea copil veţi primi îndemnizaţia unică la naştere 2900 lei, îndemnizaţia de maternitate (în baza alocaţiei de şomaj) şi îndemnizaţia de îngrijire a copilului 300 lei timp de 1,5 ani.  

 

Leu Olga. Întrebarea dată nu ţine cont de domeniul dezvoltat în articol.

30.10.2013, 17:43

Buna seara eu am o intrebare , cind se calculeaza concediul anual , din ce considerente se calculeaza?????

doinita
30.10.2013, 15:58

Buna, va rog mult sa-mi raspunda cineva la urmatoarea intrebare: am iesit in concediul de maternitate cu 1 copil, la virsta de 1 an al copilului am fost rechemata la munca pe0.75, (asa am inteles) , adica beneficiam in continuare de indemnizatie. la virsta copilului de 2.5 ani am demisionat. imediat din luna aprilie 2013 am aplicat la Oficiul Fortei de Munca si beneficiez de indemnizatie de somaj timp de 9 luni. la moment sunt insarcinata cu al 2 copil in 3 luni. Intrebarea este daca mai pot primi in continuare indemnizatie pt 1 copil, si ce se va intimpla cu al 2 copil? (unde am lucrat, din HR mi-au zis ca chiar daca m-am concediat oricum pot beneficia de indemnizatie pt 1 copil pina la virsta de 3 ani deoarece am lucrat in timpul concediului de maternitate). nu as dori sa ma trezesc la un moment dat ca trebuie sa intorc banii la CNAS inapoi pe o perioada de 10 luni. Mersi mult tuturor.

30.10.2013, 15:20

Vio-ela. Îndemnizaţia de maternitate este achitată de către companie, dar această sumă i se restituie mai tîrziu, treptat de către fondul de stat.

 

Valentina. Citiţi articolul. În ultimul capitol se descrie cu exemple cum se fac calculele pentru îndemnizaţie. În baza mediei venitului din ultimele 6 luni ((luna1 luna2 luna3 luna4 luna5 luna6):6=venitul mediu) se calculează îndemnizaţia pentru 126 zile de concediu (140 zile în cazul naşterii complicate), aproximativ 4 luni.

 

Livia. Nu piedeţi dreptul la îndemnizaţie dacă în ultimele 6 luni anterioare concediului aveţi venit asigurat, măcar o lună. Cînd primiţi certificatul medical mergeţi cu el la contabilitatea instituţiei la care va fi carnetul de muncă şi dacă e cazul prezentaţi certificatul cu venitul obţinut la cealaltă instituţie. Dacă puteţi să continuaţi munca la instituţia de stat prin cumul sau la universitate să prezentaţi doar copia carnetului de muncă, atunci nu va apărea nici o problemă. Cel mai bine ar fi să vă consultaţi cu contabilităţile din ambele instituţii.

 

Tatiana. Vă puteţi angaja, dar asta poate afecta îndemnizaţia. Dacă reveniţi pe normă întreagă pierdeţi dreptul la îndemnizaţie şi trebuie numaidecît să anunţaţi organele CNAS. Dacă vă angajaţi pe normă parţială atunci la fel anunţaţi CNAS prezentînd copia contractului și/sau extras din ordinul de angajare pe normă parţială - în aşa caz vă păstraţi îndemnizaţia lunară.

 

Vera. O să primiţi îndemnizaţia lunară ca persoană asigurată doar atîta timp cît sunteţi angajată. Odată cu demisionarea trebuie numaidecît să anunţaţi organele CNAS, iar în continuare ve-ţi primi cîte 300 lei timp de 1,5 ani.

 

Vladimir. Din păcate, dacă soţia nu revine la servici pînă la concediul de maternitate - nu va primi îndemnizaţia de maternitate, iar cea lunară i se va oferi ca şomer cîte 300 lei/1,5 ani (ca persoana angajată dar nu şi asigurată). Nici solicitarea îndemnizaţiei de la serviciul dvs nu e posibilă deoarece soţia este totuşi angajată. În acest caz vă recomandăm ca în ultimele 6 luni anterioare concediului soţia să iasă la serviciu (sau măcar cîteva luni din cele 6). Ca rezultat îndemnizaţiile se vor calcula din venitul obţinut în lunile respective şi se vor oferi ca în cazul primului copil.

Vladimir
29.10.2013, 22:22

Bună seara! răspundeţimi la o aşa o întrebare soţia mea se află în concediu de îngrijire a copilului de la 3-6 ani acum este însărcinată cu al doilea copil a 10-a săptămînă este angajată oficial la serviciu cu stagiua de aproape 10 ani de serviciu, după expirarea concediului de maternitate 1-3 ani a eşit şi a lucrat 4 luni apoi din diferite motive nu reuşea cu copilul şi la serviciu şi a depus după 4 luni de serviciu o cerere de a pleca în concediul de îngrijire a copilului de la 3-6 ani acum nu ştim cum să procedăm, daţine un sfat vă rog frumos.

 

Vera
29.10.2013, 20:34

Buna seara!  Recent am iesit  in concediu de maternitate, dar fiind angajata pe o perioada determinata de timp (concediu de maternitate a unei angajate) mi se impune sa scriu cerere de demisie in cazul in care angajata respectiva revine la serviciu. Spuneti-mi, va rog, cum sa procedez? In astfel de situatie, indemnizatia lunara o voi primi 1,5ani sau timp de 3 ani? Multumesc anticipat!!!


Tatiana
29.10.2013, 17:12

Buna seara. Imi puteti spune va rog... daca eu acum de la serviciul de baza sunt in concediu pentru ingrijirea copilului pe 3 ani, pot sa ma angajez la lucru prin cumul? E nevoie de anuntat organele de asistenta sociala despre acest fapt? Si acest lucru influenteaza in vreun fel plata indemnizatie lunare?

Livia
29.10.2013, 16:15

Daca ati putea sa ma ajutati cu un sfat!

Eu activez intr-o institutie de stat, recent am sustinut examenele la doctorat, la zi si am reusit... De aici mi-au spus ca trebuie sa prezint carnetul de munca la ei. Degraba trebuie sa ies in concediu de maternitate, eu pierd banii pentru concediul, daca ma eliberez de la locul de munca in favoarea studiilor de doctorat? Cum sa procedez in asemenea situatie, la cine sa ma adresez?

Valentina
29.10.2013, 14:24

Daca salariul meu oficial este de 1500 lei lunar cat va fi indemnizatia de maternitate?macar aproximativ, eu vad ca peste tot scrie ca se inmulteste cu 6 , iar fetele care le cunosc au primit salariul pentru 1 luna inmultit cu patru. Va multumesc din timp

vio-ela
29.10.2013, 13:18

Cine plateste angajatei concediul de maternitate? Firma angajatoare sau Casa de asigurari sociale?

Multumesc!

29.10.2013, 12:56

Eugenia. Conform art 29 al HG 108 din 03.02.2005 "Plata indemnizaţiilor se efectuează: după depunerea certificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă." Nu trebuie să prelungiţi contractul.

Lera Tudos Damian
29.10.2013, 12:54

Am si eu o intrebare.

Eu sunt somera, sotul meu lucreaza in domeniul IT, si respectiv vom primi indemnizatia de la el de la serviciu, dar in acelasi timp stiu ca in domeniul IT sunt alte reguli...ati putea va rog sa ma informati care sunt ele.

Va multumesc anticipat !!

Eugenia
29.10.2013, 12:21

Buna ziua. Va multumesc din timp pentru raspuns. Spuneti-mi va rog cind se achita indemnizatia de maternitate(sper ca asa se numeste, suma care se egaleaza cu ultimile 6 salarii) ?eu ies in concediu de maternitate la 2 decembrie, iar contractul este pina la 6 decembrie, trebuie prelungit contractul ca sa beneficiez de indemnizatie?

 

29.10.2013, 11:28

Svetlana. Da. La a 30-a săptămînă de sarcină prezentaţi în contabilitatea companiei certificatul medical, buletinul şi adeverinţa de căsătorie. Pentru mai multe detalii şi concretizări ar fi cazul să discutaţi cu contabilitatea.

svetlana
25.10.2013, 12:48

buna ziua. spuneti-mi va rog daca sotul a activat prin contract la Intreprinderea de Stat Aeroport pina astazi si tot astazi I.S. Aeroport a devenit SRL (privat) respectiv semnind alt contract de activare, voi putea primi in luna decembrie curent concediul de maternitate pe el in cazul in care sunt la intretinerea lui. Multumesc anticipat.

24.10.2013, 16:42

Amelia. Odată ce contractul expiră, automat vă pierdeţi drepturile de angajat. Drepturile se recuperează în caz că angajatorul prelungeşte contractul. Îndemnizaţia de maternitate se va calcula pe toată perioada concediului (140 zile), adică integral.

 

Leu Olga. Trebuie să vă adresaţi la primărie pentru a cere permisiune şi a stabili amplasarea viitoarei farmacii. La fel trebuie să obţineţi autorizaţie de funcţionare de la Ministerul Sănătăţii. Respectiv este necesar să întemeiaţi şi o societate comercială (ce are ca obiect de activitate comercializarea produselor farmaceutice şi a medicamentelor). 


   Conform Legii nr.1456-XII din 25.051993 cu privire la activitatea farmaceutică  la art.19:
alin. (5) - „Pentru înfiinţarea farmaciei se stabilesc normative demografice. Numărul de locuitori este dovedit prin adeverinţa eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. În municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3000 pînă la 4000 de locuitori ;

   Mai multe detalii le găsiţi în lege: Legii nr.1456-XII din 25.051993.

22.10.2013, 13:08

Salut!!Am o intrebare dar ea nu este la acest capitol , dar oricum daca stiti rasapunsul ma rog mult sa ma ajutati!!! Sunt farmacist shi as vrea sa deschid o farmacie , in sat, shi as dori sa intreb unde sa ma adresez cu aceasta intrebare , la primarie , sau in alta parte???? ms anticipat

Amelia
22.10.2013, 13:08

In cazul in care lucrez pe contract cu termen determinat iar termenul expira in timpul cind sunt in concediul de maternitate angajatorul are dreptul sa-mi ceara sa demisionez din propria initiativa, pe motiv ca termenul din contractul de munca a expirat? Iar plus la aceasta angajatorul cum tre sa-mi calculeze concediul de maternitate pina in ziua in care a expirat contractul sau  integral: spre exemplu concediul de maternitate incepe pe 10 mai iar pe 7 august expira contractul de munca, se calculeaza doar 89 zile, sau totusi 70+ 70 (nastere cu complicatii)?

Multumesc anticipat 

21.10.2013, 16:38

Alexandra. Concediul de maternitate, cît şi cel de întreţinere a copilului se include în vechimea în muncă, respectiv pentru această perioadă în carnetul de muncă nu se notează nimic.

 

Graur Olesea. În calitate de cetaţean al RM aveţi dreptul şi puteţi solicita aceste îndemnizaţii. Pentru asta mai întîi trebuie să înregistraţi copilul la Oficiul Stării Civile. Pentru mai multe detalii cititi articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova şi comentariile la el.

 

Leu Olga. Dacă nu aţi fost angajată (asigurată) înainte de naştere, atunci nu puteţi solicita îndemnizaţii calculate din salariu. 

18.10.2013, 19:11

dar eu sunt amgajata la stat cu contract nelimitat, copilu are 1an shi 4 luni pot sa imi iau concediu de ingrijire a copilului shi sa benificiezi de indemnizatii???? shi cite procente din salariu de baza?

18.10.2013, 16:55

Salut ,  In situatia in care am nascut copilul peste hotare , pot sa solicit indemniazia unica  si  intretinerea copilului  pe 1,5 ani, ? Sunt somera si necasatorita. ce este necesar sa fac pentru aceasta , si de ce documente am nevoie?

Va multumesc anticipat

Alexandra
18.10.2013, 14:59

Buna. As dori sa stiu ce notificari se face in carnetul de munca la acordarea concediului de maternitate si cel de ingrijire a copilul? si dacaa am trecut dintrun concediu in altul, adica cu al doilea copil?

18.10.2013, 14:32

Adriana Berari. Dacă eşti angajată temporar oficial, cu contract de muncă, atunci poţi beneficia de concediu de îngrijire a copilului ca persoană asigurată, numai că doar pe perioada cît contractul e valabil. Adică de îndată ce contractul expiră devii automat şomer şi trebuie să anunţi organele CNAS ca să ţi se ofere indemnizaţia ca persoană neasigurată de 300 lei timp de pînă la 1,5 ani. Asta în caz că lucrezi pînă la ieşirea în concediul de maternitate. Dacă contractul expiră înainte de concediu, atunci de la naşterea copilului vei primi doar 300 lei lunar ca şomer.

 

Gutu Tina. Odată ce aţi depăşit termenul de 30 săptămîni oficial (în documente) vă aflaţi în concediu de maternitate. Faptul că aţi lucrat peste concediu a fost decizia dvs care trebuia să fie în comun acord cu administraţia/contabilitatea. Din păcate nu există nici un punct legislativ care v-ar ajuta în asemenea caz. Totuşi, vă recomandăm să solicitaţi ajutorul Inspecţiei Muncii la linia fierbinte 022499400  sau Ministerul Muncii 022269372. 

 

Leu Olga. Pentru ca să poţi primi îndemnizaţie ca persoană asigurată trebuie să fii angajată şi să achiţi contribuţii la stat pînă la ieşirea în concediul de maternitate şi respectiv naşterea copilului (riscul asigurat). În cazul dat nu puteţi solicita îndemnizaţia de întreţinere/creştere a copilului calculată din salariu, iar fiind asigurată (angajată) nu puteţi solicita nici îndemnizaţia oferită pentru şomeri (300 lei lunar timp de 1,5 ani).

 

18.10.2013, 7:54

Salut am si eu o intrebare in acest domeniu!!! Eu am un copil de 1 an shi 4 luni , cind am nascut eram studenta numai primeasem diploma , de aceia am stat 8 luni acasa , fara sa fiu angajata la serviciu , apoi mam angajat cind micuta avea 8 lunisoare , sunt angajata la stat , spunetimi va rog daca acum imi iau concediu de ingrijire a copilului mi se plateste indemnizatii8 , ????  cite procente din salariu?????

16.10.2013, 18:48

Buna seara, imi cer scuze de deranj, am asa o intrebare. eu de pe data de 07.10.2013 eu am in iesit in concediu de maternitate, insa la serviciu mai activez inca. acuma a aparut asa o problema ca contabilitatea nu doreste sa-mi achite salariu. intrebarea este au dreptul sa ma lase fara salariu sau fara concediu sau nu????Merci anticipat...

Adriana Berari
16.10.2013, 14:42

Spuneti-mi va rog daca am dreptul la concediu pentru ingrijirea copilului si indemnizatie, in cazul in care sunt angajata la un loc de lucru temporar vacant (doamna pe care o inlocuiesc este plecata in concediu pentru ingrijirea copilului).

16.10.2013, 12:29

Amanda. Contabilul ar trebui să primească. Totuşi, contactaţi medicul ce a eliberat documentul şi întrebaţi dacă poate să elibereze altul (cu toate că e de strictă evidenţă). Dacă nicidecum nu e posibil contabilul este obligat să-l primească. Pentru mai multe detalii puteţi contacta şi Ministerul Muncii la linia de consultanţă 022269372.

 

Liliana. Corect. Ne cerem scuze, din neatenţie s-a făcut o eroare în prezentarea informaţiei. Cei de la CNAS au dreptate - se dublează îndemnizaţiile: unică la naştere şi de creştere/întreţinere a copilului. Îndemnizaţia de maternitate se calculează ca pentru o sarcină unică doar că pe o perioadă mai mare a concediului (140 zile).

 

Victoria Curca. Doar dacă vă eliberaţi de la serviciu şi la depunerea documentelor vă veţi prezenta ca şomer. Dar în asemenea caz pierdeţi dreptul de a primi îndemnizaţia lunară ca persoană asigurată - calculată din salariu timp de 3 ani (ca şomer veţi primi 300 lei timp de 1,5 ani).

11.10.2013, 16:31

Buna!

Am asa o intrebare, care stie eu lucrez la o interprinde privata am un salariu oficial de 1700.

Sunt in luna a 7 si vreau sa es in decret. EU pot sa es de pe decretul sotului care are un salariu oficial de 5500 ?

Ori doar in cazul in care nu sunt inscrisa in cimpul muncii!

liliana
10.10.2013, 11:56

multumesc pentru raspunsul din data 25.09.2013, insa oricum am ramas cu senzatia ca nu e clara situatia, si anume- cum se face plata îndemnizaţiei de maternitate, adica in ce valoare se plateste  in cazul gemenilor- obisnuit sau dublu, caci sunt 2 copii?, deoarece cei de la CNAS mi-au zis ca indiferent daca este un singur copil sau gemeni plata se efectueaza ca pentru o singura sarcina- adica daca in mod normal pentru un singur copil reiesind din salariu imi iese suma totala spre plata- spre ex. 10.000 lei- atunci voi primi doar atat si nu 20.000 , cum ar fi cate 10.000 lei pentru fiacare copil in parte? Insa din raspunsul Dvs. reiese ca trebuie sa fie achitata dublu. Este in vreo lege stipulat ceva pentru acest caz? multumesc anticipat


Amanda
8.10.2013, 14:08

Bună ziua! Am şi eu o întrebare... am primit certificatul medical pentru graviditate şi naştere, însă denumirea întreprinderii a fost scrisă incorect, mai precis un simbol, am fost la medicul de familie şi mi l-a rectificat, mi-a aplicat şi ştampila, însă contabilul nu mi-l acceptă, vrea unul nou fără corectări. Cum să procedez în aceasta situaţie? Vă mulţumesc anticipat.

8.10.2013, 12:55

Karina. Sigur. Se va calcula la fel din cele 3 salarii si vei primi timp de 3 ani, ca persoana asigurata.

 

Silaghi. Concediul de creştere/îngrijire expiră la vîrsta de 3 ani ai copilului. Daca totuşi şi după această vîrstă nu o să puteţi reveni la servici puteţi depune cerere pentru concediul neplătit 3-6 ani. După expirarea concediului, oricare ar fi el, puteţi scrie cerere de eliberare.

 

silaghi
8.10.2013, 11:38

Am lucrat din 2006 pana la nasterea primului copil pana in 2010.Cu o luna inainte de a expira concediul de cresterea copilului am nascut cel de-al doilea bebe.dar acum cand va expira concediul de cresterea copilului in 2014 nu am cu cine lasa pe cel mic ca sa ma pot intoarce la servici.Exista posibilitate de a prelungi concediul pana la varsta la care copilul cel mic ar fi apt pentru gradinita(3 ani).daca da cum se procedeaza.Si daca vreau sa-mi schimb locul de munca,dupa expirarea concediului de cresterea copilului pot sa-mi dau demisia sau sunt obligata mai intai sa lucrez 15 zile lucratoare ?

 

Karina
7.10.2013, 19:47

Dar voi primi si eu indemnizatie lunara inafara de concediu de maternitate.?

7.10.2013, 14:11

Veronika. Pentru calcularea indemnizaţiilor în calcul se vor lua doar lunile lucrate complet la ambele servicii. Media lunară se va face doar în baza acestor 4 luni. Nu e corect, dar nici nu se merită să se ia în calcul si lunile iulie - august (venitul de la serviciul prin cumul) asta doar va duce la micşorarea mediei.

   Dacă vreţi să vă păstraţi îndemnizaţia lunară puteţi reveni la servici doar pe norma parţială. Dacă se micşorează sau nu salariul - asta ţine de regulamentul intern al companiei.

 

Carp Olga. Îndemnizaţia de maternitate (126 zile) se achită de către companie, dar aceşti bani îi sunt rambursaţi de către fondul de stat. Compania este obligată să achite aceste îndemnizaţii angajaţilor săi indiferent de situaţie.Îndemnizaţia unică la naştere şi cea lunară de creştere a copilului se achită direct din fondul asigurărilor sociale.

 

Tatiana. Îndemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se va achita pentru toate lunile de la naşterea copilului.

 

Tatiana M. Din păcate vaţi pierdut dreptul de a mai primi îndemnizaţiile ca persoană asigurată. Îndemnizaţie de maternitate (pt cele 126 zile) nu primiţi, iar îndemnizaţie lunară ca şomer: 300 lei timp de 1,5 ani. Îndemnizaţia unică la naştere va constitui 2900 lei (ca pentru al doilea copil).

 

Ana L. Veţi primi îndemnizaţiile ca persoană asigurată dacă ve-ţi naşte al doilea copil fiind în concediu cu primul copil (pînă la 3 ani). Îndemnizaţiile lunare le ve-ţi primi pentru ambii pînă la vîrsta de 3 ani a fiecăruia.

 

Karina. Da. Calculele se vor face din cele 3 luni lucrate complet.

Karina
6.10.2013, 1:14

Buna seara...am si eu o intrebare..daca lucrez doar de o luna...si cind voi implini 30 de spatamini o sa am 3 luni lucrate,,atunci beneficiez de concediu de maternitate  sau nu?

Ana L.
3.10.2013, 19:37

Buna .Am si eu o intrbare...daca sunt in concediu de maternitate de la prima sarcina si acum sunt insarcinata cu a doua sarcina mi se achita din nou concediu de maternitate de la serviciu?...si de la CNAS o sa mi se achite o sa mi se achite indemnizatia pentru ambii copii sau doar pe al doilea?

multumesc anticipat

Tatiana M.
3.10.2013, 19:28

Buna.Rog  sa ma  ajutati cu  asa intrebare: la moment sunt in concediu de ingrijire a copilului pana  la 6 ani,( am iesit in 2008 aprilie) copilul are acum 5 ani si sunt insarcinata cu al 2 copil, la serviciu nu am mai iesit( am lucrat la  stat),se mai  achita  indemnizatiile   si la  a doua  sarcina la fel ca  prima?Voi putea primi lunar indemnizatii pentru ingrijirea copilului?

Tatiana
3.10.2013, 15:06

Salut. Am iesit in concediu de maternitate de la serviciu. Puteti sa-mi spune-ti va rog mult, daca eu am nascut pe 15 mai, iar certificatul de decret finiseaza pe 17 iulie... din care luna imi va fi achitata indemnizatia: din mai (de cind am nascut) sau din iulie (cind se implinesc cele 126 zile platite de intreprindere)?

2.10.2013, 15:12

buna. am o intrebare.  daca sunt angajata mai mult de 6 luni la un loc de munca, si la 30 saptamini voi iesi in concediu de maternitate, cine imi va achita concediu prenatal si postnatal (126 zile), firma la care lucrez sau din fondul asigurarilor sociale?

si pe parcursul celor 3 ani care voi sta acasa cu copilul cine va achita indemnizatia lunara firma la care lucrez sau statul?

firma la care lucrez nu e chiar atit de mare, dar are acuma niste probleme financiare cu clientii, si activitatea nusi va opri dar mie teama ca nu vor avea de unde sa achite indemnizatia si concediul de maternitate... este posibil si asa ceva? sau ei sunt obligati sa achite? 

Veronika
1.10.2013, 13:27

Pe 01.11.13 voi implini 30 saptamini de sarcina, respectiv mi se va elibera certificatul medical, pe care il voi prezenta la locul de munca de baza. Pe linga locul de baza activez si prin cumul, pe o perioada nedeterminata. La locul de baza din 6 luni premergatoare riscului (mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie) am lucrate 4 complet: de la 27.07.13-13.08.13 am fost in concediu anual de odihna, respectiv aceste 2 luni nu vor fi luate in calcul, sau se vor lua in calcul cu salariul de la  locul de munca prin cumul, dat fiind faptul ca acolo am activat fara concediu. (In legislatie unde e stipulat aceasta, in practica de obicei se conduc de lunile lucrate la locul de munca de baza, indiferent daca prin cumul s-au lucrat lunile integral). Ex. Mai, Iunie, Septembrie, Octombrie 3000 lei de baza + 840 cumul

Iulie 0+840  August 0+840, se vor lua in calcul si suma de 1680 clei, sau doar ptr 4 luni: 15 360 lei.

A doua intrebare este: pe parcursul a 3 ani de la nastere, pot continua sa activez prin cumul, cu salariu intreg, cu pastrarea indemnizatiei de maternitate? sau este obligatorie miscorarea salariului pentru reducerea timpului de munca?

Multumesc ptr rapuns.

30.09.2013, 15:28

Gutu Tina. Cocediul se eliberează strict de la 30 săptămîni de sarcină, adică cînd primiţi certificatul medical - indiferent dacă contonuaţi să activaţi în cîmpul muncii s-au vă stăpîniţi acasă. Conform pnct. 29 al HG 108 din 03.02.2005 "Plata indemnizaţiei se efectuează după depunerea certificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă".  În rezultat în prima lună de concediu ve-ţi primi îndemnizaţia de maternitate (întreaga sumă) şi salariul. În continuare salariul pentru lunile care se vor lucra.

30.09.2013, 14:46

Buna ziua, am asa o intrebare....eu pe 7 octombrie trebuie sa ies in concediu de maternitate.....si miau propus sa mai activez la serviciu pina in decembrie.....Intrebarea mea este....in acest caz eu beneficiez si de concediu si de salariu????sau concediu sal prezint mai tirziu la serviciu???

Merci mult!!!

27.09.2013, 11:13

Rosca Maricica. Aceste informatii le gasiti in lege: HG 108 din 03.02.2005.

25.09.2013, 17:29

mersi mult re raspuns ,dar unde as putea gasi aceste informatii in caz contrar daca va fi nevoie poate cunoasteti vreun sait online unde se poate de vizualizat,............

25.09.2013, 15:37

Liliana. 1. Toate plaţile (îndemnizaţia de îngrijire a copilului, îndemnizaţia unică la naştere) se fac în valoare dublă, pentru fiecare copil în parte. 2. Se acordă concediul de maternitate pe un termen de 140 zile - naştere complicată şi/sau gemelară.

 

Roşca Maricica. Dacă în perioada celor 6 luni anterioare concediului de maternitate femeia a stat în concediu medical şi/sau concediu ordinar, atunci lunile de concediu se exclud din calcul ca fiind lipse motivate (nu conteaza daca s-a stat în concediu jumate sau luna întragă). Adică se ia venitul total obţinut doar pe lunile lucrate complet şi se află media împărţind la nr acestor luni (nu 6 luni, ci nr de luni complete). Asta nu afectează nicidecum îndemnizaţia. Doar un minus poate fi presupus: dacă ai lucrat aceste luni parţial şi ai primit venituri maxime (mai mari ca lunile complete) şi ele nu se includ în calcul - dar aşa cazuri sunt foarte rare.

 

Barba Olesea. Liber te poţi concedia. Dar în asemenea caz îţi pierzi dreptul de a mai primi îndemnizaţia de întreţinere a copilului ca 30% din salariu timp de 3 ani. Odată cu eliberarea din funcţie trebuie să anunţi CNAS că nu mai eşti asigurată prezentînd extrasul ordinului de eliberare sau copia carnetului de muncă. Odată ce devii şomer ai dreptul la îndemnizaţia lunară în valoare de 300 lei timp de 1,5 ani.

 

Tatiana Spac. Îndemnizaţia pentru concediul de maternitate va fi calculată în baza salariului tarifar (de funcţie - care este prezentat în contract).

 

Eugenia. Da, veţi primi atît îndemnizaţia de maternitate cît şi cea lunară de întreţinere a copilului timp de 3 ani. Se vor calcula în baza salariului tarifar/de funcţie. Soţul nu poate beneficia de îndemnizaţia pentru concediul de maternitate deoarece nu sunteţi la întreţinerea lui odată ce sunteţi încadrată în cîmpul muncii.

Eugenia
24.09.2013, 11:57

Buna ziua, spuneti-mi va rog, daca acum ma aflu in concediul de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani, acum copilul are 2 ani si sunt insarcinata cu al doilea, adica o sa fiu inca in concediu cind voi naste, vreau sa aflu despre concediul de maternitate voi benificia, daca se ia in calcul ultimele 6 luni de activitate in munca.? si daca poate in acest caz sa ia concediul de maternitate sotul care e incadrat in munca?

23.09.2013, 17:03

asi dori sa aflu cum asami fie calculat concediu de maternitate?Eu lucrez de 2 ani sunt insarcinata de 20 saptamini din motive de sanatate toata sarcina am sa ma aflu pe foaie de bola.cum asami calculeze daca din cele 6 luni care se calculeaza nu am nici o luna dea intregu lucrata

20.09.2013, 18:50

As vrea sa aflu daca in cazul ca sunt in concediu de maternitate si am hotarit sa ma liberez din propria initiativa, as putea s-o fac? Si ce trebuie sa prezint la CNAS?

20.09.2013, 17:41

buna,sunt noua pe aici sias dori sa va adresez o intrebare daca ma puteti ajuta .in luna iulie pe 14 zile am fost in concediu ,iar dupa calculele medicului mi sa zis ca prin decembrie voi iesi in concediu de maternitate dar mai am concediu nefolosit de 23 de zile si ma gindeam sal iau in noiembrie el influienteaza cumva la calcularea indemnizatiilor sau el nu se ia in calcul caci din cele citite reese ca se iau in calcul ultimile 6 luni iar de exemplu ca voi lua concediul luna nu va fi pe intregime lucrata ,atunci cum se va calcula .iar buletinul medical influienteaza si el negativ asupra concediului de maternitate ....................cineva mia zis ca daca ai fost cumva pe buletin in perioada sarcinii atunci aceste indemnizatii nu se acita 100% ...............

Liliana
20.09.2013, 14:21

Buna ziua. As putea afla - 1-daca sunt insarcinata cu gemeni- plata concediul medical de maternitate  de 140 zile se face ca de obicei sau in valoare dubla (pentru ca sunt gemeni) ca si in cazul platii indemnizatiei unice si a indemnizatiei pt ingrijirea copilului?  -2- in cazul gemenilor si daca si nasterea este complicata- se adauga la 126 de zile doar 14 zile ca sa fie 140 sau 14+14, in total 126+14+14=154zile, adica 14 zile pentru gemeni si inca 14 zile pentru nastere complicata ? multumesc anticipat

17.09.2013, 10:20

Natalya M. Baza de calcul pentru cel de al doilea concediu de maternitate va constitui venitul asigurat obtinut pina la iesirea in concediu. Adica doar venitul obtinut de la serviciul prin cumul. De la locul de baza (din salariul tarifar) se calculeaza doar daca nu ai alte venituri oficiale pina la iesirea in concediul de maternitate.

In caz de nastere prin cezariana si alte nasteri naturale complicate se acorda 140 zile. Cereti de la medic un certificat si prezentati-l in contabilitatea companiei la care activati.

Depunerea documentelor la CTAS poate fi realizata in decurs de pina la 12 luni de la nasterea copilului, iar achitarea se face pentru toata perioada - incepind cu prima zi de viata.

 

Tatiana. Conform art. 125 al Codului Muncii "Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la art.124 alin.(1), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului." Indemnizatia unica se acorda fiecarei mame, indiferent daca este asigurata sau nu. Conform HG1478 din 15.11.2002 sunt inaintate urmatoarele conditii:

"1) Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:
    a) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
    b) mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
    c) cu condiţia că copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile;
    d) cu condiţia că a fost solicitată cel tîrziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;
"

 

Ana Maria. In asemenea caz ar fi bine sa discutati cu administratia despre prelungirea contractului. Odata ce expira, va pierdeti dreptul de a mai primi indemnizatia lunara de intretinere a copilului ca persoana angajata (calculata din venit si primita 3 ani).

Conform pnct 3 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată determinată, dreptul la indemnizaţie încetează la data expirării termenului contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate." Adica, daca totusi contractul nu va fi prelungit aveti dreptul sa primiti de la servici indemnizatia de maternitate, iar de la CNAS indemnizatia unica si indemnizatia lunara ca somer in valoare de 300 lei timp de 1,5 ani.

 

ana maria
16.09.2013, 15:44

Buna ziua,cu o intrebare va  deranjez,sunt insarcinata in 17 saptamani,data nasterii ar fii undeva pe la sf lunii februarie 2014.In prezent sunt angajata cu contract de munca pe perioada determinata(2 ani) care expira pe 26 decembrie 2013.Intrebarea mea este....ce pot sa fac in situatia aceasta?Propiuzis si daca as iesi cu risc maternal la inceputul lunii decembrie,asigurata as fii doar pana in 26 decembrie,nu?Va multumesc anticipat.O zi buna!

Tatiana
16.09.2013, 15:25

buna ziua! spuneti-mi va rog eu prin luna ianuarie-februarie 2014 voi iesi in concediu de maternitate,dar ce voi face cu concediul sindical pe 2014 de la serviciu si cum mi se va acorda ajutorul material?si cu privire la indemnizatia unica,se acorda daca sunt angajata?mersi mult.

Natalia M.
7.09.2013, 10:48

Buna ziua, spuneti-mi va rog daca eu am nascut prin cezariana neplanificata, sau prin alte cuvinte am avut o nastere complicata, pot sa beneficiez de concediu de maternitate platit de 140 de zile in loc de 126 zile? dar daca deja mi-au achitat concediul de maternitate? daca da, atunci cum as putea beneficia de el, trebuie sa prezint vre-un document de la maternitate ca a fost o nastere complicata sau e de ajuns inscrierea din carnetul medical? si inca o intrebare cind trebuie de depus cererea la CNAS pentru indemnizatia unica la nastere si cea lunara?

Va multumesc anticipat

Natalya
5.09.2013, 16:39

Buna ziua! Vreau sa mi explicati care va fi baza de calcul pentru concediu de materinitate daca la locul de baza sunt in concediu de ingrigire a copilului pina la virsta de 3 ani, care expira la 29 octombrie 2013 si tot odata sunt angajata prin cumul pe o perioada determinata pina la 31 octombrie 2013, acum am 32 de saptamini de sarcina si am trimis buletinul medical la locul de baza. Din cele explicate mai jos, am inteles ca se pot lua in consideratie  veniturile prin cumul si cele de la locul de baza chiar daca sunt in concediu de ingrijire a copilului.

Daca nasterea va fi prin cezariana se vor acorda 126 de zile sau 140 de zile concediu de maternitate? In ce cazuri se acorda 140 de zile si cind se deschide buletinul?

Multumesc anticipat!

5.09.2013, 14:53

Tatiana B. Ve-ti primi atit indemnizatia de maternitate cit si indemnizatia lunara de crestere a copilului timp de 3 ani. Cum se calculeaza cit si multe alte detalii gasiti in comentarii. Aceasta intrebare a fost discutata de foarte multe ori.

 

Moldova Victoria. Doar daca va concediati pina la iesirea in concediul de maternitate.

 

Gorobivschi Doinita. Vei putea primi indemnizatia de maternitate de la serviciul sotului daca la ziua iesirii in concediu nu vei mai fi angajata. Daca sanatatea iti permite si doresti sigur ca poti lucra pina la acea zi (a 30-a saptamina de sarcina). In acest caz vei avea de pierdut in cazul indemnizatiei lunare care ti se va achita ca somer - cite 300 lei timp de 1,5 ani.

 

Eugen. 1. Nu. Puteti lucra in continuare. Dar daca doriti sa ajutati sotia, puteti solicita de la servici concediu de odihna -  conform art. 116 al Codului Muncii "Salariaţilor ale căror soţii se află în concediu de maternitate li se acordă, în baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual concomitent cu concediul soţiilor." 2. Dupa ce sotia va primi certificatul medical, puteti deja sa prezentati setul de documente la firma.

 

Eugen
4.09.2013, 17:52

Buna. 1. Sotia este la intretinerea mea. Concediul Medical il solicit  pe numele meu al Sotului (cele 126 zile) . Voi fi inpus eu oare de companie sa stau cele 4 luni acasa (concediu)....?

2. Concediul se ACORDA începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, Totusi cind Eu il ca pot Solicita (cind depun Cererea propriuzisa prin care instiintez totodata Firma).Merci

4.09.2013, 17:20

Buna, ajutatima varog, sunt insarcinata, in a 5 saptamina, la moment lucrez dar am scris cerere de eliberare, ca nieam mutat cu traiu si imi este departe. Si mieam gasit si in alta parte mai aproape,  si am aflat saptamina trecuta ca is insarcinata, Salariu la mine e micut, si dorim ca sotul sa eie decretu, daca eu am sa lucrezi vo citeva luni si o sa ma eliberez, o sai plateasca sotul decretu, sau cum  va fi, nustiu ce sa fac sa ma aranjez din nou la serviciu sau sa stau acasa, as vrea sami gasesc pe vo jumate de an ceva neoficial, Ca sa nam problemem si cind ma voi pune la evidenta,

4.09.2013, 16:46

Buna, pot lua concediu de maternitate de la locul de munca a sotului daca eu sunt angajata cu un salariu mizer? Multumesc anticipat.

tatiana b.
3.09.2013, 16:09

buna
am o intrebare : acum sunt in concediu de maternitate de aproape 2 ani si acum iarasi sunt insarcinata cu al doilea copil, dupa nastere nu am iesit la serviciu. am aproape 30 saptamini, imi puteti spune dac o sa imi plateasca iarasi compania decretul si cum se calculeaza daca nu am lucrat in ultimile 6 luni???

3.09.2013, 15:08

Alina. Salariul de 1000 lei va constitui baza de calcul, adica media lunara. Insa pentru a determina indemnizatia este necesar de a determina perioada concediului de maternitate. Modelul de calcul il gasesti in articol.

 

Ela. Daca reveniti la servici trebuie numaidecit sa anuntati organele CNAS. Intorcindu-va pe norma intreaga, veti pierde dreptul de a mai primi indemnizatia lunara pentru cresterea copilului. In acest caz trebuie sa specificati in cerere ca o sa lucrati cu program redus. Cind se intocmeste ordinul, il semnati si o copie o prezentati la CNAS.

 

Inna. Nu poti calcula indemnizatia de maternitate doar in baza datelor enuntate de dvs. Trebuie de specificat salariul concret (+premii) pentru fiecare luna din ultimele 6 antecedente concediului. Daca aveti luni lucrate incomplet din motive intemeiate din aceste 6, atunci ele nu se includ in calcul. Se face media pentru aceste luni (luna1+luna2+luna3+luna4+luna5+luna6)/6. In baza mediei se calculeaza indemnizatia pentru fiecare luna de concediu. Adica trebuie de stiut care va fi perioada concediului. In articol au fost introduse 2 modele de a face calculele.

Inna
2.09.2013, 13:28

Asa si nu am inteles cum se calculeaza concediul de maternitate. Eu am un salariu de 5000 lei. Imi poate spune cineva care va fi concediul meu de maternitate?

ela
1.09.2013, 23:46

Buna  seara,am o intrebare la dumneavoastra,ma aflu in concediu de maternitate,copilul a implinit un an  si as dori sa revin  la serviciu,   ce privilegii am,(cite ore trebuie sa lucrez)

Alina
30.08.2013, 13:14

Buna ziua! Spuneti-mi, va rog, cit va constitui indemnizatia de maternitate, dc am lucrat doar o luna, salariul fiind 1000 lei? 

30.08.2013, 12:59

Mariana. Pentru a calcula indemnizatia trebuie de stiut salariul pentru fiecare luna din ultimele 6 antecedente concediului (pt indemnizatia de maternitate) si antecedente nasterii (pt indemnizatia lunara) plus premiile sau alte adaosuri pt aceste luni. Indemnizatia de maternitate se calculeaza in baza perioadei de acordare a concediului - model de calcul vezi in primul comentariu pentru acest articol (jos). Citeste articolul si comentariile si totul iti va fi clar. In cazul indemnizatiei de maternitate gasesti info in Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

 

Liuba. Sigur ca va puteti angaja. Principalul ca ultimele 6 luni pina la concediu sa fie lucrate oficial.

 

Gianina. Aveti dreptul la indemnizatia de crestere a copilului. In lege se specifica ca timp de pina la 12 luni se pot depune documentele pentru solicitarea indemnizatiei (mai revizuiti legea). Ce tine de perioada de munca, mama poate avea doar 1 luna lucrata pina la concediu ca oricum i se va calcula indemnizatia. Iata conform pnct. 41 al HG1478 din 15.11.2002 "Dacă persoana asigurată pînă la data stabilirii concediului de maternitate a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul este venitul asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral (după caz - 1 lună, 2, 3, 4, 5 luni) în perioada respectivă."

Concediul de odihna (lipsa motivata de la servici) nu se include in calculul indemnizatiilor. Media se va face din lunile lucrate integral din cele 6 antecedente concediului de maternitate. In practica asta nu afecteaza calculul.

 

Lilia. Indemnizatia unica (2600 daca e primul copil; 2900 pt fiecare al doilea) cit si cea lunara pentru ingrijirea copilului (300 lei timp de 1,5 ani) le ve-ti primi dvs. In calitate de somer puteti solicita achitarea indemnizatiei de maternitate de la serviciul sotului. Documentele ce trebuie sa le prezentati le gasiti in articol.

 

Elena elena. Concediul de maternitate (prenatal + postnatal) se ofera standard pentru fiecare la 30 de saptamini de sarcina. Respectiv, mai aveti timp sa luati si cealalta parte a concediului medical.

 

Laura. Contabila are dreptate. Statul impune o limitare la achitarea concediului de maternitate cu sume mari. Respectiv, se permite maximul de 5 salarii medii pe economie. In unele cazuri diferenta aceasta (in cazul dvs 20000 lei) este suportata de catre companie, dar asta depinde doar de regulamentul intern si intelegerea cu administratia. Problema e ca daca totusi compania se va decide sa achite acesti 20000 lei, atunci ei nu-i vor fi rambursati de catre stat.


Laura
28.08.2013, 13:03

Buna ziua. Referitor la calculul indemnizatiei pentru concediul de maternitate: in ultimele 6 luni antecedente concediului de maternitate am avut un venit oficial brut de >146.000 lei; media lunara reiesind circa 24.350 lei in ultimele 6 luni. Conform legislatiei ar trebui sa primesc circa 97.000 lei.
Insa contabila mi-a zis ca nu poate achita toata suma intrucat CNAS impune o limita de 5 salariu medii pe economie, care in 2013 ar fi stabilita la 3850 lei. 
Rezulta ca indemnizatia pt concediul de maternitate este: 5x38250= 19.250 x 4 luni (aproximativ) = 77.000.
Este corect acest calcul? Ce se intampla cu diferenta de 20.000 lei? la ce servesc salarii oficiale mari cu plata impozitelor si taxelor daca intr-un final statul impune limite??? Va multumesc pentru un eventual raspuns.   

 

27.08.2013, 21:12

Buna ziua...sunt insarcinata in 19 saptamani...pana in momentul de fata am avut 47 de zile de concediu medical...teoretic ar trebui sa mai am inca 43 de zile de concediu medical ca sa fac cele 90 de zile....daca as lua si cele 43 de zile de medical cand as putea iesi in prenatal....sau cum se calculeaza?va multumesc

Lilia
26.08.2013, 13:24

Buna ziua. Din comentariile citite,raspunsul la intrebarea mea l-am gasit partial. Va rog sa ma ajutati. Sunt insarcinata si in cazul in care sunt somera respectiv nu sunt persoana asigurata, indemnizatia unica de maternitate o poate primi sotul de la servici prezentind actele necesare. Dar indemnizatia lunara pentru ingrijire a copilului? Eu, ca pers neasigurata voi primi indemnizatia- suma minimala stabilita pe perioada de 1,5 ani? Multumesc anticipat.

Gianina
26.08.2013, 11:57

Buna ziua. In primul rand vreau sa va multumesc pentru raspunsul dat (in data de 5.08.2013), insa nu am reusit sa inteleg in ceea ce priveste concediul de crestere copil. Eu din ce am citit din lege, am inteles ca nu pot beneficia de concediul de crestere copil pentru ca ar fi trebuit sa am lucrate 12 luni anterioare nasterii, dar din raspunsul primit de la d-voastra, se pare ca as putea totusi beneficia si de acest concediu. Eu lucrez in regula de la sfarsitul lunii noiembrie. Si cum nasterea ar fi la inceput de octombrie nu se indeplinesc conditiile (12 luni lucrate anterior nasterii). Va rog mult sa ma lamuriti in aceasta privinta pentru a sti ce trebuie sa fac.

O alta intrebare ar fi daca iau mai intai concediul de odihna si apoi intru in concediul de maternitate, cum se calculeaza indemnizatia? Se iau in calcul doar zilele lucrate anterior concediului de odihna sau este inclusa in calcul si perioada acestui concediu? Se poate micsora (ca si asa e mica avand in vedere contractul part-time)?

Sper ca am reusit sa ma fac inteleasa cu privire la neclaritatile pe care le am.

Va multumesc anticipat!

Liuba.
23.08.2013, 9:01

Buna ziua !imi puteti spune va rog ,iata eu lucrez la o intrprindere de vre-o 2 ani fara sa fiu angajata legal,acum am aflat ca sunt insarcinata se poate sa ma angajez ca sa pot primi si eu decret?multumesc.

Mariana
21.08.2013, 15:47

Buna ziua!imi spuneti va rog daka nu e greu iata de exemplu sotul meu are salariul 1500 lei,kare va fi indemnizatia si lunar kit se va akita.va multumesk)))

natalia
21.08.2013, 14:34

da care medic decide de a lprlungi concediul de maternitate acela care a primit nasterea sau medicul de familie

20.08.2013, 16:11

Gutu Tina. Îndemnizaţia de maternitate se va calcula din ultimele 6 luni antecedente concediului de maternitate. În caz că careva luni din ele sunt lucrate incomplet din motive întemeiate (în acest caz concediu de odihna sau medical în lunile iunie-august), atunci ele sunt eliminate din calcul şi se lasă doar lunile lucrate complet din cele 6.

 

Diana. Vă rugăm să citiţi articolul. În ultimul abzaţ găsiţi toate documentele ce trebuie să le prezentaţi la serviciul soţului în a 30-a săptămînă de sarcină (cînd primiţi certificatul medical). Soţul va primi şi salariul şi îndemnizaţia.

 

Livia. "sa ies iar la serviciu" - din aceste cuvinte se constată că sunteţi persoană angajată/asigurată şi deci nu puteţi solicita acordarea îndemnizaţiei de la serviciul soţului (! doar în caz că te concediezi pînă la ieşirea în concediu). Dacă eşti persoană angajată/asigurată (ai lucrat înainte de prima naştere) şi ieşi în cel de-al doilea concediu de maternitate fiind în concediul de îngrijire a copilului, atunci în cea de-a 30-a săptămînă de sarcină vei depune documentele enumerate în articol în contabilitatea companiei. Îndemnizaţia se va calcula din salariul tarifar/de funcţie. Conf. HG 108 din 03.02.2005 "În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului."

 

Ana. Din ultimele 6 luni se vor include în calcul doar lunile lucrate complet. Concediul medical se consideră o lipsă motivată de la servici şi luna/lunile de concediu sunt automat excluse din calcul. Conf. art 23 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul în care lunile luate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă."

 

Natalia. Dacă naşterea a fost complicată sau nu o poate spune doar medicul după mai multe criterii şi în mare parte starea postnatală a mamei. Adică medicul poate decide dacă trebuie prelungit concediul sau nu. 

Natalia
19.08.2013, 17:06

buna as vrea sa stiu ci nazul nasteri cu ventuza(vacum)buletinul sa prelungeste, si daca da unde terbuie sa ma adresez

ana
19.08.2013, 12:11

buna...as vrea sa imi oferiti o lamurire mai clara asupra unui aspect...peste 2 saptamini mi se acorda concediul de maternitate...insa acum sunt in concediu medical din cauza unor probleme de sanatate..as vrea sa stiu,cind se va calcula indemnizatia de maternitate se vor calcula ultimele 6 luni pina la concediul medical sau si concediul medical va fi luat in calcul?multumesc anticipat.

livia
17.08.2013, 14:38

buna ziua!

as vrea sa mi se explice cum decurge procedura de acordare a concediului de maternitate la locul de munca a sotului,in caz ca eu sunt in concediul de ingrijire a primului copil si nu reusesc sa ies iar la serviciu.eu sunt in 27 saptam. dar primul copil are abia 1 an..multumesc anticipat

Diana
17.08.2013, 11:50

Buna ziua,imi spuneti va rog,sunt insarcinata,serviciu nu am adika sunt somera,as dori sa-mi iau concediul de maternitate de la sot de la serviciu,imi puteti explica care sunt pasii,si cel mai tare ma intereseaza,sotul va primi doar concedialele sau salariul si plus concedialele?mersi anticipat

16.08.2013, 21:44

Buna seara! Am si eu o intrebare! Sunt insarcinata in a 21-a saptamina, prin octombrie trebuie sa ies in concediu de maternitate. Am fost in concediu in luna iunie- iulia si in luna august pe data de 6 am iesit la servicu. Cum o sa se calculeze concret concediul de maternitate! Merci mult anticipat!

8.08.2013, 14:51

Maria. In cazul concediului neplatit de crestere/ingrijire a copilului 3-6 ani femeia isi pastreaza postura de persoana angajata, dar nu si asigurata. Dar pot beneficia de indemnizatii doar persoanele asigurate. Daca nu reveniti la munca inainte de concediu, atunci nu veti primi nimic. In acest caz va recomandam sa va intoarceti la servici pentru cel putin o zi (daca va puteti intelege cu contabilitatea), restul lipselor inainte sau pina la concediul de maternitate fiind motivate prin concediu medical.

 

Ana. Odata ce sunteti in concediul neplatit de ingrijire a copilului 3-6 ani si nu reveniti la servici pina la al 2 concediu de maternitate, atunci va pierdeti dreptul la indemnizatia de maternitate (se calculeaza din salariul de functie doar daca va aflati in concediul de pina la 3 ani). Puteti renunta cind doriti la propriul serviciu, principalul ca in a 30 saptamina - la depunerea documentelor sa nu mai fiti deja angajata. Nu e deloc tirziu!

 

Irina. Cred ca vorbiti de concediul de maternitate de 126 zile (concediu prenatal se considera primele 76 zile - pina la nastere - cititi mai intii articolul). Nu e necesar sa includeti si somajul deoarece va micsora media venitului obtinut pentru ultimele 6 luni. Media se va face din cele 3 luni lucrate complet la servici. Model de calcul vezi in primul comentariu pentru acest articol.

 

Cristina. Actele se depun doar la 30 de saptamini cind primiti si certificatul medical. Mai tirziu nu e posibil. Ar fi cazul sa discutati cu contabilitatea de la serviciul sotului. Doar contabilul poate decide daca e posibil de facut ceva sau nu. Mult succes!

 

Elena. In asa situatie trebuie numaidecit sa anunti angajatorii ca esti insarcinata. Daca ti se ofera un statut ce va cere mai muta implicare fizica si stres, atunci ar fi cazul sa aminati aceasta crestere dupa concediu.

elena
8.08.2013, 11:08

buna din nou. m-am angajat luna iulie 2013 , vestea cea Mare am aflat- tot cam atunci . deci in concediu o sa ies la 7 luni  de la lucru . ideea este ca dupa 6 luni lucrate aici mi se ofera un alt statut in cadrul intrepinderii!!! sincer haber n-am ce o sa iasa si cum cel mai important ca eu si bebe al meu sa fim bine.

Cristina
8.08.2013, 10:40

Eu sunt somera, si as dori ca concediul de maternitate sa fie luat de sot, dar avem o problema sotul activeaza de numai 3 luni.Si as vrea sa aflu prin intermediul dvs daca se permite de depus actele dupa nastere? Sotul va implini 6 luni atunci cind va trebui sa nasc .Spuneti-mi va rog ce se poate de intreprins in acest caz? 

Irina
7.08.2013, 12:07

Buna ziua!

Va rog sa ma ajutati si pe mine daca se poate...

Cum se calculeaza concediu prenatal? Stiu ca se face o medie a celor 6 luni precedente concediului, dar eu 3 luni jumate am fost angajata si 2 luni jumate am fost in somaj...Se calculeaza si somajul? Mai exact 2 luni jumate am luat 375 iar 3 luni jumate 720lei. Concediu prenatal a durat din 16 august pana in 20 noiembrie. Va multumesc mult !

ana
7.08.2013, 0:12

Buna ziua va rog sa ma ajutati la aceasta intrebare cu un raspuns va voi fi foarte recunoscatoare. La moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului de la 3-6 ani si sunt insarcinata in a 5 luna,la serviciu mi-au spus ca concediul meu de maternitate va fi calculat dupa salariul brut,evident ca voi primi o suma destul de mica. Sotul meu are un salariu destul de bun... as putea eu sa renunt la serviciul meu acum ca sa pot primi la 30 de saptamini concediu de maternitate de la locul de munca a  sotului? Daca nu este tirziu pentru aceasta?

Maria
6.08.2013, 13:05

Buna ziua v-a rog sa ma ajutati cu un raspuns.  Sunt atestata militar si la  moment ma aflu in concediu de ingrijire a copilului pina la 6 ani si sunt insarcinata iar. Pot eu benificia de concediu de maternitate platit la serviciu?Va multumesc anticipat.

6.08.2013, 8:12

Ana. Indemnizatia de maternitate se va calcula in baza venitului obtinut in ultimele 6 luni antecedente concediului. In acest caz doar august este luna lucrata complet (daca nu ai lipse). Septembrie este luna lucrata incomplet, iar celelalte sunt considerate ca lipsite motivat (concediu de intretinere a copilului). Deci in baza venitului obtinut in luna august se va calcula indemnizatia pentru cele 126 (140) zile de concediu de maternitate.

Ana
5.08.2013, 15:33

Buna ziua! Situatia mea e urmatoarea: Sunt angajata la un colegiu in functie de profesoara. Am plecat in concediu de maternitate in anul 2008.  In septembrie 2010  am revenit in functie, iar din septembrie 2011 am iesit in concediu (neplatit) de ingrijire a copilului de la 3 la 6 ani. De la 1 august 2013 m-am reangajat in colegiu, doar ca in functie de laborant, pe la mijlocul lui septembrie trebuind sa ies in concediu de maternitate. Intrebarea mea e urmatoarea: in ce baza mi se va calcula concediul de maternitate? 

5.08.2013, 15:13

Varica-S. 1. Concediul de maternitate se ofera in baza certificatului medical care se elibereaza doar în a 30-a saptamina de sarcina. Orice munca prestata dupa a 30-a saptamina se considera deja neoficiala daca a fost prezentat certificatul si oferit concediul. Calculul indemnizatiei de maternitate se face pentru 126 zile (140 zile la nasteri complicate sau cu mai multi copii).

2. Totul e corect. Daca la data iesirii in concediul de crestere/ingrijire a copilului deja contractul era expirat, atunci automat obtineti postura de somer si primiti indemnizatia in valoare de 300 lei pe o perioada de 1,5 ani. Din pacate asta e legea.

 

Gianina. Nu are importanta daca lucrati part time sau full time, indemnizatia se calculeaza în baza venitului obtinut oficial in ultimele 6 luni antecedente concediului de maternitate (aproximativ mai-octombrie). Modul de calcul il gasesti in primul comentariu (jos) pentru acest articol.

Ce tine de concediul de crestere/ingrijire a copilului - de ce nu va incadrati? Aveti dreptul sa solicitati concediul pentru o perioada de pina la 3 ani. Indemnizatia lunara se va calcula din venitul ultimelor 6 luni anterioare nasterii copilului. Daca venitul e foarte mic si se primeste o suma mai mica de 300 lei, atunci totusi suma se va rotungi la 300 si o ve-ti primi ca persoana angajata timp de 3 ani. Principalul sa va pastrati postura de angajat.

 

Natalia. In concediu de maternitate puteti iesi de la toate institutiile. Ce tine de indemnizatia de maternitate: in calitate de medic rezident (studii) se primeste bursa si nu salariu din care se achita contributiile la stat. In acest caz indemnizatia se va calcula din venitul obtinut in cele 2 spitale. Principalul e ca contractul sa nu expire pina la iesirea in concediu.

 

Stela. Conform  HG 108 din 03.02.2005 "Indemnizaţia de maternitate (cit si concediul de maternitate) se acordă, începînd cu săptămîna a 30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii - de 140 zile calendaristice." Daca ve-ti continua sa lucrati dupa iesirea in concediu, se va considera o munca neoficiala. Pentru executarea cererii privind stabilirea paternităţii, cu eliberarea certificatului de naştere gasiti informatii utile aici.

stela
5.08.2013, 7:58

buna.ziua.raspundeti-m i va rog la asa intrebare.sunt angajata in cimpul muncii la scoala in calitate de profesor.La inceputul lunii noiembrie implinesc 30 saptamini..iar pe 12-13ianuarie trebuie sa nasc, Cum se poate de procedat ca concediul de maternitate sa-l iau mai tirziu.Am inteles ca se poate de facut asa ceva. Si inca o intrebare,va rog.Nu sunt inscrisa cu tatal copilului,pot ca copilul sa-l scriu dupa el,i se va elibera certificat de nastere dupa familia tatalui copilului.

Natalia
1.08.2013, 19:45

Buna seara, sunt medic rezident. Fac rezidentiat in anestezie si terapie intensiva. Am fost angajata pe jumatate de salariu prin cumul la 2 spitale, durata de munca 1 an si 3 luni. Acum sunt insarcinata, eu am dreptul sa primesc concediu de maternitate de la aceste servicii, sau numai il voi primi de la universitate? 

Gianina
1.08.2013, 16:40

Buna ziua. Lucrez full time de mai mult timp, insa cu contact de munca part time din 29.11.2012, si la sfarsitul lunii octombrie ar trebui sa nasc. As dori sa stiu daca calculul indemnizatiei de maternitate difera pentru munca part time, fata de cel pentru norma intreaga. Pentru concediu de crestere a copilului nu ma incadrez (din ce am inteles) nici daca as lucra pana in ziua apropiata nasterii. Va multumesc anticipat!

1.08.2013, 15:58

Здравствуйте! 1) Можно в 30 недели беременности не брать декретный лист, а поработать еще пару недель? Если так можно, то с какого момента мне выплатят декрет - с момента когда возьму декретный лист или за все положенные 140 дней? 2) Я проработала в гос. учреждении 3 года и 2 месяца. Со мной был заключен срочный индивидуальный трудовой договор сроком на 1 год, который каждый год продлевался еще на год. После выхода в декрет мне выплатили все как положено. 31 декабря срок договора истек и, само собой, мне его больше не продлили и отпуск по уходу за ребенком никто не предоставил. При подаче заявления в Кассу социального страхования были предоставлены все необходимые документы на получение пособия, кроме приказа об отпуске по уходу за ребенком (выше написала почему его нет). В итоге мне назначили пособие размером 300 лей и всего на полтора года. Являются ли законными действия гос. учреждения и Кассы соц.страхования?

1.08.2013, 11:35

Elena. In dependenta pina cind va fi valabil contractul. Daca ve-ti lucra doar pina la concediul de maternitate atunci ve-ti primi indemnizatia de maternitate de la servici (principalul sa aveti careva luni lucrate din ultimele 6 pina la concediu). Indemnizatia de crestere/ingrijire primita ca persoana asigurata (se calculeaza din ultimele 6 luni antecedente nasterii si se ofera pina la 3 ani) vei primi doar pina cind contractul e valabil. Daca contractul expira in concediul de ingrijire a copilului, de la data expirarii deveniti somer si primiti deja doar 300 lei pina 1,5 ani. Pentru date mai concrete specificati cind expira contractul si ce virsta are sarcina.

elena
30.07.2013, 14:09

buna ziua. sunt anagajata cu contract limitat pe 1.5 ani si am aflat de curind VESTEA cea MARE spuneti-mi va rog cum ma afecteaza acesta si de ce pot beneficia? Va multumesc

30.07.2013, 9:54

Donica Mariana. Daca in timpul concediului de ingrijire a copilului ati revenit la munca, atunci de la serviciul prin cumul concediul de maternitate pentru a doua sarcina se va calcula din venitul obtinut in ultimele 6 luni antecedente concediului. Conform datelor oferite de Ministerul Muncii ve-ti primi indemnizatia de maternitate si de la serviciul de baza. Pentru asta va trebui sa prezentati in contabilitate certificatul medical (la 30 saptamini), certificatul ce atesta venitul primit la serviciul prin cumul. Mai multe detalii puteti obtine de la organele Ministerului Muncii la numarul 022269372 sau 022439796.

Donica Mariana
29.07.2013, 12:44

Buna ziua! va rog daca puteti sa ma ajutati, ma aflu in concediu de ingrijirea a copilului de 1 an si 9 luni si sunt insarcinata cu al doilea copil, in cazul dat mi se va calcula concediul de maternitate la locul de baza (caci ultimele 7 luni am activat prin cumul la o alta intreprindere)?

26.07.2013, 10:22

Catanoi Natalia. Media venitului se afla din salariile primite pentru ultimele 6 luni (2200; 2500; 2100; 5000; 5000; 5000) - doar cu conditia ca toate aceste luni sunt complet lucrate. In caz ca ai luni incomplete (din motive intemeiate) in acesta perioada, atunci media se va face doar din lunile lucrate complet.  (Conform pnct 23 al HG 108 din 03.02.2005 "În cazul în care lunile luate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă."). Calculele le face contabilitatea companiei in care activati. Modelul de calcul il gasesti in primul comentariu pentru acest articol (vezi jos).

 

Naty. Indemnizatia de maternitate o poate primi mama asigurata (angajata) sau sotul daca sotia e somera la data iesirii in concediul de maternitate. Pnct 1 al HG 108 din 03.02.2005 spune "Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale îl au asiguraţii sistemului public de asigurări sociale şi şomerii în perioada beneficierii de ajutor de şomaj ." Adica daca primesti ajutor de somaj pina la iesirea in concediu, atunci poti solicita sa ti se achite indemnizatia de maternitate.

Naty
25.07.2013, 21:16

Buna! am si eu o intrebare, daca imi puteti raspunde: sunt somera si peste o saptamina ies in condediul de maternitate cu al doilea copilas, pot eu beneficia de concediul de maternitate bazat pe salariul mamei mele soacre? daca da de ce acte am nevoie?

Multumesc mult!

catanoi natalia
25.07.2013, 18:37

Buna. Am vechiime in munca de 4 ani. Salariul de baza e 3500, din care se mai opresc si impozite. Si eu am primit asa salariu in ultimele 6 luni: 2200; 2500; 2100; 5000; 5000; si 5000. Se va calcula media acestor 6 luni sau din salariul de baza? Cine calculeaza contabila de la intreprindere sau cei de la CNAS? ( MERSI MULT)

25.07.2013, 17:09

Ludmila. Ca şi în cazul sarcinii cu un copil concediul de maternitate pentru sarcina gemelară se oferă la 30 de săptămîni. În cazul naşterii a doi copii concediul de maternitate se va oferi pe o perioada de 140 zile (standard 126 zile) şi îndemnizaţia se calculează la fel pentru aceasta perioada si pentru fiecare copil in parte. Adica primesti indemnizatie pentru ambii copii.

Ludmila
25.07.2013, 11:37

Buna ziua!Am si eu o intrebare,spuneti-mi va rog la ce termen sa acorda concediul de maternitate cu gemeni?si plata p-u concediul de maternitate se achita numai p-u 2 copii sau unul?Merci mult!!!

24.07.2013, 17:07

Maria. Pentru eliberarea ordinului de acordare a concediului de ingrijire a copilului trebuie sa prezentati in contabilitate cererea si certificatul de nastere a copilului. Data in cerere se scrie doar dupa prezentarea certificatului. Articolul 124. Codul Muncii - Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului se acorda "(2) În baza unei cereri scrise, persoanelor indicate la alin.(1), după expirarea concediului de maternitate, li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu achitarea indemnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat."

 

Bianca Rusu. Indemnizatia se calculeaza din venitul obtinut la servici in baza caruia se achita contributiile la stat. In cazul studiilor esti doar persoana asigurata si nu achiti contributii, deci nu ai cum sa soliciti indemnizatii (doar daca indeplinesti ca masterand o oarecare functie remunerabila in universitate).   

2. Vei primi indemnizatie si ea va avea ca baza de calcul venitul obtinut in ultimele 6 luni anterioare celei a 30-a saptamina de sarcina (cind oficial incepe concediul, indiferent daca ai mai lucrat).

3. Indemnizatie pe baza de studii nu se ofera. Ca angajat depui documentele enumerate in articol.

Bianca Rusu
23.07.2013, 13:32

As avea si eu rugamintea sa imi raspundeti la cateva intrebari :

1. lucrez cu contract de munca , part-time si sunt masteranda . Pot avea obtiunea de a alege  ca indemnizatia sa fie facuta pe baza de studii avand in vedere ca indeplinesc conditia ca studiile sa nu fie intrerupte ?

2.in cazul in care mi s-a acordat concediu prenatal doar in luna a 9-a de sarcina exista riscul ca sa nu pot beneficia de indemnizatia de maternitate ?

3. care sunt actele de care am nevoie pt indemnizatia de maternitate si cand trebuie depuse daca doresc sa optez pt indemnizatie pe baza de studii

Maria
23.07.2013, 10:39

Pentru ca sa se faca Ordin de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 3 ani, este suficient sa prezint la locul de munca certificatul medicla de constatare al nasterii, sau e obligatoriu adeverinta de nastere a copilului (deoarece nu vor sa.mi elibereze adeverinta de nastere pana nu ma casatoresc cu logodnicul meu). Multumesc anticipat

22.07.2013, 17:11

Natalia. Conform pnct 7, 3) al HG1478 din 15.11.2002 "Îndemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei se suspendă în cazul în care mama se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului şi se stabileşte tatălui neîncadrat în cîmpul muncii, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului. Această prevedere nu se extinde asupra taţilor care s-au angajat sau şi-au reluat munca în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu."  Adica poate primi tata indemnizatia lunara doar in caz ca te angajezi sau eşti prezentată ca incapabilă de a avea grijă de copil.

natalia
22.07.2013, 10:25

buna ziua  sunt insarcinata si ma aflu la intretinerea sotului(sunt somera),concediu medical lam luat de la locul de munka al sotului ,acum am asa o intrebare indemnizatia lunara putem so facem de la locul de munca al sotului?in caz acesta sotul poate sa stea si el acasa pe termen de 3 ani?d-ce la locul de munka al sotului au spus ca poate sa intocmeasca indemnizatia si sa stea acasa numai in cazul in care eu ma incadrez in cimpul muncii ??insa noi dorim sa sa intocmim indemnizatia si sa stam ambii acasa e cumva posibil?multumim

18.07.2013, 10:13

Viorica. Iti recomandam sa citesti comentariul plasat de Maria Lupasco plasat la data de 23.06.2013.

 

Maria. Iarna a durat 3 luni, pe cind in calculul pentru concediu se iau 6 luni anterioare. Din aceste luni daca ai una lucrata complet, atunci deja se poate depista indemnizatia. Daca totusi venitul in aceste luni lipseste din motive intemeiate atunci baza de calcul va fi salariul tarifar, adica cel stipulat in contract (1500 lei).

maria
17.07.2013, 8:42

Buna.AM si eu o  intrebare.Sunt insarcinata in 37 saptamini.certificatul medical lam prezentat firmei unde lucrez deja.concediul inca nu sa eliberat.Au si ei o scuza precum ca in cele 6 luni adiacente nu am lucrat stabil.adica eu am fost angazata legal.contractul indica suma de 1500 lei dar din cauza ca perioada de iarna nu a fost d elucru mie mi se zice nu se stie dince se va face calculul...Vreau sa ava intreb IN acest caz cind firma nu a avut venit de pe uirma mea sa zicem)..cum se face calcul concediului de maternitate.In schimb lucrez acum cind eu d el a30 saptamini sunt elberata pe concediul de maternitate dar continui s alucrez.in asa caz ei nu platesc deja impozit la stat..care e defapt rezolvarea..sau dreptate nu se gaseste pina la urma.mersi d eintelegere.

Viorica
16.07.2013, 22:25

Buna !!! Spuneti-mi va rog unde pot sa gasesc un pic de dreptate si eu..... sunt angajata a MAI si sunt insarcinata cu al doilea copil, orice vizita la medici sunt impusa sa o achit , fara bon de plata nu sunt primita pentru a face careva investigatii, la toate femeile insarcinate li se alibereaza polita de asigurare mi sa refuzat si asta pe perioada sarcinii, sotul la fel angajat al MAI, primul copil l-am crescut cu numai 300 lei lunar indemnizație si dintr-un singur salariu, acum urmeaza la fel sa crestem si al doilea copil cu 300 lei si cu un salariu sa ne întretine-m 4 persoane pe parcursul a 3 ani de zile...de ce nu dispunem si noi de aceleasi drepturi ca celelalte femei insarcinate?????

16.07.2013, 16:52

Luminita. In Codul Muncii al RM poti gasi o serie de prevederi referitoare de drepturile femeii gravide ca angajat. Aceste prevederi le poti vedea mai jos in raspunsul pentru Chelaru Natalitza.

Conform art. 16 al Legii nr. 847 din 14.02.2002 "Salarizării":

(1) Normele specifice de salarizare şi garanţiile pentru salariaţi (din care si în cazul transferării la o muncă mai uşoară a femeilor gravide), precum şi alte norme, garanţii şi compensaţii pentru salariaţi se stabilesc de Codul muncii şi de alte acte normative.

(2) Normele specifice şi garanţiile de salarizare, prevăzute la alin.(1) al prezentului articol şi în Codul muncii, reprezintă garanţii minime stabilite de stat. Mărimile concrete ale normelor şi garanţiilor prevăzute la prezentul articol vor fi stabilite prin negocieri şi legalizate în contractele colective de muncă.
Luminita
16.07.2013, 16:15

Spuneti-mi va rog la ce legi pot recurge ca sa demonstrez directorului unde lucrez ca am dreptul sa plec cind am nevoie pentru a face analize sau daca ma simt nu prea. Am dreptul sa mi se reduca din orele de munca dar sa mi se achite salariu integral? in baza la ce?

 

16.07.2013, 15:26

Irina E. In cazul in care femeia nu a ajuns la termenul de 30 saptamini, atunci nu i se ofera concediu de maternitate, ci concediu medical eliberat in baza foii de boala. Indemnizatia pentru buletinul de boala se achita doar la intoarcerea angajatei la munca in baza foii de boala care va fi inchisa de catre medic.  Adica la moment nu este stabilit un termen fix al concediului medical. Doar medicul decide daca pacienta se poate intoarce la munca sau nu.

 

Ecaterina... Certificatul pentru concediul de maternitate este de stricta evidenta si se elibereaza doar la termenul de 30 saptamini. Conform HG 108 din 03.02.2005 "Indemnizaţiile se stabilesc în baza certificatului de concediu medical, şi certificatului prevăzut la anexa nr.2 la prezentul Regulament, iar în cazul pierderii acestora – în baza duplicatelor eliberate în modul stabilit. Alte documente nu pot servi drept temei pentru stabilirea indemnizaţiei." Acesta e un document ce nu se ofera cu data din urma si fara toate analizele facute.Pentru mai multe detalii puteti contacta la telefonul verde al Ministerului Sanatatii 0 800 71010.

 

Kristina. Daca vei citi intrebarile si raspunsurile precedente vei gasi mai multe detalii despre faptul ca conform art 251 al Codului Muncii "Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k)." Punctele de exceptie le gasiti in Codul Muncii (dupa linckul de mai sus). Poti anunta angajatorul cind incepe prima luna din cele 6 antecedente concediului de maternitate (concediul incepe la 30 saptamini). Nu conteaza cite luni ai lucrate.

 

Anna. In termenul de 30 saptamini.

 

Natalia M. Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 100% din media veniturilor lunare ale sotului din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise în certificatul de concediu medical (30 saptamini). Conform pnct 29 al HG 108 din 03.02.2005 "Plata indemnizaţiilor se efectuează după depunerea certificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă - în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă." Modelul de calcul il gasiti mai jos (primul comentariu pentru acest articol).

 

Annabelle. Formuleaza corect intrebarea. Odata ce ai iesit in concediu de maternitate din data de 21 mai atunci nu mai ai cum sa primesti salariu pentru iunie, ci indemnizatie. Modul de stabilire si calculare a indemnizatiei de materniate il gasesti in articol si comentariile de mai jos.

 

Ludmila. Nu e nici o problema. "nu implinesc  126 zile de cind imi achita in fondul social impozite" - nu e corecta afirmatia: indemnizatia de maternitate se calculeaza din ultimele 6 luni antecedente concediului pentru o perioada de 126 zile (adica concediul va dura 126 zile, dar se calculeaza din 6 luni antecedente). In cazul dat daca nu ai 6 luni lucrate, atunci se va calcula din 5 luni complet lucrate (daca complete sunt mai putine atunci din 4,3,2 sau 1). Certificatul se ofera strict la 30 saptamini, dar sunt cazuri cind femeile mai lucreaza chiar daca oficial se afla in concediu.

 

 

Ludmila
15.07.2013, 12:07

Buna ziua, am asha o intrebare, dupa nashterea primului copil am fost angajata la munca. Acum ma 30 saptamini trebe sami dea concediu de maternitate dar eu nu implinesc  126 zile de cind imi achita in fondul social impozite, am doar 5 luni implinite, pot cere la comisia de la policlinica sa imi permita sa mai lucrez inca o luna doua. Primul copil merge la gradinita si munca nu e grea.  mersi anticipat ashtept raspuns urgent.

 

Annabelle
13.07.2013, 17:22

Buna ziua!Am si eu o intrebare!Am intrat in concediu de maternitate pe 21 mai 2013( atunci am implinit 30 de saptamani de sarcina).Pe luna mai 2013 am primit un salariu net de 893 lei.Mentionez ca am 10% spor de vechime si 15% spor de antena.Pentru luna iunie am primit un salariu net de 796.De ce e atat de mare diferenta intre cele doua luni?Mentionez ca in luna mai s a pornit de la un salariu brut de 1035, iar in iunie de la 878 si nu inteleg de ce, mai ales ca am inteles ca in concediu de maternitate nu se iau in calcul contributiile gen somaj, sanatate.Va multumesc anticipat pentru rspuns!

Natalia M
11.07.2013, 11:36

Buna ziua. Am asha o intrebare: sunt studenta in saptamina 33-34 a sarcinii ... la 30-31 saptamini mi s-a akordat certificatul de la poliklinika pe numele sotului. El este angajat oficial timp de 5 luni cu salariu de 1500lei. Kum se fak kalkulele si ce suma putem primi pentru copil? si kare e termenul maxim kind il putem obtine? Va multumesk anticipat!!!

Anna
8.07.2013, 9:35

Buna ziua.Am o intrebare:la moment ma aflu in koncediu de maternitate ku primul kopil(10 luni),akum iarasi sunt insarcinata.Ash vrea sa shtiu indemnizatia kare se akorda de la serviciu o sa fie eliberata in luna in kare prezint foaia de boala prekum ka sunnt insarcinata,sau la fel ka in prima sarcina la termenul de 30 saptamini?

Kristina
8.07.2013, 9:35

Buna ziua! As avea si eu asa o intrebare-Mam angajat de la inceputul lunii iulie la un serviciu nou(pina in iunie eram angajata in alta parte) si inca nu e sigur , dar este probabil ca sint insarcinata(2-3saptamini). Spuneti-mi va rog cind ar trebui sa anunt angajatorul despre asta?Si daca va fi vreo problema cu acordarea concediului de maternitate si a platii acestuia daca voi avea undeva doar 6-7 luni lucrate ?Si inca un aspect, va avea dreptul angajatorul sa ma concedieze sau sa imi ceara sa imi dau demisia?

Ecaterina...
7.07.2013, 18:27

Buna ziua.am o asa intrbare sunt insarcinata in saptamina a 38 si nu lucrez sunt somera ,dar sotul lucreaza si doresc sa iau concediul de maternitate pe el dar cei de la policlinica nu mau anuntat in saptamina 30 ca trebue sa prezint ceva acte pentru concediu si mam aresat acuma la ei in privinta concediului dar ei refuza sami se faca certificatul ca sunt insarcinata pentru a primi concediul pe sot cei dela policlinica zic ca e tirziu sa ofere acest certificat deja in saptamina 38 .spunetimi varog eu mai pot acuma in saptamina 38 sa mai  benificiez inca de acest certificat.?

Irina.E
7.07.2013, 15:49

Buna ziua!

Am asa intrebarea.

Colega mea de serviciu a nascut copilul mort la termenul prematur de 23 saptamini.  In urma incidentului dat medicul a eliberat buletinul de boala p/u concediul de maternitate pe termen aproximativ de 2 luni,in caz daca ea revine la serviciu inainte expirarii buletinului de boala ,va beneficia de indemnizatiile conform buletinului de boala?

Va multumesc anticipat pentru raspuns !

4.07.2013, 10:05

Predut Andreea. Indemnizatia de maternitate se va calcula din venitul obtinut la ambele servicii. In cazul de fata se vor lua in calcul lunile lucrate complet (din lunile aprilie, mai, iunie, iulie) la serviciul de baza venitul obtinut tot in aceste luni la serviciul prin cumul.Pentru asta va trebui sa prezinti la serviciul de baza certificatul cu venitul obtinut in ultimele 6 luni anteroare concediului la serviciul prin cumul.

 

Lenik. Foarte usor poti sa le spui ca te adresezi la Inspectia Muncii sau chiar o poti face daca tot nu achita. Alte sfaturi iti pot recomanda organele Inspectiei Muncii la linia fierbinte 02249-94-00. În conformitate cu art. 57 a Codului Contravenţional, încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata indemnizaţiei de maternitate se sancţionează cu amendă de la 75 la 20 de unităţi convenţionale (1 unitate convenţională - 20 lei) aplicate persoanei fizice , cu amendă de la 110 la 200 de unităţi convenţionale aplicate persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 220 la 300 de unităţi convenţionale aplicate persoanei juridice.

Daniela. Da. Conform pnct 21 al HG 108 din 03.02.2005 "Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată." 

 

Aurelia. Angajatorul are dreptul sa reduca o oarecare functie daca aceasta nu mai este necesara. Conform pnct 7, 6) al HG1478 din 15.11.2002 n cazul lichidării sau reorganizării unităţii economice sau în cazul reducerii statelor de funcţii în perioada aflării beneficiarului în concediu pentru îngrijirea copilului, indemnizaţia pentru creşterea copilului nu se suspendă, cu condiţia că beneficiarul nu s-a reangajat în cîmpul muncii."

Mai multe detalii la aceasta tema gasesti in raspunsul pentru Alesia (cauta in raspunsurile de mai jos).

Aurelia
2.07.2013, 22:20

Buna ziua

va rog sa ma ajutati cun raspuns, sunt inconceciu de ingrijire a copilului si am aflat ca functia mea pe care o ocupam sa redus deoarece sefii au considerat ca sunt in concediu si poate nu voi veni la serviciu. Spunetimi ce drepturi am cind ma intorc dupa 3 ani de ingrijire?

Multumesc mult.

Daniela
2.07.2013, 22:20

Buna ziua,spuneti-mi va rog si mie,daca in luna a 5 de sarcina(21 de saptamini) sunt eliberata de la lucrul din initiativa proprie,dar din 24.09.13 trebuie sa ies in concediu de maternitate,eu pot scri cerere la sotul la lucru ca sa mi se dea indemnizatia de concediu de maternitate  de la el sau nu?

Lenik
2.07.2013, 22:20

daca compania achita greu indemnizatia de maternitate, adica nu respecta termenul indicat in Hotarirea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005? caci prima indemnizatie foarte greu am primito si mi-au dato pe bucati....ce fac unde ma adresez caci nu vraeu sa ajung in aceeasi situatie....{#emotions_dlg.mommy_cut}

Predut Andreea
2.07.2013, 18:56

Buna ziua,

Situatia mea este urmatoarea: intru in prenatal la 10.08.2013, am doua locuri de munca :

-1 cel de baza cu 8 ore/zi la care lucrez incepand cu 15.03.2013 (deci  nu am 6 luni lucrate) si

- al 2-lea la o firma cu 2 ore/zi fara fct de baza la care lucrez inceand cu 01.01.2013 (am mai mult de 6 luni).

Nu reusesc sa inteleg cum sa imi calculez indemnizatia pt concediul de maternitate. Va rog mult dca ma puteti ajuta.

Multumesc frumos

 

2.07.2013, 17:21

Seitan Ioana. Pot primi. Pentru mai multe detalii despre îndemnizaţia de creştere/îngrijire a copilului accesează articolul Îndemnizaţiile pentru copii în Moldova.

 

Irina. Concediul se va calcula din venitul obţinut în cele 2 săptămîni lucrate.
Lenik. Da. Îndemnizaţia de maternitate se va calcula din salariul tarifar (de funcţie: fără premii şi alte adaosuri) obţinut pînă la naşterea primului copil. Conform pnct 29 al HG 108 din 03.02.2005 "Plata indemnizaţiilor se efectuează după depunerea certificatului de concediu medical odată cu achitarea salariului pe luna respectivă - în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă."
Lenik
2.07.2013, 14:38

Buna ziua!!!! sunt angajata in cimpul muncii, la moment sunt in concediu pe 3 ani de ingrejire a copilului, si sunt iarasi insarcinata....Spuneti-mi va rog compania la care sunt angajata imi va plati a doua indemnizatie de maternitate? si cum se calculeaza.... si va rog care este terminul de plata dupa ce prezint certificatul medical?

Irina
2.07.2013, 14:24

Buna ziua!daca sunt angajata de 2 saptamini...si la sfirsitul a celea de-a 2-a saptamina es in concediul de maternitate..imi va fi platit concediul?sau nu?cine poate sa imi raspunda?

Seitan Ioana
2.07.2013, 13:20

Buna ziua! Am si eu o intrebare,poate stie cineva sa-mi raspunda..Bunici pot sa primeasca indemnizatia de crestere copilului?Daca mama e somera,iar tatal are contract de putin timp.Ce ar trebui facut in acest caz? Va multumesc

Irina.E
28.06.2013, 17:41

Va multumesc pentru raspuns!

28.06.2013, 17:28

Natalia Cojocaru. In asemenea caz cea mai buna varianta ar fi - o intelegere tete-a-tete cu angajatorul si contabilitatea. Doar o valabila prelungire a contractului pina la 3 ani (adica pina la finisarea concediului de crestere/ingrijire a copilului) poate schimba situatia. Ne pare rau, dar conform legii daca la data iesirii in concediul de ingrijire a copilului nu esti angajata, atunci vei primi indemnizatia ca somer 300 lei timp de 1,5 ani.

28.06.2013, 16:09

Vin si eu cu problema mea.Sunt angajata pe termen determinat, adica pe perioada aflarii unei alte doamne in conediu de maternitate.Acum tb sa ies eu in concediu, iar ea revine...ca s anu mai angajeze pe altcineva.Si poftim...dupa 2 ani de lucru si de platit impozite la stat, voi primi indemnizatie ca persoana neangajata, cica s-a schimbat legea..Asa mi-au spus cei de la casa teritoriala.Daca cineva poate sa ma ajute...sa stiu care lege si cum naiba de se schimba in toata ziua?2 ani de lucru si platit impozite ca la urma sa nu am dreptul la compensatie (adica doar la cea de somera, pe 1,5 ani)?

28.06.2013, 14:56

Multumesc mult, de informatii utile!!!

28.06.2013, 13:43

Chelaru Natalitza. In Codul Muncii al RM poti gasi o serie de prevederi referitoare de drepturile femeii gravide ca angajat. Mai jos poti gasi si selecta articolul care te intereseaza: 

 

Art 97 "Prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială. La rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi (inclusiv aflaţi sub tutela/curatela sa) ori a salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială."

 

Art 103 "Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, precum şi a persoanelor cărora munca de noapte le este contraindicată conform certificatului medical."

 

Art 105 "Nu se admite atragerea la muncă suplimentară a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, precum şi a persoanelor cărora munca suplimentară le este contraindicată conform certificatului medical."

 

Art 110 "Nu se admite atragerea la muncă în zilele de repaus a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal."

 

Art 111 "Nu se admite atragerea la muncă în zilele de sărbătoare nelucrătoare a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal."

 

Art 250 "Femeilor gravide şi femeilor care alăptează li se acordă, prin transfer sau permutare, în conformitate cu certificatul medical, o muncă mai uşoară, care exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, menţinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent.
    Pînă la soluţionarea problemei ce ţine de acordarea unei munci mai uşoare care ar exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, femeile gravide vor fi scutite de îndeplinirea obligaţiilor de muncă, menţinîndu-li-se salariul mediu pentru toate zilele pe care nu le-au lucrat din această cauză."

 

Art 318 "Nu se admite atragerea la munca în tură continuă a persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, precum şi a persoanelor cărora munca în tură continuă le este contraindicată conform certificatului medical."

 

Irina E. Daca vei sta in concediu medical pina la 30 saptamini (adica pina la concediul de maternitate) nu vei pierde indemnizatiile. Ele se vor calcula din salariul tarifar (de functie). Asta este prevazut in pnct 23 al  HG 108 din 03.02.2005 "În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului." Doar ca daca vei lucra (si vei avea luni lucrate complet din cele 6) atunci in calcul se va include si premiile, bonusurile sau alte adaosuri oficiale la salariul primite in lunile care vor fi luate in calcul.

 

Alina. 1. Conform art 251 al Codului Muncii "Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k)." Punctele de exceptie le gasiti in Codul Muncii (dupa linckul de mai sus).

2. Daca intr-adevar s-a micsorat volumul de munca (dovezi reale) si in contractul de angajare este stipulat acest fapt (ca angajatorul are dreptul de a micsora salariul in caz ca nu este de lucru si venitul e minim), atunci da. In caz contrar nu are dreptul.

3, 4. Nu. Concediul de maternitate se acorda la 30 de saptamini de sarcina in baza certificatului medical. Daca sanatatea nu-ti permite poti solicita concediu medical in baza certificatului oferit de medic pina la concediul de maternitate. In asemenea caz indemnizatiile se vor calcula din lunile lucrate complet din cele 6 anterioare concediului (1,2,3,4 sau 5) sau daca toate aceste luni vei fi in concediu medical, atunci se va calcula din salariul tarifar (de functie).

5. Actele sunt prezentate in articol.

   Mai multe detalii la toate intrebarile prezentate poti gasi analizind articolul si comentariile de mai jos.

 

 

Alina
28.06.2013, 11:17

Buna ziua. Sunt insarcinata in a 18-cea saptamina.Sunt angajata oficial la o companie SRL. Din momentul in care conducerea a aflat despre sarcina mea,vadit li s-a schimbat atitudinea fata de mine,devenind mai agresivi,mai severi si cu mai multe cerinte fata de mine. Imi este frica ca vor sa ma concedieze sau sa-mi micsoreze salariul.Vreau sa ma consultati la citeva intrebari:

1. Au dreptul sa ma concedieze acum?

2. Au dreptul sa-mi taie din salariu pe motiv ca volumul de lucru s-a micsorat?

3.In caz de minimalizare a salariului ,am eu dreptul sa cer si micsorarea orelor de lucru? sa trec de la full time la part time?

3. Exista posibilitatea,precum in tarile Europene de a pleca in concediul de maternitate mai innainte de implinirea a 30 sapt. ,conform unui certificat medical,ca mai apoi mai devreme sa iesi din concediul de maternitate innapoi la serviciu?

4. Daca in a 5,6 si a 7-tea luna imi voi lua  cite 2 saptamiini din fiecare luna de buletin,deoarece ma simt nu prea bine in asa atmosfera stresanta si tensionata, aceste ultime 3 luni de lucru nu se vor lua in calcul p/u concediul de maternitate si vor fi calculate doar cele 4 luni lucrate sau cum va fi?Foaia de boala mi se achita poate exista posibilitatea ca lipsa mea,fiind pe foaie de boala sa nu influienteze asupra sumei care se va calcula p/u concediul de maternitate?

5. Ce acte trebuie sa semnez,sau sa pregatesc p/u iesirea in acest concediu la 30 saptamiini? la ce trebuie de atras atentia in aceste acte?

Sper ca am fost explicita..Va multumesc anticipat p/u ajutor! Sanatate tuturor!

Irina.E
27.06.2013, 17:21

Buna ziua!

Am si eu o intrebare.Sunt insarcinata,in termenul de 9 saptamini.Acuma de 5 zile mie a fost deschisa foaia de boala,medicul a spus ca este eminenta de avort spontan,si este necesitatea sa stau acasa inca o saptamina.Angajatorul meu insista,ca eu sa ma inteleg cu medicul si sa stau pe buletin pina la 30 saptamini.

Intrebarea 1.Cum considerati actiunile angajatorului?

                    2.Daca pina la 30 saptamini a sa stau pe buletin de boala,atuncea a sa pierd la calcularea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului(cit cunosc eu legislatia -indemnizatia o constituie ,venitul mediu lunar(6 luni) din care au fost calculate  contrebutiile de asigurari sociale)?

Va multumesc anticipat p/u raspuns!

26.06.2013, 20:00

Buna ziua. Spuneti/mi va rog dupa ce prevedere legala gravida are dreptul la un regim de lucru mai lejer (dupa articol asa inteleg). Pentru a solicita de la angajat asa un privelegiu, trebuie sa argumentez cu norma legala. Multumesc anticipat.

M.Svetlana...
24.06.2013, 20:17

Va multumesc din toata inima pentru raspuns...Mi-ati dat incredere in sine si chiar miine ma voi adresa la contabilitatea firmei...Multumesc mult

24.06.2013, 13:29

M. Svetlana. Conform pnct 7, 3) al HG1478 din 15.11.2002 "Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului stabilită mamei/tatălui se suspendă în cazul în care mama/tata se angajează în cîmpul muncii sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului. Această prevedere nu se extinde asupra mamelor/taţilor care s-au angajat sau şi-au reluat munca în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu." Adica, daca vrei sa primesti indemnizatia pina la virsta de 3 ani ai copilului atunci trebuie sa lucrezi pe norma partiala. Fara nici un pic de frica te poti adresa contabilitatii, explica care e situatia reala...nu au dreptul sa te refuze. Dupa asta trebuie să înştiinţezi Casa Teritorială de Asigurări Sociale, prezentînd extrasul din ordinul cu privire la reluarea muncii cu program de muncă redus (copia contractului de munca). Contabilitatea este obligata sa elibereze asemenea documente la cererea angajatului.

   In caz contrar va trebui sa restitui toti banii primiti de la reangajare.

23.06.2013, 16:21

Instanţa de fond: Curtea de Apel Chişinău Dosarul nr.3ra-174/13

Judecător: Gh. Creţu

Republica Moldova

Curtea Supremă de Justiţie

D E C I Z I E

16 ianuarie 2013 mun. Chişinău

Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:

Preşedintele şedinţei: Ala Cobăneanu,

Judecătorii: Sveatoslav Moldovan, Tatiana Răducanu, Iurie Diaconu,Vasile Ignat,examinînd recursul declarat de Ministerul Afacerilor Interne împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 10 octombrie 2012, în pricina civilă la cererea Dianei Buzilă împotriva Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la contestarea actului administrativ şi obligarea achitării îndemnizaţiei pentru concediul de maternitate,

C O N S T A T Ă:

La 13 august 2012, Diana Buzilă a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Afacerilor Interne, solicitînd recunoaşterea ca ilegal refuzul de a achita îndemnizaţia de maternitate, obligarea pîrîtului la plata îndemnizaţiei

pentru concediul de maternitate ce include concediul prenatal de 70 de zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice în legătură cu naşterea copilului.

În motivarea acţiunii reclamanta a indicat, că este soţia lui Veaceslav Botezat, care activează în cadrul Organelor Afacerilor Interne, iar în prezent, soţul exercită funcţia de inspector al SPC al Comisariatului de Politie sect. Centru al CGP mun.Chişinău.

Totodată, reclamanta a menţionat că la 20 aprilie 2012 s-a născut fiica Evelina Botezat. Nefiind angajată în cîmpul muncii reclamanta se află la întreţinerea soţului. Astfel, la 10 iulie 2012 s-a adresa